21.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, annak érdekében, hogy egy másodpercen belül elérjétek a felszabadulást és az életben való felszabadulást, váljatok „Manmanabhavvá” és „Madhyajibhavvá”. Pontosan ismerjétek fel az Atyát. Emlékezzetek az Atyára, és mindenkinek adjátok át a bemutatását.

Kérdés:
Milyen mámor alapján vagytok képesek arra, hogy megmutassátok (kinyilvánítsátok) az Atyát?

Válasz:
Amikor olyan mámorotok van, hogy most Isten gyermekeivé váltatok, és hogy Ő tanít benneteket. Nekünk meg kell mutatnunk az igaz ösvényt minden emberi lénynek. Mi most az átmeneti korban vagyunk. Nekünk dicsőítenünk kell az Atya nevét a királyi viselkedésünkkel. Mondjátok el mindenkinek az Atya dicséretét, és Krishna dicséretét.

Ének:
Te vagy a holnap szerencséje.

Om shanti.
Ezt a dalt a szabadságharcosok énekelték. Azonban, Bharat emberei nem tudják, mit jelent, „A világ szerencséje”. Ez az egész világ kérdése. Egyetlenegy emberi lény sem változtathatja meg az egész világ szerencséjét, hogy azt pokolból mennyországgá változtassa. Ez a dicséret nem tartozik egy emberi lényhez. Ha ezt Krishnáról mondanák, akkor senki nem lenne képes őt rágalmazni. Az emberi lények nem értik, hogy Krishna hogyan láthatta a fogyatkozó Holdat a negyedik éjszakán, és ezért rágalmazták őt. Valójában soha, nem szabadna rágalmazni se Krishnát, se a Gita Istenét. Brahma az, akit rágalmaznak. Krishnát rágalmazták, de csak azzal, hogy azt mondták, hogy ő elrabolta a nőket. Senki nem tud Shiv Babáról. Az emberek biztosan Isten után futnak, de Istent soha nem lehet rágalmazni. Se Istent, se Krishnát nem lehet rágalmazni. Mindkettő dicsérete nagyon erőteljes. Krishna dicsérete az első számú. Nincs akkora dicsérete Lakshminak és Narayannak, mert ők házasok. Krishna egy kumar; ezért kap több dicséretet. Aztán ugyanazt a dicséretet éneklik Lakshmiról és Narayanról, hogy ők 16 mennyei fok teljesek, teljesen bűntelenek, de Krishnát a rézkorba helyezték. Azt gondolják, hogy az a dicséret az idők kezdete óta folytatódik. Ti, gyermekek megértitek mindezeket a dolgokat. Ez isteni tudás és Isten volt az, aki megalapította Ráma (Isten) királyságát. Az emberi lények nem értik, hogy mi Ráma (Isten) királysága. Az Atya eljön és ennek a magyarázatát adja. Minden a Gitától függ. Helytelen dolgokat írtak a Gitába. Nem történt háború a Pandavák és a Kauravák között, és így Arjuna kérdése sem merül fel. Az Atya itt ül, és ebben az iskolában tanít titeket. A harcmezőn nem lenne egy iskola. Igen, ott van ez a harc Mayával, Ravannal, akik felett győzelmet kell aratnotok. Nektek Maya és a világ legyőzőivé kell válnotok. Azonban az emberek még egy kicsit sem értik ezeket a dolgokat. Számukra fix a drámában, hogy később jöjjenek és, hogy később legyen megértésük. Csak ti, gyermekek magyarázhatjátok el nekik mindezeket az aspektusokat. Annak a kérdése, hogy egy erőszakos nyilat kilőnek Bisampitamayra, stb. nem merül fel. Sok ilyen dolgot írtak a szentírásokban. Nektek, anyáknak el kellene mennetek, és valamennyi időt kellene töltenetek azokkal az emberekkel. Mondjátok nekik: Mi ezzel kapcsolatban akarunk veletek beszélni. Isten mondta el a Gitát. Az Isten dicsérete. Krishna más. Mi ezzel nem értünk egyet. Rudra, Shiva Isten azt mondja, hogy ez Rudra tudásának áldozati tüze. Ez a testnélküli Legfelső Atya, a Legfelső Lélek tudásának az áldozati tüze. Az emberi lények aztán azt mondják: Krishna Isten beszél, de valójában csak az Egyetlent lehet Istennek nevezni. Le kellene írnotok a dicséretét és aztán írjátok le, hogy mi Krishna dicsérete. Most a kettő közül ki a Gita Istene? A Gitában megemlítik a „könnyű raja jógát”. Az Atya azt mondja: Legyen korlátlan lemondás. Mondjatok le a testetek tudatosságáról, és minden testi kapcsolatotokról, és tekintsétek magatokat lelkeknek. Manmanabhav! Madhiajibhav! Az Atya mindent nagyon világosan elmagyaráz. A Gita tartalmazza a shrimatot, amit Isten mondott el. A shrimat a legemelkedettebbet jelenti, és így ez Shivára, a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre vonatkozna. Krishna egy emberi lény, isteni minőségekkel. Shiva, a Gita Istene, az Egyetlen, aki raja jógát tanított. A végén, minden más vallás biztosan megsemmisül, és az egy vallás megalapításra kerül. Az aranykorban csak az egy eredeti istenségi vallás volt. Nem Krishna, hanem Isten volt az, aki azt megalapította. Ez a dicséret Istenhez tartozik. Őt hívják az Anyának, az Atyának. Krishnát nem lehet ennek nevezni. Át kell adnotok az Atya igaz bemutatását. Elmagyarázhatjátok, hogy csak egyedül Isten a Felszabadító és a Vezető, az Egyetlen, aki mindenkit hazavisz. Shiva feladata, hogy mindenkit hazavigyen, mint a moszkitók raját. Az a szó is, „Legfelső”, nagyon jó. Ezért el kell magyaráznotok, hogy Shivának, a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek a dicsérete különbözik Krishna dicséretétől. Ezt be kell bizonyítanotok és el kell magyaráznotok a különbséget a kettő között. Shiva nem jön el a születés és újraszületés ciklusába. Ő a Tisztító, míg Krishna teljes 84 születést vesz. Most kit lehet a Legfelső Léleknek nevezni? Nektek ezt is le kellene írnotok: Azzal, hogy nem ismeritek a korlátlan Atyát, boldogtalan árvákká váltatok. Az aranykorban, amikor az Úrhoz és a Mesterhez tartoztok, akkor biztosan boldogok vagytok. A szavaknak nagyon világosaknak kellene lenniük. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám és igényeljétek az életben való felszabadulásotok örökségét egy másodperc alatt. Még most is Shiv Baba ezt mondja. Az Ő teljes dicséretét le kellene írni: Üdvözlet Shivának; Tőle kapjátok meg a mennyországotok örökségét. Azzal, hogy megértitek a világciklust, a mennyország lakóivá fogtok válni. Most döntsétek el, hogy mi a helyes. Nektek, gyermekeknek el kellene mennetek a sannyasik ashramjaiba, és találkozzatok velük személyesen, mert amikor ők együtt vannak egy gyülekezetben, akkor bennük nagy az arrogancia. Ott kellene maradni nektek, gyermekeknek az intellektusában, hogyan mutathatjátok meg az embereknek az igaz ösvényt. Isten beszél: Én még azokat a szenteket és bölcs embereket is felemelem. Ott van az a szó is, „Felszabadító”. A korlátlan Atya azt mondja: Tartozzatok Hozzám. „Az Atya megmutatja a fiút!” Aztán a fiú megmutatja az Atyát. Shri Krishnát nem lehet az Atyának nevezni. Mindannyian Isten, az Atya gyermekei. Mindenki lehet Istennek, az Atyának a gyermeke; de nem lehetnek mind egyetlenegy emberi lény gyermekei. Ezért, nektek, gyermekeknek nagy mámorotoknak kellene lennie, miközben elmagyarázzátok másoknak, hogy mi a korlátlan Atya gyermekei vagyunk. Csak nézzétek meg egy király fiának, egy hercegnek a viselkedését! Az nagyon királyi. Azonban Bharat emberei rágalmazták ezt a szegény személyt (Shri Krishnát). Ők azt mondják: Ti is Bharat lakói vagytok. Mondjátok nekik: Igen, mi azok vagyunk, de mi az átmeneti korban vagyunk. Mi Isten gyermekeivé váltunk, és Vele tanulunk. Isten beszél: Én raja jógát tanítok nektek. Lehetetlen, hogy Krishna mondja ezt. Ezt később meg fogják érteni. Janak király is mindent megértett egyetlen jelzésből. Ő emlékezett a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre, és transzba ment. Sokan folyamatosan transzba mennek. A transzban látják a testnélküli világot és a Paradicsomot. Megértitek, hogy ti a testnélküli világ lakói vagytok. Lejöttök a legfelső lakóhelyről, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. A pusztulás ott áll előttetek. A tudósok folyamatosan olyan sokat ütik a fejüket, hogy elmenjenek a Holdra. A tudomány rendkívüli arroganciáján keresztül elhozzák a saját pusztulásukat. Valójában semmi sincs a Holdon. Ezek a dolgok nagyon jók, de azokat okos módon kell elmagyaráznotok. Az Atya, a Magasak közt Legmagasabb, aki ezeket a tanításokat adja nekünk. Ő az Atyátok is. Az Ő dicsérete különbözik Krihna dicséretétől. Ez Rudra tudásának a múlhatatlan áldozati tüze, amiben minden feláldozásra kerül. Ezek a pontok nagyon jók, de az még időt fog igénybe venni. Ez a pont is nagyon jó: Az egyik egy szellemi zarándoklat és a másik egy fizikai zarándoklat. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám és az utolsó gondolataitok elvisznek benneteket a végcélotokhoz. Senki más csak a Szellemi Atya taníthatja meg nektek ezeket a dolgokat. Le kellene írnotok az ilyen pontokat: Manmanabhav! Madhiajibhav! Ez a zarándoklat a felszabadulásért és életben való felszabadulásért van. Csak az Atya vihet benneteket erre a zarándoklatra. Krishna ezt nem teheti meg. Nektek magatokba kell szívnotok az emlékezés szokását. Minél többet emlékeztek, annál nagyobb lesz a boldogságotok. Azonban Maya nem engedi meg nektek, hogy emlékezésben maradjatok. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. Ti mind szolgálatot végeztek. Azonban ott van az emelkedett szolgálat, és ott van az alacsony szintű szolgálat. Nagyon könnyű átadni valakinek az Atya bemutatását. Achcha. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Esti óra:

Annak érdekében, hogy az emberek felfrissüljenek, elmennek a hegyekbe a friss levegőért. Miközben otthon, vagy a hivatalukban vannak, a kötelességeikre emlékeznek. Azzal, hogy kimennek, szabaddá válnak a hivataluk gondolataitól. A gyermekek is eljönnek ide, hogy felfrissüljenek. Ti fáradttá váltatok attól, hogy imádatot hajtottatok végre fél cikluson keresztül. Ebben a jelentőségteljes átmeneti korban tudást kaptok. Ezzel a tudással és jógával felfrissültök. Megértitek, hogy az öreg világnak most meg kell semmisülnie, és az új világ megalapításra kerül. Nincs teljes megsemmisülés. Azok az emberek azt gondolják, hogy a világ teljesen meg fog semmisülni, de ez nem így van; egyszerűen csak megváltozik. Ez a pokol, az öreg világ. Ti megértitek, hogy mi az öreg világ, és mi az új világ. Ezt nektek részletesen elmagyarázásra került. Minden részlet ott van az intellektusotokban, de az is sorszám szerinti, az erőfeszítéseitek szerint. Nagyon sok finomításra van szükségetek ahhoz, hogy magyarázzatok. Másoknak olyan módon magyarázzatok, hogy az azonnal beüljön az intellektusukban. Néhány gyermek gyenge és így, miközben tovább haladnak, megtörnek. Isten verziói: Ők elcsodálkoznak, meghallgatják a tudást, és elmondják másoknak ezt a tudást… Itt Mayával van egy harc. Ők Mayától meghalnak, és Istenhez tartoznak, aztán meghalnak Istentől és Mayához tartoznak. Örökbe fogadásra kerülnek, és aztán elválnak Tőle. Maya nagyon erőteljes. Ő sokakhoz vihart hoz. Ti, gyermekek is megértitek, hogy ott van a győzelem és a vereség. Ez a játék a győzelemről és vereségről szól. Mi vereséget szenvedtünk az öt bűn által. Ti most erőfeszítést tesztek azért, hogy győzedelmeskedjetek felettük. Végül a győzelem a tiétek lesz. Mivel az Atyához tartoztok, ezért szilárddá kell válnotok. Láthatjátok, hogy Maya milyen sok kísértést ad nektek. Még amikor néhányan transzba mennek, a játék gyakran véget ér. Most ott van nektek, gyermekeknek az intellektusában, hogy most befejeztétek a 84 születésetek ciklusát. Istenségekké, harcosokká, kereskedőkké váltatok, és most shudrákból Brahminokká váltatok. Ti Brahminokká és aztán istenségekké váltok. Ezt nem szabadna elfelejtenetek. Ha ezt elfelejtitek, akkor visszafele léptek, és az intellektusotok világi dolgokban válik elfoglalttá. Aztán még arra sem lesztek képesek, hogy emlékezzetek a murlira, stb. Az emlékezés zarándoklatát nehéznek tapasztaljátok. Ez egy csoda! Néhány gyermek még azért is zavarban érzi magát, hogy egy jelvényt viseljen. Ugye ez is test tudatosság? Vennetek kell a bántást, a sértést. Krishna olyan sok bántást kapott. Shiv Baba, aki a legtöbb inzultust kapja, és aztán Krishna. Aztán Ráma az, aki a legtöbb bántást, sértést kapja. Ez sorszám szerint van. Bharatot sokat rágalmazták ezeken az inzultusokon keresztül. Nektek, gyermekeknek nem szabadna attól félnetek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jóéjszakát.

Lényeg a dharnához:
1. Késztessétek az intellektusotokat arra, hogy korlátlan lemondó legyen, és állandóan maradjatok ezen a szellemi zarándoklaton. Csepegtessétek magatokba az emlékezésben maradás szokását.

2. „Az Atya megmutatja a fiút”, és „A fiú megmutatja az Atyát”. Mindenkinek adjátok át az Atya igaz bemutatását. Mutassátok meg mindenkinek az ösvényt, hogy elérjék az életben való felszabadulást egy másodperc alatt.

Áldás:
Legyetek feltöltve újdonsággal és a gondolatok és a szavak összekapcsolt különleges szolgálatával, és ez-által hajtsatok végre varázslatot.

A gondolatok és a szavak összekapcsolva úgy működnek, mint a varázslat. Amikor ezt teszitek, akkor egy gyülekezet minden triviális dolga olyan módon fog véget érni, hogy azt fogjátok gondolni, hogy az egy varázslat. Amikor a tudatotok abban elfoglalt, hogy tiszta gondolatok és áldások legyenek mindenki iránt, akkor a tudat bármilyen felfordulása véget fog érni, és soha nem lesztek csalódottak az erőfeszítéseitekben. Soha nem fogtok félni egy gyülekezetben. Azzal, hogy az összekapcsolt szavaitokkal és gondolataitokkal szolgáltok, látni fogjátok az ilyen jellegű szolgálat gyors sebességét. A szolgálatban most váljatok ezzel az újdonsággal és különlegességgel teljesek, és a 900 ezer alattvaló könnyen késszé fog válni.

Slogen:
Az intellektusotok akkor fog pontos döntéseket hozni, amikor teljesen bűntelenekké váltok.

Mateshwari édes, emelkedett verziói

Kinek a kötelessége, hogy elmenjen ebből a vaskori, ízetlen világból a lényeggel teli aranykori világba?

Miért mondják erre a vaskori világra, ízetlen? Mert ebben a világban nincs lényeg, azaz, semmiben nem maradt erő; nincs boldogság, béke, vagy tisztaság. Egyszer boldogság, béke és tisztaság volt ebben a világban. Többé nincs az, az erő azért, mert az öt bűn létezik ebben a világban. Ezért ebben a világban a félelem óceánja van, ezért nevezik azt a karmikus kötések óceánjának, és ezért az emberek boldogtalanok, és Istenhez kiáltanak: Isten, vigyél minket át ezen az óceánon. Ez azt mutatja, hogy biztosan kell egy világnak lennie, ahol nincs félelem, azaz egy félelemmentes világ, ahová el akarnak menni. Ezért hívják ezt a világot a bűn óceánjának. Ők át szeretnének menni ezen, a jótékony lelkek világába. Két világ van. Az egyik az aranykori, lényeggel teli világ, és a másik ez a vaskori, ízetlen világ. Mind a két világ itt létezik ezen a földön. Achcha.