22.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti nagyon királyi diákok vagytok. Nektek az Atya, a Tanár és a Satguru emlékezésében kell maradnotok, és szellemi szolgálatot kell végeznetek.

Kérdés:
Mi azok jelei, akik úgy haladnak előre, hogy közben korlátlan színészeknek tekintik magukat?

Válasz:
Ők nem engedik meg az intellektusuknak, hogy bármilyen szubtilis, vagy testi fizikai lényre emlékezzen. Ők folyamatosan az egy Atyára és az otthonukra, a béke földjére emlékeznek, mert minden nagyság az egy Atyáé. Ugyanúgy, ahogy az Atya segíti az egész világot és megtisztítja a tisztátalant, ti, gyerekek is segítőkké váltok ugyanolyan módon, mint az Atya.

Om shanti.
Először is, az Atya figyelmeztet titeket, gyerekeket. Miközben itt ültök az Atya előtt, magatokat lelkeknek tekintitek? Lépjen be az intellektusotokba, hogy az Atya előtt ültök, és a Tanár előtt is. Az első számú aspektus az, hogy mindegyiktek egy lélek. Az Atya egy lélek, a Tanár is egy lélek és a Guru is egy lélek; ők mind egy és ugyanaz. Ti valami új dolgot hallgattok. Azt mondjátok: Baba, mi ezt minden ciklusban meghallgatjuk. Az intellektusotok emlékezzen arra, hogy az Atya tanít benneteket, és ti, lelkek Őt hallgatjátok a szerveitekkel. Ti, gyermekek csak ebben az időben kapjátok meg ezt a tudást Istentől, a Magasak közt Legmagasabbtól. Ő minden lélek Atyja és az örökségeteket adja nektek. Milyen tudást ad? Ő mindenkinek üdvösséget ad, vagyis, hazavisz benneteket. Hányat visz haza? Ti mindezt tudjátok. Minden léleknek haza kell térnie, mint a moszkitók raja. Az aranykorban csak egy vallás van. Ott minden van, tisztaság, béke és boldogság. Nagyon könnyű nektek, gyerekeknek a képek használatával magyarázni. Amikor a gyerekek megértik, hogy egy térképen hol van Anglia, akkor könnyedén emlékeznek arra. Ugyanígy van itt is. Ezt minden egyes diáknak el kell magyarázni. A dicséret is az Egyetlené: Üdvözlet Shivának, Istennek, a Magasak közt Legmagasabbnak. Az apa, a teremtő, egy család rangidős tagja. Azok az apák a korlátolt otthonok apái, míg ez az Egyetlen a korlátlan otthon Atyja. Ő a Tanár is; Ő tanít benneteket. Ezért nektek, gyerekeknek nagyon boldogoknak kellene lennetek. Ti királyi diákok vagytok. Az Atya azt mondja: Én belépek egy hétköznapi testbe. Prajapita Brahmának biztosan itt kell léteznie. Hogyan lehetne bármit is tenni nélküle? Ő örökbefogadásra került, és így neki biztosan valaki érettnek kellene lennie. Tehát egy érett személyre van szükség. Krishna nem mondaná azt: Gyermek, gyermek. Az csak egy idősebb személyhez illik. Senki nem hívna egy gyermeket Babának. Ezért, be kellene lépnie nektek, gyereknek az intellektusába, hogy ki az, aki előtt ültök. Belül is boldogoknak kellene lennetek. Mindegy, hogy a diákok hol ülnek, az intellektusuk az apjukra és a tanárukra emlékezne. Az apjuk különbözik a tanáruktól. A ti Atyátok, Tanárotok és Gurutok egy és ugyanaz. Ez a Baba is egy diák; ő is tanul. Az egyedüli különbség az, hogy ő kölcsönadta a szekerét; nincs más különbség. Különben ő ugyanolyan, mint ti. Ez a lélek is megérti azt, amit ti megértetek. A nagyság az egy Atyáé. Őt hívják Prabhunak, Ishwárnak. Ez a valaki is azt mondja: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az egy Legfelső Lélekre. Felejtsetek el minden szubtilis és fizikai testi lényt. Ti a béke földjének vagytok a lakói. Korlátlan színészek vagytok. Senki más nem tudja ezeket a dolgokat. Az egész világon senki nem ismeri ezeket az aspektusokat. Akik eljönnek ide, azok folyamatosan megértik és elvégzik az Atya szolgálatát. Ugye ti Isten segítői vagytok? Az Atya is eljött, hogy szolgáljon benneteket. Ő elvégzi a tisztátalan megtisztításának a szolgálatát. Amikor elveszítitek a királyságotokat és a boldogságotokat, akkor az Atyához kiáltotok. Csak ahhoz kiáltanátok, aki nektek adta azt a királyságot. Ti, gyerekek tudjátok, hogy az Atya eljött, hogy a boldogság földjének a mestereivé tegyen benneteket. A világon ezt senki más nem tudja. Bharat minden lakója az egy valláshoz tartozik. Ez a fő vallás. Csak, amikor az a vallás többé már nem létezik, akkor jöhet el az Atya és alapíthatja azt meg. Gyerekek, tudjátok, hogy Isten, akihez az egész világ úgy kiált, mint Allah, vagy Isten, eljött ide a drámának megfelelően, ugyanúgy ahogy az előző ciklusban is ezt tette. Ez a Gitának ugyanaz az epizódja, amikor az Atya eljön és végrehajtja a megalapítást. Azt mondják: Brahminok és istenségek; a harcosokat nem említik. Mivel a harcosok két fokkal kevesebbek, ezért csak azt mondják: Üdvözlet a Brahminoknak és az istenségeknek. Az új világot mennyországnak hívják. Az ezüstkort nem hívnák az új világnak. Először, az aranykorban a világ teljesen új. Ez a világ most mindegyikközül a legöregebb. Aztán el fogtok menni a mindegyikközül legújabb világba. Mi most elmegyünk abba a világba, és ezért van az, hogy ti, gyerekek azt mondjátok, hogy emberi lényekből Narayanná váltok. Meghallgatjuk az igaz Narayan történetét. Ezt nem egy herceggé válás történetének nevezik. Ezt az igaz Narayanná válás történetének hívják. Ők Narayant egy másik személynek tekintik, de nem ismerik Narayan életrajzát. A tudásnak sok aspektusa van. Ezért kapjátok a tudást hét napon át. Egy bhattiban kell maradnotok hét napon keresztül. Az nem úgy van, hogy eljöhettek ide, és itt maradhattok egy bhattiban minden időkre. Ha ez így lenne, sokan kifogásokat hoznának, hogy nekik ebben a bhattiban kell maradniuk, és csak itt maradnának. A tanulmány reggel és este történik. Délután az atmoszféra nem olyan jó. Éjszaka 10-12-ig az atmoszféra nagyon rossz. Itt nektek, gyerekeknek erőfeszítést kell tennetek azért, hogy emlékezésben maradjatok, és satopradhanná váljatok. Ott elfoglaltak maradtok a munkátokban és az üzletetekben az egész nap folyamán. Sokan vannak, akik dolgoznak és tanulnak is azért, hogy egy jobb munkát kapjanak. Ti itt tanultok. Ezért emlékeznetek kell az Atyára, aki tanít benneteket. O.K., ha Tanárként emlékeztek Rá, akkor ugyanabban az időben emlékezhettek mind a háromra, az Atyára, a Tanárra és a Gurura is. Ez számotokra nagyon könnyű. Ezért képesnek kellene lennetek azonnal emlékezni Rá. Ő a mi Babánk, a Tanárunk és a Gurunk is. Az Atya a Magasak közt Legmagasabb, akitől megkapjuk a mennyországunk örökségét. Mi biztosan elmegyünk a mennyországba. A mennyországot biztosan meg kell alapítani. Ti erőfeszítést tesztek azért, hogy magas státuszt érjetek el. Ezt csak ti tudjátok. Az emberi lények akkor fognak eljönni, hogy ezt megtudják, amikor a hangotok szétterjed. Nektek, Brahminoknak a szellemi vallása, hogy kövessétek a shrimatot és elfoglaltak maradjatok ebben a szellemi szolgálatban. Az emberek is meg fogják ismerni azt az emelkedett feladatot, amit végrehajtotok azáltal, hogy követitek a shrimatot. Senki nem tud olyan szellemi szolgálatot végezni, mint ti. Csak ti, akik a Brahmin valláshoz tartoztok, végezhetitek el ezt a feladatot. Ezért el kellene foglalnotok magatokat ebben a feladatban, és csakis ebben maradjatok elfoglaltak. Ugye az Atya is elfoglalt marad? Ti egy királyságot alapítotok. A kormányok vezetői egyszerűen csak azért találkoznak, hogy mindenkinek fenntartást adjanak. Itt ti mit tesztek inkognitó módon? Ti vagytok az inkognitó, ismeretlen, erőszakmentes harcosok. Senki nem ismeri ennek a jelentését. Ti vagytok a duplán erőszakmentes hadsereg. A legnagyobb erőszak a bűn, ami valakit tisztátalanná tesz. Ezt a bűnt le kell győzni. Isten beszél: A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Azzal, hogy legyőzitek ezt a bűnt, a világ legyőzőivé váltok. Lakshmi és Narayan ugye legyőzték a világot? Bharat legyőzte a világot. Ők hogyan váltak a világ mestereivé? A kívülállók ezt nem lennének képesek megérteni. Ennek a megértéséhez egy nagyon széles és korlátlan intellektusra van szükség. Akik leülnek egy fontos vizsgáért, azoknak egy széles és korlátlan intellektusuknak kell lennie. Ti megalapítjátok a saját királyságotokat a shrimat követésével. Bárkinek elmagyarázhatjátok, hogy a béke létezett a világban, és hogy abban az időben nem volt más vallás. A mennyországban nem csak béke van. A Paradicsomot Allah Kertjének nevezik. Ott nem csak egy kert lesz; szükség van emberi lényekre is. Gyerekek, most megértitek, hogy ti a Paradicsom mestereivé váltok. Nektek, gyerekeknek olyan nagyon mámorosnak kellene lennetek, és a gondolataitoknak is emelkedettnek kellene lenniük. Ti nem akartok külső kényelmet; ebben az időben teljesen egyszerűnek kell maradnotok. Most elmentek a törvényszerinti otthonotokba. Ez a szüleitek otthona. Itt két apátok van. Az egyik a Magasak közt Legmagasabb, a testetlen Egyetlen, és a másik ez a testi valaki, aki szintén a magasak közt legmagasabb. Most elmentek Vishnu földjére, ami a törvény szerint van. Azt nem fogják Krisna földjének nevezni. A föld nem tartozna egy gyermekhez. Az Vishnu földje, ami Lakshmi és Narayan földjét jelenti. Raja jógát tanultok, ezért biztos, hogy hétköznapi emberekből Narayanná váltok. Ti, gyerekek vagytok Isten igaz segítői. Baba olyan valakit nevez Isten igaz segítőjének, aki erőfeszítést tesz azért, hogy lélek tudatos maradjon legalább 8 órán keresztül. Amikor nem maradt semmilyen karmikus kötés, akkor válhattok segítőkké, és éritek el a karmateet állapototokat. Ahhoz biztosan szükség van a karmateet állapotra, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná váljatok. Ha a karmikus kötések megmaradnak, akkor biztosan büntetés lesz. Ti, gyerekek magatok is megérthetitek, hogy az emlékezés erőfeszítést igényel. Ennek a módszere nagyon könnyű. Egyszerűen emlékezzetek az Atyára. Nagyon jól ismert Bharat ősi jógája. Ez a tudás a jógáért van, ezért az Atya eljön és tanít titeket. Krishna nem tanít jógát. Krishnát az önmegismerés diszkoszával ábrázolták. Az a kép teljesen rossz. Most nem szabadna semmilyen képre, stb.-re emlékeznetek. Felejtsetek el mindent. Az intellektusotokat nem szabadna senkinek húznia. A vonalatoknak nagyon világosnak kell lennie. Ez a tanulás ideje. Felejtsétek el a világot, tekintsétek magatokat lelkeknek és emlékezzetek az Atyára. Csak aztán fognak a bűneitek megsemmisülni. Az Atya azt mondja: Amikor először jöttetek ide, akkor testetlenül jöttetek, és most testetlenül kell visszatérnetek. Teljes körűek vagytok. Azok a színészek korlátoltak, míg ti korlátlanok vagytok. Most tudjátok, hogy sokszor eljátszottátok azokat a szerepeket. Már sokszor váltatok a korlátlan mesterivé. Tudjátok, hogy azokat a szerepeket már sokszor eljátszottátok. Ezen a korlátlan játékon belül a kisebb darabok sokszor lejátszódnak. Bármi történik az aranykortól a vaskorig, az folyamatosan megismétlődik. Minden, a legtetejétől az legaljáig ott van az intellektusotokban. Ott van a testetlen világ, a szubtilis régió és a világciklus, ez minden. Nektek nincs kapcsolatotok semmilyen más földdel. A ti vallásotok az, ami nagy boldogságot ad. Amikor itt az idő mások számára is, hogy eljöjjenek, akkor újból el fognak jönni. Ahogy sorszám szerint lejöttetek, ugyanúgy fogtok újból visszamenni. Mit mondhatnánk más vallásokkal kapcsolatban? Egyszerűen az egy Atya emlékezésében kell maradnotok. Felejtsétek el minden képet, stb., és emlékezzetek az egy Atyára. Még Brahmára, Vishnura, vagy Shankárra sem szabadna emlékezni, csak az egy Atyára. Ők abban hisznek, hogy a Legfelső Lélek egy ovális képmás. Hogyan lehetne bárki is olyan, mint egy ovális képmás? Akkor hogyan tudná elmondani a tudást? Vagy azzal inspirálna benneteket, hogy egy hangszórón keresztül beszélne, amit meghallgatnátok? Semmi nem történik inspiráción keresztül. Az nem úgy van, hogy Ő inspirálja Shankart. Mindez előre elrendelt a drámában. A pusztulásnak be kell következnie. Ugyanúgy ahogy ti, lelkek a testeken keresztül beszéltek, Isten is hozzátok, gyerekekhez beszél. Az Ő szerepe isteni és egyedülállóan különleges. Csak az egy Atya tisztítja meg a tisztátalant. Ő azt mondja: Az én szerepem egyedülállóan különleges. Akik eljöttek ide az előző ciklusban, azok folyamatosan el fognak jönni. Bármi történt a múltban, az a dráma. Abban nem lehet a leghalványabb különbség sem. Azon is gondolkoznotok kellene, hogy erőfeszítést tegyetek. Az nem úgy van, hogy azt mondhatjátok, hogy az erőfeszítésetek kevesebb a drámának megfelelően. Abban az esetben a kapott státuszotok is nagyon alacsony lesz. Az erőfeszítéseiteknek intenzívnek kell lenniük. Azt ne hagyjátok a drámára. Folyamatosan ellenőrizzétek a táblázatotokat. Folyamatosan növeljétek a táblázatotokat. Készítsetek feljegyzéseket; a táblázatotok növekszik, vagy csökken? Ehhez nagy gondosságnak kell lennie. Itt a Brahminok társaságában vagytok, míg kint csak rossz társaság van. Ők csak helytelen dolgokról beszélnek. Az Atya most eltávolít benneteket a rossz társaságtól. Az emberi lények megváltoztatták az életmódjukat és ruházatukat a rossz társaság befolyása miatt. Ők teljesen megváltoztatták a földjüket és ruhájukat. Ez olyan, mintha a saját vallásukat inzultálnák. Nézzétek meg a hajviseletüket! Ott a test tudatosság. Száz-százötven rupeet költenek csak azért, hogy a hajuk modern legyen. Azt hívják rendkívüli test tudatosságnak. Ők soha nem vehetik a tudást. Baba azt mondja: Maradjatok teljesen egyszerűek. Az testi tudatosság, amikor egy drága szárit viseltek. Annak érdekében, hogy megtörjétek a test tudatosságát, mindennek, amit viseltek, nagyon egyszerűnek kell lennie. A jó és drága dolgok meghozzák a test tudatosságot. Ebben az időben a hétköznapi öltözet állapotában vagytok (egy nappal azt megelőzően, hogy egy lány férjhez megy, arra késztetik, hogy régi szakadt ruhákat viseljen). Mindentől távolítsátok el a ragaszkodásotokat. Maradjatok nagyon hétköznapiak. Lehet, hogy elmentek esküvőkre akár színes ruhákban is azért, hogy teljesítsétek a felelősségeteket, de amikor hazatértek, öltözzetek át. Most a hangon túlra kell mennetek. Akik a visszavonulás állapotában vannak, fehér ruhát viselnek. Ti mind, fiatalok és öregek, a visszavonulásotok állapotában vagytok. Még a kis gyermekeket is emlékeztessétek Shiv Babára. Csak ezzel lehet számukra haszon. Mi most Shiv Babához megyünk; ez minden. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mindig legyetek figyelemmel és legyetek biztosak abban, hogy a viselkedésetek nem a test tudatosságon alapszik, és maradjatok nagyon egyszerűek. Semmihez ne legyen ragaszkodás. Maradjatok óvatosak a rossz társasággal.

2. Miközben erőfeszítést tesztek az emlékezésért, szakítsátok el az összes karmikus kötéseteket és váljatok karmateetté. Maradjatok lélek tudatosak legalább 8 órán át, és váljatok Isten igaz segítőivé.

Áldás:
Váljatok szabaddá a kötéstől és az életben felszabadulttá, és maradjatok állandóan stabilak egy korlátlan állapotban.

A test tudatosság egy korlátozott állapot, míg a lélek tudatosság egy korlátlan állapot. Amikor beléptek egy testbe, akkor be kell lépnetek a karmikus kötésekbe és korlátokba, de amikor lélek tudatossá váltok, akkor mindazok a kötések véget-érnek. Azt mondják: Akik szabadok a kötéstől, azok az életben felszabadultak. Ugyanilyen módon, akik stabilak maradnak egy korlátlan állapotban, azok felszabadulnak a rezgésektől és a világi környezettől, valamint a tamoguni hozzáállásoktól és Maya támadásaitól. Ezt ismerik az életben való felszabadulás állapotaként, amit az átmeneti korban kell megtapasztalnotok.

Slogen:
Egy hittel teli, hűséges intellektus az, aminél a győzelem garantált, és ami gondtalan.Az ilyen lélekhez nem jöhet semmi haszontalan.