25.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, váljatok a tudás fülemüléivé és folyamatosan énekeljétek a tudást az egész nap folyamán és képesek lesztek megmutatni (kinyilvánítani) a fizikai és szellemi anyátokat és apátokat.

Kérdés:
Azt mondják: Őröljétek meg a saját alkotóelemeiteket és a mámorotok emelkedni fog. Mi ennek a jelentése?

Válasz:
Megőrölni a saját alkotóelemeiteket, azt jelenti, hogy nem engeditek, hogy az intellektusotok jógája ide-oda vándoroljon, de az egy Atyára emlékeztek. Ha csak az egy Atya marad az intellektusotokban, a mámorotok emelkedni tud. Ugyanakkor, a testtudatosság ebben sok kárt okoz. Amikor valaki akárcsak egy kicsit is beteg, ő elkeseredetté válik. Elkezdenek a barátaikra és rokonaikra emlékezni és ezért van az, hogy a mámoruk nem emelkedik. Ha ők jógában maradnának, a fájdalmuk csökkenne.

Ének:
Te az éjszakát alvással, a nappalt evéssel vesztegetted.

Om shanti.
Ezeket a dolgokat mind leírják a szentírásokban. Ezeket még el is magyarázzák egymásnak. A guruk sok típusú utasítást adnak. Sok nagyon jó hívő egy kis szobában ül a kezükkel egy kis anyagtáskában, amit gaumuknak neveznek, és forgatják a rózsafüzér gyöngyszemeit. Az egy divat, amit megtanítottak. Az Atya most azt mondja: Azokról mind mondjatok le. A léleknek emlékeznie kell az Atyjára. Ebben egy rózsafüzér gyöngyszemeinek a forgatása nem kérdéses. A legjobb ének az: Üdvözlet Shivának. Csak ebben az énekben van az, hogy azt mondják: Te vagy az Anya és az Atya. Egyedül Istent hívják az Atyának, a Teremtőnek. Mivel Őt hívják a Teremtőnek, mit teremt? Biztosan mindenki megérti, hogy Ő csak az új világot teremtené meg. Az emberek is azt éneklik: Te vagy az Anya és az Atya és mi vagyunk a gyermekeid. Tehát, először is Isten mindenki Atyja. Mivel ott van az Atya, az Anyára is szükség van. Ő nem tud anya nélkül teremteni. Azt csak úgy van, hogy az emberek nem tudják, hogy Ő hogyan teremt. Másodsorban, mi mindannyian testvérek és nővérek vagyunk. Tehát, nem lehet ott a bűn semmilyen látásmódja. Ott van az egy Anya és Atya. Tehát, ezeket a pontokat nagyon jól meg kell érteni és aztán el kell magyarázni. Harmadsorban, biztosan az Atya teremtette meg a világot. Mi voltunk a gyermekei és most újból azokká váltunk. Azt követően, hogy befejeztük a 84 születés ciklusát, most az Anyához és az Atyához tartozunk, akire az emberek emlékeznek az odaadás ösvényén. Az Anya és az Atya megteremti a világot. Mi a gyermekeivé válunk és így Neki biztosan sok boldogságot kell adnia nekünk. Senki nem tudja, hogy Isten az Anyává és az Atyává is válik. Ő a Tanár és a Satguru is. Mi, Brahma gyermekei testvérek és nővérek vagyunk egymás között. Minket Brahma kumaroknak, és kumariknak neveznek. Ő az Egy, aki minket is megteremt. Mi Raja jógát tanulunk az Anyától és az Atyától azért, hogy sok boldogságot kapjunk. Csak, amikor szomorúságban vagyunk, kaphatunk nagy boldogságot. Az nem úgy van, hogy Ő ide el fog jönni a jövőben is, amikor boldogok vagyunk, hogy átadja nekünk ezeket a tanításokat. Amikor szomorúságban vagyunk, van az, hogy megkapjuk a tanításokat, hogy elmenjünk a boldogságba. Az az Anya és Atya eljön és nekünk boldogságot ad. Ádám és Éva nagyon jól ismertek. Ők is biztosan Isten gyermekei. Tehát, akkor ki Isten? Gyermekek, tudjátok, hogy a tudás, amit az Atya átad, azokért van, minden vallásból. Az egész világ intellektusának jógája elszakadt attól az Atyától. Maya, a szellem nem engedi meg nektek, hogy összekössétek az intellektusotok jógáját. Helyette még jobban elszakítja az intellektus jógáját. Az Atya eljön és képessé tesz benneteket arra, hogy legyőzzétek a szellemet. Manapság sok ember van a világban okkult erőkkel. Ez a szellemek világa. A kéjvágy bűnének a szelleme arra késztet benneteket, hogy szomorúságot okozzatok egymásnak. A szellemek nem léteznek az aranykorban. Elmagyarázták, hogy egy szellemet említenek a Bibliában is. Ravan jelenti a szellemet. Ez a szellemek királysága. Az aranykorban, Ráma királyságában nincsenek szellemek. Ott nagy a boldogság. Az ének, üdvözlet Shivának, nagyon jó. Shiva az Anya és az Atya. Brahmát, Vishnut és Shankart nem lehet az Anyának és az Atyának nevezni. Shivát neveznék az Atyának. Ádám és Éva, vagyis Brahma és Saraswati itt vannak. A keresztények is az Atyához, Istenhez imádkoznak. Ez a Bharat az Anya és az Atya földje. Az Ő születése itt történik meg. Tehát, el kell magyaráznotok: Mivel emlékeztek az Anyára és az Atyára, mi testvérek és nővérek vagyunk. Ő megteremti a teremtést Prajapita Brahmán keresztül. Őt örökbe fogadja. Saraswatit is örökbe fogadták. Prajapita Brahma örökbe fogadott minket és így van az, hogy olyan sokan Brahma kumarokká és kumarikká váltak. Shiv Baba folyamatosan örökbe fogad minket. Csak Brahmán keresztül van az, hogy az új világ megteremtődik. Sok módszer van, amivel magyarázni lehet, de ti nem magyaráztok teljesen. Baba olyan sokszor elmondta nektek: Mindenhol játsszátok le az ’Üdvözlet Shivának’ éneket. Hogyan vagyunk az Anya és az Atya gyermekei? Az Atya itt ül és ezt elmagyarázza. Az új világ megteremtésre került Brahmán keresztül. Ez most a vaskor vége és mi újból megalapítjuk az aranykort. Ezt önmagatokba kell szívnotok az intellektussal. A tudás nagyon könnyű. Maya viharai nem engedik meg nektek, hogy tudásban és jógában maradjatok. Az intellektus elcsodálkozik. Nektek mindig el kellene magyaráznotok: Isten mindenki Teremtője, az Egy. Őt mindenki az Atyának szólítja, ugye? Az a testetlen Egy túl van születésen és halálon. Brahma, Vishnu és Shankar szubtilis kosztümökkel rendelkeznek. Itt van az, hogy az emberek 84 születést vesznek. Ők nem a szubtilis régióban veszik azokat. Ti tudjátok, hogy az Anya és az Atya gyermekei vagyunk. Most új gyermekek vagyunk. Az Atya fogadott minket örökbe. Mivel Ő Prajapita, az emberiség Atyja, így olyan sok ember lenne. Ő biztosan örökbe fogadta őket. Brahmát sok karral ábrázolják, de nem értik annak a jelentését. Az összes képmásnak és szentírásnak, amik felmerültek, a drámán kell alapulniuk. Ott volt Brahma nappala és aztán elkezdődött az imádat ösvénye. Az folytatódik. Csak az Atya jön el és tanítja nekünk ezt a Raja jógát. Ennek ott kellene maradnia az intellektusotokban. Azt mondják: Őröljétek meg a saját alkotóelemeiteket és a mámorotok emelkedni fog. Ugyanakkor, az intellektusotok jógájának össze kell kapcsolódnia az Atyával. Itt sokak intellektusának jógája vándorol. Ők csapdában maradnak az öreg világ barátaival és rokonaival vagy a test tudatosságban. Amikor akárcsak egy kicsit is beteggé válnak, nagymértékben elkeseredettek lesznek. Ó, de ha jógában maradnátok, a fájdalmatok csökkenne. Ha nincs jóga, akkor hogyan tudtok szabaddá válni a betegségtől, stb. Nektek azon kellene gondolkoznotok: Az anya és az atya, akik az első számú tiszta lelkekké válnak, azok, akik a leginkább lejöttek. Nekik keresztül kell menniük a karma nagyon sok elrendezésén. Ugyanakkor, mivel jógában maradnak, a betegségük folyamatosan eltávolításra kerül. Máskülönben nekik kellene megtapasztalniuk a karma maximális szenvedését. Ugyanakkor, a szomorúságuk eltávolításra kerül a jógaerőn keresztül és ők nagy boldogsággal rendelkeznek: Most megkapjuk Babától a mennyország nagy boldogságát. Sok gyermek nem tekinti önmagát léleknek. A nap folyamán csak a testükről gondolkodnak. Baba eljön és megtanítja nektek, hogyan énekeljétek a tudást. Tehát, nektek a tudás fülemüléivé kell válnotok. Kint nagyon jó fiatal nővérek vannak, akik folyamatosan csiripelik ezt a tudást. A kumarikon keresztül volt az, hogy átadták a tudást Bishampitamainak. A kis gyermekeket éberré és aktívvá kell tenni. A kis gyermekek megmutatják (kinyilvánítják) a fizikai apjukat és anyjukat és a szellemi Anyjukat és Atyjukat. Aztán mindkettőt, ezt a világot és azt a világot is dicsőítik. Tehát, a fizikai anyákat és apákat is fel kell emelni. Látni fogjátok, hogy a kis nővérek hogyan emelik fel a saját anyjukat és apjukat. A kumariknak tiszteletet adnak. Mindenki meghajol a kumarik előtt. A Shiv Shakti hadseregben mindannyian kumarik. Bár néhányan anyák, őket mégis kumariknak hívják. Nagyon jó kumarik fognak felmerülni. A fiatal nővérek azok, akik ezt megmutatják mindenkinek. Némelyik fiatal nővér nagyon jó, de némelyikben még mindig nagy a ragaszkodás. Ez a ragaszkodás nagyon rossz. Ez is egy ördögi szellem, ami elfordít titeket az Atyától. Maya, a szellem üzlete az, hogy elfordítson benneteket a Legfelső Atyától, a Legfelső Lélektől. Ez az ének, ’Üdvözlet Shivának’, mindegyik közül a legjobb dal. Ebben van az, hogy azt mondják: ’Te vagy az Anya és az Atya’. Általában egy pár formáját ábrázolják a Ráde és Krishna templomban. A Gitában nem említik Rádét Krishnával együtt. Krishna dicsérete különbözik: Az összes erénnyel teljes, 16 mennyei fok teljes… Shiva dicsérete más. Amikor az emberek ártit (az imádat egy formája egy fémtállal, amire egy lámpást helyeznek) mutatnak be Shivának, olyan sok dicséretet énekelnek, de egyáltalán nem értik azok jelentését. Ők belefáradtak abba, hogy imádatot végeznek az összes időkben. Ti tudjátok, hogy Mama, Baba és ti Brahminok voltatok azok, akik a legtöbb imádatot végeztétek. Ti most eljöttetek és Brahminokká váltatok. Ebben is ott van a sorszám szerintiség. Ott van a karma szenvedése is, amit el kell rendezni a jógán keresztül. Nektek meg kell törnötök a saját testtudatosságotokat. Emlékeznetek kell az Atyára és maradjatok nagy boldogságban. Mi sok boldogságot kapunk az Anyától és az Atyától. Ez a Brahma is azt mondja: Én egy örökséget kapok Babától. Baba kölcsön vette a szekeremet. Tehát, Baba különleges vendégszeretet ajánlana fel ennek a szekérnek. Korábban én is azt gondoltam: Én, a lélek táplálom ezt a szekeret. Ez is egy szekér. Most azt mondanák: Az az Egy az, aki táplálja ezt az egyet. Erről a szekérről gondoskodni kell. Azt követően, hogy a lord ráül a lóra, ő azt a kezével etetné (a lovat). Néha megdörzsölnék a hátukat. Azokról nagyon jól gondoskodnak, mert azokat meglovagolják. Baba meglovagolja ezt az egyet, és így Baba ne ajánlana fel neki különleges vendégszeretetet? Amikor Baba fürdik, azt gondolja: Én fürdök és meg kell fürdetnem Babát is, mert Ő kölcsön vette ezt a szekeret. Shiv Baba azt mondja: Én is megfürdök és táplálom a testedet. Én nem eszek, de táplálom a tested. Baba azt táplálja, de Ő maga nem eszik. Baba ezekkel a különböző gondolatokkal rendelkezik a fürdés idején és miközben körbe sétál. Ez valami a tapasztalataiból. Baba maga azt mondja: Én belépek ebbe az egybe a sok születésének a végén. Ez az egy nem ismeri a saját születéseit. Én ismerem azokat. Ti azt mondjátok, hogy Baba újból átadja nektek a tudást. Nektek igényelnetek kell a mennyországotok örökségét. Az aranykorban ott vannak a királyok és az alattvalók. Nektek erőfeszítést kell tennetek, hogy igényeljétek a teljes örökségeteket az Atyától. Ha most azt nem igénylitek, azt ki fogjátok hagyni minden ciklusban. Nem lesztek képesek arra, hogy egy ilyen magas státuszt igényeljetek. Ez egy üzlet születésről-születésre. Ezért nagyon kell követnetek a shrimatot. Ti minden ciklusban eszközökké váltok. Megkapjátok az örökségeteket minden ciklusban. Ez a tanulmány ciklusról-ciklusra szól. Nektek nagy figyelmet kell fordítanotok erre. Ti megőrizhetitek a célt hét napon át és aztán tanulmányozzátok a murlit otthon. Számotokra ezt nagyon könnyűvé teszik. A drámának ott kellene maradnia az intellektusotokban. Ezt hívják világegyetemnek, tehát, ha bárhová elmentek, menjetek akár Amerikába, igényelhetitek az örökségeteket az Atyától. Nektek egyszerűen ezt önmagatokba kell szívnotok egy héten át. Ti Isten gyermekei és így testvérek és nővérek vagytok. Ott van Prajapita Brahma és így minden gyermeke testvér és nővér. Amikor otthon éltek a családotokkal testvérként és nővérként, akkor biztosan tiszták maradnátok. Ez ilyen egyszerű. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastét mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy megvédjétek önmagatokat Mayától, a Szellemtől, maradjatok elfoglaltak a tudásban és a jógában. Mondjatok le a ragaszkodás ördögi szelleméről és mutassátok be az Atyát. Csiripeljétek a tudást.

2. Fordítsatok teljes figyelmet az Atyára és igényeljétek a teljes örökségeteket az Atyától. Semmilyen körülmények között nem szabadna kihagynotok ezt a lehetőséget minden ciklusban.

Áldás:
Legyetek önmagatok mesterei azáltal, hogy ruppá és basanttá váltok, vagyis, hogy gyanik és jógik vagytok az időnek megfelelően.

Azok, akik önmaguk mesterei, ruppá tudnak válni, amikor akarják és basanttá, amikor úgy akarják. Egy másodperc alatt meg tudják teremteni a két állapot bármelyikét. Az ne úgy legyen, hogy ruppá akartok válni, de helyette folyamatosan a tudás dolgaira emlékeztek. Tegyétek ki a végső pontot egy másodpercnél rövidebb idő alatt. Egy erőteljes fék működik, amikor alkalmazzák. Ehhez gyakoroljátok, hogy stabilizáljátok a tudatotokat és az intellektusotokat bármilyen állapotban és bármilyen időpontban, amikor akarjátok. Legyen ilyen irányító és uralkodó erő.

Slogen:
A béke hírnöke az, aki a béke ajándékát adja azoknak, akik viharokat hoznak.

Mateshwari édes, emelkedett verziói

Az emberek miért imádkoznak Istenhez és mit érnek el?

„Te vagy az Anya és Atya, és mi vagyunk a gyermekeid, és a kegyelmedből bőséges boldogsággal rendelkezünk.” Kinek éneklik ezt a dicséretet? Ezt biztosan Istennek éneklik, mert maga Isten eljött az Anya és Atya formájában és adott korlátlan boldogságot ennek a világnak. Biztosan Isten valamikor megteremtette a boldogság világát és ezért kiáltanak Hozzá az Anya és Atyaként. Ugyanakkor az emberek nem tudják, mi a boldogság. Amikor korlátlan boldogság volt ezen a földön, akkor béke is volt a földön, de többé nem létezik az a boldogság. Az emberekben biztosan ott van a boldogság utáni vágy. Ugyanakkor, néhányan aztán gazdagságot, néhányan gyermekeket kérnek, és néhányan még azt is kérek, hogy hűséges feleségek maradjanak, hogy soha ne váljanak özveggyé. A vágyuk csak a boldogságért van. Tehát, valamikor Isten biztosan teljesíteni fogja a vágyukat. Az aranykorban, amikor mennyország van a földön, akkor állandó a boldogság és az asszonyok soha nem válnak özveggyé. Tehát, az a vágy az aranykorban teljesül, amikor korlátlan a boldogság. Máskülönben ez most pokol. Ebben az időben az emberi lények csak szenvednek a szomorúságban. Achcha.