19.11.23    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    03.04.96    Om Shanti     Madhuban


Azzal együtt, hogy szolgálatot végeztek, váljatok szabaddá az öreg és haszontalan szanszkaráitoktól azzal, hogy rendelkeztek a korlátlan érdektelenség hozzáállásával.


Ma a korlátlan Atya a korlátlan. állandóan együttműködő társait nézi. Minden irányból az állandóan együttműködő gyermekek állandóan az Atya szívtrónusán ülnek. A testetlen Atya maga nem rendelkezik egy halhatatlan trónnal, míg ti, gyermekek olyan sokkal rendelkeztek. Tehát, BapDada is állandóan boldog, hogy látja a gyermekeket, akik a szívtrónuson ülnek. Csodálatos! A gyermekeim, akik a trónon ülnek. A gyermekek állandóan boldogok, hogy látják az Atyát. Ti mindannyian boldogságot tapasztaltok látva BapDadát és BapDada is boldog, hogy látja az összes gyermeket, mert minden gyermeke egy különleges lélek. Még akkor is, ha a gyermek az utolsó számú gyermek, még akkor is, ha ő az utolsó szám, mégis azok listáján van, akik a több millióból egy maroknyi. Tehát, az Atya rendelkezik nagyobb boldogsággal, látva minden gyermekét, vagy ti rendelkeztek nagyobb boldogsággal? (mindkettő) Az Atyának olyan sok gyermeke van. Minél több a gyermek, annál több boldogsággal rendelkezik. Míg ti csak dupla boldogsággal rendelkeztek és ez minden. Ti rendelkeztek a család boldogságával, de az Atya boldogsága állandó. A ti boldogságotok állandó vagy ingadozik?

BapDada úgy gondolja, hogy a Brahmin élet lélegzete a boldogság. Ha nem rendelkeztek boldogsággal, akkor nem rendelkeztek Brahmin élettel. De annak múlhatatlan boldogságnak kellene lennie, nem olyan boldogságnak, amit csak néha tapasztaltok meg egy bizonyos százalékig. A boldogság, boldogság. Ha ma 50%-os boldogsággal és holnap 100%-os boldogsággal rendelkeztek, akkor az életetek lélegzete ingadozik. BapDada azt is elmondta nektek korábban, hogy még akkor is, ha levedlitek a testeteket, a ti boldogságotoknak nem szabad eltűnnie. Tehát, ez a lecke szilárd vagy ebben egy kicsit még gyengék vagytok? Ti aláhúztátok az állandó szót. Milyenek lennének azok, akik ezt csak néha tapasztalják meg? Azok, akik állandó boldogsággal rendelkeznek, azok, akik kitüntetéssel mennek át, míg azok, akik ezt csak néha tapasztalják meg, át kell, hogy menjenek Daramraj földjén. Azok, akik kitüntetéssel mennek át, az Atyával fognak visszatérni egy másodperc alatt. Nekik sehol nem kell megállniuk. Tehát, mindannyian kik vagytok? Azok, akik az Atyával mennek vagy azok, akik megállnak? (Azok, akik az Atyával mennek) A táblázatotok is ilyen? Ti mindannyian tudjátok, hogy BapDadának mi a különleges reménye minden gyermekkel kapcsolatban a gyémánt jubileum évében, ugye?

BapDada látta minden gyermek táblázatát. Baba mit látott azokban? A jelenlegi időnek megfelelően további különleges figyelmet kell fordítani egy bizonyos aspektusra. Ti előrehaladtok a szolgálatban nagy lelkesedéssel és buzgalommal. Mindenkiben különleges lelkesedés és buzgalom van a szolgálat iránt a gyémánt jubileum alkalmából. Ti ebben mindannyian átmentetek. Ti mindannyian szolgálatot végeztek a saját kapacitásotoknak megfelelően és folyamatosan így fogtok tenni. Ugyanakkor, most különösen mire van szükség? Az idő közel jön és így az idő közelségének megfelelően milyen hullámnak kellene lennie? (érdektelenségnek) Milyen típusú érdektelenségnek? Korlátoltnak vagy korlátlannak? Rendelkeztek ugyanolyan mértékben a korlátlan érdektelenség állapotával az idő szükségletének megfelelően, ahogy lelkesedéssel és buzgalommal is rendelkeztek? Akkor van a szolgálatotoknak sikere, amikor az alattvalók megteremtődnek olyan gyorsan, amennyire csak lehetséges. Ezért végeztek szolgálatot, ugye? Amíg ti, eszközlelkek nem rendelkeztek a korlátlan érdektelenség hozzáállásával, más lelkek sem tudnak az érdektelenség hozzáállásával rendelkezni. Azt akarjátok, hogy mindenki megkapja az Atya bemutatását, de ők nem tudják megkapni mindaddig, amíg nem rendelkeztek az érdektelenség hozzáállásával. A korlátlan érdektelenség egy állandó érdektelenség. Ha csak az időnek vagy a körülményeknek megfelelően rendelkeztek érdektelenséggel, akkor az idő fogja igényelni az első számot és ti a második számot igénylitek, mert titeket a körülmények vagy az idő inspirál arra, hogy érdektelenséggel rendelkezzetek. Amikor a körülménynek vége és az idő is eltelik, az érdektelenségetek is véget ér. Ti ezt minek neveznétek? Korlátolt érdektelenségnek vagy korlátlannak? Tehát, nektek most korlátlan érdektelenségre van szükségetek. Az érdektelenség elveszítésének a fő alapja a test tudatosság. Amíg nincs érdektelenség a test tudatosságban, nem lehet állandó érdektelenség semmiben. Csak ideiglenes érdektelenség lesz. Nem egy nagydolog érdektelenséggel rendelkezni a kapcsolatokban. A világban sok ember rendelkezik érdektelenséggel a szívében. Ugyanakkor itt ott van a test tudatosság különböző típusa. Ti biztosan ismeritek ezeket a típusokat, ugye? Ti ismeritek a test tudatosság számos típusának részletét. Ugyanakkor, azt követően, hogy ismeritek a test tudatosságnak ezeket a különböző típusait, képesnek kell lennetek arra is, hogy korlátlan érdektelenséggel rendelkezzetek és a test tudatosságnak át kellene alakulnia lélektudatossággá. Ugyanúgy, ahogy a test tudatosság természetessé vált, a lélektudatosságnak is természetessé kell válnia. Minden szituációban a szó, ami először felmerül, a test. A kapcsolatok tekintetében a test kapcsolatairól beszéltek. Ha van tulajdon, azok a tulajdonok a testhez tartoznak. Tehát, a fő alap a testtudatosság. Miközben testtudatossággal rendelkeztek bármilyen formában, nem rendelkezhettek az érdektelenség hozzáállásával. BapDada látta, hogy jelenleg a testtudatosság miatti akadály oka, hogy nem rendelkeztek érdektelenséggel a test öreg szanszkaráiban. Először is, érdektelenséggel kell rendelkeznetek a test öreg szanszkaráiban. A szanszkarák hozzák az állapototokat lefelé. A szanszkarák miatt akadályok vannak a szolgálatban, a kapcsolatokban és ismeretségekben. Tehát, Baba látta az eredményben, hogy miközben nem rendelkeztek érdektelenséggel a test öreg szanszkaráiban, nem tudtok állandóan korlátlan érdektelenséggel rendelkezni. A szanszkarák önmaguk felé húznak benneteket különböző módon. Amikor a leghalványabb vonzás van bármi felé, akkor nem lehet érdektelenség. Tehát, ellenőrizzétek: Én szabad vagyok az öreg és haszontalan szanszkaráktól? Nem számít, mennyit próbálkoztok – és ti megpróbáltok az érdektelenség hozzáállásával rendelkezni – néhányan vagy a többségetek erős szanszkarákkal rendelkezik némely aspektusban, ami benneteket önmaga felé húz. Tehát, először is érdektelenségnek kell lennie az öreg szanszkarákban. A szanszkarák miért merülnek fel még a tudatos vágyatok ellenére is? Ti azokat nem akarjátok, de felmerülnek, mert nem égettétek el a szubtilis formájukat. Azoknak a nyoma még megmaradt. Azok rejtetten megmaradnak és néha felmerülnek a tudatos vágyatok ellenére. Aztán azt mondjátok, nem akartam, de megtörtént. Tehát, mit tudok tenni? Ez csak megtörtént. Ki az, aki ezt mondja? A test tudatosság vagy a lélektudatosság?

Ezért, BapDada látta, hogy még mindig gyengeség van a korlátlan érdektelenség hozzáállásában a szanszkarákban. Ti azoknak véget vetettetek, de nem olyan mértékben, hogy még a nyomuk se maradjon meg. Ahol ott van a nyomuk, ott utóduk is lesz. Ha ma ott van a leghalványabb nyom, akkor az időnek megfelelően az az utód formáját ölti. Az benneteket egy külső befolyás alá visz. Ti mindannyian mit mondotok? Ugyanúgy, ahogy az Atya tudásteljes, mi is tudásteljesek vagyunk, de milyenek vagytok, amikor a szanszkarák megtámadnak benneteket: tudásteljesek vagy csak vonz a tudás? Tehát, ahelyett, hogy tudásteljesek lennétek, titeket húz a tudás, de nem vagytok tudásteljesek. Ha bármelyikteket is megkérdeznék, ti azt mondanátok, igen, megértem, hogy ennek nem szabad megtörténnie, hogy nekem nem szabadna ezt tennem, de ez megtörténik. Tehát, abban az időben tudásteljesek vagytok, vagy csak húz benneteket a tudás? Azokat, akik tudásteljesek, nem támadhatja meg semmilyen szanszkara, semmilyen kapcsolat vagy tulajdon.

Tehát, ti megünneplitek a gyémántjubileumot. A gyémántjubileum azt jelenti, egy gyémánttá válni, vagyis azzá válni, aki korlátlan érdektelenséggel rendelkezik. Nincs akkora figyelem a korlátlan érdektelenség iránt, mint amekkora a szolgálat iránti lelkesedés. Abban gondatlanság van és ezért azt mondjátok, „Minden rendben halad előre, az folyamatosan megtörténik a megfelelő időben, minden jól lesz.” Az idő a tanárotok, vagy Baba a Tanárotok? Ki a tanárotok? Ha az időnek megfelelően alakítjátok át önmagatokat, akkor az idő a tanárotok. Ha a teremtés a ti tanárotok, az rendben van? Amikor ilyen körülmények merülnek fel, mit mondotok? „Ez majd rendben lesz a megfelelő időben. Ez jó lesz.” Erről még az Atyát is biztosítjátok: „Ne aggódj, minden rendben lesz, mi előre fogunk haladni a megfelelő időben.” Illik hozzátok, mesterteremtőkhöz, hogy az időt teszitek a tanárotokká? Nektek ez tetszik? Nem. Az idő a teremtés és ti mesterteremtők vagytok. Nem illik a mesterteremtőhöz, hogy a teremtését tegye a mesterteremtő tanárává. Tehát, most abban az időben, amit BapDada átadott nektek, merítsétek fel az érdektelenség hozzáállását. Ugyanakkor, amikor ott van a szolgálat húzása, akkor az érdektelenség hozzáállása véget ér, mert boldogságot és erőt kaptok a szolgálaton keresztül és megkapjátok az azonnali gyümölcsöt is. Miközben szolgálatot végeztek, a korlátlan érdektelenség véget ér. Ezért, ébresszétek fel az érdektelenségnek ezt a hozzáállását önmagatokban. Ti voltatok azok, akik ezzé váltatok egy ciklussal ezelőtt, vagy valaki más? Ti voltatok ezek, ugye? Tehát, most egyszerűen engedjétek, hogy mindaz, ami elmerült, felmerüljön. Ugyanúgy, ahogy engedtétek, hogy a gyakorlati tervek a szolgálatért felmerüljenek, és ezért sikert értek el, hasonló módon most engedjétek, hogy a korlátlan érdektelenség hozzáállása felmerüljön. Nem számít, milyen sok lehetőséget kaptatok - és napról napra még több lehetőséget kaptok -, ne engedjétek, hogy a szellemi törekvés a korlátlan érdektelenség hozzáállásáért elmerüljön, de engedjétek, hogy az felmerüljön. Legyen egyensúly a lehetőségek és szellemi törekvés között. Ahogy tovább fejlődtök, az anyag a szolgálótokká fog válni. Tiszteletet és elismerést fogtok kapni, de miközben mindennel rendelkeztek, ne engedjétek, hogy az érdektelenség hozzáállása csökkenjen. Ti megtapasztaljátok a korlátlan érdektelenség atmoszféráját önmagatokban vagy elfoglalttá váltatok a szolgálatban? Ugyanúgy, ahogy a világban az emberek képesek arra, hogy lássák a szolgálat hatását, képesnek kellene lenniük arra, hogy lássák a korlátlan érdektelenség hozzáállásának hatását is. Milyen volt mindannyitok állapota az elején? Amikor Karachiban voltatok, nem volt semmilyen szolgálat. Rendelkeztetek lehetőségekkel, de azzal, hogy megteremtettétek a korlátlan érdektelenség hozzáállásának atmoszféráján, növeltétek a szolgálatot. Tehát, mindazok, akik megünneplik a gyémánt jubileumukat, rendelkeznek az eredeti szanszkarákkal, de mostanra azok elmerültté váltak. Tehát, engedjétek, hogy most ez a hozzáállás újból felmerüljön. Az eredeti ékszerek korlátlan érdektelenségének hozzáállása tette lehetővé, hogy a megalapítás megtörténjen. Ezért, most annak érdekében, hogy megalapítsátok az új világot, legyen újból ugyanolyan hozzáállás és ugyanolyan atmoszféra felmerült formában. Tehát, hallottátok, hogy mire van szükség?

Ha nem rendelkeztek semmilyen lehetőséggel, ki hinné el nektek, amikor azt mondjátok, hogy érdektelenséggel rendelkeztek. Miközben lehetőségekkel rendelkeztek, akkor kell ott lennie az érdektelenségnek. Ott van a hatalmas különbség a korábbi napok lehetőségei és a mostani lehetőségek között. A szellemi erőfeszítés rejtetté vált és a lehetőségek váltak láthatóvá. Achcha. Jó, hogy használjátok a lehetőségeket. Azokat használjátok nagylelkűen, mert azok értetek vannak, de ne engedjétek, hogy a szellemi erőfeszítésetek elmerültté váljon. Teljes egyensúlynak kellene lennie. Azt mondjátok az embereknek a világon, hogy váljanak olyanná, mint a lótuszvirág. Azt mondjátok nekik, hogy váljanak olyanná, mint egy lótuszvirág, miközben rendelkeznek minden lehetőséggel. A lehetőségek nem rosszak. Valójában az a ti karmátok és jógátok gyümölcse. Ugyanakkor, az a hozzáállásotok kérdése. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy csapdába estek a lehetőségek kiterjedésében és a lehetőségek befolyása alá kerültök, ugye? Váljatok olyan elszakadottá, mint egy lótuszvirág és szeretővé az Atyával. Miközben azokat használjátok, ne kerüljetek azok befolyása alá. Legyetek elszakadottak. Nem szabad, hogy a lehetőségek elmerültté tegyék az érdektelenségetek hozzáállását. Jelenleg erre van nagy szükség. A világon minden az extrémitás felé halad és így ott kell lennie az igaz érdektelenség hozzáállásának. Ti vagytok azok, akik megteremtitek az atmoszférát, először önmagatokban és aztán a világban.

Tehát, mit fognak tenni azok, akik megünneplik a gyémántjubileumot? Ki fogja szétterjeszteni azt a hullámot? Ugye ti fogjátok szétterjeszteni azt a hullámot? Ti mindannyian tapasztaltak vagytok. Ti ezt megtapasztaltátok az elején. Mindennel rendelkeztetek. Egyetek annyi igaz gheet, amennyit csak tudtok, ugyanakkor legyen ott a korlátlan érdektelenség hozzáállása. A világban az emberek igaz gheet esznek (tisztított vajat), de ti korábban azt ittátok. Ti láttátok a ghee folyókat. A különleges feladat azoknak a gyémántjubileumon, hogy szívtől-szívig tartó párbeszéddel rendelkezzetek, mivel most mindannyian együtt vagytok. Ugyanúgy, ahogy szolgálati megbeszéléseket tartotok, legyen megbeszélés azzal kapcsolatban is, hogy BapDada mit mond. Amikor testetlenné akartok válni egy másodperc alatt, annak az alapja a korlátlan érdektelenségnek ez a hozzáállása. Máskülönben nem számít, mennyit próbálkoztok, nem lesztek képesek ezzé válni egy másodperc alatt. Ti meg fogtok ragadni a harcban. Amikor érdektelenség van, az az érdemes föld. Bármit vetettetek el abban, a gyümölcs azonnal fel fog merülni. Tehát, most mit kell tennetek. Mindenkinek úgy kellene éreznie, hogy nekik is az érdektelenség hozzáállásával kellene rendelkezniük. Achcha. Értitek, hogy most mit kell tennetek? Az könnyű vagy nehéz? Lesz húzás vagy nem? A lehetőségek ugye nem fognak önmaguk felé húzni benneteket?

Nektek most arra van szükségetek, hogy ezt gyakoroljátok, amikor akarjátok és ahogyan akarjátok. Képesnek kellene lennetek arra, hogy abba az állapotba helyezzétek önmagatokat egy másodperc alatt. Amikor szolgálatot kell végeznetek, végezzétek el ezt a szolgálatot. Amikor elszakadottá kell válnotok a szolgálattól, váljatok elszakadottá. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy a szolgálat húz benneteket, hogy nem tudtok meglenni a szolgálat elvégzése nélkül. Akaraterőre van szükségetek, hogy megtegyétek azt, amit akartok, ahogyan akarjátok és amikor akarjátok. Rendelkeztek akaraterővel? Képesnek kell lennetek arra, hogy megálljatok, amikor azt mondják nektek, állj. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy kiteszitek a végső pontot és aztán az egy kérdőjellé válik. Végső pont, nem csak egy pont, de a végső pont. Nektek képesnek kellene lennetek arra, hogy gyakorlati módon megtegyétek azt, amit akartok. Ti ezzé akartok válni, de nehéz ezzé válni. Tehát ezt minek neveznétek? Rendelkeztek akaraterővel, vagy csak erővel rendelkeztek. Ahogy rendelkeztek a gondolattal, hogy véget vessetek minden haszontalanságnak, annak véget kellene érnie egy másodperc alatt.

BapDada korábban is elmondta nektek, hogy sok gyermek azt mondja: Mi leülünk jógázni, de a jóga helyett harcolunk. Ők nem jógik, ők harcosok (yodhas). Ha hosszú időn át a harc szanszkaráival rendelkeztek, akkor mivé váltok? A napdinasztia vagy a hold dinasztia részévé? Ahogy valamire gondoltok, annak meg kellene történnie. Hogy valami megtörténjen, ahogy arra gondoltok - ez egy másodperc kérdése. Ezt ismerik akaraterőként. Rendelkeztek akaraterővel? Vagy az úgy van, hogy jó terveket készítetek, de tíz tervből csak öt az, ami gyakorlatilag megvalósul. Ugye ez nem így van? Ti nagyon jól gondolkoztok: „Mi ezt megtesszük, ez meg fog történni”, de ott van a különbség annak a gyakorlati megtörténtében. Tehát, most olyan akaraterővel kellene rendelkeznetek, hogy megtapasztaljátok, hogy valami már megtörtént, ahogy arra gondoltok. Achcha.

Látható, hogy amrit velakor, amikor szívtől-szívig tartó beszélgetést folytattok az Atyával, nagyon jó dolgokat mondotok: „Ezt fogom tenni, ezt fogom tenni”. Ugyanakkor, mi az eredmény, amikor eljön az éjszaka? Nagyon boldoggá teszitek Babát azzal, hogy ilyen édes dolgokat, ilyen jó dolgokat mondotok. Baba nagyon boldoggá válik: Csodálatos! Gyermekeim! Azt mondjátok: „Baba, bármit is mondtál nekünk, annak meg kell történnie; már megtörtént.” Nagyon jó dolgokat mondotok. Néhányan annyira megnyugtatják az Atyát, és azt mondják: „Ha nem mi, akkor ki más? Baba, mi minden ciklusban ugyanazok vagyunk”, és boldoggá válnak. A hátul ülők is figyelmesen hallgatnak?

Akik hátul ülnek, megteszik ezt azok előtt, akik elöl ülnek? Ti hátul ültök, de közel vagytok, a szívetekben. Miért? Azért, mert megtettétek azt a szolgálatot, hogy átadtátok másoknak a lehetőséget. A szolgálók tehát folyamatosan az Atya szívében vannak. Soha ne gondoljátok azt, hogy ha ti is Dadik lennétek, akkor ti is... Nem vagytok elöl, de a szívben vagytok. A szív nem egy közönséges szív, hanem egy trón. Tehát ti vagytok azok, akik a szívtrónuson ültök, ugye? Nem számít, hol ültök, akár valamelyik sarokban, akár lent, akár a kabinban, ti az Atya szívében vagytok.

A lelkeknek mindenhol, akik a legemelkedettebb szerencsével rendelkeznek és a trónon ülnek, a különleges lelkeknek, akik állandóan megteremtik a korlátlan érdektelenség hozzáállásának atmoszféráját, a különleges lelkeknek, akik állandóan használják az emelkedett különlegességeiket, a közeli lelkeknek, akik állandóan megtapasztalják az egy Atya társaságát és a shrimat kezét, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Áldás:
Váljatok a teljes siker megtestesítőivé azáltal, hogy ismeritek a hűségesnek lenni az Egyetlenhez és elégedetté tenni az Áldások Adományozóját fontosságát.

Az Atya, az Áldások Adományozójának áldásai végtelenek, és aki akar, annyi áldást vehet, amennyit csak akar - a kincsestár nyitva áll. Néhány gyermek teljessé válik ebből a nyitott kincsestárból, míg mások a kapacitásuknak megfelelően válnak teljessé. Az Ártatlan Úr, az Áldások Adományozója formájában tölti fel leginkább a kötényeiteket. Egyszerűen csak ismernetek kell a módszert, hogy Őt elégedetté tegyétek, és akkor teljes sikert fogtok kapni. Az Áldások Adományozója egy kifejezést szeret a legjobban, és ez az: „Hűségesnek lenni az Egyhez”. Ne legyen senki más még a gondolataitokban vagy az álmaitokban sem. Legyen az a hozzáállásotokban, hogy az Egyhez tartoztok és senki máshoz. Azok köténye, akik megértik ennek jelentőségét, állandóan tele marad.

Slogen:
Szolgáljatok egyszerre a gondolataitokkal és szavaitokkal és folyamatosan dupla gyümölcsöt fogtok kapni.