27.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, a nap folyamán cselekedjetek a saját testetek megélhetéséért és éjszaka üljetek le és köpüljétek ezt a tudást. Emlékezzetek az Atyára. Késztessétek az intellektusotokat az önmegismerés diszkosza forgatására és a mámorotok emelkedni fog.

Kérdés:
Mely gyerekeknek nem engedi Maya, hogy emlékezésben üljenek?

Válasz:
Maya nem engedi meg azoknak, hogy emlékezésben üljenek, akik intellektusa meg van ragadva ebben, vagy abban a személyben, akik intellektusa be van zárva és akik nem tanulnak jól. Ők képtelenek arra, hogy „Manmanabhav”-ok maradjanak. Akkor az intellektusuk a szolgálatért sem működik. Mivel nem követik a shrimatot, rágalmazzák az Atya nevét és becsapják Őt és így büntetést kell tapasztalniuk.

Ének:
A szívem vágya az, hogy Hozzád kiáltson.

Om shanti.
Ti, gyerekek hallottátok az éneket. Ők Istenhez, az Atyához kiáltanak és nem Krishnához. Ők azt mondják az Atyának: Jöjj és újból változtasd Kans földjét Krishna földjévé. Ők nem Krishnát hívnák. Krishna földjét hívják a mennyországnak. Ezt senki nem tudja, mert ők Krishnát a rézkorba helyezték. Mindezeket a hibákat elkövették a szentírásokban. Az Atya most pontos dolgokat magyaráz el nektek. Valójában a rangidős Egy az egész világon Isten, az Atya. Mindenkinek arra az Egy Istenre kell emlékeznie. Az emberek emlékeznek Krisztusra, Buddhára, vagy az istenségekre. Azok minden vallásból arra az egyre emlékeznek, aki megalapította a vallásukat. A rézkorban volt az, hogy az az emlékezés elkezdődött. Bharatban arra emlékeznek, hogy mindenki emlékszik Istenre a szomorúság idején és senki nem emlékszik Rá a boldogság idején. Később van az, hogy az emlékezés rendszere elkezdődik a szomorúság miatt. Bharat emberei voltak azok, akik először is elkezdték az emlékezést. Látva őket, azok más vallásokból is elkezdtek a saját vallásalapítóikra emlékezni. Az Atya is valaki, aki egy vallást alapít. Akárhogyan is, az emberek elfelejtették az Atyát és behelyettesítették Shri Krishna nevét. Ők nem tudnak Lakshmi és Narayan vallásáról. Nektek nem szabad se Lakshmira és Narayanra, se Krishnára emlékeznetek. Nektek az Egy Atyára kell emlékeznetek, aki megalapítja az eredeti örökkévaló istenségi vallást. Később, amikor az imádat ösvényén elkezdik imádni Shivát, abban hisznek, hogy a Gita Istene Krishna; rá emlékeznek. Látva őket, mások is elkezdenek a saját vallásalapítóikra emlékezni. Elfelejtik, hogy Isten volt az, aki megalapította azt az istenségi vallást. Mi leírhatjuk, hogy a Gita prédikátora nem Krishna, de Shiva Baba. Ő testetlen. Tehát, ez valami csodálatos, ugye? Senki nem rendelkezik Shiva Baba bemutatásával. Ő egy csillag. Mindenhol vannak Shiva templomok, így abban hisznek, hogy Neki nagy formája van, hogy Ő a fény állandó eleme. Akárhogyan is, Ő a fény nagy elemében él, ahol a lelkek élnek. A lelkek formája valóban olyan, mint egy csillag. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek is egy csillag, de mivel Ő Tudásteljes és Ő a Mag, Ő rendelkezik azzal az erővel. A lelkek Atyját (a Magot) hívják a Legfelső Léleknek, a Legfelső Atyának. Ő testetlen. Emberi lényeket nem lehet a Tudás Óceánjának, vagy a Szeretet Óceánjának nevezni. Ezért van az, hogy a gyerekeknek, akik elmagyarázzák a tudást, rendelkezniük kell önmagukban azzal a hatalommal és az intellektusuknak szélesnek és korlátlannak kell lennie. Mindannyiótok közül Mama az első számú. Arra emlékeznek: Üdvözlet az anyáknak. A nyilakat kilőtték a kumarik által. Sehol máshol nem rendelkeznek a fél kumarik és kumarik titkával. Ezt csak itt bizonyítják be a templommal. Biztosan ott van Jagadamba is, de azok az emberek nem tudják, hogy ő ki. Az Atya azt mondja: Én elmondom nektek a Teremtő és a teremtés eleje, közepe és vége titkait Brahma lótusz száján keresztül. Be kell lépnie az emberek intellektusába, hogy mi van a drámában. Ez egy korlátlan dráma. Mi ennek a drámának vagyunk a színészei, és így a dráma eleje, közepe és vége titkainak ott kell maradnia az intellektusunkban. Azok, akiknek ez ott van az intellektusában, sok mámorral rendelkeznek. A nap folyamán azt követően, hogy mindent elvégeztetek a testetek megélhetéséért, éjszaka üljetek le és emlékezzetek arra, hogy ez a dráma hogyan forog. Ez a „Manmanabhav”. Akárhogyan is, Maya nem engedi meg nektek, hogy éjszaka leüljetek. A dráma titkainak ott kellene maradnia a színészek intellektusában. Akárhogyan is, ez nagyon nehéz. Ők itt, vagy ott megragadnak, és így Baba bezárja az intellektusukat. A cél nagyon magas. Azok, akik jól tanulnak, egy jó fizetést kérnek. Ez is egy tanulmány. Akárhogyan is, ahogy innen kimentek, felejtetek és azután elkezditek követni a saját tudatotok utasításait. Az Atya azt mondja: Édes gyerekek, csak a shrimat követésével van haszon számotokra. Ez a világ tisztátalan. A sannyasik a bűnt, amiről lemondanak, méregnek hívják. Ravan királysága a rézkorban kezdődik. A védák és a szentírások mind az imádat ösvényének ceremóniái. A gyerekek intellektusának a szolgálaton kellene dolgoznia. Ha követitek a shrimatot, magatokba tudjátok szívni a tudást. Ti, gyerekek tudjátok, hogy a pusztulás előttetek áll. Mindenki boldogtalan lesz és mindenki kiáltani fog: Oh Isten, légy kegyelmes! Az elkeseredésben való kiáltás idején Istenre emlékeznek. Ők az elszakadás idején olyan sokat emlékeztek Istenre: Oh Isten, légy kegyelmes, védj meg minket. Hogyan védene meg benneteket? Ha az emberek nem ismerik az Egyet, aki őket megvédi, akkor hogyan tudja őket megvédeni? Az Atya most eljött, de ez alig ül meg valaki intellektusában. Az Atya elmagyarázza: Ilyen és olyan módon végezzetek szolgálatot. Ti az Atyától megkapjátok ezt a shrimatot. Az egy csoda, hogy ők képtelenek arra, hogy felismerjék azt az Atyát. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Engedjétek, hogy az intellektusotokban ott maradjon a Shiva Babára való emlékezés az egész nap folyamán. Ez az egy az Ő szekere és társa. Baba látja, hogy ma néhány gyerekek intellektusában sok hit van és holnap az intellektusuk kétségeket fejleszt. Az állapotuk hanyatlik, amikor eljönnek Maya viharai és így Baba azzal mit tud tenni? Ti eljöttetek a tudásba és átadtátok önmagatokat, így gondnokok vagytok. Miért aggódtok? Ti átadtátok önmagatokat és nektek szolgálnotok is kell, és azután megkapjátok annak a viszonzását. Ha átadtátok önmagatokat, de nem végeztek semmilyen szolgálatot, titeket továbbra is táplálni kell és így elhasználjátok az élelmetekre az összes pénzt, amit átadtatok. Ők nem végeznek szolgálatot. Nektek el kell végeznetek az emberi lényeket olyanná tenni, mint a gyémántok szolgálatát. A fő dolog, hogy el kell végeznetek Baba szellemi szolgálatát, amin keresztül az emberi lények emelkedetté tudnak válni. Ha nem végeztek semmilyen szolgálatot, elmentek és szolgálólányokká és szolgálókká váltok. Azoknak, akik jól tanulnak, nagyon nagy tiszteletet adnak, míg azok, akik elbuknak elmennek és szolgálókká és szolgálólányokká válnak. Az Atya azt mondja: Gyerekek, emlékezzetek rám és igényeljétek az örökségeteket. Ez minden. Ez a kifejezés, „Manmanabhav”, helyes. A Tudás Óceánja azt mondja: Emlékezzetek rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Krishna ezt nem mondhatja. Csak az Atya mondja: Állandóan csak rám emlékezzetek és emlékezzetek a jövőbeli királyi státuszotokra. Ez Raja Jóga. A családi ösvény ezen keresztül kerül bebizonyításra. Ezt csak ti tudjátok elmagyarázni. Közületek is azokat hívják meg, akik okosak és szolgálatkészek. Megérthető, amikor valaki egy okos kéz. Nektek, gyerekeknek yogyuktnak kell lennetek. Ha nem követitek a shrimatot, rágalmazzátok az Atya nevét. Ha Őt becsapjátok, büntetésnek kell lennie. A Bíróság is összeül. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Esti óra

Először is nektek, gyerekeknek át kell adnotok az Atya magyarázatát. Csak a Korlátlan Atya tanít minket. Ők Krishnát, az egyet, aki a Gitát tanulmányozza, hívják Istennek. El kell magyaráznotok nekik, hogy a Testetlen az, akit Istennek hívnak. Sok testi lény van. Csak az Egy az, aki test nélküli. Ő a Magasak közt Legmagasabb, Shiva Baba. Ezt nagyon jól ültessétek el az intellektusukban: Ti megkapjátok a korlátlan örökséget a Korlátlan Atyától. Egyedül Ő a Magasak közt Legmagasabb, a testetlen Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Az az Egy a Korlátlan Atya és ez az egy egy korlátolt atya. Senki más nem ad nektek egy örökséget 21 születésre. Nincs semmilyen más atya, akitől egy halhatatlan státuszt kaptok. Az aranykor a halhatatlanság földje. Ez a halál földje. Amikor átadjátok nekik az Atya bemutatását, meg fogják érteni, hogy egy örökséget kapnak az Atyától, amit az istenségi önuralkodásnak hívnak. Csak az Atya adja azt át nektek. Arra a Tisztítóra emlékeznek. Ő azt mondja: Tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek rám, az Atyátokra és a bűneitek meg fognak semmisülni. Ti tisztátalanból tisztává és érdemessé válhattok arra, hogy a tiszta világba menjetek. Az Atya minden ciklusban azt mondja: Állandóan csak rám emlékezzetek. Csak az emlékezés zarándoklatán keresztül van az, hogy tisztává fogtok válni. A tiszta világ most eljön és a tisztátalan világnak meg kell semmisülnie. Először is, adjátok át az Atya bemutatását és késztessétek őket arra, hogy azt szilárdan megértsék. Csak amikor szilárdan megértik az Atyát, kaphatják meg az Atya örökségét. Ez az, ahol Maya arra késztet benneteket, hogy sokat felejtsetek. Megpróbáltok Babára emlékezni és azután elfelejtitek Őt. Csak a Shiva Babára való emlékezéssel fognak a bűneitek megsemmisülni. Az a Baba ezen az egyen keresztül mondja nektek: Gyerekek, emlékezzetek rám. Akárhogyan is, ti engem elfelejtetek, amikor elfoglaltakká váltok az üzletetekben, stb. Nektek nem szabadna Őt elfelejtenetek. Ez az a dolog, ami erőfeszítést igényel. Nektek el kell érnetek a karmateet állapototokat azzal, hogy az Atyára emlékeztek. Azokat hívják angyaloknak, akik rendelkeznek egy karmateet állapottal. Ezért szilárdan emlékezzetek arra, hogyan tudtok valakinek magyarázni. Ott kell lennie a hitnek, hogy ti a testvéreiteknek (a lelkeknek) magyaráztok. Mindenkinek adjátok át az Atya üzenetét. Néhányan azt mondják: Én el akarok menni Babához és egy víziót akarok. Akárhogyan is, ebben a vízió nem kérdéses. Isten eljön és tanít benneteket és azt mondja a szájon keresztül: Emlékezzetek rám, a testetlen Atyátokra. Azzal, hogy rám emlékeztek, az összes bűnötök meg fog semmisülni. Miközben bárhol ültök az üzleteteket végezve, stb., nektek ismételten az Atyára kell emlékeznetek. Az Atya átadta nektek az utasítást: Emlékezzetek rám. Csak azok fognak győzni, akik állandóan rám emlékeznek. Ha nem emlékeztek rám, a jegyeitek csökkenni fognak. Ez egy tanulmány, hogy az emberi lényeket istenségekké változtassátok. Csak az Egy Atya tanítja ezt nektek. Nektek királyokká kell válnotok, akik a földgolyót uralják és így a 84 születés ciklusára is emlékeznetek kell. Erőfeszítést kell tennetek, hogy elérjétek a karmateet állapototokat. Ez a végén fog megtörténni. A vége bármikor eljöhet és így nektek állandó erőfeszítést kell tennetek. Az erőfeszítéseiteknek az összes időben folytatódniuk kell. A fizikai apátok nem mondaná azt: Mondjatok le az összes testi kapcsolatotokról és tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Mondjatok le a testetek tudatosságáról és emlékezzetek rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Csak a Korlátlan Atya az, aki azt mondja: Gyerekek, maradjatok egyedül az én emlékezésemben és a bűneitek meg fognak semmisülni és satopradhanná fogtok válni. Nektek ezt az üzletet boldogságban kell elvégeznetek. Nektek emlékeznetek kell az Atyára még akkor is, amikor esztek. Az jó, ha nektek, gyerekek emlékezésben maradása inkognitó gyakorlata az összes időben folytatódik. Abban csak haszon van számotokra. Ellenőriznetek kell önmagatokat és nézzétek meg, mennyi ideig emlékeztek Babára. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó estét.

Lényeg a dharnához:
1. Végezzétek el az emberi lényeket olyanokká tenni, mint a gyémántok szolgálatát. Az intellektusotokban soha ne fejlesszetek ki kétségeket, és emiatt ne hagyjátok abba a tanulást. Maradjatok gondnokok.

2. Miközben a saját testetek megélhetéséért cselekedtek, emlékeznetek kell az Atyára. Továbbra is haladjatok előre, miközben úgy tartjátok, hogy haszon van számotokra a shrimat követésében. Ne kövessétek a saját tudatotok utasításait.

Áldás:
Legyetek intenzív erőfeszítést tevők és használjátok a gondolat és a beszéd erejét pontosan és erőteljesen.

Az intenzív erőfeszítés-tevők, vagyis a gyerekek, akik az első osztagba mennek, pontosan és erőteljesen használják a gondolat és a beszéd erejét; ők ebben nem válnak lazákká. Mindig emlékeznek a szlogenre: Beszélj kevesebbet, beszélj lágyan, beszélj kedvesen. Minden szavuk yogyukt és yuktiyukt. Csak azokat a szavakat mondják, amik szükségesek és nem pazarolják az energiájukat haszontalan szavakra vagy a kiterjedés szavaira. Állandóan magányban maradnak.

Slogen:
Az a ragaszkodás teljes megsemmisítője, aki lemond még az „enyém” tudatosság minden jogáról is.

Mateshwari édes, emelkedett verziói

A békétlenség oka a tudatban a karma valamilyen kötése és a béke alapja a karmateet állapot.

Valójában minden ember vágyik arra, hogy elérje a tudat békéjét és ezért mindenféle erőfeszítést tesznek. Mindeddig azonban a tudatuk nem találta meg a békét. Mi ennek az igazi oka? Először is el kell gondolkodni azon, hogy mi a békétlenség gyökere. A tudat békétlenségének fő oka a karma valamilyen kötésében való megragadás. Amíg az emberi lények nem válnak szabaddá az öt bűn karmájának minden kötésétől, nem tudnak megszabadulni a békétlenségtől. Amikor a karma kötése megszűnik, akkor lehet elérni a tudat békéjét, vagyis az életben való felszabadulást. El kell azonban gondolkodni azon, hogyan lehet elszakítani a karma kötését, és ki az, aki szabaddá tud tenni benneteket attól. Tudjuk, hogy egyetlen emberi lélek sem adhat felszabadulást egy másik emberi léleknek. Csak az egy Isten az, aki el tudja szakítani a karma kötésének ezeket a karmikus számláit és Ő az, aki eljön és szabaddá tesz minket a karma kötéseitől ezzel a tudással és a jóga erejével. Ezért nevezik Istent a Boldogság Adományozójának. Amíg nem tudjátok, hogy lelkek vagytok és valójában kinek vannak a gyermekei és hogy mik a valódi erényeitek, csak, amikor rendelkeztek mindezzel az intellektusotokban, tud a karmátok kötése elszakadni. Ezt a tudást csak Istentől kaphatjuk meg, vagyis csak Istenen keresztül van az, hogy a karmánk kötései el tudnak szakadni. Achcha.