26.07.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     27.02.86     Om Shanti     Madhuban


A SZELLEMI HADSEREG, AMI MINDEN CIKLUSBAN GYŐZTES


Ti, mindannyian, akik a szellemi shakti hadsereg, a pandava hadsereg, a szellemi hadsereg részei vagytok, ugye állandóan a győzelem mámorával és hitével rendelkeztek? Amikor bármilyen más hadsereg harcba megy, számukra a győzelem nem garantált. Ők nem rendelkeznek azzal a hittel, hogy a győzelem garantált. Akárhogyan is, ti, a szellemi hadsereg, a shakti hadsereg mindig megőrzitek a hit mámorát, hogy ti nemcsak ebben az időben vagytok győztesek, de győztesek vagytok ciklusról-ciklusra. Az odaadás ösvényén meghallgattátok a saját győzelmetek történeteit az előző ciklusból. Még most is meghallgatjátok a pandavák győzelmének történeteit. Ti még mindig látjátok a saját győzelmetek képeit. Ennek ellenére az odaadásban ők erőszakosként ábrázoltak benneteket, ahelyett, hogy erőszakmentesként mutattak volna. Ők a szellemi hadsereget egy fizikai, hétköznapi hadseregként ábrázolták. Ti elégedettek vagytok, amikor most is meghallgatjátok a győzelmetek dicséretét a hívőitektől. Arra emlékeznek: azok győztesek, akik intellektusában szeretet van Isten iránt, míg azok, akik intellektusában nincs szeretet Isten iránt, a pusztulás felé mennek. Tehát, az előző ciklusotok emléke ilyen jól ismert. Mivel a győzelem garantált, ti győztesek vagytok, hittel az intellektusban. Ezért van az, hogy a rózsafüzért a győzelem rózsafüzérének is hívják. Tehát, ti mindkettővel rendelkeztek, hittel és mámorral. Ha bárki megkérdezne benneteket, ti hittel azt mondanátok, hogy a győzelem már teljessé vált. Még az álmaitokban sem lehet olyan gondolat, hogy vajon győztesek lesztek, vagy nem. Az már teljessé vált. Ti ismeritek az előző ciklust és a jövőt is. Trikaldarshikká váltok és azzal a mámorral beszéltek. Ugye mindannyian szilárdak vagytok ebben? Ha valaki megkérne benneteket arra, hogy gondolkozzatok el erről, mit mondanátok? Hogy ezt már sokszor láttátok. Ha az valami új lenne, akkor arról gondolkoznátok. Ez valami, ami sokszor megtörtént és ti egyszerűen csak megismétlitek. Tehát, ti ilyen tudásteljes és jógi lelkek vagytok, hittel az intellektusban, ugye?

Ez most az afrikai csoport fordulója. Valójában mindenki ebben az időben Madhuban egy lakója. Az állandó lakcímetek Madhuban, ugye? Azok a helyek csak a szolgálati helyeitek. A szolgálati hely az irodátok, de az otthonotok Madhuban. Ti elmentetek Afrikába, az Egyesült Királyságokba, stb., mind a négy irányba, a szolgálat érdekében. Még akkor is, ha megváltoztattátok a vallásotokat és országotokat, ti oda csak a szolgálatért mentetek. Melyik otthonra emlékeztek: Madhubanra, vagy a legfelső lakhelyre? Miközben a szolgálati helyeiteken szolgáltok, ti mindig csak Madhubanra és a murlira emlékeztek, ugye? Ti a szolgálat érdekében mentetek Afrikába, ugye? A szolgálat tett benneteket a tudás Gangeszeivé. Azzal, hogy megfürödtek a Tudás Gangeszének tudásában, mára olyan sokan tisztává váltak. Látva a gyerekeket, akik szolgálatot végeznek a különböző helyeken, BapDada azon csodálkozik, hogy a gyerekek hogyan mentek el ilyen helyekre a szolgálatért és maradnak ott félelem nélkül, nagy szeretettel. Afrikában az atmoszféra és az életmód különböző és ti mégis ott maradtok a szolgálatért. Ti továbbra is erőt kaptok a szolgálatból. Ti megkapjátok a szolgálat látható, gyakorlati gyümölcsét, és az az erő tesz benneteket félelemmentessé. Ti ugye soha nem féltek? Az első hivatalos meghívó Afrikából jött. Mivel ti egy meghívót kaptatok a külföldi szolgálatért, ti a többi ilyen országot is elértétek. A szolgálat alapja meghívással kezdődött Afrikában. Ott a gyerekek megmutatták a lelkesedés és buzgalom gyakorlati látható gyümölcsét a szolgálatért. A hitel az egy eszköz lélekhez megy, aki képes volt arra, hogy felmerítse a rejtett ékszereket. Mostanra olyan nagy lett a kiterjedés. Az az eszköz lélek elrejtőzött, és ti megnyilvánultatok. Egy meghívással ti elől igényeltetek egy számot. Tehát, BapDada azokat Afrikából azoknak nevezi, akik köszönetet kapnak. Ez a köszönet megkapásának helye, mert ott az atmoszféra tisztátalan. A fejlődés egy tisztátalan atmoszférában történik. Ezért BapDada köszönetet mond.

Mindkettő, a shakti hadsereg és a pandava hadsereg is erőteljes. A többség indiai. Akárhogyan is, ti messze kerültetek Indiától, és így bár távol vagytok, de nem engedhetitek el a jogaitokat. Ti ott megkaptátok az Atya bemutatását. Ti az Atyáévá váltatok. Ez Nairobiban nem igényelt semmilyen erőfeszítést. Azok, akik elváltak, könnyedén visszatértek és ez a gujaratiak különleges szanszkarája. Az ő rendszerük az, hogy ők, mindannyian együtt mutatják be a különleges táncot. Ők azt nem egyedül teszik. Függetlenül attól, hogy valaki fizikailag kicsi, vagy nagy, mindenki biztosan együtt mutatja be ezt a különleges garba táncot. Ez a gyülekezet jele. A szolgálatban is látható volt, hogy a gujaratiak csoportokban mennek. Amikor valaki eljön, akkor az biztosan 10 másikat is elhoz. Ők a gyülekezet ilyen jó rendszerével rendelkeznek. Ezért gyors a kiterjedés. A szolgálatban kiterjedés és fejlődés van. Átadni a béke erejét ilyen helyeknek, félelem helyett boldogságot adni, emelkedett szolgálat. Ilyen helyeken erre van szükség. Ti világjótevők vagytok, és így a szolgálatnak mindenhol fejlődnie kell a világban és ezért nektek eszközökké kell válnotok. Ha bármilyen sarok kimarad, akkor a panasz el fog érni benneteket. Ez jó. A gyerekek, akik bátorsággal rendelkeznek, segítséget kapnak az Atyától. Kezek is felmerülnek azért, hogy elvégezzék a szolgálatot. Ez is együttműködés. Ti, magatok felébredtetek és ez nagyon jó, de eszközökké is váltatok, hogy felébresszetek másokat, és ez dupla haszon. Általában a kezek is onnan vannak. Ez egy jó különlegesség. A külföldi szolgálatban a többség onnan merül fel, és azután ott a szolgálatért eszközökké válnak. A külföldi földek nem adtak kezeket Bharatnak. Bharat adott kezeket a külföldi földeknek. Bharat nagyon nagy is. Különböző zónák vannak. Bharat az, amit mennyországgá kell tenni. A külföldi földek piknik helyekké fognak válni. Tehát, ti, mindannyian örökké készek vagytok, ugye? Ha ma valakit elküldenének valahova máshova, ti ugye örökké készek lennétek? Ti megőrzitek a bátorságot. Ti segítséget is kaptok. Nektek biztosan örökké késznek kell maradnotok. Azután, amikor egy ilyen időszak jön, egy utasítást kell kiadni. Az Atyától egy utasítás lesz. Ő nem fogja elmondani a dátumot, hogy azt mikor fogja megtenni. Ha Neki át kellene adnia a dátumot, akkor mindenki átmenne, és első számúvá válna. Itt hirtelen ott lesz a dátum egy kérdése. Ti ugye örökké készek vagytok? Ha Baba elmondaná nektek, hogy csak maradjatok ott, emlékeznétek a gyerekeitekre, otthonaitokra, stb.? Ott, ott vannak a boldogság és kényelem lehetőségei, de a mennyországot itt fogják megteremteni. Tehát, állandóan örökké késznek maradni, a Brahmin élet különlegessége. Engedjétek, hogy az intellektusotok vonala tiszta maradjon. Az Atya átadta a helyeket a szolgálat érdekében. Tehát, ti eszközökként elmerültté váltatok a szolgálatban. Azután, amikor megkapjátok az Atya jelzését, nem lesz szükség arra, hogy bármiről is gondolkozzatok. Ti jó szolgálatot végeztek az utasításoknak megfelelően. Ezért van az, hogy az Atyával szeretők és elszakadottak vagytok. Afrikában jó kiterjedés történt. A V.I.P.-k jó szolgálata is megtörténik. A kormánnyal is jó a kapcsolat. Ott van a különlegesség, hogy a kapcsolat a lelkekkel az összes területről biztosan ezt, vagy azt közel fogja hozni valamikor. Ők ma ismerősök és holnap kapcsolatba kerülnek veletek. Nektek továbbra is fel kell ébresztenetek őket. Máskülönben egy kicsit kinyitják a szemüket, és azután visszamennek aludni. Ők kumbhakarnák. Amikor ott van az alvás mámora, akkor bármit megesztek, vagy megisztok, azután elfelejtitek. A kumbhakarna is ilyen. Ők azt mondják: igen, majd újból eljövök, én azt meg fogom tenni... Azután, amikor később megkérdezitek őket, azt mondják, hogy nem emlékeznek semmire. Ezért újból és újból fel kell ébreszteni őket. A gujaratiak jó számot igényeltek az Atyához való tartozásban és abban, hogy önmagukat elfoglalják a szolgálatban a testükkel, a tudatukkal és vagyonukkal. Ők könnyedén együttműködőkké válnak. Az is egy szerencse. A gujaratiak száma jó. Elnyerni az Atyához tartozni lottószelvényét nem egy kis dolog.

Minden helyen vannak ékszerek, akik elváltak az Atyától. Ahova beteszitek a lábatokat, ez, vagy az felmerül. Amikor a szolgálatban előre haladtok szeretettel, miközben gondtalanok és félelemmentesek maradtok, ti biztosan több milliószoros segítséget kaptok. A hivatalos rész ott kezdődik. Tehát, legalább az felhalmozódott a szolgálatban. A felhalmozásnak az a számlája biztosan húzni fogja őket a megfelelő időben. Tehát, ti, mindannyian első számú erőfeszítést tevők vagytok, akik gratulációkat kapnak. Első szám a kapcsolat teljesítésében. Első szám a szolgálat bizonyítékának bemutatásában. Nektek mindenben első számúnak kell lennetek. Csak akkor fogtok gratulációkat kapni. Azután továbbra is gratulációkat fogtok kapni gratulációk után. Látva mindenki bátorságát, BapDada örül. Ti eszközökké váltatok arra, hogy sok léleknek átadjátok az Atya támogatását. Nagyon jó teljes családok vannak. Baba egy családot egy virágcsokornak hív. Ez is egy jó különlegesség. Valójában mindegyik a Brahminok helye. Bárki, aki elmegy Nairobiba, vagy máshova, azt mondaná: ez a mi centrumunk. Ez Baba centruma. Ez a mi családunk. Ezért ti ilyen szerencsések vagytok. BapDada örül, hogy minden ékszert lát. Nem számít, hogy milyen helyhez tartoztok, ti az Atyához tartoztok, és az Atya a gyerekekhez tartozik. Ezért van az, hogy mélyen szeretik a Brahmin lelkeket. Ők különlegesek. Mindannyitok jobban szeretett, mint a másik. Achcha.

Szolgáljatok mindenkit a szellemi személyiségetekkel (avyakt murlikból kiválasztott emelkedett verziók)
Az egész ciklusban senkinek nincs olyan szellemi személyisége, mint nektek, Brahminoknak. Ez azért van, mert az Egyetlen, aki megteremti személyiségeteket, a Magasak közt Legmagasabb, Maga a Legfelső Lélek. A legnagyobb személyiségetek mindegyik közül a teljes tisztaság a gondolataitokban és az álmaitokban. Ezzel a tisztasággal együtt, a személyiségetek rendelkezik szellemiséggel az arcotokon és a tevékenységeitekben. Amikor a személyiségetek állandóan stabil ebben a tisztaságban, képessé váltok mindenki szolgálatára. A szellemi személyiség ragyogása vagy a boldogságotok pillantása minden elkeseredett vagy békétlen lelket boldoggá tesz. Ők képesek lesznek túlmenni pusztán a pillantásotokkal. Az idő közelsége szerint most itt az idő, hogy másokat szolgáljatok azzal, hogy túlviszitek őket egy pillantással. Boldoggá és elégedetté fognak válni egyetlenegy pillantással tőletek, mert a szívük minden vágya teljesül.

Brahma atya arcának és karakterének a személyisége mindannyitokat vonzott. Ugyanígy kövessétek az atyát. Engedjétek, hogy az összes elérésetek listája felmerüljön az intellektusotokban, és a személyiségetek boldogsága látható lesz az arcotokon és a viselkedésetekben. Ez a személyiség fog vonzani mindenkit. Annak érdekében, hogy a szellemi személyiségeteken keresztül szolgáljatok, mindig tartsátok a hangulatotokat óvatosan és vidáman. Nem számít, mi történt, a hangulatotoknak vidámnak kell maradnia. Nem számít, a probléma milyen, nektek meg kell találnotok annak a megoldását. Folyamatosan tartsátok meg a boldogság és az elégedettség személyiségét. Nagyon jó tapasztalataitok lesznek azzal, hogy elégedettek maradtok. Mindenki szeret a boldog és elégedett lelkek társaságában lenni; szeretnek velük ülni és beszélgetni. Tehát, legyen az a célotok, hogy boldogok és elégedettek maradjatok, és ne legyen több kérdés.

Külsőleg, ti, gyermekek hétköznapi személyiségnek látszotok (a pozíciózok tekintetében), de belül a legnagyobb szellemi személyiséggel rendelkeztek. A tisztaságotok személyisége látható az arcotokon és a viselkedésetekben. Amilyen mértékben tiszták vagytok, mások nemcsak látják a személyiségeteket, de azt meg is tapasztalják, és így a tisztaságotok személyisége szolgál mindenkit. A legnagyobb személyiségek szemét soha semmi nem vonzza, mert ezek a személyiségek teljesen tele vannak minden eléréssel. Mivel az összes elérésük kincsestára folyamatosan túlcsorduló, a tudatuk soha nem tapasztalja meg semmi hiányát, de mindig boldogok és elégedettek. Csak az ilyen elégedett lelkek tudnak másokat is elégedetté tenni.

Attól függően, hogy mekkora tisztasággal rendelkeztek, ugyanolyan mértékben rendelkeztek a brahmin élet személyiségével. Ha kevesebb a tisztaság, akkor a személyiség is kevesebb. A tisztaságnak ez a személyisége a szolgálatot könnyedén sikeressé teszi. Ha azonban jelen van bármelyik bűn legkisebb nyoma, akkor azok társai feltétlenül csatlakoznak. Ahogyan a tisztaság mélyen összekapcsolódik a békével és a boldogsággal, úgy a tisztátalanság is mélyen összekapcsolódik mind az öt bűnnel. Ha a bűn még legcsekélyebb nyoma sem marad bennetek, akkor mondanák azt rátok, hogy tisztaságotok személyiségével szolgáltok másokat.

Manapság a külvilágban a személyiség két típusa létezik: a fizikai személyiség és bizonyos pozíciók személyisége. A brahmin életben azonban a brahmin lelkek, akik elégedettsége nagysága látható az arcukon és a megjelenésükben, kinyilvánítják az emelkedett státuszuk és elégedettségük személyiségét. A tapaswik, akik elégedettsége szellemi személyisége látható a viselkedésükben, az arcukon, és a szemeikben, belül állandóan boldogok. Mivel a tudatuk és a szívük folyamatosan nyugodt, ők a boldogság állapotában maradnak, és soha nem lesznek nyugtalanok. Képessé tesznek másokat is arra, hogy megtapasztalják a királyiságot és a szellemi személyiséget minden szavukkal, cselekedetükkel, pillantásukkal és hozzáállásukkal.

A világ legfontosabb személyiségei különleges és nagy lelkek. A tisztaságotok személyiségének különlegessége, hogy minden cselekedetetek nagysággal van feltöltve. Ti lelkek, ezzel a szellemi személyiséggel, nem vesztegetitek el az energiátokat, az időtöket vagy a gondolataitokat, hanem mindent érdemes módon használtok. Ti lelkek, ilyen személyiséggel, soha nem engedik, hogy triviális dolgok foglalják le a tudatotokat vagy az intellektusotokat. Nektek, különleges lelkeknek, a tisztaság különleges személyiségével, a drishtije, a hozzáállása és szavai mindig különösen szellemi és nem hétköznapi. Még miközben hétköznapi feladatokat hajtotok végre, engeditek, hogy mások megtapasztalják egy erőteljes karma-jógi állapotát. Függetlenül attól, hogy Brahma atya zöldségeket vágott, vagy játszott a gyerekekkel, láttátok, hogy a személyisége folyamatosan vonzó volt. Ezért kövessétek az atyát.

A brahmin élet személyisége a boldogság. Tapasztaljátok meg ezt a személyiséget, és tegyetek másokat is képessé arra, hogy ezt megtapasztalják. Maradjatok teljesen tele jókívánságokkal és legyenek jó kívánságaitok mindenki iránt, és szolgáljátok őket a szeretetteljes együttműködésetekkel. Csak az ilyen jót kívánó lelkek képesek folyamatosan megőrizni a boldogság személyiségét, és különleges személyiségekké válnak a világ előtt. Manapság csak a különleges személyiségek válnak híressé, ami azt jelenti, hogy a nevüket dicsőítik, míg ti, különleges, szellemi személyiségek nem csak híresek vagytok; nem csak híresek vagy dicséretre méltók vagytok, de imádatra méltóvá is váltok. Nem számít, mennyire híresek a mai nagy személyiségek a tudomány, a kormányzat vagy a vallás területén, ők nem válnak imádatra méltóvá 63 születésre, mint amilyenek, ti lelkek vagytok a szellemi személyiségetekkel.

Áldás:
Állandóan maradjatok teljesek azzal, hogy egy emelkedett állapot ülésén maradtok ülve, az összekapcsolt formátok tudatoságával.

Az átmeneti korban, amikor Shiva és a Shaktik összekapcsolt formájának a tudatosságában maradtok, minden lehetetlen feladat lehetővé válik számotokra. Ez a legemelkedettebb forma. Azzal, hogy stabilak maradtok ebben a formában, megkapjátok a teljesnek lenni áldást. BapDada mindig minden gyermeknek átadja egy állapot ülését, ami boldogságot ad. Maradjatok állandóan ezen az ülésen, és folyamatosan az érzékfeletti öröm hintáiban fogtok hintázni. Egyszerűen fejezzétek be a felejtés szanszkaráját.

Slogen:
Az erőteljes hozzáállásotokkal tegyétek a lelkeket méltóvá és jógikká.