2020. november 19. Sakar murli Om Shanti BapDada Madhuban


Édes gyerekek, ez az egész világ a betegek egy nagy kórháza. Baba eljött, hogy az egész világot szabaddá tegye a betegségtől.

Kérdés:

Nektek milyen tudatossággal kellene rendelkeznetek, hogy soha ne hervadjatok el, vagy ne tapasztaljátok meg a szomorúság hullámait?

Válasz:

Nekünk most el kell hagynunk ezt az öreg világot és öreg testet, és haza kell térnünk, és azután új születést veszünk az új világban. Mi most raja jógát tanulunk azért, hogy a királyságba menjünk. Az Atya megalapítja a királyok szellemi földjét (Rajasthan) számunkra, gyerekek. Amikor megőrzitek ezt a tudatosságot, nem lesznek ott a szomorúság hullámai.

Ének:

Te vagy az Anya és Te vagy az Atya...

OM SHANTI. Ez az ének nem nektek szól, gyerekek. Ezt lejátsszák, hogy az újaknak magyarázzanak. Az nem úgy van, hogy itt mindenki értelmes. Nem. Azokat kell értelmesekké tenni, akik oktalanok. Ti, gyerekek megértitek, hogy milyen oktalanokká váltatok. Az Atya most értelmessé tesz benneteket, ugyanúgy, ahogy a kollégiumi diákok értelmessé válnak azzal, hogy tanulnak. Ők egy ügyvéddé, vagy egy mérnökké válnak a saját megértésüknek megfelelően. Itt nektek, lelkeknek értelmesekké kell válnotok. A lélek az, ami a testen keresztül tanul. Ugyanakkor az oktatás, amit kint kaptok a saját testetek megélhetéséért, egy ideiglenes időszakra szól. Néhány hindu áttért a kereszténységbe. Ők azt miért teszik? Azért, hogy egy kis boldogságot kapjanak, hogy könnyedén szerezzenek munkát és a megélhetésükért pénzt keressenek. Ti, gyerekek most tudjátok, hogy először is nektek lélektudatossá kell válnotok. Ez a fő dolog, mert ez a világ beteg. Nincs egyetlenegy emberi lény sem, aki nem beteg. Biztosan van ilyen, vagy olyan betegség. Ez az egész világ a legnagyobb kórház, amiben az összes emberi lény tisztátalan és beteg. Az életük időtartama is nagyon rövid. Ők hirtelen halált tapasztalnak. A halál karmai elkapják őket. Csak ti, gyerekek értitek meg ezeket a dolgokat. Ti, gyerekek nemcsak Bharatot, de az egész világot szolgáljátok, inkognitó módon. A fő dolog az, hogy senki nem ismeri az Atyát. Bár ők emberi lények, de nem ismerik az Atyát, túl erről a világról. Bennük nincs szeretet Irányában. Az Atya azt mondja: Most engem szeressetek. Miközben engem szerettek, haza fogtok térni velem. Nektek ebben a piszkos világban kell maradnotok addig, amíg nem tértek haza. Először is, testi tudatosból váljatok lélektudatossá. Csak akkor lesztek képesek arra, hogy ezt a tudást önmagatokba szívjátok és emlékezzetek az Atyára. Azoknak nincs hasznuk, akik nem válnak lélektudatossá. Mindenki testi tudatos. Ti megértitek, hogy ha nem váltok lélektudatossá, és nem emlékeztek az Atyára, olyanok maradtok, amilyenek korábban voltatok. A fő dolog az, hogy váljatok lélektudatossá. Ez nem a teremtés tudása. Emlékeznek a Teremtő és a teremtés tudására. Azt nem mondják: Először a teremtés tudása és azután a Teremtő. Nem. Először a Teremtő, aki az Atya. Azt mondják: Oh, Isten, Atya. Ő eljön, és önmagával egyenlővé tesz titeket, gyerekeket. Az Atya mindig lélektudatos és ezért Ő a Legfelső. Az Atya azt mondja: Én lélektudatos vagyok. Én az egyet, akibe belépek, lélektudatossá teszem. Én belélépek azért, hogy őt áttérítsem, mert ő is testi tudatos volt. Én azt mondom neki: Tekintsd magad egy léleknek és pontosan emlékezz rám. Sok ember van, akik hisznek abban, hogy a lélek különálló az emberi lénytől. Mivel a lélek elhagyja a testét, ez azt jelenti, hogy két dolognak kell lennie. Az Atya elmagyarázza, hogy ti, mindannyian lelkek vagytok. A lelkek azok, akik újjászületnek. A lélek egy testet ölt és eljátszik egy szerepet. Baba ismételten azt mondja: Tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Ez nagy erőfeszítést igényel. Az emberek elmennek egy kertbe azért, hogy ott magányban tanuljanak. Amikor a papok sétálni mennek, ők azt csendben teszik. Ők nem maradnak lélektudatosak. Ők csak Krisztus emlékezésében maradnak. Ők még akkor is tudnak rá emlékezni, miközben otthon ülnek, de különösen magányban maradnak, és Krisztusra emlékeznek, és nem néznek másfelé. Azok, akik nagyon jók, hiszik, hogy miközben Krisztusra emlékeznek, hozzá fognak menni. Ők abban hisznek, hogy Krisztus a mennyországban ül, és ők hozzá fognak menni a mennyországba. Ők abban is hisznek, hogy Krisztus elment a mennyei Istenhez, az Atyához és ők is hozzá fognak menni azzal, hogy rá emlékeznek. Az összes keresztény annak az egynek a gyermeke. Nekik van valamennyi korrekt tudásuk. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy az ő megértésük helytelen, mert Krisztus lelke nem ment fel oda, haza. A név, Krisztus, a testté, amit a keresztre helyeztek. Egy lelket nem lehet keresztre feszíteni. Helytelen azt mondani, hogy Krisztus lelke Istenhez, az Atyához ment. Hogyan térhetne már bárki is haza? Minden vallásalapítónak biztosan fent kell tartania a vallását, azt követően, hogy véghez vitte annak a megalapítását. Amikor egy épületet kimeszelnek, az is fenntartás. Nektek most emlékeznetek kell a Korlátlan Atyára. Senki más, csak a Korlátlan Atya tudja átadni nektek ezt a tudást. Nektek hasznot kell hoznotok önmagatoknak. Szabaddá kell válnotok a betegségtől. Ez a betegek nagy kórháza. Az egész világ a betegek egy kórháza. Azok, akik betegek, biztosan gyorsan meg fognak halni. Az Atya eljön, és az egész világot szabaddá teszi a betegségtől. Az nem úgy van, hogy ti itt fogtok szabaddá válni a betegségtől. Az Atya azt mondja: Az új világban van az, hogy ti szabadok vagytok a betegségtől. Ti az öreg világban nem válhattok szabaddá a betegségtől. Lakshmi és Narayan szabadok a betegségtől, örökké egészségesek. Ott ők hosszú élettartammal rendelkeznek. Azok, akik bűnösek, betegek. Azok, akik bűntelenek, nem betegek. Ők teljesen bűntelenek. Az Atya maga azt mondja: Ebben az időben az egész világ általában és Bharat különösen beteg. Ti, gyerekek először eljöttök abba a világba, ami szabad a betegségtől. Azzal, hogy az emlékezés zarándoklatán maradtok, van az, hogy szabaddá váltok a betegségtől. Az emlékezésen keresztül az édes otthonotokba fogtok menni. Ez is egy zarándoklat. A lelkek egy zarándoklaton vannak az Atyához, a Legfelső Lélekhez. Ez egy szellemi zarándoklat. Senki más nem tudja megérteni ezeket a szavakat. Ti is csak sorszámszerint értitek meg, de elfelejtitek. Ez a fő dolog. Ezt nagyon könnyű elmagyarázni. Ugyanakkor csak azok tudják ezt elmagyarázni másoknak, akik maguk a szellemi zarándoklaton maradnak. Ha ti, magatok nem vagytok ezen a zarándoklaton és megpróbáljátok ezt elmondani másoknak, a nyilatok nem éri el a célt. Ott kell lennie az igazság erejének. Mi sokat emlékszünk Babára. Egy feleség sokat emlékszik a férjére. Ez az Egy az összes férj Férje, az összes apa Atyja és az összes guru Guruja. A guruk is arra az Egy Atyára emlékeznek. Még Krisztus is az Atyára emlékezett. Ugyanakkor senki nem ismeri Őt. Csak amikor az Atya eljön, tudja átadni a bemutatását. Bharat emberei nem ismerik az Atyát. Tehát, mások hogyan ismerhetnék Őt? Az emberek külföldről eljönnek, hogy jógát tanuljanak. Abban hisznek, hogy Isten ősi jógát tanított. Ők hittel rendelkeznek ebben. Az Atya azt mondja: Csak egyszer jövök el minden ciklusban és tanítom meg nektek az igaz ősi jógát. A fő dolog az, hogy tekintsétek önmagatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára. Ezt ismerik szellemi jógának. Az összes többi fizikai jóga. Nekik jógájuk van a fény brahm elemével. Az nem az Atya. Az a nagy elem, a lakhely. Csak az Egy Atya igaz. Csak az Egy Atyát hívják Igazságnak. Bharat emberei nem tudják, hogy az Atya hogyan az Igazság. Csak Ő alapítja meg az igazság földjét. Ott van az igazság földje és a hamisság földje. Amikor ti az igazság földjén éltek, Ravan királysága nem létezik. Fél ciklus után van az, hogy Ravan királysága, a hamisság földje elkezdődik. Az egész aranykorra azt mondják, hogy az igazság földje. A vaskor vége a teljes hamisság földje. Ti most az átmenetben ültök. Ti nem vagytok sem itt, sem ott. Ti most utaztok. A lélek az, ami utazik, nem a test. Az Atya eljön, és megtanítja nektek, hogy hogyan utazzatok. Ő megtanít benneteket arra, hogy innen hogyan menjetek oda. Azok az emberek azután elutaznak a holdra és a csillagokra, stb. Ti most tudjátok, hogy abban nincs haszon. A pusztulás be fog következni azon dolgokon keresztül. Az összes erőfeszítés, amit megtesznek, hiábavaló. Ti tudjátok, hogy mindazok a dolgok, amiket a tudományon keresztül elkészítenek, hasznosak lesznek számotokra a jövőben. Ez a dráma előre elrendelt. A Korlátlan Atya eljön, és tanít titeket. Ezért nektek olyan nagy tisztelettel kellene rendelkeznetek irányában. Általában nagy a tisztelet a tanárok iránt. A tanár arra utasít benneteket, hogy tanuljatok jól, és menjetek át. Ha nem engedelmeskedtek a tanárotoknak, elbuktok. Az Atya azt mondja: Én azért tanítalak, hogy a világ mestereivé tegyelek titeket. Lakshmi és Narayan mesterek. Bár az alattvalóik is mesterek, ott van a státuszok variációja. Bharat minden embere azt mondja, hogy ők annak a mesterei. Még a szegények is Bharat mestereinek tekintik önmagukat. Ugyanakkor ott van a különbség egy király és köztük. A különbség a státuszban a tudás miatt van. Valakinek okosnak kell lennie a tudásban. A tisztaság lényeges. Egészségre és gazdagságra is szükség van. A mennyországban minden van. Az Atya elmagyarázza nektek a célt és a tárgyat. A világon senki más nem rendelkezik ezzel a céllal és tárggyal az intellektusában. Ti azonnal azt mondjátok, hogy ez az, amivé váltok. A mi királyságunk ott lesz az egész világ felett. Ez most az emberek kormánya az emberek felett. Először ott voltak azok, akik dupla koronásak, azután azok, egyszeri koronával és most azok, korona nélkül. Baba elmondta nektek egy murliban, hogy készítsetek képet azokról, egyszeri koronával, ahogy meghajolnak dupla koronás királyok előtt. Az Atya azt mondja: Én most a királyok dupla koronás királyaivá teszlek titeket. Ők rövid időre királyok, míg itt ez 21 születés kérdése. Az első és legfontosabb dolog, hogy váljatok tisztává. Ti hozzám kiáltottatok, hogy jöjjek, és tisztítsam meg a tisztátalant. Ti azt nem kértétek, hogy tegyenek benneteket királyokká. Ti, gyerekek most korlátlan lemondással rendelkeztek. Ti el fogjátok hagyni ezt a világot és hazamentek és azután elmentek a mennyországba. Nektek belül ezzel a boldogsággal kellene rendelkeznetek. Mivel megértitek, hogy hazamentek és azután elmentek a királyságotokba, miért hervadtok el és tapasztaltok szomorúságot? Mi, lelkek haza fogunk menni és azután újjászületünk az új világban. Ti, gyerekek miért nem tapasztaltok állandó boldogságot? Ez azért van, mert sok az ellenállás Mayától, és a boldogságotok csökken. A Tisztító Atya, maga azt mondja: Emlékezzetek rám és a sok születés bűnei el fognak égni. Ti swadarshanchakradharikká váltok. Tudjátok, hogy elmentek a királyok földjére. Itt sok különböző típusú király van. Most ott lesz a szellemi Rajasthan (a királyok földje). Ti a mennyország mestereivé váltok. A keresztények nem értik, hogy mit értenek mennyország alatt. Ők a felszabadulás földjét nevezik mennyországnak. Az nem úgy van, hogy a mennyei Isten, az Atya a mennyországban él. Ő a béke földjén él. Ti most erőfeszítést tesztek azért, hogy a paradicsomba menjetek. Nektek meg kell mutatnotok ezt a különbséget. Isten, az Atya az Egy, aki a felszabadulás földjén él, míg az új világot a mennyországnak hívják. Azok, akik hisznek Krisztusban, ott nem léteznek. Csak az Atya jön el, és megalapítja a paradicsomot. A helyet, amit ti a béke földjének hívtok, ők a mennyországnak nevezik. Mindezeket a dolgokat meg kell érteni. Az Atya azt mondja: Ez a tudás nagyon könnyű. Ez tudás azért van, hogy tisztává váljatok, és a felszabadulás és életben való felszabadulás földjeire menjetek. Csak az Atya adja át ezt a tudást. Amikor valakit hamarosan felakasztanak, ő belülről megérti, hogy Istenhez megy. A hóhér azt mondja neki, hogy emlékezzen Istenre, bár egyikőjük sem ismeri Istent. Az az egy csak a barátaira és a rokonaira emlékszik abban az időben. Arra emlékeznek: Valaki, aki a feleségére emlékszik a végén... Ő biztosan erre, vagy arra emlékezne. Csak az aranykorban van az, hogy ők a ragaszkodás legyőzői. Ott tudják, hogy le fogják vedleni a testüket, és egy másikat öltenek. Ott nincs szükség arra, hogy emlékezéssel rendelkezzenek. Ezért mondják azt: Mindenki emlékszik Istenre a szomorúság idején. Itt szomorúság van. Ezért, annak érdekében, hogy valamit kapjanak Istentől, emlékeznek Rá. Ott ők már mindent megkaptak. Ti elmondhatjátok, hogy a ti célotok az, hogy az emberi lényeket teistákká, és az Úrhoz, a Mesterhez tartozóvá tegyétek. Ebben az időben mindannyian árvák. Mi most az Úrhoz és a Mesterhez tartozunk. Csak az Atya adja át a boldogság, béke és gazdagság örökségét. Lakshmi és Narayan hosszú életet élnek. Ti azt is tudjátok, hogy korábban Bharat emberei hosszú életet éltek. Most nekik rövid az életük. Senki nem tudja, hogy az miért vált ilyen röviddé. Számotokra, gyerekek nagyon könnyű, hogy ezt megértsétek, és azután magyarázzatok másoknak. Ez is sorszámszerinti. Mindenki magyarázata a sajátja. Ti, mindannyian annak megfelelően magyaráztok, amennyit önmagatokba szívtatok. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:

  1. 1. Ugyanúgy, ahogy az Atya mindig lélektudatos, hasonló módon, tegyetek teljes erőfeszítést azért, hogy lélektudatosak maradjatok. Miközben a szívetekkel szeretitek az Egy Atyát, nektek Vele kell hazatérnetek.
  2. 2. Legyen teljes tisztelet a Korlátlan Atya iránt, vagyis kövessétek az Atya utasításait. Az Atya első utasítása az: Gyerekek, tanuljatok jól és menjetek át. Kövessétek ezeket az utasításokat.

Áldás:

Áldozzátok fel az én minden tudatosságát az értelem és lényeg egyensúlyával, és ezáltal váljatok egy világ átalakítóvá.

Az értelem a tudás pontjai megértését jelenti, és a lényeg azt jelenti, hogy rendelkeztek az összes erők megtestesítőjének lenni tudatossággal az erő megtestesítőjeként. Ha rendelkeztek a kettő egyensúlyával, akkor az én minden tudatossága és az összes régi dolog feláldozásra kerül. Azzal, hogy feláldoztok minden másodpercet, minden gondolatot, minden szót és minden tettet a világ átalakítása szolgálatáért, automatikusan világ átalakítókká fogtok válni. Azok, akik feláldozzák önmagukat és a saját testük tudatosságát, könnyedén képesek átalakítani az atmoszférát az emelkedett vibrációikkal.

Slogen:

Emlékezzetek az eléréseitekre, és el fogjátok felejteni a szomorúság és elkeseredettség dolgait.


*** O M S H A N T I ***