18.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, emlékezzetek az egy Atyára, aki boldogságot ad. Halmozzátok fel a jógaerőt ebben a rövid időben, mert az nagyon hasznos lesz a végén.

Kérdés:
Nektek, gyerekeknek, akik korlátlan érdektelenséggel rendelkeztek, milyen tudatossággal kellene állandóan rendelkeznetek?

Válasz:
Állandóan azzal a tudatossággal kellene rendelkeznetek: Ez a test az én piszkos kosztümöm, azt most le kell vedlenem, és haza kell térnem. Emlékezzetek az Atyára, és az örökségre, és semmi másra. Ez a korlátlan érdektelenség. Miközben cselekedtek, tegyetek olyan erőfeszítést, hogy emlékezésben maradjatok, hogy a bűn terhe eltávolításra kerüljön a fejetekről, és a lélek tamopradhanból szatopradhanná váljon.

Om shanti.
Az Atya nagyon könnyű dolgokat magyaráz el nektek, gyerekeknek, minden nap. Ez Isten Egyeteme. A Gitában valóban azt mondják, Isten beszél. Isten mindenki Atyja, az Egy. Senki más nem lehet Isten. Igen, mindenki lehet az egy Atya gyermeke. Be kellene lépnie az intellektusotokba, hogy az Atya biztosan megalapítja a mennyország új világát. Mi biztosan megkaptuk a mennyországunk örökségét az Atyától. A Shiv Jajantire csak Bharatban emlékeznek. Ugyanakkor, csak az Atya jön el, és magyarázza el, hogyan történik meg a Shiv Jayanti. Az Atya eljön az átmeneti korban a gyermekekért, azért, hogy a gyermekeket tisztátalanból újból tisztává tegye, vagyis, hogy átadja nekik az örökségüket. Ebben az időben Ravan mindenkit elátkozott, és ezért mindannyian boldogtalanok. Ez most a vaskori öreg világ. Mindig emlékezzetek arra, hogy Brahminok vagytok, Brahma szájon keresztül született teremtése. Azok, akik önmagukat Brahma kumaroknak és kumariknak tekintik, meg kellene, hogy értsék, hogy ők megkapják a Nagyapa örökségét minden ciklusban Brahmán keresztül. Senki más nem rendelkezhet olyan sok gyermekkel. Ő mindenki Atyja. Brahma is egy gyermek. Minden gyermek kap egy örökséget a Nagyapától. Az örökség az aranykor királysága. Mivel a korlátlan Atya a Mennyország Teremtője, nekünk biztosan rendelkeznünk kellene a mennyország királyságával. Ugyanakkor, elfelejtettük, hogy rendelkeztünk a mennyország királyságával. A testetlen Atya azt hogyan adja át nekünk? Ő azt biztosan Brahmán keresztül adja át. Az az ő királysága volt Bharatban. Ez most a ciklus átmeneti kora. Mivel Brahma az átmeneti korban létezik, van az, hogy Brahma kumaroknak és kumariknak hívnak benneteket. Ebben a vakhit nem kérdéses. Ez egy örökbefogadás. Ti Brahma kumarok és kumarik vagytok. Brahma Shiv Baba gyermeke, és mi újból megkapjuk a mennyországunk királyságát Shiv Babától. Mi azt korábban, 5.000 évvel ezelőtt is megkaptuk. Mi az istenségi valláshoz tartoztunk. Kiterjedés lesz egészen a végéig. Például, Krisztus eljött és a keresztény vallás még most is létezik, és folyamatosan növekszik. Megértik, hogy ők Krisztuson keresztül váltak keresztényekké. Krisztus 2.000 évvel ezelőtt jött el. Az most növekszik. Először minden szatopradhan, aztán szato, rajo és tamo. Ti az aranykorban szatopradhanok voltatok, és aztán keresztülmentetek a szato, rajo és tamo állapotokon. A tamopradhan világ biztosan újból szatopradhanná válik. Létezett az eredeti örökkévaló istenségi vallás az új világban. Négy fő vallás van. A ti vallásotok fél cikluson át folytatódik. Itt is ahhoz a valláshoz tartoztok, de mivel bűnössé váltatok, így többé nem nevezhetitek önmagatokat istenségeknek. Ti az eredeti örökkévaló istenségi valláshoz tartoztatok, de amikor a bűn ösvényére mentetek, tisztátalanná váltatok, és ezért neveztétek el önmagatokat hinduknak. Ti mostanra Brahminokká váltatok. Shiv Baba a Magasak közt Legmagasabb. Aztán ott vagytok ti, Brahminok. A ti Brahmin klánotok mindegyik közül a legmagasabb. Ti Brahma gyermekeivé váltatok. De nem Brahmától kaptok egy örökséget. Shiv Baba megalapítja a mennyországot Brahmán keresztül. Ti, lelkek most ismeritek az Atyát. Az Atya azt mondja, azzal, hogy megismertek engem általam, megértitek a világciklus eleje, közepe és vége minden tudását. Én rendelkezem azzal a tudással. Én vagyok a Tudás Óceánja, az Üdvösség Óceánja, a Tisztaság Óceánja. Ti tisztává váltok 21 születésre, és aztán a méreg óceánjába estek. Most az Atya, a Tudás Óceánja tisztátalanból tisztává tesz benneteket. A Gangesz vize nem tud megtisztítani benneteket. Az emberek elmennek oda megfürödni, de az a víz nem a Tisztító. Ezek a folyók is léteztek az aranykorban, és azok a vaskorban is léteznek. Nincs különbség a vízben. Még azt is mondják: Mindenki számára a Megváltás Adományozója az egy Ráma. Egyedül Ő a Tudás Óceánja, a Tisztító. Baba eljön és átadja nektek a tudást, amin keresztül a mennyország mestereivé váltok. Az arany és ezüstkorban nincs odaadás, vagy szentírások. Ti megkapjátok az állandó boldogság örökségét az Atyától. Az nem úgy van, hogy nektek oda el kell mennetek, és meg kell fürödnötök a Gangeszben, vagy, egy zarándoklatra kell mennetek. Ez a ti szellemi zarándoklatotok, amit semmilyen más emberi lény nem tud megtanítani nektek. Az Atya minden lélek Atyja. Megszámlálhatatlan fizikai apa, de csak egy Szellemi Atya van. Erre nagyon szilárdan emlékezzetek. Amikor Baba megkérdezi tőletek, mennyi apátok van, ti zavarodottá váltok, és azon csodálkoztok, hogy Baba mit kérdez tőletek. Csak egy apa van. Valakinek hogyan lehetne két, vagy három apja? Az Atya elmagyarázza, ti arra az Atyára, a Legfelső Lélekre akkor emlékeztek, amikor boldogtalanok vagytok. Amikor szomorúságban vannak, ők azt mondják, ó Legfelső Atya, Legfelső Lélek, tegyél minket szabaddá a szomorúságtól. Tehát, két apa van. Az egyik a fizikai apa és a mások a Szellemi Atya, akinek a dicséretét éneklik: Te vagy az Anya és az Atya, és mi vagyunk a gyermekeid. Nagy a boldogság a Te kegyelmed által. Ti nem kaphattok akkora boldogságot a fizikai szülőktől. Amikor az emberek szomorúságot tapasztalnak, csak arra az Atyára emlékeznek. Csak az Atya tehet fel egy ilyen kérdést. Senki más nem teheti fel nektek ezt a kérdést. Az odaadás ösvényén azt éneklitek, Baba, amikor eljössz, senki másra nem fogok figyelni, csak Rád. Mindenki más csak szomorúságot okoz. Csak Te adsz boldogságot. Ezért az Atya eljön, és arra emlékeztet benneteket, amit korábban mondtatok. Tudjátok, hogy csak titeket hívnak Brahma kumaroknak, és kumariknak. Az embereknek olyan kő intellektusuk van. Még azt sem értik, hogy kik a Brahma kumarok, és ki Mama és Baba. Ők nem szentek, vagy bölcs emberek. A szenteket és bölcs embereket hívják guruknak, és nem egy anyát, vagy egy apát. Ez az Atya eljön, és megalapítja az istenségi vallás királyságát, ahol a király és a királynő, Lakshmi és Narayan uralkodtak. Először ők tiszták, és aztán tisztátalanná válnak. Azok, akik imádatra méltókká válnak, aztán 84 születést vesznek. Először ti kapjátok meg a boldogság örökségét 21 születésre az Atyától. Egy kumari az, aki felemel 21 klánt. Erre veletek kapcsolatban emlékeznek. Ti kumarik vagytok, és nem háztartásbeliek. Bár ti felnőttek vagytok, ti mindannyian élőhalált haltatok, és mostanra az Atya gyermekeivé váltatok. Prajapita Brahmának olyan sok gyermeke van, majd a szám folyamatosan növekedni fog. Aztán, mindannyian istenségekké válnak. Ez Shiv Baba áldozati tüze. Ezt ismerik áldozati tűzként az önuralkodásért, azért, hogy elérjék az önálló uralkodást. A lelkek megkapják a mennyországuk királyságának örökségét az Atyától. Mit kell tennetek ebben az áldozati tűzben, amiben feláldozzák a lovat azért, hogy elérjék az önuralkodást. Nektek abban mindent fel kell áldoznotok, beleértve a testeteket is. Ezen az áldozati tűzön keresztül elértek egy királyságot. Az Atya arra emlékeztet benneteket, hogy az odaadás ösvényén azt énekeltétek: Baba, amikor eljössz, feláldozom önmagam Neked. Én feláldozom önmagam Neked. Most ti mindannyian Brahma kumaroknak és kumariknak tekintitek önmagatokat. Otthon élhettek a családotokkal, de olyan tisztának kell maradnotok, min egy lótusz. Tekintsétek önmagatokat lelkeknek. Mi Baba gyermekei vagyunk. Mi, lelkek az Atya szeretői vagyunk. Az Atya azt mondja, én vagyok az egy Szeretett. Ti hozzám, a Szeretetthez kiáltottatok. Ti fél cikluson át szeretők vagytok. Az Egy, akit a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek hívnak, testetlen. A lélek, aki eljátszik egy szerepet ezen a testen keresztül, szintén testetlen. Nektek is el kell játszanotok a szerepeiteket az odaadás ösvényén. Az odaadás az éjszaka. Az emberek éjszaka botladoznak. Ti a rézkortól kezdve botladoztatok. Ebben az időben nagy szomorúságot tapasztaltok. Ez most a vaskor vége. Minden pénzük, stb., porrá fog válni. Amikor valaki, aki egy milliomos, vagy egy király, és rendelkezik egy gyermekkel, ő azt gondolja, hogy minden vagyona a gyermekéé, hogy a gyermeke és az unokái majd abból a vagyonból fognak enni. Ugyanakkor, az Atya azt mondja, ők abból egyáltalán semmit nem fognak enni. Ez a világ meg fog semmisülni. Nagyon kis idő maradt hátra. Nagy akadályok lesznek. Az emberek egymás között fognak harcolni. A végén oly módon fognak harcolni, hogy vérfolyók fognak folyni. Ti senkivel nem harcoltok. Megőrzitek a jógátok erejét. Ha emlékezésben maradtok, akkor, ha bárkinek rossz gondolatai vannak, és úgy jön elétek, ő egy félelmetes vízióval fog rendelkezni, és azonnal el fog futni. Emlékezni fogtok Shiv Babára, és ő el fog futni. Azok, akik nagyon erőteljes gyermekek, erőfeszítést fognak tenni azért, hogy az egy Shiv Babához tartozzanak, és senki máshoz. Az Atya elmagyarázza: Engedjétek, hogy a kezeitek elvégezzék a munkát, és a szívetek emlékezzen az Atyára. Nektek, gyermekeknek gondoskodnotok kell az otthonotokról is. Ugyanakkor, ha ti, lelkek az Atyára emlékeztek, a bűn terhe el lesz távolítva. Egyszerűen emlékezzetek rám, és tamopradhanból szatopradhanná fogtok válni, de sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Aztán, le fogjátok vedleni az összes testet, és Baba haza fog vinni benneteket, mindannyitokat, lelkeket, mint a moszkitók raja. A világ többi része számára büntetés lesz. Aztán csak néhányan fognak megmaradni Bharatban. Ezért ott van ez a Mahabharat háború. Itt nagy lesz a kiterjedés. Olyan sokan meg fogják hallgatni ezeket a dolgokat a kiállításokon, és a vetítőkön keresztül. Azok az alattvalók folyamatosan megteremtődnek. Csak egy lesz király, és a többi alattvaló. Még a tanácsadókra is azt mondják, hogy az alattvalók vonalában vannak. Sok alattvaló van. Egy királynak kb., százezer alattvalója lenne. Így a királynak és a királynőnek erőfeszítést kell tenniük. Az Atya azt mondja, miközben mindent elvégeztek, állandóan csak rám emlékezzetek. Egy szerető és egy szeretett fizikai szeretettel rendelkezik egymás iránt. Ti gyerekek szeretők vagytok ebben az időben. A ti Szeretettetek eljött, és tanít benneteket. Ő most tanít benneteket. Azt követően, hogy tanultok, istenségekké fogtok válni. A bűneitek meg fognak semmisülni azzal, hogy emlékezéssel rendelkeztek, és szabaddá fogtok válni a betegségektől az összes időkre. Nektek emlékeznetek kell a 84 születés ciklusára is. Az aranykorban mi ennyi születést vettünk. Mi, akik az istenségi valláshoz tartoztunk, körbementünk a 84 születés teljes ciklusán. Ahogy tovább fejlődtök, a számotok nagymértékben növekedni fog. Több ezer centrum lesz. Folyamatosan magyarázni fogtok minden utcában: Emlékezzetek az Atyára és az örökségetekre. Nektek most haza kell térnetek. Ez egy piszkos kosztüm. Ez korlátlan érdektelenség. A színészek egyszerűen lemondanak a korlátolt otthonukról és családjukról. Ők hatha jogik. Ők nem taníthatnak Raja jógát. Az mondják, hogy az odaadás örökkévaló. Az Atya azt mondja, az odaadás a rézkorban kezdődik. Ti 84 lépcsőfokot jöttetek le és tamopradhanná váltatok. Istenségek voltatok. A keresztények azt mondják, hogy ők keresztények. Tudjátok, hogy ti az aranykorban voltatok. Az Atya megalapította az istenségi vallást. Azok, akik Lakshmi és Narayan voltak, mostanra Brahminokká váltak. Az aranykorban egy király és királynő, és egy nyelv volt. A gyerekeknek arról vízióik voltak. Ti mindannyian az eredeti, örökkévaló, istenségi valláshoz tartoztok. Csak ti vesztek 84 születést. Amikor az emberek azt mondják, hogy a lelkek immunisak a tettek hatásával szemben, és hogy Isten mindenütt jelenvaló, az helytelen. Van egy lélek minden emberben, és így Isten hogyan lehetne mindenkiben benne, ahogy ők mondják. Abban az esetben mindenki Atya lenne. Ők ilyen tamopradhanná váltak. Korábban ti is mindent elhittetek, amit hallottatok. Az Atya most eljön, és elmondja nektek az igazságot. Ő átadja nektek a tudás harmadik szemét, amin keresztül megértitek a világ elejét, közepét és végét. Ez is a halhatatlanság története. Ugyanakkor, a szubtilis régióban nincsenek történetek. Azok mind az odaadás ösvényének facsemetéi. Ti meghallgatjátok a halhatatlanság történetét azért, hogy halhatatlanná váljatok. Ott levedlitek a testeteket és egy másikat öltötök. Itt, amikor valaki meghal, sírnak és jajgatnak. Ott nincs betegség. Ott állandóan és örökké egészségesek maradtok, és hosszú lesz az életetek időtartama. Ott nincs tisztátalanság. Most tegyétek szilárddá, hogy befejeztétek a 84 születés ciklusát, és Baba eljött, hogy visszavigyen minket. Ő elmondja nektek a módszert is, hogy tisztává váljatok. Ő azt mondja: Egyszerűen emlékezzetek rám, az Atyára és az örökségetekre. Az aranykorban 16 mennyei fok teljesek vagytok, és aztán a fokotok csökken. Most semmilyen fok nem maradt bennetek. Csak az Atya tesz szabaddá benneteket a szomorúságtól, és visszavisz a boldogságba. Ezért hívják Őt a Felszabadítónak. Ő mindenkit hazavisz önmagával. A ti gurujaitok nem visznek bennetek vissza önmagukkal. Amikor azon guruk közül az egyik elmegy, valamelyik tanítványa ül a trónra. Aztán, nagy a zűrzavar a tanítványok között. Ők egymás között harcolnak a trónért. Az Atya azt mondja, én benneteket, lelkeket visszaviszlek önmagammal. Ha nem váltok tökéletessé, büntetést kell tapasztalni, és a státuszotok megsemmisül. Itt egy királyság kerül megalapításra. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Gyakoroljatok olyan emlékezést, hogy bárki, aki elétek jön rossz gondolatokkal, átalakuljon. Őrizzétek meg az egy Shiv Babához tartozni és senki máshoz erőfeszítését.

2. Annak érdekében, hogy elérjétek az önuralkodást, áldozzatok fel mindent, amivel rendelkeztek, beleértve a testeteket is. Amikor ebben az áldozati tűzben mindent feláldoztok, amivel rendelkeztek, beleértve a testeteket is, egy királyi státuszt fogtok kapni.

Áldás:
Legyetek az összes elérés megtestesítői, és tudásteljes lelkekként merítsétek el önmagatokat a Szeretet Óceánjában és a tudásban.

Azok, akik tudásteljes lelkek, mindig elmerültek maradnak a Szeretet Óceánjában és a tudásban. Mivel az összes elérés megtestesítői vagytok, automatikusan rendelkeztek a vágyak tudásával szemben tudatlannak lenni állapottal. Azok, akik egy kicsit is függnek a természetüktől és szanszkaráiktól, nevet, tiszteletet és elismerést kérnek. Azokat, akik a „mit” és „miért” kérdésekkel kiáltanak, akik fohászkodnak, akik belül egy formával rendelkeznek, de kívül valami mással, nem lehet tudásteljes léleknek nevezni.

Slogen:
Csak azok könnyű jógik, akik megtapasztalják az érzékek feletti örömet és üdvösséget az életükben.