18.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, annak érdekében, hogy igényeljétek az önuralkodás tilakját 21 születésre, felejtsétek el a test tudatosságát, beleértve a saját testeteket, és emlékezzetek az Egy Atyára.

Kérdés:
A szegény gyerekek bölcsességének melyik aspektusa teszi az Atyát boldoggá, és Ő milyen tanácsot ad az ilyen gyerekeknek?

Válasz:
A szegény gyerekek, akik úgy gondolják, hogy nekik minden értéktelen tulajdonukat hasznos módon kellene használniuk Baba szolgálatában és fel kellene halmozniuk a szerencséjüket 21 születésre. Baba nagyon elégedett, látva az ilyen gyerekek bölcsességét. Baba nekik első osztályú tanácsot ad: Gyerekek, váljatok egy gondnokká. Ne tekintsétek a dolgokat a sajátotokénak. Gondoskodjatok a gyerekeitekről; gondoskodjatok mindenről egy gondnokként. Fejlesszétek az életeteket tudással és váljatok a királyok királyaivá.

Ének:
Én eljöttem, miután felébresztettem a szerencsémet.

Om shanti.
Ti, gyerekek két sort hallottatok. Ti, gyerekek megértettétek, hogy eljöttetek ide azt követően, hogy megteremtettétek a szerencséteket az új világért. Annak érdekében, hogy egy szerencsét teremtsenek, valakinek erőfeszítést kell tennie. Ti, gyerekek megértitek, hogy mi itt megkapjuk a shrimatot, hogy megkapjuk a „Manmanabhav” nagy mantráját. Ott vannak ezek a szavak. Ki adja át nektek ezt a mantrát? A Magasak közt Legmagasabb, az Egy, az Óceán az, aki átadja az utasításokat. Csak egyszer kapjuk meg Tőle az utasításokat. Bármi történt a drámában, az 5.000 év után újból meg fog ismétlődni. A csónakotok keresztül tud menni pusztán ezzel az egy nagy mantrával. A Tisztító Atya csak egyszer jön el, és átadja a shrimatot. Ki a Tisztító? A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a tisztátalant tisztává teszi és a tiszta világba viszi. Csak Őt hívják Tisztítónak és a Megváltás Adományozójának. Ti előtte ültök. Tudjátok, hogy Ő számotokra a minden. A Magasak közt a Legmagasabb az Egy, aki megteremti a szerencsénket. Ti hittel rendelkeztek, hogy megkapjuk ezt a nagy mantrát a Korlátlan Atyától. Ő az Atya. Az egyik testetlen és a másik testi. A gyerekek emlékeznek és az Atya is emlékszik a gyerekekre. Ciklus ciklus után az Atya csak a gyerekeihez beszél. Az Atya azt mondja: Csak egy mantra van mindenki megváltásáért és csak az Egy az, aki azt átadja. Csak a Satguru adja át az igaz mantrát. Ti tudjátok, hogy eljöttetek ide, hogy megteremtsétek a szerencséteket a boldogságotok földjéért. Az aranykort hívják a boldogság földjének, míg ez a szomorúság földje. Shiva Baba csak azoknak adja át a mantrát, akik Brahminokká válnak Brahma száján keresztül és így Neki biztosan el kell jönnie a testibe. Hogyan másképp tudná átadni a mantrát? Ő azt mondja: Ciklusról ciklusra én átadom nektek ezt a nagy mantrát: Állandóan emlékezzetek rám. Mondjatok le minden testi vallásról, és felejtsétek el a testeteket és az összes testi kapcsolatot. Ha önmagatokat testnek tekintitek, akkor emlékeztek minden testi kapcsolatra, vagyis az apai nagybácsira, az anyai nagybácsikra és az összes gurura és szentre. Ez az egy azt mondja: Amikor meghaltok, az egész világ halott számotokra. Az Atya is azt mondja: Én átadom nektek, lelkeknek a mantrát: Tekintsétek önmagatokat egy léleknek és váljatok testetlenné. Mondjatok le a test tudatosságáról. Itt mindenki testi tudatos, míg az aranykorban mindenki lélektudatos. Ti ismeritek a Legfelső Atyát. Ebben az átmeneti korban lélektudatossá váltok, és Istent is ismeritek. Teistákká váltatok. A teista az, aki ismeri a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket és az Ő teremtését. Az aranykorban, vagy a vaskorban nincsenek teisták. Azok csak az átmeneti korban léteznek. Ti egy örökséget kaptok az Atyától és azután elmentek, és az aranykorban uralkodtok. A teista és ateista kérdése csak itt merül fel. Az ott nem merül fel. A Brahminok, akik korábban ateisták voltak, teistákká váltak. Jelenleg az egész világ ateista. Senki nem ismeri az Atyát, vagy az Ő teremtését. Az Atyáról azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Nektek, gyerekeknek csak a Korlátlan Atyával van kapcsolatotok. Megkapjátok Tőle a shrimatot, vagyis Ő benneteket arra inspirál, hogy erőfeszítést tegyetek. Ő azt mondja: Gyerekek, felejtsétek el a test tudatosságát, beleértve a saját testeteket és ne emlékezzetek senki másra. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek és emlékezzetek rám, az Atyátokra. Ezt hívják a nagy mantrának, amin keresztül megteremtitek a szerencséteket. Megkapjátok az önuralkodás tilakját 21 születésre. Az a jutalom. A Gita azért van, hogy egy hétköznapi ember Narayanná váljon, vagyis, hogy egy hétköznapi emberi lényből egy istenséggé váljon. Ti, gyerekek tudjátok, hogy ez a világ megváltozik. Ti megteremtitek a szerencséteket az új világért. Ez a halál földje. Csak nézzétek meg, hogy itt milyen az emberek szerencséje. Ennek a neve a szomorúság földje. Ki mondta ezt? A lélek. Ti mostanra lélektudatossá váltatok. A lélek azt mondja: Ez a szomorúság földje. A mi legfelső régiónk a hely, ahol Baba él. Az Atya most tudást ad, és megteremti a szerencsénket. Ő átad egy nagy mantrát: Emlékezzetek rám. Ti lehet, hogy ezt egy testi lénytől halljátok, de emlékezzetek rám, a testetlen Egyre. Nektek biztosan meg kellene Őt hallgatnotok egy testi lényen keresztül. A Brahma kumarok és kumarik is a saját szájukon keresztül beszélnek, és elmondják a tisztátalanoknak, hogy emlékezzenek a Tisztítóra. Nektek el kell égetnetek a bűn terhét, ami ott van a fejeteken, az emlékezés erejével. Nektek szabaddá kell válnotok a betegségtől. Ti, gyerekek személyesen az Atya előtt ültök. Tudjátok, hogy Baba eljött, hogy megteremtse a szerencséteket és, hogy megmutassa nektek a nagyon könnyű ösvényt. Ők azt mondják: Baba, én elfelejtek Rád emlékezni. Nektek szégyellnetek kellene önmagatokat. Ti emlékeztek azokra a lokik apákra, akik tisztátalanná tesznek benneteket, míg ennek a Parlokik Atyának azt mondjátok, aki tisztává tesz titeket, aki elmondja nektek, hogy maradjatok állandó emlékezésben, hogy a bűneitek megsemmisüljenek: Baba, én Téged elfelejtelek. Baba azt mondja: Én eljöttem, hogy érdemessé tegyelek benneteket arra, hogy a templomban legyetek. Ti tudjátok, hogy Bharat Shivalaya volt (Shiva temploma), ahol mi uralkodtunk és később elkezdtük imádni a saját képmásainkat a templomokban. Elfelejtettük, hogy mi istenségek voltunk. A ti Mamátok és Babátok is imádatra méltó istenségek voltak és azután ők is imádókká váltak. Ez a tudás ott van az intellektusotokban. A fő pontot megmutatják a fán: Az alap az eredeti örökkévaló istenségi vallás volt. Az többé nem létezik. 5.000 évvel ezelőtt az aranykor volt és az most a vaskor. A vaskor után az aranykor el fog jönni. Biztosan az Egynek, aki átadja a shrimatot, el kell jönnie. A világnak biztosan meg kell változnia. Ti folyamatosan ütitek a dobokat (mindenkinek kihirdetitek), de a fa nem tud olyan gyorsan növekedni. Sok akadály merül fel az úton. Ők megragadnak különböző nevekben és formákban. Az Atya azt mondja: Ne essetek csapdába. A háztartásotokban maradhattok, de emlékezzetek az Atyára, és maradjatok tiszták. Isten beszél: A kéjvágy a legnagyobb ellenség. A Gita Istene korábban is ezt mondta és ezt újból elmondja. A Gita Istene biztosan képessé tesz benneteket arra, hogy győzelmet arassatok a kéjvágy felett. Az egyik Ravan királysága és a másik Rama királysága. Rama királysága a nappal és Ravan királysága az éjszaka. Az Atya azt mondja: Ravannak ez a királysága most végetér. Ezért minden előkészület megtörténik. Az Atya tanít benneteket, azután hazavisz, és aztán szükségetek van egy királyságra. Ti nem ebben a tisztátalan világban fogtok uralkodni. Shiva Babának nincsenek lába, amit a földre helyezne. Az istenségek nem tehetik a lábukat erre a tisztátalan világra. Tudjátok, hogy istenségekké váltok és eljöttök Bharatba, de a világ mennyországból pokollá fog válni. Ti most emelkedetté váltok. Sok gyerek azt mondja: Baba, sok vihar jön. Az Atya azt mondja: Ti elfelejtitek az Atyát. Nem követitek a shrimatját. Megkapjátok a legemelkedettebb utasításokat az Atyától: Gyerekek, ne váljatok romlottá. Csak az Egy az, aki tanít benneteket. Ő azt mondja: Állandóan csak rám emlékezzetek. Még erre az egy szekérre se emlékezzetek. Ott van a szekérhajtó és a szekér tulajdonosa. Ez nem egy lovas-szekér kérdése. Egy ülne abban, és átadná a tudást? Ezekben a napokban az emberek repülőgépeken utaznak. A tudomány teljes erőben van. Maya pompája is teljes erőben van. Jelenleg ők mindenkinek nagyon nagy tiszteletet adnak. Egy bizonyos ország miniszterelnöke sok tiszteletet kapna, és azután 15 nap után azt a kitűntetést elvennék tőle. Még a királyok is rendelkeznek ezzel a problémával. Állandó félelemben vannak. Ti egy ilyen könnyű tudást kaptok. Olyan szegények vagytok, hogy még egy kagylóval sem rendelkeztek. Ti Babát gondnokká teszitek, és azt mondjátok: Baba, mindez Hozzád tartozik. És Baba azt mondja: Achcha, ti is gondnokként éltek. Ha még mindig úgy tekintitek, hogy minden hozzátok tartozik, az nem bölcsesség. Nektek követnetek kell a shrimatot. Azok, akik gondnokok, követni fogják a shrimatot. Ti szegények vagytok, és így azt gondoljátok, hogy minden értéktelen tulajdonotokat át kellene adnotok Babának. Baba első osztályú tanácsot ad nektek. Ő azt mondja: Gondoskodnotok kell a gyerekeitekről. Ebben az időben megkapjátok a tudást, amin keresztül a jövőtök megreformálódik és a királyok királyaivá váltok. Az Atya kötelessége az, hogy átadja a tanácsot: Emlékezzetek az Atyára. Nektek kegyelemmel kellene rendelkeznetek, hogy mindenkit megvédjetek attól, hogy beleessenek a csatornába. Nektek nagy taktikával kell tovább haladnotok. Ott van Suphnaka és Putna (női ördögök). Ajamil és Duriodan szintén erre az időre utal. Ez a jelenet egy ciklus után újból fel fog merülni. Az az Atya személyesen eljön, hogy átadja a tudást. Ő képessé tesz benneteket arra, hogy elérjétek egy istenség státuszát egy emberi lényből. Eljöttetek, hogy igényeljetek egy örökséget, ahogy 5.000 évvel ezelőtt is tettétek. Korábban is ott volt a nagy háború. Az ezzel összekapcsolódik. Az Atya mindent pontosan elmagyaráz, és képessé tesz benneteket arra, hogy igényeljétek az istenségek státuszát hétköznapi emberi lényekből. Eljöttetek, hogy igényeljétek az örökséget az Atyától. Ti nem fogtok egy örökséget kapni Brahmától, vagy Jagadambától, vagy bármilyen Brahma kumaritól. Ők is az Atyától igénylik az örökségüket. Ők is magyaráznak másoknak. Ti Jagadpita gyerekeivé váltatok, és igénylitek az örökségeteket rajta keresztül. Ő mindenkinek személyesen elmondja: Gyerekek, emlékezzetek rám. Ezt a nyilat közvetlenül felétek lövik. Az Atya azt mondja: Gyerekek, nektek igényelnetek kell az örökséget tőlem. Még akkor is, ha egy barát, vagy egy rokon meghal, az örökséget az Atyától kell igényelni. Valakinek ebben nagy boldogsággal kellene rendelkeznie, mivel eljöttetek, hogy megteremtsétek a szerencséteket. Tudjátok, hogy Baba újból a mennyország mestereivé tesz benneteket, és így ennek megfelelően önmagatokba kell szívnotok a jó modort. Nektek meg kell védenetek önmagatokat a bűnöktől. Mi tisztává és bűntelenné válunk. Nektek el kell magyaráznotok a drámát és a fát. Nincs más nehézség. Ez nagyon egyszerű. Mégis azt mondjátok: Baba, én elfelejtelek Téged. Egy ördögi szellem jött. Baba azt mondja: Űzzétek el az ördögi szellemeket. Nézzetek a szívetek tükrébe és lássátok, hogy vajon érdemessé váltatok-e. Nekünk hétköznapi lényekből Narayanná kell válnunk. Az Atya itt ül, és elmagyarázza: Édes gyerekek, százszázalékosan szerencsés gyerekek, eljöttetek ide, hogy százszázalékosan szerencséssé váljatok. Jelenleg mindenki nagyon szerencsétlen. Csak Bharat lakói voltak nagyon szerencsések. Ők olyan gazdagok voltak. Ez Bharat kérdése. Az Atya azt mondja: Most tekintsétek önmagatokat egy léleknek, mert nektek hozzám kell jönnötök, és azután a végső gondolataitok elvisznek benneteket a végcélotokhoz. A dráma lassan végetér és mi bármelyik pillanatban visszatérünk. Ő megmutatja nektek a módszert: Váljatok szabaddá az összes bűntől és tiszta, jótékony lelkek lesztek. Az a tiszta, jótékony lelkek világa volt és azt újból megalapítják. Az öreg világnak meg kell változnia és újjá kell válnia. Abban hisznek, hogy Bharat az ősi föld volt és az volt a mennyország. A mennyei Isten, az Atya teremtette meg a mennyországot. Mikor jött el? Ő csak ebben az időben jön el. Ezt nevezik a Jótékony Atya eljövetele idejének. Ravan közössége olyan nagy, míg Rama közössége olyan kicsi. A kiterjedés folyamatosan megtörténik. A gyerekek folyamatosan eljönnek, hogy újból igényeljék az örökségüket az Atyától. Ők folyamatosan magyaráznak a kiállításokon vetítőket használva. Nektek most sok szolgálatot kell végeznetek. Baba továbbra is azt mondja: Oh, szeretett gyerekek, ez a dráma. Ugyanakkor bármi történt egészen mostanáig, arra azt mondanák, hogy a pontos dráma. Az Atya azt mondja: Még én is előre elrendelt vagyok a drámában. Gyerekek, nekem is el kell jönnöm a tisztátalan világba. Nézzétek meg, hogyan hagyom el a legfelső régiót, és jövök el ide értetek, gyerekek. Az orvosok nem futnának el a pestistől, nekik oda kell menniük. Az emberek azt éneklik: Oh, Tisztító, jöjj el! Jöjj, és tisztíts meg minket az öt bűntől, vagyis tegyél minket azoktól szabaddá. Vigyél el minket a szomorúságnak ebből a világából a boldogság világába. Isten a Felszabadító. Ő mindenki Felszabadítója. Ő a Vezetővé válik, hogy minket hazavigyen, és azután sorszámszerint eljövünk. Ott van a nap-dinasztia, a hold -dinasztia és azután, amikor a rézkor elkezdődik, imádókká váltok. Azt éneklik, hogy az istenségek elkezdték követni a bűn ösvényét. Ők a bűn ösvényének képeit ábrázolják. Ti most gyakorlati módon megértitek, hogy istenségek voltatok. Ezeket a pontokat nagyon könnyű megérteni. Azokat pontosan önmagatokba kell szívnotok az intellektussal. Ti, gyerekek eljöttetek ide, hogy megteremtsétek a szerencséteket. Itt az Atya személyesen előttetek ül, de a tanárok sorszámszerintiek. Isten elmondta nektek az összes véda és szentírás lényegét Prajapita száján keresztül. Brahma hallaná ezt először. Megmutatják Brahmát, Vishnut és Shankart a szubtilis régióban. Ugyanakkor Vishnu az aranykor mestere és Brahma az átmeneti kor mestere. Brahmára itt van szükség, hogy azután a Brahminok istenségekké válhassanak. Ez Rudra tudásának áldozati tüze (a testetlen Eggyé). Ezt az áldozati tüzet korábban is megteremtették. Az egész világot fel fogják áldozni ebben a yagyában. Minden véget fog érni. Ti, gyerekek azután elmentek, hogy az új világban uralkodjatok. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Távolítsátok el az ördögi szellemeket, amik ott vannak bennetek és váljatok érdemessé arra, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná váljatok. Ellenőrizzétek a szívetek tükrében és nézzétek meg, hogy milyen mértékben váltatok érdemessé.

2. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek és váljatok testetlenné, és emlékezzetek az Atyára. Gyakoroljátok a testi tudatosság elfelejtését.

Áldás:
Legyetek boldog szívűek, és vidámak, és maradjatok állandóan örömteliek a tisztaságotok királyiságával.

A lelkek, akik rendelkeznek királyisággal, vagyis a tisztaság valóságával, állandóan boldogságban táncolnak. A boldogságuk néha kevesebb. Napról napra a boldogságuk folyamatosan növekszik minden pillanatban. Ők nem lennének belülről egy dolog, és kívül valami más. Ők igazak a hozzáállásukban, a látásmódjukban, a szavaikban és a viselkedésükben. Az ilyen igaz és királyi lelkek állandóan boldogok maradnak a szívükben és a szemeikben és a megjelenésükben is. Ők örökkévalón boldogszívűek és vidámak.

Slogen:
A legemelkedettebb erő a világban a tisztaság ereje.