2020. november 21. Sakar murli Om Shanti BapDada Madhuban


Édes gyermekek, ez az átmeneti kor a legfontosabb idő, hogy a legemelkedettebbekké váljatok, mert az Atya a mostani időben tanítja azt a tanulmányt, ami által egy hétköznapi emberből Narayanná váltok.

Kérdés:

Milyen tudással rendelkeztek ti, gyerekek, hogy semmilyen körülmények között nem sírtok?

Válasz:

Azzal a tudással rendelkeztek, hogy ez a Dráma előre elrendelt, és ebben a Drámában mindenkinek megvan a saját szerepe, amit eljátszik. Az Atyától megkapjuk a boldogság örökségét, tehát hogyan sírhatnánk? Arra törekedtünk, hogy megtaláljuk az e világon túli Atyát, aki a Brahm elemben él. Most megtaláltuk, tehát mi másra lenne szükségünk?

Om Shanti. A szellemi Atya itt ül, és el fog magyaráz valamit nektek, gyerekeknek. A képre rá kellene írnotok: Trimurti Shív Baba magyaráz a gyerekeknek. Amikor magyaráztok valakinek, a lélek mondja azt: Shív Baba mondja ezt. Brahma Baba is azt mondja: Baba magyaráz nektek. Itt nem emberi lények magyaráznak emberi lényeknek, hanem a Legfelső Lélek magyaráz a lelkeknek, vagy egy lélek magyaráz a lelkeknek. Egyedül Shív Baba a Tudás Óceánja, és Ő a szellemi Atya. Ti, szellemi gyerekek a mostani időben kapjátok meg az örökségeteket a szellemi Atyától. Itt el kell engednetek minden világi büszkeséget. Most lélektudatossá kell válnotok, és az Atyára kell emlékeznetek. Cselekednetek kell, és folyamatosan el kell végeznetek az üzleti tevékenységeiteket, de bármennyi idővel is rendelkeztek, tekintsétek magatokat egy léleknek, és emlékezzetek az Atyára, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Tudjátok, hogy Shív Baba belépett ennek a léleknek a testébe. Ő az Igazság, és az Élő Lény; Őt az Igazságnak, az Élő Lénynek, és az Üdvösség Megtestesítőjének nevezik. Ez nem lehet Brahma, Vishnu, Shankar, vagy valamilyen emberi lény dicsérete. Isten a Magasak közt Legmagasabb. Ő az Egyetlen, a Legfelső Lélek. Ezt a tudást csak a mostani időkben kapjátok meg. Az Atya ötezer évente eljön, és lélektudatossá tesz benneteket, hogy emlékezzetek Rá. Ezt téve tamopradhánból satopradhánná váltok, amire nincs más módszer. Bár az emberi lények könyörögnek, hogy: „Óh Tisztító, jöjj el!” – de nem értik a jelentését. Amikor azt mondják, hogy „Ráma Szíta tisztítója” – ez rendben van. Mindannyian Szíták, azaz hívő lelkek vagytok. Ráma pedig Isten. Ti, imádók meg akarjátok kapni Istentől az imádat gyümölcsét. A gyümölcs a felszabadulás, és az életben való felszabadulás. Egyedül az egy Atya a Felszabadulás és az Életben való Felszabadulás Adományozója. Egy drámában vannak magasrangú szerepek és alacsonyabb rendűek. Ez a Dráma korlátlan, senki más nem értheti meg. Most tamopradhán lényekből, a legdegradáltabbakból satopradhánná, a legemelkedettebb emberi lényekké váltok. A satopradhánokra mondják azt, hogy ők a legemelkedettebbek. Az Atya tesz benneteket a legemelkedettebbekké. Senki nem tudja, hogy ennek a Drámának a ciklusa hogyan forog folyamatosan. A vaskor után van az átmeneti kor, majd az aranykor. Mi készteti a régi világot a megújulásra? Ezt az Atyán kívül senki más nem tudja megtenni. Az Atya eljön az átmeneti korban, és megtanítja nektek. Az Atya sem az aranykorban, sem a vaskorban nem jön el. Az Atya azt mondja: Az Én szerepem az átmeneti korban van. Ezért nevezik az átmeneti kort a jótékonyság korának. Ez a legjelentőségteljesebb kor. Mondják, hogy az átmeneti kor a legjelentőségteljesebb időszak, amikor az Atya eljön, hogy a gyerekeket egy hétköznapi emberből Narayanná változtassa. Az emberi lények emberi lények, de gyerekekről, isteni erényekkel, azt mondják, hogy ők az eredeti, örökkévaló istenségi valláshoz tartoznak. Az Atya azt mondja: Én alapítom meg ezt a vallást, és ehhez biztosan tisztává kell válnotok. Csak az egy Atya a Tisztító. Az összes többi hívő lélek mennyasszony. Helyes azt mondani, hogy „Ráma Szíta Tisztítója.” De ezek után azt mondják, hogy Ráma a harcos klán királya. Ez így nem helyes. Az emberek azt mondanak, amit akarnak, minden megértés nélkül. Folyamatosan ezt kántálják. Ti tudjátok, hogy a Hold-dinasztia vallása is most kerül megalapításra. Az Atya eljön, és megalapítja a Brahmin klánt, amit nem neveznek dinasztiának. Ez egy család. Itt sem a Pandaváknak, sem a Kauraváknak nincs királyságuk. Ezeket gyorsan meg fogják érteni azok, akik tanulmányozták a Gítát. Ez is a Gíta. Ki mondja el a Gítát? Isten. Gyerekek, mindenek előtt el kell magyaráznotok, hogy ki a Gíta Istene. Azt mondják: Krishna beszél. Ugyanakkor Krishna az aranykorban él. A lélek, aki benne van, múlhatatlan. A test neve változik. Shri Krishna lelkének a teste abban a formában csak az aranykorban létezik. Ő igényli az egyes számot. Van első, második, harmadik Lakshmi és Narayan. A füzér elkészül. Az Atya már elmagyarázta Runda füzérét, és Rudra füzérét. Runda füzérét Vishnu nyaka körül ábrázolják. Gyerekek, ti Vishnu földjének váltok a mestereivé, sorszám szerint. Ez olyan, mintha a füzér lennétek Vishnu nyaka körül. Mindenek előtt egy füzérré váltok Shíva nyaka körül, amit Rudra füzérének neveznek. Az emberek erről kántálnak. Egy füzért soha nem imádnak. A füzér gyöngyszemeit emlékezésben forgatják. Azok, akik Vishnu földjének a királyságába jönnek, sorszám szerint, a füzér gyöngyszemeivé válnak. Egy füzérben először ott a virág, majd a kettős gyöngyszem. Ez reprezentálja a családi ösvényt. A családi ösvény Brahmával és Saraswatival, és veletek, gyerekekkel kezdődik. Ők azok, akik istenségekké válnak. Lakshmi és Narayan az első. Fölöttük ott van a virág, azaz Shív Baba. Az emberek üdvözlik a virágot, miután forgatták a füzér gyöngyszemeit. Shív Baba a Virág, aki nem vesz újjászületéseket; Ő belép Brahmába. Ő magyaráz nektek. Ezen egy lelke a sajátja. Brahma tovább folytatja a teste megélhetéséért, míg az Egyetlen dolga az, hogy tudást adjon nektek. Amikor valaki férje vagy felesége meghal, a lelket meg szokták hívni egy brahmin pap testébe. Korábban az a lélek visszajött. Ugyanakkor az a lélek nem hagyná el a testét és jönne el. Ez előre rögzített a drámában. Mindez az imádat ösvénye. Az a lélek elment és vett egy másik testet. Gyerekek, ti most megkapjátok a teljes tudást. Így, ha valaki meghal, nem aggódtok semmi miatt. Még ha az anyátok hagyja is el a testét, halvát esztek Egy lány (Shantibhen) elment magyarázni és megkérdezte: Miért sírtok? A lélek elment, és egy másik testet vett. A lélek nem fog visszajönni attól, hogy sírtok. A szerencsések nem sírnak. Ez a lány mindenki sírását megállította, és elkezdett magyarázni nekik. Sokan mennek és így magyaráznak: „Most hagyjátok abba a sírást! Ne etessétek a hamis brahminokat. Én igazi Brahminokat fogok idehozni.” Utána ők el fogják kezdeni a tudás tanulmányozását. Majd megértik, hogy amiről hallanak, helyes. Ezt a tudást hallgatva békéssé válnak. Az emberek szomorúsága nem fog eltűnni attól, ha akár 7 napon át olvassák a Bhagawad Gítát. Ugyanakkor ti, lányok képesek vagytok eltávolítani mindenki szomorúságát. Megértitek, hogy nincs szükség sírásra. Ez a Dráma előre elrendelt. Mindenkinek el kell játszania a maga szerepét. Semmilyen körülmények között nem szabad sírnotok. Ti már megtaláltátok a korlátlan Atyát, a Tanárt és a Gurut, aki megtalálásáért olyan sokat tévelyegtetek. Most megtaláltátok a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket, aki a Brahm elemben él, túl ezen a világon. Tehát mi másra van szükségetek? Az Atya csak a boldogság örökségét adja át. Akkor kezdtek el sírni, amikor elfelejtitek az Atyát. Ha emlékeztek az Atyára, boldogságot tapasztaltok. Ohó! Mi a világ mestereivé válunk! Utána soha nem fogunk sírni 21 generáción át. A 21 generáció azt jelenti, hogy mindenegyes születésben elérjük az idős kort, azaz soha nem lesz időelőtti halál. Tehát, belül igen sok inkognitó boldogsággal kellene rendelkeznetek. Tudjátok, hogy le fogjátok győzni Mayát és az egész világot. Ebben a fegyverek, stb. használata nem kérdéses. Ti Shív Shaktik vagytok. Rendelkeztek a tudás kardjával és a tudás nyilával. Az Atya azt mondja: A tudás kardjával kell legyőznötök a bűnöket. Az istennők nem lehetnek erőszakosak. Akik erőszakosak, az imádat ösvényéhez tartoznak. A bölcsek és szentek, stb., az elszigetelődés ösvényéhez tartoznak. Ők nem hisznek a családi ösvényben. Ti lemondotok az öreg testről és az egész öreg világról. Most, ti, lelkek megtisztultok, ha emlékeztek az Atyára. A tudás szanszkaráit magatokkal viszitek, és azok szerint vesztek születést az új világban. Ha még itt kell születést vennetek, akkor egy jó családban fogtok megszületni egy királynál vagy egy vallásos otthonban, a szanszkaráitok szerint. Mindenki szeretni fog benneteket. Azt fogják mondani rátok, hogy istennők vagytok. Az emberek sok dicséretet énekelnek Krishnáról. Azt mondják róla, hogy gyerekkorában ellopta a vajat, és összetörte a mécsestartó edényt, hogy ezt meg azt tette. Sok dologgal vádolják őt. Achcha. Krishnát mért ábrázolták kéken? Ott Krishna gyönyörű volt! A test folyamatosan változik, és a név is változik. Shri Krishna az aranykor első hercege, tehát miért ábrázolták kéken? Senki nem tudja megmondani. Ott nincsenek kígyók, amiktől kékre változnának. Itt valamilyen mérgezés hatására az emberek kékké válnak. Az aranykorban ez nem történhet meg. Ti most az istenségi közösség részeivé váltok. Erről a Brahmin közösségről senki nem tud. Mindenekelőtt az Atya örökbe fogad benneteket, Brahminokat Brahmán keresztül. Mivel Prajapita létezik, neki is sok embere lesz. Mondják, hogy Saraswati Brahma lánya, ő nem Brahma felesége. Ezt senki nem tudja. Prajapita Brahma teremtése szájon keresztül született. A feleség kérdése ebben nem merül fel. Az Atya belép Brahmába, és azt mondja: Te az én gyerekem vagy. A „Brahma” nevet adom neked. Mindazok neve megváltozott, akik az Atya gyerekévé váltak. Gyerekek, ti most legyőzitek Mayát. Ez a győzelem és vereség játéka. Az Atya képessé tesz benneteket egy ilyen jó üzlet megkötésére! Ugyanakkor, Maya mégis legyőz benneteket, és arra késztet, hogy elfussatok. Maya öt bűne győz le benneteket. Azokra mondják azt, hogy az ördögi közösséghez tartoznak, akik rendelkeznek az öt bűnnel. Az emberek elmennek a templomokba az istennők szobrai elé, és a dicséretüket éneklik: Ti teljesek vagytok az összes erénnyel. Az Atya elmagyarázza nektek: Ti voltatok az imádatra méltó istenségek, majd 63 születésre imádókká váltatok. Most újra imádatra méltókká váltok. Az Atya imádatra méltókká, Ravan pedig imádókká tesz titeket. Ezeket a dolgokat nem említik a szentírásokban. Az Atya nem tanulmányozott egyetlen szentírást sem. Ő a Tudás Óceánja, a Világ Mindenható Hatalom. A mindenható azt jelenti, hogy az, aki az összes erővel rendelkezik. Az Atya azt mondja: Én ismerem az összes Védát és a szentírásokat. Ezek mind az imádat dolgaihoz tartoznak. Én ismerem ezen dolgok mindegyikét. Ti a rézkorban váltatok imádókká. Az arany és ezüstkorban nem volt imádat. Az ott az imádatra méltók dinasztiája. Az később lesz az imádók dinasztiája. A mostani időkben mindenki imádó. Senki nem ismeri ezeket a dolgokat. Az Atya eljön, és elmondja a 84 születés történetét. Az imádatra méltóság és az imádat játéka rajtatok alapszik. Az emberek beszélnek a hindu vallásról. Valójában Bharatban az eredeti örökkévaló istenségi vallás létezett, nem a hindu vallás. Nagyon sok mindent kell elmagyarázni. Ez a tanulmány csak egy másodpercet igényel. Ugyanakkor, már hosszú ideje tart. Azt mondják: Ha az óceán tintává, és az erdő tollakká válna, akkor sem lehetne leírni ennek a tudásnak a végét. Erről a tudásról egészen a végig fogok beszélni nektek. Mennyi könyv lehetne ezekből? A korai időkben Baba felébredt kora reggel és leírta, majd Mama felolvasta. Attól kezdve kinyomtatták. Bizonyára rengeteg papírt használtak el. A Gíta olyan parányi. Sokszor még egy kis szelencébe is belerakták a Gítát, és nyakéremként tartották maguknál. A Gítának nagy hatása van, de az emberek elfelejtették, hogy ki a Gíta Istene, aki a Tudás Adományozója. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég-elvesztett és most-megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:

  1. Győzzétek le a bűnöket a tudás kardjával. Töltsétek fel magatokat a tudás szanszkarájával. Mondjatok le az öreg világról, és az öreg testetekről.
  2. Őrizzétek meg annak a boldogságát, hogy milyen szerencsések vagytok. Ne aggódjatok semmi miatt. Ne sírjatok a szomorúságtól, még akkor sem, amikor valaki elhagyja a testét.

Áldás:

Legyetek állandó és természetes jógik, akik mindig megőrzitek magatoknál a koronát és a trónt.

Jelenleg, ti gyerekek, mindannyian kaptok az Atyától egy koronát és egy trónt. A jelenlegi korona és trón tesz képessé benneteket arra, hogy egy koronát és trónt kapjatok sok jövőbeli születésre. Ha állandóan megőrzitek magatoknál a felelősségetek koronáját a világ hasznáért, és BapDada szívtrónusát, akkor állandó és természetes jógikká fogtok válni. Akkor nem lesz ott bármilyen erőfeszítés megtétele kérdése, mert, először is, ti közeli kapcsolattal rendelkeztek, és másodsorban az eléréseitek korlátlanok. Ahol elérés van, ott természetes az emlékezés.

Slogen:

A világos intellektusotokkal tegyétek a terveiteket a gyakorlati formába, mert a siker abban van elmerülve.


*** O M S H A N T I ***