18.11.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, most az igaz Atya igaz istenségekké tesz benneteket. Így az aranykorban, az igazság korában nem lesz szükség az Igazság Társaságára (satsang -vallásos gyülekezet).

Kérdés:
Miért van az, hogy az aranykorban az istenségek nem követhetnek el semmilyen bűnös cselekedetet?

Válasz:
Mert az igaz Atya megáldotta őket. A bűnös cselekedetek elkövetése akkor kezdődik, amikor Ravan elátkoz benneteket. Az arany- és ezüstkorokban az üdvösségben éltek. Abban az időben nem említik a degradációt; ott nincsenek bűnök, és ezért nem követnek el bűnös tettet. A rézkorban és a vaskorban mindenki a degradációban van, és ezért folyamatosan bűnös tetteket hajtanak végre. Ez olyan valami, amit meg kell érteni.

Om shanti.
Az Atya itt ül, és a nektek, legédesebb szellemi gyerekeknek magyaráz. Ő a Legfelső Atya, a Legfelső Tanár és a Legfelső Satguru is. Amikor az embereknek elmondják az Atya dicséretét, ez automatikusan bebizonyítja, hogy Krishna nem lehet senki apja; ő egy kis gyerek, az aranykor egy hercege. Ő még egy tanár sem lehet. Ő maga leül és tanul a tanárral. Ott nincsenek guruk, mert ott mindenki az üdvösségben él. Fél cikluson keresztül üdvösség van, és fél cikluson keresztül degradáció. Mivel ott üdvösség van, ezért ott nincs szükség a tudásra. Ott ezt a tudást nem említik, mert itt ezen a tudáson keresztül megkapjátok az üdvösséget 21 születésre. Aztán a rézkortól kezdve a vaskor végéig degradáció van. Tehát, Krishna hogyan létezhetne a rézkorban? Ennek senki sincs tudatában. Minden egyes aspektusnak mély jelentősége van, és a legfontosabb, hogy mindent elmagyarázzatok. Ez az Egyetlen a Legfelső Atya és a Legfelső Tanár. Az angol nyelvben egyedül Őt neveznétek a Legfelsőnek. Néhány angol szó nagyon jó, például a „dráma” szó. Egy színdarabot nem neveznek drámának (filmnek), mert egy színdarabban a szereplők változhatnak. Azt mondják, hogy ez a világciklus folyamatosan forog, de azt nem tudják, hogyan forog. Senki sem tudja, hogy vajon ugyanolyan módon ismétlődik-e, vagy van-e benne valamilyen változás. Azt mondják: Bármi, ami előre elrendelt, az megtörténik. Ez biztosan egy olyan játék, ami folyamatosan ismétlődik. Csak az emberi lények azok, akiknek folyamatosan körbe kell menniük ezen a cikluson. OK, mi ennek a ciklusnak az időtartama? Hogyan ismétlődik? Mennyi időt vesz igénybe a körbe forgása? Ezt senki nem tudja. Ott van a buddhisták és az Iszlámhoz tartozók klánja, akiknek szintén van szerepük ebben a drámában. A Brahminoknak nincs dinasztiájuk; ez a Brahmin klán. Ezt hívják a legemelkedettebb Brahmin klánnak. Ott van az istenségi klán is. Ezt nagyon könnyű elmagyarázni. Az angyalok lakhelye a szubtilis régió. Ott nincs csont vagy hús. Brahma válik Vishnuvá, és Vishnu válik Brahmává. Miért ábrázolták úgy, hogy Brahma Vishnu köldökzsinórjából merül fel? Ezek a dolgok nem léteznek a szubtilis régióban, és ott nincsenek díszek sem. Ezért ábrázolják Brahmát Brahminként, fehér ruhában. Brahma sok születéséből az utolsójának a végén egy szegény, hétköznapi emberi lénnyé válik. Ebben az időben háziszőttes pamutruhát visel. Azok a szegény emberek nem értik, hogy mi egy szubtilis test. Az Atya elmagyarázza nektek, hogy csak az angyaloknak nincs húsból és csontból álló testük. A szubtilis régióban semmilyen díszítésnek nem kellene lennie. Mivel a képeken azt ábrázolták, Baba egy látomást ad, és elmagyarázza nektek a jelentését, mint ahogyan Hanumánról is látomásokat ad. Nincs olyan emberi lény, mint amilyen Hanuman. Az imádat ösvényén soktípusú képet készítettek. Az emberek felindulttá válnak akkor, ha valamit mondotok azokról, akikben hitük van. Nagyon imádják az istennőket, stb., és aztán elsüllyesztik azokat (bálványokat). Mindaz az imádat ösvényéhez tartozik. Az imádat ösvényén nyakig a futóhomokban vannak. Hogyan lehet onnan eltávolítani őket? Onnan nehéz eltávolítani őket. Néhányan eszközök abban, hogy eltávolítsanak másokat, és aztán saját maguk csapdába kerülnek. Nyakig elmerülnek a futóhomokban, azaz bűnbe esnek, ami a legnagyobb futóhomok. Ezek a dolgok nem léteznek az aranykorban. Az igaz Atya most igazi istenségekké tesz benneteket. Az aranykorban nincs az Igazság társasága (vallásos gyülekezet). Itt, az imádat ösvényén vannak vallásos gyülekezeteitek. Az emberek úgy gondolják, hogy mindenki Isten formája; semmit nem értenek. Az Atya itt ül és elmagyarázza: A vaskorban mindenki bűnös lélek, míg az aranykorban mindenki jótékony lélek. A különbség akkora, mint az éjszaka és nappal különbsége. Ti most az átmeneti korban vagytok. Ismeritek mind a vaskort, mind az aranykort. A fő dolog, hogy erről az oldalról átmenjetek a másik oldalra. Megemlítik a méreg óceánját és a tej óceánját, de nem értenek semmit. Az Atya most itt ül, és elmondja nektek a cselekedetek és a semleges cselekedetek titkait. Az emberek cselekednek, de azokból néhány semleges, és a többi bűnös tett. Ravan királyságában minden cselekedet bűnös. Az aranykorban nincsenek bűnös cselekedetek, mert az ott Rama királysága; ők megkapták az áldást az Atyától. Ravan elátkoz benneteket. Ez a boldogság és szomorúság játéka. A bánat idején mindenki emlékszik az Atyára. A boldogság idején senki sem emlékszik Rá. Ott nincsenek bűnök. Nektek, gyerekeknek elmondták, hogy a facsemete elültetésre kerül. Most indult el a facsemeték elültetésének a rendszere. Az Atya kezdte el egy facsemete elültetésének a rendszerét. Amikor a Brit Kormány itt volt, az újságokban soha nem írtak arról, hogy facsemeték elültetésre kerültek. Az Atya most itt ül, és elülteti az istenségi vallás facsemetéjét. Ő nem ültet semmilyen más facsemetét. Sok más vallás van, de az istenségi vallás eltűnt. Mivel korruptakká váltak a vallásukban és a tetteikben, ezért megváltoztatták annak a nevét. Akik az istenségi valláshoz tartoznak, azok újra ugyanabba a vallásba fognak menni. Mindenkinek vissza kell térnie a saját vallásába. Akik a keresztény valláshoz tartoznak, azok nem kerülhetnek ki abból, és nem mennek az istenségi vallásba; ebből nem szabadulhatnak fel. Igen, van néhány lélek, akik az istenségi vallásból áttértek a keresztény vallásba, így ők vissza fognak térni az istenségi vallásukba. Nekik valóban nagyon fog tetszeni ez a tudás és a jóga, és ez fogja bizonyítani, hogy ők a vallásotokhoz tartoznak. Ahhoz, hogy megértsétek és másoknak elmagyarázzatok ezeket a dolgokat, széles intellektusra van szükségetek. Mindezeket a dolgokat magatokba kell szívnotok, és amikor ezeket elmondjátok másoknak, akkor nem csak egy könyvből olvassátok fel, mint valaki, aki a Gitát elmondja más embereknek, akik leülnek és meghallgatják őt. Néhányan képesek a Gita verzióit kívülről idézni. Ők mind leülnek, és a saját megértésüket emelik ki abból. Mindazok a verziók sanskritül vannak. Arra emlékeznek, hogy ha az óceánt tintává tennétek, és egy teljes erdőt tollakká, akkor sem lenne vége ennek a tudásnak. A Gita nagyon kicsi; csak 18 fejezete van. Néhány ember még egy parányi Gitát is visel a nyaka körül. Az nagyon parányi írás. Néhányan azt szokásból viselik a nyakuk körül. Egy ilyen parányi medált készítenek. Valójában az csak egy másodperc kérdése. Ha egyszer az Atyához tartoztok, ez olyan, mintha a világ mestereivé válnátok. Az ilyen gyerekek még Babának is elkezdenek írni: „Baba, én az egynapos gyermeked vagyok”. Már egy nap után hitük van, és azonnal írnak Babának egy levelet. Mivel egy gyerekké váltál, így a világ mestere vagy. Ez nehezen ül be bárki intellektusába. Ugye ti a világ mestereivé váltok? Ott nincs más föld. Azoknak minden neve és nyoma is el fog tűnni. Senki, még csak tudatában sincs annak, hogy ezek a földek léteztek. Ha léteztek volna, akkor a történelmük és földrajzuk is létezne. Ezek a földek ott nem léteznek. Ezért mondják azt, hogy a világ mestereivé váltok. Baba elmagyarázta: Én az Atyátok és a Tudás Óceánja vagyok. Ez a tudás olyan emelkedett, hogy azon keresztül a világ mestereivé válunk. Az Atyánk a Legfelső. Ő az igaz Atya és az igaz Tanár, Ő az igazat mondja nekünk. Az a tanítás, amit Ő ad, korlátlan. Ő a korlátlan Guru, aki mindenkinek üdvösséget ad. Amikor az Egyetlen dicséretét énekelitek, akkor az a dicséret nem tartozhat senki máshoz. Az csak akkor lehetséges, amikor Ő titeket Magával egyenlővé tesz. Így ti is tisztítókká váltok. Az emberek azt írják: Satnaam (az Igazság nevében)! Ti, anyák vagytok a tisztító Gangeszek. Benneteket lehet Shív Shaktiknak nevezni, vagy azoknak, akik Shíva klánjához tartoznak, azaz Brahma Kumaroknak és Kumariknak, akik Shíva klánjához tartoznak. Mindenki Shíva klánjához tartozik, de a teremtmény Brahmán keresztül teremtődik, így ti, Brahma Kumarok és Kumarik, csak az átmeneti korban léteztek. Az Atya Brahmán keresztül örökbe-fogad benneteket. Először is ott vagytok ti, Brahma Kumarok és Kumarik. Ha bárkinek ellenvetése van, akkor elmondhatjátok neki: Ez Prajapita Brahma, akinek a testébe az Atya belép. Az Atya azt mondja: Én belépek ebbe a valakibe a sok születése utolsójának a végén. Brahmát úgy ábrázolják, hogy Vishnu köldökéből merül fel. Achcha, de kinek a köldökéből merül fel Vishnu? Ráfesthettek a képre egy nyilat, ami azt jelzi, hogy ez oda-vissza igaz: Vishnu válik Brahmává, és Brahma válik Vishnuvá. Ez a valaki abból a másikból merül fel, és az a másik ebből a valakiből. Ennek a valakinek ez csak egy másodpercet, míg a másiknak ez 5000 évet vesz igénybe. Ezek csodálatos dolgok, amiket elmagyaráztok másoknak, miközben valahol ültök velük. Az Atya azt mondja: Lakshmi és Narayan 84 születést vesz, és azután Én belépek ebbe a valakibe a sok születése utolsójának a legvégén, és ezzé teszem. Ez olyan valami, amit meg kell érteni. Üljetek le és mi el fogjuk mondani nektek, hogy miért nevezzük őt Brahmának. Ezek a képek azért készültek, hogy megmutassátok az egész világnak. Ezeket elmagyarázhatjuk nektek. Azonban csak azok fogják megérteni, akiknek ez benne van a sorsában. Akik ezt nem értik meg, azokra azt mondjuk, hogy nem tartoznak a klánunhoz. Lehet, hogy oda mennek, de az alattvalók részei lesznek. Számunkra ők mind szegények, reménytelenek. Azokra mondják azt, hogy szegény reménytelenek, akik szegények a gazdagság tekintetében. Nektek, gyerekeknek nagyon sok jó pontot magatokba kell szívnotok. Előadásokat az adott témákból kell tartani. Ez a téma kevesebb? Az emberek 4 kart ábrázolnak Prajapita Brahmának és Saraswatinak. Tehát, két kar a lányra utal; ők nem egy pár. Valójában a pár Vishnu. Saraswati Brahma lánya. Shankárnak sincs partnere. Ezért beszélnek Shíváról és Shankárról. Mit tesz Shankar? A pusztulás az atombombán keresztül történik. Az Atya hogyan hozhatna halált a Saját gyermekeire? Az bűn lenne. Valójában az Atya minden erőfeszítés nélkül a béke földjére visz mindannyiótokat. Mindenki elrendezi a karmikus számláit és hazatér, mert ez az idő a rendezések ideje. Az Atya eljön, hogy szolgáljon. Ő mindenkinek üdvösséget ad. Először ti is felszabadultok, majd megkapjátok az üdvösséget. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Ezt egyáltalán senki más nem tudja. Láthatjátok, hogy bármit tesztek, bizonyos emberek egyáltalán semmit nem értenek meg! Akiknek meg kell érteniük, azok el fognak jönni és megértik. Mondjátok meg nekik: Ha minden egyes dolgot meg akartok érteni, akkor arra időt kell szánnotok. Itt arra utasítanak benneteket, hogy adjátok át az Atya bemutatását. Ez most a tüskék erdeje; egymásnak mindenki szomorúságot okoz. Ezt hívják a szomorúság földjének. Az aranykor a boldogság földje. Mi elmagyarázzuk nektek, hogy hogyan változik a szomorúság földje a boldogság földjévé. Lakshmi és Narayan a boldogság földjén voltak. Aztán, miközben 84 születést vettek, a szomorúság földjére léptek. Hogyan nevezték el ezt a valakit Brahmának? Az Atya azt mondja: Belépek ebbe a valakibe, és arra ösztönzöm őt, hogy legyen korlátlan a lemondása. Az Atya azonnal lemondásra ösztönzi, mert arra kell inspirálnia őt, hogy szolgálatot végezzen. Ő inspirál mindent. Sokan jöttek Brahma után, és ők is kaptak neveket. Az emberek aztán megmutatják a kiscicák példáját. Mindazok hosszú történetek. Hogyan lehetne szó kismacskákról? Egy macska nem ülne le, és nem hallgatná meg a tudást. Baba megmutatja nektek a szolgálat sokféle módját. Ha valaki nem ért semmit sem, akkor mondjátok neki: Amíg nem érted meg Alfát, addig nem leszel képes semmi mást megérteni. Legyen hitetek ebben az egy dologban, és azt írjátok le. Különben el fogjátok felejteni! Maya el fogja felejtetni veletek. A fő dolog az Atya bemutatása. Az Atyánk a Legfelső Atya és a Legfelső Tanár, aki elmondja nekünk a világ kezdetének, közepének és a végének a titkait, amit senki más nem ismer. Ennek az elmagyarázása időt vesz igénybe. Amíg nem értik meg az Atyát, addig mindig kérdéseket fognak feltenni. Amíg nem értik meg Alfát, addig nem lesznek képesek megérteni bétát. Folyamatosan kétségeik lesznek semmiségek miatt, és azt kérdezik: Miért mondjátok azt, hogy valami ilyen, amikor a szentírásokban az van, hogy az olyan? Tehát, először is adjátok át mindenkinek az Atya bemutatását. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég-elvesztett és most-megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tartsátok állandóan az intellektusotokban a cselekedetek, a semleges cselekedetek és a bűnös cselekedetek mély filozófiáját, és ne kövessetek el semmilyen bűnös tettet. Szívjátok magatokba a tudást és a jógát, és aztán adjátok át a tudást másoknak.

2. Végezzétek el annak a szolgálatát, hogy a hétköznapi embereket istenségekké változtatjátok azzal, hogy átadjátok nekik az igaz Atya igaz tudását. Távolítsatok el mindenkit a bűn futóhomokjából.

Áldás:
Kísérletezzetek magatokkal, és igényeljétek a tudattal való szolgálat bizonyítványát az erőteljes állapototokon keresztül.

Azért, hogy a fény és az erő áldását adjátok a világnak, teremtsetek egy erőteljes atmoszférát amrit velakor azzal, hogy kísérleteztek magatokon az emlékezéssel, és aztán képesek lesztek a tudatotokkal való szolgálat bizonyítványát igényelni. A végső pillanatokban a tudatotokkal kell elvégeznetek azt a szolgálatot, hogy másokat túlvigyetek egy pillantással, mások hozzáállását megváltoztassátok a saját hozzáállásotokkal. Az emelkedett tudatosságotokkal tegyetek mindenkit erőteljessé. Amikor gyakoroljátok, hogy ilyen módon adjatok fényt és erőt, akkor az atmoszféra szabaddá válik az akadályoktól, és ez az erőd erőssé válik.

Slogen:
Egy értelmes személy az, aki mind a 3 típusú szolgálatot ugyanabban az időben végzi: a gondolatokon, a szavakon és a cselekedeteken keresztül.