17.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti, Brahminok istenségekké váltok. Ti teszitek Bharatot mennyországgá. Ezért mámorosnak kellene lennetek attól, hogy a Brahmin kaszthoz tartoztok.

Kérdés:
Mik az igaz Brahminok fő jelei?

Válasz:
1) Az igaz Brahminok horgonyát felhúzták ebből az öreg világból. Ez olyan, mintha maguk mögött hagyták volna ennek az öreg világnak a partját. 2) Mialatt mindent elvégeznek a kezükkel, az igaz Brahminok az intellektusukat az Atya emlékezésében tartják, azaz karma jogik. 3) Egy Brahmin olyan valakit jelent, aki olyan, mint egy lótuszvirág. 4) Egy Brahmin olyan valaki, aki állandóan erőfeszítést tesz azért, hogy lélek tudatos maradjon. 5) Egy Brahmin olyan valakit jelent, aki legyőzi a kéjvágy nagy ellenségét.

Om shanti.
A szellemi Atya a szellemi gyermekeknek magyaráz. Milyen gyermekeknek? Nektek, Brahminoknak. Soha ne felejtsétek el, hogy Brahminok vagytok, akik istenségekké fognak válni. A különböző klánokra is emlékeznetek kell. Itt csak ti, Brahminok vagytok. A korlátlan Atya tanít benneteket, Brahminokat. Ez a Brahma nem tanít titeket. Shiv Baba tanít benneteket Brahmán keresztül. Ő csak benneteket, Brahminokat tanít. Valaki nem válhat egy istenséggé egy shudrából úgy, hogy először ne válna egy Brahminná. Shiv Babától kapjátok meg az örökségeteket. Az a Shiv Baba mindenki Atyja. Ezt a Brahmát a nagy-nagy nagyapának hívják. Mindenkinek van egy világi apja. Az imádat ösvényén mindenki emlékszik az Atyára, aki ezen a világról túl van. Ti, gyerekek most megértitek, hogy ez a valaki (Brahma) a szubtilis atya, akit senki nem ismer. Bár van egy Brahma templom, és van egy templom Prajapita Adi Devnek is itt, akit néhányan Mahavirnak, vagy Dilwalának neveznek. Valójában Shiv Baba, és nem Prajapita Brahma, Adi Dev, aki az igaz Dilwala (a Szívek Meghódítója). Csak az egy Atya az, aki minden lelket állandóan boldoggá tesz, és örömet hoz nekik. Ezt csak ti tudjátok. A világon az emberek semmit nem tudnak; degradált az intellektusuk. Mi, Brahminok megkapjuk az örökségünket Shiv Babától. Még ti is ezt ismételten elfelejtitek. Az emlékezés nagyon könnyű. A sannyasik a „jóga” szót használják. Ti egyszerűen emlékeztek az Atyára. A „jóga” szó hétköznapi. Ezt a helyet nem lehet egy jóga ashramnak nevezni, mert az Atya és a gyerekek ülnek itt. A gyermekek kötelessége, hogy emlékezzenek a korlátlan Atyjukra. Mi Brahminok vagyunk, és megkapjuk a Nagyapánk örökségét Brahmán keresztül. Ezért Shiv Baba azt mondja: Maradjatok annyit emlékezésben, amennyit csak lehet. Lehet egy képetek is, hogy segítsen benneteket az emlékezésben. Mi, Brahminok vagyunk és igényeljük az örökségünket az Atyától. A Brahminok valaha is elfelejtik a saját kasztjukat? Amikor elmentek a shudrák társaságába, akkor elfelejtitek, hogy Brahminok vagytok. A Brahminok még az istenségeknél is emelkedettebbek, mert ti, Brahminok tudás teljesek vagytok. Istent Janijanaharnak hívják. Ők nem tudják annak a jelentését. Az nem úgy van, hogy Ő leül és megnézi, hogy mi van mindenki szívében, nem. Neki tudása van a világ elejéről, közepéről és végéről. Ő a Mag. Ő ismeri a fa elejét, közepét és végét. Így sokat kell emlékeznetek egy ilyen Atyára. Ennek a valakinek a lelke is emlékszik az Atyára. Az Atya azt mondja: Még ez a Brahma is Rám emlékszik, mert csak aztán igényli azt a státuszt. Csak amikor Rám emlékeztek, akkor fogtok egy státuszt is igényelni. Először testetlenül jöttetek ide, és most újból testetlenné kell válnotok, és haza kell térnetek. Mindenki más bánatot okoz nektek, akkor miért kellene rájuk emlékeznetek? Mivel megtaláltatok Engem, így elviszlek benneteket az új világba. Ott nincs bánat. Nekik isteni kapcsolataik vannak. Itt a legtöbb bánat a férj és feleség kapcsolatában van, mert bűnössé válnak. Én most arra a világra méltókká teszlek benneteket, ahol a bánatot még csak meg sem említik. Emlékeznek a kéjvágy legnagyobb ellenségére, mert ez az, ami bánatot okoz az elejétől, a középen át egészen a végéig. A haragról nem mondanátok azt, hogy az bánatot okoz az elejétől, a középen át egészen a végéig; nem. A kéjvágyat le kell győzni. Ez az, ami bánatot okoz az elejétől, a középen át a végéig; az tisztátalanná tesz benneteket. A „tisztátalan” szó a kéjvágy bűnére utal. Ezt az ellenséget le kell győzni. Tudjátok, hogy a mennyország istenségeivé váltok. Nem lesztek képesek arra, hogy bármit is elérjetek, amíg nem lesz ez a hitetek. Az Atya elmagyarázza: Nektek, gyerekeknek pontossá kell válnotok a szavaitokban, a gondolataitokban és tetteitekben. Ez erőfeszítést igényel. A világon senki nem tudja, hogy ti teszitek Bharatot mennyországgá. Ezt meg fogják érteni, ahogy tovább haladtok. Egy világot, egy királyságot, egy vallást és egy nyelvet akarnak. Elmagyarázhatjátok, hogy 5000 évvel ezelőtt az aranykor volt, ahol egy királyság és egy vallás volt, és azt hívták mennyországnak. Senki nem tud Ráma királyságáról és Ravan királyságáról. Ti száz százalékosan degradált intellektusúakból tiszta és világos intellektusúakká váltok, sorszám szerint, az erőfeszítéseiteknek megfelelően. Az Atya itt ül és tanít benneteket. Egyszerűen kövessétek az Atya utasításait. Az Atya azt mondja: Miközben ebben az öreg világban éltek, maradjatok olyan tiszták, mint egy lótuszvirág. Folyamatosan Rám emlékezzetek! Az Atya a lelkeknek magyaráz. Eljöttem, hogy titeket, lelkeket ezeken a szerveken keresztül tanítsalak. Ti, lelkek a szerveiteken keresztül figyeltek. Nektek, gyerekeknek lélek tudatossá kell válnotok. Ez egy piszkos öreg test. Ti, Brahminok nem vagytok imádatra méltók. Ti dicséretre méltók vagytok, míg az istenségek imádatra méltók. Ti a világot tiszta mennyországgá teszitek azzal, hogy követitek a shrimatot, és ezért dicsérnek benneteket. Titeket nem lehet imádni. Csak titeket, Brahminokat dicsérnek, és nem az istenségeket. Az Atya benneteket shudrákból Brahminokká változtat. Templomokat építettek Jagadambának és Brahmának, de nem tudják, hogy kik ők. Brahma a Világ Atya. Őt nem neveznétek istenségnek. Az istenségeknél a lelkek és a testek is tiszták. Ti, lelkek most tisztává váltok. A testetek nem tiszta. Most Bharatot mennyországgá teszitek azzal, hogy követitek Isten utasításait. Méltókká váltok a mennyországra is. Biztos, hogy satopradhanná kell válnotok. Az Atya csak titeket, Brahminokat tanít. A Brahminok fája folyamatosan növekedni fog. Akik szilárd Brahminokká válnak, azok aztán istenségek lesznek. Az, az új fa. Itt Maya viharai is vannak. Az aranykorban nem lesz semmilyen vihar. Itt bár akarjátok, de Maya nem engedi meg, hogy emlékezésben maradjatok, hogy tamoból satopradhanná váljatok. Minden az emlékezéstől függ. Bharat ősi jógája jól ismert. Külföldről az emberek azt akarják, hogy valaki menjen oda, és tanítson nekik ősi jógát. Kéttípusú jóga van. Ott vannak a hatha jógik, és ott vannak a raja jógik. Ti raja jógik vagytok. Ez Bharat ősi raja jógája, amit csak az Atya tanít. Csak az van, hogy a Nevem helyett Krishna nevét helyezték a Gitába. Az olyan nagy különbséget okozott. Shiva születésnapja után ott van a mennyországotok megszületésnapja, amiben Shri Krishna királysága van. Megértitek, hogy amikor Shiv Baba születésnapja van, az a Gita születésnapja is. Azt követően van a mennyország születésnapja is, ahol mind tiszták lesztek. Annak a megalapítása ugyanúgy történik, ahogy az előző ciklusban. Az Atya azt mondja: Most csak Rám emlékezzetek! Amikor nem Rá emlékeztek, akkor Maya arra késztet benneteket, hogy ilyen, vagy olyan bűnös tettet hajtsatok végre. Amikor nem emlékeztek, akkor megütnek titeket. Amikor emlékezésben maradtok, akkor nem lesztek megütve. Boksz-meccs történik. Tudjátok, hogy nem egy emberi lény az ellenségetek. Ravan az ellenségetek. Az Atya azt mondja: Ebben az időben megházasodni azt jelenti, hogy romba döntitek magatokat. Itt folyamatosan romba döntik egymást (egymást tisztátalanná teszik). Az Atya, aki túlról van, most kiadott egy utasítást: Gyerekek, a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Győzzétek azt le, és tegyetek egy ígéretet a tisztaságért! Senkinek nem szabadna tisztátalanná válnia. Ezen a bűnön keresztül váltatok tisztátalanná születésről-születésre. Ezért mondják azt, hogy a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Az összes szent és bölcs ember így kiált: Ó Tisztító, jöjj el! Az aranykorban senki nem tisztátalan. Az Atya eljön, és mindenkinek üdvösséget adományoz, a tudással. Jelenleg mindenki degradált. Senki más nincs, aki átadhatja a tudást. Csak a Tudás Óceánja ad tudást. Ott van a nappal a tudáson keresztül. A nappal Rámáé, és az éjszaka Ravané. Csak ti, gyerekek értitek meg ezeknek a szavaknak a pontos jelentését. Csak az úgy van, hogy gyengék vagytok az erőfeszítéseitekben. Az Atya nagyon jól magyaráz nektek. Teljes 84 születést vettetek, most tisztává kell válnotok és haza kell térnetek. Tiszta büszkeségeteknek kellene lennie, hogy azzal, hogy az Atya utasításait követjük, mi, lelkek Bhartot mennyországgá tesszük, ahol majd uralkodni fogunk. Akár királyokká, királynőkké, vagy alattvalókká váltok, a státusz, amit majd igényeltek annak megfelelő amennyi erőfeszítést tesztek most. Láthatjátok, hogy a királyok és a királynők hogyan teremtődnek. Azt mondják: Kövesd az Atyát! Ez erre az időre utal. Az nem egy világi kapcsolatra utal. Az Atya kiadja az utasítást: Állandóan csak Rám emlékezzetek, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Megértitek, hogy most követitek a shrimatot. Olyan sok embert szolgáltok. Amikor ti, gyerekek eljöttök az Atyához, akkor Shiv Baba a tudással szórakoztat benneteket. Ez a valaki is tanul. Shiv Baba azt mondja: Én reggel jövök. Achcha, aztán amikor valaki jön, hogy találkozzon Babával, akkor ez a valaki ne tudna magyarázni neki? Ez a valaki azt mondaná: Baba, gyere és magyarázz, mert én képtelen vagyok magyarázni? Ezek nagyon mély és inkognitó dolgok. Én magyarázok mindenki közül a legjobban. Miért gondoljátok azt, hogy csak Shiv Baba magyaráz? Ez a valaki ne tudna magyarázni? Megértitek, hogy ez a valaki az előző ciklusban is biztosan magyarázott, és ezért érte el azt a státuszt. Mama is annak idején magyarázott. Ő is egy magas státuszt igényelt. Mamát és Babát a szubtilis régióban mutatják. Nektek, gyerekeknek az Atyát kellene követnetek. A szegények azok, akik átadják magukat; a gazdagok nem képesek azt megtenni. A szegények azt mondják: Baba, mindez Hozzád tartozik. Shiv Baba az Adományozó. Ő soha semmit nem vesz el. A gyerekeknek azt mondja: Mindaz a tiétek. Se itt, se ott nem építek egy palotát Magamnak. A mennyország mestereivé teszlek benneteket. Most fel kell töltenetek a kötényeiteket a tudás ékszereivel. Az emberek elmennek egy templomba és azt mondják: Töltsd meg a kötényemet! Azonban milyen kötényt? És mivel töltsünk meg? Lakshmi tölti fel a kötényeiteket azzal, hogy gazdagságot ad nektek. Ők egyáltalán nem mennek el Shivához. Elmennek Shankarhoz, és ezt mondják. Abban hisznek, hogy Shiva és Shankar egy és ugyanaz, de ez nem így van. Az Atya eljön, és elmondja nektek az igaz dolgokat. Az Atya a Bánat Eltávolítója, és a Boldogság Adományozója. Nektek, gyerekeknek otthon kell élnetek a családotokkal. Folytatnotok kell az üzleteteket is. Mindegyiktek tanácsokat kér magának: Baba, nekem ezzel a dologgal kapcsolatban hazugságokat kell mondanom. Az Atya mindenki pulzusát érzi, és annak megfelelően adja a tanácsot, mert Ő azt gondolja: Miért kellene olyan tanácsot adnom, amit a gyerekek nem tudnak követni? Ő érzi a pulzusukat, és olyan tanácsot ad, amit követni tudnak. Ha valami olyat mondanék nekik, amit nem tudnak megtenni, akkor a szófogadatlan lelkek vonalába kerülnének. Mindegyikteknek megvan a saját karmikus számlája. Csak egy Sebész van, és nektek Hozzá kell mennetek. Ő teljes tanácsot fog adni nektek. Mindegyikteknek Babát kellene megkérdeznetek. Baba hogyan kellene másokkal kapcsolatba kerülnöm ebben a helyzetben? Most mit kellene tennem? Az Atya benneteket elküld a mennyországba. Tudjátok, hogy a mennyország lakóivá fogtok válni. Most az átmeneti kor lakói vagyunk. Most nem vagytok se a pokolban, se a mennyországban. Azok horgonyát, akik Brahminokká váltak, felszedték ebből a piszkos világból. Ti elhagytátok a vaskori világ partját. Néhány Brahmin előremegy az emlékezés zarándoklatán, míg mások lassan haladnak előre. Néhányan elengedik Baba kezét, vagyis visszatérnek a vaskorba. Tudjátok, hogy a Révész most elvisz benneteket. Soktípusú zarándoklat van. A ti zarándoklatotok csak az egyik. Ez a zarándoklat teljesen különleges. Amikor viharok jönnek, akkor azok megtörik az emlékezéseteket. Tegyétek az emlékezésnek ezt a zarándoklatát nagyon szilárddá. Tegyetek erőfeszítést! Ti karma jógik vagytok. Amennyire csak lehetséges, engedjétek, hogy a kezeitek elvégezzék a munkát, és a szívetekben emlékezés legyen. Fél cikluson át szeretők voltatok, a Szeretettre emlékeztetek, és azt mondtátok: Baba, itt olyan nagy a bánat. Most tegyél minket a boldogság földjének a mestereivé. Amikor az emlékezés zarándoklatán maradtok, akkor a bűneitek véget fognak érni. Igényeltétek a mennyország örökségét, de aztán azt elveszítettétek. Bharat annak idején mennyország volt; ezért beszélnek az ősi Bharatról. Bharatnak nagy tiszteletet adnak. Az a legnagyobb és a legöregebb föld. Bharat most olyan szegény, és ezért annak mindenki segélyt ad. Azok az emberek abban hisznek, hogy nekik olyan sok gabonájuk lesz, hogy nem kell majd sehonnan importálniuk, de ti megértitek, hogy az a pusztulás előttetek áll. Akik ezt jól megértik, azok belül nagyon boldogok lesznek. Olyan sokan eljönnek a kiállításokra. Azt mondják: Ti az igazat mondjátok. Azonban az nem ül meg az intellektusukba, hogy az örökségüket az Atyától kell igényelniük. Ahogy innen elmennek, számukra mindennek vége. Tudjátok, hogy Baba benneteket elküld a mennyországba. Ott nem létezik az anyaméh börtöne, vagy bármilyen más börtön. Most a zarándoklat a börtönbe olyan könnyűvé vált. Aztán az aranykorban nem kell néznetek egy börtönőr arcát; ott még börtön sem létezik. Itt most minden Maya pompája. Még a fontos embereket is elintézik. Ma valakinek sok tiszteletet adnak, és holnapra annak a tiszteletnek vége. Manapság minden nagyon gyorsan megtörténik. A halál is nagyon gyors lesz. Az aranykorban nincsenek ilyen felfordulások. Csak nézzétek meg, hogy mi történik, ahogy tovább haladtok. A jelenetek nagyon félelmetesek lesznek. Nektek, gyerekeknek víziótok voltak arról. Nektek, gyerekeknek a fő dolog az emlékezés zarándoklata. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok nagyon, nagyon pontossá a gondolataitokban, a szavaitokban és tetteitekben. Azt követően, hogy Brahminokká váltatok, ne kövessétek el egy shudra semmilyen cselekedetét.

2. Váljatok szófogadókká, és teljesen kövessétek a tanácsot, amit Babától kaptatok. Minden tettet karma jógiként hajtsatok végre. Töltsétek fel mindenki kötényét a tudás ékszereivel.

Áldás:
Legyetek állandóan erővel teliek azzal, hogy megértitek az amrit vela fontosságát, és azt pontosan használjátok.

Annak érdekében, hogy magatokat erővel telivé tegyétek, mindennap amrit velakor túrázzatok körbe, de ne a testetekkel, hanem a tudatotokkal. Amrit velakor a reggeli idő segítségével rendelkeztek és egy olyan intellektus segítségével, ami satopradhan állapotban van. Ezért egy olyan időben, ami áldott, a tudatnak is erőteljes állapotban kell lennie. Egy erőteljes állapot egy mag állapotot jelent, ami olyan, mint az Atyáé. Egy hétköznapi állapotban folyamatosan cselekedeteket hajtotok végre, de használjátok az áldott időt pontos módon, és akkor minden gyengeségetek véget fog érni.

Slogen:
Az erőitek kincsével tegyétek az erőtlen lelkeket, akik külső befolyás alatt vannak, erőteljessé.