22.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez most a felemelkedés állapotának az ideje. Bharat szegényből gazdaggá válik. Igényeljétek az aranykori uralkodás örökségét az Atyától.

Kérdés:
Az Atya melyik címét nem lehet átadni shri Krishnának?

Válasz:
Az Atya a szegények Ura. Shri Krishnát nem lehet ennek nevezni. Ő nagyon gazdag és a királyságában mindenki gazdag. Amikor az Atya eljön, Bharat mindegyik közül a legszegényebb föld. Ő Bharatot gazdaggá teszi. Ti azt mondjátok, hogy Bharat mennyország volt, de az többé nem az. Az újból azzá fog válni. Csak Baba, a szegények Ura teszi Bharatot mennyországgá.

Ének:
Végül eljött a nap, amire vártunk…

Om shanti.
A legédesebb szellemi gyermekek hallották ezt az éneket. A lélek inkognitó, míg a test látható. A lelkeket nem lehet látni ezekkel a szemekkel. Azok inkognitók. Biztosan léteznek, de betakarja őket a test. Ezért mondják azt, hogy a lelkek inkognitók. A lélek maga azt mondja, én testetlen vagyok. Én eljöttem ide, a testbe és inkognitóvá váltam. A lelkek a testetlen világhoz tartoznak. Ott az inkognitónak lenni állapot nem kérdéses. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek is ott él. Őt hívják a Legfelsőnek. Ő a Magasak közt Legmagasabb Lélek, a Legfelső Lélek, aki teljesen túl él mindenen. Az Atya azt mondja, ugyanúgy, ahogy ti inkognitók vagytok, nekem is el kell ide jönnöm, inkognitó módon. Én nem lépek be egy anyaméh börtönébe. A nevem, ami folytatódott, Shiva. Az én nevem akkor sem változik meg, amikor belépek ebbe a testbe. Ezen egy testének a neve megváltozik. Engem mindig Shivának, az összes lélek Atyjának neveznek. Ti, lelkek inkognitók vagytok azokban a testetekben. Ti a testeiteken keresztül cselekedtek. Én is inkognitó vagyok. Ti, gyerekek most megkapjátok a tudást, hogy egy lelket betakar a teste. A lélek inkognitó, és a test felismerhető. Én testetlen vagyok. Az inkognitó Atya elmondja nektek a tudást ezen a testen keresztül. Ti is inkognitók vagytok, és a testeiteken keresztül figyeltek. Megértitek, hogy Baba eljött, hogy Bharatot szegényből újból gazdaggá tegye. Ti azt mondjátok, a mi Bharatunk. Mindenki azt mondja a saját államáról: A mi Gujaratunk, vagy a mi Rajastanunk. Amikor azt mondják enyém, ott a ragaszkodás. Mindenki azt hiszi, hogy a mi Bharatunk szegény, de senki nem tudja, hogy Bharat mikor volt gazdag, és hogyan vált azzá. Ti, gyerekek nagyon nagy mámorral rendelkeztek. A mi Bharatunk nagyon gazdag volt. Ott a szomorúság nem volt kérdéses. Az aranykorban nem volt más vallás. Senki nem tudja, hogy ott csak az egy istenségi vallás volt. Senki nem ismeri a vallás történelmét és földrajzát. Ti most mindent nagyon világosan megértetek. A mi Bharatunk nagyon gazdag volt, és az most nagyon szegény. Az Atya most eljött, hogy azt újból gazdaggá tegye. Bharat nagyon gazdag volt az aranykorban, amikor az az istenségek királysága volt. Az a királyság hová tűnt? Senki nem tudja. Még a rishik és a munik is azt mondják, hogy ők nem ismerik a Teremtőt, vagy a teremtést. Az Atya azt mondja, az aranykorban még az istenségek sem rendelkeznek a Teremtő és a teremtés eleje, közepe és vége tudásával. Ha tudásuk lenne arról, hogy nekik le kell jönniük a létrán, és el kell menniük a vaskorba, ők többé nem rendelkeznének annak az uralkodásnak a boldogságával, mert nagyon aggódnának. Ti most azzal foglalkoztok, hogyan tudtok újból szatopradhanná válni, mint amilyenek voltatok. Ti, lelkek rendelkeztek annak a tudásával, hogy hogyan éltek a testetlen világban és aztán hogyan jöttök le a boldogság földjére. Mi most a felemelkedés állapotában vagyunk. Ez a 84 születés létrája. A drámának megfelelően minden színész le fog jönni, sorszám szerint, és eljátssza a szerepét a saját idejében. Gyerekek, most megértitek, hogy ki a szegények Ura. A világ ezt nem tudja. Hallottátok az énekben, hogy a nap, amire az összes hívő várt, végül eljött. Ti most megértitek, hogy Isten mikor jön el, és teszi az összes hívőt szabaddá az odaadás ösvényétől és viszi el őket a megváltásba. Baba újból eljött ebbe a testbe. Az emberek megünneplik Shiva születésnapját, és így Ő biztosan eljön. Ő azt nem mondja, hogy belép Krishna testébe. Nem. Az Atya azt mondja, Krishna lelke 84 születést vett. Ez a sok születésének az utolsója. Ez az egy, aki az első számúként létezett, most a sok születésének a végén van, és ugyanez vonatkozik rátok is. Én belépek egy hétköznapi testbe. Eljövök, és elmondom nektek, hogyan tapasztaltatok 84 születést. A szikek abban hisznek, hogy a testetlen egy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, az Atya, aki az embereket valóban istenségekké változtatja. Így miért ne válnánk istenségekké? Azok, akik istenségekké váltak, rajta fognak csüngeni. Egyetlenegy személy sem hisz abban, hogy ők az istenségi valláshoz tartoznak. Minden más vallás története nagyon rövid. Némelyik 500 éves, míg mások 1.250 évesek. A ti történelmetek 5.000 év. Csak azok fognak elmenni a mennyországba, akik az istenségi valláshoz tartoznak. Minden más vallás később jön el. A drámának megfelelően azok, akik az istenségi valláshoz tartoztak, áttértek más vallásokba. Ők ugyanilyen módon fognak újból áttérni, és aztán visszatérnek az eredeti vallásukhoz. Az Atya elmagyarázza, gyerekek, ti a világ mesterei voltatok. Azt is megértitek, hogy Baba az egy, aki megalapítja a mennyországot, így miért ne lennénk a mennyországban. Biztosan igényelni fogjuk az örökségünket az Atyától. Ez azt bizonyítja, hogy ez a személy a mi vallásunkhoz tartozik. Azok, akik nem tartoznak ide, nem fognak ide eljönni. Ők azt mondanák, miért kellene nekünk egy másik vallásba mennünk. Megértitek, hogy az aranykor istenségei nagy boldogsággal rendelkeztek. Ők aranypalotákkal rendelkeztek. Somnath templomában olyan sok arany volt. Nincs más ilyen vallás. Nem lenne semmilyen más templom olyan nagy, mint Somnath. Ott olyan sok gyémánt és ékkő volt. Buddha nem rendelkezne gyémántokkal és ékkövekkel kirakott palotákkal. Az Atya mekkora tiszteletét őriztétek meg, aki ilyen emelkedetté tett titeket? A tiszteletet mindig meg kell őrizni. Ők abban hisznek, hogy ők jó tetteket hajtottak végre a múltban. Ti most megértitek, hogy csak a Tisztító Atya viszi véghez mindegyik közül a legjobb cselekedetet. Ti, lelkek azt mondjátok, hogy a korlátlan Atya eljön, és véghezviszi mindegyik közül a legemelkedettebb szolgálatot. Ő minket szegényből gazdaggá és koldusokból hercegekké tesz. Most senki nem őrzi meg az Egy tiszteletét, aki Bharatot mennyországgá tette. Megértitek, hogy a templomot, amire a legnagyobbként emlékeznek, kirabolták. Soha senki nem rabolta ki Lakshmi és Narayan templomát. Ők kirabolták Somnath templomát. Az odaadás ösvényén is sokan vannak, akik gazdagok. A királyok is sorszám szerintiek. Azok, akik alacsony státusszal rendelkeznek, tiszteletet adnak azoknak, akik egy magas státusszal rendelkeznek. Ők a királyi udvarban sorszám szerint ülnek. Baba tapasztalt. Itt az udvar a tisztátalan királyoké. Milyen lenne a tiszta királyok udvara? Mivel ők olyan nagy gazdagsággal rendelkeznek, az otthonaik is olyan jók lennének. Ti most megértitek, hogy az Atya tanít benneteket. Ő véghezviszi a mennyország megalapítását. Mi a mennyország császáraivá és császárnőivé válunk. Aztán, miközben lejövünk, hívőkké válunk. Mi először is Shiva hívőivé válunk. Imádni fogjuk az Egyet, aki a mennyország mestereivé tett minket. Ő nagyon gazdaggá tesz minket. Bharat most nagyon szegény. A föld, ami korábban 500 Rupit ért, most több mint 5000 Rupit ér. Ezek az összegek mind mesterségesek. Ott a földnek nincs értéke. Ott bárki annyi földet vehet, amennyit csak akar. Ott sok föld lesz. A paloták az édesvizű folyóknál lesznek. Ott nagyon kevés emberi lény lesz, és a természet a ti szolgálótok lesz. Ott nagyon jó gyümölcsök és virágok lesznek. Jelenleg nekik olyan sok erőfeszítést kell tenniük, de ennek ellenére sem rendelkeznek elég gabonával. Az emberek belehalnak az éhségbe és szomjúságba. Amikor meghallgatjátok az éneket, libabőrössé kellene válnotok. Az Atyát hívják a szegények Urának. Ti megértitek a szegények Ura jelentését. Ki az, akit gazdaggá tesz? Ő biztosan gazdaggá teszi annak a helynek az embereit, ahová eljön. Gyerekek, tudjátok, hogy 5.000 évet vesz igénybe, hogy tisztából tisztátalanná váljatok. Baba most azonnal tisztátalanból tisztává tesz benneteket. Ő a legemelkedettebbekké tesz benneteket. Ti megkapjátok az életben való felszabadulást egy másodperc alatt. Azt mondjátok, Baba, én Hozzád tartozom. Az Atya azt mondja, gyerekek, ti a világ mesterei vagytok. Ahogy egy fiúgyermek megszületik, ő egy örökössé válik. Ők olyan nagy boldogsággal rendelkeznek. Ahogy látják, hogy a gyermek, aki megszületett, egy leány, az arcuk elsápad. Itt minden lélek fiúgyermek. Ti most megértitek, hogy a mennyország mesterei voltatok 5.000 évvel ezelőtt is. Baba tett benneteket azzá. Az emberek megünneplik Shiva születésnapját, de nem tudják, hogy Baba mikor jött el. Ők azt sem tudják, hogy mikor létezett Lakshmi és Narayan királysága. Megünneplik a születésnapját, és egyszerűen nagy templomokat építenek Shiva lingamokkal, de nem tudják, mikor jött el és mit tett, amikor eljött. Ők semmit nem tudnak. Azt hívják vakhitnek. Nem tudják, hogy mi volt a vallásuk, és az mikor lett megalapítva. Az összes többi vallás emberei ismerik annak az idejét és dátumát, amikor Buddha eljött. Shiv Babának, vagy Lakshminak és Narayannak nincs ideje, vagy dátuma. Ők több százezer év időtartamot adtak valaminek, ami csak 5.000 év. Ki lenne képes arra, hogy bármire is emlékezzen, ami több százezer éves. Nem értik, hogy az istenségi vallás mikor létezett Bharatban. Ha az több százezer éves lenne, akkor Bharat népessége lenne a legnagyobb. Bharat földje lenne a legnagyobb. Több százezer év alatt megszámlálhatatlan ember lenne. Ugyanakkor, nincs annyi. Valójában ők még kevesebben vannak (abban a vallásban). Az Atya itt ül, és elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Amikor az emberek meghallgatják ezeket a dolgokat, azt mondják, ezt soha nem hallották ezelőtt, vagy, erről soha nem olvastak a szentírásokban. Ezek csodálatos dolgok. Az egész ciklus tudása most ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában. Ez a lélek most tisztátalan a sok születése utolsójának a végén. Az egy, aki szatopradhan volt, mostanra tamopradhanná vált, és neki újból szatopradhanná kell válnia. Ti, lelkek most megkapjátok a tanításokat. Amikor egy lélek figyel a fülein keresztül, a test ringatózik. Valóban mi, lelkek 84 születést veszünk. A 84 születésben biztosan 84 szülőnk lenne. Ott van ez a számla. Belép az intellektusotokba, hogy 84 születést vesztek, és hogy ott lennének azok is, akik kevesebb születést vesznek. Az nem úgy van, hogy mindenki 84 születést fog venni. Az Atya itt ül, és elmagyarázza azokat a dolgokat, amiket leírtak a szentírásokban. Ők 8.4 millió születésről beszélnek veletek kapcsolatban, de velem kapcsolatban azt mondják, hogy megszámlálhatatlan és végtelen számú születést veszek. Ők beletettek engem minden részecskébe, a kavicsokba, és kövekbe. Ők azt mondják, bárhova is nézek, és csak Téged látlak. Én csak Krishnát látom mindenhol. Ők ezt mondják Mathurában, és Vrindavanban (Krishna helyei). Ők azt mondják, hogy Krishna mindenütt jelenvaló. Azok, akik Ráde szektájához tartoznak, azt mondják, hogy ők csak Rádét látják mindenhol. Te Ráde vagy, és én is Ráde vagyok. Valójában csak az egy Atya a szegények Ura. Bharat, a föld, ami mindegyik közül a leggazdagabb volt, mostanra mindegyik közül a legszegényebbé vált. Ezért van az, hogy el kell jönnöm Bharatba. Ez a dráma előre elrendelt, abban nem lehet a leghalványabb különbség sem. Nektek meg kell értenetek a drámát. A dráma drámát jelent. Azok a drámák korlátoltak, míg ez a dráma korlátlan. Senki nem ismeri ennek a korlátlan drámának az elejét, közepét és végét. Ők csak abban hisznek, hogy a testetlen Isten és nem Krishna a szegények Ura. Krishna az aranykor egy gazdag hercege volt. Istennek nincs saját teste. Ő eljön, és gazdaggá tesz titeket, gyerekeket. Ő átadja nektek a Raja jóga tanításait. Ti egy ügyvéddé váltok a tanulmányaitokon keresztül, és aztán egy bevételt kerestek. Az Atya is most tanít benneteket. A jövőben ti egy hétköznapi emberből Narayanná váltok. Születést fogtok venni. Az nem úgy van, hogy az aranykor felmerül az óceánból. Krishna is születést vett. Abban az időben nem létezett Kansz földje. Krishna nevére olyan sokat emlékeznek. Az apjára nem emlékeznek. Hol van az apja? Krishna biztosan valaki gyermeke lenne. Amikor Krishna megszületik, akkor még mindig van néhány tisztátalan ember. Amikor nekik, mindannyiuknak teljesen vége, ő ráül a trónra, és igényli a királyságát. Az ő periódusa attól az időtől kezdődik. Az a periódus Lakshmival és Narayannal kezdődik. Ti leírjátok a teljes számlát arról, hogy ezen egy királysága milyen hosszú, és annak az egynek a királysága milyen hosszú, hogy aztán az emberek meg tudják érteni, hogy a ciklus időtartama nem lehet olyan hosszú. Ott van az 5.000 év teljes számlája. Ez belép nektek, gyerekeknek az intellektusába. Tegnap a mennyország mesterei voltunk. Az Atya tett minket azzá. Ezért van az, hogy megünneplik a születésnapját, a Shiv Jayantit. Ti mindenkit ismertek. Rendelkeztek tudással arról, hogy Krisztus, Guru Nanak mikor fognak újból eljönni. A világ történelme és földrajza ugyanúgy megismétlődik. Ez a tanulmány olyan könnyű. Ti ismeritek a mennyországot. Valóban Bharat mennyország volt. Bharat a múlhatatlan föld. Nem lehet semminek ugyanolyan dicsérete, mint amilyen Bharaté. Csak az egy Atya tisztítja meg az összes tisztátalant. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Miközben megőrzitek a dráma eleje, közepe és vége tudását az intellektusotokban, mondjatok le az összes aggodalomról. Csak azzal foglalkozzatok, hogy szatopradhanná váljatok.

2. Baba, a Szegények Ura eljött, hogy Bharatot szegényből gazdaggá tegye. Váljatok a teljes segítőjévé. Emlékezzetek az új világotokra, és maradjatok állandóan boldogok.

Áldás:
Legyetek „mester trimurti” és szolgáljatok három módon ugyanabban az időben.

Az Atya állandóan elfoglalt a szolgálat elvégzésében az Atya, a Tanár és a Satguru három formáján keresztül. Ugyanilyen módon, nektek, gyerekeknek is szolgálnotok kell három módon: a gondolataitokon, a szavaitokon és tetteitek keresztül ugyanabban az időben, minden másodpercben és akkor fognak „mester trimurti”-nak nevezni benneteket. Azok, akik „mester trimurti”-vá válnak, és elfoglaltak maradnak a szolgálat elvégzésében három módon, minden másodpercben, képesek lesznek hasznot hozni a világnak. Csak, amikor mindhárom módon szolgáltok ugyanabban az időben, tudtok hasznot hozni egy ilyen nagy világnak. Akkor lesztek képesek teljesíteni a szolgálat feladatát.

Slogen:
Egy emelkedett Brahmin az, aki képes átalakítani a rosszat jóvá a saját erejével.