24.11.19    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     12.03.85     Om Shanti     Madhuban


AZ IGAZSÁG EREJE


Ma az Igaz Atya, az Igaz Tanár és a Satguru a gyermekeit nézi, akik az igazság erejének a megtestesítői. Ti lelkek vagytok, akik megtapasztaltátok, hogy milyen nagy az igaz tudás és az igazság ereje. Titeket, gyerekeket, mindannyitokat, akik messzi földön éltek, akik különböző vallásokból jöttetek, és különböző hittel, szokásokkal és rendszerekkel rendelkeztek, miért vonzott ez a Világ Szellemi Egyetem és ez a raja jóga? Ti megkaptátok az Igaz Atya igaz bemutatását, vagyis megkaptátok az igaz tudást. Ti megtaláltátok az igazi családot. Ti megtaláltátok az igaz szeretetet és igaz elérést tapasztaltatok. Ezért vonzott benneteket az igazság ereje. Nektek volt saját életetek. Elérésekkel rendelkeztetek. Tudással is rendelkeztetek a kapacitásotoknak megfelelően, de nem rendelkeztetek igaz tudással. Ezért van az, hogy az igazság ereje az Igaz Atyához tartozóvá tett benneteket.

Az igazság szónak két jelentése van. Az igazság igazság, és az igazság örökkévaló is. Az igazság ereje is örökkévaló. Ezért van az, hogy örökkévaló eléréssel, örökkévaló kapcsolatokkal, örökkévaló szeretettel és örökkévaló családdal rendelkeztek. Ti továbbra is ugyanazzal a családdal fogtok rendelkezni különböző nevekkel és formákkal 21 születésen át. Nem fogjátok ismerni őket. Jelenleg tudjátok, hogy azok vagytok, akik ugyanannak a családnak a részeivé váltok a különböző kapcsolatokon keresztül. Bár messzi földeken éltek, ez az örökkévaló elérés és felismerés húzott benneteket az igaz családhoz, az Igaz Atyához és az igaz tudáshoz. Ahol igazság van és az örökkévaló, az Isten felismerése. Tehát, ugyanúgy, ahogy húztak benneteket ezen különlegesség alapján, hasonló módon, nektek ki kell nyilvánítanotok az igazság erejét és ezt az igaz tudást a világnak. Ti 50 éven át felkészítettétek a földet. Szeretetet adtatok az embereknek, és kapcsolatba hoztátok őket. A raja jógához és a béke tapasztalatához húztátok őket. Tehát, mi más maradt? Ugyanúgy, ahogy a sok különböző vallás hiszi, hogy Isten az Egyetlen, hasonló módon, amíg ez a hangos hang nem terjed széjjel, hogy ez az igaz és pontos tudás csak az Egy Atyától van és csak ez az egy ösvény van, a lelkek nem fogják abbahagyni a vándorlást a fűszálak támaszaihoz. Jelenleg azt gondolják, hogy ez is egy az ösvények közül, és ez egy jó ösvény. Akárhogyan is, végül azt kell gondolniuk: ez az Egy Atya egyedüli bemutatása. Ez az egyedüli ösvény. Sokak illúziójának végetérése a világbéke alapja. Amíg nem terjed széjjel mindenhol az Igazság bemutatásának és az igaz tudás erejének ez a hulláma, az összes lélek nem lesz képes arra, hogy megkapja a támaszt a kinyilvánítás zászlaja alatt. Tehát, ti különösen meghívjátok a lelkeket az Atya otthonába a különleges meghívókkal az arany jubileumra, vagyis a színpadotokra. Ott van az emelkedett atmoszféra. Ott van a tiszta intellektus hatása. Az a szeretet, és tiszta fenntartás földje. Kinyilvánítani az igaz tudásotokat egy ilyen atmoszféra közepette, jelenti azt, hogy a kinyilvánítás elkezdődik. Emlékeztek arra, hogy korábban mit tettetek, amikor nagy sebességgel elkezdtétek a szolgálatot azzal, hogy szolgáltatok a kiállításokon? Megkértétek őket arra, hogy töltsék ki a formanyomtatványt a fő kérdéssel: Isten mindenütt jelenvaló, vagy nem? Ki a Gita Istene? Korábban megkértétek őket arra, hogy töltsék ki azokat a formanyomtatványokat, ugye? Megkértétek őket arra, hogy írják le a véleményüket. Ti rejtvényeket kérdeztetek tőlük. Tehát, először ezt kezdtétek el, de azután, ahogy tovább haladtatok, megadtátok nekik a válaszokat azokra a kérdésekre inkognitó módon, és kapcsolatba és közel hoztátok őket azzal, hogy nekik szeretetet adtatok. Ez alkalommal, amikor ők eljönnek erre a földre, adjátok át nekik nagyon világosan az igaz bemutatást. Amikor ők azt mondják: ez is jó, akkor az csak benneteket tesz elégedetté. Akárhogyan is, az Egy Atya pontos bemutatásának tisztán be kell lépnie az intellektusukba: nektek most el kell hoznotok azt az időt. Egyszerűen egyenesen meg kell mondanotok nekik, hogy az Atya adja át ezt a tudást és Ő eljött. Akárhogyan is, amikor elmennek, úgy mennek el, hogy hiszik, hogy ez Isten tudása és itt Isten feladata megy végbe? Ők megtapasztalják ennek a tudásnak az újdonságát? Valaha is tartottatok olyan workshopokat, ahol megkérdezitek tőlük, hogy Isten mindenütt jelenvaló, vagy nem, hogy Ő csak egyszer jön el, vagy ismételten? Nekik ilyen tiszta bemutatást kell kapniuk, hogy megértsék, hogy itt olyan dolgokat hallanak, amit a kinti világban soha nem hallottak. Amikor a tudásnak ezekről a titkairól beszéltek a fő beszélővel, aki eljön, ennek be kell lépnie az intellektusukba. Ezzel együtt az előadásokon, amiket tartotok, minden előadónak tisztáznia kell ezen új tudás egy aspektusát, miközben elmondjátok a saját átalakulásotok tapasztalatait. Ne olyan témátok legyen, amit rögtön azzal kezdtek: Isten nem mindenütt jelenvaló, de mondjátok el nekik a különleges eléréseket, amiket megkaptatok azzal, hogy megismertétek az Egy Atyát formáját, és így letisztázhatjátok a mindenütt jelenvalóság aspektusát. Mondjátok el nekik, hogy az intellektus hogyan válhat stabillá és koncentrálttá az Atyára való emlékezéssel, azon keresztül, hogy a legfelső lakhely lakójának tekintitek önmagatokat, vagy milyen eléréseket tapasztaltok azzal, hogy az Atyával van kapcsolatotok. Ezzel a módszerrel ezt bebizonyíthatjátok, mindkettővel, az igazsággal és az alázatossággal, hogy ne érezzék úgy, hogy arrogánsak vagytok, hogy ti, emberek csak a saját dicséretetekről beszéltek. Amikor érzik az alázatosságotokat és könyörületeteket, akkor nem fogják úgy érezni, hogy arrogánsak vagytok. Például: Amikor hallgatjátok a murlit, egyikőtök sem mondaná, hogy az arrogáns. Ti azt mondanátok, hogy azt hatalommal mondják. Nem számít, milyen erősek a szavak, ti azt nem hívnátok arrogánsnak. A hatalmat ezen keresztül tapasztalják meg. Ez miért történik így? Amilyen mértékben hatalom van, ugyanolyan mértékben alázatosságnak és könyörületnek kell lennie. Az Atya ily módon beszél a gyermekei előtt, és ezt mindannyian letisztázhatjátok a színpadon ezzel a különlegességgel. Nektek elmondták, hogy ezt hogyan tegyétek meg. Tehát, emeljétek ki a mindenütt jelenvalóság aspektusát. Másodsorban, emeljétek ki a néven és formán túllenni aspektusát. Harmadsorban, az intellektusotokban őrizzétek meg a dráma pontját. Az intellektusotokban őrizzétek meg a lelkek új különlegességeit. Bármi legyen a különleges téma, azt őrizzétek meg a tudatban és továbbra is tisztázzátok le azokat a saját tapasztalataitok és eléréseitek alapján, amin keresztül meg fogják érteni, hogy az aranykort ezzel az igaz tudással alapítják meg. Mi olyan különleges Isten verzióival kapcsolatban, hogy senki más, csak Isten tudja azokat elmondani? Vannak különleges sloganek, amiket rögtön elmondhattok: egy emberi lény nem lehet egy emberi lény Satguruja. Ő nem lehet az Igaz Atya. Az emberi lények nem lehetnek Isten. Időről-időre ti ilyen különleges pontokat hallottatok. Készítsétek el ezeket a típusú szlogeneket, amin keresztül tisztázni lehet az igaz tudást. Ez új tudás az új világ számára. Tapasztalják meg mindkettőt, az újdonságot és az igazságot is. Például: amikor konferenciákat tartotok, akkor nagyon jó szolgálat történik. Ti módszereket is alkalmaztok arra, hogy kövessétek a konferenciákat a táblázatokon, vagy valami máson keresztül. Ti különböző eszközöket alkalmaztok, hogy megőrizzétek a kapcsolatot. Azok is jó módszerek, mert lehetőséggel rendelkeztek, hogy kapcsolatban maradjatok azokkal az emberekkel. Akárhogyan is, ugyanúgy, ahogy az emberek, akik eljönnek ide, most azt mondják, hogy ez nagyon jó, ez egy nagyon jó terv, ez egy nagyon jó táblázat, és ez a szolgálat egy nagyon jó eszköze, hasonló módon, nekik most úgy kell visszatérniük, hogy azt mondják: ezt az új tudást ma letisztázták. Ha akárcsak öt-hat ilyen különleges lelket felkészítetek... Ti nem rendelkezhettek ilyen típusú párbeszéddel mindenkivel, csak azzal a néhánnyal, akik ide különösen eljönnek. Ti jegyet biztosítotok nekik, hogy elhozzátok őket ide. Ők különleges fenntartást is kapnak. Legyen ilyen szívtől-szívig tartó párbeszéd a jól ismertekkel, akik eljönnek, és biztosan engedjétek, hogy ez nagyon tisztán belépjen az intellektusukba. Készítsetek olyan terveket, ahol nem érzik úgy, hogy ti csak nagy mámorral rendelkeztek, de nekik érezniük kell, hogy ez az igazság. Azt mondják: lőjétek ki a nyilat, és ne érezzenek semmilyen fájdalmat. Nekik nem szabad kiáltaniuk, de boldogságban kell táncolniuk. Találjatok egy jó módszert arra, hogy átadjátok az előadásokat. Már sok előadást volt a világbékéért. Most szükség van a szellemiségre. Semmi nem történhet szellemi erő nélkül. Kinyomtatták az újságokban, hogy mi a szellemi erő, mi a szellemi tudás, ki annak a Forrása. Ők még eddig nem értek el. Meg kell érteniük, hogy itt Isten feladatát viszik véghez. Jelenleg ők azt mondják, hogy a nők nagyon jó feladatot végeznek. Az időnek megfelelően azt a földet is fel kell készíteni. Ugyanúgy, ahogy a fiú megmutatja az Atyát, hasonló módon, az Atya megmutatja a fiút. Most az Atya megmutatja a fiút. Tehát, ennek a nagy hangnak képessé kell tennie, hogy felhúzzák a kinyilvánítás zászlaját. Értitek?

Ugye megértettétek, mit kell tennetek az arany jubileumért? Más helyeken még mindig figyelembe kell vennetek az atmoszférát. Mivel az Atya otthona a ti otthonotok és a ti színpadotok is, így egy ilyen helyen megteremthetitek a kinyilvánítás hangos hangját. Még akkor is, ha csak néhány intellektusában van hit ezzel az aspektussal kapcsolatban, ők a hangot szét fogják terjeszteni. Most mi az eredmény? Azok végeznek szolgálatot, akik kapcsolatba kerültek, és szeretetet éreztek. Ők kapcsolatba hoznak másokat is, és nekik szeretetet adnak. Amilyen mértékben ilyenné váltak, annak megfelelően olyan sok szolgálatot végeznek. Ezt is sikernek hívják. Akárhogyan is, nektek most tovább kell haladnotok. Rossz hírűből a ti neveteket dicsőítik. Korábban ők féltek, míg most el akarnak jönni. Tehát, ott van ez a nagy különbség. Korábban ők nem akarták hallani a neveteket, míg most meg akarják említeni a neveteket. Ez is siker, amit elértetek 50 év alatt. Időt vesz igénybe, hogy a földet felkészítsék. Ne gondoljátok azt, hogy 50 évet vett igénybe, hogy csak ennyit értetek el, és mi több történhetne? Először is, időt vesz igénybe, hogy felszántsák a földet, és azt alkalmassá tegyék. Nem vesz időt igénybe, hogy elvessék a magokat. Erőteljes gyümölcsök merülnek fel az erőteljes magokból. Ami eddig történt, annak meg kellett történnie. Bármi történt, jó volt. Értitek?

(Látva a gyerekeket külföldről.) Ti nagyon jó chatrakok vagytok. Brahma Atya azt követően adott nektek születést, hogy hosszú időn át hívott benneteket. Ti egy különleges híváson keresztül születtetek. A ti születésetek biztosan hosszú időt vett igénybe, de egészségesen és jól születtetek. Az Atya hangja elért benneteket, és a megfelelő időben közel jöttetek. Brahma Atya különösen boldog. Ha az Atya boldog, a gyerekek is boldogok lennének, de Brahma Atyában különleges a szeretet. Ezért van az, hogy bár a többségetek nem látta Brahma Atyát, a tapasztalatotok olyan, mintha látnátok őt. Ti életet tapasztaltok a képen. Ez egy különlegesség. Ti, lelkek rendelkeztek a szeretet különleges együttműködésével Brahma Atya iránt. Bharat emberei megkérdezik: Miért Brahma? Miért ez a bizonyos egy? De ti, gyerekek külföldről vonzódtok Brahma Atyához, ahogy eljöttök ide és kötve vagytok vele szeretettel. Tehát, ez az együttműködés egy különleges áldása. Ezért van az, hogy bár őt nem láttátok, megtapasztaljátok, hogy tőle nagyobb fenntartást kaptok. Ti mélyen a szívetekből azt mondjátok: Brahma Baba. Ez a különleges szubtilis szeretet egy kapcsolata. Az nem úgy van, hogy az Atya azt gondolja: Ők miért jöttek utánam (azt követően, hogy avyakttá vált)? Ti ezt nem gondoljátok és Brahma sem gondolja ezt. Ő csak előttetek van. A szubtilis forma ugyanúgy ad fenntartást, mint ahogy azt a testi forma tette. Ugye, ti ezt megtapasztaljátok? Olyan sok jó tanár kész lett ilyen rövid idő alatt. Hány éve annak, hogy a külföldi földeken a szolgálat elkezdődött? Mennyi tanár lett kész? Ez jó. BapDada továbbra is nézi a szolgálat iránti szeretetet, amivel ti, gyerekek rendelkeztek a különleges szubtilis fenntartás által, amit megkaptok. Mi volt a különleges szanszkara, ami Brahma Babában látható volt? Ő meg tudott lenni a szolgálat elvégzése nélkül? Mivel azok, akik messze, külföldön élnek, rendelkeznek a különleges fenntartás együttműködésével, bennük a szolgálat iránt lelkesedés és buzgalom van.

Mi mást tettetek az arany jubileumért? Ti, magatok aranyak vagytok és a jubileum is arany. Ez jó. Biztosan figyeljetek arra, hogy megőrizzétek az én és a szolgálat egyensúlyát. Önszolgálat és fejlődés a szolgálatban. Azzal, hogy megőrzitek az egyensúlyt, eszközökké váltok arra, hogy önmagatoknak és más lelkeknek is áldásokat adjatok. Értitek? Miközben terveket készítetek a szolgálatért, először is figyeljetek a saját állapototokra, mert csak akkor lesz erő a tervekben. A tervek a magok. Ha a magoknak nincs erejük, ha a magok nem erőteljesek, akkor nem számít, mennyi kemény munkát végeztek, azok nem fognak emelkedett gyümölcsöt adni. Ezért, azzal együtt, hogy terveket készítetek, azokat biztosan töltsétek fel a saját állapototok erejével. Értitek? Achcha.

Azoknak, akik kinyilvánítják az igazságot; azoknak, akik állandóan megőrzik az igazság és az alázatosság egyensúlyát; azoknak, akik minden szavukon keresztül bebizonyítják az Egy Atya bemutatását; azoknak, akik sikert érnek el az önfejlődésen keresztül; azoknak, akik felhúzzák az Atya kinyilvánításának zászlaját a szolgálatban; a Satguru és az Igaz Atya igaz gyerekeinek; BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

A búcsú idején Dadiji elköszön Bhopalba menve:
Szolgálat van az elmenetelben, és szolgálat van a maradásban. A gyerekek, akik eszközökké váltak a szolgálatra, szolgálattal rendelkeznek minden gondolatukban, minden másodpercben. Amikor ők látnak benneteket, amennyire növekszik a lelkesedésük és buzgalmuk, annak megfelelően fognak emlékezni az Atyára. Előre fognak haladni a szolgálatban, és ezért van az, hogy a siker mindig veletek marad. Te magaddal viszed az Atyát, és magaddal viszed a sikert is. Bármilyen helyre menjél, ott siker lesz. (Mohinibenhez beszél): Te egy túrára mész, hogy meglátogasd őket. Meglátogatni őket, azt jelenti, átadni sok léleknek az önfejlődés együttműködését. Ezzel együtt, ha lehetősét kapsz a színpadon, azt tedd meg, és aztán gyere vissza, miután egy új előadást tartottál. Te kezded először, és első számúvá fogsz válni. Bárhová menjetek, az emberek mit fognak mondani? Elhoztátok a szeretetet és emlékezést BapDadától? Ugyanúgy, ahogy BapDada átadja a szeretet és együttműködés erejét, hasonló módon, ti is folyamatosan átadjátok nekik a szeretet és együttműködés erejét, amit megkaptatok az Atyától. Annak érdekében, hogy mindenkit repülésre késztessetek lelkesedéssel és buzgalommal, mondjatok ilyen vagy olyan szlogeneket. Mindenki folyamatosan boldogságban fog táncolni. Késztessetek táncra mindenkit a szellemiség boldogságában, és a szórakoztató természetetekkel, és tanítsatok meg mindenkit arra, hogyan tegyenek erőfeszítést boldogan és haladjanak előre.

Áldás:
Ismerjétek meg önmagatok ciklusát egy gyani lélekként, és szeretve Isten által.

Egy lélek számára, ismerni, hogy a lélek milyen szereppel rendelkezik ebben a világciklusban, azt jelenti, hogy ők az önmegismerés diszkosza forgatói. Pontosan az intellektusotokba szívni az egész ciklus tudását, az önmegismerés diszkosza forgatása. Ismerni önmagatok ciklusát, jelenti azt, egy tudásteljes léleknek lenni. Isten az ilyen gyani lelkeket szereti. Maya nem tud megmaradni előttük. Az önmegismerés ezen diszkosza fog benneteket a földgolyó jövőbeli uralkodójává tenni.

Slogen:
Minden gyermek váljon olyanná, mint az Atya, és akkor a gyakorlati bizonyíték és az alattvalók könnyedén elkészülnek