20.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti az isteni közösség vagytok. Megtaláltátok az Atyát, a Tudás Napját. Most felébredtetek, és ezért nektek fel kell ébresztenetek másokat.

Kérdés:
Miért van különböző típusú konfliktus, és mi azok megoldása?

Válasz:
Amikor test tudatosság van, sok típusú konfliktus van. Azok Maya ómenjei. Baba azt mondja, váljatok lélektudatossá és foglaljátok el magatokat a szolgálatban. Maradjatok az emlékezés zarándoklatán, és az összes rossz ómen eltávolításra kerül.

Om shanti.
Az Atya eljött, hogy magyarázzon és átadja nektek, szellemi gyermekeknek a shrimatot. Ti, gyermekek megértettétek, hogy mindennek meg kell történnie a dráma tervének megfelelően. Nagyon kis idő maradt hátra: Ravan földjét, ezt a Bharatot újból Vishnu földjévé kell tenni. Az Atya inkognitó és ez a tudás is inkognitó. Sok centrum van. Vannak kis centrumok a kisebb falvakban, és nagy centrumok a nagy városokban, és sok gyermek is van. A gyermekek egy kihívást adtak. Tehát, amikor készítetek bármilyen irodalmat, azt is le kell írnotok: Mi biztosan mennyországgá fogjuk tenni a mi Bharatunknak ezt a földjét. Ti is nagy szeretettel rendelkeztek Bharat földje iránt, mert tudjátok, hogy ez a Bharat mennyország volt 5.000 évvel ezelőtt. Bharat nagyon királyi és gyönyörű volt, azt hívták mennyországnak. Csak ti, Brahma szájon keresztül született teremtése rendelkeztek ezzel a tudással. Nekünk Bharatot biztosan mennyországgá kell tennünk a shrimat követésével. Nektek meg kell mutatnotok az ösvényt mindenkinek. Semmilyen típusú konfliktus itt nem kérdéses. Nektek le kellene ülnötök, és meg kellene beszélnetek egymás között, hogy hogyan tudjátok ezt hirdetni a kiállítás képeivel, és kinyomtatni a képeket az újságokban. Tartsatok szemináriumokat egymás között, hogy ezt megbeszéljétek, ugyanúgy, ahogy a kongresszus is összeül, hogy megbeszéljék, hogyan fejlesszék Bharatot. Ők leülnek, és megbeszélik, hogyan rendezzék el a dolgokat, és alapítsák meg újból a békét és a boldogságot Bharatban. Az a kormány folyamatosan megteszi azt az erőfeszítést. Emlékeznek rátok, a pandava kormányra. Ez a fontos isteni kormány. Valójában ezt nevezik a tiszta isteni kormánynak. A Tisztító Atya itt ül, és a tisztátalan gyermekeket a tiszta világ mestereivé teszi. Csak ti, gyermekek tudjátok ezt. A fő dolog, Bharat eredeti örökkévaló istenségi vallása. Gyermekek, megértitek, hogy ez Rudra tudásának áldozati tüze. Istent, Shiva Atyát nevezik Rudrának. Arra emlékeznek, hogy az Atya valóban eljött, és megalapította Rudra tudásának áldozati tüzét. Ők egy nagyon hosszú időtartamot ábrázoltak. Ők a tudatlanság álmában alszanak. Az Atya most felébresztett benneteket. Nektek is fel kell ébresztenetek másokat. Ti folyamatosan felébresztetek másokat a dráma tervének megfelelően. Ti mindannyian bármilyen erőfeszítést is tettetek ez idáig, ugyanazt az erőfeszítést tettétek az előző ciklusban. Igen, győzelem és vereség van a harcmezőn. Néha Maya erőteljesebb, és néha isten gyermekei erőteljesebbek. Néha a szolgálat nagyon gyors sebességgel halad előre, és máskor a gyermekeknek szembe kell nézniük Maya viharaival. Maya teljesen öntudatlanná teszi őket. Ez egy harcmező, ugye? Ravan, Maya öntudatlanná teszi Ráma gyermekeit. Ott van Lakshman története. Ti azt mondjátok, hogy minden emberi lény Kumbakarna álmában alszik. Ti, akik az isteni közösséghez tartoztok, mondjátok ezt. Azok fogják ezt megérteni, akik megtalálták a Tudás Napját, és felébredtek. Nincs arra szükség, hogy egymásnak bármit is mondjatok. Megértitek, hogy ti, akik az isteni közösséghez tartoztok, valóban felébredtetek. Az összes többi továbbra is alszik. Ők nem értik, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljött, hogy átadja a gyermekeknek az örökségüket. Ők ezt teljesen elfelejtették. Az Atya csak Bharatba jön el. Ő eljön, és Bharatot a mennyország mesterévé teszi. Nincs kétség abban, hogy Bharat a mennyország mestere volt. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek születése is itt történik meg. Ők megünneplik Shiva születésnapját, ugye? Ő biztosan eljött és tett valamit. Az intellektus azt mondja, Ő biztosan eljött, és megalapította a mennyországot. A megalapítás nem tud megtörténni inspiráción keresztül. Nektek, gyermekeknek itt Raja jógát tanítanak. Elmagyarázzák nektek az emlékezés zarándoklatát. Semmilyen hang nem terjed széjjel inspiráción keresztül. Abban hisznek, hogy Shankarnak volt egy inspirációja és csak azt követően készítették el a jadavák a rakétákat, stb. Ugyanakkor az inspiráció ebben nem kérdéses. Megértitek, hogy az ő szerepük a drámában az, hogy elkészítsék a rakétákat, stb. Ez nem az inspiráció kérdése. A drámának megfelelően a pusztulásnak be kell következnie. Arra emlékeznek, hogy rakétákat használtak a Mahabharat háborúban. Bármi történt a múltban, annak meg kell ismétlődnie. Ti garantáljátok, hogy megalapítjátok a mennyországot Bharatban, ahol csak egy vallás lesz. Ti azt nem írjátok, hogy a sok vallás meg fog semmisülni. Világosan leírják a képekre, hogy amikor a mennyország megalapításra kerül, semmilyen más vallás nem marad. Ti most megértitek mindezt. A legnagyobb szerep Shiváé, Brahmáé és Vishnué. Brahma válik Vishnuvá és Vishnu válik Brahmává. Ezek nagyon mély dolgok. Hogy Vishnu hogyan válik Brahmává és Brahma hogyan válik Vishnuvá, gyorsan belép az értelmes gyermekek intellektusába. Az istenségi közösség is megteremtődik. Ez nem csak egy megteremtésének a kérdése. Ti, gyermekek megértitek ezeket a dolgokat. A világon egyetlen egy személy sem érti meg ezeket a dolgokat. Bár ők imádják Lakshmit és Narayant, és Vishnut, ők nem értik, hogy Vishnu, Lakshmi és Narayan dupla formája, azoké, akik uralják a királyságot az új világban. Ugyanakkor semmilyen emberi lény nem rendelkezik négy karral. Ez a cél és tárgy, amit megmutatnak a szubtilis régióban, azért van, hogy reprezentálja a családi ösvényt. Senki nem tudja, hogy a világ történelme és földrajza hogyan ismétlődik. Mivel nem ismerik az Atyát, hogyan ismerhetnék a teremtést? Csak az Atya mondja el nektek a teremtés eleje, közepe és vége tudását. A rishik és a munik korábban azt mondták, mi ezt nem tudjuk. Ha ők ismernék az Atyát, ismernék a teremtés elejét, közepét és végét is. Az Atya azt mondja, én csak egyszer jövök el és elmondom nektek az összes tudást, és aztán nem jövök el újból. Tehát, ők hogyan ismerhetnék a Teremtőt, vagy a teremtés elejét, közepét és végét. Az Atya maga azt mondja, én nem jövök el máskor, mint az átmeneti korban. Ti hozzám kiáltotok az átmeneti korban. Az aranykorra azt mondják, tiszta, és a vaskorra azt mondják, tisztátalan. Ezért én biztosan eljövök a tisztátalan világ végén. Én eljövök a vaskor végén, és a tisztátalant tisztává teszem. Az aranykor elején mindannyian tiszták. Ez valami nagyon könnyű dolog, amit meg kell érteni. Az emberek nem értenek semmit azzal kapcsolatban, hogy a Tisztító Atya mikor jön el. Ez most a vaskor vége. Ha még mindig 40.000 év lenne hátra a vaskorból, ahogy ők mondják, akkor még mennyivel tisztátalanabbá válnátok? Akkor olyan nagy lenne a szomorúság. Egyáltalán nem lenne semmilyen boldogság. Mivel semmit nem értenek, ők teljes sötétségben vannak. Ti ezt megértitek. Nektek, gyermekeknek találkoznotok kellene egymással. Nektek el kell magyaráznotok a képeket nagyon világosan. Az összes kép elkészült a drámának megfelelően. Gyermekek, megértitek, hogy ahogy az idő múlik, a dráma ugyanúgy folytatódik. Néhány gyermek állapota folyamatosan ingadozik. Néha magasan és néha alacsonyan vannak. Ezeket a dolgokat nagyon világosan meg kell érteni. Néha rossz ómenek vannak és így erőfeszítést kell tenni azért, hogy eltávolítsák azokat az ómeneket. Baba ismételten elmondja nektek, gyermekeknek: Mivel test tudatossá váltok, ezért van konfliktus. Nektek lélektudatossá kell válnotok. Ti, gyermekek sok testi tudatossággal rendelkeztek. Váljatok lélektudatossá, és képesek lesztek arra, hogy emlékezzetek az Atyára és folyamatosan fejlődni fogtok a szolgálatban. Azok, akik egy magas státuszt akarnak igényelni, állandóan elfoglaltak maradnak a szolgálatban. Ha ez nincs ott valaki szerencséjében, ő nem lesz képes arra, hogy megtegye ezt az erőfeszítést. Ő maga azt mondja, Baba, én képtelen vagyok arra, hogy önmagamba szívjam a tudást. Az nem ül meg az intellektusukban. Azok, akik mindent önmagukba szívnak, nagy boldogságot is tapasztalnak. Ők abban hisznek, hogy Shiv Baba eljött. Az Atya most azt mondja, gyermekek, mindent értsetek meg nagyon világosan és magyarázzatok másoknak. Néhányan elfoglaltak maradnak a szolgálatban, ők folyamatosan erőfeszítést tesznek. Gyermekek, megértitek, hogy bármilyen másodperc múlik el, az fel van véve a drámában és az ugyanilyen módon meg fog ismétlődni. Elmagyarázták nektek, gyermekeknek, hogy sok új eljön, hogy meghallgassa a kinti előadásokat. Ti tudjátok, hogy olyan sok ember tart előadásokat a Gita, a védák és szentírások alapján. Nem tudják, hogy Isten eljön ide, és elmagyarázza nekünk a saját titkait és a teremtés eleje, közepe és vége titkait. Csak a Teremtő jön el, és mondja el nektek az összes tudást. Az Atya kötelessége az, hogy trikaldarshivá tegyen benneteket. Ezeket a dolgokat nem említik a szentírásokban. Ezek a dolgok újak. Baba újból és újból magyaráz nektek: Bárhova is menjetek, először is magyarázzátok el, hogy ki a Gita Istene, Shri Krishna, vagy a testetlen Shiva? Ti nem lesztek képesek arra, hogy elmagyarázzátok ezeket a dolgokat a vetítőkkel. A kiállításokon előttük tartjátok a képeket, és azt követően, hogy magyaráztok nekik, megkérdezitek tőlük. Most mondjátok el nekünk: Ki a Gita Istene? Ki a Tudás Óceánja? Krishnát nem lehet annak nevezni. Ki a tisztaság, a béke és boldogság Óceánja, a Felszabadító, és a Vezető? Először is, arra kell késztetnetek őket, hogy ezt leírják, azzal, hogy kitöltik a formanyomtatványt, és aztán kérjétek meg őket, hogy írják alá. (Madarak hangja volt hallható) Nézzétek, milyen sokat harcolnak. Ebben az időben harc van az egész világban. Még az emberi lények is harcolnak egymással. Csak az emberi lények rendelkeznek intellektussal, hogy bármit is megértsenek. Emlékeznek az emberi lények öt bűnére. Ez nem vonatkozik az állatokra. Ez egy bűnös világ. A világra azt mondják, hogy az emberi lényeké. A vaskorban ott van az ördögi közösség, míg az aranykorban ott van az isteni közösség. Ti most megértitek a teljes különbséget. Azt be tudjátok bizonyítani az embereknek. Ezt nagyon világosan ábrázolják a létra képén. Az alján tisztátalanok, és a tetején tiszták vannak. Ez azon nagyon világos. A létra képe az első számú: a felemelkedés állapota és a lecsúszás állapota. A létrának ez a képe nagyon jó. Mit tudunk arra írni, hogy az emberek nagyon világosan megértsék, hogy ez valóban a tisztátalan világ, és a mennyország volt a tiszta világ. Itt mindenki tisztátalan. Egyetlen egy sem lehet tiszta. Nektek ilyen gondolatokkal kellene rendelkeznetek éjszaka és nappal. Atam Prakash gyermek azt írja: Baba, elkészítsem ezt a képet? Baba azt mondja, köpüld a tudás óceánját, és készíts bármilyen képet, de a létra képének nagyon jónak kell lennie. Ti azzal sokat tudtok magyarázni. 84 születést vettetek és aztán vettétek az első számú születést. Nektek a lecsúszás állapotából el kell mennetek a felemelkedés állapotába. Nektek, mindannyitoknak ezen kellene gondolkoznotok. Hogyan másként lennétek képesek arra, hogy szolgálatot végezzetek? Nagyon könnyű magyarázni a képek használatával. Az aranykor után le kell jönnötök a létrán. Ti, gyermekek megértitek, hogy színészek vagytok. Ti azonnal nem mentek az aranykorba, amikor innen átszállításra kerültök. Nektek először is el kell mennetek a csend földjére. Igen, közöttetek azok, akik önmagukat színészeknek tekintik a drámában, szintén sorszám szerintiek. A világon senki más nem tudja azt mondani, hogy ők színészek. Mi leírjuk, hogy bár ők színészek a drámában, de nem ismerik a Teremtőt, a Rendezőt, vagy a dráma elejét, közepét és végét, és így ők első osztályú oktalanok. Isten mondja ezt. Shiva Isten beszél Brahma testén keresztül. A Tudás Óceánja az a testetlen Egy. Ő nem rendelkezik saját testtel. Ezek a módszerek a megértéshez nagyon világosak. Nektek, gyermekeknek nagy mámorral kellene rendelkeznetek. Mi senkit nem rágalmazunk. Ezek a dolgok igazak. Ti kinyomtathattok egy képet az összes rangidősről. Megmutathatjátok a létra képét bárkinek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy megalapítsátok a békét és boldogságot Bharatban, és hogy Bharatot mennyországgá tegyétek, tartsatok szemináriumokat egymás között. Kövessétek a shrimatot és szolgáljátok Bharatot ily módon.

2. Annak érdekében, hogy fejlődjetek a szolgálatban, és egy magas státuszt igényeljetek a szolgálaton keresztül, tegyetek erőfeszítést azért, hogy lélektudatosak maradjatok. Köpüljétek a tudás óceánját.

Áldás:
Legyetek igaz lemondók, akik megtapasztaljátok a szerencsét azzal, hogy lemondással rendelkeztek az emelkedett dharnátokban.

A Brahminok emelkedett dharnája a teljes tisztaság. Arra emlékeznek erről a dharnáról: Ti nem szegitek meg a dharnátokat, még akkor sem, ha meg kell halnotok. Bármilyen szituációban, függetlenül attól, hogy le kell mondanotok valamiről vagy tolerálnotok kell valamit, vagy szembe kell néznetek ellenállással vagy bátorsággal kell rendelkeznetek, hogy megtartsátok ezt a dharnát, ti azt boldogan teszitek. Ne tekintsétek a lemondást lemondásnak, de azt tapasztaljátok meg szerencseként, és igaz lemondónak fognak nevezni benneteket. Azokat, ilyen dharnával, nevezik igaz Brahminoknak.

Slogen:
Azok mester mindenható hatalmak, akik minden erőiket rendben tartják.