17.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, annak érdekében, hogy egy virágfüzérré váljatok az Atya nyaka körül, versenyezzetek a tudásban és a jógában. A ti kötelességet, hogy átadjátok az Atya bemutatását az egész világnak.

Kérdés:
Milyen mámort kellene állandóan megőriznetek, hogy a betegségetek meggyógyuljon?

Válasz:
Őrizzétek meg a tudás és a jóga mámorát. Ne aggódjatok az öreg testetek miatt. Az intellektusotokat minél jobban húzza a test, annál több kapzsisággal rendelkeztek, és annál több lesz a betegség. Feldíszíteni a testeteket, arra púdert és krémet, stb.-t rakni, mind felesleges. Nektek a tudással és a jógával kell feldíszítenetek önmagatokat. Ez a ti igaz díszetek.

Ének:
A tudás zápra azokért van, akik a Szeretettel vannak.

Om shanti.
Azok, akik az Atyával vannak… Sok apa van a világban, de mindannyiuk Atyja a Teremtő, az Egy. Egyedül Ő a Tudás Óceánja. Nektek biztosan meg kell értenetek, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Tudás Óceánja. Csak ezen a tudáson keresztül kapjátok meg a megváltást. Csak, amikor az aranykor megalapításra kerül, rendelkezhetnek az emberek megváltással. Egyedül az Atyát hívják a Megváltás Adományozójának. Csak, amikor ott az átmeneti kor, fog eljönni a Tudás Óceánja és visz benneteket a degradációból a megváltásba. Bharat mindegyik közül a legősibb. Csak Bharat embereivel kapcsolatban emlékeznek a 84 születésre. Biztosan az emberi lények, akik először jöttek, vennének 84 születést. Ti az istenségek 84 születéséről beszéltek és így ott van a Brahminok 84 születése is. Ők az első számúak, akiket megemlítenek. Senki nem tud ezekről a dolgokról. Ő biztosan megteremti a világot Brahmán keresztül. Először is meg kell teremtenie a szubtilis régiót és aztán ezt a testi világot. Ti gyerekek tudjátok, hogy hol van a szubtilis régió és hol van a testetlen világ. A testetlen világ, a szubtilis régió és a testi világ a három világ, Trilok. Mivel a három világ Uráról, Trilokinathról beszéltek, ennek kell, hogy jelentése legyen. Ott kell lennie a három világnak, ugye? Valójában csak az egy Atyát és az Ő gyermekeit hívják Trilokinathnak (a három világ urának). Itt néhány embert Tilokinathnak, Shivának, Brahmának, Vishnunak, Shankarnak, stb.-nek hívnak. Bharat emberei önmaguknak átadták ezeket a neveket. Ők még dupla nevekkel is rendelkeznek, Ráma-Krishna, Lakshmi-Narayan. Senki nem tudja, hogy Ráde és Krishna különböző királyságokból vannak. Ő az egyik királyság hercege és ő egy másik királyság hercegnője volt. Ti ezt ebben az időben tudjátok. A jó gyermekek intellektusa nagyon jól önmagába szívja ezeket a pontokat. Például, egy okos orvos tudatában lenne sok típusú gyógyszer nevének. Itt is sok új pont folyamatosan felmerül. Napról-napra felfedezések történnek. Azok, akik jól gyakorolnak, önmagukba szívnák az új pontokat. Ha nem szívjátok önmagatokba, titeket nem lehet a maharatik vonalába tenni. Minden az intellektustól függ és ez is a szerencse egy kérdése. Ez is benne van a drámában, ugye? Senki nem ismeri a drámát. Ti megértitek, hogy eljátsszátok a szerepeteket a tettek mezején. Ugyanakkor, ha nem ismeritek a dráma elejét, közepét és végét, nem tudtok semmit. Nektek tudnotok kell mindent. Gyerekek, tudjátok, hogy az Atya eljött és nektek, gyerekek kötelessége, hogy átadjátok másoknak a bemutatását. A ti kötelességetek, hogy elmondjátok az egész világnak, hogy senki ne mondhassa azt, hogy ők nem voltak ennek a tudatában. Sokan el fognak jönni hozzátok. Sokan az irodalmat is elviszik. A gyerekeknek sok víziójuk volt az elején. Krisztus és Ábrahám eljöttek Bharatba. Bharat biztosan folyamatosan húz mindenkit. Valójában Bharat a korlátlan Atya szülőhelye. Azok az emberek nem tudják, hogy ez a Bharat Isten szülőhelye. Ők beszélnek a Legfelső Lélekről, Shiváról, de azzal, hogy azt mondják, hogy mindenki a legfelső lélek, elveszítették a korlátlan Atya fontosságát. Ti gyerekek most elmagyarázzátok: Bharat földje mindegyik közül a legnagyobb zarándokhely. Az összes üzenethozó, akik eljönnek, csak azért jönnek, hogy megalapítsák a saját vallásukat. Azok az összes többi vallásból folyamatosan lekövetik őket. Ez most a vége. Az emberek megpróbálnak visszamenni, de ki az, aki benneteket ide hozott? Krisztus eljött és megalapította a keresztény vallást; ő lehúzta őket ide. Most mindenkinek elege van és haza akar menni. Ezt el kell magyaráznotok. Mindenki eljön, hogy eljátssza a saját szerepét. Miközben eljátsszátok a saját szerepeteket, el kell jönnötök a szomorúságba. Aztán az Atya kötelessége, hogy szabaddá tegyen benneteket a szomorúságtól és elvigyen a boldogságba. Bharat az Atya szülőhelye. Közöttetek gyerekek sem tudja mindenki ennek a fontosságát. Kevesen vannak, akik ezt megértik és a mámoruk magas marad. Az Atya csak Bharatba jön el minden ciklusban. Nektek ezt el kell mondanotok mindenkinek. Meg kell hívnotok őket. Először is, el kell végeznetek ezt a szolgálatot. Irodalmat is kell készítenetek. Mindenkinek át kell adnotok egy meghívást. Senki nem rendelkezik a Teremtő és a teremtés tudásával. Nektek szolgálatkésszé kell válnotok és dicsőítenetek kell a neveteket. Mindenki az okos gyermekek segítségét kéri, akik intellektusában sok pont van. Ők folyamatosan az ilyen gyermekek neveit kántálják. Először Shiv Baba, aztán Brahma Baba és aztán a gyermekek neveit kántálják, sorszám szerint. Az imádat ösvényén fizikailag forgatják a rózsafüzér gyöngyszemeit. Most az ajkaitokon keresztül kántáljátok a neveiteket. Ez és ez nagyon szolgálatkész. Ő ego nélküli, nagyon édes. Benne nincs semmilyen testi tudatosság. Azt mondják: Váljatok édessé és mindenki nagyon kedves lesz veletek. Az Atya azt mondja: Gyerekek, nagyon boldogtalanná váltatok és ha most emlékeztek Rám, én segíteni fogok. Mit tehetek akkor, ha nem szeretem érzéssel rendelkeztek. Ez olyan, mint nem szeretni önmagatokat. Abban az esetben nem fogtok egy státuszt kapni. Ti olyan nagy boldogságot kaptok. Amikor valaki nyer a lottón, olyan boldoggá válik. Ott olyan sok díj van. Első díj, második díj, harmadik díj. Ugyanilyen módon ez is egy szellemi verseny. Ez a tudás és a jóga erejének versenye. Azok, akik ebben gyorsan haladnak, a virágfüzérré válnak az Atya nyaka körül és közel fognak ülni a trónon. Mindezt elmagyarázzák nektek nagyon egyszerűen. Gondoskodjatok az otthonotokról is, mert ti karmajógik vagytok. Nektek tanulnotok kell az osztályban egy órán át és aztán menjetek haza és gondolkozzatok ezekről a dolgokról. Ők ugyanezt teszik az iskolában is. Ők tanulnak, aztán hazamennek és elvégzik a házi feladatukat. Az Atya azt mondja, egy-másfél órán át tanuljatok. Egy nap 24 óra van, abból is az Atya azt mondja: Tanuljatok egy órán vagy fél órán át. Vegyetek részt az órán akár tizenöt-húsz percre, azt szívjátok önmagatokba és aztán váljatok elfoglalttá a saját üzletetekben, stb. A korai napokban Baba leültetett benneteket emlékezésbe és elmondta, hogy forgassátok az önmegismerés diszkoszát. Ott volt az emlékezés megemlítése. Emlékezzetek az Atyára és az örökségre és forgassátok az önmegismerés diszkoszát, és aztán amikor álmosságot éreztek, menjetek aludni. Aztán a végső gondolataitok elvezetnek benneteket a célotokhoz. Aztán amikor felébredtek reggel, emlékezni fogtok azokra a pontokra. Azzal, hogy ezzel a gyakorlattal rendelkeztek, ti az alvás legyőzőivé váltok. Azok, akik tesznek valamit, megkapják annak a jutalmát. Amikor valaki valamit tesz, az látható. A viselkedésük azt kinyilvánítja. Azok viselkedése, akik nem tesznek semmit, teljesen más. Látható, amikor egy gyermek köpüli a Tudás Óceánját és önmagába szívja a tudást, és hogy nem rendelkezik semmilyen kapzsisággal, stb. Ez egy öreg test. Ez a test akkor lesz rendben, amikor önmagatokba szívjátok a tudást és jógát. Ha nincs dharna, a test folyamatosan még jobban le fog süllyedni. Nektek a jövőben egy új testet kell kapnotok. Tisztává kell tennetek a lelketeket. Az egy öreg test. Nem számít, hogy arra mennyi púdert vagy rúzst tesztek, mennyire díszítitek fel, az egy pennyt sem ér. Ez a díszítés felesleges. Ti mindannyian Shiv Babával vagytok eljegyezve. Amikor egy házasság történik, először a mennyasszony régi ruhákat visel azon a napon. Nektek most nem szabad feldíszítenetek a testeteket. Ha önmagatokat feldíszítitek tudással és jógával, a jövőben hercegekké és hercegnőkké fogtok válni. Ez a tudás tava (Mansarovar). Folyamatosan ugorjatok bele ebbe a tudásba és a mennyország angyalaivá fogtok válni. Az alattvalókat nem hívnák angyaloknak. Ők azt mondják, Krishna elrabolta az asszonyokat és császárnőkké tette őket. Azt nem mondanák, hogy elrabolta és aztán az alattvalók krematorjaivá tette őket. Elrabolta őket, hogy császárokká és császárnőkké tegye. Nektek is meg kellene tennetek ezt az erőfeszítést. Ne váljatok boldoggá bármilyen státusszal, amit megkaptok. Itt a fő dolog a tanulás. Ez egy iskola. Sok ember nyit Gita Patshalákat. Azok az emberek egyszerűen leülnek és elmondják a Gitát és arra késztetnek benneteket, hogy azt kívülről megtanuljátok. Néhány ember kiválaszt egy verset és aztán az alapján beszél fél órát, vagy negyvenöt percet. Abban nincs haszon. Az Atya itt ül és tanít benneteket. A ti célotok és tárgyatok világos. Nincs cél vagy tárgy a védák és szentírások olvasásában vagy a kántálásban, vagy a tapasziában. Folyamatosan tegyetek erőfeszítést. Ez minden. Ugyanakkor mit fogtok kapni? Azt mondják, hogy amikor az emberek sok imádatot végeznek, megtalálják Istent. A nappalnak biztosan el kell jönnie az éjszaka után. Mindaz meg fog történni a megfelelő időben. Néhányan azt mondják, hogy a ciklus időtartama egy dolog és mások azt mondják, hogy valami más. Amikor magyaráztok nekik, azt mondanák, a szentírások hogyan lehetnek helytelenek. Isten nem mondana hazugságokat. Erőre van szükségetek, hogy magyarázzatok. Tehát, nektek, gyerekeknek szükségetek van jógaerőre. Minden könnyűvé válik a jógaerővel. Ha nem vagytok képesek végrehajtani bizonyos tetteket, ez azt jelenti, hogy nincs erőtök, nem rendelkeztek jógával. Néhány esetben Baba is segít. Bármi legyen rögzítve a drámában, az folyamatosan megismétlődik. Ezt megértjük. Senki más nem érti meg a drámát. Másodpercről-másodpercre, minden másodperc, ami elmúlik, az folyamatosan tovább ketyeg. Mi a shrimatnak megfelelően cselekszünk. Hogyan válnátok emelkedetté, ha nem követitek a shrimatot? Nem mindenki lehet ugyanolyan. Azok az emberek azt gondolják, hogy ők mindannyian egyek lesznek. Nem értik az eggyé válás jelentését. Miből kellene eggyé válniuk. Nekik mindannyiuknak az egy Atyává kellene válniuk, vagy mindannyiuknak egy testvérré kellene válniuk? Ha ők azt mondanák, hogy ők testvérek lesznek, ez rendben van. Azzal, hogy követjük a shrimatot, mi valóban eggyé válhatunk. Ti mindannyian követitek az egy utasítást. A ti Atyátok, Tanárotok és Gurutok az Egy. Azok, akik nem követik teljesen a shrimatot, nem lesznek képesek emelkedetté válni. Ha egyáltalán nem követitek a shrimatot, teljesen végetek lesz. Egy versenyben csak azokra fogadnak, akik érdemesek. Amikor az egy nagy verseny, ott nagyon jó első osztályú lovak vannak, mert nagy nyeremények vannak. Ez is egy lóverseny. Husszein lováról beszélnek. Ők Husszeint egy lovon ábrázolták a harcban. Gyerekek, ti duplán erőszakmentesek vagytok. A kéjvágy erőszaka az első számú. Senki nem ismeri ezt a típusú erőszakot. Még a szannyasik sem tekintik azt annak. Ők egyszerűen azt mondják, hogy az egy bűn. Az Atya azt mondja, a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Ez az, ami szomorúságot okoz az elejétől, a középen át a végéig. Nektek be kell bizonyítanotok, hogy ez a ti családi ösvényetek raja jógája, míg az övéké hatha jóga. Ők hatha jógát tanulnak Shankaracharyától és mi Raja jógát tanulunk, Shivasharyától, a Tanártól. El kellene mondanotok nekik ezeket a dolgokat a megfelelő időben. Ha valaki megkérdezi tőletek: „Ha az istenségek 84 születést vesznek, a keresztények mennyi születést vennének?” Mondjátok el neki: Ezt önmagatok is kiszámolhatjátok. Az 5.000 évben 84 születés van. 2.000 éve annak, hogy Krisztus eljött. Most számoljátok ki, hogy ők átlagosan mennyi születést vennének. Talán 30-32 születést vennének. Ez világos. Azok, akik nagy boldogságot látnak, sok szomorúságot is látni fognak. Azok az emberek kevesebb boldogságot látnak és így ők kevesebb szomorúságot is kapnak. Nektek ki kell számolnotok az átlagot. Azok, akik később jönnek, kevesebb születést vesznek. Azt is kiszámolhatjátok, hogy Buddha és Ábrahám mennyi születést vesznek. Talán lenne abban egy-két születés eltérés. Nektek köpülnötök kell a tudás óceánját ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Mit kellene elmagyaráznunk, ha bárki megkérdez bennünket? El kellene mondanotok nekik: Neked először igényelned kell az örökséget az Atyától. Legalább emlékezz az Atyára. Annyi születést fogtok venni, amennyit vennetek kell. Legalább igényeljétek az örökséget az Atyától. Ezt nagyon jól el kell magyaráznotok. Ez valami, ami erőfeszítést igényel. Ti sikeressé fogtok válni azzal, hogy erőfeszítést tesztek. Ehhez egy nagyon széles és korlátlan intellektusra van szükség. Nagy szeretetnek kell lennie Baba és Baba gazdagsága iránt. Néhányan egyáltalán nem veszik ezt a gazdagságot. Oh, legalább szívjátok önmagatokba a tudás ékszereit. Ők azt mondják: Mit tudok tenni? Nem értem. Ha nem értitek, az a ti sorsotok. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Senki iránt ne legyen nemszeretem érzés. Mindenkivel legyetek nagyon kedvesek. Versenyezzetek ebben a tudásban és jógában és váljatok egy virágfüzérré az Atya nyaka körül.

2) Váljatok az alvás legyőzőjévé. Korán reggel ébredjetek fel és emlékezzetek az Atyára. Forgassátok az önmegismerés diszkoszát. Szívjátok önmagatokba a tudás köpülése szokását, amit meghallgattok.

Áldás:
Stabilizáljátok az intellektusotokat egy emelkedett állapotban az utasításoknak megfelelően, és váljatok egy mester mindenható hatalommá.

Amikor néhány gyermek jógában ül, ahelyett, hogy lélek-tudatosak lennének, a szolgálatra gondolnak. Ennek azonban nem szabadna így lennie, mert, ha ahelyett, hogy testetlenné válnátok az utolsó pillanatokban, a szolgálatra gondoltok, akkor elbuktok az egy másodperc vizsgáján. Abban az időben nem szabad másra emlékeznetek, csak az Atyára, és arra, hogy testetlenek, bűntelenek és egó nélküliek vagytok. A szolgálaton való gondolkodás közben még mindig fizikai tudatosságba kerülnétek. Ezért, amikor stabilizálnotok kell magatokat egy bizonyos állapotban, gyakoroljátok, hogy egyedül abban váljatok stabillá, mert csak akkor fognak mester mindenható hatalomnak nevezni benneteket, aki rendelkezik irányító és uralkodó erőkkel.

Slogen:
Minden helyzet leküzdésének egyszerű módszere, ha egy Erővel és egy Támasszal rendelkeztek.