20.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, annak érdekében, hogy örökké egészségessé és örökké gazdaggá váljatok, most közvetlen módon kell biztosítanotok a testeteket, a tudatotokat és a vagyonotokat. Csak ebben az időben van az, hogy meg tudjátok kötni ezt a korlátlan biztosítást.

Kérdés:
Mire kellene egymást emlékeztetnetek, hogy mindannyian fejlődni tudjatok?

Válasz:
Emlékeztessétek egymást arra, hogy a dráma lassan véget ér és most haza kell térnünk. Mi korábban is eljátszottuk ezeket a szerepeket számtalanszor. Befejeztük a 84 születésünket. Most levetjük ezeket a kosztümöket, ezeket a testeket és hazatérünk. Ez az a szolgálat, amit nektek, szellemi szociális munkásoknak el kell végeznetek. Nektek, szellemi szociális munkásoknak folyamatosan át kell adnotok ezt az üzenetet mindenkinek: Felejtsétek el a testeteket és minden testi kapcsolatot és emlékezzetek az Atyára és az otthonra.

Ének:
Hagyd el az égi trónodat, és gyere le a földre!

Om shanti.
Ezt a dalt különösen ott éneklik, ahol Gita Patshalák vannak (Gita tanulmányhelyek). Azok, akik elmondják a Gitát, először eléneklik ezt a verssort, de nem értik, kihez kiáltanak. Ebben az időben ott van a vallás rágalmazása. Először imák vannak és aztán van egy válasz (a Gitából). Ők így kiáltanak: Gyere, és mondd el a Gita tudását, mert a bűn nagymértékben növekszik. Aztán ott van a válasz (a Gitából): Amikor Bharat lelkei boldogtalanná és bűnössé válnak, amikor ott van a vallás rágalmazása, akkor van az, hogy én eljövök. Neki meg kell változtatnia a formáját és így biztosan belépne egy emberi testbe. Minden lélek megváltoztatja a formáját. Ti, lelkek eredetileg testetlenek vagytok, majd testivé váltok, amikor eljöttök ide és akkor elneveznek benneteket emberi lényeknek. Az emberi lelkek most tisztátalanok és bűnösek, így meg kell változtatnom a formámat és el kell jönnöm. Ugyanúgy, ahogy testetlenből testivé váltok, hasonló módon nekem is ezzé kell válnom. Shri Krishna nem jöhet el ebbe a tisztátalan világba. Ő a mennyország mestere. Az emberek azt gondolják, hogy shri Krishna mondta el a Gitát, de Krishna nem létezhet ebben a világban. Az ő neve, formája, országa, ideje és tevékenysége teljesen különálló ettől. Az Atya elmagyarázza mindezt. Krishnának van saját anyja és apja, neki van egy formája, ami megteremtődik az anyja méhében. Én nem lépek be egy anyaméhbe, de nekem biztosan szükségem van egy szekérre. Én belépek ebbe az egybe, amikor a sok születése utolsójában van. Ő shri Krishna az első születésében. Ez a születés most a 84. születése és a sok születésének az utolsója. Ezért én belé lépek. Ő nem ismerte a saját születéseit. Shri Krishna nem mondja azt, hogy nem ismeri a saját születéseit. Isten azt mondja: Az egy, akibe belépek, nem ismerte a saját születéseit. Csak én tudom ezt. Krishna egy királyság mestere. Az aranykorban ott van a napdinasztia királysága. Az Vishnmu földje. Lakshmi és Narayan összekapcsolt formáját hívják Vishnunak. Ahol előadást tartotok, elegendő lejátszani ezt a dalt, mert Bharat emberei maguk is éneklik ezt az éneket. Csak, amikor ez a vallás eltűnik, tudok eljönni és elmondani újból a Gitát és megalapítani ugyanazt a vallást. Mivel annak a vallásnak most nincsenek emberi lényei, a Gita tudása honnan merül fel? Az Atya elmagyarázza, az arany és ezüstkorban nincsenek szentírások. Mindaz az imádat ösvényének a ceremóniája. Senki nem találkozhat velem azokon keresztül. Nekem biztosan el kell jönnöm. Én eljövök és megváltást adok mindannyitoknak a felszabaduláson keresztül. Mindenkinek haza kell térnie. Azt követően, hogy elmentek a felszabadulásba, elmentek a mennyországba. Elmentek a felszabadulásba és aztán az életben való felszabadulásba. Az Atya azt mondja: Ti egy másodperc alatt megkaphatjátok az életben való felszabadulást. Azt mondják: Miközben a háztarásotokban éltek, el tudjátok érni az életben való felszabadulást egy másodperc alatt, vagyis szabaddá tudtok válni a szomorúságtól. A szannyasik nem tudnak életben való felszabadulást adni nektek. Ők nem hisznek az életben való felszabadulásban. A szannyasik vallása egyáltalán nem létezik az aranykorban. A szannyasik vallása később kezd el létezni. Az iszlám és a buddhista vallások nem léteznek az aranykorban Az istenségi vallás kivételével most minden vallás létezik. Ők mindannyian áttértek más vallásokba. Ők nem ismerik a saját vallásukat. Senki nem tekinti önmagát az istenségi vallásból valónak. Ők azt mondják: „Jay Hind” (győzelem Hindusztánnak). Ugyanakkor, most nincs győzelem. Senki nem tudja, hogy Bharat mikor győztes és mikor szenved vereséget. Csak, amikor megkapjátok a királyságotok szerencséjét és az öreg világ megsemmisül, van az, hogy Bharat győztes. Ravan az, ki legyőz benneteket és Ráma az, aki győztessé tesz benneteket. Azt mondják, győzelem Bharatnak. Nem azt, győzelem Hindusztánnak. Ők megváltoztatták a szavakat. A Gita szavai nagyon jók. Isten, a Magasak közt Legmagasabb azt mondja, nekem nincs anyám vagy apám. Nekem meg kell teremtenem a saját formámat önmagam számára. Én belépek ebbe az egybe. Egy anya ad születést Krishnának. Én vagyok a Teremtő. A drámának megfelelően azok a szentírások mind meglettek teremtve az imádat ösvényéért. A Gita, a Bhagawad, stb., mind megteremtődnek az istenségi vallás alapján. Az istenségi vallás, amit az Atya teremtett, véget ért és újból létezni fog a jövőben. Az elejét, a közepét és a végét hívják a múltnak, a jelennek és a jövőnek. Ebben az eleje, a közepe és vége egy más jelentéssel rendelkezik. Mindaz, ami a múlttá vált, most újból a jelen lesz. Mindazokat a történeteket, amiket elmondtak a múlttal kapcsolatban, meg fogják ismételni a jövőben. Az emberi lények nem tudják ezeket a dolgokat. Most Baba elmondja nektek mindennek a történetét, ami a múltban történt és ami meg fog ismétlődni a jövőben. Ezeket az aspektusokat meg kell érteni és ehhez egy nagyon kifinomult intellektusra van szükségetek. Nektek, gyermekeknek el kellene mennetek és előadást kellene tartanotok bárhol, ahova meghívnak benneteket. A fiú megmutatja az Atyát. A gyermekek fogják kinyilvánítani, hogy ki az Atyjuk. Az Atyára biztosan szükség van. Máskülönben hogyan igényelnétek egy örökséget. Ti vagytok a magasak közt legmagasabbak. Ugyanakkor, ezeknek a fontos embereknek tiszteletet kell adni. Nektek át kell adnotok az Atya bemutatását mindenkinek. Mindenki így kiált, ó Isten, Atya. Ők Istenhez imádkoznak: Ó Isten, Atya, jöjj el. Ugyanakkor, nem tudják, hogy Ő kicsoda. Nektek el kell énekelnetek Shiv Baba dicséretét. Énekeljétek el shri Krishna dicséretét és énekeljétek el Bharat dicséretét is. Bharat volt Shiva temploma. Az mennyország volt. 5.000 évvel ezelőtt az volt az istenségek királysága. Azt ki alapította meg? Biztosan Isten, a Magasak közt Legmagasabb volt az. Az üdvözletet átadják Shivának, a Magasak közt Legmagasabbnak, a testetlen Egynek, akit a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek is neveznek. Bár Bharat emberei megünneplik Shiva születésnapját, nem tudják, hogy Shiva mikor jött el. Ő biztosan eljött az átmeneti korban, mielőtt a mennyország megteremtődött. Ő azt mondja, én eljövök minden ciklus átmeneti korában. Nem minden korban. Ha Ő eljönne minden korban, akkor négy inkarnációnak kellene lennie. Ők sok inkarnációt ábrázoltak. Csak az egy Atya, aki megteremti a mennyországot, a Magasak közt Legmagasabb. Bharat mennyország és bűntelen volt és így nem tehetitek fel azt kérdést, hogy ott a gyermekek hogyan születnek. Bármilyen rendszer és szokás létezzen, azok fognak folytatódni. Miért aggódtok emiatt? Nektek először is fel kell ismernetek az Atyát. Ott ti rendelkeztek a lélek tudásával. Mi, lelkek levetjük a testeinket és másikat öltünk. Ott a sírás nem kérdéses. Ott soha nincs idő előtti halál. Ti levetitek a testeiteket boldogságban. Az Atya elmagyarázta, hogyan változtatja meg a formáját és jön el. Ezt nem lehet Krishnára mondani. Ő egy anyaméhen keresztül vett születést. Brahma, Vishnu és Shankar a szubtilis régióban élnek. Az emberiség Atyjára biztosan itt van szükség. Mi vagyunk az Ő gyermekei. Az a testetlen Atya múlhatatlan és mi, lelkek is múlhatatlanok vagyunk. Ugyanakkor, nekünk biztosan születést és újjászületést kell vennünk. Ez a dráma előre elrendelt. Ti azt mondjátok: Gyere és mond el újból a Gita tudását. Mindazok, akik eljöttek és elmentek, biztosan eljönnek a ciklusba. Az Atya is eljött és elment és most újból eljött. Ő azt mondja, én eljövök és újból elmondom nektek a Gitát. Az emberek így kiáltanak, ó Tisztító, jöjj el. Ezért ennek a világnak biztosan tisztátalannak kell lennie. Mindannyian tisztátalanok és ezért van az, hogy elmennek, hogy lemossák a bűneiket azzal, hogy megfürdenek a Gangeszban. A mennyország ebben a Bharatban létezett. Bharat a legmagasabb, örökkévaló föld. Az mindenki zarándokhelye. Minden emberi lény tisztátalan. Az Atya az egy, aki átadja mindenkinek az életben való felszabadulást. A dicséretet biztosan az Egyért kell énekelni, aki olyan nagy szolgálatot tesz. Bharat a múlhatatlan Atya szülőhelye, az Eggyé, aki mindenkit tisztává tesz. Az Atya nem hagyhatja el a saját szülőhelyét és nem mehet el máshova. Ezért az Atya itt ül és elmagyarázza, hogyan teremti meg a saját formáját. Minden a dharnátoktól függ. A státuszotok attól függ, mennyit szívtok önmagatokba. Nem mindenki tudja a murlit ugyanolyan módon olvasni. Bár lehet, hogy mindenki képes játszani egy fafurulyán, de nem lennének képesek arra, hogy azon ugyanúgy játszanak. Mindenki eljátssza a saját szerepét különböző módon. Egy ilyen hatalmas szerep van felvéve egy ilyen parányi lélekben. A Legfelső Lélek azt mondja: Nekem is el kell játszanom egy szerepet. Én eljövök, amikor ott van a vallás rágalmazása. Én az imádat ösvényén is átadom a viszonzást. Az emberek adományoznak és jótékonykodnak Isten nevében, és így Isten az, aki átadja annak a gyümölcsét. Mindenki biztosítja önmagát. Abban hisznek, hogy a következő születésükben meg fogják kapni annak a gyümölcsét, amit átadtak, míg ti 21 születésre biztosítjátok önmagatokat. Az korlátolt, indirekt biztosítás, míg ez korlátlan, direkt biztosítás. Ti korlátlan gazdagságot fogtok kapni, amikor biztosítjátok a testeteket, a tudatotokat és a vagyonotokat. Ti örökké egészségessé és gazdaggá váltok. Közvetlen módon biztosítjátok önmagatokat. Az emberi lények Isten nevében adományoznak, mert abban hisznek, hogy Isten aztán átadja annak a viszonzását. Nem értik, hogyan adja át annak a viszonzását. Az emberi lények azt gondolják, hogy bármit kaptak, azt Isten adta, hogy Isten adott nekik egy gyermeket. Achcha. Ha Isten ad nekik egy gyermeket, akkor Ő azt vissza is veheti. Nektek, mindannyitoknak biztosan meg kell halnotok. Semmi nem fog veletek menni. A testeiteknek is vége lesz. Ezért most biztosítsátok mindazt, amit akartok, hogy az biztosítva legyen 21 születésre. Az nem úgy van, hogy mindent biztosítotok és aztán nem végeztek semmilyen szolgálatot, de továbbra is folyamatosan itt esztek. Nektek szolgálnotok kell. A fenntartásotok költségei folytatódnak. Ha mindent biztosítotok és folyamatosan itt esztek, semmit nem fogtok kapni. Ti akkor kaptok valamit, amikor szolgálatot végeztek. Csak akkor fogtok egy magas státuszt igényelni. Minél több szolgálatot végeztek, annál többet kaptok. Minél kevesebb szolgálatot végeztek, annál kevesebbet kaptok. A kormány szociális munkásai is sorszám szerintiek. Ők sok fontos fejjel rendelkeznek. Sok típusú szociális munkás van. Az övéké fizikai szolgálat, míg a tiétek szellemi szolgálat. Ti mindenkit zarándokká tesztek. Ez a szellemi zarándoklat az Atyához visz benneteket. Az Atya azt mondja, mondjatok le a testetek tudatosságáról, a testi kapcsolatokról és a gurukról is és csak rám emlékezzetek. A Szellemi Atya, a Szellemi Lélek testetlen. Ő egy testi formát ölt azért, hogy magyarázzon nektek. Ő azt mondja, én kölcsönveszem ezt a testet. Én az anyag támaszát veszem. Ti meztelenül jöttetek és nektek, mindannyitoknak újból haza kell térnetek. Ő azt mondja minden vallás lelkeinek, hogy a halál ott áll előttük. A Yadavák és a Kauravák mind meg fognak semmisülni és a Pandavák újból eljönnek, hogy uralják a királyságukat. A Gita epizódja újból megismétlődik. Az öreg világnak meg kell semmisülnie. Miközben 84 születést vettetek, ez a világ öreggé vált. Most, hogy befejeztétek a 84 születéseteket, a játék a végéhez ér. Nekünk most haza kell térnünk. Mi le fogunk mondani a testünkről és hazatérünk. Emlékeztessétek egymást arra, hogy most haza kell térnünk. Ti számtalanszor eljátszottátok a 84 születésnek ezeket a szerepeit. Ez a játék örökkévalóan meg van teremtve. Az embereknek vissza kell térniük a saját szekcióikba, ahhoz a valláshoz, ahova tartoznak. Az istenségi vallás facsemetéje, ami eltűnt, most elültetésre kerül. Azok, akik virágok voltak, újból eljönnek. Sok jó virág eljön, de elbuknak Maya viharai miatt. Aztán azzal, hogy megkapják a tudás életet adó gyógynövényét, újból felállnak. Az Atya azt mondja: Ti tanulmányoztátok a szentírásokat, stb. Ennek az egynek is voltak gurujai. Csak az Egyetlen ad megváltást mindenkinek, beleértve a gurukat is. Ott van a felszabadulás és életben való felszabadulás egy másodperc alatt. Ezek a király és a királynő és így ez egy családi ösvénnyé válik. Az egy bűntelen családi ösvény volt, míg mostanra teljesen bűnössé vált. Ravan királysága ott nem létezik. Ravan királysága fél ciklus után kezdődik. Bharat emberei azok, akik vereséget szenvednek Ravantól. Minden más vallás emberei keresztülmennek a sato, rajo és tamo állapotokon a saját idejükben. Először boldogsággal rendelkeznek és aztán boldogtalanná válnak. A felszabadulás után ott van az életben való felszabadulás. Ebben az időben mindenki teljesen tisztátalan és lecsúszott. Minden léleknek le kell vedlenie a saját testét és aztán egy másikat kell öltenie. Az Atya azt mondja: Én nem jövök el a születés és újjászületés ciklusába. Senki nem lehet az apám. Mindenki másnak van egy apja. Még Krishna születése is egy anyaméhen keresztül történik. Ez a Brahma születést vesz egy anyaméhen keresztül, amikor megkapja a királyságot. Ő az, akinek öregből újjá kell válnia. Ő 84 születés öreg. Nagy nehézség árán van az, hogy ez pontosan megüljön az emberek intellektusában, hogy nagy mámorral rendelkezzenek. Ez a tudás olyan, mint a parfüm. Ez nagyon illatos. Achcha.

A legédesebb, szeretett, régelvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok szellemi szociális munkássá és tanítsátok meg mindenkinek ezt a szellemi zarándoklatot. Ültessétek el az istenségi vallásotok facsemetéjét.

2. Használjátok a kifinomult intellektusotokat arra, hogy kinyilvánítsátok az Atyát. Először szívjatok mindent önmagatokba és aztán magyarázzatok másoknak.

Áldás:
Legyetek a könnyű siker megtestesítői azáltal, hogy erőteljes szolgálatot végeztek a tudatotokkal, miközben szavakkal is szolgáltok.

Ahogyan tapasztalttá váltatok abban, hogy állandóan elfoglaltak vagytok a szavakkal való szolgálattal, hasonlóképpen minden pillanatban a szavakkal való szolgálattal együtt legyen automatikus szolgálat a gondolataitokkal is. A „tudattal való szolgálat” azt jelenti, hogy ti és mások minden pillanatban automatikusan érezzétek a jó kívánságok és tiszta érzések tiszta rezgéseit minden lélek iránt. Állandóan legyenek áldások, amik felmerülnek a tudatotokból minden pillanatban minden lélek iránt. A tudattal való szolgálattal a szavaitok energiája megmarad és ez az erőteljes tudattal való szolgálat könnyedén a siker megtestesítőivé tesz titeket.

Slogen:
Azok, akik minden tettükkel dicsőítik az Atya nevét, igaz, Isteni segítők.