2020. november 16. Sakar murli Om Shanti BapDada Madhuban


Édes gyermekek, ti ennek a szellemi egyetemnek vagytok a diákjai. A ti kötelességetek az, hogy átadjátok az Atya üzenetét az egész univerzumnak.

Kérdés:

Ti gyerekek mivel kapcsolatban ütitek meg a dobokat és mit magyaráztok el mindenkinek?

Válasz:

Ti megütitek a dobokat, hogy elmondjátok mindenkinek, hogy az új isteni királyság most újból megalapításra kerül és az összes megszámlálhatatlan vallásnak most meg kell semmisülnie. Ti elmondjátok mindenkinek, hogy maradjanak gondtalanok, mert ez egy nemzetközi probléma. A háború biztosan meg fog történni és azt követően eljön az isteni királyság.

Om Shanti. Ez egy szellemi egyetem. A lelkek az egész univerzumból egy egyetemen tanulnak. Az univerzum a világot jelenti. Legálisan az egyetem szó rátok vonatkozik, gyerekek. Ez egy szellemi egyetem. Ez nem lehet egy fizikai egyetem. Ez az egyedüli Isten, Atyai Egyetem. Minden lélek megkapja a leckéket. Ezen üzenetnek biztosan el kellene érnie mindenkit ilyen vagy olyan módon. Nektek át kell adnotok ezt az üzenetet. Ez az üzenet nagyon egyszerű. Ti, gyerekek tudjátok, hogy Ő a mi Korlátlan Atyánk, az Egy, akire mindenki emlékszik. Azt is mondhatjátok, hogy Ő a ti Korlátlan Szeretettetek, és az összes lélek, az élőlények a világában, biztosan emlékezik arra az Egy Szeretettre. Nektek ezeket a pontokat nagyon jól önmagatokba kell szívnotok. Azok, akik friss intellektussal rendelkeznek, képesek lesznek arra, hogy mindent nagyon jól önmagukba szívjanak. Az univerzum minden lelkének az Atyja csak az Egyetlen. Csak emberi lények tanulnak egy egyetemen. Ti, gyerekek is tudjátok, hogy ti vagytok azok, akik 84 születést vesznek. A 8,4 millió születés nem kérdéses. Az univerzum minden lelke tisztátalan ebben az időben. Ez a piszkos világ a szomorúság földje. Csak az Egy Atya visz benneteket a boldogság földjére. Őt a Felszabadítónak is hívják. Ti az egész világ és az univerzum mestereivé is váltok. Az Atya azt mondja mindannyitoknak: menjetek és adjátok át ezt az üzenetet mindenkinek. Mindenki emlékszik az Atyára. Őt hívják a Vezetőnek, a Felszabadítónak és a Kegyelemteljes Egynek. Sok nyelv van. Minden lélek az Egyhez kiált. Ezért az az Egy az egész univerzum Tanára is. Ő amúgy is az Atya, de senki nem tudja, hogy Ő nekünk, lelkeknek, mindannyinknak a Tanára és a Guruja is. Ő mindenkit vezet. Csak ti, gyerekek ismeritek a Korlátlan Vezetőt. Senki más csak ti, Brahminok ismeritek Őt. Csak ti értitek meg, hogy mi a lélek. A világon egyetlen egy emberi lény sem érti, hogy mi egy lélek. A világban általában, és Bharatban különösen senki nem érti meg, hogy mi a lélek. Bár ők azt mondják, hogy egy csodálatos csillag ragyog a homlok közepén, ők semmit nem értenek. Most megértitek, hogy a lelkek múlhatatlanok. Ez a lélek soha nem válik nagyobbá vagy kisebbé. Ugyanúgy, ahogy ti lelkek vagytok, az Atya is egy pont. Ő nem nagyobb vagy kisebb. Ő is egy lélek, de Ő a Legfelső Lélek, a Legfelső. Valójában minden lélek a legfelső lakhelyen él. Ők eljönnek ide, hogy eljátsszák a szerepeiket. Aztán megpróbálnak visszatérni a legfelső lakhelyre. Mindenki emlékszik a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre, mert csak a Legfelső Atya az, aki elviszi a lelkeket a felszabadulásba. Ezért emlékeznek Rá. A lelkek tamoprodhanná váltak. Miért emlékeznek Rá? Ők még ezt sem tudják. Egy bébi azt mondja, baba. Ez minden. Ő nem tud semmit. Hasonló módon ti is azt mondjátok: Baba, Mama, de nem tudtok semmit. Korábban egy nemzet volt Bharatban, és azt hívták az istenségek nemzetének. Később sok másik nemzet belépett. Most olyan sok nemzet van, és ezért van olyan sok harc, stb. Ahol sok más nemzet is van, az ott lakók megpróbálják őket távol tartani. Olyan sok a harc. Olyan nagy a sötétség. Valamilyen korlátnak lennie kell. A színészek számában ott van a korlát. Ez a játék előre elrendelt. Bármennyi színész legyen, nem lehet annál se kevesebb, se több. Amikor az összes színész eljött a színpadra, akkor nekik haza kell térniük. Az összes színész, akik még mindig ott fenn vannak, folyamatosan le fognak jönni ide. Nem számít, hogy ők mennyire ütik a fejüket, hogy kontrollálják a népességet, ők képtelenek arra, hogy ezt megtegyék. Mondjátok el nekik: Mi, BK-k olyan születés kontrollal rendelkezünk, hogy csak 900 ezren fognak maradni. Az egész népesség csökkeni fog. Mi elmondjuk nektek az igazságot. Most megalapítjuk azt a világot. Az új világ, az új fa biztosan kicsi lesz. Ezt itt senki nem tudja kontrollálni, mert a világ egyre inkább tamoprodhanná válik. A népesség folyamatosan növekszik. Az összes színész, akiknek el kell ide jönniük, el fognak jönni és testeket öltenek. Senki nem érti meg ezeket a dolgokat. Azok, éles intellektussal, megértik, hogy a királyságban ott lesz az összes típusú színész. A királyság, ami az aranykorban létezett, újból megalapításra kerül. Aztán átkerültök. Ti most átkerültök a tamoprodhanból a satoprodhan osztályba. Ti az öreg világból elmentek az új világba. A ti tanulmányotok nem ezért a világért van. Nem lehet semmilyen más ilyen egyetem. Isten, az Atya azt mondja: Én a halhatatlanság földjéért tanítalak titeket. A halál ezen földjének meg kell semmisülnie. Ott volt Lakshmi és Narayan királysága az aranykorban. Senki nem tudja, hogy az hogyan lett megalapítva. Baba mindig azt mondja: Nektek biztosan rendelkeznetek kell Lakshmi és Narayan képével, bárhová is menjetek, hogy előadást tartsatok. A dátumot is arra rá kell írni. Elmagyarázhatjátok, hogy az aranykor kezdetétől az volt annak a dinasztiának a királysága 1.250 évig. Hasonló módon azt mondják: Ott volt a keresztény dinasztia királysága. Ők folyamatosan követik egymást. Amikor az istenségi dinasztia létezett, nem volt senki más. Ez a dinasztia most újból megalapításra kerül. Mindenki másnak meg kell semmisülnie. A háború ott áll előttetek. A történetek a Bhagawadban ezen alapulnak. Mi korábban meghallgattuk ezeket a történeteket a gyerekkorunkban. Ti most megértitek, hogy a királyság hogyan kerül megalapításra. Az Atya biztosan Raja jógát tanított nekünk. Azok, akik átmennek, a győzelem rózsafüzérének gyöngyszemeivé válnak, míg mások egyáltalán nem ismerik ezt a rózsafüzért. Ezt csak ti tudjátok. A ti ösvényetek a családi ösvény. Baba ott fenn áll. Ő nem rendelkezik saját testtel. Aztán ott van Brahma és Saraswati, akik Narayanná és Lakshmivá válnak. Először ott kell lennie az Atyának és aztán a párnak. Ott vannak Rudraks gyöngyszemei is. Nepálban van egy fa, amiről leveszik Rudraks gyöngyszemeit. Abban van néhány igazi darab. Minél kisebbek, annál drágábbak. Ti most megértitek annak a jelentését. Vishnu, a győzelem rózsafüzére, Runda rózsafüzérét jelenti, ami megteremtődik. Azok az emberek egyszerűen csak forgatják egy rózsafüzér gyöngyszemeit és Ráma nevét kántálják, de annak nincs jelentése. Ők folyamatosan egy rózsafüzér gyöngyszemeit forgatják. Itt az Atya azt mondja: emlékezzetek rám. Ez a hangtalan kántálás. Nektek semmit nem kell mondanotok a szátokkal. Az énekek is fizikaiak. Nektek egyszerűen az Atyára kell emlékeznetek. Máskülönben folyamatosan a dalokra fogtok emlékezni. Itt a fő dolog az emlékezés. Nektek túl kell mennetek a hangon. Az Atya utasítása az: Manmanabhav. Az Atya nem kér benneteket arra, hogy énekeljetek dalokat, vagy beszéljetek hangosan. Nincs arra szükség, hogy az én dicséretemet énekeljétek. Ti tudjátok, hogy Ő a Tudás Óceánja és a Béke és Boldogság Óceánja. Az emberi lények ezt nem értik. Neki egyszerűen átadták azt a nevet. Rajtatok kívül senki más nem tudja ezt. Az Atya eljön és elmondja nektek a nevét és a formáját. Elmagyarázza, hogy Ő milyen és ti lelkek milyenek vagytok. Ti sok erőfeszítést tettetek eljátszva a szerepeiteket. Fél cikluson át imádatot végeztetek. Én nem játszom egy ilyen szerepet. Én túl vagyok boldogságon és szomorúságon. Ti szomorúságot tapasztaltok, és aztán boldogságot tapasztaltok az aranykorban. A ti szerepetek nagyobb, mint az enyém. Én ott fent ülök kényelmesen, a visszavonulás állapotában, fél cikluson át. Ti folyamatosan hozzám kiáltotok. Az nem úgy van, hogy én hallom a ti hívásotokat, amikor ott ülök. Az én szerepem ebben az időben van. Én ismerem a szerepet a drámában. A dráma most a végéhez ér. Nekem el kell jönnöm és eljátszom a tisztátalan megtisztításának szerepét és semmi mást. Az emberek abban hisznek, hogy mivel a Legfelső Lélek a Mindenható Hatalom, Ő tudja, hogy mindenkiben mi van. Azt gondolják, hogy Ő tudja, mi történik mindenkiben. Az Atya azt mondja: Ez nem így van. Amikor teljesen tamoprodhanná váltok, van az én eljövetelemnek a pontos ideje. Én belépek egy hétköznapi testbe. Én eljövök és titeket, gyerekeket szabaddá teszlek a szomorúságtól. Ott van az egy vallás megalapítása Brahmán keresztül és a megszámlálhatatlan vallás pusztulása Shankaron keresztül. Az elkeseredés sikolya után ott lesz a győzelem kiáltása. Olyan nagy lesz az elkeseredés. Az emberek folyamatosan meg fognak halni a természeti csapásokban. Sok segítséget kaptok a természeti katasztrófáktól. Máskülönben az emberi lények nagyon betegekké válnának, és nagy szomorúságot tapasztalnának. Az Atya azt mondja: Annak érdekében, hogy a gyerekek ne tapasztaljanak folyamatos szomorúságot, a természeti katasztrófák eljönnek nagy erővel, hogy mindenkit megsemmisítsenek. A bombák semmi. A természeti katasztrófák nagymértékben segítenek. Olyan sok ember meghal a földrengésekben. A hullámok eljönnek egyszer-kétszer és ők meghalnak. Hatalmas hullámok lesznek az óceánból. 100 láb magas hullámok fogják elnyelni a földet. Aztán mi fog történni? Ezek az elkeseredés jelenetei. Nagy bátorságra van szükség, hogy egy ilyen jelenetet megnézzetek. Nektek erőfeszítést kell tennetek és félelemmentessé kell válnotok. Nektek, gyerekeknek nem szabad semmilyen arroganciával rendelkeznetek. Váljatok lélektudatossá. Azok, akik lélektudatosak, nagyon édesek. Az Atya azt mondja: én testetlen és különleges vagyok. Én eljövök ide, hogy szolgáljak mindenkit. Csak nézzétek meg, hogy az emberek mennyit dicsérnek engem. Oh, Tudás Óceánja, oh, Baba. Aztán azt mondják: Gyere el a tisztátalan világba. Ti nekem egy nagyon jó meghívást adtok. Ti arra nem kértek, hogy jöjjek el a mennyországba és nézzem meg az ottani boldogságot. Ti hozzám kiáltotok: Óh, Tisztító, mi tisztátalanok vagyunk. Gyere és tegyél minket tisztává. Nézzétek meg a meghívást, amit átadtok nekem. Ti meghívtok engem egy teljesen tamoprodhan és tisztátalan világba és egy tisztátalan testbe. Ti, Bharat emberei átadtok nekem egy ilyen jó meghívást. Ilyen a dráma jelentősége. Ez az egy nem tudta, hogy ez az ő sok születése utolsója. Ezt csak akkor mondták el neki, amikor Baba belélépett. Baba elmagyarázta mindennek a jelentőségét. Brahmának a feleségévé kellett válnia. Baba maga azt mondja: Ez az egy az én feleségem. Én belélépek és örökbe fogadlak titeket rajta keresztül. Ez az egy az igaz rangidős anya, és az az egy az örökbefogadott anya. Ti őket Atyának és Anyának szólítjátok. Ti csak Shív Babának mondjátok azt: Atya. Ez az egy Brahma Baba. Mama inkognitó. Brahma az anya, de ő egy férfi testtel rendelkezik. Ő képtelen arra, hogy gondoskodjon rólatok, és ezért a nővért örökbe fogadták. Neki átadták a Matheswari, Saraswati nevet. Ő a fej. A drámának megfelelően csak egy Saraswati van, de sok név van: Durga, Kali, stb. Csak egy anya és apa lehet. Ti mindannyian gyerekek vagytok. Arra emlékeznek, hogy Saraswati Brahma lánya. Ti Brahma kumarok és kumarik vagytok. Sok nevet adtak nektek. Közületek azok, akik megértik mindezeket a dolgokat, sorszám szerint értik meg. Egy tanulmányban mindenki sorszám szerinti. Valaki nem lehet ugyanolyan, mint egy másik. Ez a királyság megalapításra kerül. Ez a dráma előre elrendelt. Ezt meg kell érteni részleteiben. Sok pont van. Még azok is sorszám szerintiek, akik azért tanulnak, hogy ügyvédekké váljanak. Néhány ügyvéd 2-3.000 rupit is tud keresni, míg mások kopott ruhát viselnek. Ugyanígy van itt is. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy ott kell lennie a nemzetközi problémának. Most el kell mondanotok mindenkinek, hogy maradjanak gondtalanok. A háború biztosan be fog következni. Ti megütitek a dobokat, hogy elmondjátok, hogy az új isteni királyság most megalapításra kerül. Ott lesz a megszámlálhatatlan vallás pusztulása. Ez ilyen világos. Ezek az emberek mind megteremtődnek Prajapita Brahmán keresztül. Ő azt mondja: Ez az én szájon keresztül született teremtésem. Ti szájon keresztül született Brahminok vagytok. Azok a brahminok bűnön keresztül születnek. Ők imádók, míg ti most imádatra méltókká váltok. Tudjátok, hogy istenségekké váltok, akik imádatra méltók. Ti most nem rendelkeztek fénykoronával. Amikor ti, lelkek tisztává váltok, el fogjátok hagyni a testeiteket. Most nem kaphatjátok meg a fénykoronát, miközben a jelenlegi testetekben vagytok. Az nem illene hozzátok. Ebben az időben ti csak dicséretre méltók vagyok. Ebben az időben semmilyen lélek nem tiszta és ezért most nem lehet semmilyen fény senki körül. A fény az aranykorban létezik. Ezt a fényt nem szabadna azoknál ábrázolni, akik két fokkal kevesebbek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:

  1. Tegyétek az állapototokat olyan megrázhatatlanná és félelemmentessé, hogy képesek legyetek szemtanúi lenni a pusztulás végső jeleneteinek. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy lélektudatossá váljatok.
  2. Annak érdekében, hogy igényeljetek egy magas státuszt az új királyságban, fordítsatok teljes figyelmet a tanulmányotokra. Menjetek át és váljatok a győzelem rózsafüzérének egy gyöngyszemévé.

Áldás:

Legyetek szellemileg kegyelemteljesek, és adjatok extra erőt a gyenge, elkeseredett és erőtlen lelkeknek.

A gyerekek, akik szellemileg kegyelemteljesek, nagy adományozókká válnak, és reményt adnak azoknak, akik teljesen reménytelen esetek. Ők a gyengéket erőteljessé teszik. Az adományokat állandóan azoknak adják, akik nem rendelkeznek semmilyen támasszal. Váljatok nagy adományozókká, és szellemi kegyelemteljessé az alattvaló minőségű lelkekkel, akik gyengék, elkeseredettek és erőtlenek. Ne egymással legyetek nagy adományozók. Egymás között együttműködő társak vagytok, akik testvérek, egyenlő erőfeszítést tévők. Tehát, adjatok együttműködést, ne adományokat.

Slogen:

Mindig maradjatok az egy Atya emelkedett társaságában, és semmilyen más társaság színe nem lesz képes befolyásolni titeket.


*** O M S H A N T I ***