21.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a Brahmin életetek most magasabb, mint az istenségi élet, mert ebben az időben ismeritek a három világot és az idő három aspektusát is. Ti Isten gyermekei vagytok.

Kérdés:
Mi az a meredek emelkedő, amit ti gyermekek megmásztok?

Válasz:
Emberi lényekből istenségekké változni egy meredek emelkedő, és most ti azt megmásszátok. Azt mondják, ha felmásztok, akkor megízlelhetitek a szeretet nektárját. Ez egy nagyon meredek emelkedő, de ennek a csodája az, hogy ezt egy másodperc alatt megmásszátok, míg a lefele jövetel időt vesz igénybe.

Kérdés:
A győzelem kiáltása lesz, amikor a bűn urnája széttörik. Ezt hogyan szimbolizálják az imádat ösvényén?

Válasz:
Sitát egy urnából kiemelkedve mutatják, azaz amikor a bűn urnája telivé válik és eltörik, akkor Sita és Rádhe megszületnek.

Ének:
Vigyél el minket a bűnnek erről a földjéről, a pihenés és vigasznak egy helyére!

Om shanti.
Legédesebb gyermekek, hallottátok az imádat énekét. Az imádat ösvényén így kiáltanak: Vigyél el minket ebből a tisztátalan világból a tiszta világba; vigyél el minket a békétlenség földjéről a béke földjére. Ott van az intellektusotokban, hogy volt egy másik világ, ahol béke és boldogság is volt. Ott volt a császár és császárnő, Lakshmi és Narayan királysága, és a képmásaik is léteznek itt. A történelem és a földrajz, amit az emberi lények tanulmányoznak, csak a világ egy negyede; az még a fél ciklust sem fedi le. Senki nem ismeri az arany és ezüstkorokat. Ez olyan, mintha a szemük csukva lenne, mintha egyszeműek lennének. Senki nem ismeri a világ történelmét és földrajzát. A világ nagyon nagy. Mikor kezdődött az új világ, mikor vált öreggé, és aztán, mikor fog újból öregből újjá válni? Ti, gyermekek most ezt megértitek. Az biztosan azzá fog válni. Nektek keresztül kell mennetek az arany, ezüst, réz és vaskorokon. Az aranykor biztosan el fog jönni a vaskor után. Az átmeneti korban az Egyetlen, aki megalapítja az aranykort, eljön. Ez egy nagyon jó módszer a magyarázáshoz. Egyedül az Atya alakítja át a vaskort aranykorrá, de még ez az egyszerű pont sem lép be senki intellektusába, mert az intellektusuk be van zárva Maya lakatjával. Ők a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek dicséretét éneklik: Ó Legfelső Atya, Legfelső Lélek, Te vagy a Bölcs Intellektus; adj bölcsességet az ostobáknak. Mindenki más ördögi utasításokat ad. Egyedül az Atya ad emelkedett utasításokat. Az emberek kiáltanak, de nem értenek semmit sem. Nektek, gyermekeknek most tudásotok van a három világról. Az nem úgy van, hogy csak erről világról van tudásotok, hanem ti azt is tudjátok, hogy mi van ezen a világon túl. Most tudásotok van a három világról – a lélekvilágról, a szubtilis régióról és a testi világról – az intellektusotokban. Ez ott van azoknak az intellektusában, akik jól tanulnak. Ti egy iskolában tanultok, és így a tudásnak teljesen ott kellene maradnia az intellektusotokban. Az idő három aspektusának tudása most ott van az intellektusotokban. Trikaldarshikká váltok (az idő három aspektusának látói), de titeket nem lehet trilokináthnak (a három világ urának) nevezni. Senki nem válik trilokináthtá. A szó „trikaldarshi”, pontos. Ti ismeritek a három világot és az idő három aspektusát. Mi biztosan a lélekvilágban lakunk. Mi, lelkek ott élünk. Senki másnak nincs az intellektusában ez a tudás. Ti, gyermekek megértitek, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek Trikaldarshi. Ő ismeri az idő három aspektusát, az kezdetet, a közepet és véget, és a három világot is. Ti Lakshmit és Narayant Vaikunth (Paradicsom) mestereinek nevezhetitek, de nem a három világ mestereinek; ők a mennyország mesterei. Ti az Atyát nem nevezhetitek a Paradicsom Mesterének. Ez valami, amit meg kell érteni. Egyetlen emberi lény sem lehet olyan tudás teljes, mint Isten. Azt mondják, hogy Isten Janijananhar (ismeri a belső titkokat) és tudás teljes. Azonban nem értik ennek a jelentését. Ha Ő ismerné a belső titkokat, akkor azt is tudná, hogy mi van mindenki szívében. Az emberek mindenütt jelenvalónak nevezik és rágalmazzák Őt. Ti most az Isteni közösséghez tartoztok és aztán az istenségi közösséghez fogtok tartozni. Ki magasabb Isten, vagy az aranykori istenségek? Magasabb, mint azok az istenségek, akik a szubtilis régió istenségei. Brahmára, a szubtilis régió lakójára azt mondják, hogy a legmagasabb; ő avyakt. Itt ez a valaki vyakt (testi). Őt akkor dicsérik, amikor egy tiszta angyallá válik. Ha a Brahminokat most fel kellene díszíteni a díszekkel, akkor azok nem állnának jól nekik. Ezért Vishnut úgy mutatják, hogy az önfelismerés diszkoszát tartja. Ti most megértitek a kagylókürt, a diszkosz, a jogar és a lótuszvirág jelentését. Az aranykorban Lakshminak és Narayannak nem fogják ezeket a fegyvereket adni, mert azok erre az időre vonatkoznak. Valójában, ezek a tudás fegyverei; ez nem fizikai fegyverek kérdése. A szentírásokban fizikai fegyvereket, stb. mutatnak. Megmutatják a Pandavák és a Kauravák hadseregeit, de azokban a hadseregekben nem mutattak nőket; csak férfiakat mutattak a Pandava hadseregben. Hova ment a Shakti hadsereg? Ez inkognitó. Senki nem tudja, hová mentek a Shiv Shaktik. Arról semmilyen leírást nem adtak. Hogyan harcoltak a Shaktik? Egy hadsereget mutattak, de azt senki nem képes megérteni. Bármit leírtak, amit valaki mondott. Ti most pontosan megértitek. Mi mind színészek vagyunk, és minden egyes lélek megkapta a saját szerepét. Most megtudjátok a dráma minden titkát Babától, attól, aki a Teremtő, a Rendező és a fő Színész. Négy kor van, azaz négy rész, amit korszakoknak hívnak. Valójában öt kor van; az ötödik ez a jótékony kor. Az arany és ezüstkorok átmenetét nem lehet jótékony kornak nevezni azért, mert abban az időben ti lefelé jöttök. Ez egy létra, amin lejöttök, satopradhanból rajová, és aztán tamová váltok. Tehát, le kell jönnötök ezen a létrán. A tudásban egyszer felfele galoppoztok a létrán, és aztán folyamatosan lejöttök a létrán, amin felmásztatok. Nagyon könnyű lejönni a létrán, de nagyon nehéz felmenni; nagyon sok erőfeszítést kell tennetek. Egy emberi lényből egy istenséggé válni, egy meredek mászás. Azt mondják, ha felmásztok, akkor meg fogjátok ízlelni a szeretet nektárját. Megértitek, hogy most felmásztok, és később el fogtok bukni, és a csontjaitok össze fognak törni. Az mennyi ideig tart? Ez a mászás nagyon meredek. Megértitek, hogy újból felfele mentek, és aztán le fogtok jönni. Csak egy másodpercet vesz igénybe, hogy felmenjetek; Akik később jönnek, azok egy másodperc alatt fel tudnak menni. Az ártatlan anyákat bántalmazzák, és a lányok így kiáltanak: Baba, védjél meg minket a levetkőztetéstől! Nagyon sok lány van. Az ártatlanokat sokat bántalmazzák. Amikor verik őket, akkor a bűn uránja teljessé válik, és amikor az telivé válik, akkor eltörik. Sitát egy urnából kiemelkedve mutatták. Ti, igaz Siták most felmerültök. Rádhe és Sita is felmerülnek. Amikor azt írják: „Raghupati Raghav Rajaram” (Ráma dicsérete), akkor ahhoz hozzáteszik Sita nevét. Beszélnek Jagadambáról és Jagadpitáról; ők később egy herceggé és hercegnővé válnak. Ők voltak Lakshmi és Narayan, de nézzétek meg, hogy mostanra, a végére, mivé váltak. Nem volt 330 millió emberi lény az aranykorban; ott nagyon kevés emberi lény volt, és ott csak később volt a kiterjedés. Az istenségi közösség folyamatosan újra-születést vesz, és aztán az az ördögi közösséggé válik. Akik az ördögi közösséghez tartoznak, átalakításra kerülnek olyanokká, akik az istenségi közösséghez tartoznak. Őket azokká teszik minden egyes ciklusban. A teljes tudás most belépett az intellektusotokba. Ti váltok trikaldarshikká, és megkapjátok a három világ tudását is. Azt mondjátok, hogy imádatra méltók, Vaikunth mesterei voltatok, és hogy mostanra imádókká, a pokol mestereivé váltatok. Azonban, azzal, hogy nem értik a „hum so” pontos jelentését, magukról mondják azt, „hum so” (azaz magukat Istennek nevezik). Ott van a nagy különbség! Most elmagyarázták nektek, hogy ez a világ történelme és földrajza. Most ismeritek ezt a korlátlan ciklust, és ismeritek a három világot és az idő három aspektusát. Az Atya ezeket az inkognitó dolgokat tanítja nektek. Senki nem tud erről; még a Gita sem tartalmazza ezeket a dolgokat. Akiknek megvan ez a tudásuk, azok képesek tanítani másokat. Később, ők mind el fognak jönni, és megismétlik a saját szerepeiket a maguk idejében. Krisztus meg fogja ismételni a szerepét a maga idejében. Megértitek, hogy ti váltok olyanokká, akik a napdinasztiához és hold dinasztiához tartoztok, és később olyanokká váltok, akik a kereskedő és shudra közösségekhez tartoznak. A ciklus folyamatosan ilyen módon forog. A buddhisták, és az iszlámból valók el fognak jönni, és megismétlik a szerepeiket a maguk idejében. Amikor az egy eredeti istenségi vallás van, akkor más vallások nem léteznek. Csak egy világ van. Az Atya elmagyarázta nektek a Teremtő és a teremtmény titkait. Minden egyes személy egy korlátolt Brahma, aki gyermekeket teremt és fenntartást ad nekik. Egy teremtmény megkap egy örökséget a Teremtőjétől, az Atyától. Valaha is hallottatok arról, hogy egy testvér egy örökséget ad egy másik testvérnek? Ti, gyermekek megértitek, hogy először vannak a korlátolt apák, akiket mindenki ismer. Ti egy korlátolt örökséget kaptok egy korlátolt apától. Senki nem válik a világ egy mesterévé azzal, hogy tanulmányozza azt a tudást, amit világi tanárok tanítanak. Ezek a dolgok korlátlanok. A korlátoltak emlékeznek arra a korlátlan Atyára. Őt „Babának, Shiv Babának” szólítják. A Teremtőt „Babának” szólítanák. Önmagában a Baba szó nagyon jelentéktelen, és így Őt Shiv Babának hívják. Ő testetlen. Azt kérdezik: Mi a kapcsolatotok Shiv Babával? Ők azt mondják: Shiv Baba, töltsd meg a kötényeinket! Baba pontos neve, Shiva. Shankar képe más. Ők Shivát és Shankart összekeverték, és így azt mondani, Shiv-Shankar, egy nagyon nagy hiba. Elfelejtették a Magasak közt Legmagasabb Atyát. Sok jó képet készítettek. A megalapítás most történik Brahmán keresztül. Csak ebben az időben kapjátok meg a tudást. Mostanra Brahminokká váltatok. A Brahminok honnan jönnek? Én őket örökbe fogadom, ugyanúgy, ahogy örökbe fogadtam Brahmát. A Brahminok Brahmán keresztül születnek. Ti megérthetitek, hogy most Prajapita Brahma kumarok és kumarik vagytok. Lényeges hozzátenni a „Prajapita” szót is. Csak azt mondani „Brahma”, nem elegendő, mert soknak a neve Brahma, de senkinek nem lenne a Prajapita név. Ő egy emberi lény. Rudra, Shiv Baba megteremtette a tudásnak ezt az áldozati tüzét. Így a Brahminokra biztosan szükség van. Megértitek, hogy kik a Brahminok. Ez az áldozati tűz megteremtődik a Brahminokon keresztül. Ti most Brahminok vagytok, és később istenségekké kell válnotok. Mindenkinek le kell jönnie erre a földre, így aztán hova fog mindenki menni? Minden feláldozásra kerül ebben a Rudra gyan yagyában. Az egész öreg világ feláldozásra kerül ebben a Rudra gyan yagyában. A pusztulás lángjai felmerültek Rudra tudásának ebből az áldozati tüzéből. Azt mondják: A pusztulás Shankaron keresztül van. Ti is látjátok annak a jeleit. Ez a pontos idő. Azt mondják, ott vannak az európai Yadavák, a Kauravák és a Pandavák, de Bharat emberei elfelejtették a saját vallásukat. Ott vannak ennek a képei is, de mégsem ismeri őket senki. Ott volt az istenségek királysága, de ki adta nekik azt a királyságot? Az istenségi vallás hogyan került megalapításra? Ők ezt egyáltalán nem értik. Az Egyetlen, aki megalapítja a vallást, aztán azt elmagyarázza. Senki más nem magyarázhatja el a világ történelmét és földrajzát, és senki nem adhatja át a három világ tudását sem. Ti most megértettétek mindenkinek a szerepét. Mindenki le fog jönni a maga idejében, hogy eljátsszák a szerepeiket. Ahogy tovább mentek, a dicséretetek növekedni fog. A kiterjedés gyorsan meg fog történni, és így nagyon nagy épületeket kell építenetek. Ez a dráma része. Megértitek, hogy olyan sok gyermek fog eljönni; ők folyamatosan növekedni fognak. Ők el fognak jönni, hogy vegyék a tanításokat. Sokan mások csak azért jönnek, hogy körbe-nézzenek. Ha az oktatási miniszter eljön, akkor neki is el kell magyaráznotok a tudást. A mi történelmünk és földrajzunk a világé. Senki nem érti meg az egész ciklus ciklusát. A Tudás Óceánja most a tudás mester óceánjaivá tett benneteket. Achcha.

A legédesebb szertetett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tanulmányoznotok kell a korlátlan történelmet és földrajzot, és tanítanotok kell másokat. Annak érdekében, hogy megkapjátok a díszeket, tiszta angyalokká kell válnotok.

2. Csak az egy Atya a Bölcs Intellektus. Ezért, kövessétek a shrimatját, és váljatok bölcsekké. Tartsátok meg a mámort, hogy ez a Brahmin élet felbecsülhetetlen értékű.

Áldás:
Legyetek olyan képmások, akik vonzanak azzal, hogy a teljes tisztaság illatát magukba szívják, a színekkel és formákkal együtt.

Azzal, hogy Brahminokká váltok, minden kifejlesztett színt és formátokat átalakítjátok. Azonban az illatotok sorszám szerint van. Annak érdekében, hogy olyan képmásokká váljatok, amik vonzanak, a színnel és a formával együtt szükségetek van a teljes tisztaság illatára is. A tisztaság nemcsak a cölibátust jelenti, hanem azt is, hogy elszakadottak vagytok a testektől. A szívetek ne ragaszkodjon semmihez, csak az Atyához. Legyetek cölibátusban a testetek vonatkozásában, cölibátusban a kapcsolataitokban és cölibátusban a sanskaráitokban. Csak az ilyen illatú szellemi rózsák válnak olyan képmásokká, akik vonzanak.

Slogen:
Ismerjétek fel a valódi igazságot, és akkor könnyűvé válik számotokra, hogy megtapasztaljátok az érzékek feletti örömet.