22.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez nektek, Brahminoknak az új fája. Erről nagyon jól kell gondoskodnotok és növesszétek azt, mert a verebek egy új fát megesznek.

Kérdés:
Miért van az, hogy az új levelek, amik felmerülnek a Brahmin fán, elhervadnak? Mi ennek az oka és mi a megoldás?

Válasz:
Amikor a lelkek nem értik meg a tudás csodálatos titkait, amiket az Atya elmagyaráz, akkor kétségek merülnek fel a tudatukban. Ezért az új levelek elhervadnak és abbahagyják a tanulmányt. Nagyon okos gyerekekre van szükség ahhoz, hogy magyarázzanak nekik. Ha bennetek bármilyen kétség van bármivel kapcsolatban, akkor kérdezzétek meg az időseket. Ha még mindig nem kaptok választ, akkor megkérdezhetitek az Atyát.

Ének:
Gyere és találkozz velünk, óh, Szeretett!

Om shanti.
Gyerekek, sokszor hallottátok ezt az éneket. Mindenki Istenhez kiált a szomorúság idején, míg Ő veletek itt ül, és felszabadít benneteket minden szomorúságtól. Megértitek, hogy a boldogság földjének a Mestere, az Egyetlen magyaráz nektek, aki elvisz benneteket a szomorúságnak erről a földjéről a boldogság földjére. Ő eljött és itt ül előttetek és raja jógát tanít nektek. Ez nem egy emberi lény feladata. Ti, azt mondjátok, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek tanított nektek raja jógát azért, hogy emberekből istenségekké változtasson benneteket. Emberi lények nem változtathatnak meg embereket istenségekké. „Istennek nem tartott hosszú ideig, hogy az embereket istenségekké változtassa.” Ez kinek a dicsérete? Ez Baba dicsérete. Az istenségek biztosan az aranykorban léteznek. Az istenségek nem léteznek ebben az időben. Ezért biztos, hogy az Egyetlen az, aki megalapítja a mennyországot, aki az embereket istenségekké változtatja. A Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek, akit Shívának neveznek, el kell ide jönnie, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Most Ő hogyan jöhetne? Ő nem rendelkezhet Krishna testével a tisztátalan világban. Az emberi lények zavarodottak. Ti, gyermekek most személyesen hallgatjátok Őt. Ismeritek ennek a világnak a történelmét és földrajzát. A történelemmel együtt biztosan ott van a földrajz is. A történelem és a földrajz az emberi világban létezik. A szubtilis régióból való Brahmának, Vishnunak és Shankarnak nem lehet történelme, vagy földrajza. Az a szubtilis régió, ahol „mozi” van, míg itt „a beszéd” van. Most Baba elmondja nektek, gyerekeknek az egész világ történelmét és földrajzát és átadja nektek a testetlen világ híreit. Ő mindent elmond nektek a három világgal kapcsolatban. A Brahminok új fája most kerül elültetésre. Ezt hívják egy fának; más ösvényeket és kultuszokat nem neveznek fáknak. Bár a keresztények abban hisznek, hogy a keresztények fája különbözik ettől a fától, de ők nem tudják, hogy minden ág ebből a nagy fából merült fel. Nektek el kell magyaráznotok, hogy az emberi világ hogyan kerül megteremtésre. Ott vannak az anya és az apa, és aztán a gyerekek, de ők nem mind ugyanabban az időben merülnek fel. Két levél, majd négy, vagy öt levél merül fel, és néhányat a verebek megesznek. Itt is a verebek megeszik őket. Ez egy nagyon kicsi fa. A növekedés folyamatosan fog megtörténni, ahogy az előző ciklusban is történt. Nektek, gyerekeknek most olyan sok tudásotok van. Ti trikaldharsik vagytok, akik ismeritek az idő három aspektusát, és trilokinathok is vagytok, azaz olyanok, akik ismerik a három világot. Lakshmit és Narayant nem lehet trilokinathnak vagy trikaldharsinak nevezni. Az emberek Krishnát trilokinathnak hívják. Akik szolgálatot végeznek, azok megteremtik a saját alattvalóikat. Nektek meg kell teremtenetek a saját örököseiteket, és az alattvalóitokat is. Ott kellene maradnia az intellektusotokban, hogy ti trilokinathok vagytok. Ezek ilyen csodálatos aspektusok! Néhány gyermek nem képes pontosan magyarázni, és így az építés helyett rombolást okoznak. Ők arra késztetik a felmerült leveleket, hogy elhervadjanak. Arra késztetik az intellektusukat, hogy kétségeik legyenek. Aztán abbahagyják a tanulmányt. Valaki azt mondaná, hogy ez az előző ciklusban is megtörtént és így ezt nézzétek úgy, hogy a „múlt az múlt”. Ti, gyerekek most megismertétek az egész világ történelme és földrajza elejét, közepét és végét. Azonban az emberek sok dolgot mondanak és kitalálnak. Könyveket írnak és színdarabokat készítenek mindenféle dolgokról. Bharatban azt hiszik, hogy sokan inkarnációk. Bharat elsüllyesztette a saját csónakját. Ti, gyerekek most megmentitek különösen Bharat csónakját és általában a világot. A világciklus folyamatosan forog. Amikor mi ott fenn vagyunk, akkor a pokol ott lent lesz, mint, amikor a nap lenyugszik, az emberek azt mondják, hogy az a tengerbe bukott. Azonban az valójában nem történik meg. Azt gondolják, hogy Dwaraka a tenger alá süllyedt. Az emberi lények intellektusa ilyen csodálatos! Ti mostanra olyan emelkedetté váltatok. Nektek olyan boldogoknak kellene lennetek. Ti a szomorúság idején megnyertek egy lottószelvényt. Az istenségek azt megkapták. Itt, miután szomorúságot tapasztaltatok, most korlátlan boldogságot kaptok. Nagyon boldogok vagytok, hogy a mennyország mestereivé váltok a jövő 21 születésére. Az emberek azt mondják, hogy meghallgatni a Gita tudását azt jelenti, hogy egy satsangban lenni. Megszámlálhatatlan satsang van, mint pl. Sai Babáé, stb. Az egy hatalmas piac, míg ez a Brahma Kumaris egyetlen üzlete. Jagadamba Brahma szájon keresztül született gyermeke. Saraswati, Brahma lánya nagyon híres. Megértitek, hogy korlátlan kincseket kaptatok az anyán és atyán keresztül. Ti most megtaláltátok azt az anyát és atyát. Ők a boldogság olyan sok kincsét adják nektek. Achcha, ki adott születést az anyának és atyának? Shív Baba. Mi megkapjuk az ékszereket Shív Babától. Ti az Ő unokái vagytok. Most korlátlan boldogságot kapunk attól a korlátlan Atyától Brahmán és Saraswatin, az anyán és atyán keresztül. Az, az Egyetlen az Adományozó. Ez egy ilyen könnyű dolog! Aztán el kell magyaráznotok, hogy ezt a Bharatot hogyan változtatjuk mennyországgá és hogyan kapjuk meg a boldogság kincseit. Mi Bharat szolgálói vagyunk. A tudatunkon, testünkön és gazdagságunkon keresztül szolgálunk. Annak idején az emberek Ghandit is segítették. Elmagyarázhatjátok, hogy mit tesznek a Yadavák, a Kauravák és a Pandavák. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Pandavák oldalán van. A pusztulás idején a Pandaváknak szerető intellektusuk van, míg a Kauravák és a Yadavák intellektusában nincs szeretet Isten iránt. Ők azok, akik nem hisznek a Legfelső Atyában, a Legfelső Lélekben. Beletették Őt a kavicsokba és a kövekbe. Nektek senki más, csak az Egyetlen iránt van szeretetetek. Ezért nagyon vidámaknak kellene maradnotok. Nektek boldogoknak kellene lennetek a lábujjatoktól a fejetek búbjáig. Sok gyermek van. Közületek azok, akik az anyán és atyán keresztül figyelnek, boldogságot tapasztalnak. Az egész világban nincs senki olyan szerencsés, mint ti. Azonban közületek néhányan több milliószorosan szerencsések, néhányan százszorosan szerencsések, és néhányan csak szerencsések, vagy szerencsétlenek. Akik elcsodálkoznak, és aztán elfutnak, azokra azt mondják, hogy nagymértékben szerencsétlenek. Ilyen vagy olyan ok miatt elválnak az Atyától. Az Atya nagyon édes. Megérti, ha bizonyos utasításokat adna nektek, akkor lehet, hogy elválnátok Tőle. Elmagyarázza, hogy ha elmerültök a bűnben, és ha rágalmazzátok a klán nevét. Ha rágalmazzátok a klán nevét, akkor nagy büntetést kell elszenvednetek. Egy ilyen személyt hívnak annak, aki rágalmazza a Satguru nevét. Az emberek ezt félreértik, és azt gondolják, hogy ez a fizikai gurujukra vonatkozik. A férfiak is ezzel félemlítik meg az ártatlan feleségeiket. Baba, a Halhatatlan Úr elmondja nektek a halhatatlanság történetét. Baba azt mondja: Én vagyok a Tanár és a Szolgáló. A diákok megmossák a tanáraik lábát és aztán megisszák azt a vizet? Késztethetem a gyermekeimet, akik a világ mestereivé kell, hogy váljanak arra, hogy megmossák a Lábamat? Nem. Annak a testnélküli és egó nélküli Egyetlen dicséretére emlékeznek. Ez a valaki is egó nélkülivé vált az Ő társaságában. Emlékeznek az ártatlanok verésére is. Ezek a bántások az előző ciklusban is megtörténtek. A bűn urnája teljessé fog válni, és vérfolyók fognak folyni. Ti most igénylitek a korlátlan királyságotokat a jóga erejével. Megértitek, hogy igénylitek a megrázhatatlan és elmozdíthatatlan királyságot az Atyától. Mi biztosan a napdinasztia részévé fogunk válni. Igen, ehhez bátorságra van szükség. Folyamatosan ellenőrizzétek az arcotokat, hogy lássátok, vajon van-e bennetek bármilyen bűn. Ha valamit nem értetek, akkor megkérdezhetitek az időseket, és akkor bármilyen kétségetek eltávolításra kerül. Ha egy tanár nem képes eltávolítani a kétségeiteket, akkor kérdezzétek meg Babát. Még mindig sok dolog van, amit nektek, gyerekeknek meg kell értenetek. Baba folyamatosan magyarázni fog nektek, ameddig éltek. A kérdéseikre válaszolva elmondhatjátok nekik, hogy még mindig tanultok, és meg fogjátok kérdezni Babát ezzel kapcsolatban. Vagy mondjátok azt nekik, hogy Baba még nem magyarázta el azt a pontot, hogy azt a jövőben fogja majd elmagyarázni, és akkor majd kérdezhetnek erről. Sok pont folyamatosan felmerül. Néhányan megkérdezik, hogy mi fog történni a háborúval kapcsolatban. Baba Trikaldharsi. Ő magyarázhat. Azonban mondjátok nekik, hogy Baba még nem magyarázta el azt az aspektust, és majd ezt a kérést odaadjátok Neki, de ez Tőle függ. Ilyen módon kellene magatokat szabaddá tenni. Baba feltett egy kérdést néhány gyermeknek a kertben: Baba a Tudás Óceánja, tehát Neki el kell táncolnia a tudás táncát. Achcha, amikor Shív Baba, az imádat ösvényén eljátssza azt a szerepet, hogy mindenki vágyát teljesítse, akkor abban az időben azt gondolja, hogy el kell jönnie Bharatba az átmeneti korban és raja jógát kell tanítania nektek, gyerekeknek és a mennyország mestereivé kell tennie benneteket? Ez a gondolat felmerül benne abban az időben, vagy ez akkor merül fel, amikor itt az idő számára, hogy eljöjjön? Baba úgy gondolja, hogy valószínűleg ez a gondolat nincs ott. Bár ez a tudás el van merülve Benne, de az csak akkor fog felmerülni, amikor itt az idő számára, hogy eljöjjön, mint, ahogy a 84 születés szerepe el van merülve bennetek. Azt mondják, hogy Istennek volt egy gondolata az új világ megteremtéséről. Az a gondolat akkor fog felmerülni, amikor annak itt a megfelelő ideje. Ő is kötve van a drámával. Ezek nagyon mély dolgok. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Esti class, 1969. január 13.

Amikor ti, gyerekek eljöttök ide és itt ültök, akkor Baba megkérdez titeket: Gyerekek, emlékeztek Shív Babára? Aztán emlékeztek a világ királyságára is? A korlátlan Atya neve Shíva. Sok különböző neveket adnak Neki, a sok nyelv miatt. Például ott van egy templom Bombayban, amit Babulnathnak (a Tüskék Ura) neveznek azért, mert Ő a tüskéket virágokká változtatja. Az aranykorban virágok vannak, míg itt mindenki tüske. Ezért Baba megkérdezi a szellemi gyerekeket: Mennyi ideig maradtok a korlátlan Atya emlékezésében? Az Ő neve Shíva, a Jótevő. Minél többet emlékeztek Rá, a megszámlálhatatlan születésetek bűnei annál jobban meg fognak semmisülni. Az aranykorban nincs bűn. Az a tiszta, jótékony lelkek világa, míg ez a bűnös lelkek világa. Az öt bűn késztet benneteket arra, hogy bűnt kövessetek el. Ravan nem létezik az aranykorban. Ő az egész világ ellensége. Ebben az időben Ravan királysága van az egész világ felett. Mindenki boldogtalan és tamopradhan. Ezért Baba azt mondja: Gyerekek, csak Rám emlékezzetek. Ezek a szavak a Gitából vannak. Az Atya, Maga azt mondja: Mondjatok le a testeitek és a testi kapcsolataitok tudatosságáról, és csak Rám emlékezzetek. Először a boldogság kapcsolataiban voltatok, és aztán elmentetek Ravan kötéseibe. Most újból el kell mennetek a boldogság kapcsolataiba. Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára. Az Atya ezeket a tanításokat adja az átmeneti korban. Az Atya, Maga azt mondja: Én a legfelső régió Lakója vagyok. Én beléptem ebbe a testbe azért, hogy magyarázzak nektek. Az Atya azt mondja: Addig nem jöhettek el Hozzám, amíg először tisztává nem váltok. Most hogyan fogtok tisztává válni? Egyszerűen emlékezzetek Rám. Még az imádat ösvényén is ott voltak azok, akik csak Engem imádtak. Azt hívják hamisítatlan imádatnak. Most, Én vagyok a Tisztító. Ezért emlékezzetek Rám, és a megszámlálhatatlan születéseitek bűnei meg fognak semmisülni. Ott vannak a 63 születés bűnei. A sannyasik soha nem taníthatnak raja jógát. Csak az Atya taníthatja azt. Valójában mindazok a szentírások, stb. és az imádat, a háztartásbeliekért vannak. A sannyasik elmennek, és leülnek a dzsungelben, és a brahm elemre emlékeznek. Most az Atya azt mondja: Én vagyok az Egyetlen, aki mindenkinek üdvösséget ad. Ezért emlékezzetek Rám és olyanokká fogtok válni, mint Lakshmi és Narayan. A cél és a tárgy ott van előttetek. Minél többet tanultok és tanítotok másokat, annál magasabb státuszt fogtok igényelni az istenségek királyságában. Alfa az egy Atya. Egy teremtmény nem kaphat egy örökséget egy teremtménytől. Az a korlátlan Atya, és ezért Ő a korlátlan örökséget adja. Az aranykorban, üdvösségben lesztek, míg minden más lélek vissza fog térni az otthonba. A szavak „felszabadulás”, „életben való felszabadulás” és „üdvösség” a béke földjéért és a boldogság földjéért vannak. Ti nem térhettek vissza az Atyára való emlékezés nélkül. A lelkeknek biztosan tisztává kell válniuk. Itt mindenki ateista; nem ismerik az Atyát. Ti mostanra teistákká váltatok. Azt mondják, hogy akiknek az intellektusában nincs szeretet Isten iránt, azok meg fognak semmisülni. Ez most a pusztulás ideje. A ciklusnak biztosan forognia kell. Akiknek az intellektusában szeretet van Isten iránt, azok győztesekké válnak. Az Atya mindent egy nagyon egyszerű módon elmagyaráz, de Maya, Ravan felejtésre késztet benneteket. Ez most ennek az öreg világnak a vége. Az a halhatatlanság földje; ott nincs idő előtti halál. Mi azt mondjuk az Atyának: Gyere és vigyél minket vissza Magaddal. Ezért Ő minden Halál Halála. A fa nagyon kicsi az aranykorban. Most a fa nagyon nagy. Mi Brahma és Vishnu foglalkozása? Vishnut egy istenségnek hívják. Brahmának nincs semmilyen ékszere, stb. Ott nincs Brahma, Vishnu, vagy Shankar. Az Emberiség Atyja, Brahma itt van. Ti csak víziókat kaptok a szubtilis régióban. Ott van a testi, a szubtilis és a testnélküli. A szubtilis régióban „mozi” van. Ez valami, amit meg kell érteni. Ez a Gita Patshala, ahol ti raja jógát tanultok. Shív Baba az, aki tanít benneteket és így biztosan Shív Baba az, akire emlékeznetek kellene. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó éjszakát. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ti megkaptátok a korlátlan boldogság lottóját a szomorúságnak ebben az idejében. Legyen igaz szeretetek az egy Atya iránt. Emlékezzetek Rá és maradjatok állandóan boldogok.

2. Váljatok olyan testnélkülivé és egó nélkülivé, mint BapDada. Legyen bátorságotok és győzzétek le a bűnöket. Igényeljétek a királyságotokat jóga erejével.

Áldás:
Legyetek karma jógik, akik egy szellemi személyiség tapasztalatát adják azzal, hogy miközben cselekednek, stabilak maradnak egy erőteljes állapotban.

Ti, gyermekek nemcsak munkások vagytok, hanem karma jógik, és minden egyes cselekedetet úgy hajtotok végre, hogy közben yogyuktok vagytok. Mindenki tapasztalja meg tőletek, hogy miközben a kezetekkel dolgoztok, stabilak vagytok az erőteljes állapototokban. Miközben egy hétköznapi módon haladtok előre, vagy csak álltok valahol, engedjétek, hogy a szellemi személyiségeteket már távolról megtapasztalják. Mint, ahogy a világi személyiségek vonzanak, hasonlóan a szellemi személyiségetek, a tisztaságotok személyisége és egy gyani és jógi lélek személyisége, automatikusan vonzani fog másokat.

Slogen:
Akik a helyes ösvényen sétálnak, és mindenkinek megmutatják a helyes ösvényt, azok az igaz világítótornyok.