17.11.19    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     09.03.85     Om Shanti     Madhuban


A SZERETET AZ ATYA ÉS A SZOLGÁLAT IRÁNT
AZ ÉLET ADOMÁNYA A BRAHMIN ÉLETBEN


Ma BapDada nektek, gyerekek erőfeszítésének mély szeretetét nézte. Ti, gyerekek, mindannyian továbbra is előre haladtok a saját bátorságotok és lelkesedésetek alapján. Mindenkiben van bátorság, mindenkiben van lelkesedés is. Ti, mindannyian egy emelkedett gondolattal rendelkeztek: nekem biztosan egy közeli ékszerré, a szemek egy ékszerévé kell válnom. Nekem a szívtrónusra kell ülnöm, és szeretetté kell válnom a Szívek Vigasztalója által. Ti, mindannyian rendelkeztek a teljessé válás céljával is. Az összes gyermek szívéből a hang ugyanaz: a szeretet viszonzásaképpen nekünk egyenlővé és teljessé kell válnunk és a célnak megfelelően ti, mindannyian sikeresek vagytok az előrehaladásban. Ha közületek bárkit is megkérdeznek, hogy mit akartok, akkor a lelkesítő hang mindannyitoktól az: nekem biztosan teljessé és tökéletessé kell válnom. BapDada örül, hogy látja mindenki emelkedett lelkesedését és buzgalmát és az emelkedett céljukat. Ő nektek, gyerekeknek, mindannyitoknak köszönetet mond, hogy egy lelkesedéssel rendelkeztek és követitek az egy utasítást, ahogy előrehaladtok, vagy repültök az Egy Atyával, az egy iránnyal és egy céllal az egy otthonba és az egy királyságba. Az Egy Atya és olyan sok érdemes és jógi gyermek! Ti, mindannyian több különlegességgel haladtok előre, mint a következő. Az egész ciklus során soha nem lesz egy ilyen Atya, vagy gyermekek, akik lelkesedéséből és buzgalmából soha semmi nem hiányzik, olyan gyerekek, akik fel vannak töltve különlegességgel és elveszettek az Egy szeretetében. Ez semmilyen más időben nem lehetséges. Ezért BapDada büszke az ilyen gyerekekre és a gyerekek is büszkék egy ilyen Atyára. Bárhova is nézzetek, mindenki szívében ott van az egy különleges hang: Baba és a szolgálat. Amilyen mértékben szeretitek az Atyát, ugyanolyan mértékben szeretitek a szolgálatot is. A Brahmin életben a szeretet mindkettő iránt, az élet adománya. Az ebben állandóan elfoglaltnak lenni alapja tesz benneteket Maya legyőzőivé.

Mindenhonnan az összes gyermek lelkesedésének és buzgalmának tervei a szolgálat iránt elérik BapDadát. Az összes terv mindegyik közül a legjobb. A drámának megfelelően a módszerre, amivel olyan nagyon kiterjedtetek a kezdetektől, azt mondanák, hogy mindegyik közül a legjobb. A szolgálat sok éve, a Brahminok győztes ékszerekké és a siker ékszereivé válásának sok éve most eltelt. Ti most elértétek az arany jubileumot. Miért ünneplitek meg az arany jubileumot? A világ rendszereinek megfelelően ünnepeltek? Vagy az időnek megfelelően lelkesedéssel ünneplitek meg azt, hogy a világnak átadjátok a hírt gyors sebességgel? Ti mindenhol lehetőségeket teremtetek, hogy nagy hanggal felébresszétek az alvó lelkeket. Bármit halljanak, bárhova nézzenek, nekik egy hangot kellene hallaniuk, ami mindenhol visszhangzik: az időnek megfelelően mi most megkapjuk az aranykor, a gyönyörű kor jó híreinek csodálatos üzenetét, aminek el kell jönnie. Ezen arany jubileumon keresztül előkészületeket tesztek azért, hogy átadjátok az aranykor üzenetét, vagy különleges jelzését, aminek el kell jönnie. Mindenhol ilyen hullámnak kellene szétterjednie, hogy az aranykornak most el kell jönnie. Mindenhol a látható jelenetnek olyannak kell lennie, mint a reggeli napnak, ami a sötétség után felkel. A felkelő nap mindenhol szétterjeszti a fény jó híreit. Ti elfelejtitek a sötétséget és a világosságba mentek. Mindig csak a szomorúság és békétlenség híreit hallva, a világ lelkei nagyon félnek a pusztulástól és elkeseredetté és reménytelenné váltak. Ezen arany jubileumon keresztül a világ lelkeinek adjátok át a tiszta remények felkelő napjának tapasztalatát. Ugyanúgy, ahogy ott van a pusztulás hulláma, hasonló módon terjesszétek széjjel mindenhol az aranykori világ megalapítása jó hírének hullámait. Engedjétek, hogy e remény csillaga mindenki szívében ott ragyogjon. Ahelyett, hogy megkérdeznék: mi fog történni, mi fog történni?, nekik meg kell érteniük: ez az, ami történni fog. Egy ilyen hullámot terjesszetek széjjel. Az arany jubileum az eszköz, hogy átadjátok az aranykor eljövetelének jó híreit. Ti, gyerekek állandóan és természetes módon rendelkeztek az aranykor tudatosságával, bár ti a szomorúság földjét látjátok. A boldogság földjének tudatossága arra késztet benneteket, hogy elfelejtsétek a szomorúság földjét. Ti elveszettek maradtok abban, hogy előkészületeket tegyetek, hogy a boldogság földjére és a béke földjére menjetek. Nektek haza kell mennetek, és a boldogság földjére kell jönnötök. A jövés-menés tudatossága erőteljessé tesz benneteket és a szolgálat egy eszközévé is tesz boldogságban. Az emberek most hallják a szomorúság sok hírét. Most ezzel a jó hírrel tegyetek előkészületeket, hogy a szomorúság földjéről boldogan menjenek a boldogság földjére. Engedjétek, hogy ez a hullám másokban is szétterjedjen, hogy nekik is menniük kell. Adjatok reményt azoknak, akikben nincs remény. A jó híreket adjátok át az elkeseredett lelkeknek. Készítsetek egy ilyen tervet, hogy a különleges hírlevelekben, vagy bármilyen eszköz legyen a hang szétterjesztésére, a jó hír egy üzenete elérjen mindenkit ugyanabban az időben. Valaki bárhonnan jöjjön, mindenkinek meg kell tudnia ezt az egy dolgot. Engedjétek, hogy ezzel a hírrel mindenhol ugyanaz a hang legyen. Nektek újdonságot kell teremtenetek. Nektek ki kell nyilvánítanotok a tudásteljes formátokat. Jelenleg az emberek azt gondolják, hogy ti békés lelkek vagytok, hogy ti vagytok azok, akik meg fogjátok mutatni nekik a béke könnyű ösvényét. Ez a forma megnyilvánult és megnyilvánul. Akárhogyan is, most ott kell lennie a hangnak: ez a Tudásteljes Atya tudása. Például: azt mondják nektek, hogy ez a béke helye. Most mindenki ajkáról a hangnak kell felmerülnie: ha van bármilyen igaz tudás, ez az. Ugyanúgy, ahogy megtapasztalják a béke és szeretet erőit, hasonló módon, az igazságnak is meg kell nyilvánulnia. Azután minden más automatikusan meg fog nyilvánulni. Nem lesz szükség arra, hogy bármit mondjatok. Tehát, most hogyan fogjátok kinyilvánítani az igazság erejét? Milyen módszert kell alkalmaznotok, hogy ne kelljen semmit mondanotok, hogy ők, maguk azt mondják: ez azt bizonyítja, hogy itt igaz tudás van. Ha létezik Isten tudása, ha van erőteljes tudás, ez az. Baba el fogja mondani nektek ennek a módszerét egy másik alkalommal, de nektek is, mindannyitoknak gondolkoznotok kell erről. Azután Baba elmondja nektek a következő alkalommal. A szeretet és béke földje meg lett teremtve. Most a tudás magját el kell szórni, mert csak akkor fogják a mennyország öröksége jogát igényelni a tudás gyümölcseként.

BapDada továbbra is mindent hall és lát a szívtől-szívig tartó párbeszédekből, amikkel rendelkeztek. Ti szeretettel ültök és gondolkoztok is. Ti nagyon jól használjátok a fejeteket. Ti legalább köpültök, hogy megegyétek a vajat. Ti most az arany jubileumért köpültök. Csak tápláló vaj fog felmerülni. Mindenki szívében jó hullámok vannak és a lelkesedésnek ezek a hullámai a szívben az atmoszférát erőteljessé teszik. Ahogy az atmoszféra megteremtődik, a közel jönni vonzása növekszik a lelkekben. A hullám, hogy: “nekünk most el kell mennünk, és látnunk kell”, továbbra is szétterjed. Először ők azt gondolták: én nem tudom, hogy ők mivel rendelkeznek. Most ők azt mondják: ez jó, nekünk el kell mennünk oda és meg kell néznünk. Majd végül azt fogják mondani: ez az. Most a lelkesedés és buzgalom a szívetekben lelkesedést teremt bennük is. Most a szívetek táncol, míg az ő lábuk csak éppen elkezdett sétálni. Itt, amikor valaki nagyon jól táncol, akkor még azok lába is elkezd mozogni, akik a távolban ülnek. Egy ilyen lelkesedés és buzgalom atmoszférája sokak lábát táncolásra készteti. Achcha.

Azoknak, akik önmagukat állandóan lelkeknek tapasztalják, akik az aranyvilág egy jogával rendelkeznek; azoknak, akik állandó lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeznek, hogy megteremtsék az aranykori állapotukat; azoknak, akik állandóan kegyelemteljessé válnak és elveszettek maradnak a szeretetben, hogy megmutassák az összes léleknek az aranykorba vezető ösvényt; azoknak, akik az Atya minden arany verzióját a gyakorlati életükbe teszik; az ilyen lelkeknek, akik BapDada szívtrónján ülnek; a győztes ékszereknek, akik mindig elmerültek a szeretetben; BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Avyakt BapDada Brij Indra Dadivel találkozik
Az Egyetlen, aki mindenkit mozgat, késztet mozgásra téged is. Karavanhar minden másodpercben eszközzé tesz, és arra késztet, hogy mindent megtegyél. A kulcs Karavanhar kezében van, és te ezzel a kulccsal mozogsz előre. Automatikusan megkapod a kulcsot, és ilyen elszakadottságot és szeretetet tapasztalsz, miközben sétálsz és mozogsz. Bár lehet, hogy rendezed a karmikus számlákat, azzal, hogy a karmikus számlákat egy elszakadott megfigyelőként nézed, élvezetben maradsz a Társsal. Ugye, ez így van? Élvezetben vagy a Társsal, de elszakadott megfigyelőként nézed, ahogy ezek a karmikus számlák elrendeződnek. Mivel élvezetben vagy, úgy érzed, hogy ez semmi. Miközben itt vannak azok, akik a kezdetektől eszközök a megalapításban, függetlenül attól, hogy ülnek vagy mozognak, a színpadon vannak, vagy otthon, a mahavir gyermekek mindig az emelkedett állapotukban, és a szolgálat színpadán vannak. Ők egy dupla színpadon (állapotban) vannak: az egyik önmaguk emelkedett állapota és a másik a szolgálat színpada. Így, hol tartózkodtok egész nap? Az épületben vagy a színpadon? Ágyon, kanapén vagy a színpadon ültök? Nem számít, hol vagytok, ti a szolgálat színpadán vagytok. Ez egy dupla színpad. Ez az, amit tapasztaltok, ugye? Nézzétek a számláitokat egy elszakadott megfigyelőként. Bármit is tettetek azon a testen keresztül a múltban, nézzétek elszakadott megfigyelőként, ahogyan mindez elrendeződik. Ezt nem nevezik a karma szenvedésének. Szomorúság van a szenvedésben. Tehát, nem mondanátok azt, hogy ez szenvedés, mert nincs jelen a fájdalom vagy bánat érzése. Ez nem a karma szenvedése számotokra. A karma jóga erejével ez a szolgálat elvégzésének eszközévé vált. Ez nem a karma szenvedése, de egy szolgálati terv. Még a szenvedés is szolgálati tervvé vált. Ugye ez így van? Ezért van az, hogy mindig megtapasztaljátok az állandó társaság örömét. Születésetek óta az volt a vágyatok, hogy együtt maradjatok. Ez a vágy teljesült az odaadás ösvényén, és a tudás ösvényén is. Ez teljesült a testi formában, és most teljesül az avyakt formában. Tehát, ez a vágy a születésetektől kezdve egy áldássá vált. Achcha. Amilyen mértékben megtapasztaltátok sakar Baba társaságát, senki másnak nincs ilyen tapasztalata. Megkaptátok a Babával való tartózkodás különleges szerepét; ez nem egy kis dolog. Mindenki szerencséje a sajátja. Ti is mondhatjátok: „Wah re mai!” (Saját magam csodája).

Az eredeti ékszerek mindig eszközök, ahogy a „fiú megmutatja az atyát”. Ti isteni tükrök vagytok, akik minden cselekedeten keresztül kinyilvánítjátok az Atya karakterét. A tükör annyira lényeges, hogy víziót adjon rólatok vagy másokról. Tehát, mindnyájan tükrök vagytok, hogy látomást adjatok az Atyáról. Mindenki mire emlékszik, amikor látják a különleges eszköz lelkeket? Ti BapDadára emlékeztek. Amit az atya tett, ahogy sétált… emlékeztek erre, ugye? Tehát, ti vagytok a tükrök, hogy kinyilvánítsátok az Atyát. BapDada mindig képessé teszi az ilyen különleges gyermekeket, hogy maga előtt maradjanak. Ő a koronává tesz titeket a fején. Ti vagytok a ragyogó ékszerek a fején lévő koronán. Achcha.

Avyakt BapDada Jagdishbaival találkozik
Az Atyától áldásként kapott összes különlegességet használva folyamatosan tovább fejlődsz. Ez jó. Mit csinált Sanjay? Mindenkinek drishti-t adott, ugye? Tehát, te átadod a drishtijét. Ez isteni drishti; a tudás isteni, ugye? A tudás drishtije a legerősebb, az egy áldás is. Hogyan másként tudhatna mindenki egy ilyen nagy világ egyetem tudásáról? Ezt nagyon kevesen hallgatják meg, de az irodalmon keresztül világossá válik. Ez is egy áldás, amit megkaptál. Ez egy különleges lélek különlegessége. Minden szervezet különlegessége megnyilvánul minden lehetőségen keresztül. Például az előadásokon és szemináriumokon keresztül, az irodalomon keresztül, a képekkel - bármilyen lehetőségek vannak -, mindegyik egy eszköz, hogy kinyilvánítsa a szervezet vagy a világ egyetem különlegességét. Ez egy nyíl is. Ahogy egy nyíl egy madarat hoz, ugyanúgy, ez egy nyíl, ami közel hozza a lelkeket. Ez is benne van a szerepedben, amit megkaptál a drámában. Az emberek sok kérdést feltesznek, ezért szükség van egy eszközre az emberek kérdéseire adott válaszok tisztázására. Például, mindent elmondhatsz nekik személyesen, de ez az irodalom szintén egy jó módszer. Ez is lényeges. Láthatod, hogy Brahma atya miként teremtette meg ezt a módszert a kezdetektől olyan nagy érdeklődéssel. Éjszaka és nappal ő maga is leült és írt. Kártyákat készített, és átadta mindannyitoknak, ugye? Mindannyian feldíszítettétek azokat ékszerekkel. Tehát, ezt ő is bemutatta, ugye? Ez is egy jó módszer. A konferenciák nyomon követéseként összeállított anyagok szintén nélkülözhetetlenek. Bizonyos eszközök feltétlenül szükségesek a nyomon követéshez. Ez az első, a második és a harmadik. Ebből az emberek megértik, hogy ezt a világegyetemet nagyon szisztematikusan működtetik. Tehát, ez egy jó módszer. Amikor erőfeszítést teszel, akkor az tele van erővel. Most terveket készítetek az Arany Jubileumra, és aztán megünnepeljük. Bármennyi terv készüljön, annyi erővel lesznek feltöltve. A siker garantált mindenki együttműködésével és mindenki gondolatainak lelkesedésével és buzgalmával. Csak meg kell ismételnetek. Most mindenki sokat gondolkodik az Arany Jubileumról. Eleinte nagy feladatnak tűnik, de aztán könnyű lesz. Tehát, a könnyű siker garantált. A siker rá van írva mindenki homlokára.

Találkozó csoportokkal:
Ti mindannyian dupla könnyűek vagytok? Semmilyen helyzetben ne tegyétek magatokat nehézzé. Amikor mindig dupla könnyűek maradtok, az átmeneti kor boldogsága napjait, a szellemi öröm napjait érdemes módon fogjátok eltölteni. Mi történik akkor, ha a legkisebb terhet is magatokra veszitek? Zavarodottság vagy élvezet lesz? Ha nehézség van, zavarodottság lesz, és ha könnyűség van, élvezet lesz. Az átmeneti kor minden napja olyan értékes, olyan nagyszerű. Ez annak az ideje, hogy egy ilyen hatalmas bevételt szerezzetek. Tehát, továbbra is használjátok ezt az időt arra, hogy hasznos módon keressetek. A lelkek, akik megértenek minden titkot (raazyukt) és yogyuktok, állandóan megtapasztalják a repülő állapotot. Tehát, sokat maradjatok emlékezésben, és folytassátok a tanulmányt és a szolgálatot. Ti nem azok vagytok, akik megálltok. Mindig legyen veletek a tanulmány és az Egyetlen, aki tanít benneteket. A lelkek, akik megértik az összes titkot és yogyuktok, mindig elől vannak. Bármilyen jelet kapjatok az Atyától, továbbra is haladjatok együtt abba az irányba. Kapjátok el a különleges lelkek különlegességeit és dharnáját, akik eszközökké váltak, kövessétek őket és folyamatosan haladatok előre. Minél közelebb vagytok az Atyához, annál közelebb álltok a családhoz. Ha nem vagytok közel a családhoz, akkor nem lehet felfűzni benneteket a rózsafüzérre. Achcha.

Áldás:
Legyetek feltöltve akaraterővel, és használjátok az összes erőt, amit megkaptatok ebben a végső születésben.

Ez az édes dráma nagyon jól előre elrendelt; senki sem változtathatja meg. Ugyanakkor, sok erőt kaptatok a dráma ezen emelkedett Brahmin születésében. Az Atya átadta nektek azokat, és így rendelkeztek akaraterővel. Használjátok ezt az erőt; amikor akarjátok, szakadjatok el a testetek kötésétől, és stabilizáljátok magatokat a karmateet állapotban: „Elszakadott vagyok, egy mester vagyok, egy lélek vagyok, akit az Atya eszközzé tett”. Stabilizáljátok tudatotokat és intellektusotokat ebben a tudatosságban, és azt fogják mondani rátok, hogy tele vagytok akaraterővel.

Slogen:
Végezzetek szolgálatot a szívetekből, és az ajtó az áldásokhoz kinyílik.
 


Különleges megjegyzés:
Ma van a hónap harmadik vasárnapja, és mindenki 18.30-tól 7.30-ig kollektív nemzetközi jógát tart. Legyetek olyan képmások, akik látomásokat adnak, tapasztaljátok meg az isteni formátokat, és adjátok át másoknak is ezt az élményt.