17.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti most rendelkeztek a teljes tudás lényegével az intellektusotokban. Így többé már nincs szükségetek semmilyen képre. Emlékezzetek az Atyára, és másokat is emlékeztessetek arra, hogy emlékezzenek Rá.

Kérdés:
Milyen tudás fog ott maradni nektek, gyerekeknek az intellektusában, a végső periódusban?

Válasz:
Abban az időben az intellektusotok csak annak a tudásával fog rendelkezni, hogy hazatértek. Aztán onnan lejöttök a ciklusba. Folyamatosan lejöttök a létrán, és aztán az Atya el fog jönni, hogy felemelje az állapototokat. Ti most tudjátok, hogy először a napdinasztiához tartoztatok, és aztán a hold dinasztia részévé váltatok, stb. Ebben nincs szükség képekre.

Om shanti.
Gyermekek, ti itt lélek tudatosságban ültök? Ti rendelkeztek a 84 születés ciklusának tudásával az intellektusotokban, vagyis, rendelkeztek a születéseitek variációjának tudásával. Ott van a forma variációjának képe. Ti, gyermekek tudással rendelkeztek arról is, hogyan vesztek 84 születést. Ti először eljöttök a testetlen világból az istenségi vallásba. Ti rendelkeztek ezzel a tudással az intellektusotokban, így nincs szükség semmilyen képre. Nektek nem kell emlékeznetek semmilyen képmásra, stb. A végén az egyedüli dolog, amire emlékezni fogtok, hogy lelkek, a testetlen világ lakói vagytok, és itt eljátsszátok a szerepeiteket. Nektek ezt nem szabad elfelejtenetek. Az emberi világ ciklusának ezek a dolgai nagyon egyszerűek. Ebben egyáltalán nincs szükség képekre, mert azok a képek mind olyan dolgok, amik az odaadás ösvényéhez tartoznak. A tudás ösvényén ott van a tanulmány. Nincs szükség azokra a képekre a tudás ösvényén. Egyszerűen korrigálták azokat a képeket. Például, azt mondják, hogy a Gita Istene shri Krishna, míg mi azt mondjuk, hogy az Shiva. Ez is valami, amit meg kell érteni az intellektussal. A tudás, hogy körbementünk a 84 születés ciklusán, ott marad az intellektusotokban. Nekünk most tisztává kell válnunk. Tisztává válunk, és aztán újból elkezdünk körbemenni a cikluson. Ez a tudás lényege, amit meg kell őriznetek az intellektusotokban. Ugyanúgy, ahogy az Atya intellektusa rendelkezik a világ történelmének és földrajzának tudásával, és hogy a 84 születés ciklusa hogyan forog, ti is rendelkeztek tudással arról, hogy először hogyan jöttök el a napdinasztiába és aztán a holddinasztiába. Nincs szükség képekre. Azokat egyszerűen elkészítették azért, hogy más emberi lényeknek magyarázzanak. A tudás ösvényén az Atya egyszerűen azt mondja, manmanabhav. Ott van a négykarú képmás, és Ravan képmása is, stb. Azokat meg kell mutatni azért, hogy elmagyarázzátok másoknak. Az intellektusotok rendelkezik pontos tudással. Ti képek nélkül is tudtok magyarázni. Ti rendelkeztek a 84 születés ciklusával az intellektusotokban. Könnyebb képekkel magyarázni, de valójában azokra nincs szükség. Az intellektusotok tudatában van annak, hogy korábban a napdinasztiához és aztán a hold dinasztiához tartoztatok. Ott nagy a boldogság. Azt hívják mennyországnak. Ezt elmagyarázzák a képek használatával. A végén rendelkezni fogtok ezzel a tudással az intellektusotokban: Mi most hazatérünk, és aztán újból eljövünk a ciklusba. Ti magyaráztok az embereknek a létra képének használatával, és így számukra könnyű, hogy megértsék. Az intellektusotok is rendelkezik tudással arról, hogyan jöttök le a létrán. Aztán az Atya eljön, és felemeli az állapototokat. Az Atya azt mondja, én elmagyarázom nektek ezen képek lényegét. Ott van a ciklus képe. Elmagyarázhatjátok, hogy ez a ciklus 5.000 év. Ha az több százezer év lenne, a népesség olyannyira növekedne. A keresztényeknél megmutatják, hogy 2.000 éve annak, hogy Krisztus eljött. Abban olyan sok emberi lény van. 5.000 év alatt olyan sok emberi lény lenne. Ti megmutatjátok a teljes kalkulációt. Az aranykorban, mivel ők tiszták, ott nagyon kevés ember van. Most olyan sokan vannak. Ha az aranykor időtartama több százezer év lenne, annak a népessége megszámlálhatatlan lenne. Ők úgy számolják, hogy a keresztények népessége nagyobb, mint a hinduk népessége. Sok hindu kereszténnyé vált. A jó és értelmes gyermekek képesek arra, hogy ezt elmagyarázzák a képek használata nélkül. Csak gondolkozzatok el azon, hogy jelenleg milyen sok emberi lény van, és milyen kevesen lesznek az új világban. Ez most az öreg világ, amiben olyan sok emberi lény van. Aztán az új világ hogyan kerül megalapításra? Ki alapítja meg az új világot? Csak az Atya magyarázza ezt el. Egyedül Ő a Tudás Óceánja. Nektek, gyerekeknek csak a 84 születés ciklusát kell megőriznetek az intellektusotokban. Mi most elmegyünk a pokolból a mennyországba. Ezért, ott kellene lennie bennetek annak a boldogságnak. Az aranykorban a szomorúság nem kérdéses. Ott semmi nem hiányzik, amiért nektek erőfeszítést kellene tennetek, hogy elérjétek. Itt nektek erőfeszítést kell tennetek. Azt mondjátok, én ezt akarom, én azt akarom, stb. Ott a boldogság lehetőségének minden típusa létezik ugyanúgy, ahogy itt a maharadzsák rendelkeznek a boldogság minden lehetőségével. A szegények nem rendelkeznek a boldogság minden lehetőségével. Ugyanakkor, ez a vaskor, ezért, ott van a betegségek minden variációja. Ti most erőfeszítést tesztek azért, hogy elmenjetek az új világba. A mennyország és pokol itt léteznek. A játékok és vidámság, amivel a szubtilis régióban rendelkeztek, csak azért vannak, hogy eltöltsétek az időt. Azok a játékok és vidámság, hogy eltöltsétek az időt, addig vannak, amíg eléritek a karmatit állapototokat. Ha elértétek a karmatit állapotot, ez minden. Csak arra fogtok emlékezni, hogy ti lelkek befejeztétek a 84 születésetek ciklusát és most hazamentek. Aztán, el fogtok jönni a szatopradhan világba és eljátsszátok a szatopradhan szerepeteket. Ti rendelkeztek ezzel a tudással az intellektusotokban. Ezért, nincs szükség képekre, stb. Egy ügyvéd olyan sokat tanul, és egy ügyvéddé válik. A leckék, amiket tanult, aztán mind véget érnek. Ő megkeresi a jutalmát annak eredményeképpen. Ti is tanultok, és aztán elmentek és ott uralkodtok. Ott nincs szükség erre a tudásra. A ti intellektusotok most tudatában van annak, hogy mi helyes és mi helytelen ezekkel a képekkel kapcsolatban. Az Atya itt ül, és elmagyarázza, hogy ki Lakshmi és Narayan, és ki Vishnu. Az emberek zavarodottá válnak Vishnu képét látva. Oktalanság valakit imádni anélkül, hogy ismernék őt. Ők semmit nem értenek. Ugyanúgy, ahogy nem ismerik Vishnut, nem ismerik Lashmit, vagy Narayant sem. Ők nem ismerik Brahmát, Vishnut vagy Shankart. Brahma itt létezik, de amikor tisztává válik, elhagyja a testét és odamegy. Érdektelenség van ebben az öreg világban. Itt a karmikus kötések fájdalmat és szomorúságot okoznak. Az Atya most azt mondja, térjetek haza. Ott a szomorúságnak nem lesz se neve, se nyoma. Először is, ti az otthonotokban voltatok. Aztán, beléptetek a királyságotokba. Az Atya most újból eljött, hogy megtisztítson benneteket. Ebben az időben az emberi lények étele és itala olyan piszkos. Nézzétek meg, hogy folyamatosan mit esznek. Ott az istenségek nem esznek ilyen piszkos ételeket. Nézzétek meg, hogy milyen az odaadás ösvénye. Ők még emberi lényeket is áldoznak. Az Atya azt mondja, ez a dráma előre elrendelt. Az öreg világnak biztosan újból újjá kell válnia. Ti tudjátok, hogy most szatopradhanná váltok. Az intellektusotok ezt megérti, ugye? Ha itt nem lennének képek, az még jobb lenne. Ugyanakkor az emberi lények olyan sok kérdést feltesznek. Az Atya elmagyarázta nektek a 84 születés ciklusát. Mi a napdinasztiává, aztán a hold dinasztiává, aztán a kereskedő dinasztiává válunk. Mi ilyen sok születést veszünk minden dinasztiában. Ezt őrizzétek meg az intellektusotokban. Gyerekek, megértitek a szubtilis régió titkát. Transzban elmentek a szubtilis régióba, de ott a jógából, vagy a tudásból nincs semmi. Az csak egy rendszer. Elmagyarázták nektek, hogyan hívtak meg egy lelket, és amikor a lélek eljött, sírt és bűnbánatot érzett, mert nem hallgatta az Atyát, miközben itt volt. Mindezt elmagyarázzák nektek, gyerekeknek, így ti elfoglaltak maradtok abban, hogy erőfeszítést tegyetek, és ne váljatok gondatlanná. Nektek, gyerekeknek mindig figyelnetek kell arra, hogy az időtöket hasznos módon használjátok, és azt ne vesztegessétek el. Maya aztán nem lesz képes arra késztetni titeket, hogy hibákat kövessetek el. Baba is folyamatosan elmagyarázza, gyerekek, ne vesztegessétek el az időtöket, tegyetek erőfeszítést azért, hogy megmutassátok ezt az ösvényt sok másiknak. Váljatok nagy adományozókká. Emlékezzetek az Atyára és a bűneitek meg fognak semmisülni. Magyarázzátok el mindazoknak, akik eljönnek ide, és beszéljetek nekik a 84 születés ciklusáról. A tudás, hogy a világ történelme és földrajza hogyan ismétlődik, és a ciklus hogyan forog, mind ott kell, hogy legyen az intellektusotokban, dióhéjban. Nektek, gyerekeknek boldognak kellene maradnotok, hogy most szabaddá váltok ettől a piszkos világtól. Az emberi lények abban hisznek, hogy mindkettő, a mennyország és pokol is itt együtt léteznek. Azok, akik nagy gazdagsággal rendelkeznek, abban hisznek, hogy ők a mennyországban vannak. Ők végrehajtottak valamilyen jó tettet, és ezért boldogságot kapnak. Ti most nagyon jó tetteket hajtotok végre, ezért, boldogságot fogtok kapni 21 születésre. Azok az emberek azt hiszik, hogy ők a mennyországban vannak egy születésre. Az Atya azt mondja, az ő boldogságuk ideiglenes. A ti boldogságotok 21 születésen át tart. Ezért van az, hogy az Atya azt mondja, folyamatosan mutassátok meg ezt az ösvényt mindenkinek. Csak azzal, hogy az Atyára emlékeztek, fogtok szabaddá válni a betegségtől, és lesztek a világ mesterei. A mennyországban ott van a királyság. Emlékezzetek arra is. Az a királyság létezett, de most nem létezik. Ez csak Bharatra vonatkozik. Az összes többi mellékjelenet. A végén mindenki haza fog térni. Aztán el fogunk menni az új világba. Nincs szükség képekre, hogy ezt elmagyarázzátok. Elkészítették a testetlen világ és a szubtilis régió képét azért, hogy azokat elmagyarázzák. Elmagyarázzák, hogy azok az odaadás ösvényén voltak azok, akik elkészítették azokat a képeket. Ezért, nekünk azokat korrigálnunk kell. Máskülönben azt mondanák, hogy ateisták vagyunk. Ezért van az, hogy mi azokat elkészítjük pontos korrekciókkal. A megalapítás Brahmán keresztül, és a pusztulás Shakaron keresztül valóban fix a drámában. Igazából senki nem tesz semmit. A tudósok mindent elkészítenek a saját intellektusukkal. Nem számít, hogy valaki mennyit mondja nekik, hogy ne készítsenek több bombát, ők azt csak akkor hagynák abba, ha azok, akik sok bombával rendelkeznek, kieresztenék azokat a tengerbe. Mivel megtartják azokat a bombákat, mások még több bombát készítenek. Gyerekek, megértitek, hogy a világnak most meg kell semmisülnie. A háború biztosan meg fog történni. A pusztulás be fog következni, és igényelni fogjátok a saját királyságotokat. Az Atya azt mondja, most váljatok mindenkivel jótékonnyá. Az Atya átadja nektek, gyerekeknek a shrimatot, hogy tegyétek a szerencséteket emelkedetté. Ő azt mondja, édes gyermekek, mindent használjatok hasznos módon, amivel rendelkeztek, az Úr nevében. Néhány ember gazdagsága a föld alatt marad, néhányak gazdagságát ellopja a kormány. Az Atya maga azt mondja, gyerekek, itt használjátok a pénzeteket azzal, hogy egy szellemi kórház-egyetemet nyittok és sokak számára haszon lesz. Azt használjátok az Úr nevében, és megkapjátok annak a viszonzását 21 születésre. Ennek a világnak meg kell semmisülni. Ezért, mindent használjatok hasznos módon, amennyire csak lehetséges, az Úr nevében. Shiv Baba az Úr. Az odaadás ösvényén az Úr nevében adományoztatok. Ti most ezt közvetlen módon teszitek. Folyamatosan nyissatok nagy egyetemeket Isten nevében, és sokak számára haszon lesz. Igényelni fogjátok a királyságotok szerencséjét 21 születésre. Máskülönben mind az a vagyon és gazdagság meg fog semmisülni. Az soha nem semmisül meg az odaadás ösvényén. Most mindennek meg kell semmisülnie. Azt most használjátok, és meg fogjátok kapni annak a viszonzását. Hozzatok hasznot mindenkinek az Úr nevében, és megkapjátok az örökségeteket 21 születésre. Ezt olyan világosan elmagyarázzák nektek. Ugyanakkor, azok fognak folyamatosan ily módon költeni, akik rendelkeznek ezzel a szerencséjükben. Nektek a saját háztartásotokról is gondoskodnotok kell. Ennek a szerepe ilyen volt (Babáé). Őbenne ott volt az erőteljes mámor: Baba nekem átadja az uralkodást. Ezért mit tennék ezzel a szamársággal. Ti mindannyian itt ültök, hogy igényeljétek az uralkodást. Ezért, kövessétek őt. Tudjátok, hogy ő hogyan mondott le mindenről. Őbenne olyan nagy volt a mámor, hogy meg fogja kapni azt az uralkodást. Az első partner megtalálta Allahot. Ezért, ő átadta a királyságát (az üzletét az üzleti partnerének). Ő rendelkezett egy királysággal. Ő nem volt kevesebb. Az üzlete nagyon jövedelmező volt. Ti most megkapjátok az uralkodásotokat. Ezért, hozzatok hasznot sokaknak. A bhatti megteremtődött. Néhányan abból teljesen készen, és megsülve jöttek ki. Mások gyengék maradtak. Amikor a kormány által készített bankjegyek nem tűnnek jónak, azokat mind el kell égetni. A korábbi napokban ezüst rupikat használtak. Olyan sok arany és ezüst volt. Nézzétek meg, hogy most mi történik. Néhány ember gazdagságát ellopja a kormány. Másokét a rablók lopják el. Nézzétek meg, milyen sok a lopás és a rablás. Szárazság is lesz. Ez Ravan királysága. Az aranykort hívják Ráma királyságának. Az Atya azt mondja, titeket olyan emelkedetté tettek. Tehát, hogyan váltatok ilyen elszegényedetté. Ti, gyerekek most olyan sok tudást kaptok. Ezért, olyan nagy boldogságnak kellene lennie. Napról-napra a boldogságotok növekedni fog. Minél közelebb kerültök a zarándoklatotokon, annál nagyobb boldogságot fogtok érezni. Tudjátok, hogy a béke földje és a boldogság földje előttetek állnak. Ti látjátok a paradicsom fáit. Ez minden. Mi már majdnem elértünk oda. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, bapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Fordítsatok figyelmet arra, hogy az időtöket hasznos módon használjátok. Annak érdekében, hogy biztosak legyetek abban, hogy Maya nem késztet benneteket arra, hogy bármilyen hibát kövessetek el, váljatok egy nagy adományozóvá és maradjatok elfoglaltak abban, hogy sok másiknak megmutatjátok az ösvényt.

2. Annak érdekében, hogy a szerencséteket emelkedetté tegyétek, mindent használjatok hasznos módon, amivel rendelkeztek, az Úr nevében. Nyissatok egy Szellemi Egyetemet.

Áldás:
Váljatok fáradhatatlanná, mint Brahma Atya, és vessetek véget a gondatlanságnak szigorú fegyelemmel és határozottsággal.

Annak érdekében, hogy fáradhatatlanná váljatok, mint Brahma Atya, vessetek véget a gondatlanságnak. Ehhez alkalmazzátok a szigorú fegyelmet önmagatokért. Rendelkezzetek határozottsággal, és tartsátok a figyelem őreit állandóan éberen, és aztán a gondatlanság véget fog érni. Először is, dolgozzatok önmagatokon, és aztán végezzetek szolgálatot, és a föld át fog alakulni. Most, engedjétek el a kényelem gondolatai Dunlop párnáját, mint „Majd megteszem, meg fog történni…” Őrizzétek meg a szlogent a fejetekben, „Nekem meg kell tennem”, és az átalakulás meg fog történni.

Slogen:
Az erőteljes szavak olyan szavak, amikben lélek tudatos érzések és jó kívánságok vannak.