20.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ha értékelitek Shiv Babát, akkor folyamatosan követitek shrimatját. Követni shrimatot azt jelenti, hogy értékelni az Atyát.

Kérdés:
Ti, gyerekek hogyan vagytok nagyobb varázslók, mint az Atya?

Válasz:
A magasak közt legmagasabb Atyát a Gyereketekké tenni, az Atyát a testetek, a tudatotok és a vagyonotok Örökösévé tenni, és átadni magatokat Neki, ez nektek, gyerekeknek a varázslatotok. Akik most Istent az Örökösükké teszik, 21 születésre egy jogot igényelnek egy örökséghez.

Kérdés:
Kik azok a gyerekek, akikért össze fog ülni a Bíróság?

Válasz:
A Bíróság azokért fog összeülni, akiknek az a gondolatuk, hogy visszavegyék azt, amit adományoztak, és akik ellenszolgálatot végeznek Maya befolyása miatt.

Om shanti.
A szellemi különleges Atya az Egyetlen, aki képmás nélküli, azaz a távoli föld lakója, akit a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek neveznek, itt ül és magyaráz a különleges gyerekeinek. Ő a nagyon távoli földről jön, és tanít titeket ezen a testen keresztül. Akik tanulnak, azok automatikus jógában vannak azzal, aki tanítja őket. Nekik nem kell azt mondani: Ó gyerekek, legyen jógátok a tanárotokkal, vagy, hogy emlékezzetek rá; nem. Itt az Atya azt mondja: Ó szellemi gyermekek! Az az Egyetlen az Atyátok, a Tanárotok és a Gurutok. Legyen jógátok Vele, azaz emlékezzetek az Atyára. Az, az Egyetlen a különleges Baba, a képmás nélküli Egyetlen. Ti ismételten elfelejtitek Őt, és ezért ezt mondani kell nektek. Azzal, hogy az Egyetlenre emlékeztek, aki tanít titeket, a bűneitek el fognak égni. Egy tanár számára nem törvény azt mondani: Nézzetek engem; abban nagy haszon van. Az Atya azt mondja: Egyszerűen emlékezzetek Rám. Csak ezzel az emlékezéssel fognak a bűneitek elvágásra kerülni. Ezt nevezik az emlékezés zarándoklatának. A szellemi különleges Atya, most nézi a gyerekeket. Ti, gyerekek is magatokat lelkeknek tekintitek, és a különleges Atyára, a képmás nélküli Egyetlenre emlékeztek. Ismételten eljöttök egy testbe. Én nem lépek be egy testbe az egész ciklus során. Csak ebben az átmeneti-korban jövök el a távoli földről, hogy tanítsalak benneteket. Erre nagyon jól emlékezzetek: Baba az Atyám, a Tanárom és a Satgurum. Ő a képmás nélküli Egyetlen. Neki nincs saját teste. Tehát hogyan jön el? Ő azt mondja: Én az anyag támaszát veszem. Egy száj támaszát. Én képmás nélküli vagyok. Ti mindannyian olyanok vagytok, akiknek van egy képmásuk. Nekem biztos, hogy szükségem van egy szekérre. Ő nem jönne el egy lovas szekérbe. Az Atya azt mondja: Én ebbe a testbe lépek be. Az a valaki, aki az egyes számú, aztán az utolsó számúvá válik. Akik satopradhanok, azok aztán tamopradhanná válnak. Tehát az Atya tanítja őket azért, hogy újból satoptradhanná tegye őket. Ő elmagyarázza: Ti, gyerekek vagytok azok, akiknek ezt az öt bűnt, Ravannak ebben a királyságában, le kell győznötök és a világ legyőzőivé kell válnotok. Gyerekek emlékezzetek, hogy egy képmás nélküli Atya tanít titeket! Ha nem emlékeztek az Atyára, akkor a bűneitek hogyan égnének el? Ezeket a dolgokat csak most halljátok az átmeneti korban. Ami egyszer megtörténik ebben az időben, az egy ciklus után újból meg fog történni. Ez egy ilyen jó magyarázat. Ehhez egy nagyon széles és korlátlan intellektus szükséges. Ez nem egy bölcsnek, vagy egy szent embernek a gyülekezete. Ti azt az Egyetlent az Atyátoknak és a Gyermeketeknek is nevezitek. Tudjátok, hogy Ő az Atyátok és a Gyermeketek is. Mi mindenünket, amink van, örökségként átadjuk annak a Gyermeknek, és 21 születésre igényeljük az örökségünket az Atyától. Minden szemetet átadunk az Atyának, és Tőle a világ uralkodását igényeljük. Azt mondjátok, Baba az imádat ösvényén azt mondtuk: Amikor Te eljössz, akkor átadjuk magunkat Neked teljesen a testünkkel, a tudatunkkal és a vagyonunkkal. Egy fizikai apa is átadja magát a gyerekeinek. Tehát itt megtaláltátok a képmás nélküli Atyát. Emlékezzetek Rá, és a bűneitek el fognak égni, és aztán haza fogtok térni. Ez egy ilyen hosszú utazás. Nézzétek meg, hogy az Atya hova jön! Ravan öreg királyságba. Ő azt mondja: Az, nincs a szerencsémben, hogy egy tiszta testet kapjak. Hogyan jövök el, hogy a tisztátalant tisztává tegyem? Be kell lépnem a tisztátalan világba és meg kell tisztítanom mindenkit. Éppen ezért egy ilyen Atyát nagyon kéne értékelnetek. Sokan vannak, akik nem is tudják, hogy hogyan értékeljék Őt. Ez azt is jelenti, hogy megtörténik a drámában. Mindenkire szükség van egy királyságban, sorszám szerint. Tehát itt minden típus megteremtődik. Azoknak az állapota, akik egy alacsony státuszt fognak elérni olyan, hogy nem fognak tanulni, és nem fognak az Atya emlékezésében maradni. Az, az Egyetlen a különleges Atya. Még a cselekedete is alokik. Az Ő szerepe nem lehet ugyanolyan, mint bárki másé. Az, az Atya eljön, és egy ilyen emelkedett tanulmányra tanít titeket. Értékelnetek is kell Őt. Követnetek kéne a shrimatját. Azonban Maya ismételten felejtésre késztet benneteket. Maya olyan erőteljes, hogy még a jó gyerekeket is bukásra készteti. Az Atya olyan gazdaggá tesz benneteket, de Maya teljesen megskalpol titeket. Ha Mayától védettek akartok maradni, akkor biztos, hogy az Atyára kell emlékeznetek. Vannak nagyon jó gyerekek, akik az Atyához tartoznak és aztán Mayához, úgy hogy ne is kérdezzétek. Ők nagyon erős árulókká válnak. Maya teljesen elkapja őket az orruknál fogva. Ott vannak a szavak: Az aligátor megette az elefántot. Azonban annak a jelentését senki nem érti. Az Atya mindent nagyon világosan elmagyaráz. Néhány gyermek megérti, de sorszám szerint, aszerint, hogy mennyi erőfeszítést tesznek. Néhányan még arra sem képesek, hogy bármit is magukba szívjanak. Ez egy olyan nagyon emelkedett tanulmány, hogy még csak nem is képesek azt magukba szívni. Az Atya azt mondja, hogy ők nem rendelkeznek egy királyság szerencséjével. Néhányan uk virágok, mások illatos virágok. Ez egy variációs kert. Ilyenekre is szükség van. Egy királyságban szolgáló lányokat és szolgálókat is fogtok találni. Hogyan másképp találnátok szolgáló lányokat és szolgálókat? Itt a királyság kerül megteremtésre. Minden típust meg fogtok találni: Szolgáló lányokat, szolgálókat, hullaégetőket, stb. Egy királyság kerül megalapításra. Ez egy csoda. Az Atya titeket ilyen emelkedetté tesz. Éppen ezért miközben egy ilyen Atyára emlékeztek, a szeretet könnyeinek kéne folyni. Ti a rózsafüzér gyöngyszemeivé váltok. Azt mondjátok: Baba, Te olyan különleges vagy. Nézd, hogy hogyan jössz el és tanítasz bennünket, tisztátalanokat azért, hogy tisztává tegyél. Bár az emberek az imádat ösvényén imádják Shivát, de nem értik, hogy Ő a Tisztító. Akárhogy is van, ők folyamatosan így kiáltanak: Ó Tisztító jöjj el! Gyere és tegyél bennünket gyönyörű istenségekké! Az Atya nektek, gyerekeknek az utasításának szót fogad, és amikor eljön, azt mondja: Gyerekek, váljatok tisztává! E miatt ott van a felfordulás. Az Atya csodálatos. Ő azt mondja a gyerekeknek: Emlékezzetek Rám, és a bűneitek feloldozásra kerülnek. Az Atya tudja, hogy hozzátok, lelkekhez beszél. A lélek az, aki mindent megtesz. A lélek az, aki bűnös cselekedeteket hajt végre. A lélek az, aki aztán a testen keresztül szenvedést tapasztal. Számotokra ott lesz a bíróság, és különösen azoknak a gyerekeknek, akik méltóvá váltak arra, hogy szolgálatot végezzenek, és aztán árulók lettek. Csak az Atya tudja, hogy Maya hogyan nyel le benneteket. Baba én legyőzött voltam, bepiszkítottam az arcomat... Most bocsáss meg nekem! Te elbuktál, most Mayához tartozol, akkor hogyan lehetne megbocsátás? Azoknak a lelkeknek aztán nagyon sok erőfeszítést kell tenniük. Sokan vannak, akiket Maya legyőz. Az Atya azt mondja: Miután itt adományoztatok az Atyának, azt ne vegyétek vissza. Különben mindennek vége lesz. Ott van Harishchandra példája. Miután egy adományt adtatok, nagyon óvatosnak kell maradnotok. Ha azt visszaveszitek, akkor százszoros lesz a büntetés, és aztán egy nagyon alacsony státuszt fogtok kapni. A gyerekek tudják, hogy egy királyság kerül megalapításra. Mindenki másnak, aki egy vallást alapít, a kezdetekben nincs királysága. Egy királyság csak aztán létezhet, amikor öt-hat millióan vannak, és aztán lehet egy nagy tömeg. A kezdetekben egy vagy kettő jön le, és a növekedés utána történik meg. Tudjátok, hogy Krisztus valamilyen koldus formájában fog eljönni. Az egyes szám aztán biztos, hogy az utolsó számban fog létezni. A keresztények azonnal azt mondanák, hogy Krisztus ebben az időben valahol egy koldus formájában létezik. Azt megértik, hogy újra-születést kell vennie. Mindenkinek biztos, hogy tamopradhanná kell válnia. Ebben az időben az egész világ tamopradhan, és a teljes hanyatlás állapotában van. Ez az öreg világ biztos, hogy el kell, hogy pusztuljon. A keresztények is azt mondják, hogy 3000 évvel Krisztus előtt mennyország volt, és hogy az biztosan újból létezni fog. Azonban mindezeket a dolgokat ki magyarázná el? Az Atya azt mondja: Gyerekek, még nem vagytok abban az állapotban. Ők ismételten azt mondják, és azt leírják: Én nem vagyok képes arra, hogy jógában maradjak. Baba megérti ezt a gyerekek tevékenységéből. Ők még félnek is, hogy a híreket átadják Babának. Baba nagyon szereti a gyerekeket. Ő szeretettel üdvözli őket, de a gyerekekben arrogancia van. Maya még a nagyon jó gyerekeket is felejtésre készteti. Baba ezt megértheti. Azt mondja: Én tudás teljes vagyok. Janijananhar (az Egyetlen, aki ismeri belső titkokat) nem azt jelenti, hogy Én tudom, hogy mindenkiben mi van belül. Azért jöttem, hogy tanítsalak benneteket, vagy azért, hogy olvassalak? Én nem olvasok senkiben. Még ez a fizikai valaki sem olvas senkiben. Neki mindent el kell felejtenie. Tehát mit olvasna? Ti eljöttök ide, hogy tanuljatok. Az imádat ösvénye külön van. A bukásnak kell, hogy oka legyen. Csak ezeken a dolgokon keresztül buktok el. A drámának ez a játéka előre elrendelt. Azáltal, hogy az imádat ösvényén a szentírásokat olvassátok, és lejöttök, tamopradhanná váltok. Többé már nem akartok itt maradni ebben a piszkos világban. A vaskor után ott lesz aztán az aranykor. Ez most az átmeneti kor. Mindezeket a dolgokat magatokba kell szívni. Csak az Atya magyarázza el ezeket a dolgokat. A világban mindenki másnál az intellektusukon egy Godrej lakat van. Ti megértitek, hogy isteni erényeitek voltak, és hogy mostanra olyanokká váltatok, akiknek ördögi nyomaik vannak. Az Atya elmagyarázza: Az imádat ösvényének minden dolgát most felejtsétek el. Most csak azt hallgassátok meg, amit Én mondok. Ne hallgassatok ördögit... Most egyedül Engem hallgassatok. Most eljöttem, hogy átvigyelek titeket. Ti az isteni közösség vagytok. Prajapita Brahma lótusz száján keresztül teremtődtetek. Ti mindannyian örökbe fogadott gyerekek vagytok. Őt Adi Devnek nevezik. Őt mahavirnak is nevezik. Ti gyerekek is mahavirok vagytok, akik a jóga erejével Maya felett győzedelmeskedtek. Az Atyát a Tudás Óceánjának is nevezik. Az Atya, a Tudás Óceánja a tudás múlhatatlan ékszerekkel teli tálját adja át nektek. Nagyon sikeressé tesz benneteket. Akik a tudást magukba szívják, azok egy magas státuszt igényelnek. Akik azt nem szívják magukba, azok biztosan egy alacsony státuszt fognak igényelni. Az Atyától korlátlan kincseket kaptok. Ott van Allah Avaldin (Aladin és a csoda lámpa) története is. Tudjátok, hogy ott semmi nem fog hiányozni. Az Atya 21 születésre átadja nektek az örökségeteket. A korlátlan Atya egy korlátlan örökséget ad nektek. Miközben egy korlátozott örökséget kapnak az emberek, biztos, hogy a korlátlan Atyára emlékeznek: Ó Isten! Legyél kegyelmes! Adj áldásokat! Senki nem tudja, hogy mi az, amit át fog nektek adni. Most megértitek, hogy Baba titeket a világ mestereivé tesz. A képeken is megmutatják, hogy a megalapítás Brahmán keresztül történik. Brahma egy hétköznapi formában ül előttetek. Ha a megalapítás megtörténik, akkor ő biztosan abban eszköz lenne. Az Atya ilyen világosan magyaráz. Ti nem vagytok képesek arra, hogy teljes mértékben magyarázzatok. Az imádat ösvényén az emberek elmennek Shankar elé, és azt mondják: Töltsd meg a kötényünket! A lélek azt mondja: Én teljesen elszegényedett vagyok. Töltsd meg a kötényemet! Tegyél engem olyanná! Ti most eljöttetek ide, hogy feltöltsétek a kötényeteket. Azt mondjátok, hogy olyanná akartok válni egy hétköznapi emberből, mint Narayan. Ez a tanulmány azért van, hogy egy hétköznapi emberből Naryanná változzatok. Ki akarna az öreg világba menni? Azonban nem mindenki fog az új világba menni. Néhányan a 25%-os öreg világba fognak menni. Biztos, hogy aztán ott valami hiányozni fog. Ha csak egy pici üzenetet is átadtok valakinek, akkor biztosan a mennyország mestereivé fogtok válni. Most mindenki a pokol mestere. A király, a királynő és az alattvalók, mind a pokol mesterei. Ott dupla koronásak voltak. De többé már nem azok. Manapság senki nem hisz a vallásban. Az istenségi vallásnak vége. Arra emlékeznek: A vallás hatalom. Mivel nem hisznek a vallásban, így nem marad erő. Az Atya elmagyarázza: Legédesebb gyerekek, imádatra méltókból imádókká váltatok. Ugye ti 84 születést vesztek? Mi, Brahminok vagyunk, akik aztán istenségekké válnak, aztán harcosok lesznek. Az egész ciklus belép az intellektusotokba. Mi folyamatosan körbe megyünk a 84 születésnek ezen a ciklusán, és most haza kell térnünk. Egyetlen egy tisztátalan sem mehet oda. A lélek az, aki tisztává és tisztátalanná válik. Az ötvözet az aranyba keveredik. Az nem keveredik az ékszerrel. Ez a tudás tüze, amin keresztül minden ötvözet eltávolításra kerül, és igaz arannyá fogtok válni, majd utána egy ilyen gyönyörű ékszert kaptok. A lelkek most tisztátalanok, és így meghajolnak azok előtt, akik tiszták. A lélek az, aki mindent tesz. Az Atya most elmagyarázza: Gyerekek egyszerűen, állandóan csak Rám emlékezzetek, és a hajótok át fog menni. Tisztává fogtok válni, és elmentek a tiszta világba. Most minden attól függ, hogy mindegyiktek mennyi erőfeszítést tesz. Folyamatosan adjátok át mindenkinek ezt a bemutatást. Az a valaki egy korlátozott apa, és ez az Egyetlen a korlátlan Atya. Csak az átmeneti korban jön el az Atya, hogy átadja nektek a mennyország örökségét. Éppen ezért egy ilyen Atyára emlékeznetek kell. A diákok valaha is elfelejtik a tanárukat? Azonban itt Maya folyamatosan felejtésre késztet benneteket. Nagyon óvatosnak kell maradnotok. Ez egy csatamező. Az Atya azt mondja: Most ne essetek bűnbe! Ne váljatok piszkossá! Most a mennyországba kell mennetek. Csak avval, hogy tisztává váltok, fogtok a tiszta új világ mestereivé válni. Én nektek a világ uralkodását adom. Ez egy kis dolog? Egyszerűen váljatok tisztává ebben az egy születésben. Ha most nem váltok tisztává, akkor el fogtok bukni. Nagyon sok a kísértés. Azzal, hogy a bűnt legyőzitek, a világ mestereivé fogtok válni. Elmondhatjátok nekik világosan, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, aki a világ Guruja, az Egyetlen, aki az egész világnak üdvösséget adományoz. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Az intellektusotok kötényét töltsétek meg a tudás múlhatatlan ékszereivel, és váljatok sikeresekké. Semmilyen arroganciát ne mutassatok.

2. Miután méltóvá váltatok arra, hogy szolgálatot végezzetek, aztán ne váljatok árulókká, és ne végezzetek ellenszolgálatot. Nagyon-nagyon óvatosnak kell maradnotok miután egy adományt adtatok; soha ne legyen az a gondolatotok, hogy azt visszavegyétek.

Áldás:
Maradjatok teljesen tiszták az Egyetlenhez tartozás leckéjével a Brahmin életetekben, és maradjatok a szellemi királyságotokban.

Tegyétek szilárddá az Egyetlenhez tartozás leckéjét, és véssétek magamtokba a tisztaság királyiságát a Brahmin életetekben, és ez a szellemi királyiság folytatódni fog az egész cikluson keresztül. A legfelső lakóhelyen minden lelkek közül a ti szellemi királyiságotok és tisztaságotok ragyogása a legemelkedettebb. A kezdeti időszakban, az istenségi formátokban különösen ott van ez a személyiség. Aztán a középső időszakban a képmásaitokat fegyelemmel, a helyes módon imádják. A Brahmin élet alapja ebben az átmeneti korban a tisztaság királyisága, és így miközben ezt a Brahmin életeteket élitek, biztos, hogy teljesen tisztának kell maradnotok.

Slogen:
Váljatok a tolerancia isteneivé és istennőivé, és akkor még akik sértegetnek, azok is meg fognak ölelni benneteket.