21.02.21    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     06.11.87     Om Shanti     Madhuban


A MÓDSZER, HOGYÁLLANDÓ SZOLGÁLÓVÁ VÁLJATOK AZ, HOGY NÉGY TÍPUSÚ SZOLGÁLATOT VÉGEZTEK


Ma a Világjótevő, a Világszolgáló Atya az összes együttműködő, világszolgáló gyermekeit nézi: azzal együtt, hogy minden gyermek egy állandó könnyű jógi, milyen mértékben egy állandó szolgáló? A Brahmin életetekben az emlékezés és a szolgálat, mindkettő egyensúlya tesz benneteket állandóan érdemessé arra, hogy áldásokat kapjatok BapDadától, és az összes emelkedett Brahmin lélektől. Csak ebben az átmeneti korban és ebben a Brahmin életben van az, hogy ti Istentől és a Brahmin családtól áldásokat tudtok kapni. Ezért van az, hogy ebben a rövid életben könnyedén megkapjátok az összes elérést az összes időkre. Ezt az átmeneti kort az áldások különleges korának is lehet nevezni és ezért van az, hogy ezt a kort a nagy kornak is hívják. Minden emelkedett tett és minden emelkedett gondolat alapján az Atya továbbra is mindig átadja az áldásokat a szívéből minden Brahmin gyermeknek. Ez a Brahmin élet egy élet, amiben az áldások fenntartásával rendelkeztek Istentől. Nyitott szívvel az Atya, az Ártatlan Úr átadja nektek, gyerekeknek az áldásokkal teli kötényeket. Ugyanakkor annak az alapja, hogy ezeket az áldásokat megkapjátok, az emlékezés és szolgálat egyensúlya. Ha állandó jógik vagytok, akkor ti állandó szolgálók is vagytok. A szolgálat fontossága mindig megmarad az intellektusotokban?

Néhány gyermek úgy gondolja, hogy csak akkor fog szolgálatot végezni, amikor lehetőséget, eszközöket és időt kap a szolgálatra. Ugyanakkor, ugyanúgy, ahogy BapDada képessé tett benneteket arra, hogy állandóan és könnyedén megtapasztaljátok az emlékezést, hasonló módon, a szolgálatot is állandóan és könnyedén el lehet végezni. Tehát, ma BapDada a szolgáló gyerekei szolgálatának a táblázatát nézte. Amíg nem váltok egy állandó szolgálóvá, ti nem válhattok tapasztalttá az áldások megkapásában az összes időkre. Például: amikor az időnek, a lehetőségnek, vagy a programnak megfelelően végeztek szolgálatot, akkor annak a szolgálatnak az eredményeképpen ti sikert és áldásokat kaptok az Atyától és a családtól, de nem az összes időkre. Ezért, mivel megkapjátok azokat az áldásokat, ti néha könnyű fejlődést tapasztaltok önmagatokban és a szolgálatban. Ugyanakkor, más alkalmakkor mivel nincs ott az állandó emlékezés és szolgálat egyensúlya, ti azt követően tapasztaltok sikert, hogy keményen dolgoztatok. Ma Baba elmondja nektek, hogyan tudtok állandó szolgálóvá válni, és annak a szolgálatnak a fontosságát.

A nap folyamán ti sok különböző módon szolgálhattok. Abban az első az én szolgálata, vagyis, hogy mindig fordítsatok figyelmet az énre, hogy teljessé és tökéletessé váljatok. Nektek kitüntetéssel kell átmennetek ennek a tanulmánynak mind a négy fő tantárgyában. Nektek a tudás megtestesítőivé, az emlékezés megtestesítőivé és a dharna megtestesítőivé kell válnotok - nektek mindenben teljessé kell tennetek önmagatokat. Engedjétek, hogy az énnek ez a szolgálata mindig megmaradjon az intellektusotokban. Az énnek ez a szolgálata automatikusan képessé tesz benneteket arra, hogy a saját tökéletes formátokon keresztül szolgáljatok. Ugyanakkor annak a módszere a figyelem és az ellenőrzés. Nektek önmagatokat kell ellenőriznetek és nem másokat. A második a világszolgálat, amit ti különböző módokon elvégeztek, különböző módszerekkel, a szavakon, a kapcsolatokon és ismeretségeken keresztül. Ti mindezt nagyon jól tudjátok. A harmadik a yagya szolgálata, amit elvégeztek a testetekkel és vagyonotokkal.

A negyedik a szolgálat a tudaton keresztül. Bárhol éljetek, ti sok lelket szolgálhattok a tiszta érzéseitekkel, az emelkedett kívánságaitokkal, az emelkedett hozzáállásotokkal és emelkedett vibrációtokkal. Ennek a módszere az, hogy egy világítótoronnyá és egy erőművé váljatok. Egy helyről egy világítótorony olyan messzire tud szolgálni. Hasonló módon, ti eszközökké válhattok egy helyről, hogy sokakat szolgáljatok. Ha felhalmoztátok az erő olyan sok kincsét, ti ezt könnyedén elvégezhetitek. Ebben nincs ott a fizikai eszközök, a lehetőség, vagy az idő problémája. Nektek egyszerűen teljesnek kell lennetek a fénnyel és erővel. A tudatnak és intellektusnak mindig szabadnak kell maradnia a haszontalan gondolatoktól. Annak könnyedén a manmanabhav megtestesítőjének kell lennie. Mindez a négy típusú szolgálat nem tud benneteket egy állandó szolgálóvá tenni? Mind a négy típusú szolgálatból folyamatosan végezzétek el az egyik típusú szolgálatot minden pillanatban és könnyedén egy állandó szolgálóvá fogtok válni, és mivel mindig elfoglaltak vagytok a szolgálatban, mivel mindig elfoglaltak maradtok, ti könnyedén Maya legyőzőjévé fogtok válni. A négy típusú szolgálat közül végezzetek bármilyen szolgálatot, amit tudtok, és amikor tudtok, de ne fosszátok meg önmagatokat a szolgálat elvégzésétől akárcsak egy másodpercre is. Nektek 24 órán keresztül szolgálónak kell lennetek. Ti nemcsak 8 órán keresztül vagytok jógik, vagy szolgálók, de ti állandó szolgálók vagytok. Ez ugye könnyű? Ha semmi más nincs, az én iránti szolgálat jó. Bármikor bármilyen lehetőséggel rendelkezzetek, ti szolgálhattok.

A testük miatt, vagy mert nem rendelkeznek idővel, néhány gyermek úgy gondolja, hogy ők képtelenek arra, hogy szolgáljanak. Ugyanakkor az összes négy típusú szolgálat közül, ha bármelyik típusú szolgálatban elfoglaltak maradtok a módszernek megfelelően, ti jegyeket halmoztok fel a szolgálat tantárgyában, és ezeket a jegyeket hozzáadják a végső eredményetekhez. Ugyanúgy, ahogy a jegyek felhalmozódnak azok számára, akik a szavaikon keresztül szolgálnak, hasonló módon, a yagya szolgálata, az én szolgálata és a szolgálat a tudaton keresztül ugyanolyan fontossággal rendelkezik, és ti azokból is ugyanannyit fogtok felhalmozni. Ott van a jegyeknek ugyanaz a mértéke minden típusú szolgálatnál. Ugyanakkor azok, akik mind a négy típusú szolgálatot elvégzik, olyan sok jegyet halmoznak fel. Azok, akik csak egy, vagy két típusú szolgálatot végeznek, annak megfelelően halmozzák fel a jegyeket. És még akkor is, ha nem vagytok képesek arra, hogy elvégezzétek mind a négy típusú szolgálatot, és csak arra vagytok képesek, hogy két típusú szolgálatot végezzetek, ti egy állandó szolgálóvá válhattok, és mivel állandók vagytok, a jegyeitek gyarapodnak. Ezért van az, hogy a Brahmin élet azt jelenti, hogy állandó szolgálók és könnyű jógik vagytok.

Ugyanúgy, ahogy figyelmet fordítotok arra, hogy állandó emlékezéssel rendelkezzetek és az emlékezésnek az a fonala mindig kötve legyen, hasonló módon, a szolgálat fonalának is mindig kötve kell maradnia. Ti az emlékezésben különböző állapototokat tapasztaltok - néha a mag állapotot, néha az angyali formát, néha a köpülést, néha a szívtől-szívig tartó párbeszédet, és bár ti különböző állapotokkal rendelkeztek, ti azt állandó emlékezésként számoljátok az emlékezés tantárgyában. Hasonló módon, mindig legyenek ott a szolgálatnak ezek a különböző formái, mert a szolgálat nélküli élet nem élet. Minden lélegzetnél legyen emlékezés, és minden lélegzetnél legyen szolgálat. Ezt hívják egyensúlynak. Csak akkor fogtok állandóan és folyamatosan rendelkezni a minden pillanatban áldásokat kapni tapasztalatával, és a hang állandóan és természetes módon fel fog merülni a szívetekből, hogy ti áldásokkal vagytok fenntartva. Ti az áldásokkal repültök a repülő állapot tapasztalatával. Ti szabaddá fogtok válni a kemény munkától és a harctól. Szabaddá fogtok válni a mit? miért? és hogyan? kérdésektől, és mindig boldogok maradtok. Ti továbbra is állandóan meg fogjátok tapasztalni a sikert a születési jogotokként. „Nem tudom, hogy mi fog történni? Nem tudom, vajon siker lesz, vagy nem? Nem tudom, vajon képes leszek arra, hogy a jövőben folytassam, vagy nem?” Amikor a „nem tudom” gondolatok átalakulnak, ti meg fogjátok tapasztalni az egy mester trikaldarshinak lenni állapotát. Állandóan hittel és mámorral fogtok rendelkezni, hogy a győzelem már garantált. Ezek az áldások jelei. Értitek?

A Brahmin életben, ebben a nagy korban, ha nektek keményen kell dolgoznotok azt követően, hogy igényeltetek egy jogot BapDadához, ha ti az életeteket a harc állapotában töltitek... BapDada nem tudja elviselni, hogy a kemény munka életét lássa nálatok, gyerekek. Ezért van az, hogy váljatok állandó jógikká és állandó szolgálókká. Értitek? Achcha.

Az idősebb gyerekek reményei teljessé váltak, ugye? A szolgálatkész gyerekek jól tették, azok, akik elvégezték a víz biztosításának szolgálatát, akik éjszaka és nappal is átadták az együttműködésüket, hogy sok gyermek reményét teljessé tegyék. Ti az alvás legyőzőivé és az anyag legyőzőivé is váltatok. Tehát, adjatok köszönetet Madhuban összes szolgálójának, függetlenül attól, hogy ők a terveket készítették, vizet hordtak, másokat kényelemben fogadtak, kényelmes szállást biztosítottak, az ételt időre elkészítették. Bárki is volt eszköz az összes típusú szolgálatban, BapDada amúgy is köszönetet mond. A világ vízért kiált, és az Atya gyermekei olyan könnyedén véghez viszik a feladataikat. BapDada folyamatosan nézi az összes szolgálatkész gyermek szolgálatát. Madhuban lakói eszközökké váltak, és képessé tesznek benneteket arra, hogy egy lehetőséget kapjatok olyan nagy kényelemben. Ti is együttműködőkké váltatok, ugye? Ugyanúgy, ahogy azok az emberek együttműködővé váltak, és ti megkapjátok annak a gyümölcsét, hasonló módon, ha ti, mindannyian folyamatosan ugyanolyan módon haladtok előre az időnek megfelelően, minden feladatban, sok másik Brahmin továbbra is meg fogja kapni az együttműködésetek gyümölcsét.

BapDada mosolygott: Az aranykorban tejfolyók fognak folyni, de az átmeneti korban legalább a víz válik olyanná, mint a ghee (az értéke miatt). A csapból ghee folyók folynak. A víz olyanná vált, mint a ghee és az olyan értékes is lett, ugye? Ily módon sokan lehetőséget fognak kapni. Ugyanakkor olyan nagy a különbség a világ és ti, Brahminok között. Ti, mindannyian sokkal több kényelemmel rendelkeztek, mint mások a többi helyeken, és ti megkapjátok ezt a gyakorlatot. Ezért folyamatosan növeljétek az egynek lenni gyakorlatát, aki megérti az összes titok lényegét és minden szituációban boldog marad. Achcha.

Az összes állandó jóginak, az állandó szolgálóknak, az emelkedett lelkeknek, azoknak, akik mindig trikaldarshik és megtapasztalják a siker jogát; az emelkedett, állandóan boldog és elégedett lelkeknek; a gyerekeknek, akik minden másodpercben áldásokat tapasztalnak; szeretet, emlékezés és namaste BapDadától, a Szerencse Adományozójától és az Áldások Adományozójától.

Dadijinek
Benned ott volt a gondolat és mindenki megkapta annak az emelkedett gondolatnak a gyümölcsét. Te megkapod az áldások olyan sok virágfüzérét. Az Atya dicséretével együtt az emberek azok dicséretét is éneklik, akik eszközökké válnak. Ezért van az, hogy az Atyával együtt a gyerekeket is imádják. Az Atyát nem egyedül imádják. Mindenki olyan nagy boldogságot kap. Az áldásoknak ezek a virágfüzérei átadják nektek a jogot, hogy az odaadás ösvényén virágfüzéreket kapjatok.

Avyakt BapDada csoportokkal találkozik:

1) Mindannyian, emelkedett lelkek kioltjátok mindenki szomját, ugye? Az fizikai víz, míg ti rendelkeztek a tudás nektárjával. A víz ideiglenesen csillapítja a szomjatokat, és elégedett lélekké tesz. Tehát, ti eszközökké váltatok, hogy elégedetté tegyetek minden lelket a nektárral, ugye? Mindig rendelkeztek ezzel a lelkesedéssel? Mert valaki szomját csillapítani egy nagyszerű jótékonyság. Azokra mondják azt, hogy jótékony lelkek, akik csillapítják a szomjas lelkek szomját. Ti is azok vagytok, akik nagymértékben jótékony lelkekké váltok, és kioltjátok mindenki szomját. Az emberek kétségbeesnek, ha szomjasak. Ha nem kapnának vizet, nagyon elkeserednének, ugye? Ugyanígy, mivel nem kapják meg a tudás nektárját, a lelkek szomorúságban és békétlenségben kiáltanak. Tehát, ti jótékony lelkek vagytok, akik átadjátok nekik a tudás nektárját, és kioltjátok a szomjukat. Tehát, ti felhalmoztok a jótékonyságotok számláján sok születésre, ugye? Egyetlenegy születésben felhalmoztok sok születésre a számlátokon, ugye? Egy születésben felhalmoztok a számlátokon sok születésre. Tehát, ilyen sokat felhalmoztatok, ugye? Annyira teljessé váltatok minden kinccsel, hogy képesek vagytok szétosztani másoknak. Felhalmoztatok magatoknak, és adományozókká is váltatok, akik másoknak adnak. Tehát, mindig ellenőrizzétek: Jótékony lélek voltam a nap folyamán, és jótékony cselekedeteket hajtottam végre, vagy egyszerűen csak ettem, ittam és jól éreztem magam? Azokra mondják azt, hogy értelmesek, akik felhalmoznak, míg azokra, akik keresnek, majd elköltik, nem mondják azt, hogy értelmesek. Ugyanúgy, ahogy időt szántok az étel elfogyasztására, mert tudjátok, hogy az lényeges, hasonló módon, lényeges, hogy végrehajtsátok a jótékonyság ezen cselekedetét. Tehát, ti mindig jótékony lelkek vagytok, nem csak néha; az nem úgy van, hogy ezt csak akkor teszitek meg, ha lehetőséget kaptok. Nektek vennetek kell a lehetőséget. Az nem úgy van, hogy nincs időtök, de meg kell teremtenek az időt; csak akkor lesztek képesek felhalmozni. Ebben az időben olyan hosszúra rajzolhatjátok a szerencsétek vonalát, amilyen hosszúra akarjátok, mert az Atya a Szerencse Adományozója és az Áldások Adományozója. Az Atya átadta a gyermekeinek az emelkedett tudás tollát. Ezzel a tollal olyan hosszúra rajzolhatjátok a vonalát, amilyenre akarjátok. Achcha.

2) Mindannyian raj rishik vagytok, ugye? A Raj azt jelenti, akinek joga van, a rishi pedig tapaswit jelent. A tapasya ereje az eszköz, amellyel könnyedén átalakulhattok. Az Isten iránti szeretettel minden időkre szabaddá tehetitek magatokat és a világot az akadályoktól. Szabaddá válni az akadályoktól, és szabaddá tenni másokat is az akadályoktól - ugye elvégzitek ezt a szolgálatot? Ti vagytok azok, akik minden lelket szabaddá tesztek minden típusú akadálytól. Ti vagytok azok, akik igénylitek az Atyától az életben való felszabadulás áldását, és átadjátok másoknak, ugye? „Szabad az akadályoktól” az életben felszabadultat jelent.

3) Amikor egy gyermeknek van bátorsága, az Atya segít. Amikor ti, gyermekek bátorsággal rendelkeztek, mindig többmilliós segítséget kaptok az Atyától. A teher az Atyán van, de legyetek gondnokok, és folyamatosan haladjatok előre az Atya emlékezésével. Az Atyára való emlékezés a védelem baldachinja. A múlt számlái olyanok, mint egy kereszt, de az Atya segítségével olyanok lesznek, mint egy tüske. Kifordult helyzetek mindenképpen jönni fognak, mert mindent itt kell elrendezni. Az Atya segítsége azonban mindent tüskévé változtat. A nagy dolgokat kicsivé teszi, mert a nagy Atya veletek van. Legyen állandó hitetek, és folyamatosan tovább fogtok haladni. Minden lépésnél legyetek gondnokok. Egy gondnok azt jelenti, hogy minden „a Tiéd”, és az „enyém” minden tudatossága véget ér. A háztartásbeli azt jelenti, „az enyém”. Amikor azt mondjátok, „a Tiéd”, még egy nagy helyzet is kicsivé válik, míg, amikor az az „enyém”, akkor még egy kis dolog is nagy lesz. A „Tiéd” tudatosság könnyűvé tesz, és az „enyém” tudatosság nehézzé tesz titeket. Tehát, valahányszor nehéznek érzitek magatokat, ellenőrizzétek, hogy nincs-e „enyém” tudatosság. Változtassátok az „enyém”-et „a Tiéd”-re, és abban a pillanatban könnyűvé váltok, és minden terhetek egy másodperc alatt befejeződik.

Áldás:
Legyetek képmások, akik áldásokat adnak, és mindenki által különösen szeretettek az elégedettségetek és nagyságotok különlegessége miatt.

Csak azok válhatnak különösen szeretett istenségekké és a különleges nyolc istenség részévé, akik mindig elégedettek maradnak önmagukkal és másokkal. Nevezzétek ezt a mindegyik közül legnagyobb erénynek, adománynak, különlegességnek vagy nagyságnak - ez az elégedettség. Csak az elégedett lelkeket szereti Isten, szeretik az emberek és szeretik önmagukat. Az ilyen elégedett lelkek olyan lelkekként ismertek, akik áldásokat adnak. Most, az utolsó pillanatokban, még inkább, mint egy nagyszerű adományozó formájában, több szolgálat történik azon formán keresztül, aki áldásokat ad.

Slogen:
Egy győztes ékszer az, aki állandóan rendelkezik a győzelem ragyogó tilakjával a homlokán.