2020. november 20. Sakar murli Om Shanti BapDada Madhuban


Édes gyermekek, ti most a parton vagytok, és keresztül kell mennetek a másik oldalra. Tegyetek előkészületeket azért, hogy hazatérjetek.

Kérdés:

Azzal, hogy melyik aspektusra emlékeztek, fog az állapototok megrázhatatlanná és elmozdíthatatlanná válni?

Válasz:

A múlt az múlt. Ne aggódjatok a múlt miatt, de folyamatosan haladjatok előre. Állandóan és folyamatosan nézzétek az Egyet, és az állapototok megrázhatatlanná és elmozdíthatatlanná fog válni. Ti most elhagytátok a vaskor határait, így miért kellene visszanéznetek? Nem szabad, hogy az egyáltalán húzza az intellektusotokat. Ez egy nagyon szubtilis tanulmány.

Om Shanti. A napok folyamatosan változnak, és az idő folyamatosan múlik. Csak gondolkozzatok el ezen: Az idő elmúlt az aranykortól egészen mostanáig, a vaskor végéig, és ti most a parton vagytok. Az arany, ezüst, réz és vaskorok ciklusa olyan, mint egy modell. Ez a világ nagyon nagy. Gyerekek, most megértettétek ezt a modellt. Korábban nem tudtátok, hogy ez most a vaskor vége. Ti, gyerekek most ezt megértitek. Ezért, az intellektusotoknak körbe kellene mennie az egész cikluson az aranykortól egészen mostanáig, és gyertek, és álljatok a vaskor vége partjánál. Nektek meg kellene értenetek, hogy az idő folyamatosan ketyeg, és a dráma ciklusa folyamatosan forog. A drámából most mennyi maradt? Csak egy nagyon kevés maradt. Korábban ezt nem tudtátok. Az Atya elmondta nektek, hogy mostanra csak egy kis sarok maradt. Nagyon kevés idő maradt hátra, mielőtt elhagyjátok ezt a világot és elmentek a másik világba. Ti most megkaptátok ezt a tudást. Körbementünk a cikluson az aranykortól, és most elérkeztünk a vaskor végéhez. Nekünk most haza kell térnünk. Ott vannak a bejárat és a kijárat kapui. Ez ugyanígy van itt is. Nektek, gyerekeknek el kellene magyaráznotok, hogy mostanra csak egy kis parti sáv maradt. Ez a legemelkedettebb átmeneti kor. Mi most a parton állunk. Nagyon kevés idő maradt hátra. Most el kell távolítanunk a ragaszkodásunkat ettől az öreg világtól. Most el kell mennünk az új világba. Egy nagyon egyszerű magyarázatot adtak nektek. Ezt őrizzétek meg az intellektusotokban. Nektek továbbra is forgatnotok kell a ciklust az intellektusotokban. Ti többé nem vagytok a vaskorban. Ti elhagytátok azt a partot. Ezért, mivel elhagytátok az öreg világot, miért kellene azokra emlékeznetek a másik oldalon? Mi most a legemelkedettebb átmeneti korban vagyunk, és így miért kellene visszanéznünk? Miért kellene, hogy az intellektusunk jógája összekapcsolódjon a bűnös világgal? Ezek nagyon szubtilis dolgok. Baba tudja, hogy néhány gyermek még egy penny értékben sem érti ezt. Ahogy valamit hallanak, azt el is felejtik. Nektek nem szabad visszanéznetek. Mindenért használjátok az intellektusotokat. Mi keresztülmegyünk a másik oldalra, így miért kellene visszanéznünk? A múlt az múlt. Az Atya azt mondja, én ilyen kifinomult dolgokat magyarázok nektek. Ennek ellenére, ti, gyermekek miért tekintetek állandóan vissza? Ti még mindig a vaskor körül bóklásztok. Az Atya azt mondja, a nyakatokat fordítsátok erre az oldalra. Annak az öreg világnak semmi haszna. Baba arra inspirál benneteket, hogy legyen érdektelenségetek az öreg világban. Az új világ ott van előttetek, és ezért érdektelenséggel kell rendelkeznetek az öreg világban. Csak gondolkozzatok el azon: A mi állapotunk milyen? Az Atya azt mondja, a múlt az múlt. Ne emlékezzetek a múltra. Ne legyen semmi vágyatok az öreg világgal kapcsolatban. Nektek most csak a boldogság földjére menés egy emelkedett vágyával szabadna rendelkeznetek. Csak a boldogság földjét őrizzétek meg az intellektusotokban. Miért kellene visszafordulnotok? Ugyanakkor, közületek sokan visszafordulnak. Ti most a legemelkedettebb átmeneti korban vagytok. Ti elmozdultatok az öreg világtól. Ez valami, amit meg kell érteni. Nektek sehol nem szabad megállnotok. Ne nézzetek sehol körbe. Ne emlékezzetek a múltra. Az Atya azt mondja, folyamatosan haladjatok előre, és ne nézzetek vissza. Folyamatosan nézzetek egy irányba, mert csak akkor fog az állapototok megrázhatatlanná, stabillá és elmozdíthatatlanná válni. Azzal, hogy folyamatosan azt a másik oldalt nézitek, ti a barátaitokra és rokonaitokra fogtok emlékezni az öreg világból. Ez sorszám szerinti. Ma valaki nagyon jól halad előre, és holnap elesik és elkeseredetté válik. Olyan rossz ómenek vannak, hogy többé már nem érzi úgy, hogy meghallgassa a Murlit. Csak gondolkozzatok el ezen. Ugye ez így történik. Az Atya azt mondja, ti most az átmenetben álltok. Ezért nektek csak előre szabadna néznetek. Csak amikor emlékeztek arra, hogy az új világ előttetek van, fogtok boldogsággal rendelkezni. Ti most hívótávolságon belül vagytok. Azt mondják: Most látjuk a földünk fáit. Ha kiáltotok, akkor ők nagyon gyorsan meg fognak benneteket hallani. Hívótávolságon belül lenni, azt jelenti, hogy ők előttetek vannak. Ahogy emlékeztek az istenségekre, ők eljönnek. Korábban ők nem jöttek el. Korábban azok, a férjetek családjából, eljöttek a szubtilis régióba? Most azok a szüleitek otthonából, és a férjetek otthonából együtt eljönnek. És mégis miközben előrehaladnak, néhány gyermek felejt. Az intellektusuk jógája visszafele megy. Az Atya azt mondja, ez mindannyitok számára az utolsó születés. Nektek nem szabad visszafele mozognotok. Nektek el kell mennetek a másik oldalra. Keresztül kell mennetek erről az oldalról a másik oldalra. A halál is közel jön. Nektek csak egy lépést kell tennetek. Amikor a csónak eléri a partot, nektek egy lépést kell tennetek azon oldal felé. Nektek, gyermekeknek a parton kell állnotok. Ott van nektek, lelkeknek az intellektusában, hogy elmentek az édes otthonotokba. Ha akárcsak erre a boldogságra emlékeztek, az benneteket megrázhatatlanná és elmozdíthatatlanná fog tenni. Folyamatosan köpüljétek a tudás óceánját. Ez az intellektus egy kérdése. Mi lelkek elmegyünk. Mi most nagyon közel, hívótávolságon belül vagyunk. Nagyon kis idő maradt hátra. Ezt hívják az emlékezés zarándoklatának. Ti ezt elfelejtitek. Ti még azt is elfelejtitek, hogy megírjátok a táblázatotokat. A kezeteket tegyétek a szívetekre, és kérdezzétek meg önmagatoktól: Az állapotom olyan, amit az Atya leír, hogy hívótávolságon belül van? Csak a Babára való emlékezésnek szabadna ott lennie az intellektusotokban. Baba megtanítja nektek az emlékezés zarándoklatát, sok különböző módon. Maradjatok mámorosak az emlékezés zarándoklatán. Ez minden. Nekünk most vissza kell térnünk. Itt minden kapcsolat hamis. Az aranykorban a kapcsolatok igazak. Nézzétek meg önmagatokat, hogy lássátok, hol álltok. Őrizzétek meg az intellektusotokban ezt a ciklust az aranykortól. Ti az önmegismerés diszkosza forgatói vagytok. Körbementetek a cikluson és most az aranykor partján álltok. Ez hívótávolságon belül van, ugye? Néhány gyermek nagyon sok időt elveszteget. Ők alig maradnak emlékezésben öt-tíz percen át. Nektek azokká kell válnotok, akik forgatják az önmegismerés diszkoszát az egész nap folyamán. Ugyanakkor, ez nem így van. Baba elmagyarázza nektek sok különböző módon. Ez a lélekre utal. A ciklusnak folyamatosan forognia kellene az intellektusotokban. Ez az emlékezés miért nem marad meg az intellektusotokban? Mi most a parton állunk. Miért nem őrzitek meg a partot az intellektusotokban? Mivel tudjátok, hogy a legemelkedettebb lényekké váltok, menjetek és álljatok a parton. Folyamatosan haladjatok előre, mint egy tetű. Miért nem rendelkeztek ezzel a gyakorlattal? Miért nem őrzitek meg a ciklust az intellektusotokban? Ez az önmegismerés diszkosza. Baba folyamatosan elmagyarázza az egész ciklust az elejétől. A ti intellektusotoknak körbe kellene mennie az egész cikluson, és el kellene jönnötök, és a parton kellene állnotok. Nem szabadna, hogy bármilyen külső komplikáció vagy külső atmoszféra legyen. Napról-napra nektek, gyerekeknek folyamatosan a csendbe kell mennetek. Nektek nem szabad elvesztegetnetek a saját időtöket. Felejtsétek el az öreg világot, és az intellektusotok jógáját kapcsoljátok össze az új kapcsolatokkal. Ha nem rendelkeztek jógával, akkor hogyan lehetne a bűneiteket elvágni? Tudjátok, hogy ez a világ véget fog érni. Ez a modell olyan parányi. Ez a világ 5.000 év. Ott van a mennyország modellje Ajmirban, de azok az emberek emlékeznek a mennyországra? Mit tudnak a mennyországról? Azt hiszik, hogy a mennyország 40.000 év után fog eljönni. Az Atya itt ül és elmagyarázza nektek, gyerekeknek: Miközben mindent elvégeztek ebben a világban, őrizzétek meg az intellektusotokban, hogy ez a világ véget fog érni. Nekünk most haza kell térnünk. Mi most a végén állunk. Mi minden lépést úgy teszünk meg, mint egy tetű. A cél nagyon magas. Az Atya ismeri a célt. Az Atyával együtt, ott van Dada is. Mivel az az Egy magyaráz, ez az egy ne tudna magyarázni? Ez az egy is Őt hallgatja. Ez az egy ne köpülné a tudás óceánját? Az Atya folyamatosan átadja nektek a pontokat köpülésre. Az nem úgy van, hogy Brahma Baba nagyon messze van. Ő ott van mögöttem, mint egy farok, és így hogyan lehetne messze tőlem? Nektek önmagatokba kell szívnotok mindezeket a mély aspektusotokat. Mondjatok le a gondatlanságról. A gyerekek eljönnek Babához két év után. Emlékeznek arra, hogy ők olyan közel vannak, hogy a parton állnak. Nekünk most haza kell térnünk. Mi másra van szükségetek, ha ti egy ilyen állapottal rendelkeztek? Baba elmagyarázta, hogy használják a dupla korona kifejezést, de ott nem létezik fénykorona. Az csak a tisztaság szimbóluma. Biztosan ábrázolják a fényglóriát a vallásalapítók képein is, mert ők bűntelenek és szatopradhanok. Aztán ők rajová és tamová válnak. Ti, gyerekek most megkaptátok a tudást, és így mámorosnak kell maradnotok ezzel. Bár ti ebben a világban vagytok, az intellektusotok jógájának ott kellene összekapcsoltnak lennie. Nektek itt teljesítenetek kell a kötelességeiteket. Azok, akik ehhez a klánhoz tartoznak, fel fognak merülni. A facsemetét el kell ültetni. Azok, akik az eredeti örökkévaló istenségi valláshoz tartoznak, biztosan előbb vagy utóbb el fognak jönni. Azok, akik később jönnek, azok elé fognak jönni, akik korábban jöttek. Ez folyamatosan megtörténik, egészen a végéig. Az újak nagyon gyorsan az öregek elé fognak menni. A vizsga az emlékezés zarándoklatán alapszik. Bár lehet, hogy valaki későn jött, hogyha ő elfoglalt marad az emlékezés zarándoklatán, és minden másról lemond - ennie kell, de, ha ő nagyon jó emlékezésben marad, akkor nincs más olyan táplálék, mint ez a boldogság. Az egyedüli elfoglaltság, amivel rendelkeznetek kellene, a hazatérés. Ti megkapjátok a királyságotok szerencséjét 21 születésre. A boldogság higanyszála emelkedik azoknál, akik egy lottószelvényt nyernek. Nektek sok erőfeszítést kell tennetek. Ezt ismerik úgy, mint az utolsó értékes születés. Nagyon nagy élvezetet tapasztalnak az emlékezés zarándoklatán. Hanumán is stabillá vált azzal, hogy erőfeszítést tett. A szénakazalnak tűzre kell lobbannia. Ravan királysága elégett. Ők egyszerűen kitaláltak egy történetet. Az Atya itt ül, és igaz dolgokat mond el nektek. Ravan királysága véget fog érni. Ezt ismerik egy stabil intellektusként. Mi most hallótávolságon belül vagyunk, és hazatérünk. Tegyetek erőfeszítést azért, hogy ebben az emlékezésben maradjatok és a boldogságotok higanyszála emelkedni fog. Az életetek időtartama emelkedni fog a jógaerővel. Az isteni erények, amiket most önmagatokba szívtok, fél cikluson át folytatódni fognak. Nektek ilyen nagy erőfeszítést kell tennetek ebben a születésben, hogy olyanná váljatok, mint Lakshmi és Narayan. Ezért olyan nagy erőfeszítést kell tennetek. Ne kövessetek el hibákat, és ne vesztegessétek el az időtöket ebben. Azok, akik valamit tesznek, megkapják annak a jutalmát. Az Atya folyamatosan átadja nektek a tanításokat. Megértitek, hogy a világ mestereivé váltok minden ciklusban. Csodákat hajtotok végre egy ilyen rövid időn belül. Megváltoztatjátok az egész világot. Ez nem egy nagy dolog az Atya számára. Ő ezt minden ciklusban megteszi. Az Atya azt mondja, miközben sétáltok, és körbe mozogtok, esztek és isztok, kapcsoljátok az intellektusotok jógáját az Atyához. Az Atya itt ül és elmagyarázza nektek, gyerekeknek ezeket az inkognitó aspektusokat. Folyamatosan tegyétek az állapototokat nagyon jóvá. Máskülönben nem lesztek képesek arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Ti, gyermekek folyamatosan erőfeszítést tesztek, sorszám szerint. Megértitek, hogy most a parton álltok. Miért kellene visszanéznetek? Nektek, folyamatosan előre kell haladnotok. Ehhez nagyfokú befele fordulásra van szükség. Ezért van ott a teknősbéka példája. Ezek a példák mind értetek vannak. A szannyasik hatha jógik. Ők nem tudnak Raja jógát tanítani. Amikor azok az emberek hallanak titeket, azt gondolják, hogy ti inzultáljátok őket. Ezért van az, hogy nektek nagyon taktikusan kell leírnotok ezeket a dolgokat. Senki más, csak az Atya tud nektek Raja jógát tanítani. Nektek közvetett módon kell beszélnetek, hogy ne váljanak felindulttá. Diplomáciával kell kapcsolatba kerülnötök, hogy a kígyót megöljétek, de a bot ne törjön el. Legyen szeretetek a családotok iránt, de az intellektusotok jógáját csak az egy Atyával kössétek össze. Tudjátok, hogy most az Egy utasításait követitek. Ezek az utasítások azért vannak, hogy istenségekké váljatok. Ezeket hívják osztatlan utasításoknak. Nektek, gyerekeknek istenségekké kell válnotok. Hányszor váltatok már ezzé? Megszámlálhatatlanszor. Ti most az átmeneti korban vagytok. Ez az utolsó születésetek. Nektek most haza kell térnetek. Miért kellene visszanéznetek? Még akkor is, ha visszanéztek, nektek nagyon stabilnak kell maradnotok. Ne felejtsétek el a célotokat. Ti bátor harcosok vagytok, akik legyőzik Mayát. Ti most megértitek, hogy a győzelem és vereség ezen ciklusa folyamatosan forog. Babának ez a tudása olyan csodálatos. Ezt korábban tudtátok? Nektek önmagatokat egy pontnak kell tekintenetek. Egy szerep van felvéve egy ilyen parányi pontban, és ez a ciklus folyamatosan forog. Ez ilyen csodálatos. Nektek csak azt kell mondanotok, hogy ez egy csoda és ez minden. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt, az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:

  1. Ne forduljatok vissza, vagy nézzetek hátra. Ne álljatok meg semmi miatt. Folyamatosan nézzétek az egy Atyát, és tegyétek az állapototokat stabillá.
  2. Őrizzétek meg az intellektusotokban, hogy ti most a parton álltok. Nektek haza kell térnetek, ezért hagyjátok abba, hogy gondatlanok vagytok. Tegyetek inkognitó erőfeszítést azért, hogy egy ilyen állapotot teremtsetek.

Áldás:

Legyetek igaz szolgálók, akik teljesítitek a világ átalakítása feladatát azzal, hogy szolgálatot végeztek nagy sebességgel.

Annak érdekében, hogy nagy sebességgel szolgáljatok, nektek szükségetek van mindkettő, a "rup” és "basant” egyensúlyára, kollektív módon. A "basant” formával képesek vagytok véghez vinni az üzenet átadása feladatát sok léleknek, egy időben. Hasonló módon, "rup”-ként, vagyis, az emlékezés erejével és az emelkedett gondolatok erejével, nektek szolgálatot kell végeznetek gyors sebességgel. Ehhez készítsetek egy találmányt. Ezzel együtt, kollektívan és határozottsággal áldozzátok fel a régi szanszkarák, a régi természet és a régi cselekedetek szezámmagjait és a kölesszemeket és a világ átalakítása feladata befejeződik és a yagya teljessé fog válni.

Slogen:

Az egy mesternek és egy gyermeknek lenni egyensúllyal tegyétek a terveiteket a gyakorlati formába.


*** O M S H A N T I ***