25.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, mondjatok le a test tudatosságáról és váljatok lélek tudatossá. Csak azokat hívják Isten családja részének, akik lélek tudatosak.

Kérdés:
Hogy van az, hogy a szellemi gyülekezet, amivel ti rendelkeztek, különbözik minden más szellemi gyülekezettől?

Válasz:
Ez az egyedüli szellemi gyülekezet, ahol meghallgatjátok a lélek és a Legfelső Lélek tudását. Itt ti azért tanultok, hogy elérjétek a célotokat és tárgyatokat, ami ott van előttetek. Más szellemi gyülekezetekben ők nem tanulnak, és nem rendelkeznek semmilyen céllal vagy tárggyal sem.

Om shanti.
A Szellemi Atya nektek, szellemi gyermekeknek magyaráz. Ti szellemi gyermekek Őt hallgatjátok. Az Atya először elmagyarázza: Amikor itt ültök, ezt tegyétek úgy, hogy önmagatokat egy léleknek tekintitek. Ne tekintsétek önmagatokat egy testnek. Azokra, akik test tudatosak, azt mondják, hogy az ördög családjához tartoznak. Azokra, akik lélek tudatosak, azt mondják, hogy Isten családjához tartoznak. Istennek nincs teste, Ő mindig lélek tudatos. Ő a Legfelső Lélek, minden lélek Atyja. A Legfelső Lélek a Magasak közt Legmagasabbat jelenti. Amikor az emberek Istenről, a Magasak közt Legmagasabbról beszélnek, belép az intellektusukba, hogy a formája a testetlen ovális képmás. A testetlen ovális képmását imádják. Ő a Legfelső Lélek. Ő mindegyik közül a legmagasabb. Ő is egy lélek, de mindegyik közül a legmagasabb. Ő nem lép be a születés és halál ciklusába. Mindenki más újjászületik, és őket mind a teremtésnek hívják. Csak az egy Atya a Teremtő. Brahma, Vishnu és Shankar is teremtés. Az egész emberi világ a teremtés. A Teremtőt hívják Atyának. Egy férfit is egy teremtőnek hívnak. Ő örökbe fogad egy feleséget, és vele megteremt egy teremtést. Aztán fenntartja a teremtésüket, de azt nem pusztítja el. Minden más vallásalapító megteremt egy vallást, és aztán annak fenntartást ad. Azok közül egyik sem pusztítja el azt. A korlátlan Atyát hívják a Legfelső Léleknek. Ugyanúgy, ahogy a lelkek formája egy pont, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek formája is egy pont. Ugyanakkor a nagy ovális képmás, amit elkészítenek az odaadás ösvényén, csak azért van, hogy azt imádni tudják. Máskülönben hogyan lehetne egy pontot imádni? Bharatban, amikor egy áldozati tüzet készítenek, egy Shiva lingamot és agyag szaligramokat készítenek, és azokat imádják. Azt hívják Rudra áldozati tüzének. Valójában annak az igaz neve, Rajaswa Ashwamegh Avinashi Rudra Gyan Gita (Rudra Gitája örökkévaló tudásának áldozati tüze, amiben a lovat feláldozzák, hogy elérjék az önuralkodást). Ezt is megemlítik a szentírásokban. Az Atya most elmondja nektek, gyerekeknek: Tekintsétek magatokat egy léleknek. Más szellemi gyülekezetekben senki nem rendelkezik a lélek, vagy a Legfelső Lélek tudásával, és arra sem képes senki, hogy azt átadja. Ott nincs cél vagy tárgy. Ti, gyermekek most ezt a tanulmányt tanulmányozzátok. Tudjátok, hogy egy lélek belép egy testbe. A lelkek örökkévalók, míg a testek múlandók. Egy lélek eljátssza a szerepét a testén keresztül. A lelkek testetlenek, ugye? Azt is mondják, testetlenül jöttetek, és nektek testetlenül kell visszatérnetek. Ti egy testet öltöttetek, de mielőtt visszatértek, nektek testetlenné kell válnotok. Az Atya itt ül és ezt egyedül nektek, gyerekeknek magyarázza el. Gyerekek, azt is tudjátok, hogy amikor Bharatban aranykor volt, az az istenségek királysága volt. Ott csak egy vallás volt. Bharat emberei még ennyit sem tudnak. Azok, akik nem ismerik az Atyát, nem tudnak semmit sem. Az ősi rishik, és munik azt mondták, mi nem ismerjük a teremtőt, vagy a teremtést. A Teremtő a korlátlan Atya. Csak Ő ismeri a teremtés elejét, közepét és végét. Az elejét hívják kezdetnek, és a középső periódus a köztes periódus. Kezdetben ott van az aranykor, amit nappalnak hívnak, aztán, az éjszaka a közepétől tart a végéig. A nappal az arany és ezüstkorokban tart. A mennyországot hívják a világ csodájának. Csak Bharat volt mennyország, ahol Lakshmi és Narayan uralkodtak. Bharat emberei ezt nem tudják. Az Atya most megteremti a mennyországot. Az Atya azt mondja, tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Én egy első osztályú lélek vagyok. Ebben az időben minden emberi lény testi tudatos. Az Atya lélektudatossá tesz titeket. Az Atya azt is elmondja nektek, hogy mi egy lélek. Az emberi lények egyáltalán semmit nem tudnak. Bár azt mondják, hogy egy csodálatos csillag ragyog a homlok közepén, ők nem tudják, hogy az micsoda és abban hogyan van a szerep felvéve. Az Atya most ezt elmagyarázta nektek. Nektek, Bharat embereinek el kell játszanotok egy szerepet 84 születésre. Bharat az emelkedett föld. Az a zarándokhely minden emberi lény számára. Az Atya eljön ide, hogy minden emberi lénynek megváltást adjon. Ő minket szabaddá tesz Ravan királyságától. Ő válik a Vezetőnkké, és hazavisz minket. Az emberek ezt csak úgy mondják anélkül, hogy megértenék annak a jelentését. Először ott voltak az istenségek Bharatban, aztán nekik újjá kellett születniük. Bharat emberei azok, akik először istenségekké, aztán harcosokká, kereskedőkké és shudrákká válnak. Ők újjá születnek. Hét napot igényel, hogy teljesen megértsétek ezt a tudást. A tisztátalan intellektusotokat meg kell tisztítani. Lakshmi és Narayan a tiszta világban uralkodtak. Amikor ez az ő királyságuk volt Bharatban, akkor nem volt más vallás. Csak egy királyság létezett. Bharat nagyon gazdag volt. A palotáik gyémántokkal és ékkövekkel voltak kirakva. Aztán, amikor Ravan királysága elkezdődött, imádókká váltak. Ők az odaadás ösvényére mentek, és templomokat építettek, stb. Ők templomot építettek Somnathnak. Nem csak egy templom volt. Itt is olyan sok gyémánt és ékkő volt Shiva templomában, amit Mahmud Guznavi kirabolt. Ő mindazt elvitte tevekaravánokkal, de olyan sok volt, hogy még több százezer teve sem tudott mindent elvinni. Az aranykorban olyan sok aranypalota volt gyémántokkal és ékkövekkel kirakva. Mahmud Guznavi csak mostanság jött el. A rézkorban is még olyan sok palota volt. Azok mind a föld alá kerültek a földrengések által. Ott nem létezett Ravan aranyszigete. Az azt szimbolizálja, hogy Bharat állapota mivé válik Ravan királyságában. Az száz százalékosan vallástalanná, igaztalanná, elszegényedetté és bűnössé válik. Az új világra azt mondják, hogy bűntelen. Bharat Shiva temploma volt (Shivalaja). Azt a világ csodájának is nevezték. Ott nagyon kevés emberi lény volt. Most több milliárd emberi lény van. Csak gondolkozzatok el ezen. Ez most a legértékesebb átmeneti kor számotokra, gyerekek. Most van az, hogy az Atya átadja nektek az isteni intellektust és a legemelkedettebb emberi lényekké tesz titeket. Az Atya emelkedett utasításokat ad azért, hogy hétköznapi emberekből istenségekké változtasson titeket. Csak az Atya utasításaira mondják azt, hogy „A Te eszközeid és módszereid különlegesek”. Senki nem ismeri annak a jelentését. Az Atya elmagyarázza: Én nektek olyan emelkedett utasításokat adok, hogy istenségekké váltok. A vaskor most a végéhez ér. Az öreg világ pusztulása ott van előttetek. Az emberi lények teljes sötétségben vannak, és Khumbakarna álmában alszanak. Azt írják a szentírásokban, hogy a vaskor még mindig a gyermekkorában van, mert még negyvenezer év van hátra. Mivel ők 8.4 millió fajban hisznek, meghosszabbították a ciklus időtartamát. Valójában az csak 5.000 év. Az Atya elmagyarázza, 84 születést vesztek és nem 8.4 milliót. A korlátlan Atya ismeri mindazokat a szentírásokat, stb. Ezért azt mondja, hogy mindaz az odaadás ösvényéhez tartozik, ami fél cikluson át tart, de senki nem tud találkozni Vele azon keresztül. Gondolkozzatok el ezen: Ha a ciklus időtartama több százezer év lenne, a népesség olyan hatalmas lenne, ahogy a keresztények népessége is olyan naggyá vált pusztán kettőezer év alatt. Bharat eredeti vallása az istenségi vallás. Annak folytatódnia kellene, de mivel elfelejtették az eredeti örökkévaló istenségi vallásukat, azt mondják, hogy az ő vallásuk a hinduizmus. Nincs olyan vallás, mint hinduizmus. Bharat olyan emelkedett volt. Amikor az az eredeti örökkévaló istenségi vallás volt, az volt Vishnu földje. Ez most Ravan földje. Nézzétek meg, hogy azok az istenségek mivé váltak azt követően, hogy 84 születést vettek. Bharat emberei az istenségeket bűntelennek, és önmagukat bűnösüknek tekintik. Ezért imádják az istenségeket. Az aranykorban Bharat bűntelen volt. Az volt az új világ, és azt új Bharatnak nevezték. Ez az öreg Bharat. Milyen volt az új Bharat és milyen az öreg Bharat? Az új világban Bharat új volt, és most az öreg világban Bharat öreg. Milyenné vált annak az állapota? Bharat mennyország volt, és az mostanra pokollá vált. Bharat volt a leggazdagabb. Bharat most a legelszegényedettebb. Mindenkitől koldul. Még a saját embereitől is koldul. Ez valami, amit meg kell érteni. Amikor a mai világ test tudatos emberi lényei egy kis pénzzel rendelkeznek, azt gondolják, hogy a mennyországban ülnek. Ők egyáltalán semmit nem tudnak a mennyországról, a boldogság földjéről, mert az intellektusuk kő. Most, mivel tisztátalanok, ültessétek őket egy batthiba hét napon át, hogy az intellektusukat istenivé tegyétek. Tisztátalanoknak nem megengedett, hogy itt üljenek. Csak tiszták maradhatnak itt. Tisztátalanoknak nem megengedett, hogy eljöjjenek ide. Ti most a legértékesebb átmeneti korban ültök. Tudjátok, hogy Baba mindegyik közül a legemelkedettebbekké tesz titeket. Ez az igaz Narayan története. Az igaz Atya Raja jógát tanít azért, hogy igaz Narayanná tegyen titeket egy hétköznapi emberből. Csak az egy Atya rendelkezik ezzel a tudással, és Őt nevezik a Tudás Óceánjának. A dicséret, „A Béke Óceánja és a Tisztaság Óceánja”, Hozzá tartozik. Az istenségek dicsérete különbözik a Legfelső Atya, Shiva dicséretétől. Ő az Atya. Krishnát nem hívják az Atyának. Most ki Isten? Bharat emberei még most sem tudják ezt. Ők azt mondják, Krishna Isten beszél. Ugyanakkor, Krishna teljes 84 születést vesz. Aztán azok a napdinasztiából a hold dinasztiává, majd a kereskedő dinasztiává, stb. válnak. Az emberi lények nem értik a hum so jelentését. Azt mondják, én a lélek a Legfelső Lélek vagyok. Ez teljesen helytelen. Nektek most el kell magyaráznotok nekik, hogy Bharat állapota hogyan emelkedik és süllyed. Ez tudás, és mindaz odaadás. Az aranykorban mindenki tiszta volt. Az volt a király és a királynő királysága. Ott nem voltak tanácsadók, mert a király és a királynő maguk mesterek voltak. Megkapták az örökségüket az Atyától. Bölcsességgel rendelkeztek. Lakshminak és Narayannak nem volt szüksége arra, hogy bárkitől is tanácsot kérjenek. Ott nem voltak tanácsadók. Soha semmilyen más föld nem lehet olyan tiszta, mint amilyen Bharat volt. Az volt a nagy és tiszta föld. Annak a neve mennyország, míg most ez a pokol. Csak az Atya tudja ezt a poklot mennyországgá változtatni. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Kövessétek az egy Atya utasításait, és váljatok istenségekké hétköznapi emberekből. Ebben a gyönyörű átmeneti korban tegyétek az intellektusotokat istenivé, és váljatok a legemelkedettebbekké.

2. Üljetek egy batthiban hét napon át és tisztítsátok meg a tisztátalan intellektusotokat. Hallgassátok meg az igaz Narayan történetét az igaz Atyától, és váljatok Narayanná egy emberi lényből.

Áldás:
Adjátok át az Atyának a szeretet viszonzását az angyali állapototokkal, és ezáltal váljatok a megoldások megtestesítőivé.

Stabilnak maradni az angyali állapotban jelenti azt, átadni az Atyának a szeretet viszonzását. Azok, akik ilyen viszonzást adnak, a megoldások megtestesítőivé válnak. Azzal, hogy a megoldások megtestesítőivé váltok, a problémáitok és mások problémái automatikusan véget érnek. Tehát, most itt az idő, hogy ilyen szolgálatot végezzetek, most itt az idő, hogy adjatok, azzal együtt, hogy vesztek. Tehát, most váljatok azokká, akik felemelnek mindenkit, mint az Atya. Hallgassátok meg a hívásukat, és érjétek el azokat a lelkeket az angyali formátokban és távolítsátok el a lelkek fáradtságát, akik fáradtak a problémáiktól.

Slogen:
Maradjatok gondtalanok a haszontalantól, de ne az irányítás kódjától.