24.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, csak, amikor tisztaság és őszinteség van a szívetekben, fog az igaz dolgok nyila, amit mondotok, célt érni. Ti rendelkeztek az igaz Atya társaságával, ezért legyetek őszinték és igazak.

Kérdés:
Mi alapvető számotokra, diákok, amivel kapcsolatban óvatosnak kell lennetek?

Válasz:
Amikor elkövettek egy hibát, el kell mondanotok az igazságot. Csak akkor fogtok fejlődni, ha elmondjátok az igazat. Nem szabad személyes szolgálatot vennetek másoktól. Ha itt veszitek a szolgálatot, akkor ott szolgálnotok kell. Nektek, diákoknak jól kell tanulnotok és tanítanotok kell másokat, mert az Atya csak akkor lesz elégedett. Az Atya a Szeretet Óceánja és az Ő szeretete az, hogy tanít titeket, gyermekeket és egy magas státuszt ad nektek.

Ének:
Ki teremtette meg ezt a játékot és rejtette el Önmagát?

Om shanti.
Manapság híreket kapunk arról, hogy az emberek megünneplik a Gita Jayantit. A téma az, ki adott születést a Gitának? Mivel azt jayantinek nevezik, az biztosan születést jelent. Mivel azt mondják, „Shrimad Bhagawad Gita Jayanti”, ezért biztosan kell lennie valakinek, aki annak születést adott. Mindenki azt mondja: Shri Krishna isten beszél. Abban az esetben shri Krishna jönne először és utána jönne a Gita. Biztosan szükség van a Gita Teremtőjére. Ha shri Krishnát nevezik annak, akkor shri Krishnának kellene először jönnie és aztán a Gitának. Azonban shri Krishna egy kisgyermek volt, így nem mondhatta el a Gitát. Be kell bizonyítanotok, hogy ki volt az, aki születést adott a Gitának. Ez egy mély dolog. Krishna az anyja méhén keresztül vett születést: Ő az aranykor egy hercege volt. Egy hercegi státuszt ért el azzal, hogy tanulmányozta a raja jógát a Gitán keresztül. Tehát ki volt az Egyetlen, aki születést adott a Gitának? A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva vagy shri Krishna? Valójában shri Krishnát még trilokinathnak vagy trikaldarshinak sem lehet nevezni. Csak az Egyetlent lehet Trilokinathnak és Trikaldarshinak nevezni. A Trilkokinath az Egyetlent jelenti, aki uralja a három világot. A testetlen világot, a szubtilis régiót és a fizikai világot nevezik triloknak és az Egyetlent, aki ismeri ezt a hármat, nevezik Trilokináthnak, Trikaldarshinak, a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek, Shivának. Ez az Ő dicsérete. Ez nem Krishna dicsérete. Krishna dicsérete: 16 mennyei fok teljes, minden erénnyel teli. Őt a Holdhoz hasonlítják. A Legfelső Lelket nem hasonlítanátok a Holdhoz. Az Ő feladata más. Ő a Teremtő, aki születést ad a Gitának. Az istenségek a Gita tudásán és a Raja jógán keresztül teremtődnek. Az Atyának el kell jönnie és át kell adnia a tudást, hogy az emberi lényeket istenségekké változtassa. Nagyon okos Brahma kumarokra és kumarikra van szükség, akik át tudják adni ezt a magyarázatot. Nem mindenki magyarázhat ugyanolyan módon. Minden leány sorszám szerinti. A témának annak kellene lennie: Ki adott születést a Shrimad Bhagawad Gitának. Ehhez el kell magyaráznotok a különbséget. Isten csak az Egyetlen, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva. Krishna elérte azt a státuszt azzal, hogy meghallgatta a tudást a Tudás Óceánjától. El kell magyaráznotok, hogyan érte el azt a státuszt a könnyű Raja jógán keresztül. Az Atya mindenekelőtt megteremti a Brahminokat Brahmán keresztül. Ő elmondja minden véda és szentírás lényegét. Brahmával együtt szükség van Brahma szájon keresztül született teremtésére is. Csak Brahma kapja meg a trikaldarshi tudását. A triloki azt jelenti, hogy megkapja a tudást a három világról is. Az idő három aspektusa a kezdet, a közép és a vég és a három világ a testetlen világ, a szubtilis régió és a fizikai világ. Ezekre a szavakra emlékeznetek kell. Sok gyermek elfelejti ezeket. Maya felejtésre késztet titeket a test arroganciája formájában. Tehát, a Gita Teremtője a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shiva és nem shri Krishna. Csak a Legfelső Lélek Trikaldarshi és Trilokinath. Se Krishna, se Lakshmi vagy Narayan nem rendelkezik ezzel a tudással. Igen, azok, akik megkapták ezt tudást az Atyától, a világ mestereivé váltak. Amikor megkapjátok a megváltást, a tudás eltűnik az intellektusotokból. Mindenki számára a Megváltás Adományozója az Egyetlen. Ő nem vesz újjászületést. Az újjászületés az aranykor kezdetével kezdődik. Attól kezdve 84 születést vesztek a vaskor végéig. Ezt a magyarázatot át kell adni. Nem mindenki vesz 84 születést. Azt, aki leírta azt a Gitát, nem lehet trikaldarshinak nevezni. Először is, teljesen helytelen, amikor azt írják: „Shri Krishna isten beszél”. Az biztosan helytelen. Csak, amikor minden szentírás helytelen, jön el az Atya és mondja el azt, ami helyes. Valójában Ő Brahmán keresztül mondja el a védák és a szentírások igaz lényegét és ezért nevezik Őt az Igazságnak. Most az Igazság társaságában vagytok, aki igazsággal telivé tesz titeket. Ott van Prajapita Brahma és a szájon keresztül született teremtése, Jagadamba, Saraswati. Prajapita Brahma minden gyermeke testvér és nővér. El kellene mennetek a templomokba mindenhova és előadásokat kellene tartanotok. Sok ember elmegy oda városnézésre. Amikor egynek magyaráztok, az egész szellemi gyülekezet össze fog gyűlni. El kell mennetek az halottégető helyekre is. Ott az emberekben érdektelenség van. Ugyanakkor, Baba azt mondja: Amikor a hívőimnek magyaráztok, gyorsan meg fogják érteni. Így el kell mennetek Shiv Baba és Lakshmi és Narayan templomaiba. Lakshmit és Narayant nem nevezik Babának. Shivát nevezik Babának és biztosan ott van Mama is. Ő inkognitó. Senki nem ismeri az inkognitó titkot, hogy Shiv Baba hogyan a Teremtő és miért nevezik Őt Anyának és Atyának. Lakshminak és Narayannak csak egy fia lenne. Ugyanakkor ennek az egynek a neve Prajapita Brahma. Vishnut és Shankart nem helyezik magasra. Trimurti Brahmát magasabbnak tekintik. Mint ahogy Shiva Istent a Teremtőnek nevezik, így Brahmát is a teremtőnek hívják. Ugyanakkor az az Egyetlen múlhatatlan. Ha azt a szót használjátok, „Teremtő”, meg fogják kérdezni: Ő hogyan teremtett? Ő amúgy is a Teremtő. Ugyanakkor a teremtés Brahmán keresztül történik. Isten most Brahmán keresztül átadja a tudást minden léleknek a világ kezdetéről, közepéről és végéről. A védák és szentírások, stb., mind az imádat ösvényének a szertartásai. Az imádat ösvénye folyamatos fél ciklusra. Ez a tudás tevékenysége. Amikor az imádat ösvénye véget ér és mindenki tisztátalanná és tamopradhanná vált, akkor én, az Atya eljövök. Először szatopradhanok vagytok, majd keresztülmentek a szato, rajo és tamo állapotokon. A tiszta lelkek, akik fentről jönnek, még nem hajtottak végre semmi olyan cselekedetet, amiért szenvedést kellene tapasztalniuk. Ők azt mondják Krisztusról, hogy felfeszítették egy keresztre, de az nem lehetséges. Egy új lélek, aki eljön, hogy megalapítson egy vallást, nem kaphat szomorúságot, mert az a lélek egy üzenethozó a karmateet állapotában, aki azért jön el, hogy megalapítson egy vallást. Amikor egy hírnököt küldenek a harcmezőre, ő fehér zászlóval megy, így a másik oldal megérti, hogy ő egy üzenettel jön. Abban az időben nem okoznak neki semmilyen nehézséget. Így senki nem feszíthet meg egy hírhozót. A lélek az, aki szomorúságot tapasztal. Le kellene írnotok, hogy a lelkek nem immunisak a cselekedetek hatásával szemben. Helytelen azt mondani, hogy a lélek immunis a cselekedetek hatásával szemben. Ki mondta ezt? Ezek Shiva Isten verziói. Ezeket a pontokat le kellene írnotok. Egy nagyon széles és korlátlan intellektusra van szükség, hogy ezt leírjátok. Amikor keresztények jönnek a kiállításokra, elmondhatjátok, hogy nem Krisztust feszítették meg, hanem annak a léleknek a teste tapasztalt szenvedést, akibe Krisztus lelke belépett. El fognak ámulni, amikor ilyen dolgokat hallanak. Az a tiszta lélek eljött és megalapított egy vallást Isten, az Atya utasításainak megfelelően. Ez is a dráma. Néhány ember megérti a drámát, de nem ismerik annak a kezdetét, közepét és végét. Amikor ilyen dolgokat hallanak, akkor megpróbálnak valamit megérteni ezekből a dolgokból. Senki nem inzultálhatja Krishnát. Ki az, aki ebben az időben az inzultusokat kapja? Nem Shiv Baba, hanem ez a fizikai egy. Baba, a tiszta Lélek a Tanár, ellenben ez az egy tisztátalan és tisztává fog válni. Azok, akik világosan megértették, hezitálás nélkül fognak beszélni. Máskülönben az emberek azt gondolnák, hogy ezt csak memorizáltátok és nem lennének képesek elfogadni, így a nyíl nem éri el a célt. Nagyon sok őszinteségre és tisztaságra van szükség. Ha valaki, aki elmerül a bűnben, azt mondja másoknak, hogy a kéjvágy a legnagyobb ellenség, akkor a nyíl nem fogja elérni a célt. Ott van a pandit példája, aki azt mondta: Kántáljátok Ráma nevét és akkor képesek lesztek átkelni a folyón vagy az óceánon. Ez erre az időre utal. Shiv Baba azt mondja: Azzal, hogy rám emlékeztek, át fogtok menni a méregnek ezen az óceánján. A panditok nem tudják, milyen óceánon. Ti el fogtok menni a bordélyházból Shivalayába. Nagyon jól kell követnetek a shrimatot. Azt mondjátok: Baba, akár szeretsz engem, akár visszautasítasz… A magyarázatot csak itt adják át és mégis néhányan olyanokká válnak, mint egy holttest. Nektek, gyermekeknek nagyon jól kell tanulnotok. Az Atya a Szeretet Óceánja, azaz tanít titeket és képessé tesz arra, hogy egy magas státuszt kapjatok. Ez a szeretete. Mivel az Atya tanít titeket, ezért tanulnotok és tanítanotok kell másokat. Elégedetté kell tennetek az Atyát. Elfoglaltnak kell maradnotok az Atya szolgálatában. Az Atya szolgálata értetek van, hogy elvégezzétek Bharat igaz szolgálatát a testetekkel, a tudatotokkal és a gazdagságotokkal. Hangos és tiszta hangon kell magyaráznotok. Mindenki sorszám szerinti. Egy királyságban is sorszám szerint lennének. A Tanár megérti, hogy milyen számot fogtok kapni az isteni királyságban. Ő megérti a szolgálatukból, hogy kik válnak főszereplőkké. Ti saját magatok is megérthetitek, hogy szolgálólányokká vagy szolgálókká kell válnotok, ha nem végeztek olyan sok szolgálatot, mint Mama és Baba. Amint előre haladtok, mindannyian mindent meg fogtok tudni. Világossá fog válni, hogy nem követtétek a shrimatot. Ebben az időben ti, gyermekek mind diákok vagytok. Ha ebben az időben valakit a szolgálótokká tesztek, akkor nektek, saját magatoknak kell szolgálóvá válnotok. Itt egy császárnővé válni, testi tudatosság. Az igazat kell mondanotok: Baba, én elkövettem ezt a hibát. Még senki nem vált tökéletessé. Amikor valaki elbukik a vizsgáján, akkor szégyelli magát. Baba az éjszaka azon gondolkodott, hogy az emberek 21 születésről beszélnek és erre emlékeznek is, de ez az isteni születés most más. Az aranykorban 8 születés van, az ezüstkorban 12 születés van, a rézkorban 21 és a vaskorban 42. Ez az isteni születés, amiben örökbe fogadnak, mindegyik közül a legemelkedettebb születés. Ez csak nektek, Brahminoknak a legszerencsésebb születése. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Adjátok át Atya, a Szeretet Óceánja szeretetének a viszonzását. Tanuljatok jól és tanítsatok másokat.

2. Mindenekelőtt szívjátok magatokba a tudást tiszta szívvel és őszintén, és utána inspiráljatok másokat is arra, hogy azt magukba szívják. Maradjatok az egy Atya társaságában.

Áldás:
Váljatok értelmessé és szabaddá a bűnöktől azáltal, hogy ismeritek az eszközlelkek által adott útmutatások fontosságát.

Az értelmes gyerekek soha nem gondolják azt, hogy talán az eszközlelkek által adott utasításokat azért kapják, mert valaki mondott nekik valamit. Soha ne legyenek ilyen haszontalan gondolataitok az eszközlelkekről. Még akkor is, ha valaki olyan döntést hoz, ami nektek nem tetszik, ti azért nem vagytok felelősek és így nem fogtok bűnt felhalmozni azzal, mert az Atya az, aki azt az egyet eszközzé tette és Ő meg tudja változtatni azt a bűnt. Ez a jelentőség inkognitó; ez egy inkognitó gépezet.

Slogen:
Egy becsületes személy szereti Istent és szereti a világot, nem pedig az, aki szeret pihenni.

Mateshwari emelkedett verziói

Az emberi lények 84 születést vesznek, ők nem lépnek be 8.4 millió fajba

Amikor arra kérjük Istent, hogy vigyen át minket a másik oldalra, akkor mit jelent a “másik oldal”? Az emberek azt gondolják, hogy átmenni a másik oldalra, azt jelenti, nem belépni a születés és halál ciklusába, vagyis, felszabadulni. Ez az, amit az emberek mondanak, de az az Egy azt mondja: Gyermekek, azt a helyet, ahol valóban boldogság és béke van, messze a szomorúságtól és békétlenségtől, nem nevezik egy világnak. Amikor az emberek boldogságot akarnak – annak ebben az életben kell lennie. Az volt az aranykori Paradicsom, az istenségek világa, ahol ott volt a teljes boldogság élete. Azokról az istenségekről azt mondták, hogy halhatatlanok. Nincs jelentése a halhatatlannak. Az nem úgy van, hogy az istenségek élettartama olyan hosszú volt, hogy soha nem haltak meg. Helytelen ezt mondani róluk, mert ez nem így van. Az élettartamuk nem tartott az arany és ezüstkorokon át. Ugyanakkor, az istenségek sok születéssel rendelkeztek az arany és ezüstkorokban. Nagyon jól uralták a királyságot 21 születésen át. Aztán, 63 születést vettek a rézkortól a vaskor végéig. Összesen 21 születést vettek a felemelkedés állapotában, és 63 születést a lecsúszás állapotában: összesen az emberi lények 84 születést vesznek. Ugyanakkor, amikor az emberek azt gondolják, hogy az emberi lények keresztül mennek 8.4 millió fajon, az egy hiba. Ha az emberi lények keresztül tudnak menni a boldogságuk és szomorúságuk szerepein pusztán az emberi születésekben, akkor mi szükség arra, hogy keresztül menjenek bármilyen szenvedésen az állatok királyságában? Ugyanakkor, az emberek nem rendelkeznek ezzel a tudással. Az emberi lények 84 születést vesznek, de a földön biztosan összesen 8.4 millió faj létezik az állatokból, madarakból, stb. Minden típusú teremtés van, és abban az emberi lények megtapasztalják a bűneiket és a jótékonyságot az emberi fajként, és az állatok megtapasztalnak mindent az állatok királyságában. Se az emberi lények nem vesznek születést állatként és az állatok sem vesznek születést emberként. Az emberi lényeknek keresztül kell menniük a saját szenvedéseiken a saját fajukban és így ott van a boldogság és szomorúság érzése. Hasonló módon az állatoknak is keresztül kell menniük a boldogságuk és szomorúságuk tapasztalatán a saját királyságukban. Ugyanakkor ők nem rendelkeznek intellektussal, hogy megértsék, milyen tettekért szenvednek. Az emberi lények érzik a saját szenvedésüket, mert rendelkeznek intellektussal, de az nem úgy van, hogy az emberi lények keresztül mennek 8.4 millió fajon. Egy nem élő fa is a saját fajához tartozik. Ez egyszerű és az intellektussal való megértés kérdése. Egy nem élő fa milyen tetteket vagy semleges tetteket hajtott végre, amivel karmikus számlát teremtett? Például, Guru Nanak elmondta az emelkedett verziókat: Azok, akik a fiúkra emlékeznek a végső pillanataikban, azok, akik ilyen aggodalommal halnak meg, egy vaddisznóként vesznek születést. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy az emberi lények elmennek a vaddisznó fajba, de azt jelenti, hogy a tetteik olyanok, mint az állatoké. Ugyanakkor, az nem úgy van, hogy az emberi lények állatokká válnak. Azért adják ezeket az tanításokat, hogy az emberek féljenek. Tehát, át kell alakítanotok az életeteket ebben az átmenti korban és váljatok egy jótékony lélekké egy bűnös lélekből. Achcha.