16.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ti a trimurti Atya gyermekei vagytok. Nektek három tevékenységetekre kell emlékeznetek: megalapítás, pusztítás és fenntartás.

Kérdés:
Milyen kárt okoz a testi tudatosság komoly betegsége?

Válasz:
1.Azok, akik testi tudatosak, féltékenyek. A féltékenység miatt olyanokká válnak egymással, mint a sós víz. Nem képesek arra, hogy szeretettel végezzenek szolgálatot. Ők továbbra is belülről égnek.2. Gondatlanok maradnak. Maya nagymértékben becsapja őket. Miközben erőfeszítést tesznek, abbahagyják a tanulmányt, mert elveszítik a reményt. 3. A test tudatosság miatt a szívük nem tiszta. Ha a szívük nem tiszta, képtelen arra, hogy Baba szívére másszanak. 4. A hangulatuk ingadozik, és az arcuk megváltozik.

Om shanti.
Ti csak az Atyára emlékeztek, vagy valami másra is emlékeztek? Nektek, gyerekeknek a megalapítás, a pusztítás és a fenntartás három feladatára kellene emlékeznetek, mert azok ugyanabban az időben történnek. Pl., ha valaki jogot tanul, hogy egy ügyvéddé váljon, megérti, hogy egy ügyvéddé fog válni, és aztán követi a jogász foglalkozást. Ő fenntartaná a jog tantárgyát. Valaki bármit tanuljon, ő rendelkezik azon dolog folytatása céljával a jövőben. Megértitek, hogy most véghezviszitek az építés feladatát. Megalapítjátok a tiszta világot, és ezért a jóga nagyon lényeges. Csak a jógán keresztül van az, hogy ti, lelkek, akik tisztátalanná váltatok, tisztává váltok. Tisztává váltok, és aztán uraljátok a királyságot a tiszta világban. Ennek be kellene lépnie az intellektusotokba. Ez mindegyik vizsga közül a legemelkedettebb vizsga, és mindegyik tanulmány közül a legemelkedettebb tanulmány. Sok különböző tanulmány van, amit emberi lények tanítanak emberi lényeknek. Azok a tanulmányok csak a világért vannak. Azt követően, hogy tanultak, ők itt megkapják annak a gyümölcsét. Ti, gyerekek megértitek, hogy megkapjátok a korlátlan tanulmány gyümölcsét az új világban. Az az új világ nincs messze. Ez most az átmeneti kor. Nektek az új világban kell uralnotok a királyságot. Miközben itt ültök, az intellektusotoknak ezzel az emlékezéssel kellene rendelkeznie. Azzal, hogy az Atyára emlékeztek, ti, lelkek tisztává fogtok válni. Nektek arra is emlékeznetek kell, hogy amikor tisztává váltok, ez a tisztátalan világ meg fog semmisülni. Nem mindenki fog tisztává válni. Közületek nagyon kevesen vannak azok, akik rendelkeznek azzal az erővel. Ti a nap és hold dinasztiákhoz tartoztok, sorszám szerint, az erőtöknek megfelelően. Mindenhez erőre van szükség. Ez isteni erő és ezt jógaerőnek is hívják. Minden más fizikai erő. Ez szellemi erő. Ciklus-ciklus után az Atya azt mondja, ó gyerekek, egyedül rám emlékezzetek. Emlékezzetek az Atyára, a Mindenható Hatalomra. Egyedül Ő az Atya. Azzal, hogy Rá emlékeztek, ti, lelkek tisztává fogtok válni. Ezek nagyon jó aspektusok, és nagyon jól magatokba kell szívnotok. Ezek az aspektusok nem fognak megülni azok intellektusában, akik nem rendelkeznek hittel, hogy ők 84 születést vettek. Azok, akik eljöttek a szatopradhan világban, most a tamopradhan világban vannak. Ők azok, akik gyorsan kifejlesztik a hitet az intellektusukban. Ha valamit nem értetek, nektek meg kell kérdeznetek. Ha világosan megértitek, képesnek kellene lennetek arra, hogy az Atyára emlékezzetek. Ha nem értitek, nem vagytok képesek arra, hogy Rá emlékezzetek. Ez egy világos dolog. Ti lelkek, akik szatopradhanok voltatok, most tamopradhanná váltatok. Közületek azok, akik kétségekkel rendelkeztek és megkérdezitek, hogyan tudjátok megérteni, hogy 84 születést vettetek, vagy honnan tudhatjátok, hogy igényeltétek az örökséget az Atyától az előző ciklusban, nem fogtok teljes figyelmet fordítani a tanulmányra. Megérthető, hogy ez nincs ott a szerencsétekben. Ezt az előző ciklusban sem értettétek meg. Ezért van az, hogy képtelenek vagytok arra, hogy emlékezésben maradjatok. Ez a tanulmány a jövőért van. Ha a lelkek nem tanulnak, megérthető, hogy ők ciklus-ciklus után nem tanulnak, és csak néhány jeggyel mennek át. Sokan megbuknak egy iskolában. Sorszám szerint mennek át. Ez is a tanulmány. Itt mindenki sorszám szerint megy át. Azok, akik okosak, tanulni fognak és folyamatosan tanítanak másokat. Az Atya azt mondja, én vagyok nektek, gyerekeknek a szolgálója. A gyerekek is azt mondják, mi is szolgálók vagyunk. Nektek hasznot kell hoznotok minden testvérnek és nővérnek. Az Atya hasznot hoz nektek, és aztán nektek is hasznot kell hoznotok másoknak. Nektek magyaráznotok kell mindenkinek: Emlékezzetek az Atyára, és a bűneitek elvágásra kerülnek. Minél többnek adjátok át ezt az üzenetet, annál nagyobb üzenethozóvá fogtok válni. Őket hívják maharatiknak, vagy lovasoknak. Azok, akik gyalogos katonák, az alattvalók részévé válnak. Ti, gyerekek megérthetitek, hogy ki fog gazdaggá válni. Ennek a tudásnak ott kellene maradnia az intellektusotokban. Ti, gyerekek eszközökké váltatok a szolgálatért. Ti átadtátok az életeteket a szolgálatért, és így egy státuszt fogtok igényelni annak megfelelően. Az ilyen gyerekekben nincs semmilyen aggodalom senki miatt. Az emberi lényeknek van kezük és lábuk, ők nincsenek megkötve. Ti önmagatokat szabaddá tudjátok tenni. Tehát, miért kellene önmagatokat a kötés csapdájába vinnetek? Miért nem veszitek a nektárt az Atyától, és adjátok át a nektárt másoknak? Ti nem vagytok olyanok, mint egy birka vagy egy kecske, hogy valaki megkössön benneteket. Kezdetben ti, gyerekek szabaddá tettétek önmagatokat. Sírtatok, kiabáltatok, olyan sok elkeseredést okoztatok, és aztán csak ott maradtatok. Azt mondtátok: Bennünk nincs aggodalom. Mi meg akarjuk alapítani a mennyországot, vagy üljünk és valami más munkát végezzünk? Mámorossá váltatok az Úrhoz és a Mesterhez tartozás szellemi mámorával. Ti vagytok azok, akik mámorosak az Úrral és a Mesterrel. Tudjátok, hogy mit kaptok az Úrtól és a Mestertől. Az Úr és a Mester tanít benneteket. Neki sok nevet adtak. Némelyik név nagyon kedves. Ti most mámorosak vagytok az Úrral és a Mesterrel. Az Atya nagyon egyszerű utasításokat ad át nektek. Az intellektusotok is megérti, hogy ti biztosan szatopradhanná fogtok válni, ahogy az Atyára emlékeztek és a világ mesterei lesztek. Ez az az elfoglaltság, amivel rendelkeznetek kellene. Nektek emlékeznetek kellene az Atyára minden lélegzetnél. Előtte ültök. Amikor kimentek, felejtetek. Kint nincs akkora mámor, mint itt. Mindent elfelejtetek. Nektek nem szabadna felejtenetek. Ugyanakkor, ha ez nincs ott a szerencsétekben, ti felejtetek még akkor is, amikor itt ültök. Lehetőséget teremtenek a gyerekeknek, hogy szolgáljanak a múzeumokban és a különböző falvakban. Az Atya azt mondja, nektek gyorsan kellene szolgálatot végeznetek, bármennyi idővel is rendelkezzetek. Ugyanakkor, ti a drámát nem sürgethetitek. Az Atya azt mondja, olyan gépeknek kellene lenniük, hogy a dolgok késszé váljanak, ahogy azokat megérintitek. Az Atya folyamatosan elmagyarázza mindezt. Maya nagyon szilárdan elkapja a nagyon jó gyerekeket is az orruknál és fülüknél fogva. Maya sok vihart okoz azoknak, akik mahaviroknak tekintik önmagukat. Aztán ők senkivel nem törődnek. Mindent elrejtenek. Belülről a szívük nem igaz. Azok, akik egy igaz szívvel rendelkeznek, egy ösztöndíjat igényelnek. Ha bármilyen ördögi dolog van a szívben, ők nem tudják folytatni. Azzal, hogy egy ördögi szívvel rendelkeztek, elsüllyesztitek a saját csónakotokat. Mindenkinek szüksége van Shiv Babára. Nektek mindenről vízióitok vannak. Shiv Baba volt az, aki megteremtette Brahmát. Azzal, hogy Shiv Babára emlékeztek, olyanná válhattok, mint az istenségek. Baba tudja, hogy Maya nagyon erőteljes. Ő megharap benneteket, mint egy egér, és még csak fel sem ismeritek. Maya olyan, mint egy nagyon okos egér. A maharatiknak is nagyon óvatosnak kell lenniük. Ők maguk nem ismerik fel, hogy Maya bukásra késztette, és olyanná tette őket, mint a sós víz. Meg kellene értenetek, hogy azzal, hogy olyanná váltok, mint a sós víz, nem lesztek képesek arra, hogy elvégezzétek az Atya szolgálatát. Ti belülről folyamatosan égni fogtok. A test tudatosság miatt van az, hogy belülről égtek. Ti, lelkek még nem teremtettétek meg ezt az állapotot. Nincs ott az emlékezés ereje. Ezért van az, hogy nektek nagyon óvatosnak kell maradnotok. Maya nagyon okos. Amikor a harcmezőn vagytok, Maya nem hagy benneteket egyedül. Ő közületek a fél vagy háromnegyed résznek véget vet, és még csak fel sem ismeritek. Nagyon sok új abbahagyja a tanulmányt, és otthon maradnak. Maya megtámadja azokat, akik nagyon jók és jól ismertek. Bár megértik, ők mégis gondatlanná válnak. Ők azonnal olyanná válnak kis dolgok miatt, mint a sós víz. Az Atya elmagyarázza, a testi tudatosság miatt van az, hogy olyanná váltok, mint a sós víz. Becsapjátok önmagatokat. Az Atya azt mondja, ez is a dráma része. Bármit lássatok, a dráma úgy folytatódik, ahogy az előző ciklusban. Az ő állapotuk folyamatosan ingadozik. Néha rossz ómenek vannak felettük. Néha nagyon jó dolgokat végeznek, és írnak Babának átadva a jó híreiket. Az állapotuk folyamatosan ingadozik. Néha vereség, és néha győzelem van. A pandavák néha vereséget szenvednek Mayától, és néha legyőzik Mayát. A nagyon jó maharatik is ingadoznak. Néhányan még meg is halnak. Ezért, bárhol is éltek, folyamatosan emlékezzetek az Atyára és végezzetek szolgálatot. Ti eszközökké váltatok arra, hogy szolgáljatok. Ti a harcmezőn vagytok. Azok, akik kint élnek egy háztartásban, azok elé mehetnek, akik itt tartózkodnak. Ott van a teljes háború Mayával. A ti szerepetek folytatódik másodpercről-másodpercre, ahogy az előző ciklusban is történt. Ti azt mondjátok, hogy eltelt ennyi idő, és minden, ami megtörtént, ott van az intellektusotokban. Mindez a tudás ott van az intellektusotokban. Ugyanúgy ahogy az Atya tudással rendelkezik, a tudásnak ott kell lennie ebben a Dadában is. Amikor Baba beszél, Dadának is beszélnie kell. Ti tudjátok, hogy kik azok, akik jók, és tiszta szívvel rendelkeznek. Azok, akik tiszta szívvel rendelkeznek, Baba szívére másznak. Ők nem rendelkeznek a sós vízzé válás természetével. Ők mindig vidámak maradnak. A hangulatuk soha nem változik. Itt sokan vannak, akik hangulata folyamatosan változik. Ne is kérdezzétek. Az arcuk olyanná válik, mint a takarítóké. Maya mindenkit egy takarítóvá tett. Az emberek azt mondják, mi tisztátalanok vagyunk. Hívják a Tisztító Atyát, hogy jöjjön el és tisztítsa meg őket. Az Atya azt mondja, gyerekek, folyamatosan emlékezzetek rám és a ruháitok (a lélek) tisztává fog válni. Kövessétek a shrimatomat. Azok ruhája, akik nem követik a shrimatot, nem válik tisztává. Azok a lelkek nem válnak tisztává. Nappal és éjszaka az Atya folyamatosan ezt hangsúlyozza: Tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Ti akkor fuldokoltok, amikor testi tudatossá váltok. Minél jobban felemelkedtek, annál boldogabbakká váltok, és annál vidámabbak maradtok. Az Atya tudja, hogy némelyik gyermek első osztályú, és mégis, ha megnézitek a belső állapotukat, ők szétolvadnak. Ez olyan, mintha a test tudatosság tüze szétolvasztaná őket. Nem értik, honnan jönnek a betegségeik. Az Atya azt mondja, ez a betegség a test tudatosságból jön. Azok, akik lélek tudatosak, soha nem válnak beteggé. Ugyanakkor, sokan vannak, akik belülről égnek. Az Atya azt mondja, gyerekek, legyetek lélek tudatosak. Néhányan megkérdezik, hogy miért rendelkeznek ezzel a betegséggel. Az Atya azt mondja, a testi tudatosságnak ez a betegsége olyan…, ne is kérdezzétek. Amikor valaki ezzel a betegséggel rendelkezik, az olyan, mint egy parazita, ami nem megy el. Azzal, hogy nem követitek a shrimatot, és testi tudatosan haladtok előre, nagyon keményen meg fogtok sérülni. Baba megkapja az összes hírt. Maya elkapja őket az orruknál fogva, és bukásra készteti. Az intellektusukat teljesen megölik. Sokan kétségeket fejlesztenek ily módon. Ti Istenhez kiáltotok: „Gyere és változtasd meg azokat, kő intellektussal, azokká, isteni intellektussal”, és mégis, ha ti szembeszálltok Istennel, akkor milyen célt fogtok elérni? Ők teljesen elbuknak és az intellektusuk olyanná válik, mint a kő. Miközben itt ültök, nektek, gyerekeknek meg kellene tapasztalnotok azt a boldogságot: A diákélet a legjobb. Az Atya megkérdezi, ennél a tanulmánynál van emelkedettebb tanulmány? Ez a legjobb. Ez átadja a gyümölcsét 21 születésre. Ezért nektek nagy figyelmet kellene fordítanotok erre a tanulmányra. Néhányan egyáltalán nem figyelnek. Maya levágja az orrukat és fülüket. Az Atya azt mondja: Maya királysága fél cikluson át tart. Ő elkap benneteket oly módon, ne is kérdezzétek. Ezért, maradjatok óvatosak és másokat is figyelmeztessetek: Emlékezzetek Shiv Babára. Máskülönben Maya le fogja vágni az orrotokat és fületeket, és aztán egyáltalán nem lesz semmilyen haszon. Sokan azt gondolják, hogy ők igényelni fogják Lakshmi és Narayan státuszát. Az lehetetlenség. Ők elfáradnak és összeesnek. Mayától vereséget szenvednek és beleesnek a szemétbe. Amikor látjátok, hogy az intellektusotok megsérül, nektek meg kellene értenetek, hogy Maya elkapott benneteket az orrotoknál fogva. Az emlékezés zarándoklatán nagyon nagy az erő. A lélek feltöltődik nagy boldogsággal. Azt mondják, nincs olyan táplálék, mint a boldogság tápláléka. Amikor a vásárlók folyamatosan eljönnek egy üzletbe, ott bevétel van. Abban az időben soha nem lenne fáradtság. Ti nem halnátok éhen. Nagyon boldogok maradnátok, mert korlátlan gazdagságot kaptok. Nektek nagy boldogságot kellene tapasztalnotok. Ellenőriznetek kellene: az én viselkedésem isteni, vagy ördögi? Most nagyon kis idő maradt hátra. Ez olyan, mintha ott lenne az idő előtti halál versenye. Nézzétek meg, milyen sok baleset történik. Az emberek intellektusa tamopradhanná vált. Amikor nagy erővel esik az eső, azt a természet egy balesetének neveznék. A halálnak is el kell jönnie. Az emberek most abban hisznek, hogy az atomháború hamarosan el fog kezdődni. Ők ilyen veszélyes munkát végeznek. Ha őket provokálják, a háború el fog kezdődni. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Maradjatok az Úrhoz és Mesterhez tartozás mámorában, és tegyétek magatokat szabaddá. Ne legyetek megkötve semmilyen kötésben. Legyetek nagyon óvatosak Mayával, az egérrel. Nem szabadna, hogy valaha is ördögi gondolatok legyenek a tudatotokban.

2. Maradjatok a korlátlan gazdagság (tudás) boldogságában, amit megkaptok az Atyától. Nektek soha nem szabadna kétségekkel rendelkeznetek az intellektusotokban és ezáltal belefáradnotok ebbe a bevételbe. A diákélet a legjobb élet, ezért fordítsatok teljes figyelmet erre a tanulmányra.

Áldás:
Váljatok állandóan elégedett lélekké és használjátok az eléréseitek összes kincsét azzal, hogy az emlékezés megtestesítői vagytok.

Az átmeneti kor különleges áldása az elégedettség és az elégedettség magja az összes elérés. Az elégedetlenség magja valamilyen fizikai vagy szubtilis elérés hiánya. Arra emlékeznek a Brahminokkal kapcsolatban, hogy semmi nem hiányzik a Brahminok kincsestárából. Az összes gyermek megkapja ugyanazt a végtelen kincset az Egyetlentől. Minden pillanatban egyszerűen használjátok a kincseket, amiket elértetek, vagyis, legyetek az emlékezés megtestesítői. Ne változtassátok a korlátlan eléréseket korlátolttá, és mindig elégedettek fogtok maradni.

Slogen:
Ahol hit van, a győzelem szerencséje vonala mindig ott van a homlokon.