25.11.19       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ha el akarjátok távolítani a hibáitokat, akkor azokról beszéljetek az Atyának egy becsületes szívvel. Baba meg fogja mutatni nektek a módszert, hogy eltávolítsátok azokat a gyengeségeket.

Kérdés:
Mely gyermekek kapják meg az Atya áramát?

Válasz:
Baba drishtit ad a gyerekeknek, akik őszintén beszélnek a Sebésznek a betegségeikről. Baba nagy kegyelemet érez az olyan gyermekek iránt. Belülről azt érzi, hogy el kellene távolítani a gyermek azon ördögi szellemét. Baba az ilyen gyermeknek egy áramot ad.

Om shanti.
Az Atya folyamatosan elmondja a gyermekeknek, hogy nektek, mindannyitoknak meg kell kérdeznetek önmagatokat, hogy valamit is kaptatok az Atyától. Mi az, ami még mindig hiányzik? Nektek, mindannyitoknak meg kell néznetek önmagatokat. Ott van Narad példája. Azt mondták neki, hogy nézze meg a saját arcát a tükörben, hogy lássa, érdemes-e arra, hogy feleségül vegye Lakshmit. Hasonló módon, az Atya is megkér titeket, gyerekeket: Mit gondoltok, érdemessé váltatok arra, hogy feleségül vegyétek Lakshmit? Ha nem, akkor ti, gyerekek még mindig milyen hibákkal rendelkeztek, amiért erőfeszítést kell tennetek, hogy eltávolítsátok azokat? Tesztek erőfeszítést, hogy eltávolítsátok a hibákat vagy egyáltalán nem tesztek semmilyen erőfeszítést? Néhányan folyamatosan erőfeszítést tesznek. Elmagyarázták az új gyermekeknek: Ellenőrizzétek önmagatokat, hogy lássátok, van-e bennetek bármilyen gyengeség, mert nektek, mindannyitoknak tökéletessé kell válnotok. Az Atya eljön, hogy tökéletessé tegyen benneteket. Ezért van az, hogy a célotok és tárgyatok képét megőrzitek önmagatok előtt. Belülről kérdezzétek meg önmagatoktól: Én olyan tökéletessé váltam, mint ők? Minden tanár, akik világi oktatást tanítanak, ebben az időben olyanok, akik elmerülnek a bűnökben. Ez a Lakshmi és Narayan azok példája, akik teljesen bűntelenek. Fél cikluson át őket dicsértétek, tehát most kérdezzétek meg önmagatoktól: Még mindig milyen gyengeségekkel rendelkezem, amiket el kellene távolítani, hogy fejlődjek. Akkor meg tudom mutatni az Atyának: Baba, én ezekkel a gyengeségekkel rendelkezem, amiket nem tudok eltávolítani. Kérlek, mutasd meg nekem az utat. Csak egy sebész tud segíteni nektek abban, hogy szabaddá váljatok a betegségtől. Néhány sebész is okos. Egy vegyész egy orvostól tanul, és egy orvossá válik. Tehát, ellenőrizzétek önmagatokat becsülettel: Milyen gyengeséggel rendelkezem, ami miatt azt hiszem, nem leszek képes arra, hogy igényeljem azt a státuszt. Az Atya azt mondaná, hogy ti olyanná válhattok, mint ők. Csak akkor ad nektek tanácsot, ha elmondjátok Babának a gyengeségeiteket. Sok betegség van. Sokakban van gyengeség. Néhányakban sok a harag és a kapzsiság, és képtelenek arra, hogy magukba szívják a tudást, és másokat is képessé tegyenek arra, hogy önmagukba szívják a tudást. Az Atya minden nap sokat magyaráz. Valójában nem szükséges, hogy olyan sokat magyarázzon, mert az Atya már elmagyarázta nektek a mantra jelentését. Csak egy Atya van. Nektek emlékeznetek kell a korlátlan Atyára, és meg kell kapnotok azt az örökséget Tőle, és olyanokká kell válnotok, mint ők. Más iskolákban az öt bűn legyőzése nem kérdéses. Ez csak mostanra vonatkozik, amikor az Atya eljön és magyaráz nektek: Ti ezekkel az ördögi szellemekkel rendelkeztek, amik sok szomorúságot okoznak nektek. Ha ti arról beszéltek, az Atya meg fogja mutatni nektek az utat, hogy eltávolítsátok azokat. Baba, egy bizonyos ördögi szellem háborgat engem. Ti azokat elmondanátok egy ördögűzőnek. Ti nem rendelkeztek azokkal az ördögi szellemekkel önmagatokban. Tudjátok, hogy ez az öt ördögi szellem születésről-születésen át létezett. Nektek meg kell néznetek önmagatokat, hogy lássátok, milyen ördögi szellemekkel rendelkeztek. Aztán, tanácsot kellene kérnetek, hogy hogyan távolítsátok el azokat. A szemek nagyon becsapók, és ezért az Atya elmagyarázza: Tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és szívjátok önmagatokba a másokat is lelkeknek tekinteni gyakorlatát. Ez a betegségetek el lesz távolítva ezzel a módszerrel. Minden lélek testvér, nincsenek testek. Ti lelkek azt is tudjátok, hogy ti mindannyian haza fogtok térni. Ezért nektek önmagatokat kell néznetek, és látnotok kell, hogy teljessé váltatok-e az összes erénnyel? Ha nem, akkor még mindig milyen hibákkal rendelkeztek? Az Atya is itt ül, és megvizsgálja azt a lelket: Ő látja, hogy az a gyermek egy bizonyos gyengeséggel rendelkezik, és így neki drishtit ad. Annak a gyermeknek ezt az akadályát el kellene távolítani. Mire lennétek képesek, hogy megtegyétek, ha azt folyamatosan elrejtitek a Sebész elöl? Ha ti folyamatosan beszéltek a gyengeségeitekről, az Atya tanácsot fog adni nektek. Ti, lelkek emlékeztek az Atyára: Baba, Te olyan édes vagy. Nézd, hogy mivé teszel minket abból, amik voltunk. Hasonló módon, ha ti folyamatosan emlékeztek az Atyára, az ördögi szellemek el fognak futni. Biztos van ilyen, vagy olyan ördögi szellem. Beszéljetek azokról az Atyának, a Sebésznek: Baba, ezért mondjál nekem egy módszert. Máskülönben nagy veszteséget halmoztok fel. Amikor arról beszéltek az Atyának, Ő kegyelmet fog érezni. Mayának ez az ördögi szelleme háborgatja ezt az egyet. Csak az egy Atya az, aki elűzi az ördögi szellemeket. Ő bölcs módon űzi el azokat. Elmagyarázták nektek, hogy űzzétek el az öt ördögi szellemet. Ugyanakkor, nem mindegyik ördögi szellem fut el. Néhányak különösen rendelkeznek azokkal az ördögi szellemekkel és mások kevésbé, de azok biztosan léteznek. Az Atya látja, amikor valaki egy ördögi szellemmel rendelkezik. A drishti adásának idején mindez ott folyik benne: Ez egy nagyon jó gyermek. Neki sok nagyon jó erénye van, de nem mond semmit és képtelen arra, hogy bárkinek is magyarázzon. Ez, olyan, mintha Maya leblokkolta volna a torkát. Ha az ő torka megnyílik, ő elkezd sokakat szolgálni. Mások szolgálatában önmagatokat is szolgáljátok. Ti nem végzitek el Shiv Baba szolgálatát. Shiv Baba maga eljött, hogy szolgáljon. Ő azt mondja, el kell űzni az ördögi szellemeket születésről-születésen át. Az Atya itt ül és magyaráz. Ti tudjátok, hogy egy fa fokozatosan növekszik. A levelek folyamatosan leesnek. Maya akadályokat teremt. Így, miközben itt ültök, a gondolataitok megváltoznak. Ez olyan, mint amikor a szannyasik kifejlesztik az utálatot. Ők teljesen eltűnnek, minden ok nélkül, anélkül, hogy bármit is mondanának. Mindenki kapcsolata az Atyával van. A gyerekek sorszám szerintiek. Ha ti elmondjátok az Atyának az igazságot, azokat a gyengeségeket el lehet távolítani, és egy magas státuszt igényelhettek. Az Atya tudja, hogy mivel ti arról nem beszéltek Babának, közületek néhányan nagy veszteséget halmoztok fel önmagatoknak. Nem számít, hogy mennyit magyaráztok nekik, ők továbbra is folytatják azt a munkát. Maya őket folyamatosan elkapja. Maya az aligátor, aki mindenkit beletesz a saját gyomrába. Ők csapdában maradnak a futóhomokban egészen a nyakukig. Az Atya olyan sokat magyaráz. Nincs szükség semmi másra. Egyszerűen mondjátok azt: Nektek két apátok van. Nektek van egy fizikai apátok is. Ti azzal rendelkeztek az aranykorban és a vaskorban is. Az nem úgy van, hogy ti megtaláljátok a parlokik Atyát az aranykorban. A parlokik Atya csak egyszer jön el. A parlokik Atya eljön, és a poklot mennyországgá változtatja. Őt olyan sokat imádják az odaadás ösvényén. Rá emlékeznek. Shivának sok temploma van. A gyerekek azt mondják, hogy nincs milyen szolgálatot végezni. Óh, valóban? Mindenhol vannak Shiva templomok. Elmehettek oda és megkérdezhetitek tőlük, miért imádjátok azt az egyet? Ő nem egy testi lény. Ki az az egy? Ők azt mondanák, a Legfelső Lélek. Ők ezt senki másról nem mondanák. Tehát, mondjátok el nekik, Ő a Legfelső Lélek, az Atya és Őt hívják Kudának és Allahnak is. Általában Őt a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek nevezik. Tudjátok, hogy mit fogtok Tőle kapni? Bharatban az emberek sokszor megemlítik Shiva nevét, és megünneplik Shiva születése fesztiválját is. Nagyon könnyű bárkinek magyarázni. Az Atya folyamatosan olyan sokat magyaráz nektek, különböző módon. Bárkihez elmehettek, de nektek nagy alázattal és higgadtsággal kell beszélnetek velük. A ti nevetek nagymértékben szétterjedt Bharatban. Ha csak egy keveset is mondotok, ők azonnal tudni fogják, hogy ti B.K.-k vagytok. Az emberek a falvakban is nagyon ártatlanok. Nagyon könnyű elmenni a templomokba és ott szolgálni: Gyertek, és elmondjuk nektek Shiv Baba életrajzát. Ti Shivát imádjátok, de mit kértek Tőle. Ti elmondhatjátok nekik a teljes életrajzát. A következő nap menjetek el Lakshmi és Narayan templomába. Rendelkeztek belső boldogsággal? Néhány gyermek el akar menni, és szolgálni akar a falvakban. Mindenki rendelkezik a saját megértésével. Az Atya azt mondja, először is, menjetek el Shiv Baba templomába, aztán menjetek el Lakshmi és Narayan templomába, és ott kérdezzétek meg az emberektől: Tudjátok, hogyan kapták meg az örökségüket? Gyertek és elmondjuk nektek az istenségek 84 születése történetét. Nektek fel kell ébresztenetek a falulakókat is. Elmehettek, és szeretettel magyarázhattok nekik: Te egy lélek vagy. A lélek az, ami beszél. Ennek a testnek vége lesz. Nekünk, lelkeknek most tisztává kell válnunk, és el kell mennünk az Atyához. Az Atya azt mondja, emlékezzetek rám. Így ők érezni fogják a húzást, ahogy ezt hallják. Minél lélek tudatosabbak vagytok, annál nagyobb lesz a húzás. Most még nincs ott az a teljes érdektelenség a test és az öreg világ iránt. Ti tudjátok, hogy le kell vedlenetek azt az öreg kosztümöt. Tehát, miért kellene ahhoz ragaszkodnotok. Miközben egy testtel rendelkeztek, nem szabad, hogy ahhoz bármilyen ragaszkodás legyen. Belülről csak ez az egy elfoglaltság legyen: Nekünk, lelkeknek most tisztává kell válnunk, és haza kell mennünk. Aztán ott van a vágy: Hogyan hagyhatnék el egy ilyen Babát? Én soha nem fogok újból egy ilyen Babát találni. Azzal, hogy ilyen gondolatokkal rendelkeztek, emlékezni fogtok az Atyára és az otthonotokra is. Mi most hazamegyünk. A 84 születés teljessé vált. Elvégezhetitek az üzletet a nap folyamán. Nektek otthon kell élnetek a családotokkal. Miközben ott éltek, maradjon ott az intellektusotokban, hogy mindez véget fog érni. Nekünk most haza kell térnünk. Az Atya elmondta: nektek biztosan otthon kell élnetek a családotokkal. Hova máshova mennétek? Elvégezhetitek az üzleteteket, de ezt őrizzétek meg az intellektusotokban: Mindez meg fog semmisülni. Először hazamegyünk, és aztán elmegyünk a boldogság földjére. Beszéljetek önmagatokhoz, amikor van időtök. Sok időtök van. Ti elvégezhetitek az üzleteteket 8 órán át, és pihenhettek 8 órát. Aztán, egy szívtől-szívig tartó párbeszédet folytathattok az Atyával 8 órán át, és szellemi szolgálatot is végezhettek. Amikor időtök van, menjetek el Shiv Baba és Lakshmi és Narayan templomaiba, és ott szolgáljatok. Sok templomot fogtok találni. Bárhova is menjetek, ott biztosan lesz egy Shiva templom. Számotokra, gyerekek a fő dolog az emlékezés zarándoklata. Ha ti nagyon jól emlékezésben maradtok, bármit megkaphattok, amit kértek. A természet a szolgálótokká fog válni. Az arcotok is olyan vonzó lesz, hogy nem lesz szükség arra, hogy bármit is kérjetek. Némelyik szannyasi is nagyon szilárd. Ők egyszerűen ilyen hittel ülnek: Én el fogok merülni a brahm elemben. Ők nagyon szilárdak maradnak abban a hitben. Ők oly módon rendelkeznek a testük elhagyása gyakorlatával. Ugyanakkor, azok az emberek a helytelen ösvényen vannak. Ők sok erőfeszítést tesznek azért, hogy elmerüljenek a brahm elemben. Az odaadás ösvényén olyan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy víziókat kapjanak. Még az életüket is feladják. A lélek nem lehet öngyilkos. A testnek van öngyilkossága. A lelkek minden időben léteznek. Elmennek, és egy új életet vesznek, vagyis egy másik testet vesznek. Nektek, gyerekeknek nagy érdeklődéssel kellene rendelkeznetek a szolgálat elvégzésében, hogy emlékezni tudjatok az Atyára. Itt is sok templom van. Ha teljesen jógában maradtok és így magyaráztok másoknak, ők nem fognak kérdezni. Azok nyila, akik jógában maradnak, el fogja érni a célt. Sok szolgálatot végezhettek, csak próbáljátok meg és lássátok. De először önmagatokba kell nézzetek. Ott van bennetek Maya bármilyen ördögi szelleme? Azok, akik rendelkeznek Maya ördögi szellemeivel, nem lehetnek sikeresek. Sok szolgálatot lehet végezni. Baba sehova nem tud elmenni, mert az Atya vele van. Hová vinném az Atyát ebben a szemétben? Kivel kellene beszélnie? Az Atya csak a gyermekeivel kíván beszélni. Tehát, nektek, gyerekeknek kell szolgálatot végeznetek. Arra emlékeznek, a fiú megmutatja az Atyát. Az Atya okossá tett titeket, gyerekeket. Vannak nagyon jó gyermekek, akik érdeklődéssel rendelkeznek a szolgálat elvégzésében. Azt mondják, hogy el akarnak menni, és szolgálatot akarnak végezni a falvakban. Baba azt mondja, megtehetitek. Egyszerűen vigyétek magatokkal az összetekert képeket. Nehéznek tűnik magyarázni másoknak képek nélkül. Napról-napra csak ezekkel a gondolatokkal rendelkeztek: Hogyan tudok segíteni, hogy megteremtsem mások életét? Hogyan tudom eltávolítani a gyengeségeket, amik ott vannak bennem, és hogyan fejlődhetek? Ti is rendelkeztek boldogsággal: Baba, ez a gyermek 8, vagy 9 hónapos. Sok ilyen gyermek felmerül. Ők gyorsan érdemessé válnak arra, hogy szolgáljanak. Mindenki azon gondolkozik, hogy felemelje a saját faluját és szolgálja a testvéreit, és a vele egyenlőket. A jótékonyság otthon kezdődik. A szolgálatért nagy érdeklődésre van szükség. Nektek nem szabad csak egy helyen letelepednetek. Továbbra is túrázzatok. Nagyon kis idő maradt hátra. Azok az emberek sok nagy hellyel rendelkeznek (ashramokkal). Egy lélek jön, és belép valakibe. Ők átadják a tanításokat, és dicsőítik a nevüket. Itt a korlátlan Atya az, aki ül és átadja nektek a tanításokat ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban tette. Ez a szellemi kalpafa növekedni fog. A lelkek sorszámszerint lejönnek a testetlen fáról. Shiv Baba egy hosszú rózsafüzére, és a nagy fa megteremtődik. Azzal, hogy emlékeztek mindezekre a dolgokra, csak az Atyára fogtok emlékezni és nagyon gyors lesz a fejlődés. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Legyen szívtől-szívig tartó párbeszéd az Atyával, minimum 8 órán át, és végezzetek szellemi szolgálatot, nagy higgadtsággal és alázattal. Annak érdekében, hogy sikeresek legyetek a szolgálatban, ne legyenek bennetek Maya ördögi szellemei.

2. Beszéljetek önmagatokhoz: Minden, amit látok, meg fog semmisülni. Elmegyünk az otthonunkba és aztán, elmegyünk a boldogság földjére.

Áldás:
Legyetek világszolgálók, akik elvetik a világban az isteni család szeretete magjait.

Ti, világot szolgáló gyermekek, elvetitek a világban az isteni család szeretete magjait. Függetlenül attól, hogy valaki egy ateista vagy egy teista, átadni mindenkinek az alokik szeretet, az isteni szeretet és az önzetlen szeretet tapasztalatát, a magok elvetése. Ezek a magok automatikusan növesztik az együttműködés fáit. Aztán, a megfelelő időben, azok gyümölcse, a könnyű jógivá válás látható lesz. Az csak úgy van, hogy néhány gyümölcs gyorsan felmerül, és némelyik a saját idejében.

Slogen:
Ismerni, felismerni és az Atya, a Szerencse Adományozója közvetlen gyermekévé válni, mindegyik közül a legnagyobb szerencse.