20.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, váljatok szabaddá a kötéstől, és maradjatok elfoglaltak a szolgálatban, mert egy hatalmas bevételt kereshettek ezen a szolgálaton keresztül. Ti a paradicsom mestereivé váltok 21 születésre.

Kérdés:
Nektek, gyerekeknek, mindannyitoknak milyen szokást kell önmagatokba szívnotok?

Válasz:
Hogy elmagyarázzátok a murli pontjait. Ha a Brahmin tanárotok bárhova elmegy, lehetségesnek kell lennie, hogy megtartjátok az órát egymás között. Ha nem tanuljátok meg, hogyan vezessétek az órát, hogyan lenne lehetséges, hogy olyanná tegyetek másokat, mint önmagatok? Nektek nem szabad zavarodottá válnotok a tanárotok nélkül. Ez a tanulmány egyszerű. Továbbra is menjenek az órák, mert erre a gyakorlatra szükség van.

Ének:
Oh ember, nézd az arcod a szíved tükrében.

Om shanti.
Amikor ti, gyerekek meghallgatjátok ezt a tudást, nektek, mindannyitoknak azzal a hittel kell ülnötök, hogy ti lelkek vagytok, és legyen hitetek abban is, hogy az Atya, a Legfelső Lélek beszél hozzátok. Csak az Egy Atya adja át ezeket az utasításokat. Ezeket az utasításokat hívják shrimatnak. A shri mindegyik közül a legemelkedettebbet jelenti. Ő a Korlátlan Atya, akit Istennek, a Magasak közt a Legmagasabbnak hívnak. Sok emberi lény van, akik nem rendelkeznek azzal a szeretettel, hogy a Legfelső Lelket az Atyának tekintsék. Bár ők imádják Shivát és nagy szeretettel emlékeznek Rá, az emberi lények azt is mondják, hogy a Legfelső Lélek ott van mindenkiben. Ezért ki iránt lenne ott az a szeretet? Ezért van az, hogy az intellektusukban nincs szeretet az Atya iránt. A bhakti ösvényén, amikor szomorúak, vagy betegek, megmutatják a szeretetüket. Ők azt mondják: Oh Isten, védj meg engem. Ti, gyerekek tudjátok, hogy a Gita volt a shrimat, amit Isten adott át ezen a szájon keresztül. Nincs más szentírás, amiben Isten raja jógát tanított, vagy átadta a shrimatot. Bharatnak csak egy Gitája van. Annak nagy a hatása. Csak a Gitát mondja el Isten. Amikor az Isten szót mondják, a látásuk a testetlen Egy felé megy. Az emberek az ujjukkal felfelé mutatnak. Ők ezt Krishnáról soha nem mondanák, mert ő egy testi lény. Ti most megértitek a kapcsolatotokat vele. Ezért nektek elmondják, hogy emlékezzetek az Atyára és legyen iránta szeretetetek. A lelkek emlékeznek az Atyjukra. Isten most titeket, gyerekeket tanít. Ezért nektek nagy mámorral kellene rendelkeznetek. Annak állandónak kellene lennie. Az ne úgy legyen, hogy amikor a tanárotok előttetek van, ti mámorosak vagytok, és amikor nincs ott, a mámorotok eltűnik, és azt mondjátok, hogy képtelenek vagytok arra, hogy gondoskodjatok az ósztályról a tanárotok nélkül. Baba elmagyarázza, hogy néhány centrumban a tanár akár 5-6 hónapra is elmehet, és a diákok képesek arra, hogy gondoskodjanak a saját centrumjukról, mert ez a tanulmány nagyon egyszerű. Néhányan vakká és bénákká válnak a tanáruk nélkül. Mivel a tanáruk elment valahová, ők abbahagyják, hogy eljöjjenek a centrumba. Ah, de ott sok más diák is van. Nem vagytok képesek arra, hogy megtartsátok az órát? Amikor egy guru elmegy valahova, a követői gondoskodnak mindenről az ő távollétében. A gyerekeknek szolgálatot kell végezniük. A diákok sorszámszerintiek. BapDada tudja, hova kell elküldeni az első osztályú gyerekeket. Ti, gyerekek sok éven keresztül tanultatok. Ezért nektek biztosan valamit tanulnotok kellett, hogy képesek legyetek arra, hogy együtt legyetek és magatok vezessétek a centrumotokat. Ti továbbra is megkapjátok a murlit. A magyarázatot a pontok alapján adják át. Ti kifejlesztettétek a figyelés szokását, de nem a tudás átadásának szokását. Ha emlékezésben maradtok, képesek lesztek arra, hogy magatokba szívjátok a tudást. A centrumban kell lennie valakinek, aki azt tudja mondani: OK., a tanár nincs itt, így képes vagyok menedzselni a centrumot. Baba a tanárt egy másik jó centrumba küldte szolgálatra. Ezért nektek nem szabad zavarodottá válnotok a tanárotok nélkül. Ha nem váltok olyanná, mint a tanárotok, hogyan fogtok másokat olyanná tenni, mint önmagatok? Hogyan teremtenétek meg az alattvalókat? Mindenki megkapja a murlit. Nektek, gyerekeknek boldognak kellene lennetek, hogy a gadhin ülhettek, és elmagyarázhatjátok a tudást másoknak. Azzal, hogy ezt gyakoroljátok, szolgálatkészekké váltok. Amikor Baba megkérdezi, hogy vajon szolgálatkésszé váltatok-e, senki nem jön előre. Nektek el kell jönnötök a munkátokból, hogy szolgáljatok. Bárhova hívjanak meg benneteket szolgálatra, nektek el kell mennetek oda. A gyerekek, akik szabadok a kötéstől, képesek arra, hogy ilyen szolgálatot végezzenek. A bevétel, amit ettől a Kormánytól kerestek nagyobb, mint azé a kormányé. Isten tanít benneteket, amin keresztül a paradicsom mestereivé váltok 21 születésre. A bevétel, mit megkerestek, olyan hatalmas. Mit kapnátok abból a bevételből? Ideiglenes boldogságot. Itt ti a világ mestereivé váltok. Azok, akik szilárd hittel rendelkeznek, azt mondanák, hogy ők el fognak merülni ebben a szolgálatban. Akárhogyan is, teljes mámornak kell lennie. Ellenőrizzétek önmagatokat és nézzétek meg, hogy vajon képesek vagytok elmagyarázni ezt a tudást másoknak is. Az nagyon könnyű. A vaskor végén több milliárd emberi lény van, míg az aranykorban biztosan nagyon kevesen lesznek. Az Atya biztosan az átmeneti korban jönne el, hogy azt megalapítsa. Az öreg világnak meg kell semmisülnie. A Mahabharat háború nagyon híres. Ez a háború csak azt követően történik meg, hogy Isten eljön, és raja jógát tanít az aranykorért és benneteket a királyok királyaivá tesz. Ő képessé tesz titeket arra, hogy elérjétek a karmateet állapototokat. Ő azt mondja: mondjatok le a testetekről és az összes testi vallásotokról, és csak rám emlékezzetek és a bűneitek folyamatosan elvágásra kerülnek. Erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy önmagatokat egy léleknek tekintsétek, és az Atyára emlékezzetek. Egyetlenegy emberi lény sem ismeri a jóga jelentését. Az Atya elmagyarázza, hogy a bhakti ösvénye fix a drámában. A bhakti ösvényének folytatódnia kell. Ez előre elrendelt a játékban. Ott van a tudás, a bhakti és az érdektelenség. Két típusú érdektelenség van. Az egyik korlátolt és a másik korlátlan. Ti, gyerekek most erőfeszítést tesztek azért, hogy elfelejtsétek az egész világot, mert tudjátok, hogy most Shiva földjére, a tiszta világba fogtok menni. Ti, mindannyian, Brahma kumarok és kumarik testvérek és nővérek vagytok. Ti nem rendelkezhettek bűnös látásmóddal. Manapság az emberek látásmódja bűnössé vált, mert ők tamopradhanok. Ezt a világot pokolnak hívják, de senki nem tekinti önmagát a pokol egy lakójának. Mivel nem ismerik önmagukat, azt mondják, hogy a mennyország és pokol, mindkettő itt létezik. Mindenki azt mondja, ami belép a tudatába. Ez nem a mennyország. A mennyországban egy királyság volt. Ők vallásosak és igazak voltak. Olyan sok erejük volt. Ti most újból erőfeszítést tesztek. Azután a világ mestereivé váltok. Eljöttök ide, hogy a világ mestereivé váljatok. A mennyei Isten, az Atya, akit Shivának, a Legfelső Léleknek hívnak, tanít benneteket. Nektek, gyerekeknek ilyen nagy mámorral kellene rendelkeznetek. Ez a tudás teljesen könnyű. Nektek, gyerekeknek le kell mondanotok az öreg szokásaitokról. A féltékenység szokása nagyon nagy kárt okoz. Minden, ami a tiétek, a murlitól függ, amiből bárkinek elmagyarázhatjátok ezt a tudást. Akárhogyan is, néhányakban belül féltékenység van. Ők úgy érzik: az az egy nem egy tanár. Ő mit tud? Azután a következő nap nem jönnek el az órára. Ez az öreg szokás az, ami ellenszolgálatot végez. A tudás nagyon könnyű. A kumariknak nincs munkájuk, stb. Amikor valakit megkérdeznek arról, hogy vajon ez a tanulmány, vagy az a tanulmány jó, ők azt mondják: ez a tanulmány nagyon jó. Baba, én nem folytatom tovább azt a tanulmányt. Az én szívem többé nincs abban benne. Ha a fizikai (lokik) apja nincs a tudásban, őt megütik. Néhány nővér még mindig gyenge. Nektek el kell magyaráznotok, hogy ezen a tanulmányon keresztül egy császárnővé váltok. Azon a tanulmányon keresztül csak arra lesztek képesek, hogy penny értékű munkát végezzetek. Ez a tanulmány képessé tesz benneteket arra, hogy a mennyország mestereivé váljatok a jövőtök 21 születésére. Még az alattvalók is a mennyország lakóivá válnak. Jelenleg mindenki a pokol egy lakója. Az Atya most elmondja, hogy ti az összes erénnyel teljesek voltatok. Ti mostanra olyan tamopradhanná váltatok. Ti fokozatosan lejöttetek a létrán. Bharat, amit az arany verébnek hívtak, többé már olyan sem, mint a kő. Bharat százszázalékosan gazdag volt. Az most százszázalékosan elszegényedetté vált. Ti tudjátok, hogy ti voltatok a világ mesterei, az isteniesség urai. Azután, azzal, hogy 84 születést vettetek, mostanra a kő uraivá váltatok. Valójában ők is emberi lények, de őket az isteniesség urainak és a kő urainak hívják. Hallottátok az énekben: nézd meg önmagad és lásd, hogy milyen mértékben váltál érdemessé. Ott van Narad példája. Napról-napra mindenki folyamatosan lefelé jön. Azzal, hogy fokozatosan elbuktak, ők most egészen a nyakukig bele vannak ragadva a futóhomokba. Ti, Brahminok most mindenkit meg fogtok a bóbitájuknál és kihúzzátok őket a futóhomokból. A testnek nincs más része, amit megfoghatnátok. Ezért könnyű őket kihúzni a bóbitájukkal. Annak érdekében, hogy eltávolítsátok őket a futóhomokból, fognotok kell őket a bóbitájuknál. Ők olyannyira meg vannak ragadva a futóhomokban, hogy ne is kérdezzétek. Ez a bhakti királysága. Ti most azt mondjátok: Baba, mi az előző ciklusban is eljöttünk Hozzád, hogy igényeljük a királyságunk szerencséjét. Bár az emberek templomokat építenek Lakshminak és Narayannak, nem tudják, hogyan váltak a világ mestereivé. Ti most ilyen értelmessé váltatok. Ti tudjátok, hogyan érték el a királyságuk szerencséjét, és azután hogyan vettek 84 születést. Birla sok templomot épített, de őket (Lakshmit és Narayant) csak olyannak készítették el, mint a babák. Azok is babák és az az egy (Birla) nagy babákat készít (képmásokat). Ők képmásokat készítenek, és azután azokat imádják. Nem ismerni az ő foglalkozásukat olyan, mint babákat imádni. Ti most megértitek, hogy az Atya milyen gazdaggá tett benneteket és mostanra milyen elszegényedetté váltatok. Azok, akik imádatra méltók voltak, mostanra imádókká váltak. A hívők azt mondják Istenről, hogy Ő mindkettő, imádatra méltó és imádó is, hogy Ő szomorúságot és boldogságot is ad, és Ö tesz mindent. Ők azzal ilyen mámorossá válnak. Ők azt mondják, hogy a lelkek immunisak a tettek hatásával szemben, hogy nem számít, mit esztek, és mit isztok, és hogyan élvezitek önmagatokat. A test az, ami megtapasztalja annak a hatását és az tisztává válik azzal, hogy azt megfürdetitek a Gangeszben. Ezért bármit ehettek, amit akartok. Nézzétek meg, milyen a divat. Valaki bármilyen rendszert és szokást teremtsen, az a rendszer és szokás folytatódik. Az Atya elmagyarázza: most gyertek ki a méreg óceánjából és gyertek Shiva templomába. Az aranykort a tej óceánjának hívják. Ez a méreg óceánja. Ti tudjátok, hogy tisztátalanná váltatok, miközben 84 születést vettetek és ezért kiáltottatok a Tisztító Atyához. Amikor képeket használtok arra, hogy magyarázzatok, az emberek számára könnyűvé válik, hogy megértsék. A teljes 84 születést elmagyarázzák részleteiben a létra képén. Ha nem vagytok képesek arra, hogy bárkinek is elmagyarázzatok egy ilyen könnyű aspektust, Baba megértené, hogy nem tanultok teljesen és egyáltalán nem fejlődtök. Nektek, Brahminoknak az a kötelessége, hogy ezt a tudást elzümmögjétek a rovaroknak, és őket olyanná tegyétek, mint önmagatok. A ti erőfeszítésetek az, hogy levessétek az öreg bőrötöket, és egy újat öltsetek, ahogy ezt egy kígyó teszi. Tudjátok, hogy a testetek öreg és lecsúszott. Azt le kell vedleni. Ez a világ öreg és ez a test is öreg. Nektek most azt le kell vedlenetek, és az új világba kell mennetek. Ez a ti tanulmányotok a mennyország új világáért van. Ennek az öreg világnak meg kell semmisülnie. Az óceán egyetlenegy hullámából mindenhol felfordulás lesz. A pusztulásnak be kell következnie. A természeti katasztrófák senkit nem fognak kihagyni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Távolítsátok el a féltékenység öreg szokásait, amivel rendelkeztek és maradjatok együtt nagy szeretettel. A féltékenység miatt ne hagyjátok abba a tanulmányt.

2. Mondjatok le az öreg és lecsúszott testetek összes tudatosságáról. Váljatok olyanná, mint egy zümmögő lepke és zümmögjétek el másoknak ezt a tudást, és végezzétek el az őket olyanná tenni, mint önmagatok szolgálatát. Váljatok elfoglalttá ebben a szellemi üzletben.

Áldás:
Legyetek jótékony lelkek, akik állandóan feltöltitek a lelkeket az összes kinccsel a Mindenható hatalmának támaszával.

Azok a királyok (a rézkor után) rendelkeztek az adományozás és a jótékonykodás teljes hatalmával, és a saját hatalmuk teljes erejével bárkit azzá tudtak tenni, amivé akartak. Hasonló módon, ti nagy adományozó, jótékony lelkek megkaptátok a különleges hatalmat közvetlenül az Atyától, hogy az anyag és Maya legyőzőivé váljatok. A tiszta gondolataitok alapján bármilyen lelkek képessé tudtok tenni arra, hogy kapcsolatot formáljon az Atyával, és teljesen feltöltitek őket az összes erőkkel. Egyszerűen használjátok ezt a hatalmat pontos módon.

Slogen:
Amikor megünneplitek a teljességet és tökéletességet, akkor az idő, az anyag és Maya búcsút fog inteni nektek.