17.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nektek a legemelkedettebb emberi lényekké kell válnotok ebben az emelkedett átmeneti korban. A legemelkedettebb emberi lények, Lakshmi és Narayan.

Kérdés:
Ti, gyermekek milyen inkognitó feladatot visztek véghez az Atyával?

Válasz:
Az eredeti örökkévaló istenségi vallás és az istenségi királyság megalapítását. Ti véghezviszitek ezt a feladatot az Atyával, inkognitó módon. Az Atya a kert Mestere, aki a tüskék dzsungelét virágos kertté változtatja. Abban a kertben nincs semmi félelmetes, ami szomorúságot okozna.

Ének:
Végül a nap eljött, amire vártunk.

Om shanti.
A szellemi Atya itt ül, és magyaráz a szellemi gyermekeknek. Neki biztosan magyaráznia kell egy testen keresztül. A lélek nem tud végrehajtani semmilyen feladatot egy test nélkül. Csak egyszer, ebben az emelkedett átmeneti korban van az, hogy a Szellemi Atya egy testet ölt. Ezt az átmeneti kort a legemelkedettebb kornak is nevezik, mert ezen átmeneti kor után van az, hogy az aranykor eljön. Az aranykort is a legemelkedettebb kornak hívják. Az Atya eljön, és megalapítja azt a legemelkedettebb kort. Ő eljön az átmeneti korban. Ezért ezt a kort is a legemelkedettebb kornak nevezik. Itt van az, hogy Ő titeket, gyermekeket a legemelkedettebbekké tesz. Aztán elmentek, és a legemelkedettebb újvilágban maradtok. A legemelkedettebb a magasak közt legmagasabb emberi lényeket jelenti, aki Ráde és Krishna, vagy Lakshmi és Narayan. Csak ti rendelkeztek ezzel a tudással. Az emberek más vallásokból is egyet fognak érteni, hogy ők biztosan a mennyország mesterei. Bharatot nagymértékben dicsérik. Ugyanakkor, Bharat emberei maguk nem tudják ezt. Azt mondják, hogy ez és ez a mennyország egy lakójává vált, de nem értik, hogy mi a mennyország. Ők maguk bebizonyítják, hogy ez és ez elment a mennyországba, ami azt jelenti, hogy ő korábban biztosan a pokolban volt. A mennyország eljön, amikor az Atya azt megalapítja. Csak az új világot hívják ennek. Két dolog van, mennyország és pokol. Az emberek azt mondják, hogy a mennyország több százezer éven át létezett. Ti gyermekek megértitek, hogy tegnap mennyország volt, hogy az, az ő királyságuk volt (Lakshmi és Narayané) és ti most újból igénylitek az örökségeteket az Atyától. Az Atya azt mondja: Édes, szeretett gyermekek. Mivel ti, lelkek tisztátalanok vagytok, ezért vagytok a pokolban. Azt is mondják, hogy a vaskorból még negyvenezer év van hátra. Ezért, biztosan a vaskor lakóinak neveznék őket. Ez a világ öreg. Az emberi lények a sötétség mélységeiben vannak. A végén, amikor tűz lesz, mindez véget ér. Ti szerető intellektussal rendelkeztek, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Annak mértékében, hogy milyen szerető az intellektusotok, fogtok egy magas státuszt igényelni. Kora reggel ébredjetek fel, és emlékezzetek az Atyára nagy szeretettel. Ti akár a szeretet könnyeivel is rendelkezhettek. Ez azért van, mert olyan hosszú idő után van az, hogy az Atya eljött és találkozott veletek. Baba, Te eljöttél, és szabaddá teszel minket a szomorúságtól. Mi a méreg óceánjában himbálództunk és folyamatosan olyan boldogtalanná váltunk. Ez most a pokol mélysége. Baba most elmondta nektek az egész ciklus titkát. Ő eljött és elmagyarázta nektek, hogy mi a lélekvilág. Korábban ezt nem tudtátok. Ezt a világot a tüskék dzsungelének nevezik. A mennyországot hívják Allah kertjének, a virágos kertnek. Az Atyát a kert Urának is nevezik. Ki tesz titeket, virágokat újból tüskékké? Ravan. Ti, gyermekek megértitek, hogy Bharat a virágos kert volt, és az most egy erdő. Állatok és skorpiók élnek egy erdőben. Az aranykorban nincsenek félelmetes állatok. Ők olyan sok dolgot leírtak a szentírásokban, mint pl: Krishnát megmarta egy kígyó, hogy ez, vagy az történt. Ők Krishnát a rézkorban ábrázolják. Az Atya elmagyarázta, hogy az odaadás teljesen különbözik a tudástól. Csak az egy Atya a Tudás Óceánja. Az nem úgy van, hogy Brahma, Vishnu és Shankar a tudás óceánjai. Nem. Csak a Tudás Óceánját nevezik a Tisztítónak. Csak a tudáson keresztül van az, hogy az emberi lények megváltást kapnak. A megváltásnak két helye van, a felszabadulás földje, és az életben való felszabadulás földje. Gyermekek, tudjátok, hogy egy királyság kerül most megalapításra. Ugyanakkor ez inkognitó. Az Atya maga eljön, hogy megalapítsa az eredeti örökkévaló istenségi vallást. Az összes többi eljön a saját emberi kosztümében. Az Atya nem rendelkezik saját kosztümmel. Ezért hívják Őt a testetlen Istennek, az Atyának. Mindenki más fizikai. Őt hívják a testetlen Istennek, az Atyának, a testetlen lelkek Atyjának. Ti lelkek ott éltek, és az Atya is ott él. Ugyanakkor, Ő inkognitó. Az Atya maga eljön és megalapítja az eredeti, örökkévaló, istenségi vallást. A lélekvilágban nincs szomorúság. Az Atya azt mondja, a ti hasznotok egyetlen dologban rejlik: az Atyára való emlékezésben. Manmanabhav. Ez minden. Megérthető, hogy amikor valaki az Atya egy gyermekévé válik, a gyermek egy örökséget fog kapni. Emlékezni Alfára azt jelenti, megkapni az aranykori új világ egy örökségét. Ennek a tisztátalan világnak biztosan meg kell semmisülnie. Nekünk biztosan el kell mennünk a halhatatlanság földjére. A halhatatlanság Ura elmondja a halhatatlanság történetét nektek, parvatiknak. Olyan sok ember elmegy zarándoklatokra. Olyan sokan elmennek Amarnathba. Ott nincs semmi. Mindaz becsapás. Ott még egy gabonaszemnyi igazság sincs. Azt éneklik, a test hamis, Maya hamis és az egész világ hamis. Annak biztosan van valamilyen jelentése. Itt csak hamisság van. Ez is a tudás aspektusa. Nem hazugság egy poharat pohárnak nevezni. Az odaadás ösvényén hazugságokat mondanak az Atyával kapcsolatban. Csak az Atya mondja el az igazságot. Tudjátok, hogy Baba eljött, és elmondja nekünk az igaz Narayanná válás igaz történetét. Vannak hamis gyémántok és gyöngyök. Ezekben a napokban ott van a mesterséges dolgok nagy magamutogatása. Azok ragyogása olyan, hogy még az igazi dolgoknál is jobbnak tűnnek. Ezek a mesterséges kövek korábban nem léteztek. Azok mostanság jöttek külföldről. Amikor a mesterséges és igaz dolgok összekeverednek, ti nem tudjátok azokat szétválasztani. Eszközöket fedeztek fel, amikkel fel tudjátok ismerni. Mesterséges gyöngyöket készítettek és így nem tudjátok azokat megkülönböztetni. Ti, gyermekek többé nem rendelkeztek semmilyen kétséggel. Azok, akik kétségekkel rendelkeznek, nem jönnek vissza. Olyan sokan elmennek a kiállításokra. Az Atya azt mondja, most nyissatok nagy üzleteket. A tiétek az egyedüli igaz üzlet. Ti megnyitjátok az igaz üzletet. A nagyon nagy szannyasik nagyon nagy üzletekkel rendelkeznek, ahova a fontos emberek elmennek. Ti is nyithattok nagy Centrumokat. Az odaadás kiterjedése teljesen különbözik a tudástól. Azt nem mondják, hogy az odaadás az idők kezdete óta folytatódik. Nem. A tudáson keresztül felszabadulás, vagy nappal van. Ott ti teljesen bűntelenek, a világ mesterei vagytok. Az emberi lények még azt sem tudják, hogy az a Lakshmi és Narayan voltak a világ mesterei. Ott, ott volt a napdinasztia és a holddinasztia, ott nem volt más vallás. Ti, gyermekek hallottátok az éneket. Megértitek, hogy az átmeneti kor napja végül eljött, amikor mi mindannyian eljöttünk, hogy találkozzunk a korlátlan Atyánkkal. Most erőfeszítést teszünk azért, hogy igényeljük a korlátlan örökségünket. Az aranykorban nem mondjátok azt: Végül a nap eljött. Az emberek itt terveket készítenek, hogy sok gabona és más dolgok legyenek. Abban hisznek, hogy ők azok, akik megalapítják a mennyországot. Abban hisznek, hogy a diákok az új vér és ők majd sokat fognak segíteni. Ezért a kormány keményen dolgozik rajtuk. Ugyanakkor, maguk a diákok azok, akik köveket dobálnak, stb. A diákok azok, akik vezetők egy káosz megteremtésében. Ők nagyon okosak. Őket hívják azoknak, új vérrel. A új vér ott nem kérdéses. Az övéké vérszerinti kapcsolat, és a tiétek most szellemi kapcsolat. Ti azt mondjátok, Baba, én vagyok a Te kéthónapos gyermeked. Néhány gyermek megünnepli a saját szellemi születésnapját. Az isteni születésnap az, amit meg kellene ünnepelni. A ti fizikai születésnapjaitokat törölni kellene. Mi csak Brahminokat táplálunk. Ez az, amit meg kellene ünnepelni. Az egy tisztátalan születés, míg ez a ti isteni születésetek. Ott van ebben az éjszaka és nappal különbsége. Ugyanakkor ez csak akkor történik meg, amikor hit van. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy megünneplitek a saját isteni születésnapotokat és aztán újból visszatértek a tisztátalan születésetekbe. Ez is megtörténik. Ők folyamatosan megünnepelték a saját isteni születésnapjaikat, és aztán eltűntek. Ezekben a napokban még a házassági évfordulókat is megünneplik. Azt gondolják, hogy a házasságuk értékes esemény. Ők még azt is megünneplik, amikor a degradációba mentek. Ez egy csoda, ugye? Az Atya itt ül és elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Nektek csak a saját isteni születésnapotokat szabadna megünnepelnetek Brahminokkal. Mi Shiv Baba gyermekei vagyunk. Amikor megünneplünk egy születésnapot, mi csak Shiv Babára emlékszünk. A gyermekek, akik hittel rendelkeznek az intellektusukban, meg kell, hogy ünnepeljék a születésnapjaikat, hogy elfelejtsék a tisztátalan születésüket. Baba is átadja ezt a tanácsot. Ez csak akkor van, amikor szilárd hittel rendelkeztek az intellektusban. Mi Babához tartozunk és senki máshoz. Ez minden. Aztán, a végén el fogjuk érni a célunkat. Ha ti meghaltok az Atyára való emlékezésben, a következő születés, amit vesztek, annak megfelelő lesz. Máskülönben azok, akik a feleségeikre emlékeznek a végén… Ezt is megemlítik a Grantban. Azt mondják: Legyen a Gangesz vize a szádban a végén. Azok a dolgok mind az odaadás ösvényéhez tartoznak. Az Atya azt mondja nektek: Miközben elhagyjátok a testeteket, forgassátok az önmegismerés diszkoszát. Tartsátok az Atyát és a diszkoszt az intellektusotokban. Biztosan arra fogtok emlékezni a végén azzal, hogy most folyamatosan erőfeszítést tesztek. Tekintsétek önmagatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára, mert nektek, gyermekeknek most testetlenül kell hazatérnetek. Miközben itt eljátszottátok a szerepeiteket, szatopradhanból tamopradhanná váltatok. Nektek most újból szatopradhanná kell válnotok. Ebben az időben ti, lelkek tisztátalanok vagytok, így hogyan tudnátok tiszta testet kapni. Baba sok példát ad nektek. Mindenesetre ő egy ékszerész. A tisztátalanságot (ötvözet) nem az ékszerekbe keverik, azt az aranyba teszik. Ha ti egy 24 karátos aranyat 22 karátos arannyá akartok tenni, abba ezüstöt kevertek. Most nincs arany. Ők folyamatosan azt mindenkitől elveszik. Nézzétek meg, hogy milyen típusú bankjegyeket készítenek ezekben a napokban. Még elegendő papír sincsen. Ti, gyermekek megértitek, hogy ez megtörténik ciklus-ciklus után. Mindenkit teljesen megvizsgálnak. Az embereket arra késztetik, hogy nyissák ki a széfjeiket. Teljes ellenőrzést végeznek. Azt mondják, néhányak gazdagsága a föld alatt marad eltemetett, mások gazdagságát ellopja a kormány. Félelmetes tüzek lesznek. Ti, gyermekek tudjátok, hogy mindez meg fog történni. Ezért van az, hogy elkészítitek a bőröndjeiteket és csomagjaitokat a jövőre. Más emberek ezt nem tudják. Csak ti kaptok egy örökséget 21 születésre. A pénzetekkel van az, hogy Bharatot mennyországgá teszik. Magatok aztán ott fogtok élni. Ti, gyermekek igénylitek az uralkodásotok tiklakját a saját erőfeszítéseiteken keresztül. Baba, a szegények Ura eljött, hogy a mennyország mestereivé tegyen benneteket. Ugyanakkor, ti annak megfelelően váltok azokká, hogy mennyit tanultok. Ez csak a kegyelmen, vagy áldásokon keresztül nem történik meg. Egy tanár kötelessége az, hogy tanítson. Ez nem a kegyelem kérdése. A tanárok fizetést kapnak a kormánytól. Ezért, ők biztosan tanítani fognak. Ti egy ilyen hatalmas jutalmat kaptok. Ti több milliószorosan szerencséssé váltok. Ők megmutatják egy lótusz szimbólumát Krishna lábánál. Ti eljöttetek ide, hogy a jövő milliomosaivá váljatok. Ti nagyon boldoggá, gazdaggá és halhatatlanná váltok. Győzelmet arattok a halál felett. Az emberi lények nem tudják megérteni ezeket a dolgokat. Amikor az életetek időtartama véget ér, halhatatlanná váltok. Ők elkészítették a pandavák képmását, ami őket nagyon nagynak és magasnak mutatja. Abban hisznek, hogy a pandavák nagyon magasak voltak. Ti vagytok azok a pandavák. A különbség akkora, mint az éjszaka és nappal. Az emberek nem olyan magasak. Ők csak hat láb magasak. Az odaadás ösvényén először ott van Shiv Baba imádata. Ők nem tudnak egy nagy képmást készíteni Róla, ugye? Először ott van Shiv Baba önzetlen imádata. Aztán szobrokat és nagyon nagy képmásokat készítenek az istenségekről. Ők a pandavákról is nagy képmásokat készítenek. Ők elkészítik azokat a bálványokat, hogy imádni tudják őket. Ők minden 12 hónapban imádják Lakshmit. Jagadamba imádata (Világanya) minden nap megtörténik. Baba is elmagyarázta: Titeket duplán imádnak. Engem csak egy lélekként, vagy egy lingamként imádnak (ovális képmás). Titeket a szaligramok és istenségek formájában is imádnak. Amikor megtartják Rudra áldozati tüzét, olyan sok szaligramot készítenek. Tehát, ki nagyobb? Ezért Baba azt mondja nektek, gyermekeknek: namaste. Ő benneteket képessé tesz arra, hogy elérjetek egy ilyen emelkedett státuszt. Baba ilyen mély dolgokat mond el nektek. Ezért, nektek, gyermekeknek olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Isten tanít minket, hogy istenekké és istennőkké tegyen. Nekünk olyan sok köszönetet kellene mondanunk neki. Azzal, hogy az Atya emlékezésében maradtok, jó álmaitok lesznek, és aztán vízióitok is lesznek. Achcha.

A Legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mindig ünnepeljétek meg az isteni szellemi születésnapotokat és tartsátok fent a szellemi kapcsolatot, ne a vérszerinti kapcsolatot. Töröljétek a fizikai tisztátalan születésnapjaitokat. Arra még emlékezni sem szabadna.

2. Készítsétek el a bőröndjeiteket és csomagjaitokat a jövőre. Használjátok a gazdagságotokat hasznos módon, hogy szolgáljátok Bharatot és azt mennyországgá tegyétek. Adjátok át önmagatoknak az uralkodás tilakját a saját erőfeszítéseitekkel.

Áldás:
Kapcsoljátok be a tudatosságotok kapcsolóját, és tapasztaljátok meg a testetlenség állapotát 1 msp alatt a szerető intellektusotokkal.

Ahol szeretet van Isten iránt, a testetlenné válás olyan, mint egy másodperc játéka. A sötétség szertefoszlik, ahogy bekapcsoljátok a fényt. Hasonló módon, amikor szerető intellektussal rendelkeztek és bekapcsoljátok a tudatosság kapcsolóját, a test tudatosság kapcsolója és a fizikai világ kikapcsolódik. Ez egy msp játéka. Időt vesz igénybe, hogy a szátokkal azt mondjátok, “Baba, Baba”, de nem vesz semennyi időt igénybe, hogy Babát a tudatosságotokba vigyétek. A “Baba” szó a lélektudatos bomba, amivel elfelejtitek az öreg világot.

Slogen:
Maradjatok túl a test tudatosság mocsarán, és váljatok duplakönnyű angyalokká.