22.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya lefekteti a mennyország alapját. Nektek, gyermekeknek a segítőivé kell válnotok, és fel kell halmoznotok a saját részesedéseteket. Kövessétek Isten utasításait és tegyétek a jutalmatokat emelkedetté.

Kérdés:
Milyen típusú gyermekek azok, akiket Baba mindig keres?

Válasz:
Az Atya mindig azokat a gyermekeket keresi, akik nagyon-nagyon édesek, akiknek higgadt/hűvös a természetük, és szolgálatkészek. Csak a szolgálatkész gyermekek fogják dicsőíteni az Atya nevét. Amilyen mértékben az Atya segítőivé váltok, és szófogadók és bizalomra méltók vagytok, annak alapján fogtok egy jogot igényelni az örökséghez.

Ének:
Üdvözlet Shivának…

Om shanti.
Ki magyarázta el az „Om” jelentését? Az Atya. Mivel Őt „Babának” hívjátok, ezért biztosan van egy neve. Akár testi, akár testetlen, Neki biztosan kell egy nevének lennie. Más lelkeknek soha nem lehet nevet adni. A neveket a testeknek adják akkor, amikor a lelkek emberi lényekké válnak. Azt mondják: Üdvözlet Brahma istenségnek. Vishnura is azt mondják, hogy egy istenség azért, mert akiknek szubtilis formáik, vagy szubtilis testeik vannak, azoknak is adnak neveket. Egy nevet mindig egy testnek adják. Csak a testetlen Legfelső Atyának és a Legfelső Léleknek adják a Shiva nevet. Csak az Ő lelke kap egy nevet; mindenki másnál csak a testnek adnak nevet. Egyszer, amikor egy lélek elhagy egy testet, akkor a név megváltozik, de Istennek, a Legfelső Léleknek csak egy nevet adnak, és az soha nem változik meg. Ez azt bizonyítja, hogy Ő nem lép be a születésbe és halálba. Ha Ő is belépne a születés és halál ciklusába, akkor nem lenne képes arra, hogy másokat felszabadítson az újra-születésből. A „születés és halál” kifejezést nem használják a halhatatlanság földjén, mert ott mindenki könnyedén elhagy egy testet, és egy következőt felölt. A „halál” szót csak itt használják. Az aranykorban azt nem mondanák, hogy egy ilyen és ilyen személy meghalt. A „halál” szó bánatot jelenti. Ott boldogságban ünnepelik, hogy egy lélek elhagy egy öreg testet, és aztán egy fiatal testet ölt. Az öreg világban olyan sok emberi lény van; nekik, mind végük lesz. Azt mutatják, hogy ott voltak a Yadavák és a Kauravák, és ők megsemmisültek a háborúban. Így a Pandavák szomorúságot tapasztaltak volna? Nem; a Pandavák királysága megalapításra került. Jelenleg ti vagytok Brahma klánja, Brahminok, Brahma kumarok és kumarik. Brahmának olyan sok gyermeke van. Így ő biztosan az Emberiség Atyja. Shiva, Brahmának, Vishnunak és Shankarnak az Atyja. Egyedül Őt hívják Istennek. Ti tudjátok, hogy most Isten klánjához tartozunk. Nekünk Babával kell visszatérnünk Baba otthonába, a Nirvána földjére. Baba most eljött. Őt a Vőlegénynek is nevezik. Azonban a pontos kapcsolat Vele az Atyáé azért, mert a mennyasszonyok nem kapnak egy örökséget. A gyermekek igényelnek egy örökséget, és így helyes Őt „Atyának” szólítani. Azzal, hogy az emberek elfelejtették az Atyát, ateistákká váltak. Emlékeznek Krishna tevékenységeire, de azok nem jelentőségteljes tevékenységek. Megemlítik Krishna isteni tevékenységeit a Bhagawadban, míg valójában azoknak Shiv Baba isteni tevékenységeinek kellene lenniük. Mivel Ő az Atya, a Tanár és a Satguru, így ebben a játékos tevékenységek kérdése nem merül fel. Még Shri Krishnának sincs ilyen csintalan tevékenysége; ő egy kis gyermek, és a kis gyermekek mindig csintalanok, de őket mindenki szereti. Kitalálták, hogy Krishna eltört egy kancsót, de ez nem így volt. Ti most látjátok, hogy milyenek Shiv Baba tevékenységei. Ő tanít benneteket, és tisztátalanból tisztává tesz. Azt mondja: Az imádat ösvényén teljesítem az imádatotok iránti érzéseiteket és vágyaitokat, míg itt tanítalak benneteket. Ebben az időben csak a gyermekeim emlékeznek Rám. Ők elfelejtenek mindenki mást, és megpróbálnak csak az egy Atyára emlékezni. Az nem úgy van, hogy Én mindenütt jelenvaló vagyok. Én azokra emlékezem, akik emlékeznek Rám. A gyermekek emlékeznek. Egy fő aspektus van. Bátraknak kell lennetek akkor, amikor magyaráztok egy fontos személynek, és őt megértésre késztetitek. Minden a Gitától függ. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek énekeli el a Gitát, és nem egy emberi lény. Istent Rudraként is ismerik, de Shri Krishnát nem hívják Rudrának. A pusztulás lángjai felmerülnek Rudra tudásának áldozati tüzéből. Sok ember emlékszik Istenre, Mesterként. Ők azt mondják, hogy annak a Mesternek nincs neve. Achcha, hol van az a Mester? Ő az egész világ Mestere? A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek nem az egész világ Mestere. Az istenségek azok, akik a világ mestereivé válnak. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek Brahmand Mestere. Brahmand az Atya otthona, és ezért, a gyermekek otthona is. Brahmand az Atya otthona, ahol mi, lelkek ovális alakú formákban élünk. Az valójában nem olyan. Mi, lelkek ott úgy élünk, mint fénypontok. Aztán lejövünk Brahmandból, hogy eljátsszuk a szerepeinket. A lelkek egymás után lejönnek, és a fa folyamatosan növekszik. Baba a Mag. Ezt az istenségek alapjának, vagy a Brahminok alapjának kellene nevezni? A Brahminok elvetették a magokat és a Brahminok azok, akik később istenségekké válnak, és uralkodnak a királyságban. Shiv Baba most lefekteti az alapot rajtunk keresztül. Mi lefektetjük a deitizmus, azaz a mennyország alapját. Amilyen mértékben segítőkké váltok, annak alapján igényelitek a részeteket. Hogyan másként válhatnátok a napdinasztia részévé? Most megteremtitek azt az emelkedett jutalmat. Mindegyiktek megteremti a saját jutalmát a saját erőfeszítésein keresztül. Annak érdekében, hogy megteremtsétek a jutalmatokat, jó tetteket kell végrehajtanotok. Ők adományoznak és jótékonykodnak, és pihenőházakat építenek a zarándokoknak Isten nevében azért, mert Ő az, aki mindannak a gyümölcsét átadja. Most erőfeszítést tesztek a shrimat alapján, míg a világban mindenki más erőfeszítést tesz az emberi utasítások alapján. Azok ördögi utasítások. Az isteni utasítások után az istenségi utasítások jönnek, és aztán az ördögi utasítások. Ti, gyermekek most megkapjátok az isteni utasításokat. Baba és Mama emelkedetté válnak (Isten) utasításain keresztül. Egyetlen emberi lény sem lehet olyan emelkedett, mint egy istenség. Ki teszi az istenségeket olyan emelkedetté? Itt senki nem emelkedett. Shri, Shri egyedül az Egyetlen. Egyedül Ő a legemelkedettebb Atya, Tanár és Guru. Ő az, aki megteremti Shri Lakshmit és Shri Narayant. Rámát és Sitát is Shri Rámának és Shri Sitának hívják, de aztán a címük után oda teszik azt is, „a hold dinasztia harcosai”. Lakshmi és Narayan 16 mennyei fok teljesek; ők a napdinasztiához tartoznak. Az övéké az istenségi klán, míg Ráma és Sita 14 mennyei fokúak; ők a holddinasztiához tartoznak, és így két fokkal kevesebbek. Azonban ez elkerülhetetlen. Az emberek nem tudják, hogy a világ hogyan megy a lefele menés állapotába. Az 16 mennyei fok 14 fokúvá válik, és így az degradálttá válik. Ebben az időben az teljesen degradált. Ez Ravan közössége. Ez Ravan királysága. Ravan utasításait hívják ördögi utasításoknak. Mindenki tisztátalan. Senki nem lehet tiszta ebben a tisztátalan világban. Bharat lakói tiszták voltak, és mostanra tisztátalanná váltak. Én eljövök, és újból megtisztítom őket. Krishnára nem a Tisztítóként emlékeznek, és így az ő tevékenységeire való emlékezés kérdése nem merül fel. Csak az egy Legfelső Lelket hívják a Tisztítónak. A végén mindenki azt fogja mondani: Ó Isten, a Te utasításaid és célod különleges. Senki más nem ismeri a teremtményedet. Azonban ezt most ti megértettétek. Ez a tudás teljesen új. Amikor valami új dolog felmerül, az nagyon ritka, de később az növekszik. Így kezdetben ti is csak egy kis sarokban voltatok, de most a kiterjedés meg fog történni egymás után a különböző országokban, és a királyság biztosan megalapításra kerül. A fő aspektus, amit be kell bizonyítani, hogy Shri Krishna nem a Gita Istene. Az örökséget az Atya adja, és nem Shri Krishna. Lakshmi és Narayan csak a saját gyermekeiknek fognak egy örökséget adni, és az a most megtett saját erőfeszítéseik jutalma lesz. Az arany és ezüstkorokban korlátlan az örökség. Az emberek megünnepelik az arany és ezüst jubileumokat. Itt csak egy napig ünnepelnek, míg mi az arany jubileumot 1.250 éven át ünnepeljük. Mi boldogságban ünneplünk, és teljessé válunk a kincsekkel. Tehát, ott van ez a belső boldogság. Az nem úgy van, hogy ott külső dekorációk vannak fényekkel, stb. A mennyországban nagyon gazdagok, és nagyon boldogok vagyunk. Senki nincs olyan boldog, mint azok, akik az istenségi valláshoz tartoznak. Az emberek nem értik meg teljesen ezt az ezüst jubileumot, stb. Mi most igényeljük az örökséget az Atyától azért, hogy megünnepeljük a jubileumot fél cikluson át. Tehát, meg kell értenetek ezt a fő aspektust: Shiva a Gita Istene. Ő volt az Egyetlen, aki raja jógát tanított és így Ő most azt újból tanítja. Ő ezt akkor tanítja, amikor a királyság többé nem létezik. Most emberek uralkodnak emberek felett, és számukra nem tart hosszú ideig, hogy elvegyék egymás címeit. Azzal, hogy az (Isten) utasításait követitek, ti, gyermekek a boldogság földjének a mestereivé váltok. Sokan vannak, akik nem képesek arra, hogy teljesen magukba szívják a tudást, de folyamatosan eljönnek a centrumba. A szívükben még mindig ott a vágy, hogy legyen egy gyermekük; még mindig ott van Maya kísértése számukra, hogy megházasodjanak, és boldogok legyenek attól, hogy van egy gyermekük. Azonban arra nincs semmilyen garancia, hogy a gyermek boldogságot fog adni. Ha a gyermekük meghal két-három év után, akkor még nagyobb szomorúságot tapasztalnak. Ma ünnepelnek, de holnap, amikor azt a máglyára teszik, sírnak és jajveszékelnek. Ez a szomorúság földje. Csak nézzétek meg, milyen ételt esznek! Ezért, az Atya elmagyarázza: Gyermekek, ne legyenek ilyen vágyaitok. Maya sok vihart fog hozni; Azonnal arra fog benneteket késztetni, hogy elmerüljetek a bűnben, és aztán szégyent fogtok érezni azért, hogy eljöjjetek ide. Mindenki azt mondaná, hogy rágalmaztátok a családot. Aztán milyen örökséget igényelnétek? Ti azt mondjátok, „Mama” és „Baba”, így a Brahma kumarok és kumarik fivérek és nővérek. Ha aztán elmerültök a bűnben, akkor rágalmazzátok a családot. Ezért azzal együtt, hogy megsemmisítitek a saját státuszotokat, százszoros büntetés is lesz. Néhányan elmerülnek a bűnben, de nem mondják el Babának, és így nagy büntetést fognak tapasztalni. Baba, Dharamraj senkit nem enged el. A kinti világban börtönbe küldik az embereket büntetésként, de itt az embereknek a büntetése még annál is komolyabb. Sok ilyen ember eljön a centrumokba. Az Atya elmagyarázza: Ne hajtsatok végre ilyen tetteket. Elmerülni a bűnben azt követően, hogy magatokat isteni gyermeknek nevezitek, azt jelenti, hogy magatokban minden igazságot teljesen megsemmisítetek. Ha elkövettek bármilyen hibát, azonnal mondjátok el az Atyának. Ha nem tudtok megmaradni anélkül, hogy ne merülnétek el a bűnben, akkor jobb, ha nem jöttök el ide, mert különben az atmoszféra elromlik. Ha egy gólya, vagy valaki, aki tisztátalan ételt eszik, közöttetek ül, az nagyon rossz. Az Atya azt mondja: Azokat is hibáztatni (okolni) kell, akik ilyen embereket hoznak ide. Olyan sok ilyen szellemi gyülekezet van a világban; ők elmehetnek oda és ott imádatot végezhetnek. Mi nem akadályozunk meg benneteket abban, hogy imádatot végezzetek. Isten eljön azért, hogy tisztává tegyen benneteket és átadja a Paradicsom tiszta világának az örökségét. Az Atya azt mondja: Egyszerűen emlékezzetek az Atyára és az örökségre, ez minden. Taktikákat is ad nektek ahhoz, hogy hogyan legyetek óvatosak az étkezésetekkel. Elővigyázatosak lehettek azzal, hogy különböző taktikákat alkalmaztok: „Az egészségem nem jó; az orvos azt mondta, hogy ezt ne egyem”, vagy, „Achcha, mivel megkínáltál, el fogok fogadni valamennyi gyümölcsöt.” Az rendben van, ha ily módon megvéditek magatokat. Baba ezt nem ellenzi. Baba olyan gyermekeket keres, akik nagyon édesek, akiknek a régi természetük nem marad meg. Váljatok szolgálatkészekké, szófogadókká és bizalomra méltókká. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mayának ebben a világában mindenben szomorúság van. Ezért, ne legyen semmilyen vágyatok, ami ehhez az öreg világhoz kapcsolódik. Még, ha Maya viharai jönnek is, soha ne rágalmazzátok a családot.

2. Legyetek elővigyázatosak az ételetekkel. Legyetek nagyon taktikusak, amikor elmentek egy partira, stb.

Áldás:
Legyetek a tapasztalat megtestesítői, akik semmi rosszat nem látnak meg semmiben, hanem akik megtanulják a leckét, hogy abból valami jót vegyenek ki.

Még ha valami totálisan rossz is, akkor is biztosan ilyen, vagy olyan jó van benne. Mindenben ott van a jóság elmerülve, hogy megtanítson nektek egy leckét, mert minden eszköz ahhoz, hogy tapasztalttá tegyen titeket. Az megtanítja nektek a türelem leckéjét. Ezért mondják azt: Bármi is történik az jó, és bárminek is kell történnie, az még jobb lesz. Egyszerűen arra van szükségetek, hogy egy olyan intellektusotok legyen, hogy abból kivegye a jóságot. Ne nézzetek semmi rosszat, hanem vegyétek a jóságot, és egyes számúakká fogtok válni.

Slogen:
Annak érdekében, hogy állandóan boldoggá váljatok, valamit, ami rossz, alakítsátok át jóvá a csend erejével.