16.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a korlátlan Atya eljött ebbe a korlátlan gyülekezetbe, hogy örökbe fogadjon titeket, gyermekeket. Neki nincs arra szüksége, hogy elmenjen az istenségek gyülekezetébe.

Kérdés:
Melyik napot kellene megünnepelnetek nagy pompával és ragyogással?

Válasz:
A napot, amikor élőhalált haltatok, és hitetek lett az Atyában. Azt a napot nagy pompával és ragyogással kellene megünnepelni. Az a nap a Janamasthmi (születésnap) számotokra, gyermekek. Ha megünneplitek az élőhalálotok születésnapját, az intellektusotok emlékezni fog arra, hogy elléptetek az öreg világtól, és most Babához tartoztok, vagyis igényeltetek egy jogot az örökségre.

Ének:
A Láng meggyulladt a lepkék gyülekezetében.

Om shanti.
Ti, Bharat emberei meghallgattatok sok dalt, verset, Védákat, szentírásokat, Upanishadot és az istenségek dicséreteit. Ti most megkaptátok annak a megértését, hogy ez a világciklus hogyan forog folyamatosan. Gyermekek, ismeritek a múltat. Látjátok, hogy milyen a jelenlegi világ. Ti ezt gyakorlati módon is megtapasztaltátok. Ugyanakkor még nem tapasztaltatok meg mindent gyakorlati módon, aminek meg kell történnie. Ti megtapasztaltátok azt, ami megtörtént a múltban. Az Atya ezt elmagyarázta nektek. Senki más, csak az Atya tudja ezt elmagyarázni. Sok emberi lény van, de nem tudnak semmit. Egyáltalán nem ismerik a Teremtőt, vagy a teremtés elejét, közepét és végét. Az emberek még azt sem tudják, hogy ez most a vaskor vége. Igen, ahogy tovább fejlődtök, megismerik a végét. Meg fogják ismerni a lényeget, de nem fognak teljes tudással rendelkezni. Csak azok a diákok tudhatják ezt, akik ezt tanulmányozzák. Ez egy tanulmány, hogy a királyok királyaivá váljatok emberi lényekből, és abban is a tisztátalan királyok csak az isteni királyokat imádják és nem a tisztátalan királyokat. Csak ti, gyermekek tudjátok ezeket a dolgokat. A tudósok és panditok egyáltalán nem tudnak semmit. Ők nem ismerik Istent, az Egyet, akit Lángnak neveznek. Még az énekesek sem tudnak semmit. Ők egyszerűen csak dicséreteket énekelnek. Isten biztosan eljött ennek a világnak egy gyülekezetébe. Egy gyülekezet az, ahol sok ember összegyűlik. Egy boldog gyülekezet (egy parti) egy hely, ahol esznek, isznak és vidámak. Ti most megkapjátok a tudás ékszereinek örökkévaló kincseit ebben a gyülekezetben, vagyis, azt is mondhatjátok, hogy megkapjátok a paradicsom uralkodását az Atyától. Az egész gyülekezetben csak ti, gyermekek vagytok azok, akik ismeritek az Atyát, és hogy Ő eljött, hogy átadjon nektek egy ajándékot. Az Atya mit adna a gyülekezetben? Az emberek mit adnak egymásnak egy gyülekezetben? Ott van az éjszaka és nappal különbsége ebben. Az Atya halvával táplál benneteket, míg ők mindegyik közül a legolcsóbb étellel táplálnak titeket, ami a csicseriborsó. Olyan hatalmas a különbség a halva és a csicseriborsó között. Ők folyamatosan csicseriborsóval táplálják egymást. Amikor valaki nem eszik semmit, akkor azt mondják, hogy ő csak csicseriborsót rág. Ti most tudjátok, hogy a korlátlan Atya átadja nektek a mennyország uralkodásának áldását. Shiv Baba eljön ebbe a gyülekezetbe, ugye? Megünneplik Shiva születésnapját is, de senki nem tudja, mit tesz, amikor eljön. Ő az Atya, és Ő biztosan táplál benneteket és ad valamit. A ti mamátok és apátok fenntartást adnak nektek az életetekben. Tudjátok, hogy az Atya és az Anya eljön és gondoskodik az életetekről, vagyis örökbe fogad benneteket. A gyermekek azt mondják, Baba, én a tíznapos gyermeked vagyok, vagyis, én tíz napja Hozzád tartozom. Ezért, meg kellene értenetek, hogy igénylitek a mennyország uralkodásának egy jogát, ahogy Ő örökbe fogadott titeket. Valakit nem vakhitből fogadnak örökbe, miközben élnek. Egy anya és egy apa átadnák a gyermekeiket örökbe fogadásra. Úgy érzik, hogy a gyermekük boldogabb lenne más szülőknél, mert ők nagyobb szeretettel tudnának gondoskodni a gyermekükről. Ti, egy fizikai apa gyermekei eljöttök ide és a korlátlan Atya örökbe fogad benneteket. A korlátlan Atya örökbe fogad benneteket olyan nagy érdeklődéssel. A gyermekek is azt írják, Baba, én most Hozzád tartozom. Ti ezt nem mondanátok a távolból. Egy gyermeket gyakorlati módon örökbe fogadnának, és így ott lenne a ceremónia. Ugyanúgy, ahogy egy születésnapot megünnepelnek, ti az Ő gyermekeivé váltok. Azt mondjátok, Baba, most Hozzád tartozom. Öt-hat nap után ott kellene lennie a névadó ceremóniának, de senki nem ünnepli meg ezt. Nektek meg kellene ünnepelnetek a saját Janamasthmitokat (születésnapotokat) nagy pompával és ragyogással, de egyikőtök sem ünnepli ezt meg. Még tudással sem rendelkeztek arról, hogy nektek meg kellene ünnepelnetek egy születésnapot. 12 hónap után van az, hogy azt megünneplitek. Ugyanakkor, ha azt nem ünneplitek meg az elején, akkor miért ünneplitek meg 12 hónap után? Talán nincs semmilyen tudás, vagy hit. Ha megünnepeltétek a születésnapotokat és szilárddá váltatok a hitetekben, és elfuttok miután megünnepeltétek a születésnapotokat, megérethető, hogy meghaltatok. Néhányan megünneplik a születésnapjukat nagy pompával és ragyogással. A szegények cukornádat és a csicseriborsót osztanak széjjel. Semmi többet. A gyermekek nem rendelkeznek azzal a boldogsággal, mert nem értették meg teljesen. Amikor megünneplitek a születésnapotokat, képesek lennétek arra, hogy erre szilárdan emlékezzetek, de ez nincs ott az intellektusban. Ma az Atya újból az új gyermekeknek magyaráz: Ha hittel rendelkeztek, akkor ünnepeljétek meg a születésnapotokat. „Ez az a nap, amikor kifejlesztettem a hitet, ezért ez az én Janamasthmim (születésnapom).” Tehát, nektek, gyermekeknek teljesen emlékeznetek kellene az Atyára és az örökségetekre. A gyermekek soha nem felejtik el, hogy ők ilyen és ilyen szülők gyermekei. Itt néhány gyermek azt mondja: Baba, nem tudok Rád emlékezni. Ti ezt soha nem mondanátok a tudatlanság ösvényén. A nem emlékezés kérdése ott nem merül fel. Ti emlékeztek az Atyára és Ő emlékszik mindenkire. Az én összes gyermekem teljesen elégett a kéjvágy máglyáján. Semmilyen guru, vagy mahatma nem mondaná ezt. Isten beszél. Ti mindannyian az én gyermekeim vagytok. Mindannyian Isten gyermekei. Minden gyermek Isten, az Atya gyermeke. Amikor az Atya belép egy testbe, Ő azt mondja, ezek a lelkek, mind az én gyermekeim. Ők felmásztak a kéjvágy máglyájára és teljesen halálra égtek, és tamopradhanná váltak. Bharat emberei mostanra olyan vaskorivá váltak. Ők mindannyian csúnyává váltak azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültek. Az első számú imádatra méltó gyönyörű lélek mostanra egy imádóvá és csúnyává vált. A gyönyörű csúnyává válik. A kéjvágy máglyájára ülni azt jelenti, hogy egy kígyóra ülni. A mennyországban nincsenek kígyók, amik megmarnának bárkit is. Ilyen dolgok ott nem léteznek. Az Atya azt mondja, amikor az öt bűn belétek lép, ti olyanná váltok, mint a vad tüskék. Azt mondjátok, Baba, mi egyetértünk abban, hogy ez a tüskék dzsungele. Ők folyamatosan egymást marják, és halálra égnek. Isten beszél. Az én gyermekeim, a Tudás Óceánjának gyermekei, akiket tisztává és világossá tettem az előző ciklusban, mostanra tisztátalanná és csúnyává váltak. Ti, gyermekek tudjátok, hogyan váltok gyönyörűből csúnyává. Rendelkeztek a 84 születés teljes történelmével és földrajzával az intellektusotokban, dióhéjban. Ti ezt tudjátok ebben az időben. Néhányan ismerik a saját életrajzukat 5-6 éves koruktól, sorszám szerint, az intellektusuknak megfelelően. Mindenki ismeri a saját múltjának az élettörténetét, és hogy milyen rossz dolgokat hajtott végre. Általában a nagy dolgokról beszélnek, amiket tettek. Ők nem tudják, mit tettek az előző születésükben. Senki nem tudja elmondani nektek az élettörténetét születésről születésre. Ugyanakkor az Atya elmagyarázza, hogyan vettetek 84 születést. Csak azok lesznek ennek tudatában, akik teljes 84 születést vettek. Én átadom nektek az utasításokat, hogy hazatérjetek. Ezért, az Atya azt mondja, ez a tudás azokért van, minden vallásból. Ha el akartok menni a felszabadulás földjére, az otthonotokba, csak az Atya tud elvinni benneteket oda. Senki nem tud hazamenni az Atya nélkül. Senki nem ismeri az Atyára való emlékezésnek ezt a módszerét, és hogy elérjenek oda. Mindenkinek újjá kell születnie. Senki más, csak az Atya tud elvinni benneteket oda. Nektek nem szabadna az örökkévaló felszabadulásról gondolkoznotok. Az lehetetlenség. Ez a dráma örökkévalón előre elrendelt és senki nem hagyhatja el. Csak az egy Atya a Felszabadító és mindenki Vezetője. Csak Ő jön el és elmondja nektek a módszert, hogy emlékezzetek Rá, hogy a bűneitek megsemmisüljenek. Máskülönben büntetésnek kell lennie. Ha nem tesztek erőfeszítést, megérthető, hogy nem tartoztok ide. Ti, gyermekek ismeritek az utat a felszabadulásba és életben való felszabadulásba, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Ti mindannyian a saját sebességetekkel magyaráztok. Azt is mondhatjátok, a világ tisztátalan ebben az időben. Olyan nagy az erőszak. Ilyen dolgok nem fognak létezni az aranykorban. Ez most a vaskor. Minden emberi lény egyetért majd ezzel. Ott van az arany, ezüst, réz és vaskor. Azoknak biztosan van nevük más nyelveken is. Mindenki ismeri az angol nyelvet, és van hindi-angol szótár is. A britek itt hosszú időn át uralkodtak és így az angolt használják. Ebben az időben az emberi lények elfogadják, hogy nincsenek erényeik. Baba, gyere és legyél velünk kegyelmes. Tegyél minket újból tisztává, mert tisztátalanok vagyunk. Gyermekek, megértitek, hogy egyetlenegy tisztátalan lény sem térhet haza. Mindenkinek keresztül kell mennie a szato, rajo és tamo állapotokon. Az Atya eljön ebbe a tisztátalan gyülekezetbe. Ez egy ilyen hatalmas gyülekezet. Én soha nem megyek el az istenségek gyülekezetébe. Én soha nem megyek el oda, ahol megkapjátok a gazdag tápláló étel 36 variációját. Én elmegyek a gyermekekhez, akiknek még chapatijuk sincsen. Örökbe fogadom őket, és átadom nekik az örökségüket. Én nem fogadom örökbe a gazdagokat. Ők elveszettek maradnak a saját mámorukban. Ők maguk azt mondják, hogy ez a mennyország számukra. Amikor valaki meghal, az emberek azt mondják, hogy ő a mennyország egy lakójává vált. Ezért ez biztosan a pokol. Miért nem magyaráztok? Senkinek nincs bölcsessége, hogy leírja ezt az újságokban. Ti, gyermekek tudjátok, hogy a dráma erőfeszítésre késztet benneteket. Bármilyen erőfeszítést tegyünk, az rögzítve van a drámában. Szükséges erőfeszítést tenni. Nem szabad csak a drámára támaszkodnotok. Biztosan mindenért erőfeszítést kell tenni. Ti karmajógik és raja jógik vagytok. Azok az emberek a karma lemondói és hatha jógik. Ti mindent megtesztek, miközben otthon éltek, és gondoskodtok a gyermekeitekről. Azok az emberek elfutnak, mert nem szeretnek otthon lenni. Ugyanakkor az ő tisztaságukra szükség van Bharatban. Ez jó. Manapság nem maradnak még tiszták sem. Az nem úgy van, hogy bárki elmehet a tiszta világba. Senki más, csak az Atya tud elvinni oda benneteket. Ti most tudjátok, hogy a béke földje az otthonotok, de hogyan tudtok oda elmenni? Sok bűnt követtek el. Az emberek Istent mindenütt jelenvalónak hívják. Kinek a tiszteletét veszítitek el azzal, hogy ezt mondjátok? Shiv Babáét. Ők azt mondják, hogy Isten ott van minden részecskében, kutyákban és macskákban. Most kinek kellene ezt jelentenem? Az Atya azt mondja, én vagyok az erőteljes Egyetlen. Daramraj is velem van. Ez mindenki számára az elrendezés ideje. Mindenki büntetést tapasztal, és aztán haza fog térni. Ez a dráma ily módon van elkészítve. Biztosan büntetést kell tapasztalni. Ott vannak a víziók. Víziókat kapnak egy anyaméh börtönében is: Te ezt tetted és ezért ez a büntetés azért, amit tettél. Ezért így kiáltotok: Engedj ki ebből a börtönből. Én újból nem fogok végrehajtani ilyen bűnöket. Az Atya személyesen eljön elétek, és elmagyarázza mindezeket a dolgokat nektek. Ti büntetést tapasztaltok egy anyaméhben. Az is egy börtön, és szenvedést tapasztaltok. Az aranykorban egyik börtön sem létezik, ahol büntetést tapasztalnátok. Az Atya most elmagyarázza: Gyermekek, emlékezzetek rám, és az ötvözet el lesz távolítva. Sokan elfogadják majd a szavaitokat. Isten nevét megemlítik, de egy hibát követtek el azzal, hogy behelyezték Krishna nevét. Csak az Atya magyaráz nektek, gyermekeknek. Bármit halljatok, azt nyomtassátok ki az újságokban. Ebben az időben Shiv Baba azt mondja mindenkinek: Tamopradhanná váltatok, miközben 84 születést vettetek. Én most újból azt tanácsolom nektek: Emlékezzetek rám és a bűneitek meg fognak semmisülni, és el fogtok menni a felszabadulás és életben való felszabadulás földjeire. Ez az Atya utasítása: Emlékezzetek rám és az ötvözet el lesz távolítva. Achcha. Gyermekek, én olyan sokat magyaráztam nektek, mi többet tudok még elmagyarázni? Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Biztosan mindenért tegyetek erőfeszítést, ne csak üljetek és gondolkozzatok azon, hogy mi van a drámában. Váljatok egy karmajógivá és rajajógivá, és ne a karma lemondóivá, vagy hathajógikká.

2. Annak érdekében, hogy hazatérjetek az Atyával, anélkül, hogy büntetést tapasztalnátok, tegyétek a lelket szatopradhanná a Rá való emlékezéssel. Váljatok csúnyából gyönyörűvé.

Áldás:
Legyetek az erő megtestesítői, és húzzátok fel az újdonság zászlaját a nagyságotokkal.

Most, az időnek és a közelségének megfelelően, amikor befolyásoltok másokat az erőtök formájával, képesek lesztek közel hozni a végső kinyilvánítást. Ugyanúgy, ahogy kinyilvánítottátok a szeretetet és az együttműködést, hasonló módon, adjátok át az erőtök formájának a tapasztalatát a szolgálat tükrében. Amikor felhúzzátok a Shakti formátok újdonságának a zászlaját a nagyságotokkal, a kinyilvánítás meg fog történni. Adjatok egy víziót a Mindenható Hatalmú Atyáról az erőtök formájával.

Slogen:
A tudatotokkal erőket és a tetteitekkel erényeket adományozni egy nagy adomány.