20.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, felejtsetek el mindent, amit láttok azokkal a szemekkel, beleértve a saját testeteket is, és emlékezzetek az egy Atyára, mert annak mind meg kell semmisülnie.

Kérdés:
Milyen erőfeszítést kell tennetek annak érdekében, hogy elnyerjétek egy királyi státusz lottószelvényét az aranykorban?

Válasz:
1) Annak érdekében, hogy egy királyi státuszt igényeljetek az aranykorban, fordítsatok teljes figyelmet önmagatokra. Nézzétek meg, hogy nincs-e benneteket ördögi szellem. Ha van bármilyen ördögi szellem, nem lesztek képesek arra, hogy feleségül vegyétek Lakshmit. Annak érdekében, hogy királlyá váljatok, nektek itt kell alattvalókat teremtenetek.
2) Nektek itt sírás biztossá kell válnotok. Ha sokkot kaptok, miközben valamilyen testi lényre emlékeztek, és elhagyjátok a testeteket, a státuszotok meg fog semmisülni és ezért nektek erőfeszítést kell tennetek azért, hogy az Atya emlékezésében maradjatok.

Ének:
Ha nem ma, akkor holnap a felhők szertefoszlanak.

Om shanti.
Shiv Baba azt mondja, Om Shanti. Aztán ez a lélek is azt mondja, Om Shanti. Az, az Egy a Legfelső Lélek és ez az egy Prajapita. Az a lélek azt mondja, Om Shanti és a gyermekek is azt mondják, Om Shanti. Nektek ismernetek kell önmagatok vallását. Az emberek nem ismerik önmaguk vallását. Az Om Shanti azt jelenti, én, a lélek a béke megtestesítője vagyok. A lélek tartalmazza a tudatot és az intellektust. Ők ezt elfelejtik, és egyszerűen csak a tudatra utalnak. Ha ők megkérdezik, „A lélek hogyan tud békét találni”, mondjátok el nekik, csodálatos, ez valami, amit meg kell kérdezni? Egy lélek maga a béke megtestesítője, a béke földjének egy lakója. Ti ott fogtok békét találni. Amikor egy lélek elhagyja a testét, csendessé válik. Ez az egész világ. Minden léleknek el kell játszania a szerepét ezen belül. Hogyan tudnátok csendessé válni, amikor cselekednetek kell. Az emberi lények olyan sokat vándorolnak, hogy elérjék a békét. Ők nem tudják, hogy nekünk, lelkeknek az eredeti vallásunk a béke. Ti most tudtok a lelkek vallásáról. Egy lélek olyan, mint egy pont. Az Atya elmagyarázta: Mindenki azt mondja, „Üdvözlet a testetlen Legfelső Léleknek”. Csak azt az egyet lehet a Legfelső Atyának nevezni. Ő testetlen, és azt mondanák Neki: Üdvözlet a Legfelső Léleknek, Shivának. A ti intellektusotok jógája most abban az irányban van. Az emberi lények mind test tudatosak. A jógájuk nem az Atyával van. Mindent elmagyaráznak nektek, gyermekeknek. Azt mondják, üdvözlet Brahma istenségnek. Azt soha nem mondják, üdvözlet a Brahmának, Legfelső Léleknek. Csak az Egyetlent hívják a Legfelső Léleknek. Ő a Teremtő. Ti tudjátok, hogy Shiv Baba gyermekei vagytok. Ő megteremtett benneteket Brahmán keresztül, és önmagához tartozóvá tett. Ő Brahma lelkét is önmagához tartozóvá tette azért, hogy átadja neki az örökséget. Baba Brahma lelkének is azt mondja: Emlékezz Rám. Ő a BK-nek is azt mondja: Emlékezzetek Rám állandóan, és mondjatok le a testetek tudatosságáról. Ezek a tudás aspektusai. Mi 84 születést vettünk, és a testeink most lecsúszottak. Azok beteggé és megbetegedetté váltak. Ti, gyermekek teljesen szabadok vagytok a betegségtől. Az aranykorban nem voltak betegségek. Ott mindenki örökké egészséges volt és soha senki nem ment csődbe. Ti most megkapjátok a 21 születésetek örökségét és így nem mehettek csődbe. Itt mindenki folyamatosan csődbe megy. Elmagyarázták a gyermekeknek, hogy ők azt éneklik „Üdvözlet a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek, Shivának” Ők azt nem mondanák Brahmának: Legfelső Lélek. Őt Prajapitának (az emberiség Atyjának) hívják. Az istenségek ott vannak a szubtilis régióban. Senki nem tudja, hogy az a Prajapita aztán egy angyallá válik. A szubtilis régió egy lakójává válni azt jelenti, szubtilis testtel rendelkezni. Most az Atya elmondta nektek, gyermekeknek: Állandóan emlékezzetek Rám. Testetlenek vagytok, és én is testetlen vagyok. Nektek állandóan Rám kell emlékeznetek, és el kell távolítanotok az intellektusotok jógáját minden testi lénytől. Bármit lássatok azokkal a szemekkel, beleértve a saját testeteket is, annak mind meg kell semmisülnie. Aztán el fogtok menni a boldogság földjére a béke földjén keresztül. Bennetek ott van a vágy a béke azon földje, vagyis Krishna földje iránt. Ezért, az Atya azt mondja, emlékezzetek a béke földjére és a boldogság földjére. Bár az aranykorban tisztaság, béke és boldogság van, ti azt nem nevezhetitek a béke földjének. Nektek cselekednetek kell. Nektek uralkodnotok kell. A tettek, amiket végrehajtotok az aranykorban, nem bűnös tettek, mert Maya ott nem létezik. Ezt nagyon könnyű megérteni. Az Brahma nappala, és ti nappal nem botladoztok. Ti a sötét éjszakában botladoztok, így a ciklus fele az odaadás, Brahma éjszakája, és a ciklus másik fele Brahma nappala. Baba elmagyarázta: Vannak helyek, ahol hat hónapig nappal és hat hónapig éjszaka van. Ugyanakkor, ezt nem magyarázzák el a szentírásokban. A szentírásokban magyaráztak Brahma nappaláról, és Brahma éjszakájáról. Miért nem mondják azt, Vishnu éjszakája? Ott az egy, Vishnu nem rendelkezik tudással. Ti, Brahminok tudjátok, hogy az Brahma és a Brahma kumarok és kumarik korlátlan éjszakája és nappala. Azt nem mondhatjátok, Shiv Baba éjszakája és nappala. Gyermekek, tudjátok, hogy fél cikluson át nappal és fél ciklusra éjszaka van. Ilyen a játék. A szannyasik nem ismerik a családi ösvényt. Ők az elszigetelődés ösvényén vannak. Ők nem ismerik a mennyország és pokol aspektusát. Megkérdezik, honnan jött a mennyország, mert még a szentírásokban is az aranykort pokollá változtatták. Baba most nagyon édes dolgokat mond el nektek. Ő azt mondja, gyermekek, én testetlen, a Tudás Óceánja vagyok. Ezen tudás átadásának a szerepe felmerül ebben az időben. Az Atya átadja a saját bemutatását. Az én tudásom nem merül fel az odaadás ösvényén. Az összes tradíció és szokás, amik ebben az időben folytatódnak, az odaadás ösvényéhez tartoznak. A drámának megfelelően a hívők bármilyen érzéssel imádjanak valakit, én vagyok az eszköz, hogy egy víziót adjak nekik arról a valakiről. Abban az időben a tudás szerepe nem marad felmerült az én lelkemben. Az most merül fel. Ugyanúgy, ahogy a ti kereketek is fel van töltve 84 születéssel, így bármi legyen fix a drámában számomra a szerepemként, az lejátszódik a maga idejében. Ebben semmilyen kétség nem kérdéses. Ha a tudás felmerülne bennem az odaadás ösvényén, én azt elmondanám. Ott még Lakshmi és Narayan sem rendelkeznek ezzel a tudással. Ez nincs rögzítve a drámában. Az emberek csak mondják, hogy egy ilyen és ilyen guru adott nekik megváltást, de a guruk hogyan tudnak megváltást adni? Nekik is van szerepük. Néhányan azt mondják: A világ biztosan megismétlődik, a ciklus folyamatosan forog. Ők egy forgó kereket ábrázoltak. Csak nézzétek meg a világciklus csodáját. Azzal, hogy forgatjátok a kereket, képesek vagytok arra, hogy megkeressétek a megélhetéseteket. Azzal, hogy ismeritek a világciklust, megkapjátok a jutalmat 21 születésre. Baba elmagyarázza a pontos jelentést. Az összes többi pontatlanul magyaráz. A zár az intellektusotokon nyitva van. A legmagasabb Isten és a következő Brahma, Vishnu és Shankar, a szubtilis régió lakói. Aztán, a testi világban először ott van Lakshmi és Narayan és aztán Jagadamba és Jagadpita. Ők az átmenetben vannak, de még mindig emberi lények. Nem rendelkeznek extra karokkal. Brahmának is csak két karja van. Az odaadás ösvényének képein olyan sok karral ábrázolják őket. Ha valakinek 8 karja lenne, akkor 8 lábúnak kellene lennie. De ez nem így van. Ők Ravant tíz fejjel ábrázolják, így neki húsz lábbal kellene rendelkeznie. Mindaz játék a bábukkal. Ők semmit nem értenek. Amikor felolvassák a Ramajanat, sok ember sír. Az Atya elmagyarázza: Mindaz az odaadás ösvénye. Amióta elkezdtétek követni a bűn ösvényét, csúnyákká váltatok azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültetek. Most ebben az egy születésben igénylitek az örökségeteket 21 születésre azzal, hogy megkötitek a tudás máglyájára ülni kötését. Ott lélektudatosak maradtok. Levedlitek az öreg testeteket és egy újat vesztek. Ott a sírás nem kérdéses. Amikor egy bébi születik, ők nagy boldogsággal gratulálnak és ünnepelnek, de ha a bébi a következő nap meghal, ők sírnak és jajgatnak. Ez a szomorúság világa. Tudjátok, hogy az egész játék Bharatról szól. Bharat az örökkévaló föld. Csak itt van boldogság és szomorúság, a mennyország és pokol öröksége. Biztosan a mennyei Istennek, az Atyának kellett megteremtenie a mennyországot. Ha ez több százezer év kérdése lenne, hogyan lenne bárki is képes arra, hogy emlékezzen bármire is? Senki nem tudja, hogy mikor lesz újból mennyország. Ők azt mondják, hogy a vaskorból még 40.000 év van hátra. Ha ti 84 születést vesztek 5.000 év alatt, ki tudja mennyi születést vennétek 40.000 év alatt? Ti, gyermekek most megértettétek. Ti most a fényben vagytok, de azok mind, akik nem rendelkeznek tudással, a tudatlanság mocsarában vannak. Ez a tudatlanság sötét éjszakája. Senki nem rendelkezik a világciklus tudásával. Mi színészek vagyunk. Ennek a világciklusnak négy része van. Csak az emberek értik meg ezeket a dolgokat. Most ti, gyermekek tudjátok, hogy az Atya tudásteljes. Ő átadja nektek a különlegességeket, amikkel rendelkezik. Ti megkapjátok az örökséget a Tudás Óceánjától. Baba mindig elmondja nektek: Ne emlékezzetek testi lényekre. Bár én egy a testi lényen keresztül beszélek, nektek mégis rám, a testetlenre kell emlékeznetek. Ha ti folyamatosan emlékezéssel rendelkeztek, a tudást is önmagatokba fogjátok szívni, hogy az intellektusotokon a zár megnyíljon. Kezdjétek 15 perccel, vagy fél órával, és aztán azt folyamatosan növeljétek. Senki másra, csak az Atyára szabadna emlékeznetek a végén. Ezért van az, hogy a szannyasik is mindenről lemondanak, és tapasziában ülnek, így, amikor elhagyják a testeiket, az atmoszféra körülöttük mindenhol békéssé válik, ugyanúgy, mint amikor egy nagyszerű lélek elhagyja a testét a városban. Ti most rendelkeztek tudással arról, hogy a lelkek örökkévalók, és azok nem merülnek el a fényben. Ők nem rendelkeznek ezzel a tudással. Baba elmagyarázza, hogy a lelkek soha nem semmisülnek meg és a tudás, amivel a lelkek önmagukban rendelkeznek, szintén soha nem semmisül meg. A dráma múlhatatlan. Az arany, ezüst, réz és vaskorok ciklusa folyamatosan forog. Ti Lakshmivá és Narayanná váltok, és aztán más vallások lelkei is folyamatosan lejönnek, sorszám szerint. Isten az Atya, az Egyetlen. A kiterjedés folyamatos az aranykortól a vaskorig. Más fa nem növekszik. Csak egy ciklus van, és ők is csak az Egyetlenre emlékeznek. Ők emlékeznek guru Nanakra, de neki is a saját idejében kell eljönnie. Mindenkinek el kell jönnie a születés és halál ciklusába. Az emberek abban hisznek, hogy Krishna mindenhol jelen van. Néhányan egy lényben, és mások valaki másban hisznek. Baba elmagyarázza: Gyermekek, magyarázzátok el taktikusan, hogy mindenki Istene a testetlen Egy. A Gitában azt mondják, Isten beszél, így a Gita az összes vallásos szentírás anyja és atyja, mert mindenki megváltást kap a Gitán keresztül. Az Atya eltávolítja mindenki szomorúságát, és nekik boldogságot ad. Bharat mindenki zarándokhelye. Csak az Atyán keresztül van az, hogy megváltást kaptok. Ez az ő szülőhelye és mindenki Rá emlékszik. Az Atya az, aki eljön, és mindenkit szabaddá tesz Ravan királyságától. Ez most az extrém pokol. Az Atya azt mondja: Oh, lelkek, testekben, nektek most haza kell térnetek. Egyszerűen emlékezzetek rám. Ha ti csapdába estek bármilyen emberi lényben, nektek sírnotok kell. Nektek csak az Egyetlenre szabadna emlékeznetek. Nektek oda kell mennetek, ahol nem fogtok sírni 21 születésen át. Ha valaki meghal és ti elkezdtek sírni, nem lesztek képesek arra, hogy sírás-biztossá váljatok. Ha miközben valakire emlékeztek, ti sokkot kaptok, és elhagyjátok a testeteket, ott lesz a degradáció. Nektek emlékeznetek kell Shiv Babára. Sokan kapnak szívszélütést. Miközben sétáltok, és mozogtok, nektek emlékeznetek kell az egy Atyára. Ezt is az intellektusba szívják. Mivel nem emlékeztek Babára a nap folyamán, arra késztetnek benneteket, hogy üljetek le a gyülekezetben. Ott van a kollektív erő, amikor mindenki együtt van. Ha bárki másra is emlékeztek az intellektusotokkal, nektek újjá kell születnetek. Bármi is történik, nektek stabilnak kell maradnotok. A testek tudatosságának nem szabad megmaradnia. Bármennyi ideig maradjatok az Atya emlékezésében, az lejegyzésre kerül az emlékezésetek felvételében. Ti nagyon boldogok is lesztek, tudva, hogy gyorsan el fogtok innen menni és a trónotokra ültök. Az Atya mindig azt mondja: Gyermekek, nektek soha nem szabad sírnotok. Csak az özvegyek azok, akik sírnak. Nektek itt teljesen erényessé kell válnotok, és aztán az múlhatatlanná válik. Erőfeszítésre van szükség. Nektek figyelnetek kell önmagatokra. Ha bennetek van bármilyen ördögi szellem, nem lesztek képesek arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Narad egy hívő volt és feleségül akarta venni Lakshmit. Amikor látta a saját arcát, az olyan volt, mint egy majomé. Ti erőfeszítést tesztek azért, hogy feleségül vegyétek Lakshmit. Valaki, akiben ott van az öt bűn, hogyan tudná feleségül venni Lakshmit? Nagy erőfeszítésre van szükség. Ti egy nagy lottószelvényt nyertek. Mi biztosan királyokká válunk, és aztán ott lesznek az alattvalók is. Ott lesz a több százezres kiterjedés. Amikor bárki eljön, először is adjátok át az Atya bemutatását. Mi a kapcsolatod a Tisztítóval, a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel? Nekik biztosan azt kellene mondaniuk, hogy Ő az Atya. Kérjétek meg őket, hogy írják le, hogy egyedül Ő a Tisztító, aki mindenkit tisztává változtat tisztátalanból. Amikor ők ezt írásban is leírják, nem fognak vitatkozni. Mondjátok el nekik: Ti azért jöttetek el ide, hogy figyeljetek, vagy beszéljetek? A Megváltás Adományozója mindenki számára a Testetlen. Ő soha nem rendelkezik szubtilis, vagy testi formával. Achcha. Mi a kapcsolatotok Prajapitával? Ez az egy testi, míg az, az Egy a testetlen Atya. Mi arra az Atyára emlékezünk. Az a cél és a tárgy. Mi igényelni fogjuk a királyságunkat Rajta keresztül. Om Shanti.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ne engedjétek meg az intellektusotoknak, hogy bármilyen testi lény csapdájába essen. Nektek fenn kell tartanotok az emlékezésetek pontos felvételét. Soha nem szabad sírnotok.

2. Nektek stabilizálnotok kell önmagatokat a békétek eredeti vallásában. Ne vándoroljatok körbe békét kutatva. Mindenkit tegyetek szabaddá attól a vándorlástól. Emlékezzetek a béke földjére és a boldogság földjére.

Áldás:
Váljatok szabaddá az elkeseredettségtől és az arroganciától, és vigyétek végbe a megújítás feladatát alázatossággal.

Soha ne váljatok elkeseredetté az erőfeszítéseitekben. „Ezt kell tennem. Ezzé kell válnom.” „A győzelem rózsafüzére az én emlékem”. Váljatok győztessé ezzel a tudatossággal. Ne engedjetek utat az elkeseredettségnek, hogy belépjen a szívetekbe akárcsak egy pillanatra vagy másodpercre. A kettő, az arrogancia és elkeseredettség nem engedi meg nektek, hogy erőssé váljatok. Azok, akik arrogánsak, rendelkeznek az inzultálva lenni sok érzésével is. Ezért, váljatok szabaddá mindezektől, és akkor lesztek képesek véghez vinni a megújítás feladatát.

Slogen:
Üljetek a világ szolgálata trónjára, és képesek lesztek a királyságotok trónjára ülni.