18.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ne vesztegessétek el az időtöket ennek a korlátolt világnak a haszontalan dolgaival. Az intellektusotokban mindig legyenek királyi gondolatok.

Kérdés:
Mely gyermekek képesek arra, hogy minden utasítást a gyakorlatba tegyenek, amit az Atya átad?

Válasz:
Azok, akik befele fordultak, és nincs bennük külső magamutogatás, de szellemi mámorban maradnak, képesek arra, hogy Baba minden utasítását a gyakorlatba tegyék. Nektek, gyerekeknek nem szabadna semmilyen hamis büszkeséggel rendelkeznetek. Bennetek teljes tisztaságnak kell lennie. Nektek, lelkeknek nagyon jónak kell lennetek, és igaz szeretettel kell rendelkeznetek az egy Atya iránt. Soha ne legyen bennetek a sós víz bármilyen szanszkarája, mert csak akkor lesztek képesek arra, hogy az Atya minden egyes utasítását a gyakorlatba tegyétek.

Om shanti.
Ti, gyerekek nem csak az emlékezés zarándoklatán ültök, de szellemi mámorral is rendelkeztek, hogy megalapítjátok az angyalok földjét (Parisztánt) azzal, hogy követitek a shrimatot. Nektek ilyen nagy boldogsággal és lelkesedéssel kellene rendelkeznetek. Minden haszontalan dolgot és szemetet mostanra el kellett volna távolítani. Nektek nagy lelkesedéssel kellene rendelkeznetek látva a korlátlan Atyát. Minél többet maradtok az emlékezés zarándoklatán, annál nagyobb lesz a fejlődés. Az Atya azt mondja, hogy egy Szellemi Egyetemnek kell lennie számotokra, gyerekek. A tiétek a Világ Szellemi Egyetem. Tehát, hol van ez az Egyetem? Egy egyetemet alapítanak különösen számotokra, gyerekek. Ezzel együtt egy nagyon királyi kollégiumnak is lennie kellene. A ti gondolataitoknak olyan királyinak kellene lenniük éjszaka és nappal. Az Atya arról gondolkodik, hogyan tanítson titeket, gyerekeket és tegyen képessé benneteket arra, hogy átmenjetek a nagy vizsgán, amin keresztül a világ mestereivé váltok. Eredetileg ti, lelkek teljesen tiszták voltatok, és a testeitek is teljesen tiszták, és gyönyörűek voltak. Ti egy ilyen királysággal rendelkeztetek. Az időtöket nagymértékben elvesztegetitek ennek a korlátolt világnak a haszontalan dolgaival. Nektek, gyerekeknek nem szabadna semmilyen piszkos gondolattal rendelkeznetek. Felállítottatok nagyon jó bizottságokat, de nincs jógaerő. Egymásnak sok hosszú történeteket meséltek arról, hogyan fogtok ezt, vagy azt tenni. Maya is azt mondja, én elkapom őket az orruknál, vagy fülüknél fogva. Nincs szeretet az Atya iránt. Ott van a mondás, az emberi lények egy dolgot akarnak, és helyette valami más történik. Tehát, Maya is megállít benneteket abban, hogy bármit tegyetek. Maya nagymértékben becsap benneteket. Ő levágja a füleiteket. Az Atya olyan emelkedetté tesz titeket, gyerekeket. Ő utasításokat ad nektek, hogy tegyétek meg ezt, vagy azt. Baba nagyon királyi nővéreket küld szolgálatra. Néhány gyermek megkérdezi Babától: Baba, elmenjünk a képzésre? Baba azt mondja, gyerekek, először is távolítsátok el a saját gyengeségeiteket. Ellenőrizzétek önmagatokat: Mennyi hibával rendelkezem? Maya még a nagyon jó maharátikat is sós vízzé teszi. Vannak olyan sós gyermekek, akik soha nem emlékeznek az Atyára. Ők még a tudás abc-jét sem ismerik. Ők nagy jelentőséget tulajdonítanak a külső magamutogatásnak. Itt nektek nagyon befele fordultnak kell maradnotok. Ugyanakkor, közületek, gyerekek néhányan oly módon viselkedtek, mintha analfabéták lennétek. Amikor néhány ember akárcsak egy kevés pénzzel rendelkezik, ők nagyon mámorossá válnak. Nem értik, hogy ők teljesen csődben vannak. Maya nem engedi meg nekik, hogy ezt megértsék. Amikor Baba akárcsak egy kicsit is dicséri őket, nagyon boldoggá válnak. Éjszaka és nappal Baba azon gondolkozik, hogy egy első osztályú egyetemnek kellene lennie, ahol ti, gyerekek jól tudtok tanulni. Tudjátok, hogy elmentek a mennyországba, és így a boldogságotok fokának magasan kellene maradnia. Baba nektek különböző dózisokat ad, hogy mámorosan tartson. Amikor egy csődbe ment személy alkoholt iszik, azt gondolja, hogy ő egy király. De amikor az alkohol hatása véget ér, visszakerül oda, ahol volt. Ugyanakkor, itt ti szellemi mámorral rendelkeztek. Tudjátok, hogy a korlátlan Atya a Tanárotokká vált, és tanít benneteket és átadja az utasításokat, hogy tegyétek meg ezt és azt. Néha némelyekben hamis büszkeség van. Ott van Maya, ugye? Kitaláltok olyan hosszú történeteket, ne is kérdezzétek. Baba megérti, hogy az ilyen gyermekek nem lesznek képesek arra, hogy itt tovább folytassák. Bennetek nagy tisztaságnak kell lennie. Nektek, lelkeknek nagyon jónak kell lennetek. Ti egy szerelmi házassággal rendelkeztek. Egy szerelmi házasságban olyan nagy a szeretet. Az az egy minden férj Férje. Tehát, nemcsak egy van, de ti sokan rendelkeztek szerelmi házassággal. Ti, mindannyian azt mondjátok, hogy Shiv Baba jegyesei vagytok. Ti a mennyországban fogtok ülni. Ez a nagy boldogság kérdése. Belülről arról kellene gondolkodnotok, hogy Baba mennyire feldíszít benneteket. Baba feldíszít benneteket ezen az egyen keresztül (Brahma). Az intellektusotok tudja, hogy azzal, hogy az Atyára emlékeztek, szatopradhanná fogtok válni. Egyáltalán senki más nem ismeri ezt a tudást. Ezzel kapcsolatban nagy a mámor. Jelenleg nincs ott az a mámor, aminek lennie kellene. Azt mondják: „Ha meg akarjátok ismerni az érzékfeletti örömet, kérdezzétek meg a gópokat és a gópikat.” Közületek, lelkek néhányan olyan piszkosak. Ez olyan, mintha egy szemétdomb tetején ülnétek. Az Atya eljön, és megváltoztat benneteket. Megfiatalít. Amikor az emberek megváltoztatják a lakhelyüket, bennük olyan nagy a boldogság. Most megtaláltátok az Atyát, és így ez olyan, mintha a csónakotok keresztülmenne. Megértitek, most hogy a korlátlan Atyához tartoztok, nektek nagyon gyorsan át kell alakítanotok önmagatokat. Nektek nagyon boldognak kellene lennetek, és ezzel kellene foglalkoznotok éjszaka és nappal. Csak nézzétek meg, ki az, akit megtaláltatok marsallként. Napról-napra nektek ezekkel a gondolatokkal kellene elfoglaltnak maradnotok. Azok, akik tisztán felismerik és megértik Babát, elkezdenének repülni. Gyerekek, most az átmeneti korban vagytok, míg mindenki más a piszokban van. Ez olyan, mintha ők azokban a kunyhókban élnének, amiket szemétrakásból készítettek. Sok ilyen kunyhó van. Aztán ez a korlátlan kérdése. Shiv Baba most megmutatja nektek a nagyon könnyű módszert, hogy segítsen eltávolítani önmagatokat attól: Legédesebb gyermekek, tudjátok, hogy ebben az időben mindkettő, ti lelkek és a testetek is tisztátalan. Ti most elmozdultatok attól a világtól. Azok, akik elmozdultak attól a világtól, most felvilágosodottá váltak a tudással. Ti megtaláltátok az Atyát, tehát mi több kell. Csak amikor ezzel a mámorral rendelkeztek, fogtok magyarázni másoknak. Az Atya eljött. Ő titeket, lelkeket tisztává tesz. Amikor egy lélek tisztává válik, ő egy első osztályú testet kap. Csak nézzétek meg, hogy ti, lelkek most hol ültök. Ti a saját kunyhóitokban, a saját testeitekben ültök. Ez a világ tamopradhan (teljesen tisztátalan). Ti a szemétrakás mellett ültök. Csak gondolkozzatok el azon, honnan jöttetek el. Az Atya most eltávolított benneteket a piszkos állóvízből. Ezért, ti lelkek most tisztává fogtok válni. Aztán első osztályú palotákat fogtok építtetni, hogy ott éljetek. Az Atya feldíszít titeket, lelkeket és elvisz a mennyországba. Nektek, gyerekeknek ezekkel a típusú gondolatokkal kellene rendelkeznetek önmagatokban. Az Atya olyan mámorossá tesz benneteket. Valaha olyan emelkedettek voltatok, aztán fokozatosan elkezdtetek elbukni egészen mostanáig, amikor is elértétek a legalját. Amikor ti lelkek Shiva templomában voltatok, olyan tiszták voltatok. Ezért, most össze kellene jönnötök, és gyorsan erőfeszítést kellene tennetek, hogy visszatérjetek Shiva templomába. Baba nagyon elcsodálkozik, hogy ti, gyerekek nem rendelkeztek elegendő értelemmel, hogy ezt megtegyétek. Baba honnan mozdított el benneteket? Az Atya az, aki megalapította ezt a pandava hadsereget. Bharat, ami egyszer mennyország volt, most a pokol. Mindez a lelkekre utal. Babában nagy a kegyelem a lelkek iránt. A világ, amiben ti, lelkek vagytok, most teljesen tamopradhan, ezért emlékeztek az Atyára, és azt mondjátok: Baba, gyere és vigyél minket haza. Miközben itt ültök, ilyen gondolatotokkal kellene rendelkeznetek. Ezért, Baba azt mondja, egy első osztályú egyetemet kell építeni számotokra, gyerekek. Az minden ciklusban megépül. A gondolataitoknak nagyon királyinak kellene lenniük. Jelenleg nem rendelkeztek akkora mámorral. Ha rendelkeznétek azzal a mámorral, képesek lennétek arra, hogy nagy csodákat mutassatok be. Gyerekek, nem értitek az egyetem jelentését. Nem őrzitek meg annak a királyiságnak a mámorát. Maya elnyom benneteket. Baba elmagyarázza, gyerekek, nem szabad, hogy bármilyen típusú helytelen mámorral rendelkezzetek. Nektek, mindannyitoknak meg kellene vizsgálnotok önmagatokat, hogy lássátok, milyen minőségekkel rendelkeztek, és mennyit tanultok és segítetek. Nem szabadna csak hosszú történeteket mesélnetek. Nektek a gyakorlatba kell tennetek mindazt, amiről beszéltek. Ma azt mondjátok, hogy valamit meg fogtok tenni, de holnap a halál eljön, és mindennek teljesen vége lesz számotokra. Ti ezt nem mondanátok a mennyországban. A mennyországban nincs idő előtti halál. A halál oda nem jöhet el. Az a boldogság földje. A halálnak nincs joga ahhoz, hogy belépjen a boldogság földjére. Nektek meg kell értenetek Ravan királysága és Ráma királysága jelentését. A ti háborútok most Ravannal van. A testi tudatosság nagy csodákat hajt végre. Az teljesen tisztátalanná tesz benneteket. Azzal, hogy lélek tudatossá váltok, ti, lelkek tisztákká váltok. Megértitek, hogy ott milyen típusú palotáitok lesznek. Most az átmeneti korban vagytok. Ti most sorszám szerint fejlesztitek, és érdemessé teszitek önmagatokat. Mivel ti, lelkek tisztátalanná váltatok, tisztátalan testeket kaptatok. Én most eljöttem, hogy a mennyország lakóivá tegyelek titeket. Azzal együtt, hogy emlékeztek, isteni erényekkel is kell rendelkeznetek. Ez nem olyan, mint elmenni a nagynénitek házába. Megértitek, hogy Baba eljött, hogy emberi lényekből Narayanná változtasson titeket. Ugyanakkor, Maya háborút indít ellenetek, inkognitó módon. A ti háborútok inkognitó. Ezért hívnak benneteket ismeretlen katonáknak. Nincs semmilyen más ismeretlen katona. Titeket hívnak harcosoknak. Az összes többi neve megjelenik egy regiszterben. Ők nektek, ismeretlen katonáknak a szimbólumát vették. Olyan inkognitók vagytok, hogy senki nem ismer benneteket. Győzelmet arattok az egész világ felett, hogy kontrolláljátok Mayát. Amikor megpróbáltok az Atyára emlékezni, Maya arra késztet benneteket, hogy Őt elfelejtsétek. Ti megalapítjátok a saját királyságotokat minden ciklusban. Ti ismeretlen katonák vagytok, akik csak az Atyára emlékeztek. Nektek ebben még a kezeiteket, vagy lábaitokat sem kell mozgatnotok. Baba sok módszert mutat nektek, hogy emlékezéssel rendelkezzetek. Miközben sétáltok, és körbe mozogtok, maradjatok az emlékezés zarándoklatán. Nektek tanulmányoznotok kell ezt a tudást. Megértitek, hogy mik voltatok, és mostanra mivé váltatok. Azt is megértitek, hogy az Atya mivé tesz benneteket. Ő nektek ilyen könnyű módszereket ad. Ti, lelkek bárhol is éltek, emlékezzetek az Atyára, hogy a rozsdát el lehessen távolítani belőletek. Ő megmutatja nektek ezt a módszert minden ciklusban. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és emlékezzetek az Atyára és teljesen tisztává fogtok válni. Nem rendelkeztek semmilyen más kötéssel, mint ez. Még akkor is, amikor elmentek a fürdőszobába, tekintsétek magatokat lelkeknek és emlékezzetek az Atyára, hogy a piszkot el lehessen távolítani rólatok, lelkek. Nektek nem kell egy tilakot tennetek a lélekre. Azok a dolgok mind az odaadás ösvényének jelei. Azon dolgok közül semmire nincs szükség a tudás ösvényén. Ti még egy penny kiadással sem rendelkeztek. Miközben otthon ültök, folyamatosan maradjatok emlékezésben. Ez ilyen könnyű. Baba a mi Atyánk, Tanárunk és Gurunk. Általában a szabály az, hogy először az apátokra, aztán a tanárotokra és aztán a gurutokra emlékeztek. Biztosan emlékeznétek a tanárotokra, mert megkapjátok tőle egy tanulmány örökségét. Aztán, amikor eléritek a visszavonulásotok állapotát, van egy gurutok. Baba mindent nagytételben átad nektek. Baba átadja nektek a királyságot teljes 21 születésre. Amikor egy lány férjhez megy, neki egy inkognitó hozományt adnak. Ők azzal kapcsolatban nem csinálnak semmilyen külső show-t. Emlékeznek az inkognitó adományra. Shiv Baba is inkognitó. Ebben az egó nem kérdéses. Néhányakban olyan nagy az ego és azt akarják, hogy mindenki lássa, hogy ők mit tesznek. Itt minden inkognitó. Az Atya átadja nektek az egész világ uralkodását a hozományotokként. Feldíszít benneteket ilyen inkognitó módon. Ti egy ilyen hatalmas hozományt kaptok. Az Atya átadja azt nektek oly módon, hogy arról senki nem tud. Itt koldusok vagytok, míg a következő születésetekben egy aranykanál lesz a szátokban. Ti az aranykori világba mentek. Ott minden aranyból fog készülni. A gazdag embereknek fejedelmi palotáik lesznek, amik arannyal lesznek díszítve. Biztosan lesz különbség. Ti megértitek, hogy az emberek most fejjel lefele lógnak, mint a denevérek. Maya készteti őket arra, hogy fejjel lefele lógjanak. Az Atya most eljött, és így most olyan nagy lelkesedéssel kellene rendelkeznetek. Ugyanakkor, Maya felejtésre késztet benneteket. Függetlenül attól, hogy ezek az Atya utasításai, vagy Brahma utasításai, hogy ezek az Atya utasításai vagy a testvér utasításai, ők ezzel kapcsolatban zavarodottá válnak. Az Atya azt mondja, függetlenül attól, hogy az utasításokat jónak, vagy rossznak tartjátok, nektek azokat mind az Atya utasításainak kellene tekintenetek. Azokat követnetek kell. Még akkor is, ha azokban van egy hiba, Baba azt a hibát a helyére teszi, mert Ő rendelkezik azzal az erővel. Láthatjátok, hogy az az egy hogyan követ mindent. Ki ül az ő fejében? Ő (Shiv Baba) közvetlenül mellette ül (Brahma Baba mellett). A guruk is önmaguk mellé ültetnek titeket, amikor tanítanak benneteket. Ugyanakkor ennek az egynek is erőfeszítést kell tennie. Neki erőfeszítést kell tennie azért, hogy tamopradhanból szatopradhanná váljon. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám, miközben elkészítitek az ételt. Senki más nem képes arra, hogy olyan ételt kapjon, amit Shiv Baba emlékezésében készítettek. A Brahma bojan, amit dicsérnek, a jelenlegi időből van. Bár a világi brahminok annak az ételnek a dicséretét éneklik, nem értik, hogy az mit jelent. Azok, akik csak dicséreteket énekelnek, semmit nem értenek. Ugyanakkor, ti megértitek, hogy amikor valaki egy imádó, akkor ő vallásos tudatú. Ott, az aranykorban a vallásos tudatúnak lenni kérdése nem merül fel, mert ott nincs odaadás. Ott senki nem tudja, hogy mi az odaadás. Az emberek beszélnek a tudásról, az odaadásról, és az érdektelenségről (nemszeretem érzés). Ezek a kifejezések első osztályúak. A tudás a nappal és az odaadás az éjszaka. Amikor nemszeretem érzéssel rendelkeztek az éjszaka iránt, képesek lesztek arra, hogy elmenjetek a nappalba. Ez ilyen egyszerű és világos. Ti most megértettétek, és így többé nem kell botladoznotok. Az Atya azt mondja, emlékezzetek Rám. Én benneteket a világ mestereivé teszlek. Én vagyok a ti korlátlan Atyátok. Olyan könnyű megtanulni a világciklus tudását. Emlékezzetek a Magra, és emlékezzetek a fára. Most ez a vaskor vége. Az aranykornak lassan el kell jönnie. Ti most gyönyörű virágokká váltok az átmeneti korban. Ti lelkek szatopradhanná váltok, és így szatopradhan palotákat fogtok kapni, ahol élhettek. Az egész világ újjá válik. Ezért nektek, gyerekeknek olyan nagy boldogságot kellene tapasztalnotok. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mindig azzal a mámorral kellene rendelkeznetek, hogy megalapítjátok az angyalok földjét (Parisztánt) azzal, hogy követitek a shrimatot. Töröljetek minden haszontalan dolgot és szemetet, és őrizzétek meg a nagy lelkesedést.

2. Rendelkezzetek nagyon királyi gondolatokkal. Tegyetek előkészületeket, hogy egy nagyon jó királyi egyetemet és kollégiumot nyissatok. Váljatok az Atya inkognitó segítőivé. Ne legyen magamutogatás.

Áldás:
Legyetek emelkedett szolgálók azzal, hogy adományozókká váltok, aki felvan töltve tudással, és tiszta és pozitív gondolatokkal rendelkezik minden lélek iránt.

A fő alapja, hogy olyanok legyetek, akik tiszta és pozitív gondolatokkal rendelkeztek mások iránt, hogy tiszta és pozitív gondolataitok legyenek. Azok, akik haszontalan gondolatokkal rendelkeznek vagy másokon gondolkodnak, nem rendelkezhetnek tiszta és pozitív gondolatokkal mások iránt. Az ékszerek, akik mindig tiszta és pozitív gondolatokkal rendelkeznek mások iránt, a tiszta és pozitív gondolatok erőteles tárházával rendelkeznek, ami mindig teljesen teli van. Mivel teljesek, képesek arra, hogy tiszta és pozitív gondolatokkal rendelkezzenek mások iránt. Tiszta és pozitív gondolatokkal rendelkezni mások iránt, azt jelenti, feltöltöttnek lenni a tudás összes ékszerével. Csak az ilyen adományozók, akik teljesek a tudással, képesek szolgálni mindenkit, miközben sétálnak és körbe mozognak, és így válnak emelkedett szolgálókká.

Slogen:
Annak érdekében, hogy azzá váljatok, akik rendelkezik a világ királysága egy jogával, váljatok egy eszközzé a világ átalakításáért.