22.11.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     21.01.87     Om Shanti     Madhuban


AZOK RENDELKEZNEK A VILÁG KIRÁLYSÁGÁNAK EGY JOGÁVAL, AKIK ÖNURALKODÓK


Ma Baba, a Szerencse Adományozója az összes legemelkedettebb és szerencsés gyermekeit nézi. BapDada előtt most nemcsak ez a gyülekezet van, de az összes szerencsés gyermek mindenhonnan előtte van. Nem számít, melyik sarokban vannak - akár ezen a földön, vagy külföldön -, a Korlátlan Atya a korlátlan gyermekeket nézi. Ebben a testi világban ott van a hely korlátja, de a Korlátlan Atya dhristijének világa korlátlan. Az összes Brahmin lélek világa elmerül az Atya dhristijében. Tehát, a dhristi világában mindannyian személyesen Baba előtt vannak. Isten, a Szerencse Adományozója boldog, hogy látja az összes szerencsés gyermeket. Ahogy a gyerekek is boldogok, hogy látják az Atyát, az Atya is boldog, hogy látja az összes gyermeket. Látva a gyerekeket, a Korlátlan Atyában szellemi mámor és büszkeség van, hogy minden egyes gyermeke ott van a különleges lelkek listáján a világ előtt. Még akkor is, ha valaki az utolsó gyöngyszem a 16.000 rózsafüzérében, ugyanakkor azzal, hogy az Atya elé jön, és az Atyához tartozik, ő egy különleges lélek a világ előtt. Ezért, még akkor is, ha nem vagytok képesek ismerni a tudás minden részletét, amikor a szívetekkel elfogadjátok az egy szót, Baba, és azt másoknak a szívetekkel elmondjátok, különleges lelkekké váltok. Ti nagy lelkekké váltok a világ előtt. Ti lelkekké váltok, akik méltók arra, hogy nagy lélekként emlékezzenek rátok a világban. Érzitek, hogy könnyedén egy ilyen emelkedett szerencsét kaptatok? A Baba szó a kulcs. Minek a kulcsa? Az összes kincsnek és az emelkedett szerencsének. Ha egyszer megkaptátok a kulcsot, ti biztosan megkapjátok a szerencsét és az összes kincset. Tehát, az összes anya és pandava igényelte a kulcs elérésének jogát? Azt is tudjátok, hogyan használjátok a kulcsot, vagy néha nem tudjátok, hogy azt hogyan használjátok? A módszer, hogy a kulcsot használjátok az, hogy a szívetekkel ismeritek, és elfogadjátok. Ha egyszerűen csak szavakkal mondjátok, bár ti rendelkeztek a kulccsal, az nem fog működni. Amikor azt a szívetekből mondjátok, akkor az összes kincs mindig jelen van előttetek. Azok végtelen kincsek. Mivel a kincsek végtelenek, nem számít, hogy hány gyermek van, ők, mindannyian rendelkeznek egy joggal. Ez egy nyitott kincs. Az egy túlcsorduló kincs. Az nem úgy van, hogy a kincsek végetértek azok számára, akik a végén jöttek. Bármennyien is jöttek egészen mostanáig, vagyis bármennyien tartoznak az Atyához és bármennyien is fognak Hozzá tartozni a jövőben, több milliószoros kincsek vannak, több, mint elég mindannyiuk számára. Ezért BapDada minden gyermeknek átadja az arany lehetőséget, hogy nyitott szívvel (hezitálás nélkül) annyi kincset vegyenek, amennyit akarnak. Az Adományozó számára semmi nem hiányzik. Minden a bátorságtól és azok erőfeszítésétől függ, akiknek azt venniük kell. Az egész világon nincs még egy olyan apa, aki ilyen sok gyermekkel rendelkezne, akik ilyen szerencsések. Ezért elmondták nektek, hogy a Szellemi BapDadában szellemi mámor van.

Mindenki vágya, hogy Madhubanba jöjjön, és rendelkezzen egy találkozóval, most teljessé vált. Összehasonlítva az odaadás ösvénye zarándoklataival, itt, Madhubanban legalább rendelkeztek egy hellyel, ahova leülhettek, és kényelemben lehettek. A templomokban ők egyszerűen egy pillantást kapnak, miközben állnak. Itt legalább kényelmesen ültök. Ott nekik állandóan azt mondják: fussatok, fussatok, menjetek tovább, menjetek tovább, míg itt kényelmesen ültök, és élvezitek a kényelmesen emlékezésben maradni örömét. Ti eljöttetek ide, hogy boldogságban ünnepeljetek az átmeneti korban, ugye? Tehát, minden pillanatban, miközben sétáltok, és előre haladtok, miközben esztek és isztok, felhalmozzátok a boldogság kincsét? Mennyit halmoztatok fel? Eleget halmoztatok fel, hogy abból 21 születésre kényelmesen ehettek? Madhuban egy különleges hely az összes kincs felhalmozására, mert itt megtapasztaljátok fizikai módon, hogy az Egy Atyához tartoztok és senki máshoz. Ott ezt az intellektusotokkal tapasztaljátok meg, míg itt a gyakorlati életetekkel. Láttok bárki mást is az Egy Atyán és a Brahmin családon kívül? Csak egy szeretetteljes elfoglaltság van, ugyanazok a dolgok, az egy család és az állandó és stabil állapot. Nincs semmi más, ami érdekelne benneteket. Ti tanultok, és erőteljessé váltok a tanulmányon keresztül. Ez az egyedüli feladat, amit nektek el kell végeznetek Madhubanban. Mennyi órátok van? Tehát, itt ti rendelkeztek a felhalmozás különleges eszközeivel. Ezért van az, hogy mindannyian futva jöttetek ide. BapDada különösen emlékeztet titeket, gyerekeket, mindannyitokat: Állandóan és folyamatosan haladjatok előre az önuralkodásotok állapotával. Önuralkodónak lenni az eggyé válás jele, aki a világ királyságának jogával rendelkezik.

Miközben szívtől-szívig tartó párbeszédet folytatnak az Atyával, néhány gyermek megkérdezi: A jövőben mivé fogok válni, egy királlyá, vagy egy alattvalóvá? BapDada válaszol a gyerekeknek: Ellenőrizzétek önmagatokat akárcsak egy napig és tudni fogjátok, hogy vajon egy királlyá, egy gazdag alattvalóvá, vagy egy alattvalóvá fogtok válni. Először is, amrit velától kezdve ellenőrizzétek a három fő munkásotokat, az együttműködő társaitokat. Kik azok? 1. A tudat, vagyis a gondolat ereje. 2. Az intellektus, vagyis a döntéshozó erő. 3. A múlt és a jelen emelkedett szanszkarái. Ezek a fő munkások. Manapság a világban a királynak van egy fő minisztere, vagy egy különleges tanácsadója és a királyság az ő együttműködésével funkcionál. Az aranykorban nem lesz semmilyen tanácsadó, de ott lesznek a közeli rokonok és társak. Tekintsétek őket bárminek, aminek akarjátok - társaknak, vagy tanácsadóknak -, de ellenőrizzétek: Ez a három az ellenőrzésetek alatt működik? Önuralkodással rendelkeztek ezen három felett, vagy az ő ellenőrzésük alatt dolgoztok? A tudatotok kontrollál benneteket, vagy ti kontrolláljátok a tudatotokat? Képesek vagytok arra, hogy bármilyen típusú gondolattal rendelkezzetek, amikor csak akarjátok? Képesek vagytok arra, hogy az intellektusotokat oda irányítsátok, ahova akarjátok, vagy az intellektusotok vándorlásra késztet benneteket, a királyt? Ellenőrzitek a saját szanszkaráitokat, vagy a szanszkaráitok befolyásolnak benneteket? Egy királysággal rendelkezni azt jelenti, hogy egy joggal rendelkeztek. Az erő, aminek ti, uralkodók utasítást adtok, azt a feladatot pontosan, a megfelelő módon, abban az időben hajtja végre, ahogy ti arra megkéritek? Vagy az úgy van, hogy azt megkéritek, hogy tegyen meg egy dolgot, és az valami mást tesz? A különleges eszköz, hogy állandó jógik, vagyis önuralkodók legyetek az, hogy használjátok a tudatot és az intellektust. A mantra, amit megkaptatok, a manmanabhav. A jógára azt mondják, hogy az az intellektus jógája. Tehát, ha a támasznak ezek a fő oszlopai nincsenek az ellenőrzésetek alatt, vagy ha azok néha az ellenőrzésetek alatt vannak és más alkalmakkor nem, ha azok az egyik pillanatban az ellenőrzésetek alatt vannak, de a következőben nem, ha akárcsak egyik ebből a háromból kisebb mértékig van az ellenőrzésetek alatt, akkor abból láthatjátok, hogy vajon egy királlyá, vagy egy alattvalóvá fogtok válni. Egy uralkodónak lenni szanszkarái hosszú időn át képessé fognak tenni benneteket arra, hogy a királyság egy jogával rendelkezzetek a jövőben, hosszú időre. Ha néha ellenőrzéssel rendelkeztek, de máskor befolyásoltak vagytok, akkor nem lesztek képesek arra, hogy megkapjátok egy királyság szerencséjének a teljes jogát fél ciklusra. A fél idő után ezüstkori királyokká válhattok, de nem fogtok egy királyság jogával rendelkezni az összes időkben, vagyis nem lesztek képesek arra, hogy közeli kapcsolatba kerüljetek a királyi családdal, ami a királyságot uralja. Ha ismételten befolyásoltak vagytok, akkor a szanszkaráitok nem az ellenőrzésé, de azoké, akik eljönnek azok királyságába, akik rendelkeznek a királyság egy jogával. Tehát, ők kicsodák? Ők az alattvalók. Tehát, értitek, hogy kik fognak királyokká és kik fognak alattvalókká válni? Nézzétek meg a szerencsétek képmását a saját tükrötökben. Ez a tudás a tükör. Tehát, ti, mindannyian rendelkeztek ezzel a tükörrel, ugye? Láthatjátok a saját arcotokat, ugye? Most gyakoroljátok, hogy egy joggal rendelkeztek hosszú időn át. Ne gondoljátok azt, hogy majd a végén azzá váltok. Ha a végén váltok azzá, akkor az utolsó születésben rövid időre lesztek képesek arra, hogy uralkodjatok. Ugyanakkor arra is emlékezzetek, ha ti ezt mostantól kezdve nem gyakoroljátok hosszú időn át, vagy ha nem fejlesztettétek ki ezt a gyakorlatot a kezdetektől, ha az elejétől egészen mostanáig ezek a különleges munkások kontrollálnak benneteket, vagy az állapototokat ingadozóvá teszik, vagyis ha azok becsapnak, és arra késztetnek benneteket, hogy megtapasztaljátok a szomorúság hullámait, akkor a végén is becsapottá váltok. A becsapás azt jelenti, hogy biztosan ott lesz a szomorúság hullámainak megtapasztalása. Tehát, még a végén is ott lesz a bűnbánat szomorúsága hulláma. Ezért BapDada újból figyelmeztet titeket, gyerekeket, hogy váljatok egy királlyá, és késztessétek a különleges, együttműködő munkásaitokat és társaitokat, akik véghez viszik a feladatot a királyságotokban, arra, hogy az ellenőrzésetek alatt dolgozzanak. Értitek?

BapDada látja, hogy kik váltak önuralkodókká és milyen mértékben. Achcha. Tehát, ti, mindannyian mivé akartok válni? Királyokká akartok válni? Mostanra önuralkodókká váltatok? Vagy még mindig azt mondjátok: Én azzá fogok válni, én a végén azzá fogok válni? Ne mondjátok azt: Én majd a jövőben azzá fogok válni. Ha azt mondjátok, hogy az a végén meg fog történni, az Atya is azt fogja mondani: Achcha, majd mi is megnézzük, amikor eljön a királyság szerencséje átadása. Elmondták nektek, hogy mostantól kezdve szükség van a hosszú időn át tartó szanszkarákra. Valójában nincs sok idő hátra. Kis idő maradt hátra. Ugyanakkor, ha időre nem rendelkeztek megfelelő gyakorlattal, akkor az utolsó pillanatban ne panaszkodjatok: Én azt gondoltam, hogy a végén azzá válok. Ezért mondják azt: Nem valamikor, de most. Ne gondoljátok azt: Ez majd valamikor megtörténik. Annak most kell megtörténnie. Nektek most kell ezzé válnotok. Uralkodjatok önmagatokon. Ne a társaitokon kezdjetek el uralkodni. Azoknak, akik önmaguk felett uralkodnak, az összes társuk - legyenek lokik, vagy alokik társak- még most is azt mondják a szeretetük által: Igen, én Uram, ha ji, és társak maradnak; ők szerető társak maradnak és ezt gyakorlati módon bebizonyítják azzal, hogy azt mondják: ha ji. Ugyanúgy, ahogy az alattvalók együttműködők és szeretők a királlyal, az összes fizikai szerveitek, különösen az erők, szintén szeretők és együttműködők fognak maradni, és ez befolyásolni fogja a szolgálati társaitokat és a lokik kapcsolataitokat és ismeretségeiteket fizikai módon. Miközben az isteni családban vagytok, az nem fog működni, ha olyanok vagytok az ellenőrzésben, akik másoknak adnak utasításokat. Egyszerűen tartsátok a saját fizikai szerveiteket ellenőrzés alatt, és automatikusan, mielőtt kiadtok egy utasítást, az összes társ együtt fog működni a feladatokban. Ha ők, maguk együttműködőkké válnak, nincs arra szükség, hogy utasítást adjatok. Ők fel fogják ajánlani az együttműködésüket, mert ti önuralkodók vagytok. Egy király egy adományozót jelent és egy adományozónak nincs szüksége arra, hogy bármit is mondjon, vagyis neki nincs szüksége arra, hogy kérjen. Tehát, ti ilyen önuralkodókká váltatok? Achcha. Ez a méla is fix volt a drámában. Ti ugye azt mondjátok: Csodálatos dráma? Más emberek azt mondják, oh dráma, és néha azt, csodálatos dráma, míg ti mit mondotok az összes időkben? Csodálatos a dráma, csodálatos. Amikor eléréssel rendelkeztek, akkor, ahol elérés van, semmi nem nehéz. Hasonló módon, amikor rendelkeztek egy ilyen emelkedett családdal találkozni elérésével, akkor semmit nem éreztek nehéznek. Vagy nehéznek érzitek? Várnotok kell az ételetekre? Amikor esztek, énekeljétek Isten dicséretét és még akkor is, ha sorban álltok, énekeljétek Isten dicséretét. Ez minden, amit meg kell tennetek, ugye? Ez is egy főpróba, ami megtörténik. Ez még semmi. Ennél még nagyobb lesz a kiterjedés. Most szívjátok magatokba az önmagatokat szétolvasztani szokását, hogy képesek legyetek előre mozogni az időnek megfelelően. Tehát, ti mostanra kifejlesztettétek a földön alvás szokását is, ugye? Az ugye nem úgy van, hogy mivel nem volt ágyatok, nem tudtatok aludni? Ti kifejlesztettétek az egy sátorban maradni szokását, ugye? Ez tetszett? Ugye nem fáztatok? Most állítsunk fel sátrakat egész Abuban? Élveztétek a sátorban alvást, vagy szükségetek van egy szobára? Emlékeztek arra, amikor az elején Pakisztánban voltatok és a maharatiknak a földön kellett aludniuk? Azoknak, akik jól ismert maharatik voltak, három földet adtak, hogy a padlón aludjanak, és amikor a Brahmin család növekedett, az hogyan kezdődött? Sátrakkal kezdődött. Azok, akik az elején jöttek, sátrakban éltek és azok, akik sátrakban éltek, szentekké (nagy lelkekké) váltak. Még sakar Baba idején is ők sátrakban éltek. Tehát, ti, mindannyian azzal a tapasztalattal fogtok rendelkezni, ugye? Tehát, mindenki boldog minden módon? Achcha. Akkor további tízezret fogunk hívni, és előkészületeket teszünk, hogy sátrakat kapjanak. Ti, mindannyian a fürdési lehetőségekről gondolkoztok, és ez is el lesz intézve. Emlékeztek arra, hogy mindenki mit mondott, amikor ez a terem megépült? Mit fogunk tenni a sok fürdőszobával? Ez a terem ezzel a céllal készült, és ez mostanra kicsivé vált. Nem számít, hogy azt milyen nagyra építitek, az kicsivé fog válni, mert a végén a korlátlanba fogtok menni. Achcha.

A gyerekek mindenhonnan megérkeztek. Tehát, ez is ennek a korlátlan teremnek a dísze. Néhányan lent ülnek. (Néhányan a murlit a History Hallban vagy a Meditációs Hallban hallgatták) A kiterjedés végbemenetele szintén a jó szerencse jele. A kiterjedés megtörtént, de nektek most a rendszernek megfelelően kell előre haladnotok. Ne gondoljátok azt, hogy eljöttetek Madhubanba, láttátok Babát, láttátok Madhubant és így úgy haladhattok előre, ahogy akartok. Ezt ne tegyétek. Néhány gyermek olyan, hogy amíg nem kapnak lehetőséget arra, hogy eljöjjenek Madhubanba, nagyon erőteljesek maradnak. Azután, ha látták Madhubant, ők egy kicsit gondatlanná válnak. Tehát, ne váljatok gondatlanná. Brahminnak lenni azt jelenti, hogy Brahmin élettel rendelkeztek, és egy élet az összes időkre szól, amíg éltek. Ti ugye megteremtettétek ezt az életet? Ezt a saját életetekké tettétek, vagy egy rövid időre váltatok Brahminná? Mindig őrizzétek meg a Brahmin életetek különlegességeit, mert ezeken a különlegességeken keresztül van az, hogy a jelen emelkedett és a jövőtök is emelkedett. Achcha. Mi több maradt? Toli (áldások). Az áldás az, hogy ti az Áldások Adományozójának gyermekeivé váltatok. Azok, akik az Áldások Adományozójának gyermekei, automatikusan és folyamatosan áldásokat kapnak minden lépésnél az Áldások Adományozójától. Az áldás a ti fenntartásotok. Benneteket fenntartanak az áldások fenntartásával. Máskülönben csak gondolkozzatok el azon: Ti egy ilyen emelkedett elérést kaptatok, és milyen erőfeszítést tettetek? Bármire, amit anélkül értek el, hogy kemény munkát kelljen végeznetek, azt mondják, hogy egy áldás. Tehát, milyen erőfeszítést tettetek? És az elérés, amit megkaptatok, olyan emelkedett. Ti az elérés egy jogát igényeltétek születésről-születésre. Ti eléréseket kaptok az Áldások Adományozójától minden lépésnél, és állandóan és folyamatosan meg fogjátok kapni azokat. A dhristin, a szavakon és a kapcsolatokon keresztül mindig áldásokkal és még több áldással rendelkeztek. Achcha.

Ti most előkészületeket tesztek azért, hogy megünnepeljétek az Arany jubileumot. Ti megünneplitek az Arany jubileumot, vagyis a jubileumot, hogy állandóan stabilak maradjatok egy arany állapotban. Mindig maradjatok igaz aranyak. Ne legyen a leghalványabb ötvözet sem belekeverve. Ezt hívják az Arany jubileumnak. Tehát, annak érdekében, hogy a világ előtt azokként nyilvánuljatok meg, akik igaz aranyak, akik arany állapottal rendelkeznek, ti megteremtitek a szolgálat elvégzésének mindezeket a módszereit, mert a ti arany állapototok el fogja hozni az aranykort, el fogja hozni a gyönyörű világot. Mindenki azt kívánja, hogy most a világ változzon meg. Tehát, ti különleges lelkek vagytok, akik véghez viszik a világ átalakulását az én átalakulásán keresztül. Látva mindannyitokat, a lelkeknek hittel és tiszta reménnyel kell rendelkezniük, hogy a gyönyörű arany világnak most valóban el kell jönnie. Látva a példát, ők azzal a hittel rendelkeznek, hogy ez valami jó. Tehát, ti vagytok az arany világ példái. Ti azok vagytok egy arany állapottal. Látva a példátokat, nekik azzal a hittel kell rendelkezniük: Igen, most, hogy a példák készen vannak, biztosan egy ilyen világnak kell jönnie. Ti ilyen szolgálatot fogtok végezni az Arany jubileumon, ugye? Váljatok azokká, akik reményt adnak azoknak, akik nem rendelkeznek reménnyel. Achcha.

Azoknak, akik önuralkodók; a lelkeknek, akik kifejlesztették az én feletti ellenőrzés gyakorlatát hosszú időn át; a világ összes különleges lelkének, az emelkedett lelkeknek, akiket fenntartanak az áldások az Áldások Adományozójától; BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Áldás:
Legyetek élő világítótornyok és erőművek, akik megmutatjátok a vándorló lelkeknek a pontos céljukat.

Annak érdekében, hogy megmutassátok bármilyen vándorló léleknek a pontos célját, váljatok egy élő világítótoronnyá és erőművé. Ehhez, fordítsatok figyelmet két dologra: 1) Különböztessétek meg minden lélek vágyát. Ahogy egy alkalmas orvos tudja, hogyan érezze valaki pulzusát, hasonló módon, mindig használjátok a megkülönböztetés erejét. 2) Mindig tartsátok magatoknál az összes kincs tapasztalatát. Mindig tartsátok meg azt a célt, hogy ne kelljen semmit mondanotok az embereknek, de adjátok át nekik az összes kapcsolat és összes erők tapasztalatát.

Slogen:
Ahelyett, hogy másokat korrigálnátok, tartsatok egy jó kapcsolatot az Atyával.