24.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya eljött, hogy átadja nektek a tudás ékszereit. Az Atya bármit mondjon, vagy magyarázzon nektek, az tudás. Senki más, csak a Tudás Óceánja tudja átadni nektek a tudásnak ezeket az ékszereit.

Kérdés:
Mi a fő oka annak, hogy a lelkek értéke csökken?

Válasz:
Az érték csökken, amikor ötvözet keveredik beléjük. Ugyanúgy, ahogy az ékszer értéke, ami aranyból készül, kevesebb, amikor abba ötvözetet kevernek, hasonló módon, amikor a tisztátalanság ötvözete belekeveredik a lélekbe, ami olyan, mint a tiszta arany, annak az értéke csökken. Ebben az időben a lelkek, amik tamopradhanok, nem rendelkeznek értékkel. Még a testeiknek sincs értéke. Most, mindkettő, a lelketek és a testetek is értékessé válik azzal, hogy emlékezéssel rendelkeztek.

Ének:
Ma ki jött el kora reggel?

Om shanti.
Az Atya magyaráz nektek, legédesebb szellemi gyermekeknek, és megmutatja a módszereket, hogy emlékezéssel rendelkezzetek. Gyerekek, akik itt ültök, belülről tudatában vagytok annak, hogy a mi ártatlan Babánk, Shiva eljött. Ha Baba fél órán át csendben ülne anélkül, hogy bármit is mondana, akkor ti, lelkek belülről úgy éreznétek, hogy Shiv Babának valamit mondania kellene. Tudnátok, hogy Shiv Baba jelen van ebben az egyben, de nem mond semmit. Ez is a ti emlékezésetek zarándoklata. A ti intellektusotok egyedül Shiv Babára emlékszik. Belülről érzitek, hogy Shiv Babának valamit mondania kellene, és át kellene adnia nektek a tudás ékszereit. Az Atya csak azért jön el, hogy átadja nektek a tudás ékszereit. Ő a Tudás Óceánja. Ő azt mondja, gyerekek, maradjatok lélek tudatosak. Emlékezzetek az Atyára. Ez tudás. Az Atya azt mondja, emlékezzetek a dráma ciklusára, a létrára és az Atyára. Ez tudás. Baba bármit magyarázzon, azt tudásnak nevezik. Ő elmagyarázza nektek az emlékezés zarándoklatát is. Ezek az aspektusok mind a tudás ékszerei. A dolgok, amiket elmagyaráz az emlékezéssel kapcsolatban, nagy jó ékszerek. Az Atya azt mondja, emlékezzetek a 84 születésetekre. Ti tisztán jöttetek le, és nektek most vissza kell térnetek azt követően, hogy tisztává váltatok. Nektek a karmatit állapotba kell visszatérnetek, azt követően, hogy igényeltétek a teljes örökségeteket az Atyától. Ez csak akkor fog megtörténni, amikor ti, lelkek szatopradhanná váltok az emlékezés erejével. Ezek a szavak nagyon értékesek. Azokat le kellene jegyezni. A lélek az, ami mindent önmagába szív. Ez a test, ami szervekből áll, meg fog semmisülni. A lélek fel van töltve jó és rossz szanszkarákkal. Az Atya is fel van töltve a világ eleje, közepe és vége tudásának szanszkaráival. Ezért hívják Őt tudás teljesnek. Baba mindent korrekt módon magyaráz el nektek. A 84 születés ciklusa nagyon könnyű. A 84 születés ciklusa most a végéhez ért. Nektek most haza kell térnetek az Atyához. Tisztátalan lelkek oda nem mehetnek. Amikor ti, lelkek tisztává váltok, le fogjátok vedleni a testeiteket. Ti itt nem kaphattok egy tiszta testet. Ez egy öreg cipő. Abban érdektelenség van. A lelkeket meg kell tisztítani, hogy tiszta testeket kaphassunk a jövőben. Az aranykorban mindkettő, a lélek és a test is tiszta volt. Ebben az időben ti lelkek tisztátalanná váltatok, és így a testeitek is tisztátalanok. Amilyen az arany, olyan a dísz, ami elkészül. A kormány azt mondja, hogy az embereknek arany ékszereket kellene viselniük, amik könnyű aranyból készülnek. Az nem olyan drága. Nektek, lelkeknek az értéke is nagyon alacsony. Ott ti, lelkek olyan nagy értékkel rendelkeztek. Ti mindannyian szatopradhanok vagytok. Most mindenki tamopradhan. Az ötvözet belekeveredett a lélekbe. Azoknak egyáltalán nincs értéke. Ott a lelkek tiszták, és így nekik nagy az értékük. Ők mostanra 9 karátossá váltak, és így nincs értékük. Ezért, az Atya azt mondja, a lelket tegyétek tisztává és egy tiszta testet fogtok kapni. Senki más nem tudja átadni nektek ezt a tudást. Állandóan csak rám emlékezzetek. Krishna hogyan mondhatná ezt? Ő egy testi lény. Az Atya azt mondja, tekintsétek magatokat egy léleknek, és emlékezzetek rám, az Atyátokra. Ne emlékezzetek testi lényekre. Ti mindezt megértitek, és nektek most magyaráznotok kell másoknak. Shiv Baba testetlen. Az Ő születése szubtilis (alokik). Ő nektek, gyermekeknek is szubtilis születést ad. Tehát, itt, ott van a szubtilis Atya és a szubtilis gyermekek. Azt mondják: Lokik, alokik, és parlokik (túl ezen a világon). Ti gyerekek egy szubtilis születést kaptok. Az Atya örökbe fogad titeket, és átadja nektek az örökséget. Ti Brahminok tudjátok, hogy szubtilis születést vettetek. Egy szubtilis örökséget kaptok a szubtilis Atyától. Senki más, csak a Brahma kumarok és kumarik válhatnak a világ mestereivé. Az emberi lények semmit nem értenek. Az Atya olyan sokat magyaráz nektek. A lelkek, akik tisztátalanná váltak, nem tudnak tisztává válni emlékezés nélkül. Ha ti nem maradtok emlékezésben, az ötvözet meg fog maradni bennetek, lelkekben, és nem lesztek képesek arra, hogy tisztává váljatok. Aztán büntetést kellene tapasztalnotok. Az egész világ emberi lelkeinek haza kell térniük, azt követően, hogy tisztává váltak. A testek oda nem fognak elmenni. Az Atya azt mondja: Olyan nehéz önmagatokat egy léleknek tekinteni? Nem tudtok azzal az állapottal rendelkezni, mialatt elvégzitek az üzletet, stb? Az Atya azt mondja, achcha. Ha képtelenek vagytok arra, hogy önmagatokat egy léleknek tekintsétek, emlékezzetek Shiv Babára. Miközben folytatjátok az üzletet, tegyétek meg ezt az erőfeszítést: Én, ez a lélek elvégzem ezt a munkát ezen a testen keresztül. Én, ez a lélek Shiv Babára emlékszem. Én, a lélek először tiszta voltam és most újból tisztává kell válnom. Ez az az erőfeszítés, amit meg kell tennetek. Ebben egy hatalmas bevételt kell keresnünk. Nem számít, hogy valaki milyen gazdag, nem számít, hogy valaki milyen sok millióval, vagy milliárddal rendelkezik, ők még mindig nem rendelkeznek azzal a boldogsággal. Itt mindenkiben olyan nagy a szomorúság. Lehet, hogy ma valaki egy nagy király, vagy egy elnök, stb., de holnap őt megölhetik. Nézzétek meg mindazokat a dolgokat, amik külföldön történnek. A gazdagoknak és a királyoknak olyan sok problémájuk van. Azok, akik itt királyok voltak, alattvalókká váltak. Ez most az emberek kormánya még a királyok felett is. Ez így van rögzítve a drámában. Ez a vége állapota. Sokan fognak egymás között harcolni. Tudjátok, hogy ugyanaz a dolog megtörtént az előző ciklusban is. Ti most a szívetekkel, a lelketekkel és nagy szeretettel visszaigénylitek a királyságotokat, amit elveszítettetek inkognitó módon. Átadták nektek a felismerést, hogy mesterek voltatok, hogy a napdinasztia istenségei voltatok. Ti most itt erőfeszítést tesztek azért, hogy újból azzá váljatok azzal, hogy meghallgatjátok az igaz Narayanná válás történetét. Az Atya hogyan tud minket hétköznapi emberekből Narayanná változtatni? Az Atya eljön, és Raja jógát tanít. Az odaadás ösvényén senki nem tudja ezt megtanítani. Semmilyen emberi lényt nem lehet az Atyának, a Tanárnak és Gurunak nevezni. Olyan sok régi történetet elmondanak az odaadás ösvényén. Nektek, gyerekeknek most biztosan tisztává kell válnotok azért, hogy kényelmet kapjatok 21 születésre. Az Atya azt mondja, tekintsétek magatokat egy léleknek. A drámának megfelelően test tudatosak voltatok fél cikluson át. Nektek most lélek tudatossá kell válnotok. A drámának megfelelően az öreg drámának most meg kell változnia, és újjá kell válnia. Csak egy világ van. Az öreg világ újból újjá fog válni. Amikor az új Bharat volt az új világban, ott istenségek éltek. Ti ismeritek annak a fővárosát is. Az a Jamuna folyó partjainál volt. Azt hívták Parisztánnak. Ott természetes szépség volt. Amikor ti lelkek tisztává váltok, tiszta testeket kaptok. Az Atya azt mondja, én eljövök és gyönyörűvé, és istenségekké teszlek titeket. Nektek, gyerekeknek, mindannyitoknak ellenőriznetek kellene önmagatokat: Van bennem bármilyen hiba? Emlékezésben maradok? Nektek tanulnotok is kell. Ez a tanulmány nagyon fontos. Itt ti csak egy dolgot tanultok. Más tanulmányokban olyan sok könyv van, stb. Ez a tanulmány mindegyik közül a legmagasabb. Az egy, aki tanít benneteket, Shiv Baba, a Magasak közt Legmagasabb. Az nem úgy van, hogy Shiv Baba ennek a világnak a mestere. Ti vagytok azok, akik a világ mestereivé váltok. Baba folyamatosan olyan sok mély dolgot mond el nektek. Az emberek azt gondolják, hogy Isten a világ mestere. Az Atya elmagyarázza, legédesebb gyermekek, én nem vagyok ennek a világnak a mestere. Ti váltok a királyságotok mestereivé, és aztán elveszítitek azt a királyságot. Aztán az Atya eljön, és újból a világ mesterivé tesz titeket. Ezt hívják a világnak. Ez nem vonatkozik a szubtilis régióra, vagy a testetlen világra. Ti eljöttök ide a testetlen világból és körbementek a 84 születés ciklusán. Aztán, az Atyának újból el kell ide jönnie. Most arra inspirálnak titeket, hogy tegyetek erőfeszítést, hogy visszaigényeljétek a jutalmatokat, amit elveszítettetek. Ez egy játék a győzelemről és vereségről. Ravan ezen királyságának véget kell érnie. Az Atya mindent olyan egyszerűen magyaráz el nektek. Az Atya maga itt ül, és tanít benneteket. Máshol emberi lények azok, akik emberi lényeket tanítanak. Ti is emberi lények vagytok, de a lelkek azok, akiket az Atya tanít. A tanulás szanszkarái ott maradnak a lélekben Ti most nagyon tudás teljesek vagytok. Mindaz a többi tudás az odaadás tudása. Nektek tudásra van szükségetek ahhoz, hogy egy bevételt keressetek. Ott van a szentírások tudása is. Ez a tudás szellemi. A szellemi Atya itt ül, és átadja nektek, szellemeknek a tudást. Ti ezt 5.000 évvel ezelőtt is hallottátok. Sehol a világban senki nem tanítana benneteket ily módon. Senki nem tudja, hogy Isten hogyan tanít. Ti, gyerekek tudjátok, hogy egy királyság kerül megalapításra ezen a tanulmányon keresztül. Azok, akik jól tanulnak, és követik a shrimatot, a legmagasabbakká válnak. Míg azok, akik az Atyát rágalmazzák azzal, hogy elengedik a kezét, egy nagyon alacsony státuszt kapnak az alattvalók között. Az Atya csak egy tanulmányt tanít. Olyan nagy a margó a tanulmányban. Az, az istenségek királysága volt, ugye? Csak az egy Atya jön el ide, és megalapít egy királyságot. Minden más meg fog semmisülni. Az Atya azt mondja, gyerekek, most nagyon gyorsan készítsétek fel önmagatokat. Ne vesztegessétek el az időtöket azzal, hogy hibákat követtek el. Amikor nem maradtok emlékezésben, ti elvesztegetitek a legértékesebb időtöket. Folytassátok az üzleteteket a saját testetek megélhetéséért, de engedjétek, hogy a kezetek úgy végezze a munkát, hogy közben a szívetek Babára emlékezik. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám és meg fogjátok kapni a királyságot. Ott van Kuda, a barát története. Van egy színdarab Aladinról és a csodalámpájáról. Egyetlenegy csettintésre olyan sok kincs felmerült. Ti, gyerekek most megértitek, hogy Allah mivé tesz titeket, akkor, amikor tapsol. Egy isteni vízión keresztül azonnal a paradicsomba mentek. Korábban néhány nővér együtt leült, és transzba mentek. Ezért, az emberek azt kezdték mondani, hogy itt van valamilyen varázslat (mágia). Ezért az a szerep véget ért. Azok a történetek mind erre az időre utalnak. Ott van Hatamtai története is. Ahogy ti egy gyöngyszemet tesztek a szátokba, Maya eltűnik. Aztán, amikor a gyöngyszemet kiveszitek, Maya újból megjelenik. Senki más nem tudja megérteni ezt a titkot. Az Atya azt mondja: Gyerekek, tartsatok egy gyöngyszemet a szátokban. Ti vagytok a béke óceánjai. Ti lelkek csendben maradtok önmagatok eredeti vallásában. Az aranykorban is tudjátok, hogy lelkek vagytok, de ott senki nem ismeri az Atyát, a Legfelső Lelket. Mondjátok el bárkinek, aki megkérdez benneteket azzal kapcsolatban: Ott a bűnt nem említik. Az a bűntelen világ. Az öt bűn ott nem létezik. Ott nincs testi tudatosság. Maya királyságában test tudatossá váltok, míg ott, az aranykorban, a ragaszkodás legyőzői vagytok. Győzzétek le a ragaszkodásotokat ehhez az öreg világhoz. Azok az emberek (a szannyasik), akik elhagyják a háztartásukat, érdektelenséggel rendelkeznek a világban. Nektek nem kell elhagynotok a háztartásotokat. Miközben az Atya emlékezésében maradtok, le kell vedlenetek az öreg testeteket, és haza kell térnetek. Nektek, mindannyitoknak el kell rendeznetek a karmikus számláitokat. Aztán, mindannyian haza fogtok térni. Ez minden ciklusban megtörténik. Az intellektusotok most felfele megy. Azok az emberek megpróbálják megnézni, hogy milyen mély az óceán vagy, mi van a Napon és a Holdon, stb. Korábban abban hittek, hogy a Nap és a Hold istenségek voltak. Ti most azt mondjátok, hogy azok mind a színpad fényei. A játék itt játszódik le. Ezért itt fényekre is szükség van. Azok nem léteznek a testetlen világban vagy a szubtilis régióban. Ott nem történik játék. A játék örökkévalóan folytatódik. A ciklus folyamatosan forog. Nincs teljes pusztulás. Bharat az örökkévaló föld. Az emberi lények azon élnek. Azt a víz nem fogja elönteni. Az összes állat és madár, amik léteznek, szintén megmaradnak. Ugyanakkor, semmilyen más föld nem létezik az arany és ezüstkorokban. Bármit láttatok egy isteni vízióban, ti azt gyakorlati módon is látni fogjátok. El fogtok menni a paradicsomba gyakorlati módon, és ott fogtok uralkodni. Ti most ezért tesztek erőfeszítést. Ennek ellenére az Atya azt mondja, az emlékezés nagy erőfeszítést igényel. Maya nem engedi meg nektek, hogy emlékezéssel rendelkezzetek. Emlékezzetek Babára nagy szeretettel. A tudatlanság ösvényén is mindenki nagy szeretettel dicséri az apját. „Ez és ez ilyen volt és ilyen és ilyen státusszal rendelkezett.” Most ott van a teljes világciklus az intellektusotokban. Ti rendelkeztek az összes vallás ismeretével. Ugyanúgy ahogy fent ott van a lelkek származási fája, itt van az emberi lények származási fája. Brahma a nagy-nagy Nagyapa. Aztán ott van a ti generációtok. Az egész világnak folytatódnia kell. Az Atya elmagyarázza: Gyerekek, annak érdekében, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná váljatok, a tetteiteknek egyenlőnek kell lenniük a szavaitokkal. Először is, nézzétek meg a saját állapototokat. Baba, én biztosan igényelni fogom a teljes örökségemet Tőled. Ezért, jó viselkedésre is szükség van. Ez az egyedüli tanulmány, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná váljatok. Csak az Atya tanítja nektek ezt a tanulmányt. Csak ti váltok a királyok királyaivá. Ők nem léteznek semmilyen más földön. Ti először tiszta királyokká, aztán tisztátalan királyokká váltok, akik nem rendelkeznek fénykoronával. Ti templomokat építetek a tiszta királyoknak, és őket imádjátok. Ti most tanultok. Egy diák miért felejtené el a tanárát? Ti azt mondjátok, Baba, Maya engem arra késztet, hogy elfelejtselek téged. Ti Mayát hibáztatjátok. Ó, de ti magatok vagytok azok, akiknek Babára kell emlékeznetek. Csak egy fő Tanár van. Az összes többi segédtanár. Ha elfelejtitek az Atyát, akkor emlékezzetek a Tanárra. Nektek három lehetőséget is adtak. Ha elfelejtitek az egyiket, emlékezzetek a másikra. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy igényeljétek a teljes örökségeteket az Atyától, a tetteiteknek egyenlőnek kell lenniük a szavaitokkal. Ezért tegyetek erőfeszítést. Váljatok a ragaszkodás legyőzőivé.

2. Mindig emlékezzetek arra, hogy a Béke Óceánjának vagytok a gyermekei, és nektek békésnek kell maradnotok. Tartsatok egy gyöngyszemet a szátokban. Azt ne vesztegessétek el azzal, hogy hibákat követtek el.

Áldás:
Legyetek mester adományozók, és adjátok a lelkeknek, akik nagy elkeseredettségben vannak, felszabadulást és megváltást egy másodperc alatt.

Ti fizikailag előkészületeket tesztek a szezonért, és elhozzátok az összes szolgálót és minden szükséges anyagot, hogy ne legyen semmilyen nehézség, és az idő ne menjen veszendőbe. Hasonló módon, most a minden léleknek átadni a felszabadulást és megváltást szezonja eljön. Ne adjatok szomorúságot az elkeseredett lelkeknek azzal, hogy sorba kell állniuk, de engedjétek, hogy folyamatosan jöjjenek és egyszerűen vegyenek. Váljatok örökké késszé erre. Most, maradjatok egy adományozó állapotában, aki túl van az erőfeszítést tenni életen. Folyamatosan haladjatok előre egy mester adományozóként minden gondolattal, minden másodpercben.

Slogen:
Tartsátok az Urat jelen az intellektusozótokban és minden elérés azt fogja mondani, “Igen, uram”.