23.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ez a ti életetek nagyon-nagyon értékes, mert most a világot szolgáljátok a shrimatnak megfelelően. Ti ezt a poklot mennyországgá teszitek.

Kérdés:
Mi az oka annak, hogy a boldogságotok eltűnik, és azt nem tudjátok visszaállítani?

Válasz:
A boldogságotok eltűnik: 1. Amikor testi tudatossá váltok. 2. Amikor kétségek vannak a szívetekben. Ezért Baba azt tanácsolja nektek: Amikor bármilyen kétség merül fel, akkor azonnal kérdezzétek meg Babát. Gyakoroljátok a lélek tudatosságot, és állandóan boldogok fogtok maradni.

Om shanti.
Isten a Magasak közt Legmagasabb. Isten a gyermekei előtt beszél: Én a magasak közt legmagasabbakká teszlek titeket. Ezért, nektek, gyerekeknek olyan nagy boldogságot kellene tapasztalnotok. Megértitek, hogy Baba az egész világ mestereivé tesz benneteket. Az emberi lények azt mondják, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Magasak közt Legmagasabb. Az Atya maga azt mondja, én nem válok a világ mesterévé. Isten beszél. Az emberi lények azt mondják, Isten a Magasak közt Legmagasabb, míg én azt mondom, az én gyermekeim a magasak közt legmagasabbak. Ő ezt bebizonyítja nektek. Ő arra inspirál benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést a drámának megfelelően, ugyanúgy, ahogy ezt egy ciklussal ezelőtt is tettétek. Az Atya folyamatosan magyaráz: Ha valamit nem értetek, akkor arról kérdezzetek. Az emberi lények egyáltalán semmit nem tudnak. Ők azt sem tudják, hogy mi ez a világ, és hogy mi a paradicsom. Azok, Amerikában lehet, hogy nagyon gazdagok, de senki nem lehet olyan gazdag, mint Lakshmi és Narayan. Még a királyok és lordok sem, akik itt voltak és elmentek. Amerikában megépítették a Fehérházat, de ott aranyházak lesznek gyémántokkal és ékkövekkel kirakva. Azt hívják a boldogság földjének. Csak ti mutatjátok be a hősök és hősnők szerepét. Gyémántokká váltok. Az korábban az aranykor volt, és ez most a vaskor. Az Atya azt mondja, olyan szerencsések vagytok. Isten maga itt ül, és nektek magyaráz. Ezért, nektek olyan boldognak kellene maradnotok. Ez a ti tanulmányotok az új világért van. Ez a ti életetek a legértékesebb, mert a világot szolgáljátok. Az emberek az Atyához kiáltanak, gyere, és ezt a poklot tedd mennyországgá. Az emberek a mennyei Istenről, az Atyáról beszélnek. Az Atya azt mondja, ti a mennyországban voltatok, ugye? Ti most a pokolban vagytok, aztán újból a mennyországban lesztek. Amikor a pokol elkezdődik, elfelejtitek a mennyország dolgait. Ez újból meg fog történni. Az aranykorból nektek biztosan el kell mennetek a vaskorba. Baba ismételten elmondja nektek: Amikor bármilyen kétség van a szívetekben, ami miatt a boldogságotok eltűnik, arról beszéljetek Babának. Az Atya itt ül, és tanít benneteket. Ezért, nektek tanulnotok kellene, ugye? Mivel test tudatossá váltok, van az, hogy nem rendelkeztek azzal a boldogsággal. Ugye boldogságnak kellene lennie. Az Atya csak Bharhmand mestere, míg ti a világ mestereivé váltok. Bár az Atyát a Teremtőnek nevezik, az nem úgy van, hogy a teljes pusztulás bekövetkezik, és aztán Ő megteremti az új világot. Nem. Az Atya azt mondja, én egyszerűen újjá teszem az öreg világot. Én benneteket az új világ mestereivé teszlek, és inspirálom az öreg világ pusztulását. Én nem teszek semmit. Ez is fix a drámában. Ti engem csak azért hívtok meg, hogy jöjjek el az öreg világba. Én az isteniesség uraivá teszlek benneteket. Így, bár ti, gyerekek magatok elmentek az isteniesség földjére, ti engem oda soha nem hívtok meg. Valaha is meghívtok engem, és azt mondjátok: Baba, gyere és látogasd meg az isteniesség földjét? Ti engem oda soha nem hívtok meg. Azt mondják, mindenki emlékszik Istenre a szomorúság idején, a tisztátalan világban. Amikor boldogsággal rendelkeznek, senki nem épít nekem templomokat és helyezi el oda a képmásomat. Ha nem kőből, akkor gyémántokból lingamot készítenek, és azt oda elhelyezik azért, hogy imádkozzanak. Ezek ilyen csodálatos dolgok. Ezt hallgassátok meg nagyon jól, szélesre nyitott fülekkel. A füleiteket is most meg kell tisztítani. Először is, tisztának kell lenni. Azt mondják, egy nőstényoroszlán tejét csak egy aranyedényben lehet tárolni. Itt is, amikor tisztaság van, képesek lesztek arra, hogy önmagatokba szívjátok a tudást. Az Atya azt mondja, a kéjvágy a legnagyobb ellenség, és azt le kell győzni. Ez a ti utolsó születésetek. Azt is tudjátok, hogy ez ugyanaz a Mahabharat háború. Ugyanúgy ahogy a pusztulás minden ciklusban bekövetkezik, ez most is ugyanúgy meg fog történni, a drámának megfelelően. Nektek, gyerekeknek újból meg kell építenetek a saját helyeiteket a mennyországban, ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban tettétek. A mennyországot hívják paradicsomnak. A paradicsom szót a Purana szentírásból vették. Ők azt mondják, hogy tündérek éltek Mansarovárban (egy varázslatos tó) és bárki, aki beleugrott abba a tóba, egy angyallá vált. Valójában az a gyan Mansarovár (a tudás tava). Azzal, hogy abba beleugrotok, teljesen átalakultok. Egy gyönyörű személyt hívnak egy tündérnek. Az nem úgy van, hogy egy tündér valaki, szárnyakkal. Ugyanúgy ahogy a pandavákat mahaviroknak nevezitek, azok az emberek is elkészítették a pandavák hatalmas képmásait és a saját barlangjaikat, stb. Ők olyan sok pénzt elvesztegetnek az odaadás ösvényén. Az Atya azt mondja, én titeket, gyerekeket olyan gazdagokká tettelek. Mit tettetek azzal a pénzzel? Bharat olyan gazdag volt. Nézzétek meg, hogy Bharat állapota most mivé vált. Azok, akik 100%-an gazdagok voltak, most 100%-an elszegényedetté váltak. Nektek, gyerekeknek most olyan sok előkészületet kell tennetek. El kell magyaráznotok a gyerekeknek: emlékezzetek Shiv Babára, és olyanokká fogtok válni, mint Krishna. Senki nem tudja, hogy Krishna hogyan vált Krishnává. Ő Krishnává vált azzal, hogy emlékezett Shiv Babára az előző születésében. Ezért, nektek, gyerekeknek olyan boldogoknak kellene maradnotok. Ugyanakkor, csak azok tudnak korlátlan boldogságot tapasztalni, akik állandóan másokat szolgálnak. A fő dolog az, hogy a dharnátoknak, a viselkedéseteknek nagyon királyinak kellene lennie. A ti ételeteknek és italotoknak nagyon jónak kellene lennie. Bárkit, aki eljön hozzátok, gyerekek, minden módon szolgálnotok kell, fizikailag és szellemileg is. Amikor ti őket fizikailag és szellemileg is szolgáljátok, nagy boldogságot fogtok tapasztalni. Mondjátok el az igaz Narayan történetét bárkinek, aki eljön. A szentírásokban olyan sok történetet leírtak. Azt mondják, Brahma felmerült Vishnu köldökéből. Ők szentírásokat is ábrázoltak Brahma kezében. Most Brahma hogyan tudna felmerülni Vishnu köldökéből? Ez egy ilyen mély titok. Senki nem tudja ezt megérteni. Bárki felmerülése egy köldökből itt nem kérdéses. Brahma válik Vishnuvá és Vishnu válik Brahmává. Brahma számára egy másodpercet vesz igénybe, hogy Vishnuvá váljon. Azt mondják, életben való felszabadulás egy másodperc alatt. Az Atya nekem egy víziót adott és azt mondta, te fogsz Vishnu formájává válni. Nekem egy másodperc alatt hitem volt. Voltak a pusztulásról is vízióim. Én királyi pompában éltem Kalkuttában. Nem volt semmilyen nehézségem, és nagy királyiságban éltem. Az Atya most megtanítja nektek a tudás ékszereinek üzletét. Az az üzlet semmi nem volt ezzel összehasonlítva. Ugyanakkor ott van a különbség ezen egy szerepe, és a ti szerepetek között. Baba belélépett és ő azonnal mindenről lemondott. A bhattit meg kellett teremteni. Ti is mindenről lemondtatok. Keresztülszeltétek a folyót és eljöttetek a bhattiba. Nézzétek meg, mi történt, és ti senki miatt nem aggódtatok. Azt mondják, hogy Krishna elrabolta a nőket. Miért? Hogy őket királynőkké tegye. Ezt a bhattit megteremtettétek azért, hogy titeket, gyerekeket a mennyország császárnőivé tegyenek. Olyan sok történetet leírtak a szentírásokban. Ugyanakkor, ti most megértitek, hogy valójában mi történik, gyakorlati módon. Itt bárki elrabolása nem kérdéses. Őt az előző ciklusban is inzultálták, és rágalmazták a nevét. Ez a dráma. Bármi történik, az pontosan ugyanúgy történik, ahogy az előző ciklusban. Ti nagyon világosan megértitek, hogy azok, akik igényelték a királyságot az előző ciklusban, biztosan el fognak jönni. Az Atya azt mondja, én is minden ciklusban eljövök, és Bharatot mennyországgá teszem. A 84 születés teljes számláját megmutatják. Az aranykorban halhatatlanok maradtok. Ott nincs idő előtti halál. Shiv Baba arra inspirál benneteket, hogy győzzétek le a halált. Azt mondja, én vagyok az összes halál Halála. Ezzel kapcsolatban is ott vannak azok az odaadó történetek. Ti legyőzitek a halált. Ti most a halhatatlanság földjére mentek. Annak érdekében, hogy egy magas státuszt kapjatok a halhatatlanság földjén, nektek először is tisztává kell válnotok, és másodsorban önmagatokba kell szívnotok az isteni erényeket. Őrizzétek meg a napi táblázatot önmagatok számára. Ravanon keresztül vesztességet, és rajtam keresztül profitot tapasztaltok. Az üzletemberek nagyon jól megértenék ezeket a dolgokat. Ezek a tudás ékszerei. Alig van néhány üzletember, aki üzletet végezne azzal az Eggyel. Ti eljöttök ide, hogy üzletet végezzetek. Néhányan nagyon jól végzik az üzletet, és igénylik a mennyország szerződését 21 születésre. Az nem csak 21 születésre van, de ti nagyon boldogok maradtok 50-60 születésen át. Multimilliomosokká váltok. Lótuszvirágokat ábrázoltak az istenségek lábánál. Senki nem érti annak a jelentését. Ti most multimilliomosokká váltok. Ezért, nektek olyan nagy boldogságot kellene tapasztalnotok. Az Atya azt mondja, én olyan hétköznapi vagyok. Én eljöttem, hogy elvigyelek titeket, gyerekeket a mennyországba. Ti így kiáltottatok hozzám, ó Tisztító, jöjj el. Jöjj és tisztíts meg minket. A tiszta emberi lények a boldogság földjén élnek. Ott nem létezhet a béke földjének semmilyen történelme, vagy földrajza. Az a lelkek fája. A szubtilis régió nem kérdéses. Ugyanakkor, ti most megértitek, hogy a világciklus hogyan forog. Az aranykorban ott volt Lakshmi és Narayan dinasztiája. Az nem úgy van, hogy csak egy Lakshmi és Narayan fog uralkodni. A népesség növekszik. Aztán a rézkorban azok, akik imádatra méltók voltak, imádókká válnak. Az emberek aztán azt mondják Istennek: „Te imádatra méltó és egy imádó is vagy.” Ugyanúgy, ahogy azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Ti most megértitek ezeket a dolgokat. Fél cikluson át azt mondtátok, hogy Isten a Magasak közt Legmagasabb. Most Isten azt mondja nektek, ti, gyerekek vagytok a magasak közt legmagasabbak. Ezért, nektek követnetek kellene egy ilyen Atya utasítását, ugye? Nektek a saját háztartásotokról is gondoskodnotok kell. Nem mindenki maradhat itt. Ha mindenkinek itt kellene maradnia, egy ilyen nagy épületet kellene építeni. Egy nap látni fogjátok, hogy itt olyan hosszú sor fog megformálódni az aljától a tetejéig, csak azért, hogy egy pillantást kapjanak. Amikor valaki képtelen arra, hogy egy pillantással rendelkezzen, ő elkezd gyalázkodni. Ő egy pillantást akar egy mahatmától. Ugyanakkor az az Egy a gyermekek Atyja, és Ő csak a gyermekeit tanítja. Néhányak, azok közül, akiknek megmutatjátok az ösvényt, folyamatosan nagyon jól haladnak előre, míg mások képtelenek arra, hogy bármit is önmagukba szívjanak. Olyan sokan meghallgatják mindezt, és aztán mindent maguk mögött hagynak, ahogy kimennek. Nincs ott az a boldogság. Nincs se tanulmány, se jóga. Baba olyan gyakran elmondja nektek, hogy őrizzétek meg a táblázatot. Máskülönben nagy lesz a bűnbánat. Ellenőrizzétek a saját táblázatotokat, hogy lássátok, mennyit emlékeztek Babára. Ott van Bharat ősi jógájának dicsérete. Az Atya elmagyarázza, ha valamit nem értetek, akkor kérdezzetek. Korábban semmit nem tudtatok. Baba azt mondja, ez a tüskék dzsungele. A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Ezeket a szavakat a Gitában is megemlítik. Az emberek tanulmányozták a Gitát, de nem értették annak a jelentését. Baba is tanulmányozta a Gitát egész életében. Ő abban hitt, hogy az üzenet a Gitában nagyon emelkedett. Az odaadás ösvényén nagy a tisztelet a Gita iránt. Vannak nagy Giták, és kis Giták. Néhány pajszáért is meg lehet vásárolni ugyanazokat a képeket Krishnáról és más istenségekről. Aztán, hatalmas templomokat készítettek azokkal a képekkel. Az Atya elmagyarázza, nektek a győzelem rózsafüzérérnek gyöngyszemévé kell válnotok. Mondjátok azt egy ilyen legédesebb Babának: Baba, Baba. Közületek néhányan megértitek, hogy Baba átadja nektek a mennyország uralkodását, ugyanakkor, ugyanazokat, akik elcsodálkoznak, hallva a tudást, beszélnek a tudásról, Maya arra készteti, hogy váljanak el Babától és fussanak el. Amikor azt mondjátok Baba, akkor Baba Babát jelent. Az odaadás ösvényén is emlékeznek arra, hogy Ő az összes férj Férje. Az összes gurunak csak egy Guruja van. Ő a mi Atyánk. Ő a Tudás Óceánja, a Tisztító. Gyerekek, azt mondjátok, Baba, mi igényeljük az örökségünket Tőled minden ciklusban. Mi minden ciklusban találkozunk Veled. Ti biztosan megkapjátok a korlátlan örökséget Tőle, a korlátlan Atyátoktól. A fő dolog Alfa. Aztán, béta, a királyság abban elmerül. Béta az örökségre vonatkozik. Az korlátolt, míg ez korlátlan. Sok korlátolt baba van, de csak egy korlátlan Atya. Achcha.

A legédesebb gyermekeknek, akik eljöttek, és újból találkoznak velem 5.000 év után szeretet emlékezés és jó reggelt BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Végezzetek fizikai és szubtilis szolgálatot és tapasztaljatok korlátlan boldogságot és másoknak is adjátok át ezt a tapasztalatot. Legyen nagy királyiság a viselkedésetekben, az ételetekben és italotokban.

2. Annak érdekében, hogy egy magas státuszt igényeljetek az ártatlanság földjén, váljatok tisztává és szívjátok önmagatokba az isteni erényeket is. Ellenőrizzétek a táblázatotokat, hogy lássátok, mennyit emlékeztek Babára. Ellenőrizzétek, hogy felhalmoztok-e örökkévaló bevételt önmagatok számára. A füleiteket tegyétek tisztává, hogy képesek legyetek arra, hogy mindent önmagatokba szívjatok.

Áldás:
Állandóan legyetek Maya félelemmentes legyőzői, akik elszakadott megfigyelőként szemlélik Maya játékait.

Időről időre nektek, gyerekek állapota fejlődik. Hasonló módon most ne legyen semmilyen támadás Mayától. Maya azért jöjjön, hogy üdvözöljön titeket, és ne azért, hogy megtámadjon. Még akkor is, ha Maya eljön, úgy szemléljétek őt, mint egy játékban. Tapasztaljátok meg őt úgy, mintha egy korlátolt játékot néznétek, elszakadott megfigyelőként. Nem számit, Mayának milyen félelmetes a formája, ha őt egy babának tekintitek egy játékban, nagy élvezettel fogtok rendelkezni. Akkor nem fogtok félni tőle. A gyerekek, akik játékosként, elszakadott megfigyelőként nézik Maya játékait, állandóan félelemmentesek maradnak, és Maya legyőzőivé válnak.

Slogen:
Váljatok a szeretet olyan óceánjává, hogy a harag ne tudjon közel kerülni hozzátok.