24.05.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     15.01.86     Om Shanti     Madhuban


EGY OLCSÓ ÜZLET ÉS A MEGTAKARÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSE


Az Atya, a Gyémánt Kereskedő mosolyog a gyerekeit látva, akik üzletemberek, akik mindegyik közül a legnagyobb üzletet kötik. Ez az üzlet olyan hatalmas a világgal összehasonlítva, mert azok, akik ezt az üzletet megkötik, hétköznapiak és ártatlanok. Mely lelkek válnak szerencsés lelkekké? Akik egy üzletet kötnek Istennel. Az Atya ezt nézte és mosolygott. Ti egy ilyen üzletet köttök egy születésben, és állandóan gazdagokká váltok 21 születésre. Mit adtok, és mit kaptok? Ti egy bevételt kerestek megszámlálhatatlan millióval, és olyan könnyen megkötitek a több milliós üzletet. Valójában csak egy másodpercet vesz igénybe, hogy ezt az üzletet megkössétek. Milyen olcsó volt az üzlet, amit megkötöttetek? Ti egy másodperc alatt egy üzletet kötöttetek egy kifejezéssel. Ti a szívetekkel elfogadtátok: az én Babám. Ezzel az egy kifejezéssel megkötöttétek a megszámlálhatatlan kincsek egy ilyen hatalmas üzletét. Ez egy olcsó üzlet, ugye? Ez se nem drága és nem kíván kemény munkát és az időtöket sem kell átadnotok. Amikor bármilyen korlátolt üzletet köttök, annak olyan sok időt kell adnotok és erőfeszítést is kell tennetek, és az napról-napra továbbra is drágul. Az mennyi ideig fog még tartani? Ti azt még egy születésre sem garantálhatjátok. Tehát, ti egy emelkedett üzletet kötöttetek, vagy még arról gondolkoztok, hogy azt megtegyétek? Ugye ti egy szilárd üzleti ajánlatot tettetek? BapDada a gyerekeit nézte, akik üzletemberek és látta, hogy kik azok, akik jól ismertek az üzletemberek listáján. A világ emberei egy listát készítenek azokról, akik jól ismertek, ugye? Ők egy különleges névjegyzéket készítenek. Kinek a nevét említik meg az Atya névjegyzékében? Azokét, akik nem vonzódnak a világ felé, akik egy üzletet kötöttek az Atyával és az Atya szemének csillagaivá, Isten szemének fényévé váltak. Ő a lelkeket, akik nem rendelkeztek reménnyel, különleges lelkekké tette. Ti mindig rendelkeztek a ’különleges V.I.P.-nak lenni Isten névjegyzékében’ ilyen mámorával? Ezért emlékeznek arra, hogy Isten az ártatlanokhoz tartozik. Ő mindegyik közül a legokosabb, de Ő azokat szereti, akik ártatlanok. Ő nem szereti a világ kifordult okosságát. Az ő királyságuk a vaskorban van, amikor az egyik percben milliomosok és a következőben nem rendelkeznek semmivel. Akárhogyan is, ti, midannyian multimilliomosokká váltok az összes időkre. Ez nem a félelem egy királysága. Ez félelemmentes.

A mai világban van gazdagság és félelem is. Valaki minél több gazdagsággal rendelkezik, annál nagyobb félelemben eszik és alszik, míg ti gondtalan császárokká váltok. Ti félelemmentessé váltok. Azt mondják, hogy a félelem egy ördögi szellem. Ti attól az ördögi szellemtől szabaddá váltok. Ti ugye szabaddá váltatok? Van bármilyen félelmetek? Ahol ott van az enyém tudatosság, biztosan lesz félelem. “Az én Babám.” Egyedül Shiva Baba az, aki félelemmentessé tesz benneteket. Ha Rajta kívül akár bármi, egy aranyszarvas is az enyém, akkor félelem lesz. Tehát, ellenőrizzétek, hogy az „enyém-enyém” semmilyen szanszkarája ne maradjon meg a Brahmin életetekben akárcsak szubtilis formában is. Ti megünneplitek az ezüst jubileumot és az arany jubileumot. Az arany és az ezüst igazivá válik akkor, amikor azokat megolvasztjátok a tűzben és eltávolítjátok mindazt, ami azokba belekeveredett. Ez az igazi ezüst jubileum és az igazi arany jubileum, ugye? Annak érdekében, hogy megünnepeljétek a jubileumot, nektek igaz ezüstté és igaz arannyá kell válnotok. Az nem úgy van, hogy akik csak az ezüst jubileumot ünneplik, csak ezüstök. Az évek számának tekintetében mondják azt, hogy ezüst jubileum. Akárhogyan is, ti, mindannyian azok vagytok, akik az aranykorhoz tartoztok és rendelkeztek az aranykor egy jogával. Tehát, ellenőrizzétek, hogy milyen mértékben váltatok igaz arannyá. Ti egy üzletet kötöttetek, de az nem úgy van, hogy valamit kaptatok és azután azt felhasználtátok. Ti olyan sokat felhalmoztatok, hogy 21 generáción keresztül állandóan teljesek tudtok maradni, és a dinasztiátok is gazdag marad, nemcsak 21 születésre, de még a rézkorban is, mert hívő lelkekként sem fog semmi hiányozni számotokra. Ti még a rézkorban is olyan nagy gazdagsággal fogtok rendelkezni, hogy képesek lesztek arra, hogy nagyon jól adományozzatok és jótékonykodjatok. Nézzétek, még a vaskor végén, az utolsó születésetekben sem váltatok koldusokká, ugye? Ti azokká váltatok, akik legalább dhalt és rotit tudnak enni. Nincs illegális pénzetek, de legalább van dhal és roti. Ennek az időnek a bevétele biztosítani fog benneteket arról, hogy az egész ciklusban nem váltok koldusokká. Ti olyan sokat felhalmoztatok, hogy még az utolsó születésben is dhalt és rotit tudtok enni. Megőriztétek annak a számláját, hogy mennyit tettetek félre? Tudjátok, hogyan készítsetek egy költségvetést? Ti ugye okosak vagytok a felhalmozásban? Ha nem, akkor mit fogtok tenni 21 születésre? Azokká váltok, akik egy bevételt keresnek vagy azokká, akik egy királyság jogával rendelkeznek, és akik a királyságot uralják. Azoknak a királyi családból nincs arra szükségük, hogy bármit is keressenek, az alattvalóknak kell keresniük. Abban is ott van a sorszám szerintiség. Ott vannak a gazdag alattvalók és a hétköznapi alattvalók. Ott nincsenek szegények. Akárhogyan is, a királyi család megkapja a királyságot és az erőfeszítéseik jutalmát. Azokká válnak, akik a királyi család egy jogával rendelkeznek születésről-születésre. Ők nem rendelkeznek a királyi trón egy jogával minden születésben, de elérik a királyi család jogát születésről-születésre. Tehát, mivé fogtok válni? Most teremtsétek meg a saját költségvetéseteket. Készítsetek egy megtakarítási sémát.

A mai világban a felesleget a legjobbá változtatják. Az összes veszteséget megtakarítják. Tehát, ti is mindannyian megőrzitek a megtakarításotok számláját a tudatosságotokban. Készítsetek egy költségvetést arról, hogyan és hol kell a gondolati erőtöket, a szavaitok erejét, a tetteitek erejét és az időtök erejét használnotok. Az ne úgy legyen, hogy ezeket az erőket mind elvesztegetitek. Ha a gondolataitok hétköznapiak, vagy haszontalanok, akkor egyik sem, sem a hétköznapi, sem a haszontalan nem takarít meg semmit, de arra késztetnek benneteket, hogy valamit elveszítsetek. Az egész napra őrizzétek meg a táblázatotokat: Mennyit használtam és növeltem ezeket az erőket? Azokat minél többet használjátok egy feladatért, annál jobban fog az az erő növekedni. Ti mindannyian tudjátok, hogy a gondolat egy erő. De sorszám szerintiek vagytok abban, ahogy ezt a gyakorlatba teszitek. Néhányan azt nem használják egy feladatért, vagy elvesztegetik azzal, hogy bűnös tetteket hajtanak végre. Akárhogyan is, egy hétköznapi időbeosztásban ti nem kerestek, és nem is veszítetek, mert ti nem halmoztok fel. Egy hétköznapi szolgálat időbeosztásával rendelkezni, vagy a hétköznapi család időbeosztásával rendelkezni életét nem hívnák felhalmozásnak a megtakarítás számláján. Ne csak azt ellenőrizzétek, hogy a kapacitásotoknak megfelelően szolgáltatok vagy tanultatok, hogy ti senkinek nem okoztatok szomorúságot, hogy nem hajtottatok végre semmilyen helytelen tettet. Akárhogyan is, ti nem okoztatok senkinek szomorúságot, de adtatok nekik boldogságot? Annyi erőteljes szolgálatot végeztetek, amennyit végeznetek kellett? Például, BapDada mindig átadja az utasítást: Lemondani az én és enyém tudatosságról jelenti a szolgálatot. Tehát, én ilyen módon szolgáltam? Nem mondtam helytelen szavakat? De olyan szavakat mondtam, amik reményt adtak a reménytelen lelkeknek. Azok egy lelket, akiből hiányzik a bátorság, bátorrá tették? Én valakiben elültettem a boldogság lelkesedését és buzgalmát? Ez a felhalmozás és megtakarítás. Egyszerűen, hétköznapi módon három-négy órát eltölteni, nem jelenti azt, hogy valamit megtakarítotok. Készítsetek egy ilyen költségvetést, hogy felhalmozzátok és megtakarítsátok az összes erőt. Ebben az évben egy költségvetéssel vigyétek véghez a feladatotokat. Készítsetek egy tervet arról, hogyan használjatok minden erőt. Készítsetek egy olyan szellemi költségvetést, hogy a világon minden lélek valamit elérjen, és a ti dicséreteteket énekelje. Nektek biztosan adnotok kell valamit mindenkinek, függetlenül attól, hogy nekik felszabadulást vagy életben való felszabadulást adtok. Ti elvégzitek nem csak az emberi lelkek, de az elemek megtisztításának szolgálatát. Egy szellemi (isteni) költségvetés azt jelenti, hogy az összes lélek és elem boldoggá és békéssé válik. Az a kormány egy költségvetést készít: ennyi vizet, ilyen sok épületet, ilyen sok áramot, stb. fognak adni. Ti milyen költségvetést készítetek? Hogy ti sok születésre mindenkinek átadjátok a felszabadulást, és az életben való felszabadulást és őket szabaddá teszitek a koldulástól (a szegénységtől), a szomorúságtól és a békétlenségtől. Fél cikluson keresztül ők kényelemben fognak élni. A vágyaik biztosan teljesülni fognak. Azok az emberek csak felszabadulást akarnak. Ők ezt nem tudják, de ez az, amit kérnek, ugye? Tehát, készítsetek egy szellemi (egy isteni) költségvetést önmagatokért és a világért. Értitek, hogy mit kell tennetek? Ti ebben az évben megünneplitek az ezüst jubileumot és az aranyjubileumot is, ugye? Tehát ez egy fontos év. Achcha.

Azoknak, akik a tudatosságukban mindig megtartják az emelkedett üzletet; azoknak, akik mindig növelik a felhalmozásuk számláját; azoknak, akik minden erejüket használják, és ezáltal növelik; azoknak, akik mindig ismerik az idő fontosságát és naggyá válnak és másokat is naggyá tesznek, az ilyen emelkedett, gazdag és értelmes gyerekeknek, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

BapDada kumárokkal találkozik

Egy kumár élet egy szerencsés élet, mert ti védettek vagytok attól, hogy megmásszátok a helytelen létrát. Ugye soha nincs bennetek az a gondolat, hogy felmásszatok a helytelen létrán? Még azok is, akik azt megmászták, most lejönnek. Még azok is, akik háztartásbeliek, önmagukat kumároknak és kumariknak hívják, ugye? Tehát ők lejöttek a létrán, ugye? Tehát, mindig őrizzétek meg a tudatosságotokban ezt az emelkedett szerencséteket. Egy kumár élet egy életet jelent, amiben védettek vagytok a kötéstől. Máskülönben csak nézzétek meg, hogy milyen sok kötésben lennétek megkötve. Tehát, ti védettek vagytok attól, hogy a kötések húzzanak. Ti szabadok vagytok a tudatotokban és szabadok a kapcsolataitokban. Egy kumár élet egy független élet. Soha nem rendelkeztek a gondolattal, még álmaitokban sem, hogy valamilyen segítőt találjatok, ugye? Hogy nektek valamilyen társat kellene találnotok, hogy ők a betegség idején segítenének nektek. Valaha is így gondolkoztok? Valaha is ott van bennetek ez a gondolat? Egy kumár élet azt jelenti, hogy állandóan repülő madarak vagytok, nem azok, akik csapdába esnek a kötésben. Soha ne legyen ilyen gondolat. Mindig maradjatok szabadok a kötéstől, és továbbra is haladjatok előre gyors sebességgel.

BapDada kumárikkal találkozik

A kumárik egy liftet kaptak, hogy előrehaladjanak a szolgálatban. Ez a lift egy emelkedett ajándék. Ugye tudjátok, hogyan használjátok ezt a liftet? Minél erőteljesebbé teszitek önmagatokat, annál erőteljesebb szolgálatot fogtok végezni. Ha ti magatok bármiben is gyengék vagytok, akkor a szolgálat is gyenge lesz. Ezért váljatok erőteljessé és váljatok egy erőteljes szolgálóvá. Továbbra is tegyetek olyan előkészületeket, hogy amikor az idő eljön, ti önmagatokat sikeresen el tudjátok meríteni a szolgálatban, és elől igényeljetek számot. Jelenleg időt kell szánnotok a tanulmányaitokra, de aztán csak egy dologgal fogtok rendelkezni, amit el kell végeznetek. Ezért, bárhol legyetek, továbbra is folytassátok a tréninget. Továbbra is tegyétek meg az előkészületeket az eszközlelkek társaságában és egy érdemes szolgálóvá fogtok válni. Minél jobban haladtok előre, annál több haszon lesz önmagatok számára.

BapDada szolgáló tanárokkal találkozik

1.Egy szolgáló azt jelenti, aki mindig egy eszköz. Egy eszköznek lenni érzése automatikusan elhozza a sikert a szolgálatban. Ha nincs ott egy eszköznek lenni érzése, akkor nincs siker. Ti egy ígéretet tettetek, hogy állandóan az Atyához fogtok tartozni, hogy az Atyához tartoztok és Hozzá tartozók fogtok maradni, ugye? Egy szolgáló azt jelenti, aki minden lépését az Atya lábnyomába teszi. Ezt hívják annak, aki az Atyát követi. Ugye ti szolgálók vagytok, akik minden lépést emelkedetté tesznek azzal, hogy követitek az emelkedett utasításokat. A szolgálatban sikert elérni, egy szolgáló emelkedett célja. Tehát, ti mindannyian azok vagytok, akik egy emelkedett célt őriznek, ugye? Az összes haszontalanságnak minél jobban vége önmagatokban és a szolgálatban, a szolgálat annál erőteljesebbé fog válni. Tehát, véget vetni az összes haszontalanságnak, és állandóan erőteljesnek maradni, egy szolgáló különlegessége. Ti eszközlelkek, minél erőteljesebbek vagytok, a szolgálat annál erőteljesebb lesz. Szolgálónak lenni azt jelenti, hogy mindig lelkesedést és buzgalmat visztek a szolgálatba. Azok, akik lelkesek és buzgalommal rendelkeznek, képesek arra, hogy lelkesedést és buzgalmat adjanak másoknak is. Tehát, a lelkesedésnek és a buzgalomnak mindig láthatónak kell lennie gyakorlati módon. Az ne úgy legyen, hogy én belülről olyan vagyok, de az kívülről nem látszik. Az inkognitó erőfeszítés valami más, de a lelkesedést és buzgalmat nem lehet elrejteni. Az állandó lelkesedés és buzgalom ragyogásának automatikusan láthatónak kell lenni az arcotokon. Függetlenül attól, hogy ti mondotok valamit vagy nem, az arcotoknak és a ragyogásotoknak beszélniük kell. Ti ilyen szolgálók vagytok?

Megkapni a szolgálat egy arany lehetőségét szintén az emelkedett szerencse egy jele. Ti megkaptátok egy szolgálónak lenni szerencséjét, de most meg kell teremtenetek a saját szerencséteket és meg kell néznetek, hogy vajon az elsőszámú vagy második számú? Nem csak elérni a szerencse egy típusát, de elérni a szerencsét szerencse után. Minél több szerencsét értek el, a számotok automatikusan annál jobban megy előre. Ezt hívják úgy, mint több milliószorosan szerencsésnek lenni. Ne csak egy tárgyban váljatok a siker megtestesítőivé, de váljatok azzá az összes tárgyban. Achcha.

2.Ki rendelkezik a legtöbb boldogsággal? Ti vagy az Atya? Miért nem mondjátok azt, hogy ti rendelkeztek a legtöbb boldogsággal? Ti a rézkortól kezdve kiáltottatok az odaadásban és most, hogy Őt megtaláltátok, nektek ilyen nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. 63 születésen át ott volt bennetek a vágy, hogy Őt elérjétek és most, hogy a 63 születés vágya teljesült, ott van ez a nagy boldogság. Amikor bármi iránti a vágy teljesül, ti boldoggá váltok, ugye? Ez a boldogság a világnak boldogságot ad. Amikor boldoggá váltok, az egész világ boldoggá válik. Ti ilyen boldogságot kaptatok, ugye? Amikor megváltoztok, a világ is megváltozik, és az oly módon változik, hogy a szomorúság és békétlenség semmilyen neve vagy nyoma nem marad. Tehát, állandóan továbbra is boldogságban táncoljatok. Állandóan továbbra is halmozzátok fel az emelkedett tetteitek számláján. Mindenkinek osszátok szét a boldogság kincseit. A mai világban nincsen boldogság. Mindannyian a boldogság koldusai. Tehát, töltsétek fel őket boldogsággal. Állandóan továbbra is haladjatok előre ezzel a szolgálattal. Továbbra is vigyetek lelkesedést és buzgalmat a lelkekbe, akik reménytelenné váltak. Ők reménytelenné váltak azt gondolva: „én képtelen vagyok bármit is tenni, az nem lehetséges…:”. Tehát, ti győztesekké váltok, és győztesekké teszitek őket is, és növelitek a lelkesedésüket és buzgalmukat. Mindig tegyétek fel a győzelem tudatosságának tilakját. Ti azok vagytok, akik a tilakkal és az önuralkodás egy jogával is rendelkeznek. Mindig őrizzétek meg ezt a tudatosságot. Achcha.

Kérdés:
Mi azok jele, akik közeli csillagok?

Válasz:
Ők egyenlőnek láthatók. BapDada erényei és a feladata tisztán látható a csillagokban, akik közel vannak. Minél közelebb vannak, annál nagyobb az egyenlőség. Az arcuk egy tükör lesz, ami átadja Baba egy vízióját. Őket látva az emberek megkapják BapDada bemutatását. Bár ők benneteket látnak, de BapDada fogja húzni őket. Ezt ismerik úgy, mint: „A fiú megmutatja az Atyát.” Bárkit szeressetek, annak az egynek a bélyege minden tettetekben látható lesz. Amilyen mértékben vidámak vagytok, úgy egy képmássá váltok, ami vonz. Achcha.

Áldás:
Legyetek nagy adományozók, és állandóan haladjatok előre azzal, hogy áldásokat kaptok sok lélektől.

Nagy adományozónak lenni, azt jelenti, szolgálni másokat. Azzal, hogy szolgáltok másokat, automatikusan szolgálva vagytok. Nagy adományozónak lenni, azt jelenti, teljessé tenni önmagatokat az összes kinccsel. Bármennyi léleknek adjátok át a boldogság, az erő és a tudás adományát, az elérés vagy áldás hangja, ami felmerül belőlük, az áldás egy formájává válik számotokra. Ezek az áldások az eszköz, hogy tovább haladjatok. Azok, akik áldásokat kapnak, mindig boldogok. Tehát, minden nap amrit velakor, készítsetek egy programot, hogy nagy adományozóvá váljatok. Ne legyen egyetlen egy nap sem, amikor nem adományoztok.

Slogen:
A jelenlegi idő azonnali és gyakorlati gyümölcse átadja a lelkeknek a repülő állapot erejét.