23.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a több millió, amivel itt rendelkeztek, ott nem lesz hasznos. Mindennek porrá kell válnia. Ezért, most keressetek egy igaz bevételt az igazság földjéért.

Kérdés:
Melyik aspektus miatt tekintik a Brahminokat emelkedettebbeknek, mint az istenségek?

Válasz:
Ti Brahminok most szellemileg szolgáltok mindenkit. Képessé teszitek a lelkeket arra, hogy megtapasztalják a találkozót az Atyával, a Legfelső Lélekkel. Az istenségek nem végeznek közösségi szolgálatot. Ott, amilyen a király és a királynő, olyanok az alattvalók: ők megtapasztalják az erőfeszítésük gyümölcsét, amit itt tettek. Nem végeznek semmilyen szolgálatot. Ezért van az, hogy titeket, Brahmin szolgálókat emelkedettebbnek tekintenek, mint az istenségeket.

Om shanti.
Ez kinek a gyülekezete. Az emberi lelkeké, és a Legfelső Léleké. Valakire, aki rendelkezik testtel, azt mondják, hogy egy megtestesült lény, egy emberi lény, míg a másikat a Legfelső Léleknek nevezik. Az emberi lelkek hosszú időre elváltak a Legfelső Lélektől, és ezt most az értékes találkozóként ismerik. Ti, gyermekek tudjátok, hogy a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket nem lehet egy emberi léleknek nevezni, mert Ő kölcsönvesz egy testet. Ő egy test támaszát veszi. Ő maga eljön, és azt mondja: Gyermekek, nekem is vennem kell ennek az anyagnak a támaszát. Én nem lépek be egy anyaméhbe. Én ebben az egyben inkarnálódom és magyarázok nektek. Ti, emberi lelkek saját testekkel rendelkeztek. Én nem rendelkezem saját testtel, és így ez egy különleges gyülekezet. Az nem úgy van, hogy nekünk van egy gurunk, tanítványaink, vagy követőink. Nem. Ez egy iskola. Az nem úgy van, hogy amikor a guru elmegy, ti megkapjátok az ő trónját. Itt egy trón nem kérdéses. Ti, gyermekek hittel rendelkeztek azzal kapcsolatban, hogy ki tanít benneteket. Hit nélkül senki nem jönne el ide. A Brahminok klánja az emberi lelkek klánja, mert a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek megteremti a Brahminokat Brahmán keresztül. Tudjátok, hogy ti, Brahminok vagytok a legemelkedettebbek, még az istenségeknél is emelkedettebbek. Az istenségek nem végeznek közösségi szolgálatot. Ott, amilyen a király és a királynő, olyanok az alattvalók. Megtapasztalják a saját jutalmukat az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtettek. Ott senki nem végez szolgálatot. A Brahminok azok, akik szolgálnak. Ti, gyermekek tudjátok, hogy Raja jógát tanultok a korlátlan Atyától, ugyanúgy, ahogy 5.000 évvel ezelőtt tettétek. Ti gyermekek vagytok. Ez nem a követők kérdése. Az Atya ismételten gyermekeknek szólít benneteket, és magyaráz. Ti most lélektudatossá váltok. A lélek örökkévaló, míg a test múlandó. A testet ruhának hívják. Az egy piszkos, tisztátalan ruha, mert a lélek ördögi utasításokat követett és elmerült a bűnben és így tisztátalanná vált. A szavak, tiszta és tisztátalan, különösen összekapcsolódnak a bűnökkel. Az Atya azt mondja, többé ne váljatok tisztátalanná. Ebben a pillanatban mindenki Ravan láncainak a csapdájában van, mert ez Ravan királysága. Ezért az Atya szabaddá tesz benneteket Ravan királyságától, és elküld Ráma királyságába. Ők azt mondják: Isten az Atya, a Felszabadító. Ő azt mondja: Én mindenkit szabaddá teszek a szomorúságtól, és visszaviszem őket a béke földjére. Azt követően, hogy ott voltatok, nektek, gyermekeknek le kell jönnötök, és frissen el kell ismételnetek a szerepeiteket. Először az istenségeknek kell megismételniük a saját szerepeiket. Ők voltak az elsők. Az eredeti örökkévaló istenségi vallás újból megalapításra kerül Brahmán keresztül. A vaskor pusztulása előttetek áll. Mindenki extrém sötétségben van. Sokan milliomosokká és multimilliomosokká váltak, de Ravan nagy pompája az, ami kísérti őket. Az Atya elmagyarázza: Ez egy hamis bevétel, aminek porrá kell válnia. Ők semmit nem fognak elérni. Ti eljöttetek, hogy igényeljétek az örökségeteket az Atyától a jövőtök 21 születésére. Ez az igaz bevétel az igazság földjéért. Mindenkinek haza kell térnie. Mindenki a visszavonulás állapotában van. Az Atya azt mondja: Én vagyok a Satguru, mindenki számára a Megváltás Adományozója. Én felemelem a szenteket és a bölcs embereket. Még a kis gyermekeket is megtanítják arra, hogy emlékezzenek Shiv Babára. Ti kidobhatjátok az összes többi képet: Csak az egy Shiv Baba és senki más. Tudjátok, hogy most újból eljöttetek, hogy igényeljétek a korlátlan boldogság örökségét az Atyától. Ti korlátolt örökségeket igényeltetek a korlátolt apáktól, születésről-születésre, és tisztátalanná váltatok azzal, hogy követtétek Ravan ördögi utasításait. Az emberek nem értik meg ezeket a dolgokat. Elégetik Ravan egy figuráját, és így neki meg kellene semmisülni azt követően, hogy őt elégették. Amikor elégetik az emberi testeket, a nevüknek és formájuknak minden nyoma eltűnik, de Ravan neve és formája nem tűnik el. Ők újból és újból elégetik a figuráját. Az Atya azt mondja: Ez az öt bűn Ravan. Azok a ti ellenségeitek 63 születésre. Bharat ellensége a ti ellenségeteket jelenti. Ti Ravan börtönébe estetek, amikor elkezdtétek követni a bűn ösvényét. Pontosan fél cikluson át az Ravan királysága. Ravan nem ég el, és nem is hal meg. Most tudjátok, hogy sok szomorúságot tapasztaltatok Ravan királyságában. Ez a szomorúság és boldogság egy játéka. Azt éneklik: Ha vereséget szenvedtek Mayától, mindentől vereséget szenvedtek, és ha legyőzitek Mayát, képesek vagytok mindent legyőzni. Most újból legyőzzük Mayát és igényeljük Ráma királyságát. Ráma és Szita királysága az ezüstkorban van. Az aranykor Lakshmi és Narayan királysága. Ott csak az eredeti örökkévaló istenségi vallás van. Azt hívják az isteni királyságnak, amit az Atya alapított meg. Ti az Atyát nem nevezhetitek mindenütt jelenvalónak, mert ez egy testvériesség. Csak egy Atya van, és ti mindannyian testvérek vagytok. Az Atya itt ül, és a lelkeket tanítja. Az Atya utasítása az: Emlékezzetek rám. Én eljöttem, hogy átadjam az odaadás gyümölcsét. Kinek? Azoknak, akik odaadást végeztek a kezdetektől a végéig. Először csak az egy Shiv Babáért végeztek odaadást. Milyen hatalmas Somnath temploma (a Nektár Uráé). Nektek el kellene gondolkoznotok azon, hogy milyen gazdagok voltatok, és mostanra hogyan váltatok szegénnyé és kagylóértékűvé. Ti most rendelkeztek a 84 születés tudatosságával. Belépett a tudatosságotokba, hogy mivé váltatok abból, akik voltatok. A tudatosság megtestesítője szavak erre az időre utalnak. Ez nem jelenti azt, hogy Isten eljött, és elmondta a Gitát szanszkrit nyelven. Ha az szanszkrit nyelven lenne, ti gyermekek nem értenétek semmit. A fő nyelv a hindi. Mindent elmagyaráznak nektek azon a nyelven, ami Brahma nyelve. Minden ciklusban Ő ugyanazon a nyelven magyaráz. Ti tudjátok, hogy BapDada előtt ültök. Ez a család csak Mamáé, Babáé, a testvéreké és nővéreké és ez minden. Nincs más kapcsolat. Akkor van ott a testvér és nővér kapcsolata, amikor Prajapita Brahmához tartoztok. A lelkek tekintetében ők mindannyian testvérek. Ti egy örökséget kaptok az Atyától. A lélek tudja, hogy az Atyja eljött. Ti voltatok brahmand mesterei. Az Atya is brahmand mestere. Ugyanúgy, ahogy a lelkek testetlenek, a Legfelső Lélek is testetlen. Az Ő neve a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, vagyis a lélek, ami a túlvilági régióban él. A Legfelső Lélek Istent jelenti. Ti egy örökséget kaptok az Atyától. Itt nincsenek szentek, bölcsek, vagy mahatmák. Mindannyian gyermekek. Ők igénylik a korlátlan örökségüket az Atyától. Senki más nem tud egy örökséget adni. Az Atya az egy, aki megalapítja az aranykort. Ő állandóan csak boldogságot ad. Az nem úgy van, hogy Ő mindkettőt, boldogságot és szomorúságot is ad. Az nem a törvény. Az Atya maga elmagyarázza: Én arra inspirállak titeket, hogy tegyetek erőfeszítést azért, hogy istenségekké váljatok 21 születésre. Ezért, Ő a Boldogság Adományozója. Ő a Boldogság Adományozója és a Szomorúság Eltávolítója. Ti most tudjátok, hogy ki okoz nektek szomorúságot. Az Ravan. Ezt hívják a bűnös világnak. Mindkettő, férfi és nő is bűnösek. Az aranykorban mindkettő bűntelen. Az volt Lakshmi és Narayan királysága. A királyságot törvény szerint uralják. Az elemek az utasításaitoknak megfelelően működnek. Ott nincsenek természeti katasztrófák. Nektek, gyermekeknek vízióitok voltak a megalapításról. A pusztulásnak biztosan be kell következnie. Holi napján bálványokat és színes képmásokat készítenek, és megkérdezik egymástól: Mi fog felmerülni ennek a gyomrából? Aztán azt válaszolják: Rakéták. Ti tudjátok, mi helyes. A tudományuk olyan erőteljes. Az az intellektus munkája. Ott van a tudomány nagy arroganciája. Repülőgépeket, és olyan sok más dolgot készítenek a boldogságért, de azok a pusztulásba viszik őket. A végén meg fogják semmisíteni a saját klánjukat. Ti inkognitók vagytok. Nektek senkivel sincs háborútok. Senkinek nem okoztok szomorúságot. Az Atya azt mondja: Nektek nem szabad szomorúságot okoznotok senkinek a tudatotokon, a szavaitokon vagy tetteiteken keresztül. Az Atya valaha is szomorúságot okoz bárkinek is? Ő a boldogság földjének a mestereivé tesz benneteket, és így nektek boldogságot kell adnotok mindenkinek. Baba elmagyarázta: Ha valaki mond nektek valamit, csak maradjatok békések és vidámak. Maradjatok jógában és mosolyogjatok, és ők is csendessé fognak válni a jógátok erejével. A tanárok viselkedésének különösen nagyon jónak kell lennie. Nem szabad, hogy bárki iránt is nemszeretem érzés legyen. Az Atya azt mondja: Nekem nincs nemszeretem érzésem senki felé. Én tudom, hogy tisztátalanok vagytok, de a dráma ily módon lett megteremtve. Én tudom, hogy egy ilyen és ilyen személy viselkedése milyen, és hogy az ő étele és itala tisztátalan. Ő megeszi mindazt, ami elé kerül. Mindenki szereti az életet. Én is szeretem az életet. Ti tudjátok, hogy ezen az életen keresztül kell igényelnetek az örökségeteket Babától. Azzal, hogy jógában maradtok, az életetek időtartama növekedni fog és kevesebb bűnös cselekedet lesz, és aztán a jövőbeli 21 születésetek élettartama növekedni fog. Most teszik meg az erőfeszítést, amin keresztül egy jutalmat kapnak. A jógaerőn keresztül egészségessé válunk, és a tudáson keresztül gazdagok leszünk. Amikor egészség és gazdagság van, akkor boldogság van. Ha rendelkeztek gazdagsággal, de nem egészséggel, nem lehet boldogság. Sok király van, akik nagyon gazdagok, de nyomorékok. Meg lehet érteni, hogy ők valamilyen bűnös tettet hajtottak végre és ez annak a gyümölcse. Az Atya sok dolgot elmond nektek, de annak nem szabadna úgy lennie, hogy mindaz, amit itt meghallgattok, hátra marad, ahogy kimentek. Nektek önmagatokba kell szívnotok a tudást. Még akkor is, ha nem tudtok semmi másra emlékezni, emlékezzetek Shiv Babára. Belülről sokat dicsérjétek Őt inkognitó módon. Baba, soha nem lépett be a tudatomba, vagy a tudatosságomba, hogy eljössz és tanítasz minket. Nem említik meg egyik szentírásban sem, hogy a testetlen Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljön, hogy tanítson minket. Baba, most mi tudjuk. Az Atya neve helyett behelyezték a gyermek nevét, és meghamisították a Gitát. Az nem lehet Krishna isteni tevékenysége. A Gita az átmeneti kor szentírása, de ők azt a rézkorhoz tartozóvá tették. Az Atya azt mondja: Gyermekek, mondjatok le minden másról, és fordítsatok figyelmet a tanulmányotokra. Ha nem maradtok emlékezésben és nem maradtok elfoglaltak a tanulmányban, akkor az az idő elvesztegetése. A ti időtök a legértékesebb, és így azt nem szabadna elvesztegetnetek. Nektek keresnetek kell a megélhetésetekért, de nem szabad elvesztegetnetek az időtöket haszontalan gondolatokkal. Minden másodpercetek olyan értékes, mint egy gyémánt. Az Atya azt mondja: „Manmanabhav”. Az idő, amit abban töltenek, hasznot hoz, míg minden más az idő elvesztegetése. Vezessetek egy táblázatot és nézzétek meg, hogy mennyi időt vesztegettek el. Ez csak egyetlenegy szó, „Manmanabhav”. Fél cikluson át rendelkeztek a felszabadulás életével, és fél ciklusra ott a kötés élete. Ti elmentek a szatopradhan, majd a szato, rajo és tamo állapotokba. Mi az életben felszabadulttá válunk. Az egy, aki minket ezzé tesz, az Atya. Mindenki megkapja az életben való felszabadulást. A saját vallásuknak megfelelően megtapasztalják a boldogságot az elején, és aztán szomorúságot tapasztalnak. Az új lelkek, akik először eljönnek, boldogságot tapasztalnak. Néhányakat nagyon dicsérnek és bennük van erő, mert ők új lelkek. A boldogság zenéjének ott kellene lejátszódnia bennetek. Mi BapDada előtt ülünk. Egy új teremtés kerül megteremtésre. Ebben az időben a ti dicséretetek még az aranykor dicséreténél is nagyobb. Jagadamba és az istennők az átmeneti korban léteztek. A Brahminok is akkor léteztek. Ti tudjátok, hogy ebben a pillanatban Brahminok vagytok, és aztán istenségekké, imádatra méltókká váltok. A templomok megépülnek a ti emléketekre. Élő istenségekké váltok. Azok nem élő képmások. Kérdezzétek meg tőlük: Hogyan lett ez az egy egy istenség. Ha valaki eljön hozzátok, kérdezzétek meg: Mi Brahminok voltunk és aztán istenségekké váltunk. Ti élő formában vagytok. Elmagyarázzátok: Ez a tudás első osztályú. Ti véghezviszitek a megalapítást. A gyermekek azt mondják: Mi ezt nem tesszük kevesebbért, mint Lakshmi és Narayan státusza. Mi igényelni fogjuk a teljes örökséget. Ez az iskola olyan, hogy mindenki azt mondja: Mi eljöttünk, hogy ősi Raja jógát tanuljunk. Ti a jógán keresztül istenségekké váltok. Ti most Brahminokká váltatok shudrákból, és aztán Brahminokból istenségek lesztek. A fő aspektus az emlékezés. Csak az emlékezésben van az, hogy Maya akadályokat teremt. Bár ti nagyon keményen próbálkoztok, az intellektus még mindig ide-oda vándorol. Minden erőfeszítés ebben van. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok a boldogság adományozóivá, mint az Atya. Senkinek ne okozzatok szomorúságot a tudatotokon, a szavaitokon, vagy tetteiteken keresztül. Engedjétek, hogy a tudatosságotok fel legyen töltve békével, és mindig maradjatok vidámak.

2. Ne vesztegessétek el az időtöket haszontalan gondolatokkal. Belülről dicsérjétek az Atyát.

Áldás:
Legyetek szabadok a karma minden kötésétől, és hajtsatok végre minden tettet egy karma jógiként az emelkedett utasításoknak megfelelően.

A gyerekek, akik minden tettet az emelkedett utasításoknak megfelelően hajtanak végre, korlátlan szellemi mámorral rendelkeznek. Miközben cselekednek, őket nem vonzza a karma semmilyen kötése; elszakadottak és szeretők. Miközben karma jógiként cselekednek, a szomorúság hullámai nem jöhetnek el hozzájuk; ők állandóan elszakadottak és szeretők maradnak. A tettek semmilyen kötése nem húzza őket. Mindig mesterként cselekednek, és ezért tapasztalják meg a minden kötéstől szabadnak lenni állapotot. Az ilyen lelkek állandóan boldogok maradnak, és boldogságot adnak másoknak is.

Slogen:
Váljatok a tapasztalat egy hatalmává, és soha nem fogtok vereséget szenvedni.