17.11.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, az Atya eljött, hogy megreformálja a jellemeteket és a világot bűntelenné tegye. Testvérek vagytok, és a látásmódotoknak nagyon tisztának kellene lennie.

Kérdés:
Bár ti, gyerekek gondtalan császárok vagytok, de mégis egy gondotoknak kellene lennie. Mi az a gond?

Válasz:
Annak kellene a fő gondotoknak lenni, hogy hogyan váljatok tisztátalanból tisztává. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy az Atyához tartoztok, és mégis büntetést kell tapasztalnotok az Atya előtt. Azzal kellene törödnötök, hogy felszabadultak legyetek a büntetéstől. Máskülönben abban az időben nagy szégyent fogtok érezni. Ti gondtalan császárok vagytok, és át kell adnotok mindenkinek az Atya bemutatását. Akik ezt megértik, a korlátlan mestereivé válnak. Ha valaki ezt nem érti meg, akkor az a szerencséje. Azzal nem szabad foglalkoznotok.

Om shanti.
A szellemi Atya, akinek a neve Shíva, itt ül és magyaráz a gyerekeinek. Mindenki szellemi Atyja az Egyetlen. Először is, ezt kell elmagyarázni, mert aztán azt követően könnyebbé válik számukra mindent megérteni. Ha nem kapják meg az Atya bemutatását, akkor folyamatosan kérdéseket fognak feltenni. Először is ezt a hitet kell bennük elültetni. Az egész világ nem tudja, hogy ki a Gita Istene. Ők azt mondják, hogy az Krishna, míg mi azt mondjuk, hogy Shíva, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Gita Istene. Egyedül Ő a Tudás Óceánja. A fő szentírás a Gita, minden szentírás ékszere. Istenre utalnak, amikor azt mondják: Óh Prabhu, az eszközeid és módszereid különlegesek! Ezt nem mondják Krishnának. Az Atya, aki az Igazság, biztosan elmondja nektek az igazságot. A világ először új és satopradhan. A világ most öreg és tamopradhan. Csak az egy Atya változtathatja meg a világot. Azt is el kell magyaráznotok, hogy az Atya hogyan változtatja azt meg. Csak amikor a lelkek satopradhanná válnak, a satopradhan világ csak akkor kerülhet megalapításra. Először is, nektek, gyerekeknek befele fordultnak kell maradnotok. Nem szabad túl sokat beszélnetek. Amikor az emberek eljönnek és túl sok képet látnak, akkor folyamatosan kérdéseket tesznek fel. Először csak egy dolgot szabad elmagyaráznotok. Nem szabadna semmilyen lehetőséget hagynotok arra, hogy túl sok kérdést tegyenek fel. Mondjátok el nekik: Először is, legyen hitetek egy dologban, és aztán még többet fogunk elmagyarázni. Aztán vigyétek őket a 84 születés ciklusának a képe elé. Az Atya azt mondja: Én belépek ebbe a valakibe a sok születése utolsójának a legvégén. Az Atya azt mondja ennek a valakinek: Te nem ismerted a saját születéseidet. Az Atya nekünk Prajapita Brahmán keresztül magyaráz. Először is elmagyarázza Alfát. Amikor az emberek megértik Alfát, akkor nem lesz bennük semmilyen kétség. Mondjátok el nekik: Az Atya az Igazság; Ő nem mond semmilyen hamis dolgot. Csak a korlátlan Atya tanít nekünk raja jógát. Mivel emlékeznek a Shív Ratrira, ezért Shíva biztosan eljött ide egy bizonyos ponton, mint ahogy az emberek megünnepelik Krishna Jayantit is. Ő azt mondja: Én végrehajtom a megalapítást Brahmán keresztül. Mindenki annak az egy testetlen Atyának a gyermeke. Ti is az Ő gyermekei vagytok, és aztán Prajapita Brahma gyermekeivé váltok. Mivel a megalapítás Prajapita Brahmán keresztül kerül végrehajtásra, ezért biztosan Brahminoknak is kell lennie. Ezért fivérek és nővérek vagytok, és így ebben ott van a tisztaság. Ez is egy taktika, hogy tiszták maradjatok, miközben otthon éltek a családotokkal. A fivéreknek és nővéreknek soha nem szabad bűnös látásmódjuknak lenni egymás iránt. A ti látásmódotok megreformálttá válik 21 születésre. Az Atya, tanításokat ad nektek, gyerekeknek. Ő megreformálja a jellemeteket. Az egész világban mindenki jellemének, most megreformálásra kell kerülnie. Ebben az öreg, tisztátalan világban nincs jellem. Mindenkiben bűnök vannak. Ez a tisztátalan, bűnös világ. Hogyan lesz a bűntelen világ megteremtve? Senki más, csak az Atya tudja ezt megteremteni. Az Atya most tisztává tesz benneteket. Ezek a dolgok mind inkognitók. Én egy lélek vagyok. Nekem, ennek a léleknek találkoznom kell Istennel, az Atyával. Mindenki erőfeszítést tesz azért, hogy találkozzon Istennel. Isten a testetlen Egyetlen. Csak a Legfelső Lelket hívják a Felszabadítónak és a Vezetőnek. A más vallásokból valók senkit nem neveznek a felszabadítónak vagy a vezetőnek. Csak a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek jön el és szabadít fel mindenkit, azaz Ő azokat, akik tamopradhanok, satopradhanná változtatja; Ő mindenkit vezet. Ezért először is ültessétek el ezt az egy dolgot az intellektusukban. Ha ezt nem értik, akkor hagyjátok őket békén. Ha nem értik Alfát, akkor hogyan vennék a hasznot bétából. Helyette engedjétek el őket. Nem szabad zavarodottá válnotok; ti gondtalan császárok vagytok. Lesznek akadályok az ördögöktől. Ez Rudra tudásának áldozati tüze. Ezért először is adjátok át mindenkinek az Atya bemutatását. Az Atya azt mondja: Manmanabhav! Ti egy státuszt igényeltek annak alapján, amennyi erőfeszítést tesztek. Az eredeti, örökkévaló istenségi vallás királysága megalapításra kerül. Az Lakshmi és Narayan dinasztiája lesz. Más vallásokból valók nem alapítanak egy dinasztiát. Az Atya eljön, és mindenkit felszabadít. Aztán minden egyes vallás alapítójának el kell jönnie a saját idejében, hogy megalapítsa a saját vallását. A népességnek növekednie kell. Mindenkinek tisztátalanná kell válnia. Csak az Atyáé a tisztátalan megtisztításának a feladata. Azok az emberek egyszerűen eljönnek, hogy megalapítsanak egy vallást. Abban nincs semmi nagyszerűség. Csak az Egyetlennek van dicsérete. Azok az emberek olyan sokat tesznek Krisztusért. Nekik is magyaráznotok kellene, hogy csak Isten az Atya, a Felszabadító és a Vezető. A keresztény vallás lelkei folyamatosan lefele követik őt. Csak az egy Atya szabadít fel benneteket a szomorúságtól. Az intellektusotoknak magába kellene szívnia nagyon jól mindezeket a pontokat. Csak az egy Istent nevezik a kegyelemteljes Egyetlennek. Egyetlen egy emberi lénynek sem lehet kegyelme egy másik iránt. Az Ő kegyelme korlátlan. Csak az egy Atyának van kegyelme mindenki iránt. Az aranykorban mindenki boldog és békés volt; ott a szomorúság kérdése nem merült fel. Amikor ti, gyerekek magyaráztok valakinek Alfáról, de nem vagytok képesek arra késztetni őket, hogy hitük legyen ebben az aspektusban, és helyette más témákba mentek bele, aztán azt mondjátok, hogy a torkotok elfáradt. Először is át kell adnotok az Atya bemutatását. Ne menjetek bele más aspektusokba. Mondjátok el nekik: Az Atya csak az igazságot mondja. Csak az Atya mondja el mindezt nekünk, BK-nek. Ő elkészíttette mindezeket a képeket. Ezzel kapcsolatban nem szabadna semmilyen kétségeteknek lenni. Egy kétséggel teli intellektus a pusztulásba visz benneteket. Először is tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára, hogy a bűneitek megsemmisülhessenek. Nincs más módszer. Ugye csak az Egyetlen a Tisztító? Az Atya azt mondja: Mondjatok le a test minden kapcsolatáról és állandóan csak Rám emlékezzetek! Annak, akibe Isten belép, szintén erőfeszítést kell tennie azért, hogy satopradhanná váljon. Csak azzal fog azzá válni, hogy erőfeszítést tesz. Ő megmutatja nekünk Brahma és Vishnu közötti kapcsolatot is. Az Atya nektek, Brahminoknak raja jógát tanít, és így Vishnu földjének a mestereivé váltok. Ti vesztek 84 születést, és a végén shudrákká váltok. Aztán az Atya eljön, és shudrákból Brahminokká változtat benneteket. Senki más nem magyarázhatja ezt el. Az első dolog, átadni az Atya bemutatását. Az Atya azt mondja: El kellett ide jönnöm, hogy megtisztítsam a tisztátalant. Az nem úgy van, hogy onnan fentről adom az inspirációkat. Ennek a valakinek a neve „a Szerencsés Szekér”, tehát Ő biztosan belelép ebbe a valakibe. Ez a sok születésének az utolsója. Aztán satopradhanná válik. Az Atya megmutatja nektek a módszert, amit ehhez használjatok: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és állandóan csak Rám emlékezzetek! Egyedül Én vagyok a Mindenható Hatalom. Azzal, hogy Rám emlékeztek, erőt fogtok kapni és a világ mestereivé váltok. Ők megkapták a Lakshmivá és Narayanná válás örökségét az Atyától. Ő elmagyarázza, hogy hogyan kapták azt meg. A múzeumokban és a kiállításokon mondjátok el nekik: Először csak egy dolgot értsetek meg. Aztán menjetek más témákra. A leglényegesebb, hogy ezt megérteni. Máskülönben nem lesztek képesek arra, hogy szabaddá váljatok a szomorúságtól. Amíg nincs hitetek ebben, nem lesztek képesek arra, hogy bármit is megértsetek. Ebben az időben a világ korrupt. Az istenségek világa emelkedett volt. Ilyen módon kell magyaráznotok. Éreznetek kell az emberek pulzusát, hogy lássátok, vajon képesek-e megérteni bármit is, vagy úgy ülnek itt, mint egy bolond személy. Ha bolondok, hagyjátok őket békén. Nem szabad elvesztegetnetek az időtöket. Egy olyan intellektusra szükségetek van, ami felismeri azokat, akik szomjasak és méltók erre a tudásra. Azoknak az arca, akik ezt megértik, meg fog változni. Először is, mondjatok el nekik néhány jó hírt: Ti egy korlátlan örökséget kaptok a korlátlan Atyától. Baba tudja, hogy néhány gyermek nagyon gyenge az emlékezés zarándoklatán. Erőfeszítést igényel, hogy az Atya emlékezésében maradjanak. Ebben Maya sok akadályt teremt. Ez előre elrendelt a játékban. Az Atya itt ül, és elmagyarázza, hogy ez a játék hogyan előre elrendelt. Az emberi lények a világban semmit nem értenek, még a leghalványabban sem. Amikor az Atya emlékezésében maradtok, akkor stabilak maradtok, miközben magyaráztok másoknak. Különben folyamatosan rá fognak mutatni a hibáitokra. Baba azt mondja: Nem kell keresztülmennetek semmilyen nagy nehézségen. A megalapításnak biztosan meg kell történnie. Senki nem akadályozhatja meg a sorsot. Lelkesnek kell maradnotok. Mi megkapjuk a korlátlan örökséget az Atyától. Az Atya azt mondja: Állandóan csak Rám emlékezzetek! Üljetek le, és nagy szeretettel magyarázzatok. Miközben emlékeztek az Atyára, ott kellene lennie a szeretet könnycseppjeinek. Minden más kapcsolat vaskori. Ez a kapcsolat a szellemi Atyával van. Ezek a könnycseppjeitek a győzelem rózsafüzérének a gyöngyszemeivé fognak válni. Nagyon kevesen vannak, akik ilyen nagy szeretettel emlékeznek az Atyára. Teremtsetek annyi időt, amennyit csak lehetséges, hogy a jövőtöket emelkedetté tegyétek. Nem szabad, hogy túl sok gyermek legyen a kiállításokon és arra sincs szükség, hogy túl sok kép legyen. Az első számú kép: „Ki a Gita Istene?” Azon kép mellé helyezzétek el Lakshmi és Narayan képét és aztán a létra képét. Ez minden! Nincs túl sok képre szükség. Nektek gyerekeknek növelnetek kell az emlékezésetek zarándoklatát amennyire csak lehetséges. A fő elfoglaltságotoknak annak kellene lenni, hogy hogyan váljatok tisztátalanból tisztává. Amikor Babához tartoztok az a nagy degradáció kérdése, ha elé kell mennetek és büntetést kell tapasztalnotok. Ha most nem maradtok az emlékezés zarándoklatán, akkor nagyon fogjátok szégyellni magatokat akkor, amikor az Atya előtt lesztek a büntetés idején. A legnagyobb gondotoknak annak kellene lenni, hogy ne tapasztaljatok büntetést. Ti rup és basantok vagytok. Baba azt mondja: Én is Rup és Basant vagyok. Egy parányi pont és a Tudás Óceánja is vagyok. Ő feltölt titeket, lelkeket minden tudással. A 84 születés minden titka ott van az intellektusotokban. A tudás megtestesítőivé váltok, és tudást záporozzátok másokra. A tudás minden egyes ékszere olyan felbecsülhetetlen értékű, hogy annak senki nem tudja meghatározni az árát. Ezért Baba azt mondja: Ti több milliószorosan szerencsések vagytok. Egy lótusz szimbólumát ábrázolták a lábatoknál. Ezt senki nem értheti meg. Az embereknek olyan neveik vannak, hogy „Padampathi” (multimilliomos), és mások azt gondolják, hogy ezzel a névvel nagyon gazdagok. Van olyan vezetéknév is, hogy „Padampathi”. Az Atya mindent elmagyaráz. Aztán azt mondja: A fő dolog, hogy emlékezzetek az Atyára és a 84 születés ciklusára. Ez a tudás Bharat embereiért van. Ti vagytok azok, akik 84 születést vesztek. Ez is valami, amit meg kell érteni. A sannyasik egyikét sem hívják swadharshanchakradharinak. Még az istenségeket sem szabadna annak nevezni. Az istenségeknek nincs ez a tudása. Mondjátok el nekik: Mi rendelkezünk minden tudással. Még Lakshminak és Narayannak sincs ez a tudása. Minden, amit az Atya elmagyaráz az pontos. Ez a tudás olyan csodálatos! Ti nagyon inkognitó diákok vagytok. Azt mondjátok, hogy az egyetemre mentek, és hogy Isten tanít benneteket. Mi a ti célotok és tárgy? Mi is ezekké válunk (Lakshmi és Narayan). Amikor az emberek ezt meghallják, akkor el fognak csodálkozni. Azt mondjátok: Mi elmegyünk a fő központba. Mit tanultok? Mi egy tanulmányt folytatunk, hogy hétköznapi emberekből istenségekké; koldusokból hercegekké váljunk. A képeitek első osztályúak. A gazdagságot azoknak kellene adományozni, akik arra méltók. Hol fogtok méltókat találni? Shíva, Lakshmi és Narayan és Ráma és Sita templomaiban. Menjetek el oda és szolgáljátok őket! Ne vesztegessétek el az időtöket! Menjetek el a Gangesz folyóhoz és ott kérdezzétek meg az embereket: A Gangesz a Tisztító vagy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Tisztító? Ez a víz fog mindenkinek üdvösséget adni, vagy azt a korlátlan Atya teszi? Ezt nagyon jól elmagyarázhatjátok. Mutassátok meg az embereknek a módszert, hogy a világ mestereivé váljanak. Adományozzátok ezt az emberi lényeknek, és azokat, akik olyanok, mint a kagylók, tegyétek gyémántokká és a világ mestereivé. Bharat a világ mestere volt. A ti Brahmin klánotok magasabb, mint az istenségeké. Ez a Baba megérti, hogy ő az Atya egyedüli és egyetlen szeretett fia. Baba kölcsön vette a testemet. Rajtatok kívül senki más nem értheti meg ezeket a dolgokat. Baba a szekeremben lovagol. Babát a vállaimra ültettem, azaz átadtam Babának ezt a testet, hogy szolgálatot végezzen. Ő ezért olyan sok viszonzást ad. A magasak közül a legmagasabbá tesz, és a vállaira ültet. Első számúvá tesz. Amikor egy apa nagyon szereti a gyerekeit, akkor a vállára ülteti őket. Egy anya egy gyermeket csak az ölébe vesz, de egy apa a gyermekét a vállára ülteti. Egy iskolát soha nem hívnak elképzelésnek! Egy iskolában történelmet és földrajzot tanítanak. Az lehet elképzelés? Ez is a világ történelme és földrajza. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Üljetek le és emlékezzetek a korlátlan Atyára nagyon nagy szeretettel. Amikor a szeretet könnycseppjei vannak az emlékezésben, akkor azok a könnycseppek a győzelem rózsafüzérének a gyöngyszemeivé fognak válni. Használjátok az időtöket értékes módon, és teremtsétek meg a jövőtök jutalmát.

2. Ne beszéljetek túl sokat, de váljatok befele fordulttá és adjátok át mindenkinek Alfa üzenetét. Csak az a gondotok legyen, hogy ne hajtsatok végre semmilyen tettet, ami miatt büntetést kellene tapasztalnotok.

Áldás:
A jókívánságaitokkal emeljétek fel azokat, akik rágalmaznak titeket és szolgáljátok őket, mint ahogy ezt az Atya teszi.

Mint ahogy az Atya felemeli azokat, akik rágalmazzák Őt, ugyanolyan módon, mindegy, hogy milyen típusú lélek van előttetek, alakítsátok át azt a lelket a kegyelmetek és jókívánságaitok érzéseivel. Ez az igaz szolgálat. Mint ahogy a tudósok képesek a homokban dolgokat termelni, ugyanolyan módon legyetek kegyelmesek és használjátok a csend erejét ahhoz, hogy felemeljétek azokat, akik rágalmaznak titeket, és így alakítsátok át a földet. Önmagatok átalakításával és a jókívánságaitokkal bármilyen típusú lélek át fog alakulni, mert a jókívánságok biztosan sikert hoznak.

Slogen:
A tudás köpülése az alapja annak, hogy állandóan vidámak maradjatok.