23.11.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, váljatok lélektudatossá és minden betegségetek véget fog érni és a világ duplakoronás mestereivé váltok.

Kérdés:
Mely gyerekeknek kellene személyesen az Atya előtt ülniük?

Válasz:
Azoknak, akik tudják, hogyan mutassák be a tudás táncát. Amikor a gyerekek, akik bemutatják a tudás táncát, ülnek személyesen az Atya előtt, Baba akkor ilyen murlit mond. Ha valaki, aki Baba előtt ül, ide-oda nézeget, Baba megérti, hogy az a gyerek nem ért semmit. Baba akkor megkérdezné a Brahmin tanárt: Kit hoztál el ide? Ő az Atya előtt ül és ásítozik. Mivel ti, gyerekek megtaláltatok egy ilyen Atyát, nektek boldogságban kellene táncolnotok.

Ének:
A messzi föld Lakója eljött az idegen földre…

Om shanti.
Ti, legédesebb gyerekek hallottátok az éneket. Ti, szellemi gyerekek megértitek, hogy ez a Szellemi Baba, akire a Szomorúság Eltávolítójaként és a Boldogság Adományozójaként, az Anya és Atyaként emlékeztetek, és akihez így kiáltottatok: Gyere el újból, és add át nekünk a nagy boldogságot, mert boldogtalanok vagyunk. Az egész világ boldogtalan, mert ez a vaskori öreg világ. Nem lehet akkora boldogság az öreg világban és az öreg otthonban, mint amekkora az új világban és az új otthonban van. Ti, gyerekek megértitek, hogy a világ mesterei voltatok. Ti voltatok az eredeti, örökkévaló istenségek. Mi vagyunk azok, akik 84 születést vettünk. Az Atya azt mondja: Gyerekek, ti nem ismeritek a saját születéseiteket, vagy, hogy mennyi születésen át játszottátok a szerepeiteket. Az emberek azt gondolják, hogy 8,4 millió újjászületés van. Akkor mennyi évig tartana minden egyes újjászületés? A 8,4 millió újjászületés tekintetében a világciklus nagyon hosszú lenne. Ti, gyerekek megértitek, hogy nektek, lelkeknek az Atyja eljött, hogy tanítson benneteket. Én vagyok a messzi föld Lakója. Én nem ennek a helynek vagyok a Lakója. Én eljöttem ide, hogy eljátsszam a szerepemet. Mi emlékszünk az Atyára a legfelső lakhelyen. Ő most eljött erre az idegen földre. Shíva az, akit Babának hívnak. Ravant nem hívják Babának. Istent hívják Babának. Az Atya dicsérete más. Vagy bárki is dicsérné az öt bűnt? A test tudatosság egy nagyon komoly betegség. Amikor lélektudatossá válunk, semmilyen betegség nem marad meg, és a világ mesterei leszünk. Ezek a dolgok ott vannak az intellektusotokban. Ti tudjátok, hogy Shív Baba tanít minket, lelkeket. Semmilyen más szellemi gyülekezetben nem értenék meg, hogy Baba eljött, hogy nekik Raja jógát tanítson, hogy igényeljék a királyságot. Valaki, aki másokat királlyá tenne, maga is egy király lenne. Egy sebész másokat tanítana és őket olyan sebésszé tenné, mint önmaga. Achcha. Valaki, aki benneteket dupla koronássá tesz, honnan jönne el, hogy titeket dupla koronássá tegyen? Ezért van az, hogy az emberek Krishnának egy dupla koronát adtak. Ugyanakkor, Krishna hogyan taníthatna? Biztosan az Atyának kellett lennie annak, aki eljött az átmeneti korban és megalapította a királyságot. Hogy az Atya hogyan jön el, nincs ott senki más intellektusában, csak a tiétekben. Az Atya eljön a messzi földről, hogy Raja jógát tanítson nekünk. Az Atya azt mondja: Én nem rendelkezem se fénykoronával, se ékköves koronával. Ő soha nem kap egy királyságot. Ő soha nem válik duplakoronássá, de másokat azzá tesz. Az Atya azt mondja: Ha nekem is egy királlyá kellene válnom, akkor púpossá is kellene válnom. Bharat emberei gazdagok voltak és mostanra szegénnyé váltak. Ti duplakoronásakká váltok. Ezért, az Egynek, aki benneteket azzá tesz, szintén duplakoronásnak kellene lennie, hogy tudjatok Vele jógázni. Valaki bármilyen, ő másokat hasonlóvá tesz önmagához. A szannyaszik megpróbálnak szannyaszikká tenni másokat. Ha ti háztartásbeliek vagytok és ők szannyaszik, akkor nem lehettek a követőik. Az emberek azt mondják: Ez és ez Shívananda követője. Ugyanakkor az a szannyaszi leborotválta a fejét, míg ti nem követitek őt és nem teszitek ugyanazt. Miért mondjátok azt, hogy ti követők vagytok? Egy követő az, aki gyorsan megváltoztatja a ruháját és felvesz egy sáfrányszínű köntöst. Ti háztartásban éltek bűnök között, tehát hogyan mondhatjátok azt, hogy Shívananda követői vagytok? Egy guru kötelessége az, hogy megváltást adjon. Egy guru soha nem mondaná azt: Emlékezzetek erre és erre. Abban az esetben ő nem lehet egy guru. Módszerre van szükség, hogy elmenjenek a felszabadulás földjére. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy a ti otthonotokat hívják a felszabadulás földjének és a testetlen világnak. A lelkeket testetlen lelkeknek hívják. A testek az öt elemből készülnek. Honnan jönnek a lelkek? A legfelső lakhelyről, a testetlen világból. Ott olyan sok lélek él. Azt hívják az édes csend otthonának. Ott a lelkek túl vannak boldogságon és szomorúságon. Nektek ezt nagyon szilárddá kell tennetek. Mi az édes csend otthonának vagyunk a lakói. Ez egy színház, ahol el kell játszanunk a szerepeinket. A nap, a hold és a csillagok ennek a színháznak a fényei. Senki nem tudja meghatározni, hány mérföldre van ez a színház. Az emberek felmennek repülőgépekkel, de nem képesek olyan messzire elmenni, mert nem tudják feltölteni azokat elegendő üzemanyaggal, hogy vissza is térjenek. Ők tudják, hogy azt követően, hogy olyan sok mérföldet megtettek, összetörnének, ha nem kezdenék el a visszafelé vezető utat. Senki nem tudja elérni az óceán vagy az ég végét. Az Atya most átadja nektek a mély tudást Önmagáról. A lelkek túlmennek az ég elemén. Egy rakéta olyan nagy. Amikor ti, lelkek tisztává váltok, el kezdtek repülni, mint egy rakéta. Ti ilyen parányi rakéták vagytok. Túl fogtok menni a napon és a holdon a testetlen világba. Az emberek megpróbálják elérni a napot és a holdat. A csillagok távolból olyan parányinak tűnnek, de valójában azok nagyon nagyok. Amikor sárkányt eregettek, azok a távolból olyan parányinak tűnnek. Az Atya azt mondja: ti, lelkek vagytok a leggyorsabbak. Levedlitek a testeteket egy másodperc alatt és beléptek egy anyaméhbe. Ha egy léleknek van egy karmikus számlája Londonban, akkor az a lélek el fog menni Londonba egy másodperc alatt és ott vesz születést. Arra emlékeznek: „Életben való felszabadulás egy másodperc alatt”. Ahogy egy gyerek felmerül egy anyaméhből, ő egy mesterré válik. Ő egy örökössé válik. Ti, gyerekek most ismeritek az Atyát, vagyis a világ mestereivé váltok. A Korlátlan Atya eljön és a világ mestereivé tesz benneteket. Amikor egy iskolában vagy egy kollégiumban tanultok azért, hogy egy ügyvéddé váljatok, ti egy ügyvéddé váltok. Ti eljöttetek ide, hogy duplakoronásakká váljatok. Ha átmentek, akkor biztosan duplakoronásakká váltok. Legalább el fogtok menni a mennyországba. Tudjátok, hogy az Atya mindig ott él. Amikor az emberek azt mondják: Óh, Isten, Atya, ők felfele néznek. Mivel Isten, az Atya létezik, Ő biztosan rendelkezne egy szereppel, hogy eljátssza. Ő most eljátssza a szerepét. Őt a Kert Mesterének is nevezik. Ő eljön és a tüskéket virágokká változtatja. Ezért nektek, gyerekeknek nagyon boldognak kellene lennetek. Baba eljött erre az idegen földre. A messzi föld Lakója eljött az idegen földre. Az Atya a messzi földön él. Minden lélek is ott él. Ők eljönnek ide, hogy eljátsszák a szerepeiket. Senki nem ismeri az idegen föld jelentését. Az emberek bármit halljanak az imádat ösvényén, ők folyamatosan azt mondják: ez igaz, ez igaz. Az Atya olyan jól magyaráz nektek, gyerekeknek. Mivel a lelkek tisztátalanok, képtelenek repülni. Senki nem térhet haza anélkül, hogy tisztává válna. Csak az Egy Atyát hívják a Tisztítónak. Neki el kell jönnie az átmeneti korban. Nektek olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Baba minket duplakoronásakká tesz. Senki nem rendelkezhet ennél nagyobb státusszal. Az Atya azt mondja: Én nem válok duplakoronássá. Én csak egyszer jövök el. Én eljövök az idegen földre, egy idegen testbe. Ez a Dada azt mondja: Én nem vagyok Shíva, engem Lekhrajnak hívtak, de amikor átadtam önmagamat Babának, Baba átadta nekem a Brahma nevet. Ő belépett ebbe az egybe és azt mondta: Te nem ismered a saját születéseidet. Ott kell lennie a 84 születés egy számlájának. Azok az emberek 8,4 millió születésről beszélnek, de az teljesen lehetetlen. Több száz évet venne igénybe, hogy elmagyarázzák a 8,4 millió születés titkait. Nem lennétek képesek arra emlékezni. A 8,4 fajban benne van az összes madár és állat és a különböző fajok. Egy emberi lény születésére mondják azt, hogy értékes születés. Egy állat nem lenne képes arra, hogy megértse a tudást. Az Atya eljön, és tudást tanít nektek. Önmaga azt mondja: Én eljövök Ravan királyságába. Maya kővé változtatta az intellektusotokat. Az Atya most istenivé teszi az intellektusotokat. A ti intellektusotok kővé vált a lefele menés állapotában. Az Atya most a felemelkedés állapotába visz benneteket, sorszám szerint. Ti mindannyian megérthetitek a saját erőfeszítéseitekből. A fő dolog az emlékezés. Este, amikor aludni mentek, gondoljatok arra: „Baba, én aludni megyek a Rád való emlékezésben. Vagyis én most elhagyom ezt a testet és elmegyek Hozzád.” Menjetek aludni, miközben ily módon emlékeztek Babára és nézzétek meg, hogy mennyire jól érzitek majd magatokat. Az is lehetséges, hogy lesz egy víziótok. Ugyanakkor nektek nem szabad boldoggá válnotok csak a víziókkal. „Baba, én csak Rád emlékezem, én el akarok menni Hozzád”. Aztán, miközben emlékeztek az Atyára, el fogtok menni Hozzá nagyon kényelmesen. Az is lehetséges, hogy ti akár a szubtilis régióba is el fogtok menni. Senki nem tud elmenni a testetlen világba. Ez még nem a hazatérés ideje. Igen, amikor nektek van egy víziótok egy pontról, akkor látni fogjátok a parányi lelkek fáját is, ugyanúgy, ahogy víziótok van a Paradicsomról. Ugyanakkor, az nem úgy van, hogy mivel nektek volt egy víziótok, ti el fogtok menni a Paradicsomba. Nem. Nektek erőfeszítést kell tennetek azért. Elmagyarázták nektek, hogy ti először is elmentek az édes otthonotokba. Minden lélek szabaddá fog válni a szerepe eljátszásától. Egy lélek nem térhet haza, amíg nem válik tisztává. Semmit nem lehet elérni azzal, hogy egy víziótok van. Meerának is volt egy víziója a Paradicsomról, de ő nem ment el oda. A Paradicsom csak az aranykorban létezik. Ti most előkészületeket tesztek azért, hogy a Paradicsom mestereivé váljatok. Baba nem engedi meg nektek, hogy túl sokat menjetek transzba, mert nektek tanulnotok kell. Az Atya eljön és tanít benneteket, és megváltást ad mindenkinek. A pusztulás előttetek áll. A háború nem az angyalok és ördögök között van. Ők egymás között harcolnak, de nektek szükségetek van az új világra. A ti háborútok Mayával van. Ti ismeretlenek, de nagyon jól ismert harcosok vagytok. Ugyanakkor senki nem tudja, hogy miért emlékeznek az istennőkre olyan sokat. Ti most mennyországgá teszitek Bharatot jógaerővel. Megtaláltátok az Atyát. Ő folyamatosan magyaráz nektek. Ott van a győzelem az új világért a tudáson keresztül. Lakshmi és Narayan az új világ mesterei voltak. A világ most öreg. Az öreg világ pusztulása korábban is megtörtént a rakétákon keresztül. Az volt a Mahabharat háború. Abban az időben az Atya Raja jógát tanított. Az Atya most gyakorlati módon tanít nektek Raja jógát. Csak az Atya mondja el az igazságot. Amikor az Igaz Baba eljön, ti folyamatosan boldogságban táncoltok. Ez a tudás tánca. Csak azoknak szabadna Baba előtt ülniük, akiket nagyon érdekel, hogy bemutassák a tudás táncát. Azok, akik nem értenek semmit, folyamatosan ásítozni fognak. Baba aztán megérti, hogy az az egy nem ért semmit. Amikor nem értik a tudást, folyamatosan ide-oda nézegetnek. Baba aztán megkérdezné a Brahmin tanárt: Kit hoztál el ide? Azoknak kellene itt, elöl ülniük, akik tanulnak és másokat is tanítanak. Ők folyamatosan boldogságot fognak tapasztalni és táncolni is akarnak. Ez a tudás tánca. Krishna nem mondta el a tudást és nem táncolt. Ez a tudás murlija. Az Atya elmondta nektek: Amikor éjszaka aludni mentek, folyamatosan emlékezzetek az Atyára és forgassátok a ciklust az intellektusotokban. „Baba, én most elhagyom ezt a testet és Hozzád megyek”. Menjetek aludni, miközben emlékeztek Rá ily módon, és aztán nézzétek meg, mi történik. Korábban ők Kabrisztán (temető) jógával rendelkeztek és aztán csendbe mentek. Néhányan el kezdtek táncolni. Azok, akik nem ismerik az Atyát, hogyan tudnának Rá emlékezni? Az emberi lények nem ismerik az Atyát, tehát hogyan tudnának Rá emlékezni? Ezért az Atya azt mondja: Senki nem tudja, ki vagyok én, vagy ismer engem olyannak, amilyen vagyok. Ti most olyan nagy megértést kaptatok. Ti inkognitó harcosok vagytok. Hallva a harcos nevet, ők egy íjjal és egy nyíllal és egy karddal ábrázolták az istenségeket. Ti harcosok vagytok, akik rendelkeztek jógaerővel. A világ mestereivé váltok jógaerővel. Nem számít, hogy valaki mennyire próbál győzelmet aratni fizikai erővel, képtelen lesz arra, hogy így tegyen. Bharat jógája nagyon jól ismert. Csak az Atya jön el és tanítja ezt. Senki nem tudja ezt. Továbbra is emlékezzetek az Atyára, miközben sétáltok és előremozogtok. Néhányan azt mondják, hogy ők képtelenek arra, hogy jógázzanak. Távolítsátok el a jóga szót. A gyerekek emlékeznek az apjukra, ugye? Shív Baba azt mondja: Állandóan csak rám emlékezzetek. Csak én vagyok a Mindenható Hatalom. Azzal, hogy rám emlékeztek, satoprodhanná fogtok válni. Amikor satoprodhanná váltok, akkor ott lesz nektek, lelkeknek az esküvői menete. Ugyanúgy, ahogy ott van a méhek vonulása, ez Shív Baba menete. Minden lélek követni fogja ShívBabát, úgy, mint a moszkitók raja és minden test meg fog semmisülni. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Este, mielőtt aludni mentek, legyen egy édes párbeszéd Babával: „Baba, én most elhagyom ezt a testet és eljövök Hozzád”. Emlékezzetek Babára ily módon és aztán menjetek aludni. Az emlékezés a fő dolog. Az emlékezésen keresztül van az, hogy az intellektusotok istenivé fog válni.

2. Annak érdekében, hogy védettek maradjatok az öt bűn betegségétől, tegyetek erőfeszítést, hogy lélektudatossá váljatok. Váljatok nagyon boldoggá. Mutassátok be a tudás táncát. Ne terjesszetek lustaságot az órán.

Áldás:
Vessetek véget a felesleg számlájának a trikaldarshi állapototokkal, és ezáltal váljatok a siker egy állandó megtestesítőjévé.

Stabilnak lenni a trikaldarshi állapotban, azt jelenti, ellenőrizni, mielőtt bármilyen gondolatot teremtetek, bármilyen szót mondotok, vagy bármilyen tettet hajtotok végre, hogy az haszontalan vagy erőteljes. A felesleg 1 másodperce sok milliós veszteséget teremt, és egy erőteljes gondolat 1 másodperce több milliós bevételt halmoz fel. A felesleg egy másodperce hatalmas veszteséget teremt a bevételben, ami miatt még a megkeresett bevételetek is rejtetté válik. Ezért, nektek nem szabad végrehajtanotok semmilyen tettet úgy, hogy csak az idő 1 aspektusát nézitek, de hajtsatok végre minden cselekedetet, miközben a trikaldarshi állapotban vagytok. Akkor minden haszontalanság véget fog érni, és az állandó siker megtestesítőivé fogtok válni.

Slogen:
A tiszteletről, elismerésről és lehetőségekről való lemondás a legnagyobb lemondás.