18.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti vagytok a duplán erőszakmentes szellemi hadsereg. Nektek meg kell alapítanotok az isteni királyságotokat azzal, hogy követitek a shrimatot.

Kérdés:
Nektek, szellemi szolgálóknak mivel kapcsolatban kellene figyelmeztetnetek mindenkit?

Válasz:
Figyelmeztessetek mindenkit: Ez ugyanannak a Mahabharat háborúnak az ideje. Ez az öreg világ most meg fog semmisülni. Az Atya inspirálja az új világ megalapítását. A pusztulás után ott lesz a győzelem kiáltása. Nektek, mindannyitoknak össze kellene jönnötök, és meg kellene beszélnetek, hogyan adjátok át mindenkinek az Atya bemutatását, mielőtt a pusztulás bekövetkezik.

Ének:
Az éjszakát alvással és a nappalt evéssel vesztegetitek…

Om shanti.
Az Atya elmagyarázza, hogy Isten a Magasak közt Legmagasabb. Aztán, mivel ti egy hadsereg vagytok, Őt a Parancsnoknak is lehet nevezni. Ki a ti Legfelső Parancsnokotok? Tudjátok, hogy két típusú hadsereg van. Azok fizikai hadseregek, míg a tiétek egy szellemi hadsereg. Azok a hadseregek korlátoltak, míg a tiétek egy korlátlan hadsereg. Rendelkeztek parancsnokkal, hadvezérrel és főhadnaggyal. Ti, gyerekek tudjátok, hogy megalapítjátok a királyságotokat azzal, hogy követitek a shrimatot. Itt a háború nem kérdéses. Mi újból megalapítjuk az isteni királyságunkat az egész világ felett azzal, hogy követjük a shrimatot. Mi eljátsszuk ezt a szerepet minden ciklusban. Ezek a dolgok mind korlátlanok. Ezek a dolgok nem vonatkoznak azokra a harcokra. Az Atya a Magasak közt Legmagasabb. Őt a Varázslónak, az Ékszerkereskedőnek és a Tudás Óceánjának is nevezik. Az Atya dicsérete korlátlan. Nektek egyszerűen az Atya emlékezésével kell rendelkeznetek az intellektusotokban. Maya benneteket arra késztet, hogy felejtsétek el a Rá való emlékezést. Ti vagytok a duplán erőszakmentes, szellemi hadsereg. Csak azzal foglalkoztok, hogy hogyan alapítsátok meg a királyságotokat. A dráma benneteket biztosan arra fog késztetni, hogy ezt megtegyétek. Ugye nektek erőfeszítést kell tennetek? Nektek, jó gyermekeknek ezt egymás között meg kellene beszélnetek. A ti háborútok Mayával folytatódni fog egészen a végéig. Tudjátok, hogy a Mahabharat háború is biztosan meg fog történni. Az öreg világ pusztulása hogyan másként menne végbe? Baba nekünk átadja a shrimatot. Tehát, nekünk, gyermekeknek újból meg kell alapítanunk a királyságunkat. Miután ez az öreg világ elpusztult, ott lesz a győzelem kiáltása Bharatban. Ti ennek váltatok az eszközeivé. Ezért, találkozzatok egymás között és beszéljétek meg a szolgálat elvégzésének módszerét, hogy mindenkinek át tudjátok adni az Atya üzenetét, hogy ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie. Az Atya megalapítja az új világot. Amikor egy fizikai apa egy új otthont épít, a gyermekei boldoggá válnak. Az egy korlátolt aspektus, míg ez az egész világ kérdése. Az új világot hívják aranykornak, és az öreg világot hívják vaskornak. Ez most az öreg világ. Ezért nektek tudnotok kellene, hogy az Atya mikor és hogyan alapítja meg az új világot. Közületek azok, akik ezt tudjátok, sorszám szerint tudjátok, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Mindegyik közül a legnagyobb az Atya. Aztán, a többi sorszám szerinti, az elefánton lovaglók, a lovasság és a gyalogság. A tábornokokat és kapitányokat megemlítik példaként azért, hogy nektek magyarázzanak. Nektek, gyerekeknek találkoznotok kellene egymás között és meg kellene beszélnetek az Atya bemutatása átadásának módszereit. Ez szellemi szolgálat. Hogyan tudjuk a testvéreinket és nővéreinket figyelmeztetni, hogy elmondjuk nekik, hogy az Atya most eljött, hogy megalapítsa az új világot. Az öreg világ pusztulása, most előttetek áll. Ez ugyanaz a Mahabharat Háború. Az emberi lények még azt sem tudják, hogy mi történt a Mahabharat Háború után. Ti érzitek, hogy most a legemelkedettebb emberi lényekké váltok ebben az átmeneti korban. Az Atya eljött, hogy a legemelkedettebb emberi lényekké tegyen titeket. Ebben a háború nem kérdéses. Az Atya elmagyarázza, gyerekek, nem lehet egyetlenegy tiszta személy sem ebben a tisztátalan világban, és nem lehet egyetlenegy tisztátalan személy a tiszta világban. Senki nem ért meg egy ilyen egyszerű dolgot. Az összes képet, stb.-t elmagyarázzák nektek, gyerekeknek lényegében. Az emberek bármit tegyenek az odaadás ösvényén, mint a kántálás, a bűnbánat, adományozás és jótékonykodás, stb., az ideiglenes boldogságot ad, ami olyan, mint egy varjú ürüléke. Ugyanakkor, csak, amikor eljöttök ide, és megértitek ezeket a dolgokat, van az, hogy azok meg tudnak maradni az intellektusotokban. Ez most az odaadás királysága. Nincs a leghalványabb tudás sem. Ugyanúgy, ahogy nincs senki tiszta a tisztátalan világban, senki más, csak az Egy rendelkezik bármivel is ebből a tudásból. A védák és a szentírások mind az odaadás ösvényéhez tartoznak. Nektek le kell jönnötök a létrán. Ti most Brahminokká váltatok. Ez a hadsereg sorszám szerinti. Az első számúaknak, a tábornokoknak, a kapitányoknak, és a generálisoknak, találkozniuk kellene és meg kellene beszélniük, hogy hogyan adják át Baba üzenetét. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy az Üzenethozó, a Prédikátor és a Guru mind az Egy. Minden más az odaadás ösvényéhez tartozik. Csak ti vagytok az átmeneti korban. A Lakshmivá és Narayanná válás célja teljesen pontos. Az odaadás ösvényén elmesélik az igaz Narayan történetét, a harmadik szem történetét, és a halhatatlanság történetét. Az Atya most elmondja nektek az igaz Narayan történetét. Az odaadás ösvényén minden a múlt egy kérdése. Ők templomokat építenek bárkinek, aki eljött, és elment. Hasonló módon Shiv Baba most tanít benneteket. Később az odaadás ösvényén megépítik az emlékeket. Az aranykorban nincs ott Shiva, vagy Lakshmi és Narayan képmása. A tudás teljesen különálló az odaadástól. Csak ti rendelkeztek ezzel a tudással. Ezért az Atya elmondta: ne halljatok ördögit, ne beszéljetek ördögit… Ti, gyerekek most olyan boldogok vagytok, hogy az új világ megalapításra kerül. Baba újból átadja nekünk az utasításokat a boldogság földjének megalapításáért. Az első számú utasítás az, hogy nektek tisztává kell válnotok. Mindenki tisztátalan. A jó gyermekeknek találkozniuk kellene és meg kellene beszélniük, hogyan növeljék a szolgálatot és adják át az Atya üzenetét a szegényeknek. Az Atya eljött, ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban tette. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és emlékezzetek rám. A királyság biztosan megalapításra kerül. Ők ezt biztosan meg fogják érteni. Azok, akik nem tartoznak az istenségi valláshoz, nem fogják megérteni. A pusztulás idején olyan intellektussal rendelkeznek, amiben nincs szeretet Isten iránt. Ti, gyerekek tudjátok, hogy az Úrhoz és a Mesterhez tartoztok. Ezért, nektek nem szabad harcolnotok, és vitatkoznotok vagy elmerülnötök a bűnben. A ti Brahmin vallásotok nagyon emelkedett. Ők a shudra valláshoz tartoznak, míg ti a Brahmin valláshoz tartoztok. Ti vagytok a bóbita és ők a láb. A bóbita felett csak a testetlen Isten, a Magasak közt Legmagasabb van. Mivel senki nem láthatja Őt ezekkel a fizikai szemekkel, Shiv Babát és a bóbitát sem ábrázolták a variációs forma képmásán. Ők csak az istenségekről, a harcosokról, a kereskedőkről, és shudrákról beszélnek. Azok, akik istenségekké válnak, aztán újjászületnek, és harcosokká, kereskedőkké és shudrákká válnak. Senki nem érti meg a variációs forma képmásának szimbólumát. Ti most azt megértitek. Ezért nektek egy korrekt képet kell készítenetek. Shiv Babát és titeket, Brahminokat is ábrázoltak. Nektek most mindenkinek át kell adnotok az üzenetet: Tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és emlékezzetek az Atyára. A ti kötelességetek az, hogy átadjátok ezt az üzenetet. Ugyanúgy, ahogy az Atya dicsérete korlátlan, Bharatot is nagyon dicsérik. Ha valaki meghallgatná ezt a tudást hét napon át, megülne az intellektusában. Azt mondják, hogy nincs idejük. Ó, de ti fél cikluson át fohászkodtatok, és most Ő eljött ide, gyakorlati módon. Az Atyának el kell ide jönnie a végén (a ciklus végén). Csak ti, Brahminok értitek ezt meg, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Ahogy elkezdtétek tanulmányozni ezt a tudást, kifejlesztettétek a hitet, hogy a Szeretett, akihez kiáltottatok, most eljött. Neki biztosan el kell jönnie valaki testébe. Neki nincs saját teste. Az Atya azt mondja, én belépek ebbe az egybe és átadom nektek, gyerekeknek a világciklus, a Teremtő és a teremtés tudását. Senki más nem érti ezt meg. Ez egy tanulmány. Baba ezt nagyon könnyűvé teszi, és elmagyarázza nektek. Baba azt mondja, én olyan gazdaggá teszlek titeket. Senki nincs olyan tiszta, vagy olyan boldog, mint amilyenek ti vagytok minden ciklusban. Ti, gyerekek adományozzátok ezt a tudást mindenkinek, ebben az időben. Az Atya nektek ékszereket adományoz, aztán ti azokat adományozzátok másoknak. Ti Bharatot mennyországgá teszitek. Követitek a shrimatot, és Bharatot mennyországgá teszitek azzal, hogy használjátok a testeteket, a tudatotokat, és vagyonotokat. Ez egy ilyen emelkedett feladat. Ti vagytok az inkognitó hadsereg. Ezt senki nem tudja. Ti tudjátok, hogy igénylitek az uralkodásotokat a világ felett, és emelkedetté váltok azzal, hogy követitek a shrimatot. Az Atya azt mondja, most állandóan csak rám emlékezzetek. Krishnának ezt nem mondhatja. Ő egy herceg volt. Ti váltok hercegekké az arany és ezüstkorokban. Ott van a tiszta családi ösvény. A tisztátalan királyok a tiszta Narayan király és a tiszta Lakshmi királynő képmásait imádják. Először is, ott volt a tiszta családi ösvény királysága, és aztán a tisztátalan családi ösvény királysága. Az fél és fél, éjszaka és nappal. Hogyha az több százezer év kérdése lenne, nem lehetne fél és fél. Ha az több százezer év lenne, a hindu vallás népessége, ami valójában az istenségi vallás, sokkal nagyobb lenne. Megszámlálhatatlan hindu lenne. Jelenleg még mindig tartanak népszámlálást. Ez fix a drámában, és újból meg fog történni. A halál ott áll előttetek. Az ugyanez a Mahabharat Háború lesz. Ezért találkozzatok, és készítsetek szolgálati terveket. Ti folyamatosan szolgálatot végeztek. Ti új képeket készítetek, és kiállításokat tartotok. O.K. Most mit kellene tennetek? Achcha. Teremtsetek egy szellemi múzeumot. Aztán, amikor az emberek azt megnézik, ők azt másoknak is javasolni fogják. Mindkettő, a szegények és a gazdagok is félretesznek pénzt arra, hogy adományozzanak. A gazdagabbak több pénzt adnak. Ugyanúgy van itt is. Néhányan ezret, mások kevesebbet adnak. Néhányan csak két rupit küldenek. Ők azt mondják, használj egy rupit arra, hogy egy téglát teszel a nevemben és a másik rupit halmozd fel 21 születésre. Ez inkognitó. Egy szegény egy rupija egyenlő egy gazdag ezer rupijával. Mivel a szegénynek nagyon kevés van, mit tudnak tenni. Ott van a számla. Az üzletemberek is félre tesznek valamennyit adományozásra. Most mit kellene tenni? Segítsétek az Atyát. Az Atya aztán átadja nektek annak a viszonzását 21 születésre. Az Atya eljön és segíti a szegényeket. Ez a világ többé nem fog megmaradni. Minden porrá fog válni. Ti tudjátok, hogy a megalapításnak meg kell történnie, ahogy az előző ciklusban is történt. A testetlen Atya azt mondja, gyerekek, mondjatok le az összes testi kapcsolatról, és emlékezzetek az egy Atyára. Ez a Brahma is a teremtés része. Brahma kinek a gyermeke? Ki teremtette meg őt? Brahma, Vishnu és Shankar hogyan lettek megteremtve. Senki nem tudja. Az Atya eljön és elmagyarázza az igazságot. Brahmának biztosan léteznie kell az emberi világban. Arra emlékeznek: Brahma dinasztiája. Senki nem tudja, hogy Isten hogyan teremti meg az emberi világot. Brahmának itt kell létezni. Az Atya azt mondja, az, akinek a testébe beléptem, most a sok születése utolsójában van. Ő teljes 84 születést vett. Brahma nem a teremtő. Csak az egy testetlen Atya a Teremtő. A lelkek is testetlenek, ők örökkévalók. Senki nem teremti meg őket. Ezért, Brahma honnan jött el? Az Atya azt mondja, én belé léptem és megváltoztattam a nevét. Nektek, Brahminoknak a neve is megváltozott. Ti Raj rishik vagytok. Kezdetben mindenről lemondtatok, eljöttetek, és az Atyával maradtatok. Ezért a nevetek megváltozott. Aztán, mivel Maya néhányat megevett közületek, Baba abbahagyta a rózsafüzér elkészítését és az új nevek átadását. Manapság minden tekintetben sok a csalás. Ők még a tejjel is csalnak. Ti egyszerűen nem tudtok igaz dolgokat kapni. Ők még az Atyát is becsapják. Elkezdték önmagukat istennek nevezni. Ti, gyerekek most megértitek, hogy mi egy lélek és mi a Legfelső Lélek. Ugyanakkor, ez sorszám szerinti az erőfeszítésnek megfelelően, amit mindannyian megtesztek. Az Atya tudja, hogy mindannyian mennyit tanultok, és tanítotok másokat, és aztán milyen státuszt fogtok kapni. Ti hittel rendelkeztek, hogy az Atya a világ koronás hercegeivé tesz benneteket, ezért ennek megfelelően kellene erőfeszítést tennetek, és meg kellene mutatnotok mindenkinek, hogy ti koronás hercegekké váltok. Körbe mentetek a 84 születés ciklusán és most újból azzá váltok. Ez a pokol. Itt semmi sem maradt. Az Atya most eljött, és feltölti a kincsestáratokat és eltávolítja az összes szomorúságotokat. Kérdezzetek meg mindenkit, ti eljöttetek ide, hogy feltöltsétek a kincsestáratokat, ugye? A halhatatlanság földjén nem lehet halál. Az Atya eljött, hogy eltávolítsa a szomorúságotokat és feltöltse a kincsestáratokat. Az a halhatatlanság földje és ez a halál földje. Hallgassátok meg, és ezekről az édes dolgokról beszéljetek, és ne haszontalan dolgokról. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Az Atya eljött, hogy tanítsa nektek ezt a tanulmányt, ami a világ mesterivé tesz benneteket. Ezért, soha ne mondjátok azt, hogy nincs időtök. Kövessétek a shrimatot, és szolgáljátok Bharatot a testetekkel, a tudatotokkal és a vagyonotokkal, hogy azt mennyországgá tegyétek.

2. Hallgassátok meg a tudás nagyon édes dolgait, és arról beszéljetek egymás között. Mindig emlékezzetek az Atya utasítására: Ne halljatok ördögit, ne lássatok ördögit…

Áldás:
Legyetek teljes körűek, akik éberek és örökké készek maradtok azzal, hogy lemondotok még a szubtilis lustaságról is az erőfeszítés megtételében.

Fáradttá válni az erőfeszítéseitekben a lustaság jele. A lusták gyorsan elfáradnak, míg azok, akik lelkesek, fáradhatatlanok. Azok, akik elcsüggednek az erőfeszítésükben, lustasággal rendelkeznek, és azt gondolják: „Mit tudok tenni? Csak ennyit tudok megtenni, nem tudok többet tenni. Nincs semmi bátorságom; én előre haladok, megteszek mindent…” Most, ne engedjétek, hogy ezen szubtilis lustaság bármilyen neve vagy nyoma megmaradjon. Hogy ezt megtegyétek, nektek állandóan ébernek, örökké késznek és teljes körűnek kell lennetek.

Slogen:
Önmagatok előtt tartva az idő fontosságát, halmozzátok fel teljesen az eléréseiteket a számlátokon.