22.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ebben az időben a testetlen Atya belép egy testi formába, és feldíszít titeket. Ő ezt nem egyedül teszi.

Kérdés:
Ti, gyermekek miért maradtok az emlékezés zarándoklatán?

Válasz:
1. Mert tudjátok, hogy csak ezen az emlékezésen keresztül van az, hogy egy nagyon hosszú életet kaptok, és szabaddá váltok a betegségektől. 2. Azzal, hogy emlékezésben maradtok, a bűneitek elvágásra kerülnek, és igaz arannyá váltok. A rajo és tamo ötvözet eltávolításra kerül belőletek, lelkek, és tisztává váltok. 3. Az emlékezésen keresztül a tiszta világ mestereivé váltok. 4. Díszessé váltok. 5. Nagyon gazdaggá váltok. Ez az emlékezés az, ami több milliószorosan szerencséssé tesz benneteket.

Om shanti.
A Szellemi Atya nektek, szellemi gyermekeknek magyaráz. Mit tesztek, miközben itt ültök? Az nem úgy van, hogy itt csak csendben ültök. Ti itt egy tudás teljes állapotban ültök, jelentéssel. Ti, gyerekek tudjátok, hogy miért emlékeztek az Atyára. Az Atya egy nagyon hosszú élettartamot ad nektek. Azzal, hogy az Atyára emlékeztek, a bűneitek elvágásra kerülnek, és igaz arannyá és szatopradhanná váltok. Benneteket nagyon feldíszítenek. Az életetek hosszú lesz, és a lélek tisztává válik. Most a lélekben ötvözet van belekeveredve. A rajo és tamo állapotok ötvözete mind el lesz távolítva azzal, hogy az emlékezés zarándoklatán maradtok. Ti olyan sok hasznot kaptok. Aztán, az életetek időtartama hosszú lesz. Ti a mennyország lakóivá váltok, és aztán nagyon gazdagok lesztek. Ti több milliószorosan szerencséssé váltok. Ezért az Atya azt mondja, manmanabhav. Állandóan csak rám emlékezzetek. Ő ezt nem mondja semmilyen testi lénnyel kapcsolatban. Az Atya nem rendelkezik egy testtel. Ti, lelkek is testetlenek voltatok, aztán azzal, hogy újjászülettetek, azzá váltatok kő intellektussal azokból, isteni intellektussal. Nektek most újból tisztává kell válnotok. Ti most tisztává váltok. Ti születésről születésen át megfürödtetek a vízben, mert abban hittetek, hogy azon keresztül tisztává váltok, de ahelyett, hogy tisztává váltatok volna, még tisztátalanabbakká váltatok és veszteséget halmoztatok fel, mert mindaz hamis, Maya. Mindenkiben ott van a hazudódás szanszkarája. Az Atya azt mondja, azt követően, hogy tisztává tettelek benneteket, elmentem. Tehát, ki tett benneteket tisztátalanná? Ugye ti most ezt érzitek? Ti olyan sokszor megfürödtetek a Gangeszben, de nem váltatok tisztává. Azt követően, hogy tisztává váltok, nektek el kellene mennetek a tiszta világba. A béke földje és a boldogság földje a tiszta földek. Ez Ravan földje, és ezt hívják a szomorúság földjének. Ezeket a dolgokat könnyen meg lehet érteni. Abban nincs nehézség. Nincs semmilyen nehézség abban sem, hogy azt elmondjátok bárki másnak. Amikor valakivel találkoztok, egyszerűen mondjátok neki: tekintsd magad egy léleknek és emlékezz a korlátlan Atyára. Minden lélek Atyja a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva. Mindenkinek van egy testi különálló fizikai apja. Minden lélek Atyja csak az Egy. Baba olyan jól magyaráz, és Ő csak hindi nyelven magyaráz. A hindi nyelv a fő nyelv. Ti azokat az istenségeket azoknak neveznétek, akik több milliószorosan szerencsések. Ők olyan szerencsések. Senki nem tudja, hogyan váltak a mennyország mestereivé. Az Atya most ezt elmondja nektek. Ezen a könnyű jógán keresztül azokká váltok, ebben a legértékesebb átmeneti korban. Ez most az öreg világ és az új világ közötti átmenet. Aztán, ti az új világ mestereivé váltok. Az Atya most egyszerűen néhány szót mond nektek: Emlékezzetek rám, jelentéssel. Azt mondják a Gitában, manmanabhav. Az emberek elolvassák azokat a szavakat, de egyáltalán nem értik azok jelentését. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám, mert egyedül én vagyok a Tisztító. Senki más nem mondhatja ezt. Egyedül az Atya mondja ezt, emlékezzetek rám, és a tiszta világ mestereivé váltok. Először ti szatopradhanok voltatok, és azzal, hogy újjászülettetek, tamopradhanná váltatok. Most, 84 születés után, újból istenségekké kell válnotok az új világban. Ti most ismeritek mindkettőt, a Teremtőt és a teremtést. Ezért, mostanra teistává váltatok. Korábban ateisták voltatok születésről-születésen át. Senki nem ismeri ezeket a dolgokat, amiket az Atya elmond nektek. Nem számít hová mentek, senki nem fog ezekről a dolgokról beszélni nektek. Most mindkét Atya feldíszít benneteket. Először az Atya egyedül volt. Neki nem volt teste. Ő nem tud benneteket feldíszíteni, miközben ott fent ül. Azt mondják, tedd össze az egyet és a kettőt, és tizenkettőt kapsz. Ugyanakkor az inspiráció, vagy az erő itt nem kérdéses. Ő nem tud találkozni veletek onnan fentről inspiráción keresztül. Amikor a testetlen a fizikai támaszát veszi, akkor díszít fel benneteket. Ti megértitek, hogy Baba elvisz titeket a boldogság földjére. A dráma tervének megfelelően Baba kötve van, hogy ezt tegye, mert Ő megkapta a kötelességét. Ő minden 5.000 évben eljön értetek, gyerekek. Ti olyan tisztává váltok a jógának ezen az erején keresztül. Mindkettő, a lélek és a test is olyan tisztává válik. Aztán, ők piszkosak lesznek. Nektek most vannak vízióitok: Ezen az erőfeszítésen keresztül díszesekké váltunk, olyanná, mint Ő. Ott nincs bűnös szem. Ők teljesen betakartak. Csak nézzétek meg, hogy itt az emberek hogyan tanulnak meg olyan sok piszkos dolgot. Nézzétek meg Lakshmi és Narayan ruháját. Az olyan jó. Itt, mindannyian test tudatosak. Azokat (Lakshmit és Narayant) nem neveznék testi tudatosnak. Az övéké természetes szépség. Az Atya természetes módon tesz gyönyörűvé benneteket. Manapság senki nem viselhet igaz ékszereket. Ha valaki azt viselné, azt a személyt kirabolnák. Ott nincsenek ilyen dolgok. Ti egy ilyen Atyát találtatok. Ti nem válhattok semmivé nélkülem. Sokan azt mondják, hogy ők közvetlen módon Shiv Babától kapnak, de hogyan tudna Ő adni. Megpróbálhatjátok, és kérhettek Tőle közvetlenül, és nézzétek meg, kaptok-e valamit. Sokan azt mondják, mi igényelni fogjuk az örökségünket Shiv Babától. Miért van arra szükség, hogy Brahmától kérjünk bármit is? Shiv Baba adni fog nekünk valamit inspiráción keresztül. Maya még a nagyon jó, régi gyermekeket is megüti. Ők csak az egyben hisznek, de az egy önmaga mit tenne? Az Atya azt mondja, hogyan tudok egyedül eljönni, hogyan tudok egy száj nélkül beszélni? A szájra emlékeznek. Az emberek olyan sokat botladoznak, hogy nektárt igyanak a gaumukból (a tehén szájából). Elmennek Shrinathba, hogy vízióik legyenek, de mi fog történni azzal, hogy kapnak egy víziót? Azt hívják az elemek imádatának. Abban a bálványban nincs lélek. Az csak egy bábu, amit elkészítettek az öt elemből, és így ez a Mayára való emlékezést jelenti. Ott van a természet öt eleme. Mi fog történni azzal, hogy arra emlékeznek? Mindenki az anyag támaszát veszi, de ott az anyag szatopradhan, itt az anyag tamopradhan. Az Atyának soha nem kell a szatopradhan anyag támaszát vennie. Itt nem lehet szatopradhan anyagot találni. Az Atya azt mondja, nekem az összes szentet és bölcs embert fel kell emelnem. Én nem megyek az elszigetelődés ösvényére. Ez a családi ösvény. Én mindenkinek azt mondom, hogy váljon tisztává. Ott (az odaadás ösvényén) a nevük és a formájuk megváltozik. Az Atya elmagyarázza, nézzétek meg, hogy ez a játék hogyan lett megteremtve. Két ember megjelenése nem lehet ugyanolyan. Ők több millióan vannak, és mégis mindannyi megjelenése különböző. Nem számít, bárki mit próbál megtenni, két személy megjelenése nem lehet ugyanolyan. Ezt hívják a természet csodájának. A mennyországot is egy csodának hívják. Az olyan csodálatos. Ott van Maya hét csodája, és az Atya egy csodája. Tegyétek a hét csodát a mérleg egyik oldalára, és ezt az egy csodát a másik oldalra, és még akkor is ez lesz nehezebb. Ha ti az odaadást elhelyezitek az egyik oldalra, és a tudást a másik oldalra, a tudás oldala nehezebb. Ti most megértitek, hogy sokan vannak, akik odaadást tanítanak, de csak az egy Atya az, aki átadja nektek a tudást. Az Atya itt ül, és tanít titeket, gyerekeket. Ő feldíszít benneteket. Az Atya azt mondja, váljatok tisztává. A gyerekek azt mondják, nem, én tisztátalanná fogok válni. Ők megmutatják a méregfolyót a Garuda Puránában. Kígyók, skorpiók, hüllők mind folyamatosan marják egymást. Az Atya azt mondja, ti teljesen árvákká váltatok. Az Atya csak nektek, gyerekeknek magyaráz. Ha ti ezt kint elmondanátok valakinek, ő felindulttá válna. Nektek nagyon taktikusan kell magyaráznotok. Néhány gyermek nem rendelkezik semmilyen józanésszel, azzal kapcsolatban, hogyan beszéljenek. A kis gyermekek teljesen ártatlanok. Ezért hívják őket nagy lelkeknek. Ott van a különbség, ahogy Krishnát nagy léleknek nevezik, és egy szannyaszit nagy léleknek neveznek az elszigetelődés ösvényén. Ez a családi ösvény. Ő soha nem születhet bűnön keresztül. Őt emelkedettnek hívják. Ti most emelkedetté váltok. A gyerekek tudják, hogy mindkettő, Bap és Dada is itt együtt vannak. Ők biztosan nagyon jól feldíszítenek titeket. Mindenki el akar menni az Egyhez, aki titeket, gyerekeket feldíszített. Ezért, ti eljöttök ide, hogy felfrissüljetek. A szívet húzzák, hogy elmenjen az Atyához. Azok, akik teljes hittel rendelkeznek, azt mondanák, függetlenül attól, hogy megütsz engem, vagy bármit teszel, és soha nem fogom elhagyni a társaságodat. Néhányan elhagyják Őt a semmiért. Ez is előre elrendelt a dráma sorsában. Ők elválnak Tőle, vagy elhagyják Őt. Az Atya tudja, hogy az az egy Ravan klánjához tartozik. Ugyanaz a dolog megtörténik minden ciklusban. Néhányan újból visszatérnek. Az Atya elmagyarázza, azzal, hogy elengeditek a kezét, ti alacsonyabb státuszt fogtok kapni. Néhányan személyesen eljönnek ide, és egy ígéretet tesznek: Én soha nem fogok elhagyni egy ilyen Atyát. Ugyanakkor Maya, Ravan sem kevesebb. Ő gyorsan önmaga felé húz benneteket. Aztán, amikor személyesen eljönnek ide, elmagyarázzák nekik. Az Atya nem használ botot. Az Atya mindig szeretettel magyaráz: Maya, az aligátor megevett téged. De jó, hogy védett maradtál, és eljöttél ide. Ha ti keményen megsérültök és öntudatlanná váltok, a státuszotok csökkenni fog. Azok, akik mindig állandók maradnak, soha nem fogják elengedni a kezét. Ők elhagyják az Atyát, meghalnak és aztán Mayához, Ravanhoz tartoznak, és Maya még erőteljesebben és teljesen megeszi őket. Az Atya azt mondja, én oly annyira feldíszítelek benneteket. Viselkedjetek jól, senkinek ne okozzatok szomorúságot. Néhányan még a vérükkel is leírják, és aztán olyanokká válnak, amilyenek korábban voltak. Maya nagyon erőteljes. Ő elkap benneteket az orrotoknál, vagy fületeknél fogva és nagyon elkeseredetté tesz. Ti most megkapjátok a tudás harmadik szemét, és így a látásmódotoknak soha nem szabadna bűnössé válnia. Ha ti a világ mesterévé akartok válni, valamennyi erőfeszítést tennetek kell. Most mindkettő, a lélek és a testetek is tamopradhan. Az ötvözet belétek keveredett. Annak érdekében, hogy elégessétek azt az ötvözetet, az Atya azt mondja, emlékezzetek rám. Nem tudtok az Atyára emlékezni? Nem szégyellitek magatokat? Ha nem rendelkeztek emlékezéssel, Maya ördögi szellemei le fognak nyelni benneteket. Ti olyan piszkossá váltatok Ravan királyságában. Itt senki nem születik bűn nélkül. Ott a bűnt nem említik. Ravan ott nem létezik. Ravan királysága a rézkorban kezd létezni. Csak az Atya tesz tisztává benneteket. Csak ebben az egy születésben van az, hogy tisztává kell válnotok, aztán a bűn nem kérdéses. Az a bűntelen világ. Ti tudjátok, hogy azok a tiszta istenségek ott léteztek, aztán lejöttek, miközben 84 születést vettek. Ők most tisztátalanok, és ezért így kiáltanak: Ó Shiv Baba, szabadíts meg minket ettől a tisztátalan világtól. Most, hogy az Atya eljött, megértitek, hogy az valami tisztátalan. Korábban nem értettétek, mert Ravan királyságában voltatok. Az Atya most azt mondja, ha el akartok menni a boldogság földjére, hagyjátok abba, hogy tisztátalanná, vagy piszkossá váltok. Ti fél cikluson át piszkosak voltatok. Ott van a bűn hatalmas terhe a fejeteken. Őt sokat inzultáltátok. Azzal, hogy az Atyát inzultáltátok, sok bűnt felhalmoztatok. Ez is egy szerep a drámában. Ti, lelkek mindannyian megkaptátok a 84 születés szerepét. Nektek azt el kell játszanotok. Mindenkinek el kell játszania a saját szerepét. Tehát, miért sírtok? Az aranykorban senki nem sír. Amikor a tudás ómenjei véget érnek, a sírás és jajgatás elkezdődik. Hallottátok a király történetét, aki legyőzte a ragaszkodást. Ők azt csak kitalálták egy példaként. Az aranykorban senki nem tapasztal idő előtti halált. Csak az egy Atya az, aki a ragaszkodás legyőzőivé tesz benneteket. Ti a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek örököseivé váltok, aki a világ mestereivé tesz benneteket. Kérdezzétek meg önmagatoktól, én, ez a lélek az Ő örököse vagyok? Mit lehet elérni egy világi tanulmányon keresztül? Manapság a tisztátalan emberi lények arcát sem szabadna megnéznetek, vagy megmutatni azokat a gyermekeiteknek. Az intellektusotoknak mindig arra kellene gondolnia, hogy most az átmeneti korban vagytok. Csak emlékezzetek az egy Atyára, és miközben másokat néztek, ne lássátok őket. Mi csak az új világot látjuk. Istenségekké válunk, és csak azokat az új kapcsolatokat látjuk. Ne lássátok az öreg kapcsolatokat, miközben néztek. Azoknak mind meg kell semmisülniük. Egyedül jöttünk és egyedül kell visszatérnünk. Az Atya csak egyszer jön el, hogy visszavigyen minket magával. Azt hívják Shiv Baba esküvői menetének. Mindannyian Shiv Baba gyermekei. Az Atya átadja nektek a világ uralkodását. Ő emberi lényekből istenségekké tesz titeket. Korábban mérget ittatok, és most nektárt isztok. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Továbbra is haladjatok előre, miközben önmagatokat az átmeneti kor egy lakójának tekintitek. Miközben látjátok az öreg kapcsolatokat, azokat ne lássátok. Maradjon ott az intellektusotokban: Én egyedül jöttem, és egyedül kell visszatérnem.

2. Annak érdekében, hogy a lelket és a testet is tisztává tegyétek, gyakoroljátok, hogy mindent a tudás harmadik szemével néztek. Vessetek véget a bűnös látásmódnak. Önmagatokat díszítsétek fel tudással és jógával.

Áldás:
Legyetek különleges lelkek, akik megtapasztalják, és képessé tesznek másokat is arra, hogy megtapasztalják az állandó élvezetet az Atya védelmének baldachinja alatt.

Ahol jelen van az Atya védelmének baldachinja, ott ti mindig védettek vagytok Mayától. Maya nem jöhet a védelem baldachinja alá. Automatikusan messzire kerültök a kemény munkától, és élvezetben maradtok, mert a kemény munka az, ami nem engedi meg nektek, hogy élvezetet tapasztaljatok. Az ilyen különleges lelkek, akik a védelem baldachinja alatt vannak, élvezetben maradnak, miközben egy ilyen emelkedett oktatást tanulnak, mert hittel rendelkeznek, hogy ők minden ciklusban győztessé válnak, és már átmentek. Tehát, állandóan maradjatok élvezetben, és folyamatosan adjátok át másoknak is az üzenetet, hogy maradjanak élvezetben. Ez a ti szolgálatotok.

Slogen:
Azok, akik nem ismerik a dráma titkait (raaz), felindulttá (naraaz) válnak.