27.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, legyetek önmagatokkal kegyelemteljesek és folyamatosan kövessétek a shrimatot, amit az Atya átad nektek. Az Atya shrimatja az, gyerekek, ne vesztegessétek el az időtöket. Hajtsatok végre igaz tetteket.

Kérdés:
A szerencsés gyermekek milyen fő dharnával rendelkeznek?

Válasz:
A szerencsés gyermekek felébrednek kora reggel, és nagy szeretettel emlékeznek az Atyára. Ők egy édes párbeszédet folytatnak Babával. Ők soha nem kegyelem nélküliek önmagukkal. Erőfeszítést tesznek azért, hogy kitüntetéssel menjenek át, és önmagukat érdemessé teszik arra, hogy egy királyságot igényeljenek.

Om shanti.
Ti, gyerekek az Atya előtt ültök. Megértitek, hogy Ő a ti korlátlan Atyátok és átadja nektek a shrimatot a korlátlan boldogságért. Azt éneklik Róla, hogy a Kegyelemteljes Egy és a Felszabadító. Az emberek sok dicséretet énekelnek Róla. Az Atya azt mondja, ez nem csak a dicséret kérdése. Egy apa kötelessége az, hogy útmutatást adjon a gyermekeinek. A korlátlan Atya is átadja az irányítást. Az Atya a Magasak közt Legmagasabb. Ezért, az útmutatás, amit átad, a magasak közt legmagasabb. A lelkek azok, akik megkapják az irányítást. A lelkek azok, akik jó és rossz tetteket hajtanak végre. Ebben az időben a világon mindenki Ravantól kapja az utasításokat. Gyerekek, most Rámától, Istentől kapjátok az utasításokat. Azzal, hogy Ravan utasításait követtétek, kegyelem nélkülivé váltatok, és helytelen tetteket hajtottatok végre. Az Atya átadja nektek az utasításokat: Hajtsatok végre jó és igazságos tetteket. A legjobb cselekedet, kegyelemmel rendelkezni önmagatok iránt. Ti, lelkek tudjátok, hogy amikor szatopradhanok voltatok, boldogok voltatok, és amikor megkaptátok az utasításokat Ravantól, tamopradhanná váltatok. Az Atya most átadja nektek ezeket az utasításokat: Először is, maradjatok az Atya emlékezésében. Másodsorban legyetek önmagatokkal kegyelemteljesek. Az Atya nem rendelkezik kegyelemmel irántatok. Ő egyszerűen átadja nektek a shrimatot, hogy mit kell tennetek. Legyetek önmagatokkal kegyelemesek. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek és emlékezzetek a Tisztító Atyára és tisztává fogtok válni. Az Atya tanácsot ad nektek, hogy hogyan tudtok tisztává válni. Az Atya tisztává teszi a tisztátalanokat. Ő átadja nektek a shrimatot. Ha nem követitek az utasításait, akkor kegyelem nélküliek vagytok önmagatokkal. Az Atya átadja nektek ezt a shrimatot. Gyerekek, ne vesztegessétek el az időtöket. Tegyétek a leckét szilárddá, hogy lelkek vagytok. Továbbra is folytassátok az üzleteteket a saját megélhetésetekért. Ugyanakkor, nektek módszereket kell találnotok arra, hogy erre időt szánjatok. Miközben elvégzitek a munkátokat, az intellektusotoknak az Atya felé kellene irányulnia, ugyanúgy ahogy egy szerető és egy szeretett tovább folytatja a munkáját. Mindkettő szerelemben van egymással. Ez itt nem így van. Ti az odaadás ösvényén is emlékeztetek Rá. Néhányan megkérdezik, hogyan tudunk Rá emlékezni? Milyen formában kellene a lélekre és a Legfelső Lélekre emlékeznünk? Mert az odaadás ösvényén arra emlékeznek, hogy a Legfelső Lélek túl van néven és formán. Ugyanakkor, ez nem így van. Azt mondják, hogy a lélek olyan, mint egy csillag a homlok közepén. Abban az esetben miért kérdezik meg, hogy mi egy lélek. Egy lelket nem lehet látni, de meg lehet érteni. Egy lelket meg lehet érteni és a Legfelső Lelket is meg lehet érteni. Az egy nagyon szubtilis dolog. Az még egy szentjánosbogárnál is szubtilisabb. Még azt sem tudjátok, hogy mikor hagyja el a testet. Ott van egy lélek. Valakinek arról víziója van. Mi van akkor, ha valakinek van egy víziója egy lélekről? Az olyan szubtilis, mint egy csillag. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek, és emlékezzetek AZ Atyára. Ugyanúgy, ahogy ott vannak a lelkek, a Legfelső Lélek is egy lélek. Ugyanakkor Istent hívják a Legfelső Léleknek. Ő nem lép be a születés és halál ciklusába. Arra a lélekre azt mondják, hogy a Legfelső, mert túl van születésen és halálon. Ugyanakkor, minden léleknek tisztává kell válnia, és aztán hazatérnek a felszabadulás földjére. Az is sorszám szerinti, annak megfelelően, hogy ki rendelkezik a hős és hősnő szerepeivel. A lelkek mind sorszám szerintiek. Egy játékban némelyik színész nagy bevételt keres, míg mások alacsony fizetést kapnak. Lakshmira és Narayanra azt mondják, hogy minden emberi lélek közül a legmagasabbak. Bár mindenki tisztává válik, mindenki egy sorszám szerinti szerepet játszik. Néhányan nagy királyokká, néhányan szolgákká és néhányan alattvalókká válnak. Ti színészek vagytok. Tudjátok, hogy azok az istenségek mind sorszám szerintiek. Ha jól tesztek erőfeszítést, és emelkedett lelkekké váltok, egy magas státuszt fogtok igényelni. Ti most emlékeztek arra, hogyan vettetek 84 születést. Nektek most el kell mennetek az Atyához. Ti, gyerekek rendelkeztek ezzel a boldogsággal, és ezzel a mámorral is. Ti mindannyian azt mondjátok, hogy Narayanná fogtok válni egy hétköznapi emberből, hogy ti a világ mesterei lesztek. Abban az esetben nektek erőfeszítést kell tennetek annak megfelelően. A státusz, amit megkaptok, sorszám szerinti, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Mindenki kapott egy szerepet, sorszám szerint. Ez a dráma előre elrendelt. Az Atya most átadja nektek az emelkedett utasításokat. Nem számít hogyan, nektek emlékeznetek kell az Atyára, hogy a bűneitek megsemmisüljenek és tamopradhanból szatopradhanná váljatok. Ott van a bűn hatalmas terhe a fejeteken. Azokat a bűnöket itt kell eltávolítanotok, bármilyen módon lehetséges. Csak akkor fog a lélek tisztává válni. A lélek az, ami tamopradhanná vált. Ezért, a lélek az, aminek szatopradhanná kell válnia. Ebben az időben Bharat a leggazdagabb. Ez a játék Bharaton alapszik. Mások egyszerűen eljönnek, hogy megalapítsanak egy vallást. A végén mindenki tamopradhanná válik azzal, hogy újjászületik. Ti a mennyország mestereivé váltok. Tudjátok, hogy Bharat egy nagyon emelkedett föld volt. Az most olyan szegény. Mindenki segíti a szegényeket. Bharat most folyamatosan mindenért koldul. Korábban olyan sok gabonát exportáltak ebből az országból. Most, hogy szegénnyé vált, az megkapja a viszontszolgálatot. Bármit vittek el, azt most visszaadják kölcsönként. A nevek, Krishna és a keresztények, hasonlóan hangzanak. A keresztények elfoglalták Bharatot. Most a drámának megfelelően ők egymás között fognak harcolni és ti, gyermekek megkapjátok a vajat. Az nem úgy van, hogy Krishna szájában vaj volt. Azt csak leírták a szentírásokban. Az egész világ Krishna kezébe kerül. Ti az egész világ mestereivé váltok. Ti gyerekek tudjátok, hogy a világ mestereivé váltok. Ezért nektek olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Minden lépésnél több millióval rendelkeztek. Az nem csak Lakshmi és Narayan királysága volt. Ott volt az ő dinasztiájuk is, ugye? A király, a királynő és az alattvalók, mind több millióval rendelkeznek a lábuknál. Ott megszámlálhatatlan volt a gazdagság. Ott senki nem követett el bűnt a pénzért. Ott gazdagság volt. Ott van egy játék Aladin csodalámpájáról. Allah az egy, aki megalapítja az első vallást, az istenségek vallását. Ő átadja az életben való felszabadulást egy másodperc alatt. Egy másodperc alatt kapnak egy víziót. Korlátlan kincset ábrázoltak. Mira a vízióiban Krishnával táncolt. Az az odaadás ösvénye volt. Itt semmi nincs az odaadás ösvényéről. Elmentek a paradicsomba, gyakorlati módon és uralni fogjátok a királyságot a szerencséteknek megfelelően. Az odaadás ösvényén csak víziók vannak. Ebben az időben van az, hogy ti rendelkeztek a célotok és tárgyatok víziójával. Tudjátok, hogy ez az, amivé válnotok kell. Mivel ti gyerekek ezt elfelejtitek, nektek jelvényeket adnak. Ti most a korlátlan Atya gyermekeivé váltatok. Nektek olyan nagy boldogságot kellene tapasztalnotok. Ezt ismételten tegyétek szilárddá. Ugyanakkor az a boldogság elrepül az ellenállás miatt Mayától. Továbbra is emlékezzetek az Atyára, és arra, hogy Baba hogyan tesz benneteket a világ mestereivé, és a mámorotok emelkedni fog. Ugyanakkor, Maya felejtésre késztet benneteket. Aztán, ilyen vagy olyan bűnöket követtek el. Ti, gyerekek emlékeztek arra, hogy 84 születést vettetek. Senki más nem vesz 84 születést. Nektek meg kell értenetek, hogy amilyen mértékben emlékeztek az Atyára, annak megfelelően egy magas státuszt fogtok igényelni. Ugyanakkor, másokat is egyenlővé kell tennetek önmagatokkal és alattvalókat is kell teremtenetek. A jótékonyság otthon kezdődik. Amikor az emberek egy zarándoklatra mennek, ők maguktól elindulnak, aztán megkérik a barátaikat és rokonaikat, hogy jöjjenek velük. Nektek is szeretettel kellene magyaráznotok mindenkinek. Nem mindenki fogja megérteni. Ugyanabban az otthonban az apa megértené, és a gyermek nem. Nem számít, némelyik szülő mennyit mondja a gyermekének, hogy ne ragaszkodjanak az öreg világhoz a szívükkel, azok a gyermekek nem hallgatnak rájuk. Olyan sok elkeseredést okoznak. Azok, akik facsemeték és idetartoznak, eljönnek és megértik. Nézzétek meg, hogy ez a vallás hogyan alakul meg. Más vallásalapítók nem formálnak egy facsemetét. Ők onnan fentről jönnek el. A követőik is folyamatosan lefelé követik őket. Az az Egy véghezviszi a megalapítást, aztán mindenkit megtisztít és hazaviszi őket. Ezért hívják Őt a Satgurunak és a Felszabadítónak. Csak egy igaz guru van. Emberi lények soha nem adhatnak megváltást. Csak egy Megváltás Adományozója van mindenki számára. Őt hívják a Satgurunak. Ő Bharatot az igazság földjévé teszi. Ravan aztán azt a hamisság földjévé teszi. Ők hazugságokat mondanak az Atyával, és az istenségekkel kapcsolatban. Ezért az Atya azt mondja, ne halljatok ördögit. Ezt a világot most bordélyháznak hívják. Az aranykort hívják Shiva templomának (Shivalaja). Az emberi lények semmit nem értenek. Ők egyszerűen folyamatosan a saját utasításaikat követik. Olyan sok harc és vitatkozás történik. Egy fiúgyermek nem hezitálna abban, hogy megüsse az anyját. Egy férj nem hezitálna abban, hogy megüsse a feleségét. Ők folyamatosan megölik egymást. Amikor egy fiúgyermek látja, hogy az apjának nagy a gazdagsága, és nem adja át neki, ő nem hezitálna, hogy megölje őt. Ez a világ ilyen piszkos. Mivé váltok? A ti célotok és tárgyatok ott van előttetek. Egyszerűen csak azt mondtátok, ó Tisztító, jöjj el és tisztíts meg minket. Ti azt nem mondtátok, gyere és tegyél minket a világ mestereivé. Isten, az Atya megalapítja a mennyországot. Tehát, miért nem vagyunk a mennyországban? Ravan benneteket a pokol lakóivá tett. Mivel a ciklus időtartamáról azt mondták, hogy több százezer év, mindenki felejtett. Az Atya azt mondja, ti voltatok a mennyország mesterei. Azzal, hogy körbe mentetek a cikluson, mostanra a pokol mestereivé váltatok. Most az Atya újból a mennyország mestereivé tesz titeket. Ő azt mondja, édes lelkek, gyerekek, emlékezzetek az Atyára és tamopradhanból szatopradhanná fogtok válni. Fél cikluson át tartott, hogy tamopradhanná váljatok. Azt is lehet mondani, hogy az egész ciklus során, mert a fokaitok fokozatosan csökkentek a kezdetektől. Mostanra semmilyen fok nem maradt. Ők (hívők) azt mondják, én erény nélküli vagyok. Nekem nincsenek erényeim. Ennek a jelentése olyan világos. Ott van egy szervezet is, amit Nirgun Balaknak hívnak – gyerekek erény nélkül. Máskülönben a gyerekekre, akik nincsenek tudatában a bűnöknek, azt mondják, hogy ők még a nagy lelkeknél is emelkedettebbek. A nagy lelkek tudatában vannak a bűnnek. Ezért még helytelen szavakat is mondanak. Maya mindenkit teljesen igaztalanná tett. Ők a Gitát tanulmányozzák. Még azt is idézik: Isten beszél: A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Az szomorúságot okoz az elejétől a középen át a végéig. Az emberek mégis olyan sok akadályt teremtenek abban, hogy tisztává váljatok. Ők olyan felindulttá válnak, amikor a gyermekük nem házasodik meg. Az Atya azt mondja, nektek, gyerekeknek követnetek kell a shrimatot. Azok, akik nem fognak virágokká válni, nem fognak meghallgatni benneteket, nem számít, mennyit magyaráztok nekik. Néha, amikor a gyerekek azt mondják, hogy nem fognak megházasodni, a szüleik olyan erőszakossá válnak. Az Atya azt mondja, amikor megteremtem a tudásnak ezt az áldozati tüzét, olyan sok akadályt teremtenek. Ők még három láb földet sem adnak nektek. Egyszerűen emlékezzetek az Atyára az utasításainak megfelelően, és váljatok tisztává. Ti nem rendelkeztek semmilyen más nehézséggel. Egyszerűen tekintsétek önmagatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára. Ugyanúgy, ahogy ti, lelkek mindannyian inkarnálódtatok a saját testetekben, az Atya is inkarnálódott ebben a testben. Hogyan inkarnálódhatnék egy krokodilban vagy egy halban, stb. Őt olyan sokat inzultálják. Azt mondják, hogy Isten ott van minden részecskében. Az Atya azt mondja, engem és az istenségeket is rágalmazzák. Nekem el kell jönnöm. Eljövök, és újból átadom nektek, gyerekeknek az örökségeteket. Én átadom nektek az örökségeteket, és Ravan elátkoz benneteket. Ez egy játék. Amikor valaki nem követi a shrimatot, megérthető, hogy az ő szerencséje nem olyan emelkedett. Azok, akik rendelkeznek ezzel a szerencsével, fel fognak ébredni kora reggel, és emlékezni fognak Babára és Babával fognak beszélni. Amikor ti magatokat egy léleknek tekintitek, és emlékeztek az Atyára, a bűneitek megsemmisülnek. A boldogságotok csillaga emelkedni fog. Azok, akik kitüntetéssel mennek át, érdemesek lesznek arra, hogy igényeljék a királyságot. Nem csak Lakshmi és Narayan azok, akik uralták a királyságot. Ott van egy dinasztia. Az Atya azt mondja, a ti intellektusotok mostanra olyan tisztává vált. Ezt hívják Isten társaságának (szatszang). Ebben az időben az Atya átadja nektek az igaz tudást és az igazság földjének a mestereivé tesz benneteket. Csak a ciklus átmeneti korában van az, hogy megkapjátok az igazság társaságát. Az aranykorban nincs semmilyen típusú szatszang. Ti vagytok a szellemi megváltó hadsereg. Ti keresztülviszitek a világ csónakját. Az Atya az, aki benneteket megvált és átadja nektek shrimatot. A ti dicséretetek olyan nagy. Az Atya és Bharat dicsérete korlátlan. Nektek, gyerekeknek a dicsérete is korlátlan. Ti Brahmand mestereivé és a világ mestereivé is váltok. Én egyszerűen Brahmand mesterévé válok. Titeket duplán imádnak. Én nem válok egy istenséggé, amiért engem duplán imádnának. Ti mindannyian megértitek ezt a tudást, sorszám szerint, és erőfeszítést tesztek azzal a boldogsággal. Ott van a különbség a tanulmányban. Az aranykorban ott van Lakshmi és Narayan királysága. Ott nincsenek tanácsadók. Lakshmit és Narayant hívják istennőnek és istennek. Ők soha nem vennének tanácsot egy tanácsadótól. A tanácsadókat kinevezik, amikor a királyok tisztátalanná válnak. Jelenleg ez az emberek uralma az emberek felett. Ti, gyerekek érdektelenséggel rendelkeztek ebben az öreg világban. Azt mondják tudás, odaadás és érdektelenség. Csak a Szellemi Atya adja át nektek ezt a szellemi tudást. Senki más nem tudja ezt tanítani. Csak az Atya a Tisztító, a Megváltás Adományozója mindenki számára. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Azzal együtt, hogy az Atyára emlékeztek, nektek el kell végeznetek a másokat önmagatokkal egyenlővé tenni szolgálatát. A jótékonyság otthon kezdődik. Mindenkinek magyarázzatok szeretettel.

2. Legyen korlátlan érdektelenség ebben az öreg világban. Ne halljatok ördögit, ne lássatok ördögit… Ti a korlátlan Atya gyermekei vagytok. Ezért, maradjatok a korlátlan kincsek boldogságában, amit átad nektek.

Áldás:
Váljatok nagymértékben szerencséssé azzal, hogy megteremtitek a szerencséteket az egész ciklusra egy másodperc üzletével.

Ti megkaptátok az áldást az átmeneti kor időszakában, hogy akkora szerencsét teremthettek, amilyet, és ahogyan akarjátok, mert az Atya, a Szerencse Adományozója a kezetekbe helyezte a szerencse megteremtésének kulcsát. Még az utolsó is gyorsan mehet, és először jöhet. Ezért, a szolgálat kiterjedésében egyszerűen gyakoroljátok, hogy megteremtitek az állapototokat annak a lényegében egy másodperc alatt. Abban a pillanatban, hogy megkapjátok az utasítást, hogy váljatok egy mester maggá egy másodperc alatt, annak nem szabadna semennyi ideig tartania. Az egy másodperc ezen üzletével meg tudjátok teremteni a szerencséteket az egész ciklusra.

Slogen:
Tegyétek az atmoszférát erőteljessé a dupla szolgálatotokkal, és az anyag elemei a szolgálóitokká fognak válni.