17.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nektek mindenkit az angyalok földjének a lakójává kell tennetek. Ti vagytok azok, akik mindenkinek hasznot hoztok. A ti kötelességetek az, hogy a szegényeket gazdagokká tegyétek.

Kérdés:
Az Atyának mely nevei hétköznapiak, bár a feladat, amit véghezvisz azokkal a nevekkel, nagyon nagyszerű?

Válasz:
Babát a kert Mesterének és a Révésznek is hívják. Ezek a nevek nagyon hétköznapiak, és mégis keresztülvinni azokat, akik fuldokolnak, egy ilyen nagy feladat. Ugyanúgy, ahogy egy úszó fogja valaki kezét, hogy keresztülvigye, azzal, hogy az Atya kezét fogjátok, a mennyország lakóivá váltok. Ti is mester révészek vagytok. Mindenkinek megmutatjátok az utat, hogy keresztülvigyék a csónakjukat.

Om shanti.
Nektek, gyerekeknek emlékezésben kellene ülnötök. Bár rendelkeztek testekkel, nektek önmagatokat lelkeknek kell tekintenetek. Az nem úgy van, hogy ti itt egy test nélkül ültök. Az Atya azt mondja, engedjétek el a test tudatosságát, és itt üljetek a lélek tudatosság állapotában. A lélek tudatosság tiszta, míg a test tudatosság tisztátalan. Tudjátok, hogy mi tisztává és világossá válunk azzal, hogy lélek tudatossá válunk. Azzal, hogy test tudatossá váltunk, tisztátalanok, és piszkosak lettünk. Az emberek így kiáltanak, ó Tisztító, jöjj el. Létezett a tiszta világ, de az most tisztátalan. Így biztosan újból ott lenne a tiszta világ. A világciklus folyamatosan forog. Azokat hívják az önmegismerés diszkosza forgatóinak, akik ismerik ezt a világciklust. Ti mindannyian az önmegismerés diszkosza forgatói vagytok. Én, a lélek megkaptam a világciklus tudását. Ki adta át a tudást? Ő is biztosan az önmegismerés diszkosza Forgatója. Csak az Atya tud tanítani benneteket. Semmilyen emberi lény nem tud tanítani benneteket. Az Atya, a Legfelső Szellem tanít titeket, gyerekeket. Ő azt mondja, gyerekek, váljatok lélek tudatossá. Nincs arra szükség, hogy átadják ezt a tudást vagy ezeket a tanításokat az aranykorban, és ott odaadás sincsen. Ti megkaptátok az örökségeteket ezen a tudáson keresztül. Az Atya átadja nektek a shrimatot. Ez a módszer, hogy emelkedetté váljatok. Tudjátok, hogy egy temetőben voltatok, és az Atya most az angyalok földjének emelkedett lakóivá tesz benneteket. Ennek az öreg világnak egy temetővé kell válnia. A halál földjét hívják temetőnek (kabrisztán). Az új világot hívják az angyalok földjének (parisztán). Az Atya elmagyarázza a dráma titkait. Ezt az egész világot egy szénakazalnak hívják. Baba elmagyarázta, hogy Ravan királysága most szétterjedt az egész világ felett. Az emberek megünneplik a Dasherát (Ravan figurája elégetése), és olyan boldoggá válnak. Az Atya azt mondja, annak érdekében, hogy titeket, gyerekeket mind szabaddá tegyelek a szomorúságtól, nekem el kell jönnöm Ravan öreg világába. Ott van erről egy történet. Valakit megkérdeztek arról, hogy először mit akar, boldogságot, vagy szomorúságot? Ő azt válaszolta, hogy először boldogságot akar, mert azzal, hogy eljön a boldogságba, a halál démonjai közül egyik sem tud eljönni oda. Az is csak egy történet. Az Atya elmondja nektek, hogy a halál soha nem lép be a boldogság földjére. Az a halhatatlanság földje. Ti legyőzitek a halált. Ti ilyen mindenható hatalmakká váltok. Ott soha nem mondjátok azt, ez és ez meghalt. Ott a halált nem említik. Csak megváltoztatják a kosztümjeiket, és felvesznek egy másikat. Ugyanúgy ahogy a kígyó levedli a bőrét, ti is levedlitek a bőrötöket, vagyis beléptek egy új testbe. Ott még az öt elem is szatopradhan. Minden szatopradhanná válik. Minden, beleértve a gyümölcsöket is, a legjobb. Az aranykort hívják mennyországnak. Ott ők nagyon gazdagok. Senki más nem lehet a világ egy ilyen boldog mestere, mint amilyenek ők. Ti most tudjátok, hogy ugyanazok vagytok. Ezért, ilyen nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Nektek mindenkit az angyalok földjének a lakóivá kell tennetek. Nektek hasznot kell hoznotok sokaknak. Nagyon gazdagokká váltok. Mindenki más szegény. Amíg nem teszitek a kezeteket a kezébe, nem válhattok a mennyország lakójává. Nem mindenki fogja az Atya kezét venni. Csak ti veszitek az Atya kezét, aztán mások megfogják a ti kezeteket. A többiek megfogják mások kezét, ugyanúgy, ahogy az úszók is keresztülvisznek másokat a túlpartra. Egytől-egyig ti is mester révészek vagytok. Közületek sokan révészekké váltok. Ez a ti üzletetek. Mindenkinek megmutatjuk a módszert, hogy keresztülvigyék a csónakjukat. A Révész gyermekei is révészekké válnak. Isten nevei, a Révész és a Kert Mestere, olyan hétköznapiak. Ti ezt most láthatjátok gyakorlati módon. Ti most megalapítjátok az angyalok földjét. A ti emlékeitek ott vannak előttetek. Benneteket Raja jóga tapasyát végezve ábrázolnak a földön, és fölötte ott van a királyságotok. A név, Dilwala, nagyon jó. Az Atya meghódítja mindenki szívét. Ő mindenkinek megváltást ad. Mi az, ami meghódítja a szíveteket? Ezt senki nem tudja. Shiv Baba Brahma Atyja is. A korlátlan Atya az, aki meghódítja mindenki szívét. Ő még az elemeknek is hasznot hoz. Ezt is elmagyarázták nektek, gyerekeknek. Az összes többi vallás szentírásai állandóan megmaradnak. Ti megkapjátok ezt a tudást az átmeneti korban. Aztán a pusztulás bekövetkezik és a szentírások közül egyik sem marad meg. Minden szentírás az odaadás ösvényének jelei. Ez tudás. Ti ugye felismeritek a különbséget. Sok az odaadás. Ők olyan sokat költenek, amikor imádják az istenségeket. Az Atya azt mondja, ők ideiglenes boldogságot kapnak azzal, hogy ezt teszik. Bármilyen odaadó érzéssel rendelkezzenek, azok teljesülnek. Miközben feldíszítik és imádják az istennőket, nekik vízióik vannak, és nagyon boldogokká válnak csak azzal. Ugyanakkor, abban nincs semmilyen haszon. Mira nevére is emlékeznek. Ott van a hívők rózsafüzére. A nők között Mira, és a férfiak között Narad azok, akikre a legemelkedettebb hívőként emlékeznek. Ez számotokra, gyerekek is sorszám szerinti. Ott van a rózsafüzér sok gyöngyszeme. A tetején ott van Baba, a Virág (a bojt), és aztán ott van a dupla gyöngyszem. Mindenki üdvözli a virágot. Mindenki üdvözöl minden gyöngyszemet. Amikor elkészítik Rudra egy áldozati tüzét, ők leginkább Shivát imádják. Ők nem imádják annyira a szaligramokat. A teljes figyelmük Shiva felé irányul, mert Shiván keresztül van az, hogy a szaligramok olyan okossá váltak, ugyanúgy ahogy ti most tisztává váltok. Ti, a Tisztító Atya gyermekei mestertisztítók vagytok. Ha nem mutatjátok meg másoknak az ösvényt, ti egy státuszt kaptok, ami csak néhány pennyt ér. Legalább találkoztatok az Atyával. Az nem egy kis dolog. Mindenki Atyja az az Egy. Ti ezt nem mondanátok Krishnáról. Kinek az apjává válik Krishna? Krishnát nem hívják egy atyának. Ti egy gyermeket nem hívnátok egy atyának. Csak amikor egy pár részévé válik, és gyermekeket teremt, lehet őt egy apának hívni. Őt nem hívnák atyának. Senki más nem hívhatja őt atyának. Ugyanakkor egy idősebb férfit is lehet atyának nevezni. Ez az egy mindenki Atyja. Ők a testvériességről énekelnek. Azzal, hogy azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló, az atyaisággá válik. Nektek, gyerekeknek magyaráznotok kell a nagyon nagy gyülekezetekben is. Mielőtt elmentek és egy előadást tartotok, először is mindig állandóan köpülnötök kell azt a témát, és arról írnotok kell. Az Atyának nem kell köpülni a tudás óceánját. Ő csak azt mondja el nektek, amit egy ciklussal ezelőtt is elmondott, és aztán elmegy. Nektek el kell magyaráznotok a témákat. Először is, írjátok le, és aztán olvassátok vissza. Azt követően, hogy megtartottátok az előadást, emlékeztek bizonyos pontokra, amiket nem osztottatok meg: „Jobb lett volna, ha ezt is elmagyarázom.” Ez így történik. Ti elfelejtetek ilyen, vagy olyan pontokat. Először is, mondjátok el nekik, testvérek és nővérek, üljetek lélek tudatosságban. Ezt soha ne felejtsétek el. Senki nem ír ilyen híreket. Először is, mondjátok el mindenkinek, üljetek lélek tudatosságban. Ti lelkek múlhatatlanok vagytok. Az Atya most eljött, és átadja nektek a tudást. Az Atya azt mondja, azzal, hogy rám emlékeztek, a bűneitek meg fognak semmisülni. Ne emlékezzetek testi lényekre. Tekintsétek magatokat egy léleknek. Mi annak a helynek vagyunk a lakói. A mi Babánk Shiva, a Jótevő, és mi lelkek a gyermekei vagyunk. Az Atya azt mondja, legyetek lélek tudatosak. Én egy lélek vagyok. A bűneitek meg fognak semmisülni azzal, hogy az Atyára emlékeztek. Azok nem fognak megsemmisülni azzal, hogy megfürödtök a Gangeszben. Az Atya utasítása az, emlékezzetek rám. Azok az emberek tanulmányozzák a Gitát, és azt idézik: Amikor extrém a vallástalanság, én eljövök. Ezt mondják, de nem értik annak a jelentését. Az Atya átadja nektek a tanácsokat a szolgálatért. Shiv Baba azt mondja, tekintsétek magatokat egy léleknek, és emlékezzetek Shiv Babára. Abban hisznek, hogy Krishna mondta ezt. Ti azt mondjátok, hogy Shiv Baba azt mondja nekünk, gyerekeknek: Emlékezzetek rám. Minél többet emlékeztek rám, annál szatopradhanabbá fogtok válni, és annál magasabb státuszt fogtok igényelni. A ti célotok és tárgyatok most ott van előttetek. Nektek igényelnetek kell egy magas státuszt azzal, hogy erőfeszítést tesztek. A többiek a saját vallásukban fognak egy magas státuszt igényelni. Mi nem megyünk mások vallásába. Ők később fognak eljönni. Ők tudják, hogy a paradicsom előttük létezett. Bharat a legősibb föld, de senki nem tudja, hogy az mikor létezett. Őket isteneknek, és istennőknek nevezik. Az Atya azt mondja, nem szabadna őket isteneknek és istennőknek nevezni. Egyedül én vagyok Isten. Ti Brahminok vagytok. Az Atyát nem hívják egy Brahminnak. Ő Isten, a Magasak közt Legmagasabb. Neki nincs testi neve. Ti mindannyian rendelkeztek testi nevekkel. Egy lélek csak egy lélek. Ő a Legfelső Lélek. Annak a léleknek a neve Shiva. Ő testetlen. Neki nincs se szubtilis, se fizikai teste. Ez nem jelenti azt, hogy neki nincs egy formája. Bárminek, aminek van egy neve, biztosan van egy formája is. Semmi nem létezik név, vagy forma nélkül. Nagyon nagy tudatlanság azt mondani, hogy Isten túl van néven és formán. Ha az Atya túl lenne néven és formán, és a gyermekei is túl lennének néven és formán, akkor nem lenne világ. Ti most nagyon jól elmagyarázhatjátok. A guruk a végén fogják megérteni. Ez most az ő uralkodásuk. Ti most duplán erőszakmentesekké váltok. Emlékeznek az istenségek erőszakmentessége legfelső vallására, hogy az egy duplán erőszakmentes vallás. Valakit fizikailag megütni, vagy szomorúságot okozni, szintén az erőszak formája. Minden nap az Atya elmagyarázza, soha ne okozzatok szomorúságot a gondolataitokon, a szavaitokon, vagy tetteiteken keresztül. Valami biztosan be fog lépni a gondolataitokba. Az aranykorban semmi ilyesmi nem fog belépni a gondolataitokba. Itt az belép a gondolataitokba, a szavaitokba és a tetteitekbe. Ti ott nem fogtok hallani ilyen szavakat, és ott nem lesz az igazságnak semmilyen gyülekezete (szatszangok). Az igazság egyedüli gyülekezete az Igazsággal van, azért, hogy igazzá váljatok. Csak az egy Atya az Igazság. Az Atya itt ül, és elmondja nektek egy hétköznapi emberből igaz Narayanná válás történetét. Azzal, hogy ezt meghallgatjátok, Narayanná váltok. Aztán később, az odaadás ösvényén nagy szeretettel meghallgatjátok az igaz Narayanná válás történetét. Nézzétek meg, hogy milyen jó a ti emléketek, a Dilwala templom. Az Atya biztos elnyerte mindenki szívét az átmeneti korban. Adidev, Adidévi és a gyerekek itt ülnek. Ez az igaz emlék. Senki más, csak ti ismeritek ennek a történelmét és földrajzát. Ez is a ti emléketek. Ez is egy csoda. Amikor elmentek Lakshmi és Narayan templomába, mondjátok el nekik, hogy ti azzá váltok. Krisztus is itt van. Sokan azt mondják, hogy Krisztus most valahol egy koldus formájában van. A tamopradhan jelenti azt, hogy ő egy koldus, ugye? Ő biztosan újjászületik. Shri Krishna herceg is most egy koldus. A csúnya és szép. Ti tudjátok, hogy milyen volt Bharat, és mostanra mivé vált. Az Atya a szegények Ura. Az emberek adományoznak a szegényeknek, és jótékonykodnak Isten nevében. Sokaknak még elegendő gabonájuk sincsen. Ahogy tovább fejlődtök, látni fogjátok, hogy még a gazdagok sem kapnak majd elegendő gabonát. Minden városban vannak gazdagok, akiket a banditák kirabolnak. Ott van a különbség a státuszban. Az Atya azt mondja, tegyetek olyan erőfeszítést, hogy első számot igényeljetek. A tanár kötelessége az, hogy figyelmeztessen benneteket. Nektek kitüntetéssel kell átmennetek. Ez egy korlátlan patshala. Ez a Raja jóga azért van, hogy megalapítsák a királyságot. Az öreg világ pusztulásának újból meg kell történnie. Máskülönben hol uralkodnátok? Ez a föld tisztátalan. Az emberek azt mondják, hogy a Gangesz a Tisztító. Az Atya azt mondja, mind az öt elem tisztátalan ebben az időben. Minden szemét és piszok belekerül az óceánba, és mégis abban élnek halak. Ez olyan, mint a víz világa. Olyan sok faj él a vízben. Az emberek olyan sok élelmet kapnak a nagy óceánokból. Tehát, az is olyan, mint egy város, ugye? Egy várost hogyan lehetne a Tisztítónak nevezni. Az Atya elmagyarázza, legédesebb gyermekek, csak az egy Atya a Tisztító. A ti lelketek és a testetek is tisztátalanná vált. Most emlékezzetek rám, és tisztává fogtok válni. Ti a világ gyönyörű mestereivé váltok. Ott nincs más ország. Csak Bharat rendelkezik egy teljes körű szereppel. Ti mindannyian teljes körűek vagytok. Egy színdarabban minden színész sorszám szerint lép be. Ugyanígy van itt is. Baba elmagyarázza, csak értsétek meg, hogy Isten tanít benneteket. Mi a Tisztító, Isten, az Atya diákjai vagyunk. Ebben minden benne van. Ebben a Tisztító is benne van, és Ő a Guru és a Tanár is. Ő az Atya is. Ő testetlen. Ez a testetlen Isten Atya Világ Egyeteme. Ez egy ilyen jó név. Az emberek olyan sokat dicsérik Istent. Amikor hallanak egy Pontról, elcsodálkoznak. Ők olyan sokat dicsérik Istent, és mégis, mi Ő? Ő csak egy Pont. Benne egy ilyen nagy szerep van felvéve. Az Atya most azt mondja, miközben egy testben vagytok, és otthon éltek a családotokkal, állandóan csak rám emlékezzetek. Azokat hívják szatopradhan intenzív hívőknek, akik intenzív odaadást végeznek az odaadás ösvényén. Az ő odaadásuk olyan intenzív. Nektek most szükségetek van az emlékezés intenzív sebességére. Csak azoknak a nevét fogják dicsőíteni, akik intenzív erőfeszítést tesznek. Ők a győzelem rózsafüzérének gyöngyszemeivé válnak. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná váljatok, hallgassátok meg az Igaz Atyát minden nap. Őrizzétek meg az Igazság társaságát. Soha senkinek ne okozzatok szomorúságot a gondolataitokon, a szavaitokon vagy tetteiteken keresztül.

2. Annak érdekében, hogy a győzelem rózsafüzérének egy gyöngyszemévé váljatok, és kitüntetéssel menjetek át, növeljétek az emlékezésetek sebességét. Váljatok egy mestertisztítóvá, és mindenkit szolgáljatok azért, hogy tisztává tegyétek őket.

Áldás:
Legyetek karma jógik, és vessetek véget az összes karmikus kötésnek az élő halál születésetek tudatosságával.

Ez az élő halál születésetek nem a karmikus kötések élete; ez egy karma jógi élet. Ebben az alokik, isteni életben a Brahmin lelkek függetlenek, nem függők. Azok a testek kölcsön vannak, és az Atya feltölti az összes öreg testeket erővel, és cselekvésre készteti, hogy szolgálják a világot. Az az Atya felelőssége, nem a tiétek. Az Atya utasításokat adott arra, hogyan cselekedjetek. Ti szabadok vagytok, és az Egy, aki mozgat mindenkit, teszi azt. Ezzel a különleges önmagatokba szívással vessetek véget az összes karmikus számlátoknak és váljatok egy karma jógivá.

Slogen:
Egy korlátlan érdektelenség magatartása alapja az idő közelsége.