19.06.22    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    06.04.91    Om Shanti     Madhuban


A karmateet állapot jelei


Folyamatosan egyre közelebb kerültök a karmateet állapothoz? A tettek növekednek, de karmateetnek lenni azt jelenti, hogy túl vagytok bármilyen karmikus kötés hatásán. Ezt a tapasztalatot folyamatosan növelni kellene. Legyen elszakadottság. Ugyanúgy, ahogy én, a lélek cselekedeteket hajtottam végre ezen a testen keresztül, és aztán attól elszakadottá váltam, nektek sem szabadna bármilyen feladat hatása alá kerülnötök, és bármi legyen a cselekedet eredménye, amit végrehajtotok, legyen elszakadottság azon feladat gyümölcsének elérésében. A cselekedet gyümölcse azt jelenti: bármi legyen az eredmény, nektek nem szabadna annak hatása alá kerülnötök, de folyamatosan meg kellene tapasztalnotok a teljes elszakadottságot. Annak olyannak kellene lennie, mintha valaki más késztetett volna benneteket arra, hogy azt megtegyétek, és ti azt csak megtettétek. Valaki arra késztetett benneteket, hogy megtegyétek és ti csak eszközök voltatok. Ugyanakkor nektek még egy eszköznek lenni állapottól is elszakadottnak kellene lennetek. Érzitek, hogy a karmateet állapototok ily módon növekszik?

A maharatik állapota világosan mássá és szeretővé válik másokétól, ugye? Ugyanúgy, ahogy Brahma Atya nagyon világos volt, hasonló módon az eszközlelkek a testi formában is tisztává, világossá válnak a testi formájukon keresztül, sorszám szerint. A karmateet szeretőt és elszakadottat jelent. Mások cselekedeteket hajtanak végre, ti is cselekedtek, de a ti cselekedeteitek végrehajtásának módszere más. Ott van a különbség az állapotban. Bármi történik, ti attól elszakadottá váltok. Cselekedtek és azon tettek végrehajtása után úgy érzitek, mintha semmit nem tettetek volna. Az Egy, aki inspirált benneteket, késztetett arra, hogy azt megtegyétek. Ti folyamatosan egy ilyen állapotot fogtok tapasztalni. Könnyűség lesz. Miközben cselekedtek, könnyűség lesz a testben és könnyűség lesz a tudatotok állapotában. A cselekedet eredményének nem szabadna a tudatot húznia. Ilyen állapottal rendelkeztek? A feladat minél jobban növekszik, a könnyűségetek is növekedni fog. A cselekedetek nem fognak önmaguk felé húzni benneteket, de azokat végrehajtjátok, mint ahogy egy mester inspirálja a cselekedet megtörténtét, és az eszköz azokat végrehajtja egy eszközként.

A könnyűség jele a lélekben, hogy a lélek különleges erői – tudat, intellektus és szanszkarák – folyamatosan könnyűvé válnak ugyanolyan módon. A gondolataitok át fogják adni nektek a teljes könnyűség állapotának tapasztalatát. Az intellektus döntéshozó ereje is úgy fog működni, mintha az nem tenne semmit és semmilyen szanszkara nem fog benneteket önmaga felé húzni. Olyan lesz, mintha az Atya szanszkarái működnének. Könnyűséget fogtok tapasztalni mindhárom szubtilis erőben – a tudatban, intellektusban és szanszkarákban. Automatikusan mindenki szívéből és ajkáról az fog felmerülni: „Amilyen az Atya, olyanok a gyerekek, szeretők és elszakadottak”, mert az időnek megfelelően a kinti atmoszféra napról-napra egyre nehezebbé válik. Kint az atmoszféra nehezebbé válik, de a különösen szeretett gyermekek gondolatai, tevékenysége és kapcsolatai egyre könnyebbekké válnak, és ezen könnyűség miatt minden tevékenység egy nagyon könnyű módon fog folytatódni. Mivel az atmoszféra tamoprodhan, mások nehézséget fognak tapasztalni sok különböző módon. Nehézség lesz a természetben, és nehézség lesz az emberi lelkek hozzáállásában. Ezért a ti könnyűségetek másokat is könnyűvé tesz. Achcha.

Ugye minden jól megy? Benneteket nem befolyásolnak a cselekedetek, de képesek vagytok arra, hogy hatást gyakoroljatok a cselekedetekre. Bármit tesztek vagy hallotok, a könnyűségetek állapota gyakorol hatást a feladatra. A tevékenységek ingadozása nem befolyásol benneteket. Egy megrázhatatlan állapot a feladatot is megrázhatatlanná teszi. Egy feladat, ami minden módon lehetetlen, könnyedén lehetségessé válik, és folyamatosan így fog történni. Achcha.

Annak érdekében, hogy a szívtrónuson és a világ trónján üljetek, adjatok boldogságot és kapjatok boldogságot

Ma a Világ Mestere a gyermekeit nézi, akik gyerekek (balak) és mesterek (malik). Minden gyermek jelenleg önmaga mestere és más születésekben is ők a világ mestereivé válnak. Az isteni gyermekek válnak mesterekké. A Brahmin lelkek a lelkeket jelentik, akik mesterek. Jelenleg ti minden fizikai szerv mesterei vagytok. Ti nem lelkek vagytok, akik függnek, ti azok vagytok, akik joggal rendelkeznek, vagyis mesterek vagytok. Nem vagytok a fizikai szerveitek befolyása alatt. Ezért van az, hogy gyerekek vagytok, akik mesterek. Megtapasztaljátok egy gyermeknek lenni isteni mámorát, és megtapasztaljátok egy önuralkodónak lenni mámorát is. Dupla mámorral rendelkeztek. A mámor jele az örökkévaló szellemi boldogság. Ti mindig olyan lelkeknek tapasztaljátok önmagatokat a világban, akik a boldogság szerencséjével rendelkeznek? „Csodálatos az én emelkedett szerencsém, csodálatos.” Ti rendelkeztek a boldogság szerencséjével, és állandóan a boldogság táplálékát eszitek, és másokat is ezzel tápláltok. Ezzel együtt ti mindig a boldogság hintájában hintáztok. Másoknak átadjátok a boldogság nagy adományát és megteremtitek a boldogságuk szerencséjét. Hasonló módon az életeteket is olyan értékessé teszitek, mint egy gyémánt vagy még most teszitek azzá? Ti már azt azzá tettétek, vagy még azzá teszitek? A Brahmin élet azt jelenti, hogy boldogságban vagytok, a boldogság táplálékát eszitek és a boldogság hintájában maradtok. Ugye, ti ilyen Brahminok vagytok? A boldogságon kívül mi van az életben? A ti életetek önmagában boldogság. Ha nem rendelkeztek boldogsággal, nem rendelkeztek Brahmin élettel. Boldognak maradni azt jelenti, hogy egy „életet élni érdemes” életet éltek.

Ma BapDada minden gyermek jótékonyságának számláját nézte, mert ti gyerekek mindannyian jótékony lelkek vagytok. Ti felhalmoztok a jótékonyság számláján megszámlálhatatlan születésre. Az egész nap folyamán mennyi jótékonyságot halmoztatok fel? Ti magatok azt ellenőrizhetitek, ugye? Az egyik adományozni, és a másik jótékonykodni. A jótékonyságnak nagyobb a fontossága, mint egy adománynak. A jótékonyság egy cselekedete az önzetlen szolgálat egy cselekedete. A jótékonyság egy cselekedete nem felszínes, de azt a szívetekből teszitek. Egy adomány lehet felszínes vagy szívből jövő. A jótékonyság egy tevékenysége egy cselekedet, amiben együttműködőkké váltok a lelkekkel a szükség idején, vagyis számukra hasznosak vagytok. Egy lélek, aki jótékony tetteket hajt végre, megkapja az áldásokat sok más lélek szívéből. Ők nem csak az ajkaikkal mondják azt, „köszönöm”, de az eléréseik áldásai felhalmozódnak a szívükből inkognitó módon. Egy jótékony lélek túlcsorduló az azonnali gyümölccsel, amit megkap Isten áldásaiból és az áldásokból a lelkektől. Egy jótékony lélek látásmódja és hozzáállása másoknak átadja az áldások tapasztalatát. Az elégedettség és megelégedettség ragyogása állandóan látható egy jótékony lélek arcán. A gyümölcs által, amit igényelt, egy jótékony lélek mindig túlvan az arrogancián és inzultuson, mert az a lélek egy császár, aki túlcsorduló. Egy gondtalan császár túl az arrogancián és inzultuson. Egy jótékony lélek használja a saját jótékonyságának erejét minden gondolatban, a zűrzavar minden pillanatában és minden tevékenységben, hasznos módon. A jótékonyság számlájának jele, ami felhalmozódik az, hogy a haszontalanság véget ér. Egy ilyen jótékony lélek igényli a világ királyságának trónját. Tehát, ellenőrizzétek a számlát: Milyen mértékben váltam egy ilyen jótékony lélekké? Ha benneteket megkérdeznek, ti mindannyian jótékony lelkek vagytok? Ti mindannyian azt válaszolnátok, Haji, ugye? Ti mindannyian jótékony lelkek vagytok, de sorszám szerint vagy mindannyian elsőszámúak vagytok? Ti sorszám szerintiek vagytok, ugye? Hányan fognak a trónra ülni az arany és ezüstkorban? Mindenki azon fog együtt ülni? Tehát, mindannyian sorszám szerintiek, ugye? A szám miért teremtődik meg? Mi ennek az oka? BapDada különösen egy különleges aspektust ellenőrzött a gyerekeknél. Az a dolog egy akadállyá válik a ti elsőszámúvá válásotokban.

Most, a tapasszia éve alatt mindenki célja az, hogy teljessé, vagy sorszám szerintivé váljon? Ti teljessé kívántok válni, ugye? Ti mindannyian egy szlogent mondotok, és azt leírjátok, és azt kiteszitek. Az a szlogen: „Adjatok boldogságot és vegyetek boldogságot. Ne adjatok szomorúságot, és ne vegyetek szomorúságot.” Ez a szlogen szilárd? Tehát, mi az eredmény, amit Baba látott? Mindenki figyelmet fordít arra, hogy ne adjon szomorúságot. Ugyanakkor a szlogennek csak a fele van rendben. Az adás tekintetében ti azt gondoljátok, hogy nektek nem szabad szomorúságot adnotok, de amikor a vevésről van szó, azt mondjátok: „Az az egy szomorúságot okozott, ezért történt ez. Az ezt mondta, az ezt tette és ezért történt így.” Ily módon hoztok ítéletet, ugye? Ti a saját ügyvédetekké váltok, és ezekkel a dolgokkal prezentáljátok az esetet. Tehát, a szlogen felére nagyon jól figyeltek, de nektek azt még jobban alá kellene húznotok. Legalább a szlogen felére figyeltek. Ugyanakkor a figyelem, amit a szlogen másik felére fordítotok, csak névleg van ott. Az az egy szomorúságot okozott, de azt miért fogadtátok el? Ki mondta nektek, hogy azt fogadjátok el? Vagy Baba shrimatja az, hogy vegyetek szomorúságot, hogy a kötényeteket töltsétek fel szomorúsággal? Tehát, ne adjatok szomorúságot, és ne vegyetek szomorúságot. Csak akkor fogtok egy jótékony lélekké válni. Csak akkor fogtok egy tapaszwi lélekké válni. Tapaszwinak lenni átalakulást jelent. Ezért a szomorúságot, amit átadnak, fogadjátok el a boldogság formájában. Hozzátok el az átalakulást. Csak akkor fognak benneteket egy tapaszwinak nevezni. A rágalmazást tekintsétek dicséretnek. Aztán egy jótékony léleknek fognak nevezni benneteket. Jagadamba anya ezt a leckét nagyon szilárddá tette minden gyermek számára: „A lelkeket, akik inzultálnak benneteket, vagy szomorúságot okoznak, nézzétek a kegyelem egy megtestesítőjének lenni látásmódjával, őket ne a rágalmazás látásmódjával nézzétek.” Lehet, hogy inzultálnak, de nektek virágokat kell felajánlanotok nekik. Aztán jótékony lelkeknek fognak nevezni benneteket. Öleljétek át a szívetekkel azokat, akik inzultálnak. Őket ne felszínesen öleljétek át, de a szívetekkel, a tudatotokon keresztül. Tehát, ez az az aspektus, ami egy akadállyá válik abban, hogy képesek legyetek felhalmozni a jótékonyság számláján. Nekem nem szabad szomorúságot adnom, azt nem szabad átadnom, de azt nem szabad vennem sem. Mivel az semmi jó, miért fogadjátok el a szemetet, és halmozzátok fel? Amikor elfogadjátok a szomorúságot, ti felhalmozzátok a szemetet. Mi fog felmerülni a szemétből? Baktériumok merülnek fel a bűn nyomának formájában. Ti nem követtek el nagy bűnöket. Most a bűnök nyoma még megmaradt. Ugyanakkor, még nyomnak sem szabadna lennie. Sok gyermek sok édes dolgot mond Babának. Mindenki szívtől-szívig tartó párbeszédet folytat, és nagyon édes dolgokat mondanak. Egy szlogen mindenki számára nagyon szilárddá vált: „Mi nem akartuk, hogy megtörténjen, de így történt”. Ha nem akartátok, hogy megtörténjen, ki más akarta, hogy megtörténjen, hogy aztán azt mondjátok, hogy az megtörtént. Van más lélek is? Ennek nem szabadna megtörténni, de megtörténik. Ki az, aki ezt mondja? Ezt valami más lélek mondja, vagy ti mondjátok? Nem fogjátok bebizonyítani a tapassziátokat ezen dolgok miatt. Aminek nem szabadna megtörténni, amit nem szabadna megtenni: A nem megtörténte és a nem megtétele egy jótékony lélek jele. BapDada minden nap sok ilyen történetet kap sok gyermektől. Amikor beszélnek, a történetet olyan érdekes módon mondják el, hogy mások figyelnek. Néhányatokban ott van a hosszú történetek megteremtésének szokása, mások rövid történeteket mondanak, de ti sok történetet mondotok. Ma ez ezen év találkozói közül az utolsó. Ti mindannyian eljöttetek, hogy elmerüljetek, ugye? Az odaadás ösvényén is, amikor az utolsó merülést veszik, bennük biztosan van egy ilyen vagy olyan gondolat. Vagy valamit feláldoznak, vagy valami önző motiváció van bennük. Mindkét típusú gondolattal rendelkeznek. A tapasszia éve alatt legyen az a gondolat: A nap folyamán én egy jótékony lélek leszek a szavaimon, a gondolataimon és tetteimen keresztül, és jótékonyságot fogok végrehajtani. Nektek most mondták el a jótékonyság jelét: A jótékonyság azonnali gyümölcse az áldások, amiket megkaptok minden lélektől és a jótékonyság, ami felhalmozódik minden gondolatban. Az áldások felhalmozódnak a szavaitokon keresztül, és a köszönetnek mindenki szívéből fel kell merülnie az együttműködésetekért a kapcsolataitokon és ismeretségeiteken keresztül. Ezt hívják tapassziának. Egy ilyen tapasszia fog a világ átalakulásának alapjává válni. Ti egy díjat kaptok egy ilyen eredménnyel. Tehát, ne mondjatok semmilyen történetet azzal kapcsolatban, hogy mi történt. Valójában minden tanárnak első díjat kellene igényelnie. Ezzel együtt a madhubani lakóknak is azt kellene igényelniük. Ez miért van így? Madhuban hulláma és az eszköztanárok hulláma könnyedén eléri azokat a háztartásokban, és az isteni diákokat. Tehát, ti mindannyian amúgy is elöl fogtok egy számot igényelni. Most látható lesz, hogy kinek a nevei merülnek fel a díjért. Az a tanárok neve, a madhubani lakók vagy az isteni diákok neve lesz? A dupla külföldiek is intenzív erőfeszítést tesznek. BapDadának sok díja van. Bárki kívánja azokat igényelni, megteheti. A díjakból nincs hiány, a kincsestár tele van. Achcha.

Ti mindannyian elértétek a gyülekezetet. Élveztétek, vagy volt bármilyen nehézség? Az eső köszöntött benneteket, mert a természet szeret titeket. Ugye nem ijedtetek meg. Ti jó Brahma bojhant kaptatok, ugye? 63 születésen át löktek benneteket, és ti most megtaláltátok az irányt. Legalább 3 láb földdel rendelkeztek. Egy ilyen hatalmas terem épült, és így ti növeltétek a terem szépségét. A termet hasznos módon használják. Nem volt semmilyen nehézség, ugye? Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ti továbbra is így tartotok gyülekezeteket. A lehetőségeknek is el kell jönniük a teremtéssel. Achcha.

Az összes emelkedett léleknek, akik gyerekek és mesterek is, a jótékony lelkeknek, akik állandóan jótékonyságot halmoznak fel minden lépésnél, a különleges lelkeknek, akik állandóan a szívtrónuson ülnek és rendelkeznek a világ trónjának egy jogával, a lelkeknek, akik a boldogság mesteróceánjai, akik állandóan boldogságot adnak, és boldogságot vesznek, a gyerekeknek, akik mesteradományozók és állandóan boldogok maradnak és mindenkinek boldogságot adnak, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

BapDada a Dadikhez beszél

BapDada látta, hogy minden maharati nagyon jó szolgálatot végzett a szívéből, hogy mindenkit erőteljessé tegyenek és így Babának nincs arra szüksége, hogy köszönetet mondjon, de ti sokat felhalmoztatok a számlátokon. Ti egy nagyon nagy számlát halmoztatok fel. BapDada több milliószorosan elégedett, hogy látja a mahavir gyerekek bátorságát, lelkesedését és buzgalmát. Megőriztétek a bátorságot, és a gyülekezet mindig kötött marad a szeretet fonalával és ezáltal siker volt. A gyülekezet erős, ugye? A kis rózsafüzér erős, a karkötő készen áll. A rózsafüzér nincs kész, de a karkötő készen áll, ugye? Ezért van az, hogy még egy kis rózsafüzért is imádnak. A nagy még készülőben van. Az is el fog készülni. Annak el kell készülnie. Elmondták nektek, hogy a gyöngyszemekből már néhány készen áll a nagy rózsafüzérben. Van még egy kis margó, hogy a gyöngyszemeket egybe tegyék. A kis virágfüzér nagyon jól elkészül. Ezen virágfüzérrel ott van a könnyű siker, és a siker mindig ott van a virágfüzér gyöngyszemeinek nyaka körül. A győzelem tilakját felteszik. BapDada örül. Több milliószoros gratuláció. Ti eszközök vagytok, az Atya Karavanhar (az Egy, aki inspirál). Kik azok, akik megteszik? Ti vagytok azok, akik eszközök, hogy megtegyétek. Az Atya a hátgerinc. Ezért ez nagyon jó. Ti nagyon jól teljesítettétek a szeretet és fenntartás felelősségét. Achcha.

Áldás:
Váljatok a siker megtestesítőivé azzal, hogy jó gyümölcsöket kaptok a jó gondolatok magjaiból.

A lelkek számára, akik a siker megtestesítői, minden egyes gondolatuk gyümölcsöző lenne önmaguknak és másoknak. Sikert érnek el minden cselekedettel, amit tesznek. A szavak, amik mondanak, gyakorlativá válnak, és ezért hívják azokat igaz verzióknak. A lelkek gondolatai, szavai és tettei, akik a siker megtestesítői, sikert hoznak számukra; azok nem lesznek haszontalanok. Ha a gondolatok magja nagyon jó, de a gyümölcs, ami abból felmerül, nem jó, akkor a határozott dharna nem jó vagy valami hiányzik az arra fordított figyelemből.

Slogen:
Ha szabaddá akartok válni a szomorúság hullámaitól, minden cselekedetet egy karma jógiként hajtsatok végre.

Megjegyzés: Ma van a 3. vasárnap, a Világ Meditáció Órája, és minden Raja Jógi tapaswi testvér és nővér különleges meditációban ül 18.30-tól 19.30-ig. Különösen a jóga idején, legyetek stabilak a szubtilis angyali formátokban, és miközben körbetúrázzátok a világot, végezzétek el az összes léleknek és az anyagnak fényt és erőt adni szolgálatát.