23.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a test tudatosság késztet benneteket sírásra. Váljatok lélektudatossá és képesek lesztek helyes erőfeszítést tenni; a szívetek őszinte lesz és képesek lesztek teljesen követni az Atyát.

Kérdés:
Mikor tud az állapototok félelemmentessé és állandóvá válni a kifordult szituációkban és természeti katasztrófákban?

Válasz:
Amikorteljes hittel rendelkeztek a dráma tudásában. Amikor bármilyen természeti katasztrófa jön elétek, azt mondják, hogy az fix a drámában; ti abban az előző ciklusban is átmentetek. Nincs arra szükség, hogy ebben bármi miatt is féljetek. Ugyanakkor, nektek, gyermekeknek mahavirokká kell válnotok. Azok, akik az Atya teljes segítői és az érdemes gyermekei, akik a szívtrónusán ülnek, azok, akik képesek mindig stabilak maradni. Az állapotuk állandó marad.

Ének:
Ó messzi föld Utazója, vigyél engem magaddal.

Om shanti.
Amikor itt van a pusztulás ideje, néhány ember biztosan védett marad. Néhányan Ráma hadseregéből és néhányan Ravan hadseregéből is biztosan védettek maradnak. Ravan hadserege kiált. Egyrészt azért, mert nem voltak képesek elmenni Vele, és a másrészt azért, mert a végén sok nehézség van, mert nagy az elkeseredés. Közöttetek, gyermekek azok, akik különösen szeretettek, azok, akik érdemesek arra, hogy megnézzék a pusztulást. Ők azok, bátorsággal. Például, Angadról azt ábrázolták, hogy ő teljesen stabil maradt. Rajtatok, gyermekeken kívül senki más nem tudja megnézni a pusztulást. Olyan nagy az elkeseredés. Az olyan, mint amikor valakit megoperálnak és néhányan nem bírnak ott állni és azt nézni. Ti folyamatosan látni fogjátok mindazt önmagatok előtt. Folyamatos lesz az elkeseredés sikolya. Azok, akik jók, Baba különösen szeretett, érdemes segítői, akik az Atya szívtrónusán ülnek. Nem csak egy Hanumán volt. Ott van Hanumán és a mahavirok teljes rózsafüzére. Ott van Rud Raksh rózsafüzére is. Rudra Isten rózsafüzérét hívják Rudra rózsafüzérének. Egy Rudraksh gyöngyszem nagyon értékes. A Rudraksh gyöngyszemek között némelyik igaz és némelyik mesterséges. Ugyanazt a típusú rózsafüzért meg lehet vásárolni száz rupiért, vagy két rupiért is. Ez mindennel így van. Az Atya olyanná tesz benneteket, mint a gyémántok és azzal összehasonlítva mindenki más mesterséges. Isten, az Igazság előtt mindenki más hamis és még egy pennyt sem ér. Ott van a mondás, a sötétség nem maradhat rejtett a Nap előtt. Az az Egy a tudás Napja. A tudatlanság nem maradhat rejtett előtte. Megkapjátok az igazságot az igaz Atyától. Tudjátok, hogy az emberek bármit mondjanak Istenről, az Atyáról, az Igazságról, mindaz hazugság. Ti most elmagyarázzátok, hogy a Gita Istene Shiva és nem Krishna, az istenség, isteni erényekkel. Ez most az átmeneti kor és aztán biztosan ott lesz az aranykor. Shri Krishna lelke most megkapja a tudást. Az emberek azt gondolják, hogy Ő adta a tudást. Ott van a nagy különbség. Az az Egy az Atya és ez az egy a gyermek. Ők az Atyát teljesen eltüntették és behelyezték a gyermek nevét. Ahogy tovább fejlődtök, az igazság végül fel fog merülni. Ez az első és legfontosabb dolog. Az emberek miért tekintik Istent mindenütt jelenvalónak? Mert ők behelyezték Krishna nevét a Gitába. Ti most tudjátok ezeket a dolgokat. Shri Krishna és az istenségi lelkek befejezték a 84 születésüket. Azt éneklik: A lelkek elváltak a Legfelső Lélektől, hosszú időre. Mi vagyunk az elsők, akik elválnak. A többi lélek Babával marad ott fent. Senki nem érti ennek a jelentését. Közöttetek is alig vannak néhányan, akik képesek pontosan elmagyarázni ezeket a dolgokat. A test tudatosság az, ami benneteket arra késztet, hogy sokat sírjatok. Csak azok, akik lélektudatosak, fognak nagyon jó erőfeszítést tenni és képesek lesznek mindent nagyon jól önmagukba szívni. Ezért mondják azt: Kövesd az Atyát. Az Atya is eljön, hogy cselekedjen. Mindkettő Atya. Nem tudjátok megmondani, hogy melyik Atya mond valamit, mert mindkettő, Bap és Dada is ott vannak ebben a testben. Nektek követnetek kell az Egyet, aki eljön, hogy cselekedjen. Az Atya elmagyarázza: Gyermekek, váljatok lélektudatossá. Sok nagyon jó gyermek test tudatos, mert nem emlékeznek az Atyára. Azok, akik nem jógik, képtelenek bármit is önmagukba szívni. Itt becsületességre van szükség. Nektek teljesen követnetek kell Őt. Bármit hallotok, azt szívjátok önmagatokba és aztán folyamatosan magyarázzatok másoknak. Nektek, félelem-menteseknek kell maradnotok. Szilárdnak kell maradnotok a drámában. Amikor bármilyen természeti katasztrófa jön, megérthető, hogy az fix a drámában. Ti korábban is átmentetek nehézségeken. Ti ugye mindannyian mahavirok vagytok. A ti neveteket dicsőítik. Nyolcan nagyon jó mahavirok és aztán ott van a 108, akik egy kicsit kevesebbek, mint ők és aztán a 16.000, akik náluk is kevesebbek. Nektek biztosan azzá kell válnotok. Ez a királyság megalapításra került az előző ciklusban is és annak most is meg kell történnie. Sokan kétségeket fejlesztenek és aztán elmennek. Ha hittel rendelkeznének, nem válnának el egy ilyen Atyától. Néha amikor valakit arra késztetnek, hogy igya a tudás nektárját, ahogy egy kis gyermekeket is arra késztetnek, ők azt nem isszák. Az Atya átadja nektek a tudás tejét, hogy azt igyátok, ennek ellenére ti azt nem isszátok. Teljesen elfordítjátok az arcotokat és teljesen használhatatlanná váltok. Aztán azt mondjátok, én semmit nem akarok az Anyától és az Atyától. Képtelen vagyok követni a shrimatot. Abban az esetben hogyan fogtok emelkedetté válni. A shrimat Istentől van. Tehát, le kellene írnotok ezt a szlogent: A Testetlen, a Tudás Óceánja, a Tisztító, Shiva Isten, az Atya azt mondja: Az anyák a kapu a mennyországba. Ezeknek a pontoknak be kellene lépniük az intellektusotokba, hogy magyarázni tudjatok. Minden diák biztosan sorszám szerinti lenne. Ők eljátsszák a saját szerepeiket a drámában. Mi a szomorúság idején emlékszünk Rá. Az Atya a messzi földön él. Mi lelkek Rá emlékszünk. Mindenki emlékszik Rá a szomorúság idején, de egyetlenegy személy sem emlékszik Rá a boldogságban. Ez itt a szomorúság világa, ugye? Ezt nagyon könnyű elmagyarázni. Először is, nektek el kell magyaráznotok, hogy az Atya az Egy, aki megalapítja a mennyországot és így miért ne kapnánk meg Tőle a mennyország uralkodását? Tudjátok, hogy nem mindenki fog egy örökséget kapni. Ha mindenkinek el kellene mennie a mennyországba, akkor nem lenne pokol. Akkor hogyan lehetne kiterjedés. Arra emlékeznek, hogy Bharat a múlhatatlan föld, hogy az az örökkévaló Atya szülőhelye. Bharat maga mennyország volt. Nagy boldogsággal mondjuk: Az mennyország volt 5.000 évvel ezelőtt. Ott vannak a mennyország mestereinek a képei. Ők azt mondják, hogy 3.000 évvel Krisztus előtt Bharat mennyország volt. A nap és holddinasztiák biztosan léteztek Bharatban. Ott vannak a képmásaik is. Ez ilyen könnyű. Ez a tudás ott dolgozik az intellektusotokban. Baba lelke rendelkezett ezzel a tudással önmagában és így Ő minket, lelkeket arra késztetett, hogy ezt önmagunkba szívjuk. Egyedül Ő a tudás-teljes Egy. Ő azt mondja: Én nektek Raja jógát tanítok ezen a Prajapita Brahmán keresztül és aztán ő a királyok királyává válik. Ez a tudás aztán el fog tűnni. Ti most újból megkapjátok a tudást. Nektek, gyermekeknek most egy kihívást kell adnotok. Ebben nagyon jó első osztályú intellektusra van szükség. Baba soha nem őriz meg semmilyen első osztályú dolgot önmaga számára. Ő azt mondaná: Ezek az épületek, amik megépültek, mind a gyermekekért vannak, hogy abban éljenek. Máskülönben a gyermekek hova jönnének el és hol tartózkodnának? Egy nap az összes épület hozzátok fog tartozni. Ott lesz a hívők hatalmas tömege Isten kapujánál. Ők sokakat istenné tettek. A gyakorlatban az az Egy az egyedüli Egyetlen. Ti megértitek, hogy mekkora tömeg lesz. A világban nagyon nagy a vakhit. Ahol kiállítások vannak, ott olyan nagy a tömeg. Néha még egymás között is harcolnak. Olyan sok ember meghal a hatalmas tömegben. Nagy kár keletkezik. Tehát, az önmegismerésnek ez a diszkosza nagyon jó. Nektek biztosan le kellene írnotok ezeket a szlogeneket. A végén mindenkinek meg kell hajolnia az anyák előtt. Ők ilyen képeket készítenek a shaktikról. Az Atya elkészítteti a tudás lőszerét számotokra, gyermekek. Ő azt mondja: Ezt bizonyítsátok be! Ez könnyű. A hívők emlékeznek Istenre. A szentek szellemi erőfeszítést tesznek, hogy találkozzanak Istennel. Istent hívják az Atyának. Mi valóban az Ő gyermekei vagyunk. Ők beszélnek a testvériességről, hogy a hinduk és a kínaiak testvérek. Tehát, az ő Atyjuk az Egy, ugye? Fizikai formában ott vannak a testvérek és nővérek és így nem lehet bűnös látásmód. Ez a módszer, hogy tiszták maradjatok. Az Atya is azt mondja: A kéjvágy a nagy ellenség. Ugyanakkor, ezt nektek meg kell értenetek. Az egyetlen fő dolog az, Isten mindenki Atyja. Az Atya az Egy, aki megalapítja a mennyországot, és így nektek biztosan meg kell kapnotok az örökséget az Atyától. Ti rendelkeztetek az örökséggel és aztán azt elveszítettétek. Ez egy játék a boldogságról és szomorúságról. Ezt nagyon jól el kell magyarázni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Szívjátok önmagatokba az őszinteséget és kövessétek az Atya minden egyes cselekedetét. Igyátok a tudás nektárját és másokat is inspiráljatok arra, hogy azt igyák. Váljatok félelem-mentessé.

2. Legyen az a tudatosság, hogy ti Isten gyermekei, testvérek vagytok, és így a látásmódotokat és hozzáállásotokat tisztává kell tennetek.

Áldás:
Legyetek méltók arra, hogy áldásokat kapjatok azáltal, hogy meglátjátok mindenki különlegességeit és használjátok azokat a szolgálat végzésére.

BapDada minden gyermek különlegességét szereti, és így mindannyiótok iránt szeretetet érez, mert minden gyermeknek van ilyen vagy olyan különlegessége. Hasonlóképpen nektek is látnotok kell mindenki különlegességeit. Ahogy a hattyú a gyöngyöket szedi fel, és nem a köveket, ugyanígy ti is szent hattyúk vagytok. A ti feladatotok az, hogy meglássátok mindenki különlegességét és használjátok a különlegességeiket a szolgálat végzésére. Lelkesítsétek őket, hogy használják a különlegességeiket a szolgálatra és megkapjátok az áldásaikat és ti is részesülni fogtok abból a szolgálatból, amit végeznek.

Slogen:
Maradjatok összekapcsoltak BapDadával oly módon, hogy mások az Atyára legyenek emlékeztetve rajtatok keresztül.

Mateshwari édes, emelkedett verziói

A tamoguni Maya terjeszkedése.

Ott van ez a három szó: „satoguni, rajoguni és tamoguni”, és nagyon fontos, hogy pontosan megértsük ezeket. Az emberek azt hiszik, hogy ez a három minőség egyszerre létezik, de mit mond a lelkiismeretetek? Egyszerre létezik ez a három minőség, vagy mindhárom minőségnek külön-külön korban van szerepe? A lelkiismeret azt mondja, hogy ez a három nem létezik egyszerre. Amikor az aranykor (satyug) van, akkor minden satoguni, amikor a rézkor, akkor minden rajoguni, amikor pedig a vaskor, akkor minden tamoguni. Amikor a sato ideje van, a rajo és a tamo állapotok nem léteznek. Amikor a rajo ideje van, nem lehet satoguni. Az emberek abban hisznek, hogy mindhárom minőség folyamatosan egyszerre létezett. Nagy hiba ezt állítani. Azt hiszik, hogy amikor valaki igazat mond és nem követ el semmilyen bűnt, akkor satoguni. Valaki lelkiismerete azonban azt mondja, hogy amikor a satoguni állapotról beszélünk, a satoguni teljes boldogságot jelent, vagyis az egész világ satoguni. Ugyanakkor nem mondhatjátok azt, hogy aki igazat mond, az satoguni, aki pedig hazudik, vaskori és tamoguni és hogy a világ folyamatosan így halad tovább. Most, amikor aranykorról beszélünk, az azt jelenti, hogy az egész világ satoguni és satopradhan. Igen, volt egy pont az időben, amikor ilyen aranykor volt, és az egész világ satoguni volt. Az az aranykor már nem létezik. Most a vaskor világa van, vagyis az egész világ felett egy tamopradhan királyság uralkodik. Hogyan létezhet bármi satoguni ebben a tamopradhan korszakban? Most rendkívüli sötétség van, amit Brahma éjszakájának neveznek. Az aranykor Brahma nappala és a vaskor Brahma éjszakája, ezért nem lehet a kettőt összekapcsolni. Achcha.