16.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, nektek dicséretre méltóvá kell válnotok azzal, hogy szolgáltok az átmeneti korban. Aztán a legemelkedettebb emberi lényekké és imádatra méltókká váltok a jövőben.

Kérdés:
Azzal, hogy melyik betegségnek vettek véget a gyökereinél, lesztek képesek arra, hogy felmásszatok az Atya szívére?

Válasz:
1. A testtudatosság betegsége. Ezen testtudatosság miatt van az, hogy az összes bűn nagymértékben beteggé tett benneteket. Csak amikor ez a testtudatosság véget ér, tudtok felmászni az Atya szívére. 2. Annak érdekében, hogy felmásszatok a szívre, tegyétek az intellektusotokat szélessé és korlátlanná és üljetek a tudás máglyájára. Foglaljátok el önmagatokat a szellemi szolgálat elvégzésében. Azzal együtt, hogy beszéltek a tudásról, emlékezzetek az Atyára nagyon jól.

Ének:
Ébredjetek, óh, mennyasszonyok, ébredjetek. A boldogságotok napjai lassan eljönnek…

Om shanti.
Ti legédesebb, szellemi gyerekek hallottátok az éneket. A Szellemi Atya mondta ezt egy hétköznapi, öreg test száján keresztül. Az Atya azt mondja: Nekem el kellett jönnöm ebbe az öreg testbe, ebbe az öreg királyságba. Ez most Ravan királysága. Ez a test valaki máshoz tartozik, mert ebben már volt egy lélek, amikor én beléléptem. Én belépek egy idegen testbe. Ha nekem lenne saját testem, akkor annak lenne saját neve is. Az én nevem soha nem változik. Ti engem Shív Babának hívtok. Gyerekek, minden nap halljátok ezeket az énekeket. Az újkornak, ami az új világot, az aranykort jelenti, el kell jönnie. Kinek mondják azt, hogy ébredjenek? A lelkeknek, mert a lelkek extra sötétségben alszanak. Semmit nem tudnak. Még az Atyát sem ismerik. Az Atya most eljött, hogy felébresszen titeket. Ti most ismeritek a Korlátlan Atyát. Nektek meg kell kapnotok a korlátlan boldogságot Tőle az újkorban. Az aranykort hívják az újkornak, a vaskort hívják az öreg kornak. A tudósok és a panditok nem tudnak semmit. Ha bármelyiket is megkérdezitek, hogy az újkor mikor válik öreggé, egyikőjük sem tudja elmondani nektek. Ők azt mondják, hogy ez több százezer év kérdése. Ti most megértitek, hogyan jöttetek el az újkorból az öregkorba, vagyis, hogy hogyan váltatok a mennyország lakóiból a pokol lakóivá. Az emberi lények egyáltalán semmit sem tudnak. Ők még azok életrajzát sem ismerik, akiket imádnak. Ők imádják Jagadambát, de nem tudják, hogy ki volt Amba. Valójában az anyákat hívják Ambának, de csak egy az, akit imádnak. Shív Babának csak egyetlen egy önzetlen emléke van. Csak egy Amba van. Ugyanakkor ők nem tudják, hogy ki Jagadamba. Ez az egy Jagadamba (Világanya) és Lakshmi, a világ császárnője. Ti tudjátok, hogy ki a Világanya és ki a világ császárnője. Senki más nem érti meg ezeket a dolgokat. Lakshmit egy istenségnek nevezik, míg Jagadambát egy Brahminnak hívják. A Brahminok csak az átmeneti korban léteznek. Senki nem ismeri ezt az átmeneti kort. Az új legemelkedettebb világ megteremtődik Prajapita Brahmán keresztül. Ti ott (az aranykorban) láthatjátok a legemelkedettebb emberi lényeket. Ebben az időben ti, Brahminok dicséretre méltók vagytok. Ti most szolgálók vagytok és aztán imádatra méltókká fogtok válni. Brahmát olyan sok karral ábrázolják. Tehát Ambát miért nem ábrázolják olyan sok karral? Mindenki az ő gyermeke is. Prajapita az Anyává és Atyává is válik. A gyerekeket nem hívják Prajapitának. Az aranykorban Lakshmit és Narayant soha nem nevezik Világanyának és Világatyának. A név – Prajapita – nagyon jól ismert. A Világanya és Világatya csak egy, az összes többi az ő gyereke. Amikor elmentek Prajapita Brahma templomába Ajmirba, ti rá Babaként utaltok, mert ő az Emberiség Atyja. A fizikai apák gyerekeket teremtenek. Ezért ők az emberek korlátolt apjai. Ez az egy korlátlan. Shív Baba az összes lélek korlátlan Atyja. Nektek, gyerekeknek írnotok kell erről a különbségről. Jagadamba és Saraswati egy, de mégis olyan sok nevet adtak neki: Durga, Káli, stb. Ti mindannyian Amba és Baba gyermekei vagytok. Ez a teremtés. Saraswati Prajapita Brahma lánya, és őt Ambának is nevezik. Az összes többi testvér és nővér és őket mind örökbe fogadják. Hogyan másként lehetne ilyen sok gyermek. Ők mindannyian a szájon keresztül született teremtés. Egy feleség megteremtődik egy szájon keresztül és így a férj válik egy teremtővé. Ő azt mondja: „Ez az egy az enyém. Én vele megteremtettem a gyerekeket.” Ezek mind örökbefogadással vannak. Ez szellemi teremtés egy szájon keresztül. A lelkek amúgy is léteznek. Őket nem fogadják örökbe. Az Atya azt mondja: Ti lelkek mindig az én gyerekeim vagytok. Én eljövök és örökbe fogadlak titeket, gyerekeket Prajapita Brahmán keresztül. Ő nem fogadja örökbe a lelkeket, ő örökbe fogadja a testvéreket és nővéreket. Ezek mind nagyon szubtilis dolgok, amiket meg kell érteni. Azzal, hogy megértitek ezeket a dolgokat, ti Lakshmivá és Narayanná váltok. Mi el tudjuk magyarázni, hogyan váltak ők azzá. Milyen tetteket hajtotta végre, hogy a világ mestereivé váltak. Megkérdezhetitek a kiállításokon: Tudjátok, hogyan érték el a mennyország királyságát? Közületek nem mindenki képes arra, hogy pontosan magyarázzon. Azok képesek magyarázni, akik isteni erényekkel rendelkeznek és elfoglaltak maradnak a szellemi szolgálat elvégzésében. Mindenki más meg van ragadva Maya betegségében. Sok típusú betegség van. Ott van a testtudatosság betegsége is. A bűnök azok, amik beteggé tesznek benneteket. Az Atya azt mondja: Én tiszta istenségekké teszlek titeket. Ti valamikor teljesek voltatok az összes erénnyel, teljesen tiszták. Ti mostanra teljesen tisztátalanná váltatok. A korlátlan Atya mondja ezt. Ez nem a rágalmazás kérdése, de egy magyarázat. A Korlátlan Atya azt mondja Bharat embereinek: Én eljövök ide Bharatba. Bharat dicsérete korlátlan. Ő eljön ide és a poklot mennyországgá változtatja és mindenki másnak békét ad. Ezért egy ilyen Atya dicsérete végtelen. Annak nincs vége. Senki nem ismeri Jagadambát vagy az ő dicséretét. Megmutathatjátok a különbséget Jagadamba életrajza és Lakshmi életrajza között. Jagadamba válik Lakshmivá. Aztán azt követően, hogy 84 születést vesz, Lakshmi ugyanazzá a Jagadambává válik. Nektek különböző típusú képeket kellene tartanotok. Ők Lakshmit egy urnával ábrázolják, de Lakshmi hogyan létezhetne az átmeneti korban? Ő csak az aranykorban létezik. Az Atya elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Azoknak, akiket kineveztek arra, hogy elkészítsék a képeket, köpülniük kellene a tudás óceánját is. Aztán könnyűvé válik, hogy magyarázzanak. Csak amikor egy széles és korlátlan intellektussal rendelkeztek, tudtok felmászni az Atya szívére. Képesek lesztek arra, hogy felmásszatok az Atya szívére, amikor nagyon jól emlékeztek az Atyára és a tudás máglyájára ültök. Az nem úgy van, hogy azok, akik nagyon jól tudnak beszélni a tudásról, képesek arra, hogy felmásszanak az Atya szívére. Nem. Az Atya azt mondja: ti a végén lesztek képesek arra, hogy felmásszatok a szívre, sorszám szerint, amikor véget vettek a testtudatosságnak, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Az Atya elmagyarázta, hogy azok, a brahmelem tudásával, sok erőfeszítést tesznek azért, hogy abban elmerüljenek, de senki nem tud abban elmerülni csak úgy. Ők erőfeszítést tesznek és elérnek egy magas státuszt. Ők ilyen nagy lelkekké válnak, hogy megmérik őket platina ellenében. Mindenesetre ők erőfeszítést tesznek azért, hogy elmerüljenek a brahmelemben és ezért megkapják az erőfeszítéseik gyümölcsét. Ugyanakkor nem kaphatnak felszabadulást vagy életben való felszabadulást. Ti gyerekek tudjátok, hogy ennek az öreg világnak el kell mennie. Nem azért készítették azokat a bombákat mind, hogy csak tárolják őket. Ti tudjátok, hogy azokat a bombákat használni fogják az öreg világ elpusztításáért. Soktípusú bomba van. Az Atya most nektek tudást és jógát tanít és aztán duplakoronás hercegekké és hercegnőkké, istenségekké fogtok válni. Melyik státusz nagyobb? A Brahmin bóbita ott van a tetején. A bóbita a magasak közt legmagasabb. Az Atya most eljött, hogy tisztátalanból tisztává tegyen titeket, gyerekeket. Rendelkeztek azzal a mámorral, hogy ti is tisztítókká váltok, hogy mindenkit megtisztítotok és őket hercegekké és hercegnőkké teszitek? Ha rendelkeznétek ezzel a mámorral, akkor nagy boldogok lennétek. Kérdezzétek meg a szíveteket, hogy mennyit tesztek önmagatokhoz hasonlóvá. Prajapita Brahma és Jagadamba hasonlók. Ők megteremtik a Brahmin teremtést. Csak az Atya mutatja meg nektek a módszert, hogy shudrákból Brahminokká váljatok. Ezt nem említik egyik szentírásban sem. Ez a Gita kora. Biztosan ott volt a Mahabharat háború. Csak egyetlen egy személynek tanítottak volna Raja jógát? Ezért van az, hogy az emberek csak Arjunával és Krishnával rendelkeznek az intellektusukban. Ti sokan tanultok. Csak nézzétek meg, hogyan ültök itt hétköznapi módon. A kisgyerekek megtanulják az ABC-t. Ti itt ültök és nektek is most megtanítják Alfát és bétát. Alfa Baba és béta az örökségetek. Az Atya azt mondja: emlékezzetek rám és a világ mesterévé fogtok válni. Ne kövessetek el semmilyen ördögi tettet. Szívjátok önmagatokba az isteni erényeket. Ellenőrizzétek, hogy nem rendelkeztek-e bármilyen hibával önmagatokban. Én erénynélküli vagyok, nekem nincsenek erényeim. Ott van egy ashram, amit Nirgun ashramnak neveznek, de nem ismerik annak a névnek a jelentését. A Nirgun azt jelenti: Nekem nincsenek erényeim. Az Atya feladata az, hogy titeket erényessé tegyen. Ők az Atya címének a kalapját magukra vették. Az Atya olyan sok dolgot elmagyaráz és utasításokat is ad nektek. Mutassátok meg a különbséget Jagadamba és Lakshmi között. Brahma és Saraswati az átmeneti korhoz tartoznak, míg Lakshmi és Narayan az aranykorhoz tartoznak. Ezek a képek azért vannak, hogy használjátok a magyarázathoz. Saraswati Brahma lánya. Ti tanultok, hogy hétköznapi emberekből istenségekké váljatok. Ti most Brahminok vagytok. Az aranykori istenségek is emberi lények, de őket istenségeknek nevezik. Őket emberi lényeknek nevezni olyan, mint egy inzultus és ezért hívják őket istenségeknek vagy isteneknek és istennőknek. Ha a királyokat és a királynőket isteneknek és istennőknek szólítják, akkor az alattvalóikat is ugyanúgy kellene nevezni. Ezért hívják őket istenségeknek. Ott van a Trimurti képe is. Az aranykorban csak nagyon kevés emberi lény van, míg a vaskorban nagyon sok emberi lény van. Hogyan lehet ezt elmagyarázni? Ehhez biztosan szükség van a ciklus képére. Ti olyan sok embert meghívtok, hogy jöjjenek el a kiállításokra, de még senki nem hívta meg az adószedőket. Nektek ilyen módon kell köpülnötök. Ehhez egy széles és korlátlan intellektusra van szükség. Nektek tisztelettel kellene rendelkeznetek az Atya iránt. Ők olyan nagyon feldíszítik Husszein lovát. A dísz a ló fején olyan kicsi, míg a ló olyan nagy. A lélek csak egy parányi pont és mégis a dísze olyan hatalmas. Ez a halhatatlan képmás trónja. Ők a mindenütt jelenvalóság aspektusát a Gitából vették. Az Atya azt mondja: Én nektek, lelkeknek Raja jógát tanítok. Ezért hogyan lehetnék mindenütt jelenvaló. Hogyan lehetne az Atya, a Tanár és a Guru mindenütt jelenvaló? Az Atya azt mondja: Én vagyok a Tanárotok és a Tudás Óceánja is. Amikor megértitek ezt a korlátlan történelmet és földrajzot, megkapjátok a korlátlan királyságot. Nektek az isteni erényeket is önmagatokba kell szívnotok. Maya elkap benneteket az orrotoknál fogva. Amikor valaki tevékenysége piszkossá válik, ő ír Babának, elmondva, hogy elkövetett egy ilyen hibát. Ő azt mondja: Én bepiszkítottam az arcomat. Itt nektek tisztaságot tanítanak. Akkor, ha valaki elbukik, az Atya azzal kapcsolatban mit tud tenni? Ha egy gyerek piszkos tetteket hajt végre otthon, és bepiszkítja az arcát, az apja azt mondaná: Jobb lenne, ha halott lennél. Bár a korlátlan Atya tudja, hogy ez ott van a Drámában, Ő is ezt mondaná, ugye? Azt követően, hogy átadjátok ezeket a tanításokat másoknak, ha ti magatok elbuktok, százszoros büntetést halmoztok fel. Néhányan azt mondják: Maya megütött engem. Maya megüt benneteket olyan módon, hogy teljesen elveszítitek a saját bölcsességeteket. Az Atya folyamatosan magyaráz. Azok a szemek nagyon becsapnak titeket. Soha ne hajtsatok végre semmilyen bűnös tettet. Sok vihar fog jönni, mert ti egy harcmezőn vagytok. Nem tudjátok, mi történhet. Maya gyorsan megüt benneteket. Ti most olyan értelmesekké váltok. A lelkek azok, akik értelmessé váltak. A lelkek azok, akik oktalanok voltak. Az Atya most értelmesekké tesz minket. Sokan még mindig testtudatosak. Nem értik, hogy ők lelkek. Az Atya tanít minket, lelkeket. Én, a lélek ezeken a füleken keresztül figyelek. Az Atya azt mondja: Ne engedjétek meg a füleiteknek, hogy bármilyen bűnös dolgot meghallgasson. Az Atya benneteket a világ mestereivé tesz. Ez egy nagyon magas cél. Ahogy a halál egyre közelebb jön, ti félni fogtok. Amikor valaki haldoklik, akkor annak a személynek a barátai és rokonai azt mondják neki: Emlékezz Istenre vagy emlékezz a gurudra. Ők arra tanítanak benneteket, hogy testi lényekre emlékezzetek. Az Atya azt mondja: Állandóan csak rám emlékezzetek. Ez ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában. Az Atya azt az utasítást adja, hogy állandóan csak rá emlékezzetek, ne emlékezzetek testi lényekre. Az anya és az atya is testi lények, ugye? Én teljesen képmás nélküli vagyok, én testetlen vagyok. Én ebben az egyben ülök és átadom nektek a tudást. Ti most tudást és jógát tanultok. Azt mondjátok, hogy ti ezt a tudást tanulmányozzátok az Atyával, a Tudás Óceánjával azért, hogy hercegekké és hercegnőkké váljatok. A Tudás Óceánja tanítja nektek a tudást és Ő Raja jógát is tanít nektek.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok értelmessé és soha ne szenvedjetek vereséget Maya viharaitól. A szemeitek becsapnak titeket. Ezért vigyáznotok kell önmagatokra. Ne engedjétek, hogy a füleitek bármilyen bűnös dolgot is meghallgassanak.

2. Kérdezzétek meg a szíveteket: Mennyit tettem önmagamhoz hasonlóvá? Én egy mester tisztítóvá váltam és elvégzem a mások megtisztítása szolgálatát (hogy őket hercegekké és hercegnőkké tegyem)? Van bennem bármilyen hiba? Milyen mértékben szívtam önmagamba az isten erényeket?

Áldás:
Váljatok a Kegyelemteljes Atya kegyelemteljes gyerekeivé és mutassátok meg mindenkinek a célját.

Amikor a Kegyelemteljes Atya kegyelemteljes gyerekei látnak bárkit, aki úgy viselkedik, mint egy koldus, ők kegyelmet éreznének azon lélek iránt, hogy számára is haszonnak kellene lennie, és találja meg a célját. Közületek bárki kerüljön kapcsolatba ilyen lelkekkel, ti biztosan átadnátok nekik az Atya bemutatását. Amikor valaki eljön az otthonotokba, ti először is vizet kínáltok neki, és ha az a személy úgy menne el, hogy nem fogadott el semmit, azt rossznak tekintenétek. Hasonló módon bárki kerüljön kapcsolatba veletek, nektek biztosan fel kell ajánlanotok nekik az Atya bemutatásának a vizét, vagyis, az Adományozó gyerekeiként legyetek adományozók és adjatok nekik valamit, hogy ők is elérjék a céljukat.

Slogen:
Az érdektelenség egy pontos hozzáállása könnyű jelentése az, hogy szeretőek vagytok, ahogy elszakadottak vagytok.