18.10.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     07.04.86     Om Shanti     Madhuban


CSAK AZOKNAK VAN JOGUK A VILÁG KIRÁLYSÁGÁHOZ, AKIK A TAPASYA KÉPMÁSAI, A LEMONDÁS KÉPMÁSAI ÉS A SZERENCSE ADOMÁNYOZÓI


Ma a Szellemi Fény a szellemi lepkéit nézi. Az összes szellemi lepke minden irányból eljött, hogy megünnepeljen egy találkozót a Szellemi Lánggal. BapDada tudja, hogy a gyerekek szívében a szeretet vonzotta mindannyiukat és hozott el mindenkit ebbe az alokik gyülekezetbe (mélába). Csak az alokik gyerekek és az Atya ismerik ezt az alokik gyülekezetet. Ez a gyülekezet a világ számára ismeretlen. Ha valakinek elmondjátok, hogy ti egy szellemi gyülekezetbe mentek, ő mit értene meg? Ez a gyülekezet olyan, hogy ez vagyonossá tesz benneteket az összes időkre. Ez az isteni gyülekezet az, ami az összes elérés megtestesítőjévé tesz titeket. BapDada látja a lelkesedést és buzgalmat az összes gyerek szívében. Ott vannak a szeretet óceánja hullámai, amik mindenki tudatában előre mozognak. BapDada ezt látja, és azt is tudja, hogy a szeretetetek tett benneteket az akadályok legyőzőivé és Madhuban lakóivá. Mindenki összes szituációja elmerültté vált a szeretetben. Ti véghez vittétek az örökké késznek lenni főpróbáját. Ti örökké késszé váltatok, ugye? Látva az édes dráma édes szerepét, BapDada és a Brahmin gyerekek elégedettek. Szeretetből minden könnyűnek és szeretetteljesnek is tűnik. Bármit teremtett a dráma, az egy csodálatos dráma. Hány alkalommal jöttetek el ide futva? Vonatokon jöttetek, vagy a szárnyaitokkal repülve jöttetek? Ezt ismerik úgy: ahol szív van, ott a lehetetlen lehetővé válik. Ti megmutattátok a szeretet formáját. Most mi többet kell tennetek a jövőben? Mindaz, ami mostanáig történt, emelkedett volt és emelkedett fog maradni.

Most az időnek megfelelően BapDada különösen mit akar a teljesen szerető és legemelkedettebb gyerekektől? Valójában Baba ezt jelzi időről-időre az egész szezon alatt. Az idő, hogy lássátok azokat a jelzéseket gyakorlati formában, most közeledik. Ti szeretetteljes lelkek vagytok. Ti együttműködő lelkek vagytok. Ti szolgálatkész lelkek vagytok. Most váljatok nagy tapaswi lelkekké. Most itt az idő, hogy véghez vigyétek az összes lélek szabaddá tétele a szomorúságtól és békétlenségtől nagy feladatát a kollektív, csoportos tapasya szellemi tüzével. Az egyik oldalon az ok nélküli vérontás hulláma folyamatosan növekszik, és a másik oldalon az összes lélek önmagát támasz nélkülinek tapasztalja. Egy ilyen időben ti, nagy tapaswi lelkek vagytok azok, akik eszközök lesztek abban, hogy átadjátok nekik az összes támasz tapasztalatát. Nektek ezen a tapaswi formán keresztül át kell adnotok a lelkeknek mindenhol a szellemi kényelem tapasztalatát. A világ összes lelke nyugtalan a természet elemei, az atmoszféra, az emberi lelkek és a saját tudatuk és testük gyengeségei miatt. Ha az ilyen lelkeknek átadjátok a boldogság és a kényelem állapota tapasztalatát, akárcsak egy másodpercre is, ők ismételten köszönetet fognak mondani a szívükből. A jelenlegi időben ott van az intenzív vulkáni forma (jwala) szüksége, kollektív módon. Nektek, a Szerencse Adományozója gyerekeinek most stabillá kell válnotok a szerencse egy adományozójának lenni formátokban és folyamatosan adnotok kell minden pillanatban. Kezdjétek táplálni mások végtelen sorát, mert sok a királyi koldus. Nemcsak azok koldusok, akik pénzért koldulnak, de ott van a tudat koldusainak sok típusa is. A lelkek, akik nem rendelkeznek eléréssel, nagyon szomjasak az elérés egy cseppjére. Ezért most terjesszétek széjjel a szerencse adományozóinak lenni hullámát kollektív módon a gyülekezetben. Ti, a szerencse mester adományozóiként, minél több kincset adtok abból, amit felhalmoztatok, azok annál jobban fognak folyamatosan gyarapodni. Ti olyan sokat hallottatok. Most itt az idő, hogy azt megtegyétek. A tapasya egy képmásának lenni jelentése az, hogy meg kell tapasztalnotok a tapasyán keresztül, hogy a béke erejének sugarai mindenhol szétterjednek. Csak legyetek önmagatok számára az emlékezés megtestesítői. Megkapni azt az erőt, vagy megünnepelni egy találkozót, egy más dolog. Akárhogyan is, a tapasya formája a másoknak adás formája. Például: a nap átadja a világnak a fény tapasztalatát és a megszámlálhatatlan, múlhatatlan elérésekét. Hasonló módon, a tapasyátok nagy formájával adjátok át az elérés sugarainak tapasztalatát. Ehhez nektek először is növelnetek kell a felhalmozásotok számláját. Ne gondoljátok azt, hogy ti önmagatokat emelkedetté és Maya legyőzőivé tettétek az emlékezésen és a tudás köpülésén keresztül. Ti csak ennyivel ne legyetek boldogok. Az egész nap folyamán mennyi lélek számára voltatok a szerencse adományozói az összes kinccsel? Mindennap használtátok az összes kincset egy feladatért? Vagy boldogok vagytok, azt látva, hogy mit halmoztatok fel? Most őrizzétek meg annak a táblázatát, hogy a boldogság, a béke, az erők, a tudás, az erények és az együttműködés mennyi kincsét osztottátok széjjel, vagyis mennyivel növeltétek. Azzal, hogy ezt teszitek, a hétköznapi táblázat, amit megtartotok, automatikusan emelkedetté fog válni. Azzal, hogy azokká váltok, akik felemelnek másokat, ti automatikusan azokká váltok, akik felemelitek önmagatokat. Értitek, hogy milyen táblázatot kell megőriznetek? A tapasya formájának lenni ez a táblázata azért van, hogy világjótevőkké váljatok. Tehát, mennyinek hoztatok hasznot? Vagy az időtök azzal telik, hogy önmagatoknak hozzatok hasznot? Sok idő eltelt azzal, hogy hasznot hoztatok az énnek. Most eljött az idő, hogy a szerencse adományozóivá váljatok. Ezért BapDada újból átadja az idő jelzését. Ha most sem tapasztaljátok meg a szerencse egy adományozójának lenni állapotot, nem lesztek képesek arra, hogy elérjétek a világ királysága uralkodójává válni szerencséjét. A szerencse egy adományozójának lenni szanszkarái most képessé tesznek benneteket arra, hogy sok születésre elérésekkel rendelkezzetek, mert a világuralkodók olyanok, mint a világ szülei, vagyis ők a szerencse adományozói. Ha most bármilyen módon a vevés szanszkaráival rendelkeztek, mint például, bármilyen típusú nevet, vagy tiszteletet kapni, ez nem fogja megengedni nektek, hogy a szerencse adományozóivá váljatok.

A tapasya formája azt jelenti, hogy a vevésről való lemondás képmásai vagytok minden módon. A vevés bármilyen korlátolt módja nem engedni meg nektek, hogy a tapasya képmásává, vagy a lemondás képmásává váljatok. Ezért van az, hogy a tapasya egy képmása azt jelenti, aki tudatlan még a vágyak tudásával szemben is. Azok, akik azon gondolkoznak, hogy valamit vegyenek, egy korlátolt időszakra kapnak, de az összes időkre veszítenek. Ezért, BapDada ismételten átadja nektek a jelzést ezzel kapcsolatban. Ezek a vágyak ideiglenes időszakra azok, amik akadályokká válnak abban, hogy a tapasya képmásává váljatok. Ezért van az, hogy nektek különösen gyakorolnotok kell a tapasyát, és át kell adnotok az egyenlővé válás ezen bizonyítékát. A boldogság kérdése, hogy átadtátok a szeretet bizonyítékát. Most adjátok át a tapasya képmásává válni bizonyítékát. Értitek? Bár különböző szanszkarákkal rendelkeztek, a szerencse egy adományozójának lenni szanszkarája elnyomja az összes többi szanszkarát. Ezért most engedjétek, hogy ez a szanszkara felmerüljön. Értitek? Ugyanúgy, ahogy futva jöttetek Madhubanba, hasonló módon, fussatok a tapaswi állapot célja felé. Achcha. Legyetek üdvözölve! Mindenki úgy futott ide, mintha most kellene a pusztulásnak bekövetkeznie. Bármit tettetek, bármi történt, BapDadának tetszett, mert Ő szeret benneteket, gyerekek. Ti, mindannyian azt gondoltátok, hogy most oda fogtok menni. Akárhogyan is, nem gondoltatok arra, hogy mások is jönni fognak. Tehát, ez az igazi kumba (gyülekezet), ami megtörtént. Ti, mindannyian eljöttetek, hogy megünnepeljétek az utolsó találkozót, hogy az utolsó merülést vegyétek. (Ez volt a szezon utolsó fordulója.) Azon csodálkoztatok, hogy mivel olyan sok ember jött el ide, milyen lesz a találkozó formája? Ti teljesen túl voltatok azon a tudatosságon. Ti nem foglalkoztatok sem a hellyel, sem a foglalásokkal. Most már soha nem lesztek képesek arra, hogy kifogásokat találjatok azzal, hogy nem tudtatok foglalást kapni. Ez is egy főpróba volt a drámában. Ez most a ti királyságotok az átmeneti korban. Ti önuralkodással rendelkeztek, de a föld nem a ti királyságotok és BapDada sem rendelkezik saját szekérrel. Ez egy idegen királyság és egy idegen test. Ezért ez annak a szezonjává vált, hogy egy új módszer kezdődjön az időnek megfelelően. Itt gondolkoznotok kell a vízről, de ott vízesésekben fogtok fürdeni. Bármennyien és bárhonnan is jöttetek el, BapDada szeretettel üdvözöl mindannyitokat, a szeretetetek válaszaként.

Nektek most különösen időt adtak arra, hogy megtegyétek az első előkészületet a végső vizsgára. Nektek időt adtak a végső teszt előtt. Az iskolában ők szabadnapokat kapnak. Tehát, BapDada is átadja nektek ezt a különleges időt, ami fel van töltve sok dolog jelentőségével. Néhány dolog jelentősége inkognitó, míg más dolgok jelentősége megnyilvánul. Akárhogyan is, nektek, mindannyitoknak különleges figyelmet kell fordítanotok arra, hogy mindig kitegyétek a végső pontot, vagyis, hogy engedjétek, hogy a múlt az múlt legyen és stabillá váljatok egy pont állapotában, hogy az én egy mesterei legyetek és végrehajtsátok a feladatotokat. Nektek egy óceánná, a szerencse egy adományozójává kell válnotok mindenki számára, és teljessé kell tennetek mindenkit. Ezért ezt a két dolgot különösen őrizzétek meg a tudatosságotokban: egy óceánnak és egy pontnak lenni, és egy emelkedett bizonyítványt igényelni. Állandóan és folyamatosan haladjatok előre az emelkedett gondolatok sikerén keresztül. Tehát, az Áldások Adományozójától az áldás az összes gyermek számára az: Mindig legyetek egy pont és egy óceán (bindhu és sindhu). Ti futva jöttetek el ide, hogy áldásokat kapjatok, ugye? Mindig őrizzétek meg ezt az áldást az Áldások Adományozójától a tudatosságotokban. Achcha.

Az összes szerető gyermeknek mindenhol; az együttműködő gyerekeknek, a szófogadó gyerekeknek, akik engedelmeskednek az Atya utasításainak; azoknak, akik nagylelkűek és mindenkinek szétosztják az összes kincset nagy szívvel; a nagyon jótékony lelkeknek, a gyerekeknek, akik mindig repülő állapotban repülnek annak a lelkesedésével és buzgalmával, hogy olyanná váljanak, mint az Atya; szeretet, emlékezés és namaste BapDadától, a Szerencse Adományozójától, az Áldások Adományozójától és az összes kincsek Óceánjától.

Avyakt BapDada csoportokkal találkozik

1. Mindig megtapasztaljátok, hogy sokmilliósan szerencsések vagytok? Az Atya, az Adományozó olyan sokat ad, hogy nemcsak egy születésre lesztek szerencsések, de ez a múlhatatlan szerencse sok születésen át folytatódik. Gondoltatok egy ilyen múlhatatlan szerencsére akár az álmaitokban is? Azt gondoltátok, hogy ez lehetetlen, ugye? Ma azonban lehetővé vált. Tehát, rendelkeztek azzal a boldogsággal, hogy ti ilyen emelkedett lelkek vagytok? Ugye a boldogságotok néha nem tűnik el bizonyos körülmények miatt? Minden nap megkapjátok az Atyától a boldogság kincsét, és bármi, amit naponta kaptok, gyarapszik, ugye? A boldogságotok soha nem csökkenhet, mert folyamatosan kaptok a Boldogság Óceánjától; az örökké tartó. Ti nem vagytok azok, akik valaha is aggódnak bármi miatt. „Mi lesz a tulajdonommal? Mi lesz a családommal?” Nincs ilyen aggodalmatok, gondtalanok vagytok! Mi fog történni az öreg világgal? Természetesen lesz átalakulás. Nem számít, milyen nagyok vagytok az öreg világban, minden régi, és így gondtalanná váltatok. Ma itt vagyok, de nem tudom, holnap itt leszek vagy nem. Még ilyen aggodalmatok sincsen. Bármi is történik, jó lesz. A Brahminok számára minden jó. Semmi sem rossz. Császárok voltatok korábban, most is császárok vagytok és a jövőben is császárok lesztek. Mivel császárokká váltatok az összes időkre, gondtalanná váltatok. Ilyen uralkodással rendelkeztek, hogy senki sem tudja elragadni tőletek. Senki sem fújhatja el az uralkodásotokat egy fegyverrel. Folyamatosan rendelkezzetek ezzel a boldogsággal, és továbbra is adjátok át másoknak. Tegyetek másokat is gondtalan császárokká. Achcha.

2.Önmagatokat emelkedett lelkeknek tapasztaljátok, akik mindig az Atya emlékezése védelmi baldachinja alatt vagytok? Az emlékezés ezen védelmi baldachinja védetté tesz titeket minden akadálytól. Semmilyen akadály nem jöhet azokhoz, akik a védelem baldachinja alatt maradnak. Azok, akik a védelem baldachinja alatt maradnak, garantált győzelemmel rendelkeznek. Így, ilyenné váltatok? Ha elmozdítjátok akárcsak a tudatotok lábát a védelem baldachinja alól, Maya megtámad titeket. Nem számít, milyen típusú helyzet jön, azok számára, akik a védelem baldachinja alatt maradnak, még a legnehezebb helyzet is könnyűvé válik. Valami akkorát, mint egy hegy, olyannak tapasztaltok, mint a vatta. Ilyen a védelem baldachinja csodája. Mit kellene tennetek, amikor megkapjátok a védelem egy ilyen baldachinját? Még akkor is, ha csak ideiglenesen vonzódtok valamihez, ha kiléptek a baldachin alól, mindent elveszítetek. Ezért mostanra tudatába kerültetek az ideiglenes vonzásoknak, ezért mindig maradjatok távol azoktól a vonzásoktól. A korlátolt elérések véget érnek ebben az egy születésben, míg a korlátlan elérések folyamatosan veletek lesznek. Tehát, azoknak lenni, akik korlátlan eléréssel rendelkeztek, azt jelenti, különleges lelkek vagytok, akik a védelem baldachinja alatt vannak, nem hétköznapiak. Ez a tudatosság fok benneteket erőteljessé tenni minden időkre.

Azoknak, akik rég elvesztettek és most megtaláltak, a különösen szeretetteknek, akik mindig a védelem baldachinja alatt maradnak. Az emlékezés a védelem baldachinja. Ha kiteszitek akárcsak a tudatotok lábát ezen védelmi baldachin alól, akkor Maya el fog jönni. A védelemnek ez a baldachinja nem engedi, hogy Maya elétek jöjjön. Mayának nem lesz ereje ahhoz, hogy a védelem baldachinja alá jöjjön. Az ilyen lelkek folyamatosan győztesek Maya felett. Gyermeknek lenni azt jelent, a védelem baldachinja alatt maradni. Az Atya szeretete az, ami titeket, gyermekeket folyamatosan a védelem baldachinja alatt tart. Tehát, emlékezzetek erre a különleges áldásra: Ti különösen szeretetté váltatok, mert megkaptátok a védelem baldachinját. Ez az áldás folyamatosan képessé tesz bennetek az előre haladásra.

A búcsú idején:

Mindannyitok jagarannal rendelkeztetek (éjszakán át fent maradni a böjt részeként)! A ti hívőitek is jagaran-t tartanak, és így nektek, a különösen szeretett istenségeiknek kell tanítanotok őket. Amikor a különösen szeretett istenségek itt jagarant végeznek, a hívők lemásolják őket. Tehát, mindannyian jagarant végeztetek, vagyis bevételt halmoztatok fel a számlátokon. Tehát, ma este volt a kereset évszaka éjszakája. Amikor ott van a kereset évszaka, akkor ébren maradtok abban az évszakban. Tehát, ez a kereset évszaka, és így ébren maradni azt jelenti, keresni. Így, mindegyikőtök a képességeinek megfelelően halmozott fel, és bármit felhalmoztatok fel, azzal legyetek nagy adományozók, és továbbra is adjatok másoknak. Aztán, ti magatok továbbra is abból fogtok enni sok szülésre. Most Baba azt mondja az isteni mela minden gyermekének: „Arany reggelt”. Valójában egy arany reggelből ez egy gyémánt reggel. Ti magatok gyémántok vagytok, és a reggel is gyémánt, és gyémántokat halmoztok fel, így minden csak gyémántok és gyémántok, és ezért mondja Baba: „Gyémánt reggelt”. Achcha.

Áldás:
Legyetek emelkedett szolgálók, és vessetek véget a felesleg minden számlájának azzal, hogy még a gondolataitokat is ellenőrzitek.

Egy emelkedett szolgáló az, akinek minden gondolata erőteljes. Ne legyen egyetlenegy felesleges gondolat sem, mert egy szolgáló az, aki a világ színpadán játszik. Az egész világ titeket másol, így ha elvesztegettek egy gondolatot, azt nem csak magatokért vesztegetitek el, de eszközökké váltok sok másikért. Ezért most vessetek véget a felesleg számlájának, és váljatok emelkedett szolgálókká.

Slogen:
A szolgálat atmoszférája mellett teremtsétek meg a korlátlan érdektelenség hozzáállása atmoszféráját is.


Megjegyzés: Ma van a hónap harmadik vasárnapja, és minden Raja jógi tapaswi testvér és nővér különleges meditációt tart 18.30-tól 19.30-ig. Stabilizáljátok magatokat a mester mindenható hatalomnak lenni erőteljes formátokban, és adjátok át minden léleknek és az anyagnak a tisztaság sugarát, és végezzétek el a mindenkit és mindent szatopradhanná tenni szolgálatát.